Firemní zpravodaj (ke stažení v pdf) číslo 52/Září2012 - HYUNDAI ...

hyundai.motor.cz
  • No tags were found...

Firemní zpravodaj (ke stažení v pdf) číslo 52/Září2012 - HYUNDAI ...

Číslo 52 / Issue 52Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter102012Třídveřový Hyundai i30 se představil v PařížiHyundai i30 three-door to debut in ParisHodnota značky Hyundai dosáhla nového rekorduHyundai‘s brand value reached new high


10/2012HMMC NewsNovinky z automobilového průmyslu / News from the automotive industryHyundai chce titul Evropskéauto rokuHyundai wants the titleEuropean Car of the YearMinimálně o několik tisíc automobilůvíce, než plánovaných300 tisíc kusů, vyrobí v letošnímroce závod HMMC v Nošovicích.Na tiskové konferenci,která se konala 8. října v Ostravě,to potvrdil Frank Ahrens, ředitelglobálního PR společnostiHyundai Motor Company.„Patří mezi naše nejefektivnějšízávody,“ pronesl Ahrens na adresunošovického HMMC a dodal, že závodse pro společnost stává v tétodobě důležitějším. „Je totiž důkazemtoho, že Hyundai je evropskývýrobce,“ upozornil a pokračoval:„Většina automobilů značky Hyundai,které se prodávají v Evropě,je vyrobena v HMMC. Dva ze třínejprodávanějších modelů v Evropě,i30 a ix35, se vyrábějí tadyv ČR stejně jako 70 procent dílů, zekterých vyrábíme auta v HMMC.“Podle Ahrense je ze všech vozů Hyundai,které se prodávají na evropskýchtrzích, pouze 10 až 12 procentvyrobeno v Koreji. „Přibližně 60procent našich vozů prodávanýchv Evropě se vyrábí tady v HMMC,asi 12 procent v Turecku a zhruba18 procent v Indii,“ vysvětlil. Důkazem,že je Hyundai evropským výrobcem,je snaha společnosti vybojovats nejprodávanějším modelemv Evropě Hyundai i30 titul Evropskéauto roku. „Jsme přesvědčenio tom, že i30 má šanci ten titulzískat, a je to pro nás důležité tím,jak důležitá je pro nás Evropa a evropskýtrh,“ sdělil Ahrens. ZávodHMMC v Nošovicích momentálněvyrábí čtyři modely vozů značky Hyundai:pětidvéřový hatchback i30,i30 kombi, MPV ix20 a SUV ix35.V polovině listopadu se přidá ještětřídveřová verze i30.Zdroj: Právo, 9. října 2012This year’s HMMC productionplan of 300,000 vehicles mightbe exceeded by minimum somethousands of cars. Global PRDirector of Hyundai MotorCompany Frank Ahrens affirmedthe information at a pressconference held in Ostrava on8 th October.“HMMC is one of our mostproductive plants”, Ahrens said andadded that the company becomesnow increasingly important forHyundai. “The plant is the evidencethat Hyundai is a Europeancarmaker”, he said and continued:“Majority of Hyundai cars soldin Europe has been producedin HMMC”. Two of the threebestselling models in Europe – thei30 and ix35 – are made here inthe Czech Republic, same as 70%of all parts used for production ofthe vehicles in HMMC. Accordingto Ahrens, only some 10-12% ofHyundai cars sold around Europehave been made in Korea. “Some60% of all Hyundai cars sold inEurope have been produced herein HMMC, some 12% in Turkey andapproximately 18% in India”, heexplained. Hyundai’s effort to winthe European Car of the Year awardwith the i30 model affirms thefact that Hyundai is the Europeanproducer. “We are sure that the i30has a chance to get the title. Thisis important for us because Europeand the European market are veryimportant for Hyundai”, said Ahrens.HMMC plant in Nošovice currentlyproduces 4 models: Hyundai i30hatchback, Hyundai i30 wagon,MPV Hyundai ix20 and SUV Hyundaiix35. Production of the i30 threedoorstarts in the mid-November.Source: Právo, 9 th October 2012Z tisku / From the pressHyundai prodává v ČRo 40 procent více autHyundai to sell by 40%more cars in the CZHyundai ix35na vodíkový pohonHyundai ix35Fuel CellSkoro 11 700 aut prodala za devětletošních měsíců v Česku automobilkaHyundai. Podíl značky načeském trhu je teď téměř 9%, cožji řadí na druhé místo za vedoucíŠkodu Auto. Impozantní