Prologe 145 - Kreon

kreon.com
  • No tags were found...

Prologe 145 - Kreon

Prologe 145Project Kreon France ShowroomLocation Paris, FrancePhotographer Serge BrisonProloge 145Prologe range generates functional light through the discreet presence of simplearchitectural volumes. Through a surface mounted box, Prologe 145 adds fixed anddirectional light sources to this family. Lightbeams can be controlled with changeablereflectors and aimed into the room to perform various lighting tasks. The standard fittingis made of steel finished in black or white powder coating.De Prologe serie genereert functioneel licht dankzij zijn simpele architecturale volumes.Als opbouwbaar volume voegt Prologe 145 vaste en richtbare lichtbronnen toe aan dezefamilie. De lichtbundels kunnen gecontroleerd worden door verwisselbare reflectorenen kunnen gericht worden in de ruimte zodat verschillende lichtoplossingen mogelijkworden. Het standaard toestel is gemaakt uit staal en gepoederlakt in zwart en wit.White Prologe 145 double HIT-TC directionalBlack Prologe 145 single HIT-TC directionalkreon 240kreon 241


Prologe 145Prologe 145 Project Spazio Strato Architect Marco GoriniLocation Milan, Italy Photographer Kreonnamelamptypewhiteblackprologe 145single directionalprologe 145single directionalprologe 145single directionalprologe 145single directionalQT12-ax QR-LP111 HIT-TC-CE HIT-TC-CEkr988111 kr988121 kr988161 kr988171kr988112 kr988122 kr988162 kr988172naamlamptypewitzwartLxWxHfittingmax. wattvoltagesymbolgearrotation/inclinationIPclassorientation140x140x155 140x140x155 140x140x155 140x140x155GY6.35 G53 PGJ5 PGJ550W 50W 20W 35W230V/12V 230V/12V 230V/1,5kV 230V/1,5kVk f v velectr. incl. electr. incl. electr. incl. electr. incl.360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25°20 20 20 201 1 1 1a a a aLxBxHlampvoetmax. wattvoltagesymboolVSArotatie/inclinatieIPklasseoriëntatierequirednoodzakelijkreflector 8° kr706002 kr706002 kr706002 reflector 8°reflector 24° kr706004 kr706004 kr706004 reflector 24°reflector 45° kr706006 kr706006 kr706006 reflector 45°namelamptypewhiteblackprologe 145single directionalprologe 145single directionalprologe 145fluo dimmable*HIT-TC HIR-CE111 TC-TELkr987181 kr987181 kr988251kr987182 kr987182 kr988252naamlamptypewitzwartLxWxHfittingmax. wattvoltagesymbolgearrotation/inclinationIPclassorientation140x140x155 140x140x155 280x140x155G8.5 GX8.5 GX24-q3/420W/35W/70W 20W/35W/70W 26W/32W/42W230V/5kV 230V/5kV 230VX c Eexcl. excl. electr. incl.360°/2x25°360°/2x25°20 20 201 1 1a a aLxBxHlampvoetmax. wattvoltagesymboolVSArotatie/inclinatieIPklasseoriëntatierequirednoodzakelijkfor HIT-TCvoor HIT-TCreflector 15°reflector 30°reflector 55°UV glassfor HIR-CE111kr700583kr700585kr700587incl.reflector 15°reflector 30°reflector 55°UV glasvoor HIR-CE111fittingkr700580lampvoetRemarks/OpmerkingenLouvre in the same colour as the fixture incl./ Toestel incl. louver in zelfde kleur.* DALI (+touch DIM), incl. MPO (Micro Pyramidal Optic).kreon 242kreon 243


