Firemní zpravodaj (ke stažení v pdf) číslo 53/Říjen2012 - HYUNDAI ...

hyundai.motor.cz

Firemní zpravodaj (ke stažení v pdf) číslo 53/Říjen2012 - HYUNDAI ...

11/2012HMMC NewsStalo se v HMMC / What happened in HMMCČtvrté výročí zahájenísériové výroby3. listopadu uplynuly čtyři rokyod zahájení sériové výroby v závoděHMMC, jedné z nejmodernějšíchautomobilek v Evropě.Připravili jsme pro vás souhrnzajímavých statistických údajů.Výroba začala v jednosměnném provozu,druhá směna byla spuštěna vzáří 2009 a třetí následovala v září2011. V současné době má závodHMMC 3.500 zaměstnanců a u subdodavatelskýchfirem vzniklo dalších7.000 pracovních míst, celkem10.500 pracovních příležitostí. Začtyři roky sjelo z výrobní linky zhruba835 tisíc aut několika modelů.Všechny vozy, vyrobené v HMMC,byly zkonstruovány v Technickémcentru Hyundai v německém Rüsselsheimu,protože společnost Hyundaiv závodě HMMC vyrábí evropská vozidlapro evropské zákazníky – tatoauta jsou zcela odlišná od modelů,vyráběných v závodech Hyundai vKoreji, Číně, Indii, Turecku, Rusku,USA nebo Brazílii, kde vznikají vozypodle potřeb a požadavků tamějšíchzákazníků.Automobily z produkce HMMC bylyexpedovány do více než 50 zemí Evropy,severní Afriky, Blízkého Východu,ale i do tak exotických míst, jakojsou francouzská zámořská území –ostrovy Guadeloupe, Martinik neboRéunion. Mezi pětici našich největšíchodběratelů od zahájení výrobypatří Německo (138.000), Velká Británie(85.000), Rusko (72.000), Itálie(61.000) a Španělsko (59.000).Fourth anniversary of themass production launchFour years ago, on 3 rd November2008, mass production started inthe HMMC plant, one of the mostmodern car-making facilities inEurope. We have prepared a set ofinteresting statistic data for you.Production was launched in a oneshiftoperation, second shift beganin September 2009 and the third onein September 2011. Currently, theHMMC plant has 3,500 employeesand its supplying companies createdadditional 7,000 jobs – Hyundai employstotal of 10,500 people in theregion. In four years, approx. 835 thousandcars of several models rolled offthe line. All cars made in HMMC weredesigned at the Hyundai TechnicalCenter in Rüsselsheim, Germanybecause Hyundai makes Europeanvehicles for European customers atthe HMMC plant. Those cars are completelydifferent from those made inHyundai plants in Korea, China, India,Turkey, USA, Russia or Brazil becausethey make their own models accordingto needs and requirements of theircustomers.Cars from the HMMC plant have beenshipped to more than 50 countries inEurope, North Africa, Middle East,but also to such exotic places asthe French overseas departments –Guadeloupe, Martinique or Réunion.Our five biggest markets in all fouryears have been Germany (138,000),United Kingdom (85,000), Russia(72,000), Italy (61,000), and Spain(59,000).Hyundai ix35 pro AustráliiHyundai ix35 for AustraliaV HMMC byla 22. října zahájenasériová výroby modelu Hyundaiix35 pro Austrálii. Jedním z důvodůtohoto kroku jsou klesajícíprodeje aut v Evropě a s tím souvisejícísnaha najít nová odbytištěpro naše vozy.Hyundai ix35 pro Austrálii vychází zespecifikace pro Velkou Británii. V exteriérui interiéru ale najdeme několikdesítek rozdílů oproti evropskýmverzím, které bylo potřeba v předvýrobníchfázích implementovat.Představíme vám ty nejzajímavější.„Na čelním skle musí být v Austráliiumístěn štítek s informacemi o spotřeběpaliva a emisních limitechCO 2. Mezi změny v interiéru patříopačné umístění ovládání stěračůa světel, dále chybí možnost vypnoutairbag spolujezdce a rádio,“ přiblížilFrantišek Rasch z Oddělení kontrolykvality.Další rozdíl je patrný např. na přístrojovédesce u ukazatele rychlosti– oproti britské verzi v mílích zdenarazíme na kilometry v hodině. „Navýrobním štítku pro australskou verzimusí být rovněž uveden rok a měsícvýroby vozidla,“ dodal FrantišekRasch. Pokud jde o pohon, je nabídkamotorů pro Austrálii méně pestrá.„V současné době tam dodávámeauta s benzínovými i naftovými motory2,0 l – s pohonem přední nápravyi 4x4 a s možností volby automatickénebo manuální převodovky,“uzavřel Rasch. Počátkem prosince byse v HMMC měla rozjet sériová výrobadruhého modelu určeného proAustrálii – Hyundai i30 kombi.Mass production of Hyundai ix35for Australia was launched inHMMC on 22 nd October. One reasonfor this step is decreasing carsales in Europe and an effort tofind new markets for our models.Hyundai ix35 for Australia is based ona specification for the United Kingdom.In both exterior and interior, there aredozens of differences in comparisonwith the European versions. Thesevariances had to be implementedduring the pre-production stages.Let us introduce the most interestingones. “Cars in Australia must havea label on the windshield with informationon fuel consumption and CO 2emission limits. Interior changes includereverse position of the wipersand lights switches, no possibility todeactivate the passenger’s airbag andno radio”, explained František Raschfrom the Quality Control Department.Another distinction can be found e.g.on the instrument cluster – comparedto the British version in miles, thisspecification uses km/h. “The ID labelmust contain the year and monthof car’s production as well”, FrantišekRasch added. As for the powertrain,offer of engines for the Australianix35 is less varied. “Currently we havebeen delivering cars with 2.0-litergasoline and diesel engines – withfront-wheel and all-wheel drive.Customers can choose from automaticand manual transmissions”, Raschconcluded. Mass production of thesecond Australian model, Hyundai i30wagon, should start in HMMC at thebeginning of December.04www.hyundai-motor.cz