je nárůstprodejů ve srovnání s loňskem,38 procent. Nejprodávanější jemodel i30, kterého se jen v záříprodalo 344 kusů, což z něj dělánejprodávanější vůz nižší střednítřídy v tuzemsku před sesterskýmcee‘dem od Kie a VW Golf. ŠkodaOctavia je ve statistikách řazenao třídu výše. Velmi úspěšné jsoutaké modely Hyundai ix20 (maléMPV) a pseudoterénní Hyundaiix35, jež jsou ve svých třídách nadruhých místech.Hyundai sold almost 11,700vehicles in the Czech Republicduring first 9 months of 2012.The carmaker now holds almost9% market share in the CzechRepublic, which puts Hyundai onthe second place behind Škoda.The growth of sales is especiallysignificant in comparison tothe previous year – 38%. Thebestselling model is the i30. Therewere 344 Hyundai i30 cars soldin September, which makes thecar the bestselling lower middleclassvehicle in domestic market,beating the sister model Kia Cee’dand VW Golf (in terms of thestatistics Škoda Octavia belongsto the higher class). Small MPVHyundai ix20 and SUV Hyundaiix35 are very successful too.The both cars occupy the secondplaces in their segments.Koncem tohoto roku zahájí Hyundaiprodukci vodíkové verzesvého SUV modelu ix35. Stanese tak první globální automobilkou,která bude sériově vyrábětvozidlo s nulovými emisemi. Výrobamodelu ix35 Fuel Cell začnev prosinci tohoto roku v závoděv korejském Ulsanu. Plán předpokládáprodukci 1000 vozů doroku 2015. Hyundai již podepsalkontrakt s dánskými a švédskýmiměsty o pronájmu flotily těchtoautomobilů pro jejich zastupitelstva.Po roce 2015 počítá Hyundais omezenou výrobou modelu ix35Fuel Cell v množství 10 000 kusů.„Vůz ix35 Fuel Cell je vrcholempokročilých technologií Hyundaia našeho závazku zastávat vůdčípostavení v oblasti technologiíšetrných k životnímu prostředí,“řekl Woong Chul Yang, vedoucívýzkumu a vývoje Hyundai.Hyundai will begin production ofits hydrogen ix35 Fuel Cell vehicleby the end of the year, becomingthe first global automaker to begincommercial rollout of a zeroemissionsvehicle. In December theKorean firm will begin productionof the ix35 Fuel Cell at its Ulsanfactory, with a target of building1,000 vehicles by 2015. Hyundaihas already signed contracts withDanish and Swedish cities to leasethe ix35 Fuel Cell for council fleets.Beyond 2015, Hyundai planslimited production of the ix35Fuel Cell, with a goal of 10,000units. “The ix35 Fuel Cell is thepinnacle of Hyundai’s advancedengineering and our most powerfulcommitment to be the industryleader in eco-friendly mobility”,said Woong Chul Yang, head ofHyundai R&D.11. října 2012,MF Dnes11 th October 2012,MF Dnes10. října 2012,The New Zealand Herald10 th October 2012,The New Zealand Herald* Články mohou být s ohledem na prostor kráceny. * With respect to space the articles may be shortened.02www.hyundai-motor.cz


Stalo se v HMMC / What happened in HMMCSouhrnná provozní porada– říjen 2012Vedení HMMC a zástupcivšech oddělení se sešli nadalší souhrnné provozní poradě,která se konala 5. říjnav auditoriu administrativníbudovy.Úvod patřil prezidentovi HMMC,panu Kim Jun-ha, jenž ve svémprojevu ocenil, že jsme v září překonalivýrobní plán a poděkovalvšem zaměstnancům za jejichúsilí. Zmínil také pařížskou premiérutřídveřové varianty modeluHyundai i30, která se v našem závodězačne vyrábět 15. listopadu2012. Pan prezident očekává, žetato novinka svým dynamickýma moderním vzhledem zaujmepředevším zákazníky z řad mladégenerace. Zároveň ale upozornil,že prodeje nových aut v Evropěklesají už pátým rokem za seboua za prvních 8 měsíců letošníhoroku se zdejší trh s novými vozypropadl o 7,1%. Proto by se mělaspolečnost HMMC zaměřit na následujícíúkoly – najít nová odbytištěpro naše vozy mimo Evropu,nadále vyrábět auta té nejvyššíkvality a snižovat náklady.Po projevu u řečnického pultuvystoupili manažeři, kteří účastníkyseznámili mj. s informacemio