Active House (PDF) - Lysnet

lysnet.com
  • No tags were found...

Active House (PDF) - Lysnet

VKR Gruppen


Dagslys, frisk luft og bedre miljø


Baggrund• 40 procent af energiforbrugeti de industrialiserede landebruges i bygninger• Vi tilbringer op i mod 90procent af vores liv indenfor• Hver tredje bygning hardårligt indeklima


Fremtidige krav– mindre vinduer og tykkere vægge


Signe læser og varmes i lysrummet’A room without natural light is not a room’Louis Kahn


Det milde lys reflekteres i karm, sprosser, post, lysning, gulv, støvkorn i luften…et øjebliks indtryk’Støvkornenes dans i solstrålerne’ Hammershøj 1900 Ordrupgårdsamlingen


Studerende betragter lysets spil og deres spejlbilleder i transparent solcelleWorkshop LYS+ENERGI+ARKITEKTUR, AAA


Energiressourcer i verden70Natural Gas170Petroleum415220World energy use15 TW-yrper yearUranium~ 450 exajoules~ 440 QuadsFINITE ENERGYRESERVES900TotalreserveCOAL14/09/2010


Energiressourcer i verdenRenewable energy611Biomass23WINDOceanThermalEnergyConversionWaves0.570Natural Gas170Petroleum15TIDES42GeothermalHYDRO220World energy use15 TW-yrper year0.3Uranium~ 450 exajoules~ 440 QuadsFINITE ENERGYRESERVES900TotalreserveCOAL14/09/2010


Energiressourcer i verdenWINDNatural Gas11OceanThermalEnergy170ConversionRenewable energy6BiomassPetroleumIkke begrænsninger men muligheder4HYDRO222015TIDES GeothermalWorld energy use15 TW-yrper year~ 450 exajoules~ 440 Quads14/09/2010Solar Energy40.0000.3FINITE ENERGYRESERVES23Waves0.5900Totalreserve70UraniumCOAL


Active House – a visionHouses that give more than they takeAn Active House is CO 2 -neutral. It has an exceptionallylow level of energyconsumption and procducesrenewable energy.ENERGYAn Active House has ahealthy indoor climate,allowing. people to expressthemselves and live theirlives in comfort.INDOOR CLIMATEENVIRONMENTAn Active House isdesigned, situatedand constructed tointeract with itsenvironment.14. september 2010 #13


Fra vision til virkelighed8 eksperimenteri 5 lande”Et eksperiment er mere værd end 1.000 ekspertantagelser’VKR Gruppens stifter Villum Kann Rasmussen


Fra vision til virkelighed8 eksperimenteri 5 lande”Et eksperiment er mere værd end 1.000 ekspertantagelser’VKR Gruppens stifter Villum Kann Rasmussen


Fra vision til virkelighed8 eksperimenteri 5 lande”Et eksperiment er mere værd end 1.000 ekspertantagelser’VKR Gruppens stifter Villum Kann Rasmussen


Fra vision til virkelighed8 eksperimenteri 5 lande”Et eksperiment er mere værd end 1.000 ekspertantagelser’VKR Gruppens stifter Villum Kann Rasmussen


Fra vision til virkelighed8 eksperimenteri 5 lande”Et eksperiment er mere værd end 1.000 ekspertantagelser’VKR Gruppens stifter Villum Kann Rasmussen


Fra vision til virkelighed8 eksperimenteri 5 lande”Et eksperiment er mere værd end 1.000 ekspertantagelser’VKR Gruppens stifter Villum Kann Rasmussen


Proces• 10 tværfaglige workshopshvor innovation skabes ved at sætteeksisterende viden sammen på en nymåde• Intern arbejdsgruppe:VELFAC, VELUX, Window MasterUndertitel• Rådgivere:AART arkitekterEsbensen Ingeniører,KFS-Boligbyg• Spidskompetencer:Ingeniørhøjskolen i ÅrhusAlexandra InstituttetStatens Byggeforskningsinstitut


ProcesMål•


Udviklingsmodel


EnergikonceptHuset er selvforsynende med El ogvarme på årsbasisCO 2 -udledning og energiforbrugbetales tilbage over ca. 30 årEl sælges til nettet eller kunne opladeen el-bil til miljøvenlig transport.14.09.2010 / Page 27


Proces


Proces


Vinduet som varmekildeSamlet U-værdi på glas og vindueEn høj g-værdi for udnyttelse af passiv solvarmeVarme tab (U værdi) + varmetilskud (g-værdi) = Eref UeffI forbindelse med dagslys en høj LT-værdi og høj RA-værdi.Vinduet mørke U-værdi Evne til at udnytte solens varme Den totale energibalance


Proces


Daylight performance analysis withVELUX Daylight Visualizer


Daylight factorThe daylight factor (DF) is a common and easy to use indicator to determine theavailability of daylight in a room.It expresses the percentage of daylight available in the interiors, on a work plane at0.85m above the floor, compared to the amount of daylight available at the exterior ofthe building under overcast sky conditions.The higher the DF, the more daylight is available in the room. Rooms with an averageDF of 2% or more are considered daylit. A room will appear strongly daylit when theaverage DF is above 5%.