Modely Hyundai / Hyundai modelsHyundai představildva modely pro BrazíliiHyundai Motor Brasil (HMB), dceřináspolečnost Hyundai MotorCompany, představila dva vozyurčené exkluzivně pro Brazílii –HB20 a HB20X. Značka Hyundaitak oficiálně vstoupila do největšíhoa nejkonkurenčnějšího segmentuna brazilském automobilovémtrhu.Kompaktní hatchback HB20 je prvnímmodelem vyráběným v novém závoděHyundai Piracicaba. HB20 nabízívyspělou konstrukci a nejmodernějšítechniku. Od konkurence se odlišujírovněž komplexní standardní výbavoujiž v základní verzi, která zahrnuje mj.hydraulický posilovač řízení, dva čelníairbagy, klimatizaci, spoiler s třetímbrzdovým světlem a stěrač zadníhookna. Zkratka v názvu „HB“ znamenáHyundai Brasil, zatímco číslo „20“ jevyhrazeno vozidlům Hyundai v tomtosegmentu, který zahrnuje vozy vyráběnéna platformách pro malé a kompaktnívozy. HB20 je kompaktní a hospodárnýmodel, který přináší nováměřítka v oblasti designu díky svýmladným liniím, vynikající úrovni zpracovánía kvalitě výroby. HB20 přicházína trh se třemi motory: 1,0 litrua 1,6 litru s mechanickoupřevodovkou a 1,6 litru sesamočinnou převodovkou.Verze crossover, která vycházíz hatchbacku HB20,má jedinečné úpravy designua konstrukce, jež vycházejíz požadavků zákazníků,kteří mají aktivnějšíživotní styl. Novinkou jsoučerné boční ochranné panely,které obklopují celou karoserii,a zvýšená světlá výška, která zajišťujelepší výhled a průjezdnost i ovladatelnostna špatných cestách.Hyundai HB20 byl 7. listopadu v SaoPaulu vyhlášen Brazilským autem roku2013. Vítězství v této prestižní anketěodráží důvěru trhu a vysokéočekávání souvisejícís tímto vozema značkouHyundaiv Brazílii. Hyundai je prvnímkorejským výrobcem automobilů, kterýtoto ocenění získal.Hyundai revealedtwo models for BrazilHyundai Motor Brasil (HMB),a subsidiary of Hyundai MotorCompany,launched two Brazil-exclusivemodels, officially entering thebiggest and most competitive segmentin the country’s auto market.The HB20 compact hatchback isthe first model to be produced atHyundai’s new plant in Piracicaba.Offering modernity and equipped withthe latest technologies to differentiateitself from the competition, the HB20will have a comprehensive packageof items offered as standard from entrylevels: hydraulic power steering,dual front airbags, air-conditioning,a spoiler with a built-in brake lights,and a rear windshield wiper, to namea few. The name “HB” stands forHyundai Brasil, while the number “20”is the company’s characterization forvehicles in this segment, a categorythat includes models assembledon small or compact vehicle platforms.The HB20 is a compact andeconomical modelthat is poised tobecomea benchmarkin style due to its flowing lines,excellent finish and the quality ofits assembly. The HB20 comes withthree powertrains: 1.0L and 1.6L, witha manual gearbox and 1.6L, with automatictransmission.The crossover version, which is basedon the HB20 hatchback, featuresunique details in its design and performancethat meet the demands ofcustomers that have a more activelifestyle outdoors. The novelties arethe side black molding that wraps thewhole body and its ground clearance,valuable features for more visibilityand control on bad road conditions.On 7 th November, Hyundai HB20 wasannounced as the 2013 Brazilian Car ofthe Year in Sao Paulo City, endorsingthe market’s confidence and high expectationsfor the car and the Hyundaibrand in Brazil. Hyundai is the firstKorean automaker to win the award.05


11/2012HMMC NewsÚspěchy Hyundai / Hyundai achievements„Double“ v anketěSkotské auto roku 2012Double at the2012 Scottish COTY awardsNová generace modelové řadyHyundai i30 zanechala skvělýdojem na porotcích ankety Skotskéauto roku 2012. Hatchbacki30 získal ocenění Nejlepší rodinnéauto a jeho prodlouženáverze byla zvolena Nejlepšímkombi v každoroční anketě, jejížvýsledky byly v polovině říjnavyhlášeny v Glasgow.Hatchback Hyundai i30, elegantnínovinka v nižší střední třídě, zaujalodborné porotce ze Svazu skotskýchmotoristických novinářů ASMW(Association of Scottish MotoringWriters) během testů a prosadilse mezi ostrou konkurencí tvořenoumodely Citroën DS5, Kia cee‘da větším sesterským modelem Hyundaii40.Hyundai i30 kombi vyhrál v kategoriiNejlepší kombi proti vozům Peugeot508 RXH, Volkswagen Passat Alltracka Audi A6 Allroad. Hyundai i30ve verzi 1,6 Blue Drive o výkonu 81kW (110 k) se umístil na předníchpozicích také v kategoriích Nejlepšíekologický vůz a Nejlepší vůz sevznětovým motorem. Modely Hyundaisi vysloužily uznání za stylovýdesign, komfort a úsporný provoz.The new-generation Hyundaii30 range has made a real impressionon the judges of the2012 Scottish Car of the Yearawards. The i30 hatchbackwas awarded Best Family Carand the i30 wagon was votedBest Estate Car in the annualawards which took place inGlasgow in mid-October.Hyundai i30 hatchback, the stylishnew entry to the mediumfamily car market, impressedthe expert judges from theAssociation of Scottish MotoringWriters (ASMW) during testingand fought off tough competitionfrom Citroën DS5, Kia cee’d andits bigger sister Hyundai i40 to becrowned the winner.Hyundai i30 wagon, which wonBest Estate Car, was up againstPeugeot 508 RXH, VolkswagenPassat Alltrack and Audi A6Allroad. Hyundai