Prologe 145Prologe 145 Project Landau + Kindelbacher Office Architect Landau + KindelbacherLocation Munich, GermanyPhotographer Michael Voitnamelamptypewhiteblackprologe 145double directionalprologe 145double directionalprologe 145double directionalprologe 145double directionalQT12-ax QR-LP111 HIT-TC HIR-CE111kr988211 kr988221 kr987281 kr987281kr988212 kr988222 kr987282 kr987282naamlamptypewitzwartLxWxHfittingmax. wattvoltagesymbolgearrotation/inclinationIPclassorientation280x140x155 280x140x155 280x140x155 280x140x155GY6.35 G53 G8.5 GX8.52x50W 2x50W 2x20W/35W/70W 2x20W/35W/70W230V/12V 230V/12V 230V/5kV 230V/5kVk f X celectr. incl. electr. incl. excl. excl.360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25°20 20 20 201 1 1 1a a a aLxBxHlampvoetmax. wattvoltagesymboolVSArotatie/inclinatieIPklasseoriëntatierequirednoodzakelijkfor QT12-axvoor QT12-axreflector 8°reflector 24°reflector 45°for HIT-TC2xkr7060022xkr7060042xkr706006reflector 8°reflector 24°reflector 45°voor HIT-TCreflector 15°reflector 30°reflector 55°UV glassfor HIR-CE1112xkr7005832xkr7005852xkr700587incl.reflector 15°reflector 30°reflector 55°UV glasvoor HIR-CE111fitting2xkr700580 lampvoetRemarkLouvre in the same colour as the fixture incl.OpmerkingToestel incl. louver in zelfde kleur.kreon 244kreon 245


Prologe 145 in-Line Project Spazio Strato Int. Architect Marco GoriniLocation Milan, Italy Photographer Kreon Prologe 145 in-Line & in-DolmaLight delivers mass, depth and form. Recessed in a ceiling, it sculpts architecture.The profiles supporting Prologe units are made of anodised aluminium and are directlyapplied to plastered surfaces. Profiles are pre-cabled and are made to measureaccording to lighting design specifications. Prologe 145 profiles are available with fix anddirectional light sources. Lightbeams can be controlled with changeable reflectors andaimed into the room to perform various lighting tasks.Licht geeft massa, vorm en diepte. Ingebouwd in het plafond sculpteert het uwarchitectuur. De profielen, dragers van Prologe modules zijn gemaakt van geanodiseerdaluminium en worden ingebouwd in gepleisterde oppervlaktes. De profielen zijnvoorbekabeld en op maat gemaakt volgens uw specificaties. Prologe 145 in-Lineprofielen zijn beschikbaar met vaste of directionele lichtbronnen. De lichtbundel kangecontroleerd worden dankzij wisselbare reflectoren en gericht worden in de ruimtezodat verschillende lichtoplossingen mogelijk zijn.White Prologe 145 in-Dolma single HIT-TCBlack Prologe 145 in-Line double QT12-axkreon 246kreon 247


Prologe 145 in-Line & in-DolmaProloge 145 in-Dolma Project Landau + Kindelbacher Office Architect Landau + KindelbacherLocation Munich, GermanyPhotographer Michael Voitnameblack anodisednatural anodisedprologe 145in-line profilealuminiumkr785102kr785103prologe 145in-dolma profilealuminiumkr785002kr785003naamzwart geanod.naturel geanod.visible LxWLxWxHcut out profilemax. lengthIPclassorientationLx145(L+10)x170x245Lx145(L+10)x170x1906000 mm 6000 mm40 401 1aaLxB zichtbaarLxBxHinbouwmax. lengteIPklasseoriëntatieoptionaloptioneelcorner cut 90° corner cut 90°black anodised kr785402kr785302zwart geanod.natural anodised kr785403kr785303naturel geanod.extra el. wiringkr705401kr705401extra el. bedradingRemarksProloge profile should be finished with polyester gypsum.The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).Combinations can be specified on order form.Max. length single profile: 6000 mm.OpmerkingenHet Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.Max. lengte enkel profiel: 6000 mm.kreon 248kreon 249