výrobě, kvalitě a s prodejnímivýsledky. Naše společnost v zářívyrobila přes 24 000 vozů Hyundaii30 hatchback a kombi, ix20a ix35. Automobily z Nošovic mělyminulý měsíc největší odbyt v Německu,Rusku, Velké Británii, Itáliia Španělsku. Bližší informace najdetev tabulce. Během porady bylitaké oceněni tito zaměstnanci:Pavel Balán z Odd. správy budova OŽP, Ondřej Galuszka a PavelBouzek z Odd. kontroly kvality,Tomáš Vyrobik z Odd. finální montážea Adam Bukvald z Odd. převodovkárny.Jejich pracovní úsilía zlepšovací návrhy mohou sehrátvýznamnou roli ve snaze získatcenu Auto roku 2013.Business review meeting– October 2012Company’s top management andrepresentatives of all departmentsparticipated in anotherBusiness review meeting whichwas held in HMMC Auditorium on5 th October.Speech of HMMC President, Mr. KimJun-ha, inaugurated the meeting. Mr.President appreciated a fact that wemanaged to exceed our productionplan for September and thanked allemployees for their effort. He alsomentioned the Paris premiere ofHyundai i30 three-door, the productionof which will start in our plant on 15thNovember 2012. Mr. President expectsthis newcomer to attract youngcustomers with its dynamic and stylishnew look. But he pointed out thatsales of new vehicles in Europe havebeen decreasing for five consecutiveyears and during last 8 months of thisyear the European car market slumpedby 7.1%. That is why HMMC shouldfocus on following goals – to find newsales markets outside Europe, keepproducing best-quality cars and minimizeunnecessary expenditures.Afterwards managers of selected departmentscame to the speaker’s deskand informed participants aboutdetailed data regarding production,quality and sales results. HMMCproduced over 24,000 cars (Hyundaii30 hatchback and wagon models,ix20 and ix35) in September. Duringlast month, vehicles from Nošovicewere mostly demanded in Germany,Russia, United Kingdom, Italy andSpain. Detailed information is availablein a chart. During the meeting,these HMMC members were awarded:Pavel Balán from the Facilitiesand Environment Dept., OndřejGaluszka and Pavel Bouzek from theQuality Control Dept., Tomáš Vyrobikfrom the Assembly Dept., and AdamBukvald from the Transmission Dept.Their work efforts and improvementproposals might significantly contributeto our goal – the 2013 Car of theYear Award.Prezident HMMC Kim Jun-ha a Pavel Balán oceněný za EMAS (více na str. 8)HMMC President Kim Jun-ha and Pavel Balán awarded for EMAS (more on page 8)Období / Period Září 2012 / September 2012VÝROBAPRODUCTIONPRODEJSALESi30 10 855ix20 3 021ix35 10 724Celkem / Total 24 600i30 10 853ix20 3 096ix35 10 169Celkem / Total 24 118Výsledky výroby a prodeje: září 2012 / Production and sales results: September 201203


10/2012HMMC NewsZajímavosti / Interesting newsHyundai na autosalonu v Pařížiodhalil 3 novinkyHyundai revealed 3 worldpremieres at Paris Motor ShowTři modely Hyundai měly světovoupremiéru během pařížskéhoautosalonu (29. září – 14. října2012): nejnovější třídveřováverze i30, závodní speciál prorally i20 WRC a ix35 Fuel Cell,který nabízí pohonný systéms palivovými články. Tato novávozidla názorně dokazují závazekznačky Hyundai poskytovatevropským zákazníkům nyníi v budoucnu vysoce kvalitníinovace.Třídveřová varianta nové generacei30 je určena výhradně pro Evropua posiluje pozici značky Hyundai vetřídě C – jedné z nejvíce konkurenčníchautomobilových tříd v Evropě,kde Hyundai od roku 2007 zaznamenávánejvětší úspěchy. Třídveřovái30 si zachovává stejně vysokouúroveň kvality a výbavy a nabízíekologické a úsporné motory jakoostatní zástupci rodiny i30 novégenerace. (Podrobnější informaceo třídveřové i30 najdete na straně5).Rallyová verze modelu Hyundai i20poukazuje na dynamiku a závodníhistorii značky. Stejně jako předchozíúčastník seriálu WRC, modelAccent, i nová i20 splňuje přísnéspecifikace