i30 1.6 110PSBlue Drive derivative was alsocommended in the Best Eco andthe Best Diesel Car categories.All Hyundai models were praisedfor their style, comfort andefficiency.5 hvězdiček Euro NCAPpro Hyundai i30 kombi5 Euro NCAP starsfor Hyundai i30 wagonNová generace Hyundai i30kombi získala od nezávislé organizaceEuro NCAP, testujícíbezpečnost vozidel, nejvyššípětihvězdičkové hodnocení. Výsledkyhodnotí bezpečnost verzekombi na stejné úrovni jakou pětidveřového hatchbacku,který patří mezi nejbezpečnějšívozy ve své třídě.V testech provedených automobilkouHyundai pod dohledem společnostiEuro NCAP, která je schválila, obdrželanová generace i30 kombi v kategoriiochrany dětí nejvyšší hodnoceníve své třídě ve výši 90%, a to v oboutestech ochrany osmnáctiměsíčníhokojence a tříletého dítěte. V kategoriidospělých cestujících získalanová generace i30 kombi rovněž90%. Zvláštní ocenění si vysloužiladobrá ochrana proti poranění krčnípáteře v případě nárazu zezadu, díkykonstrukci opěrek hlavy na předníchsedadlech.Hyundai i30 kombi si vedl dobře takév testech ochrany chodců, v nichždostal maximální počet bodů zaochranu nohou chodce při kontaktus nárazníkem. ESP a systém upozorňujícína nepřipnuté bezpečnostnípásy vpředu a vzadu přispěly k získání86% v kategorii bezpečnostníchasistenčních systémů. Nová generacei30 kombi je nejnovějším vozemHyundai, který dosáhl ve zpřísněnýchtestech Euro NCAP maximálníhopočtu pěti hvězdiček. Předtím se nejvyššíhouznání v oblasti bezpečnostidostalo modelům i30 první generace,i20, ix35, ix20, i40, Veloster a novégeneraci i30 hatchback.The new-generation Hyundaii30 wagon has been awardedthe maximum five-star safetyrating by independent vehicleassessment organization, EuroNCAP. These latest results givethe wagon the same safety ratingas the five-door model, itselfone of the safest cars inclass.In tests carried out by Hyundai,overseen and approved by EuroNCAP, the new-generation i30wagon received a class-leading90% in the child occupant category– in both 18-month-old and3-year-old – tests. In the adult occupantcategory, the new-generationi30 wagon scored 90%, beingnoted for the good protection affordedby the front head restraintsagainst whiplash in the event ofa rear-end impact.Hyundai i30 wagon scored well inthe pedestrian test, maintainingmaximum points for the protectionto pedestrian’s legs providedby the bumper. Electronic stabilityprogram, as well as a front andrear seatbelt reminder system,contributed to the car’s score of86% in the safety assist category.The new-generation i30 wagonis the latest Hyundai model toachieve the maximum five-starscore in Euro NCAP’s rigorousassessment program, followingthe top ratings achieved by theoriginal i30, i20, ix35, ix20, i40,Veloster and the new-generationi30 five-door.06www.hyundai-motor.cz


Zajímavosti / Interesting newsHyundai ix20 pro SantanderHyundai ix20 for SantanderTři vrcholoví manažeři finančnískupiny Santander přijeli 23.října do HMMC. Cílem jejichnávštěvy bylo převzetí poněkudneobvyklé zakázky – španělskábanka si v našem závodě objednalado své firemní flotily vozyHyundai ix20 ve speciální barvě.Této zakázce předcházelo výběrovéřízení, v němž zaměstnanci skupinySantander testovali 13 aut různýchznaček. Nejvíce je zaujal model Hyundaiix20. „Hyundai ix20 byl nejlepšívolbou ze všech vozů. Toto MPV nabízívyspělé technologie a zvládneuspokojit všechny potřeby budoucíchuživatelů,“ řekl Francisco Pérez Aguado,ředitel nákupu skupiny Santander.Vedení finanční skupiny zvolilo modelHyundai ix20 s dieselovým motoremo objemu 1,6 litru. Hlavním požadavkembyl speciální lak karoserie v odstínuPantone Red, který ladí s firemnímibarvami banky Santander. „Byloto poprvé, kdy jsme stříkali barvu,která není v našem portfoliu. Tatoextravagantní a pěkná barva se velmilíbila i našim zaměstnancům. S celkovýmvýsledkem nástřiku jsme spokojeni,“dodal Jan Kubatý, manažerOddělení lakovny. Také španělští manažeřibyli velmi spokojení a ocenili,že výsledný odstín přesně odpovídájejich požadavkům. Banka Santandersi u nás prozatím objednala 320 autHyundai ix20. Celkový počet by mělv průběhu příštího roku dosáhnoutpřibližně 800 kusů.Three top managers from theSantander financial group cameto HMMC on 23 rd October. Thegoal of their visit was an acceptanceof a rather unusual contract– Spanish bank ordered in ourplant fleet Hyundai ix20 cars ina special color.This commission was preceded bya selection procedure within whichSantander employees have tested 13cars of various brands. Hyundai ix20intrigued them the most. “Hyundaiix20 is the best choice of all cars westudied. This MPV offers advancedtechnologies and it is able to satisfyall needs of its future users”, saidFrancisco Pérez Aguado, SantanderPurchasing Director.Management of the financial groupchose Hyundai ix20 model witha 1.6-liter diesel engine. The mainrequirement related to a special“Pantone Red” paintwork matchingthe Santander Bank corporate colors.