Program 2013 efterår

wss.struer.dk

Program 2013 efterår

WHICH RELATIONSHIPS JUSTIFY PARTIALITY? 171one has reason for parental partiality toward one’s children,one has reason for spousal partiality toward one’s spouse,and so on. We need not imagine the List fully enumerated. It is enough toimagine it including relatively uncontroversial cases, like parental and spousalpartiality, and excluding relatively uncontroversial cases, like prison-gang andblood-type partiality. Our challenge is then to explain the List: to explain whyall and only the partiality principles that it contains are true.To be clear, the challenge is not to provide reasons to believe the List.³ Thislatter challenge might be met with abductive arguments to the effect that theList best explains our particular judgements about reasons for partiality. But thechallenge to explain the List cannot be met in this way. Nor is the challengeto explain how any partiality principle could be true. Such a challenge mightbe issued, for example, by philosophers who find agent-relative reasons, ingeneral, inexplicable. Rather, granting (at least for the sake of argument) thatpartiality principles are not otherwise problematic, the challenge is to explain whyonly those partiality principles on the List, and no others, are true.I assume that all normative claims, which, by stipulation, are of the form‘Onehasreason...’,areexplainedonlybyothernormativeclaimsandclaimswith no normative or evaluative content.⁴ Given this assumption, it may seemthat the explanation of any normative claim must take one of two forms.The first, deduction, shows how one normative claim follows from a morefundamental normative claim (and perhaps further nonnormative premises) byrules of inference familiar outside of the normative domain. For example, theexplanation of the claim that I have reason to admire Mark Twain may be,first, that if someone is a great author, then everyone has reason to admirethat person, second, that Mark Twain is a great author, and, finally, universalinstantiation, twice applied. The second kind of explanation, facilitation, showshow one normative claim follows from a more fundamental normative claimand a transmission principle of the rough form: if one has reason for something,then one has reason for the (causal or constitutive) means to it. For example,the explanation for why I have reason to travel to New York consists, first,of the normative claim that I have reason to be in New York, second, of thenonnormative claim that my travelling there is a means to my being there,and, finally, of the transmission principle that if one has reason for something,then one has reason for the means to it.⁵³ Christopher Heath Wellman, ‘Relational Facts’, in particular, seems to confuse the challenge toexplain the List with this latter challenge to provide reasons for believing it.⁴ I relax this assumption in n. 9, below.⁵ See Joseph Raz, ‘The Myth of Instrumental Rationality’, Journal of Ethics and Social Philosophy1 (2005), pp. 2–28.


Seniorsurfdag onsdag den 9. oktober kl. 09.30-12.00Vi starter dagen med kaffe og rundstykker kl. 09.30.Herefter vil bibliotekar Jens Bo Kristiansen holde et oplæg omnogle af nettets mange muligheder - hvad kan du f.eks. bruge internettettil?DR producerer i dagens anledning en skattejagt på nettet, somogså viser dig nogle af mulighederne. Ved at deltage i denne,kan du vinde både en national og en lokal præmie.Ingen tilmelding, bare mød op!


KURSER, HVOR TILMELDING ING ER NØDVENDIG:NemID – og hvad så?Onsdag den 25. september kl. 10.00-11.30 ellerOnsdag den 27. november kl. 10.00-11.30Jeg har fået oprettet NemID - men hvad nu? Hvad kan jeg egentligbruge mit NemId til? Birgit Brændgaard, Infocenter Struer, giverdig en række eksempler på sider og tjenester, hvor du kanbenytte NemID.Deltagerforudsætninger: Du har fået oprettet NemID og du kanbruge mus og tastatur. Medbring dit NemID.Tilmeld dig ét af de to identiske iske kurser.FacebookMandag den 30. september kl. 10.00-11.30Find gamle skolekammerater, følg med i dine venners, børneneseller børnebørnenes liv og del dine feriebilleder - alt sammen viaFacebook! Hvordan opretter man en profil eller deler sine billederpå Facebook? Dette og andre grundlæggende funktioner vilblive gennemgået.Deltagerforudsætninger: Du kan bruge mus og tastaturTilmelding er nødvendig.