automobilové federaceFIA nutné pro účast v aktuální soutěžiWRC a zvěstuje návrat automobilkyHyundai do motorsportu. Napařížském autosalonu se také představilHyundai ix35 Fuel Cell, kterýje ukázkou snahy o čistou a udržitelnoubudoucnost. Tento vůz, jenž těžíz modernizovaného vzhledu a technickýchzlepšení, včetně lithiumpolymerovébaterie s kapacitou 24kWh a palivového článku o výkonu100 kW, má dojezd 588 km. Hyundaihodlá zahájit sériovou výrobu ix35Fuel Cell v prosinci letošního roku.Allan Rushforth, viceprezident a výkonnýředitel společnosti HyundaiMotor Europe, k tomu poznamenal:„Pařížský autosalon je jednou z nejvýznamnějšíchmotoristických akcív Evropě, proto jsme se právě zderozhodli odhalit naše tři nové modelyHyundai. Každý z nich představujedůležitou součást značky Hyundaia společně potvrzují náš kladnývztah k Evropě a jejím obyvatelům– dnes i v budoucnu.“Hyundai revealed three worldpremieres at the Paris MotorShow (29 th September to14 th October 2012): its latestEurope-focused productioncar, the new-generation i30three-door; all-new motorsportcontender, the rally i20;and the ix35 Fuel Cell. Thesenew vehicles demonstrate thebrand’s commitment to providinghigh quality innovation inEurope now, and in the future.Conceived solely for Europe, thenew-generation i30 three-doorstrengthens Hyundai’s presence inone of Europe’s most competitivevehicle segments – the C segmentin which the brand has seen itsgreatest success since 2007. Thethree-door retains the same highlevels of quality and equipment,along with the clean and efficientpowertrains as the rest of the newgenerationi30 family. (Detailed informationabout the i30 three-dooris available on page 5).Hyundai’s rally-ready i20 modelhighlights the brand’s dynamismand performance pedigree. Aswith previous participation in theWRC series with the Accent, therally-ready i20 is equipped to meetthe rigorous FIA specifications requiredto compete in today’s WRCcompetition and heralds a returnto motorsport for Hyundai.Signaling Hyundai’s commitmentto a clean and sustainable future,the production-ready ix35Fuel Cell debuted at the show.Benefiting from a visual makeoverand technical upgrades, includinga 24 kW lithium-polymerbattery and 100 kW fuel stack, ithas a range of 588 km. Hyundaiwill begin series production ofix35 Fuel Cell in December thisyear.Senior Vice President and COOof Hyundai Motor Europe AllanRushforth commented: “The ParisMotor Show is one of the majorevents on the European automotivecalendar, so it is fittingthat we have chosen this eventto premier three major new vehiclesfrom Hyundai. Each demonstratesan important element ofthe Hyundai brand, and togetherthey reaffirm our commitment toEurope and its citizens – both todayand in the future.”04www.hyundai-motor.cz


Třídveřový Hyundai i30se představil v PařížiModely Hyundai / Hyundai modelsHyundai i30 three-doorto debut in ParisTřídveřový model i30 nové generacebyl oficiálně představen 27.září 2012 na Pařížském autosalonu.Třetí člen modelové řady i30doplňuje již známé karosářskévarianty – pětidveřový hatchbacka kombi. Zástupce Hyundai v segmentuC „vyrobený pro Evropu“tím zvětšuje svou přitažlivost proještě širší spektrum zákazníků.Hlavní kouzlo třídveřového modeluspočívá v jeho osobitém sportovnímdesignu, který se vyznačuje charakteristickýmifluidními tvary značkyHyundai. Silně skloněný pás bočníchoken s hranatější siluetou a delší dveředodávají vozu dynamičtější profila tento efekt posilují změny designupřídě a zádě. Snadno rozeznatelnoušestiúhelníkovou masku chladičezdůrazňuje nová černá mřížka se síťovoustrukturou a středová lišta. Postranách masky chladiče jsou novésportovnější mlhové světlomety tvořenékruhovými zdroji světla ve spojenís pásy LED diod pro denní svícení.Síťovou strukturu mají také výplněpřídavných otvorů pro přívod vzduchua design