“It was for the first time we useda color out of our portfolio. Also ouremployees liked this extravagant butnice color very much. We are satisfiedwith the result”, added Jan Kubatý,manager of the Paint Department.Spanish managers were very satisfiedas well and they appreciated that thefinal shade precisely matches their requirements.The Santander Bank hasordered 320 Hyundai ix20 vehicles sofar. During next year, the total numbershould reach approximately 800 cars.Hyundai oznámil strategiiv oblasti pohonůNa konferenci každoročně pořádanév hotelu Rolling Hills,nedaleko Výzkumného a vývojovéhostřediska Hyundai MotorGroup v Koreji, seznámilaskupina Hyundai-Kia účastníkyse současným stavem vývojehlavních technologií promotory a převodovky.V souladu s převládajícím globálnímtrendem zmenšování objemuspalovacích motorů rozšiřuje Hyundaive svých modelech nabídkumotorů T-GDI (Turbo Gasoline DirectInjection). Tyto motory patřík nové generaci, která se můžepochlubit skvělou hospodárností,šetrností k životnímu prostředía vysokým výkonem. Zatímco kompaktní(1,6 l) a středně velké (2,0 l)modely jsou již tímto druhem motorůvybavovány, pracuje Hyundaina zlepšení dané technologie taképro malé, avšak výkonné jednotky.Cílem značky Hyundai je státse lídrem také v oblasti převodovek,a to vývojem lehkých a velmiúčinných zařízení, která nabízejískvělou kombinaci výkonu a hospodárnosti.Hyundai se zaměřujerovněž na vývoj převodovek proprémiové modely a je první automobilkou,která pracuje na vlastníosmistupňové automatické převodovcepro vozy s pohonem zadníchkol. Hyundai demonstroval své vyspělétechnologie v oblasti motorůa převodovek těmito exponáty:motor Kappa 1,0 TCI, motor Kappa1,2 T-GDI, motor Gamma 1,6 T-GDI,motor Nu 2,0 CVVL, motor Theta2,0 T-GDI, vznětový motor U2 1,1WGT, vznětový motor R 2,0 Euro6 a převodovka s plynule proměnnýmpřevodem Kappa CVT (ContinuouslyVariable Transmission).Hyundai announced itspowertrain strategyHyundai Motor Group unveiledits latest powertrain technologiesand future plans at “The12 th Hyundai-Kia InternationalPowertrain Conference” heldat Rolling Hills Hotel near theHyundai Motor Group R&DCenter in Korea. The Group explainedthe current developmentstates of its major powertraintechnologies and announced futuredevelopment directions.In line with the dominating globaltrend of engine downsizing, Hyundaihas been expanding the inclusionof Turbo Gasoline Direct Injection(T-GDI) engines to its models. TheT-GDI engine is a next-generationengine boasting great fuel economy,eco-friendliness and high performance.While its compact (1.6l)and mid-size (2.0l) models are alreadyequipped with such engines,Hyundai will continue its utmost effortsto improve T-GDI technology todevelop “small, yet strong” engines.Hyundai also aims to become theleader in transmission technologywith its unceasing efforts to developlight-weight and highly fuel-efficienttransmission, a great combination ofefficiency and performance. As thefirst automaker to develop 8-speedauto transmission for the rear wheeldrive vehicle in-house, Hyundai isfocusing on developing transmissionsfor premium models as well.Hyundai displayed the Kappa 1.0TCI engine, Kappa 1.2 T-GDI engine,Gamma 1.6 T-GDI engine, Nu2.0 CVVL engine, Theta 2.0 T-GDIengine, U2 1.1 WGT diesel engine,Euro 6 R 2.0 diesel engine and theKappa CVT (Continuously VariableTransmission) to showcase its advancedpowertrain technology.07


11/2012HMMC NewsTéma / TopicNovinky ve stravovánív roce 2012Catering innovationsin 20122. ledna 2012 zahájila společnostEurest poskytování stravovacíchslužeb pro zaměstnance závoduHMMC a externích firem působícíchv Průmyslové zóně Nošovice.S příchodem Eurestu se změnildesign kantýn a teplý bufet byldoplněn o výběrové menu.V první polovině roku se HMMC zaměřilapředevším na kontrolu hygieny,a to jak ve firemních kantýnách, taki ve všech kuchyních, kde jsou jídlapro náš závod připravována. Na konciprvního pololetí roku 2012 proběhlhygienický audit Hyundai Motor Company,který neshledal žádné závažnénedostatky ve skladování, přípravě anidistribuci jídel.Novinky zavedené v roce 2012:Za účelem zlepšení služeb byla prostrávníky zavedena řada novinek. Jednalose zejména o:• rozšíření nabídky doplňkového prodejea zavedení teplých a studenýchsnídaní a nápojů,• výdej přesnídávkových polévek zesamoobslužného kotlíku,• prodej BIO produktů,• barevné označení jídel dle kalorickýchhodnot jednotlivých pokrmů,• obměna inventáře a technologií provylepšení hygienických podmínek,• zařazení tzv. „šampióna“ – oblíbenéhojídla zaměstnanců HMMC,• přestavba kantýny na hale Finálnímontáže za účelem zefektivnění odbavenízákazníků a jejich snadnějšíorientace,• největší změnou, pozitivně hodnocenouzaměstnanci HMMC, bylo zavedenínepřetržitého prodeje v jednotlivýchkantýnách na všech halách.Od začátku roku se konalo také několikspeciálních akcí. Jednalo se napříklado výdej menu zdarma při významnýchpříležitostech HMMC (celkem vydánopřes 13 000 porcí), dny zahraniční kuchyně,kdy byly pokrmy připravoványrodilými kuchaři, občerstvení pro VIPnávštěvy apod. Největší zkouškou, vekteré Eurest obstál, bylo zajištění občerstveníu příležitosti akce HyundaiFamily Day konané 30. června 2012,kdy bylo připraveno 5 500 porcí masaa 4 400 litrů nápojů.Do konce roku 2012 plánujemenástup kuchaře pro zlepšení poskytovanýchslužeb; od 5. listopadu 2012zavedení čteček čárových kódů u doplňkovéhoprodeje (přesná evidenceodebraného zboží na webu http://stravovani.hyundai-motor.cz); informačníkampaň a průzkum k objednávkovémusystému a týden čínskékuchyně (19. – 23. listopadu2012).Co chystáme na rok 2013:Pro rok 2013 Eurestve spoluprácis HMMC připravujeřadu aktivit, kterépřispějí k dalšímuzlepšení stravovacích služeb. Půjdezejména o projekty zaměřené na:• kvalitu produktů,• technologické inovace,• školení personálu stravovacích služeb,• dny zdraví apod.