ExampleHome for Life (Aarhus, Denmark)Ground floorFirst floorDaylight factor simulations showing pixel values


LuminanceLuminance renderings can be used to show the quality, character and atmosphere ofdaylight in the interiors under different sky conditions, and at different time of the dayand year.Luminance ratios can be used to evaluate visual comfort. The luminance values inrendered images can be seen using false color mapping, and by right clicking on theimage while in the output viewer of Daylight Visualizer.More information on luminance ratios can be found in the DEIC Basic Book on pages35-37.


ExampleHome for Life (Aarhus, Denmark)Luminance renderings – Sunny sky conditions


ExampleHome for Life (Aarhus, Denmark)Luminance renderings – Overcast sky conditions


AnimationsAnimations of sunlight in the rooms can be used to show the atmosphere andchanging conditions of daylight in the interiors through the day.


Annual overviewThe annual overview feature of Daylght Visualizer is a quick way to generate animage for each month of the year, at the time of day and under sky conditionsspecified by the user.It is useful when evaluating the presence and hte amount of direct sun in a room fora specific occupancy schedule (i.e. dining room at 12:00).


ExampleHome for Life (Aarhus, Denmark)JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberLuminance renderings – Annual overview – Sunny sky conditions (21 st at 12:00)


ExampleHome for Life (Aarhus, Denmark)JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberLuminance renderings – Annual overview – Sunny sky conditions (21 st at 12:00)


1. Orienteret


1. Orienteret 2. Åbent


1. Orienteret 2. Åbent 3. Intelligent


1. Orienteret 2. Åbent 3. Intelligent 4. Energiproducerende


3D skitse set fra sydøst


3D skitse set fra sydøst


Statements:Bolig for livet lever op tilde forventede 2015krav med fjernvarmesom forsyning udenegenproduktionBolig for livet erberegningsmæssigt100% energi- og CO2neutral på årsbasis


Vi tester energiforbrug og forudsætninger – familien flytter ind


MIMAMonitoring Interviews Measuring Analysis“Just imagine if the quality of our buildings wasmeasured by their ability to improve life!”


MethodHolistic evaluationDefinition ofmethod foranalysisMeasurementdata inputAnalysis of inputComparativestudiesResultNew knowledgeDefinition ofQuantitativemeasurementmethods andmatrixesDefinition ofQualitativemeasurementmethods andmatrixesENERGYINDOOR CLIMATEENVIRONMENTQuantitativemeasurements:Energy behaviour,energy balance,measurements ofindoor climateQualitativemeasurements:End-users’ realbehaviour andexperience of thehouseSuggestion for acommon Europeanstandard for futureenergy and CO 2 -neutral ActiveHouses.14. september 2010 #68


Quantitative metersDESIGN PHASECalculated/preconditionsCONSTRUCTION PHASEMeasuring uninhabitedOPERATION PHASEMeasuring inhabitedEnergy• Space heating• Thermo graphic• Space heating• Hot utility waterinvestigation• Hot utility water• Electricity consumption:• Blower Door test• Electricity consumption:Lighting, Appliances, Technical installationsLighting, Appliances, Technical installations• Energy production:• Energy production:Solar collectors, Solar heat pump, Solar cellsSolar collectors, Solar heat pump, Solar cells• Passive solar heat• Passive solar heat• U-values: roof, external walls and ground deck• CO 2 from operation• Features of windows: U-value, Ueff, g-valueIndoorclimate• Window area• Daylight factors (simulated VELUX DaylightViz)• Temperatures and hours with overheating• Mechanical and natural ventilation (air change)• Calibration, functional testand adjustment of thetechnical installations• Daylight level (lux)• Lighting level (indoor)• Air temperature (indoor)• CO 2 -concentration (indoor)• Air humidity (indoor)Environment• Energy used for production of materials/• Local building tradition• Solar intensity (outdoor)• CO 2 content of materials• CO 2 footprint• Relation to local energy supply• Adaptation to thesurroundings and thelandscape• Air temperature (outdoor)• Air humidity (outdoor)• Wind speed (outdoor)• Relation to incident solar radiation and wind• CO 2 footprint (outdoor)14.09.2010 #69


Qualitative metersDESIGN PHASECalculated/preconditionsCONSTRUCTION PHASEMeasuring uninhabitedOPERATION PHASEMeasuring inhabitedEnergy• Integrating Active House designparameters in the initiating design phase• Secure a high level ofprecision in detail• Experience of living in an energy producinghouse• Energy parameters as architecturalexpression• Tightness in vapour barrier• Relation between living in the house andposition in relation to e.g. ecology• Experience of creating shape withenergy objectives• Feeling of balance between energy and living• Effect on everyday-life• Increased awareness of energy meansIndoorclimate• Indoor climate parameters as designtool for creating spaciousness andexperience• Daylight as a qualitative design tool• Air quality as a qualitative design tool• Experiences of building withdaylight focus• Experiences in relation tofresh air• Experience of general indoor climate• Effect on everyday-life to live in an intelligentbuilding• Experience of own influence on indoor climate• Experience of sounds in building• Experience of daylight and fresh air in buildingEnvironment• Environment parameters as design toolfor integration into landscape andweather means• Design in relation to choice of materialsand CO 2 content• Design in relation to sun and wind• Relation between indoors and outdoors• Relation to local buildingtradition• Situation and location inlandscape• Experiences of effect onexisting landscape• Relation between building and area• Experience of view and area• The transition between inside and outside• Experience of the building’s transparency• Experience of sun’s relation to building• Experience of wind’s relation to building14.09.2010 #70


Velfac.dk

More magazines by this user
Similar magazines