přídě završuje nově tvarovanýnižší nárazník.Vzadu vyniká přepracovaná spodníčást nárazníku a nové horizontálnětvarované mlhové světlomety, které seliší od svislých svítilen pětidveřovéhomodelu. Toto řešení společně s černouspodní částí nárazníku vytváří u zadnípartie širší a sportovnější dojem. Proměnuexteriéru završují exkluzivní 16“kola z lehké slitiny. K dispozici je novábarevná kombinace interiéru s oranžovýmstehováním na volantu, hlaviciřadící páky a loketních opěrkách vevýplních dveří.Třídveřová verze nové generace i30přebírá v plném rozsahu přednostipětidveřového modelu, a nabízí takvysoké standardy kvality, výbavya komfortu. Řidiči se mohou těšit naevropské jízdní vlastnosti i na možnostměnit nastavení systému FLEXSTEER, který upravuje účinek posilovačeřízení v závislosti na přání řidičea převládajících jízdních podmínkách.Nová generace i30 bude nabízenas výběrem šesti motorů v kombinacis šestistupňovými mechanickými a samočinnýmipřevodovkami. Vrcholempalety je vznětový motor „U-II“ 1,6litru, který dosahuje nejvyššího výkonu94 kW (128 k), přestože má emiseCO 2pouhých 97 g/km. S těmito hodnotamiposkytuje nejlepší poměr výkonua hospodárnosti ve svém segmentu.Nová generace i30 je dosud nejlepšímpříkladem snahy značky Hyundaivyrábět své vozy v Evropě pro Evropu.Přitom kombinuje odborné znalostidesignérů a konstruktérů pracujícíchv Evropském výzkumném a vývojovémstředisku Hyundai v Německu s osvědčenoukvalitou výroby v českém závoděHMMC v Nošovicích.The new-generation i30 threedoorwas officially unveiledat the 2012 Paris Motor Showon 27 th September. The thirdmember of the new i30 family,the three-door joins the fivedoorhatchback and the wagonto extend the broad appeal ofHyundai’s “made for Europe”C-segment range to an evenwider audience.Central to the appeal of the threedooris its distinctive, sporty styling.Incorporating Hyundai’s “fluidicsculpture” form language, the newmodel’s sharply-raked beltline, moreangular glasshouse silhouette andlonger front doors provide it witha more dynamic profile, and theeffect is enhanced by changes tofront and rear styling. A new, blackfinishedmesh insert and central baraccentuate Hyundai’s easily-recognizablehexagonal grille, which isflanked by new, sportier fog lampclusters consisting of round spotsconnected to LED daytime runninglight strips. The mesh treatment iscontinued in the clusters, and thefront-end design is completed bya newly-profiled lower bumper.At the rear, the remodeled lowerbumper area includes new horizontal,sculpted fog lamps that contrastwith the upright units of the fivedoor.These lights and a new blackinsert at the bottom of the bumpercreate the impression of a wider,sportier rear design. Exclusive 16-inch alloy wheels complete theexterior transformation. A new orangecolorway for the interior trim,including orange color stitching onthe steering wheel, gear shift knoband door armrest, is available.New-generation i30 three-door retainsthe positive characteristics ofthe five-door, providing high standardsof quality, equipment andcomfort. Drivers will experienceEurope-tuned ride and handling, andcan alter the settings of the FLEXSTEER system to change steeringassistance depending on their preferenceand prevailing conditions.The new-generation i30 is offeredwith a choice of six engines, togetherwith six-speed manual and automatictransmissions. The highlightof the powertrain range is the “U-II”1.6-liter diesel engine, generating128 HP yet emitting only 97 g/km ofCO 2. Together, these figures deliverthe best power-to-efficiency ratio inthe segment. The new-generationi30 provides the best evidence yetof Hyundai’s commitment to producingcars in Europe, for Europe– combining the design and engineeringexpertise of the team atHyundai’s European R&D Center inGermany with the proven manufacturingexcellence of the CzechHMMC factory in Nošovice.05