„Vážíme si důvěry, kterou nám společnostHMMC dala, nejen při poskytovánístravování pro své zaměstnance,ale také při pořádání VIP akcí. I dobudoucna budeme pracovat na zkvalitněníslužeb pro Nošovický závod,“uvedl regionální ředitel Eurestu HynekŠlachta.On 2 nd January 2012, companyEurest started providing cateringservices for employees of HMMCand companies operating in theNošovice Industrial Zone. Withthe arrival of Eurest, design of allcanteens has been changed andhot buffet has been extended bya selective menu.In the first half of 2012, HMMC focusednamely on hygienic checks atcompany canteens as well as at all thekitchens where meals for our plant areprepared. A hygienic audit, carried outby the Hyundai Motor Co., was held atthe end of the first half of 2012. Theaudit didn’t find any serious failures instorage, preparation and distribution ofmeals.Novelties launched in 2012:In order to improve customerservice, several noveltieshave been introduced. Thesewere as follows:• expansion of additionalsales andlaunch of provision ofhot & cold breakfastsand beverages,• provision of thick soup (self-service),• sales of BIO products,• color marking providing informationon caloric value of particular meals,• renewal of equipment and technologiesin order to improve hygienicconditions,• inclusion of so called “Champion” –employees’ favorite meal,• reconstruction of a canteen at theAssembly Hall to provide more effectiveservices,• the most significant change, well appreciatedby HMMC employees, wasextension of additional sales openinghours in all canteens at all shops.Since the beginning of 2012, severalspecial events have beenorganized – e.g. free menu on theoccasion of significant events (over13,000 meals), days of internationalcuisine when the food wasprepared by native cooks, provisionof refreshment for the VIP guestsetc. Eurest’s biggest success wasproviding catering services duringthe Hyundai Family Day event heldon 30 th June 2012. 5,500 portions ofmeat and 4,400 liters of beverageswere prepared that day.Further innovations in 2012 willbe admission of a cook in order toimprove quality of services; launchof barcode readers for additionalsales since 5 th November (exactevidence of products at http://stravovani.hyundai-motor.cz);information campaign and surveyregarding the ordering system; andthe Chinese cuisine week (19 th –23 rd November 2012).Novelties for 2013:Eurest and HMMC prepare severalprojects to further improve qualityof the catering services in 2013.The projects will be namely focusedon:• quality of products,• technology innovations,• training of the catering staff,• Days of Health etc.“We appreciate the confidenceHMMC put in us as for providingcatering for its employees and arrangingthe VIP events. We willcontinue improving quality of servicesfor Nošovice plant also inthe future”, said Hynek Šlachta,Regional Director of Eurest.08www.hyundai-motor.cz


Jak je neznáte / What you wouldn‘t expect„Speed dating má celou řadu výhod.“V dnešní uspěchané době trpí řadalidí nedostatkem příležitostí kekvalitnímu seznámení. Když už jesamota omrzí a žádný vhodný protějšeknení na obzoru, rozhodnouse někteří využít služeb seznamovacíchagentur či internetovýchseznamek. Jak se ale v této sféřezorientovat a nenaletět nějakémupodvodníkovi? I tyto myšlenky stályza rozhodnutím naší kolegyně AlenyPustinové založit si seznamkuve formě tzv. „speed datingu,“ aliasrychlého rande.Představila bys nám pojem „speeddating“ trochu blíže? Kdy a kdevznikl a v čem spočívá? Má tatoforma nějaké výhody v porovnánís jinými způsoby seznamování?Speed dating, neboli rychlé rande, je celosvětověoblíbená forma seznamování.První speed dating se konal v roce 1998v Beverly Hills a krátce nato se rozšířilpo celých Spojených státech a ve VelkéBritánii. U nás existuje již několik let.Je určen lidem, kteří z různých důvodůnemají dostatek příležitostí k seznámení.Koná se zpravidla v restauraci nebokavárně, kde účastník během večerapozná postupně 10-15 protějšků. Speeddating probíhá formou seznamovacíhokolečka, kdy se dámy usadí ke stolečkůms čísly, pánové si sednou naprotia po 5minutové konverzaci se přesouvajívždy ob jeden stůl. Každý účastníkje vybaven formulářem, do kterého simůže dělat poznámky o sympatiích vůčijednotlivým protějškům. Výhod je celářada. Jedná o seznámení tváří v tvář. Toje velmi výhodné v porovnání s anonymnímiinternetovými seznamkami. Předávámkontakty protějškům výhradně nazákladě souhlasu účastníka. Další výhodouje, že nikdo není vystaven přímémuodmítnutí, ani nemusí vysvětlovat, pročsi nepřeje setkání zopakovat.Co tě přivedlo na myšlenku založitsi seznamku na tomto principu?Jak často speed dating pořádáša jak oslovuješ potenciální účastníky?Jaký typ lidí jej nejvíce navštěvuje?Ten nápad se zrodil asi před rokema půl, kdy jsem začala uvažovat, že bychsi založila seznamku. Tak jsem shánělainformace a oslovil mě právě speed dating.Rozhodla jsem se ho vyzkoušet navlastní kůži a zaujal mě natolik, že jsemsi řekla - to je ono. Zájemce oslovuji pomocícelé řady marketingových nástrojů– mám vlastní web, placenou inzerci naFacebooku, bannery na třech místechv Ostravě a další. Speed dating pořádámdvakrát do měsíce pro dvě věkovéskupiny – od 20 do 35 let a od 30 do 45let, vždy ob jeden týden. Účastníky jsouúplně normální lidé, řekla bych takovýzlatý průměr.Můžeš nám popsat, jak takový večerprobíhá? Nejsou Češi na tutoformu seznamování příliš ostýchaví?Nejprve všechny účastníky uvítáma vysvětlím pravidla, která je v průběhuvečera potřeba