Prologe 145 on-Regule Project Minotti Showroom - dedeceLocation Sydney, AustraliaArchitect Tina EngelenProloge 145 on-ReguleRegule is a surface mounted extruded aluminium profile that reinvents the track system.It creates an ultimate dialogue between fixture and ceiling while the track profile itselfbecomes an integral part of architecture. Regule track is host to a variety of Prologe unitswith fix or directional elements and different light sources. This rail is equipped for3 circuits and dimchannel. Once fixtures are clipped into Regule, they can berepositioned to meet flexibility requirements.Regule is een opbouw aluminium profiel dat het stroomrailsysteem herontdekt. Hetcreëert de ultieme dialoog tussen toestel en plafond terwijl het profiel zelf deel wordt vande architectuur. Regule kan voorzien worden van verschillende Prologe units met vaste ofdirectionele lichtbron. Deze speciaal ontwikkelde rail is voorzien van 3 circuits en1 dimkanaal. Eenmaal in het profiel geklikt kunnen zij gemakkelijk verplaatst worden om tevoldoen aan wisselende noden. Het toestel wordt afgewerkt in een zwarte of witte kleur.White Prologe 145 on-Regule single directional QR-LP111Black Prologe 145 on-Regule Double directional QT12-axkreon 254kreon 255


Prologe 145 on-ReguleProloge 145 on-Regule Project Spazio StratoLocation Milan, ItalyInt. Architect Marco GoriniPhotographer Kreonnameblack anodisednatural anodisedwhiteblackprologe 145/145on-reguleprofile aluminiumkr704002kr704003on-reguleconnection box*1-circuiton-reguleconnection box*3-circuitelectricalstraight couplerkr704011kr704031kr704012 kr704032 kr704053naamzwart geanod.naturel geanod.witzwartLxWxHmax. lenghtmax. loadvoltage/ampcircuitsconnectionIPclassorientationLx50x150 150x100x75 300x100x75 80x40x106000 mm2530W 2530W 2530W230V/11A 230V/11A 230V/11A 230V/11A3 1 3 33x230Vdimsignal1x230Vdimsignal3x230Vdimsignal3x230Vdimsignal40 40 40 401 1 1 1aLxBxHmax. lengtemax. belastingvoltage/ampstroomkringaansluitingIPklasseoriëntatieRemarks* The connection box assures power supply to the profile.Fixtures are moveable on the profile.Max. length single profile: 6000 mm.Opmerkingen* De connectionbox verzekert de voeding van het profiel.Lightunits zijn verplaatsbaar op het profiel.Max. lengte enkel profiel: 6000 mm.kreon 256kreon 257


Prologe 145 on-ReguleProloge 145 on-Regule Project TensenLocation Antwerp, BelgiumInt. Architect Berteloot & DemeesterPhotographer Kreonnamelamptypewhiteblackprologe 145on-regulesingle directionalprologe 145on-regulesingle directionalprologe 145on-regulesingle directionalprologe 145on-regulesingle directionalHIT-TC HIR-CE111 HIT-TC HIR-CE111kr984181 kr984181 kr984191 kr984191kr984182 kr984182 kr984192 kr984192naamlamptypewitzwartLxWxHfittingmax. wattvoltagesymbolgearrotation/inclinationIPclassorientation280x140x150 280x140x150 280x140x150 280x140x150G8.5 GX8.5 G8.5 GX8.535W 35W 70W 70W230V/5kV 230V/5kV 230V/5kV 230V/5kVX c X celectr. incl. electr. incl. electr. incl. electr. incl.360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25°20 20 20 201 1 1 1a a a aLxBxHlampvoetmax. wattvoltagesymboolVSArotatie/inclinatieIPklasseoriëntatierequiredoptioneelfor HIT-TCvoor HIT-TCreflector 15° kr700583kr700583reflector 15°reflector 30° kr700585kr700585reflector 30°reflector 55° kr700587kr700587reflector 55°UV glass incl.incl.UV glasfor HIR-CE111voor HIR-CE111fittingkr700580kr700580 lampvoetRemarkLouvre in the same colour as the fixture incl.OpmerkingToestel incl. louver in zelfde kleur.kreon 260kreon 261


Prologe 145 in-Dolma Project Landau + Kindelbacher Office Architect Landau + KindelbacherLocation Munich, GermanyPhotographer Michael Voitkreon 262kreon 263

More magazines by this user
Similar magazines