10/2012HMMC NewsStalo se v HMMC / What happened in HMMCPorotci soutěže Auto rokunavštívili HMMCV pátek 14. a v pondělí 17. záříhostila společnost HMMC významnounávštěvu. Do našehozávodu přijelo 6 porotců prestižníevropské ceny Auto roku, o jejížzískání se společnost Hyundaiuchází se svým modelem i30nové generace. Doprovázeli jezahraniční motorističtí novinářia zástupci Hyundai Motor Europe.Úvod patřil setkání s vedením HMMCa prezentaci firmy. Poté přišla na řaduprohlídka výrobních hal a následněprojížďka po testovacím okruhu ve vozechHyundai i30 hatchback a kombi.Účastníci dvoudenní akce měli takéjedinečnou příležitost svézt se v novétřídveřové variantě, i když prozatímmaskované. Návštěvníci nikterak neskrývaliskutečnost, že na ně modernítechnologie, výrobní proces i celkovéprostředí továrny udělaly velkýdojem. „Výroba ve vašem závodě jeskvěle organizovaná. Technologiejsou úžasné, zvláště roboti. Pro zájemceo automobil Hyundai z HMMCje jistě také důležité to, že se každývůz testuje na testovací dráze,“ uvedlTomaž Porekar, člen poroty Auto rokuze Slovinska. „Řekl bych, že nová i30je oproti svému předchůdci úplnějiná liga – má lepší design, kvalitumateriálů, jízdní vlastnosti. Myslímsi, že Hyundai i30 má velkou šanciprobojovat se mezi 7 finalistů anketyAuto roku,“ uvedl na adresu našehomodelu Maciej Ziemek, další z porotcůvýše uvedené soutěže, tentokrátz Polska, a Tomaž Porekar doplnil jehopostřehy o osobní zkušenost: „Novoui30 jsem ze Slovinska ujel asi 750 kma jízda byla velmi komfortní. Tentovůz představuje skvělý poměr mezicenou, kvalitou a výbavou.“ Držitelceloevropského titulu Auto roku 2013bude oznámen počátkem března naautosalonu v Ženevě.Car of the Year jurorsvisited HMMCHMMC company hosted importantvisitors on Friday 14 th and Monday17 th September. Six jurors of thereputable European competitionCar of the Year visited our plant.Hyundai seeks the COTY awardwith its Hyundai i30 new generationmodel. The jurors were accompaniedby foreign automotivejournalists and representatives ofHyundai Motor Europe.The opening was dedicated to themeeting with the HMMC managementand presentation of the company. Thenafter, a factory tour took place followedby a drive in Hyundai i30 cars, bothhatchback and wagon, on the company’stest track. The participants of thetwo-day event had a unique opportunityto drive also brand new three-door version,however camouflaged. The visitorsdid not hide the fact they were veryimpressed by the technologies, productionprocess and the environment of theplant in general. “I think that it is veryefficient factory, very well organized.This is really the high grade of technology.It is also very interesting foreverybody who wants to buy a Hyundaicar from this factory that every car hasbeen tested on the test track”, saidTomaž Porekar, the COTY juror fromSlovenia. “The new i30 is a pretty differentleague compared to its predecessor.It has better design, quality of thematerials and driveability. I think theHyundai i30 has a big chance to be oneof the 7 finalists of the Car of the Yearaward”, Maciej Ziemek, the COTY jurorfrom Poland commented on our model,and Tomaž Porekar added his personalexperience: “Actually I drove this carhere from Slovenia. It is about 750 km. Itwas very comfortable. The car is a verygood value for what you have to pay forit”. The COTY winner for 2013 will beannounced at the Geneva Motor Showat the beginning of March.Hodnota značky Hyundaidosáhla nového rekorduHyundai Motor Company, nejrychlejirostoucí automobilkapodle hodnoty značky, zaznamenalav žebříčku 100 nejlepšíchglobálních značek v roce 2012,sestavovaném poradenskouspolečností Interbrand, meziročnínárůst své hodnoty o 24,4% na7,5 miliardy USD.Automobilka Hyundai je zařazovánamezi 100 nejlepších globálních značeknepřetržitě již osm let a letosse umístila na 53. místě, což je nejlepšíumístění společnosti Hyundaiv historii po průběžném zlepšováníz 84. pozice v roce 2005. „Nedávnéinvestice značky Hyundai do globálníchkampaní a skvělý design novýchproduktů odpovídají emocionálnímpotřebám zákazníků,“ uvedla společnostInterbrand. „Povědomí o značceHyundai se během krátké doby fenomenálnězvýšilo a bude zajímavésledovat, jakým směrem se bude Hyundaiv budoucnosti vyvíjet.