respektovat, napříkladnevyžadovat po protějšku osobní údaječi sdělení rozhodnutí. Možná tématakonverzace mají účastníci jako nápověduve formuláři, který rovněž na začátkuobdrží. Přednost má ovšem vlastní originalita.Pokud si nějaký pár padne dooka, zprostředkuji předání kontaktníchúdajů a další postup už záleží na nich.Zpočátku je ostych patrný, ale většinouzmizí během první konverzace. A z toho,co mi účastníci říkají, je zřejmé, že akcivnímají přinejmenším jako velmi příjemněstrávený společenský večer. Někteřísi jej i zopakují.Co tě na speed datingu nejvíc baví?Dostáváš nějakou zpětnou vazbu?Vždy jsem chtěla pracovat s lidmi a právěto mě na tom baví, i když je to občasdocela náročné. A zpětná vazba – no, nasvatbu mě zatím nikdo nepozval (smích).Ale za případnou zpětnou vazbu budupochopitelně ráda. Zároveň však respektujisoukromí svých klientů.Alena Pustinová (31) pracujev HMMC od srpna 2008 jako specialistana Odd. podpory prodeje.Do práce dojíždí z Ostravy. Víceinformací naleznete na www.fajnerande.cz.“Speed dating has many advantages.”In today’s hectic time, manypeople lack opportunity to qualityacquainting. When they arebored with loneliness and no perspectivepartner is at hand, somepeople decide for dating agencyor internet dating. But how to getoriented in this field and avoid thecrooks? Also those thoughts werebehind the decision of our colleagueAlena Pustinová to start herown dating agency in a form of the“speed dating”.Would you please describe “speeddating” more in detail? When andwhere was it invented and whatwas it all about? Does it have anyadvantages compared to othertypes of dating?Speed dating is a worldwide popularway of acquainting. First speed datingwas held in the Beverly Hills in1998 and quickly spread all around theUnited States and the Great Britain. Inthe Czech Republic, it has been used forseveral years. It is designed for peoplewho lack opportunity to acquaintingfor some reason. It is usually held ina restaurant or cafe and the participanthas an opportunity to meet 10 to 15potential partners during the evening.Speed dating takes a form of a datinground, when ladies are sitting bynumbered tables, gentlemen sit onopposite sides and after 5 minutes ofconversation men move to the nexttable. Every participant has a form tonote feelings about individual partners.There are many advantages. It is a faceto-facecontact. It is very advantageous,especially compared to anonymousinternet dating. I provide contact detailsexclusively on the basis of the participant’spermission. Another advantageis that nobody is exposed to the directrejection or uncomfortable explainingwhy not to repeat the date.How come you decided for datingagency based on this principle?How often is speed dating organizedand how do you approach theparticipants? What kind of peopleusually attend the event?The idea came approx. a year and halfago, when I was thinking about startingmy own dating agency. So I started togather information and speed datinginterested me. I decided for personalexperience and I liked it very much. I approachthe participants via number ofmarketing tools – website, paid ads onFacebook, banners in Ostrava etc. Theevening is held twice a month everytwo weeks for two categories – from20 to 35 and from 30 to 45 years. Theparticipants are ordinary people – theaverage, I would say.Would you describe how the datinglooks like? Aren’t the Czech peopletoo shy for this kind of acquainting?At the very beginning, there is a welcomeand introduction of rules thatmust be observed during the evening,e.g. no questions about personal detailsor partner’s decision. Possible themesof conversation are written in the formeach participant receives at the beginning,but personal originality is preferred.If two persons like each other,I mediate handover of contact details.Further development is up to them.Shyness is always visible at the beginning,but it usually vanishes after thefirst conversation. According to whatpeople say, it is obvious that the eventis seen at least as a very nice eveningparty. Some people come repeatedly.What do you like the most aboutspeed dating? Do you have anyfeedback?I always wanted to work with peopleand that is exactly what I like about it.However, it is pretty demanding sometime.And the feedback? Well, nobodyhas invited me to a wedding yet (laugh).But of course, I will be happy for anyfeedback. At the same time, I fully respectmy clients’ privacy.Alena Pustinová (31) has beenworking in HMMC as SalesSupport Specialist since August2008. She commutes from Ostrava.For more information go to www.fajnerande.cz.09


11/2012HMMC NewsCo byste měli vědět o...What you should know about...... PROGRAMU „DÁREK ZA KLIENTA“Informujeme vás o novém programu s názvem „Dárek za klienta.