The Physics of Ghost imaging

quantum.ustc.edu.cn

The Physics of Ghost imaging

Type-two Ghost ImagingProf. Wu, Lingan’s GroupYan-Hua Zhai,Xi-Hao Chen,Da Zhang, and Ling-An Wu. Phys. Rev. A. 72,043805 ( 2005 )Xi-Hao Chen, Ivan N. Agafonov, Kai-Hong Luo, Qian Liu, Rui Xian, Maria V.Chekhova, and Ling-An Wu. arXiv:0902.3713v1[quantum-ph] (2009)Prof. Wang, Kaige’s GroupJun Xiong, De-Zhong Cao, Feng Huang, Hong-Guo Li, Xu-Juan Sun, and KaigeWang, Phys. Rev. Lett. 94, 173601(2005)Prof. Han Shengsheng’s GroupYanfeng Bai and Shensheng Han. Phys. Rev. A. 76, 043828 (2007)

More magazines by this user
Similar magazines