Procesy emoční a volní

szsmb.cz

Procesy emoční a volní

“Tento výukový materiál vznikl za přispěníEvropské unie, státního rozpočtu ČR aStředočeského kraje“Říjen, 2010Mgr. Monika Řezáčová


Psychické procesy1) poznávací procesy – vnímání, představy,fantazie, myšlení a řeč2) procesy paměti – zapamatování, uchování,vybavení3) motivační procesy – procesy citové a volníPsychické stavy1) stavy pozornosti2) citové stavy


Einstein would obtain this formula directly, if the new basic quantity MOL werealready incorporated to the SI System and if he employed the modern methodologyof dimensional analysis, based on the π theorem of Vaschy-Buckingham ( Carneiro1993) and on the "dimensional matrix'', whose lines correspond to the basicquantities and columns to the parameters of the problem, and whose elements aretheir "exponents of dimension''M aρ χ N A vL 0 -3 1 0 0M 1 1 -1 0 0T 0 0 2 0 -1MOL -1 0 0 -1 0That matrix has a rank 4 and 5 columns.According to the π theorem it will be only one π number.The exponents of the variables in that π number are easily obtainable by themultiplication of the negative of the inverse of the square matrix of the first 4columns, by the vector of the last one (Carneiro 1996, Langhaar 1951, Brand 1957).The unique π number so obtained is :π = v ∙ N A -1/3 ∙ M a1/3∙ ρ 1/6 ∙ χ 1/2and the solution of the problem is π = C. C being a numerical factor.According to Einstein, based on previous theoretical considerations, C ≈ 1/3.


City označujeme jako EMOCE, POCIT.Má několik významů:• jako vnitřní prožitek• jako fyzický prožitek• jako „tušení “


V citech je vždy vyjádřen vztah k dané konkrétnísituaci, osobě nebo věci.Kladné pocitySmíšené (ambivalentní) pocityNegativní pocity


City jsou subjektivní pocit, který se můžeprojevovat navenek ve slovním a mimoslovnímsdělení.• výraz tváře• pohyb• držení těla• hlasové projevy


• mají základ v rodině• silný vliv společenské skupiny („nakažlivánálada“)• empatie


City dělíme do skupin podle jejich projevů:• afekty – prudká vzplanutí, vznikají náhle atrvají krátce• nálady – déletrvající citové stavy• citové vztahy – nižší, vyšší


Slovo vůle označuje soubor psychických procesůa vlastností, které vedou k dosažení cílů,hlavně v situacích, kdy je třeba překonávatpřekážky.• pevná vůle – jasný cíl• slabá vůle – váhání, výmluvy


Postoj člověka k plnění úkolů• já chci• já musím• ty musíš


1) Jednodušší forma - je stanoven jasný cíl ajedinec si to uvědomuje2) Složitější forma – má několik stadií• vytyčení cíle• posuzování motivů• rozhodnutí• uskutečnění• kontrola činnosti


Literatura a zdroje:Říčan,P.:Psychologie. Praha, Portál, s.r.o., 2008.Nakonečný,M.:Psychologie osobnosti. Praha,Academia 2009.Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Praha,Vodnář 1995.


http://www.topzine.cz/wpcontent/uploads/2010/03/roman_empire_emoce_cover1.jpghttp://eldhwen.files.wordpress.com/2010/04/zena_pocit_stastia.jpghttp://mladazena.maminka.cz/assets/mlada-zena-2/moje-psychologie/specialy/deti-a-hry/76b.jpghttp://www.rudice.cz/uploads/images/Skolazapis.jpghttp://www.esselte.cz/img/compel/ZveP14M19f2cFtS6o_dDAw9yPReziqU3.jpg

More magazines by this user
Similar magazines