“ Je určenzaměstnancům HMMC, kteří jsou členy Hyundai Family Clubu.V případě, že doporučíte jakýkoliv vůz značky Hyundai někomu z vašichblízkých či známých a oni se na základě vašeho doporučení rozhodnou si totovozidlo pořídit, získáte jednu z odměn:•Flexi Pass v hodnotě 2000 Kč s celou řadou využití•Zapůjčení vozu Hyundai (i30, ix35, i40) na týden s plnou nádrží•Zimní bundu Husky z kolekce HyundaiZapůjčení vozu Hyundai zprostředkovává prodejce Autolaros Speed v Ostravě. Uostatních odměn si zaměstnanec zvolí, zda ji chce poslat poštou, nebo si dárekosobně vyzvedne na Oddělení podpory prodeje.Pro zařazení do programu stačí vyplnit jednoduchý formulář na stránkáchnosovice.hyundaifamilyclub.cz/darekzaklienta, kde rovněž najdete veškerépotřebné informace.Konference Hyundai Motor Europe18. října 2012 se v HMMC konalakonference, jíž se zúčastnilo 110prodejců vozů Hyundai z celéEvropy. Pořadatelem této akcebyla společnost Hyundai MotorEurope a bylo zde zastoupeno 58nejlepších evropských dealerstvíHyundai, která se nejvíce podílelana prodejním úspěchu automobilkyza uplynulých 12 měsíců.Jak u příležitosti konference uvedlviceprezident společnosti HyundaiMotor Europe Alan Rushforth, cílemtéto akce bylo zejména ocenitzásluhy prodejců Hyundai, kteří prorozvoj značky dělají maximum. Rushforthdále poznamenal, že se vesvé prezentaci zaměřil vedle aktuálníhodění v HMMC, designu vozůa výzkumu a vývoje především navzájemné vztahy obou společností(HME a HMMC) a dealerů a distributorůznačky. Vozy Hyundai vyráběnév Nošovické továrně jsou vyvinutya navrženy speciálně pro potřeby evropskýchzákazníků a na zdejším trhuse prodávají nejlépe ze všech modelůkorejské automobilky. „Proto jenašim závazkem vůči HMMC udržettento stav a zajistit další objednávky,což děláme s radostí, protože našespolupráce funguje skvěle. HMMCvyrábí auta, která zákazníci chtějí,”uvedl viceprezident Rushforth a dodal:„Závod HMMC je pro nás klíčovýa troufám si říct, že je středobodemnašeho úspěchu.“ Podle Rushforthanení žádným překvapením, že od zahájenívýroby v Nošovicích se tržnípodíl značky v Evropě a počty prodanýchaut neustále zvyšují. „Tentorůst chceme udržet dlouhodobě,“uzavřel viceprezident Rushforth, kterýsi v rámci konference prohlédl spolus ostatními účastníky i jednotlivé provozynašeho závodu.... “GIFT FOR A CLIENT” PROGRAMLe us inform you about a new program called “Gift for a client”. It is intendedfor HMMC employees who are members of the Hyundai Family Club.If you recommend any Hyundai car to some of your close relatives or friendsand they will decide to buy this vehicle on the basis of your recommendation, youwill receive one of the following rewards:•Flexi Pass in the amount of 2,000 CZK•Hyundai (i30, ix35, i40) with full tank for a week•Husky winter jacket from the Hyundai collectionHire of the Hyundai car will be provided by the Autolaros Speed dealer inOstrava. As for other rewards, an employee can choose the way of receiving –by mail or personal pick up at the Sales Support Department.To join the program, just complete a simple form on nosovice.hyundaifamilyclub.cz/darekzaklientawhere you will find detailed information as well.Hyundai Motor Europe conferenceA conference attended by 110Hyundai dealers from all overEurope took place in HMMC on18 th October 2012. The event wasorganized by Hyundai MotorEurope and 58 best Europeandealerships, which had a largeshare in the carmaker’s salessuccess in the last 12 months,were represented here.As Alan Rushforth, the Vice Presidentof Hyundai Motor Europe, said on theoccasion of the conference, the maingoal of the event was to honor theachievements of Hyundai’s dealerswho invested everything in the brand.Mr. Rushforth further pointed out thatin his presentation he focused on e.g.what is happening in HMMC, designof the cars as well as on research anddevelopment, but namely on the relationshipof the three – HME, HMMCand the company’s dealers and distributors.Hyundai cars produced inthe Nošovice plant have been developedand designed exactly accordingto the needs of European customersand have been the Korean carmaker’sbestselling models in the localmarket. “Therefore our obligation toHMMC is to keep the line running, tosecure the orders, and that is franklysomething we take great pleasure indoing, because the business modelthat we have with HMMC is a goodone. HMMC is building cars customerswant”, said Rushforth and added:“HMMC is right at the heart of everythingwe are doing successfully”.According to Rushforth it’s no surprisethat since HMMC started producingcars, the brand’s market shareand volumes in Europe have beengrowing. “It’s our intention to sustainthe growth over the long term”, concludedAlan Rushforth, who togetherwith other participants also visitedproduction shops of our plant.10www.hyundai-motor.cz


Vzdělávání v HMMC / People development in HMMCProfesní školení v HMMCSekce vzdělávání Oddělenílidských zdrojů připomínátouto cestou všem zaměstnancůmmožnost využít vzdělávacíprogramy v rámci prohlubováníkvalifikace a dalšíhomožného profesního růstu.Jedná se o veškerá externě pořádanáškolení (popř. semináře,veletrhy, workshopy, konference)týkající se dané profese a náplněpráce zaměstnance v souladus ročním plánem vzdělávánídaného oddělení. Účast na profesnímškolení musí být nejprveschválena přímým nadřízenýma vedoucím oddělení. Školenímůže být realizováno jen v případě,že Oddělení lidských zdrojů,sekce vzdělávání, včas (minimálně5 dní před konáním akce) obdržídetailní informace o průběhuškolení a schválí jeho rozpočet.Zaměstnanec je proto povinenpřipravit potřebné dokumentyk tomuto schválení (podrobný návodna vyplnění je možné naléztna interním serveru Autoway vesdílených dokumentech Oddělenílidských zdrojů). Minulý rokse profesních školení zúčastnilocelkem 563 zaměstnanců a letostuto možnost prozatím využilo471 z vás.Professional training in HMMCDevelopment Section of theHuman Resources Departmentwould like to remind all employeesthat there is a possibility tojoint education programs withinthe qualification improvementand further professional developmentactivities.These are all externally