Lær Google at kendeMandag den 21. oktober kl. 10.00-11.30Lær at søge på internettet med google og hør om de mange muligheder.Google har f. eks. billedsøgning, oversættelse, landkort,nyhedsoverblik m.m.Deltagerforudsætninger: Du kan bruge mus og tastaturTilmelding er nødvendigSmartphones - tablets – hvad er det egentlig?Mandag den 28. oktober kl. 14.00-15.00Hvad er forskellen på en almindelig mobiltelefon og en smartphone?Og hvad er en tablet? Hvad er Android?Dette er ikke et kursus, hvor du lærer at bruge telefonerne ellertablets, men du får en grundlæggende forklaring på, hvad det er.Deltagerforudsætninger: Alle kan deltageTilmelding nødvendig.


Gem og find på din PCMandag den 4. november kl. 10.00-11.30På dette kursus kan du lære at gemme en fil, f.eks. en tekst elleret billede, på din PC og finde det frem igen. Derudover vil vi kiggepå, hvordan man kan opbygge et arkivsystem på sin PC, sådet bliver nemt og hurtigt at finde rundt i en stor mængde af teksterog billeder.Deltagerforudsætninger: Du kan bruge mus og tastaturTilmelding er nødvendig.Hvordan henter jeg netlydbøger?Mandag den 11. november kl. 14.00-15.30Som låner på Struer Bibliotek har du mulighed for at låne lydbøgervia Netlydbog.dk. Få en introduktion til hvordan du gør.Deltagerforudsætninger: Du er fortrolig med brug af computer oginternet.Tilmelding er nødvendig.


eReolen og EBIB – hvordan låner man e-bøger fra biblioteketMandag den 18. november kl. 14.00–15.30eReolen.dk og EBIB giver dig mulighed for at låne e-bøger hjemmefraog læse dem på tablet, smartphone og PC. På dette kursusfår du en introduktion til denne service.Deltagerforudsætninger: Du er fortrolig med brug af computer oginternet.Tilmelding nødvendig.Din sundhed på nettetMandag den 25. november kl. 10.00-11.30Medbring NemID til dette kursus, som først og fremmest fokusererpå, hvilke muligheder du har med siden www.sundhed.dk. Sidenindeholder mange informationer om sundhed og sygdommeog med NemID kan du logge på og f.eks. se dine konsultationerog medicinoplysninger.Deltagerforudsætninger: Du kan bruge mus og tastatur og harNemID.Tilmelding er nødvendig.


Planlæg din rejse på nettetMandag den 2. december kl. 14.00-15.30Skal du ud og rejse? Meget planlægning kan foregå hjemmefravia nettet. Ruteplanlægning, billetbestillinger osv. Vi ser på nogleaf mulighederne.Deltagerforudsætninger: Du kan bruge mus og tastatur.Tilmelding er nødvendig.Dit bibliotek på nettetTorsdag den 5. december kl. 14.00-15.30Lær om alle de mange muligheder dit bibliotek tilbyder dig vianettet. Reserver, forny, se din status, brug nettjenester osv.Deltagerforudsætninger: Du kan bruge mus og tastaturTilmelding er nødvendig.


GENEREL INFORMATIONDu skal tilmeldes kurserne. Det kan ske på en af flg. måder:• Pr. mail til bos@struer.dk• På tlf. 96 84 85 00• Eller ved henvendelse i Infocenter StruerKurserne er gratis og foregår i Infocenterets læringsrum.Bliver du forhindret i at komme, vil vi gerne høre fra dig.


INFOCENTER STRUERINFOCENTER STRUERBIBLIOTEK, BORGERSERVICE, TURISTBUREAUREAUSMEDEGADE 1-77600 STRUERTLF. 96 84 85 00www.struerbibliotek.dkwww.struer.dk

More magazines by this user
Similar magazines