organizedtrainings (or seminars, fairs, workshopsand conferences) related toa given profession and job descriptionof an employee in accordancewith the annual education plan ofindividual department. Participationin any professional training must befirst approved by direct superior andthe Head of Department. The trainingmay be realized provided the HumanResources Department, DevelopmentSection, receives detailed informationabout it on time (minimum 5days before the event) and approvesthe budget. The employee is thereforeobligated to prepare all documentsneeded for approval (detailedguideline how to complete the applicationis available on Autoway/Shared HMMC Documents/HumanResources/HR development). Total of563 employees attended professionaltrainings in 2011. During this year,471 HMMC members have alreadytaken this opportunity.Očkování proti pneumokokůmVaccination against pneumococcusesLetos v listopadu nabízí lékařskéstředisko HMMC očkováníproti pneumokokům. Pneumokokovéinfekce mohou způsobitcelou řadu závažných onemocnění,jako je zápal plic, zánětmozkových blan, zánět středníhoucha a obličejových dutin,otrava krve, zánět průdušeknebo angína a další choroby.Očkování je tedy vhodnou prevencí.Infekce se šíří vzdušnou cestou kapénkovýmzpůsobem. Tento typ očkováníje vhodný pro všechny osoby.Cena očkování je 730 korun.Lékařské středisko i nadále nabízípřípadným zájemcům také očkováníproti chřipce, které je vhodnépro přípravu odolnosti organizmuna náročné období zima/jaro. Cenavakcíny Vaxigrip včetně aplikace je250 Kč, v případě speciální bezbolestnémikrojehly IDflu je cena 350korun. Je také možné zakoupit siakční balíček, který obsahuje očkováníproti pneumokokům a očkováníproti chřipce za cenu 899 Kč. Zájemcio kterékoliv očkování uhradívybranou vakcínu a aplikaci předemv hotovosti do 30. listopadu 2012v lékařském středisku. Samotnéočkování pak bude probíhat v prvnípolovině prosince. Bližší informacevám rády poskytnou zdravotní sestryna telefonním čísle 596 141 444.HMMC Medical Center offersa vaccination against pneumococcusesthis November.Pneumococcal infections maycause many serious diseasessuch as pneumonia, meningitis,inflammation of the middleear and facial sinuses, sepsis,bronchitis or angina and otherillnesses. Therefore, the vaccinationis a useful prevention.The infection is spread by air ina droplet way. This kind of vaccinationis convenient for everybody.Price for the vaccination is 730CZK. The Medical Center still offersa vaccination against flu whichprovides appropriate protectionduring sensitive winter/spring season.Price for the Vaxigrip vaccineincluding application is 250 CZK.In case of using a special painlessIDflu micro needle, the price risesto 350 CZK. It is also possible toget a special package for 899 CZKwhich includes both vaccinationagainst pneumococcal infection andvaccination against flu. Employeesinterested in any kind of vaccinationshall pay for the required vaccine atthe HMMC Medical Center before30 th November 2012. The vaccinationwill take place in the first halfof December. For more informationplease contact the Medical Centerby calling 596 141 444.11


Tipy na víkendy / Weekend tipsCO / WHAT KDY / WHEN KDE / WHERE POZNÁMKY / NOTESThe Plastic People Of The Universe 16. 11. (20:00)Klub BarrákBarrák ClubkoncertconcertLet It Roll on Tour 16. 11. (20:00) Bonver Arenataneční pártydance partyFC Baník Ostrava x 1. FC Slovácko 17. 11. (16:00)Marian Palla - Sajns Fikšn 24. 11. (18:30)Jaroslav Samson Lenk 24. 11. (20:00)Stadion BazalyBazaly StadiumDivadlo J. MyronaJ. Myron TheaterKlub ParníkParník Clubfotbalový zápasfootball matchčinohradramakoncertconcertHC Vítkovice Steel x Piráti Chomutov 25. 11. (17:00) ČEZ Arenahokejové utkáníhockey gameN.O.H.A. 1. 12. (20:00)Poslední samuraj / The Last Samurai 2. 12. (15:00)Imodium, Goodfellas, Airfare 8. 12. (20:00)Klub FabricFabric ClubDivadlo J. MyronaJ. Myron TheaterKlub BarrákBarrák ClubkoncertconcertbaletballetkoncertconcertHC Vítkovice Steel x HC Oceláři Třinec 9. 12. (17:00) ČEZ Arenahokejové utkáníhockey gameZdroj / Source: http://www.ostravainfo.czZábava / Entertainment5 1 8 72 1 5 66 1 24 9 1 5 64 9 75 8 1 4 39 4 3 1 67 3 1 91 8 7 3Autorem je zaměstnanec HMMC / Prepared by an HMMC employeeVěděli jste, že…?Již v polovině října překonaly prodeje společnosti Hyundai v Českérepublice celkový výsledek za loňský rok. Zatímco v roce 2011bylo v Česku prodáno 12 086 osobních automobilů značky Hyundai,do letošního 15. října si zákazníci koupili 12 272 vozů. Zaprvních devět měsíců letošního roku se prodeje Hyundai v ČRzvýšily o téměř 38%. Mezi nejoblíbenější modely patří i30, i20,ix20 a ix35.Did you know that...?As early as in the half of October, Hyundai sales in the CzechRepublic exceeded the total result for the last year. While12,086 Hyundai passenger cars were sold in the Czech Republicin 2011, until the 15 th October 2012 customers have alreadybought 12,272 vehicles. Hyundai sales increased by almost 38%this year from January to September. The most popular modelsare the i30, i20, ix20 and ix35.HMMC News: vydává Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. pro zaměstnance společnostiAdresa: Průmyslová zóna Nošovice, Nižní Lhoty 700, 739 51, Česká republika, šéfredaktor: Tomáš Neščák, e-mail: tomas.nescak@hyundai-motor.cztel.: +420 596 141 660. Redakce: Zuzana Vystrčilová, Lumír Hrabčák. Evidenční číslo: MK ČR E 18145

More magazines by this user
Similar magazines