“ Obrovskýmeziroční nárůst o 24,4 procentav letošním roce je výrazně vyšší,než průměrný růst o 11,2 % v rámciautomobilového průmyslu. I mimoautomobilový průmysl patří Hyundaimezi hodnotově nejrychleji rostoucíznačky na světě, v těsném závěsu zatakovými značkami, jako jsou AppleInc., Google Inc. a Amazon.com.Pořadí (autoprůmysl)ZnačkaHodnotaznačky (100mil. USD)Hyundai‘s brand valuereached new highHyundai Motor Company, thefastest growing automotivecompany by brand, saw itsbrand value surge 24.4 percentfrom a year earlier to $7.5 billion,according to brand consultancyInterbrand’s 2012 Best100 Global Brands.MeziročnízměnaPořadí v roce2012 (celkové)1 Toyota 303 +9 % 102 Mercedes-Benz 301 +10 % 113 BMW 291 +18 % 124 Honda 173 -11 % 215 VW 93 +18 % 396 Ford 80 +6 % 457 Hyundai 75 +24 % 538 Audi 72 +17 % 559 Porsche 51 +12 % 7210 Nissan 50 +30 % 73Hyundai, which has been includedin the Best 100 Global Brandslist for eight consecutive years,ranked No. 53 out of 100 brandsthis year, a steady increase fromthe No. 84 position in 2005 and thecompany’s highest ranking ever.“Hyundai’s recent investment inglobal campaigns and sensationalnew product designs are fulfillingcustomers’ emotional needs,”Interbrand said in a statement.“Brand awareness for Hyundai hasincreased phenomenally in a shortperiod of time and we are lookingforward to the brand’s future direction.”The whopping growth rate of24.4 percent this year significantlyoutperformed the industry’s averagegrowth rate of 11.2 percent.Beyond the auto industry, Hyundaiis also one of the world’s fastestgrowing brands, closely trailingthe growth rate of brands suchas Apple Inc., Google Inc., andAmazon.com.06www.hyundai-motor.cz


Zajímavosti / Interesting newsDny NATO 2012Ve dnech 22. a 23. září se na mošnovskémLetišti Leoše Janáčkakonal již 12. ročník největšíletecko-armádně-bezpečnostníshow ve střední Evropě DnyNATO v Ostravě. Tuto jedinečnouudálost si letos nenechaloujít více než 200 tisíc návštěvníků.I tentokrát byla společnostHMMC jedním z hlavních partnerůtéto akce.Návštěvníci Dnů NATO si mohli vychutnatpozemní i letecké ukázky,stejně jako rozsáhlé statické i dynamicképrezentace armádní, policejní,požární i záchranářské techniky.Jelikož byla společnost HMMC jižtradičně jedním z hlavních partnerůakce, nechyběli nezi diváky anizaměstnanci našeho závodu. „DnyNATO jsou velice pěkné. Je tadyspousta atrakcí, letadel a vojenskétechniky. Zázemí Hyundai je udělánodobře. Je tu velký stan, ve kterém jeobčerstvení. Tribuny jsou postavenypřímo ve středu celého dění, takželetecké přehlídky i ty vojenské zásahyvidíme velmi dobře,“ pochvalovalasi průběh akce Naděžda Závodnáz Odd. lidských zdrojů, která se DnůNATO zúčastnila již podruhé. Vevzduchu patřilo k nejpůsobivějšímvystoupení britské akrobatické skupinyRed Arrows, které se diváci namošnovském letišti dočkali po šestiletech, a premiérová ukázka americkéhostrategického bombardéruB-52. Jeho posádka předvedla taktickéletové manévry a nízké průlety.Britští i američtí piloti sklidili bouřlivéovace. „Protože se velmi zajímámo vojenskou techniku a vojenstvíobecně, tak návštěva Dnů NATO jepro mě naprosto automatickou záležitostía už jsem tady asi popáté,“uvedl další z našich kolegů Petr Tupýz Odd. nákupu. Prezentaci vozů Hyundaizajistila ostravská společnostAutolaros Speed, která na DnechNATO představila 5 aut – Hyundaii30, ix20, ix35 a nové generace modelůSanta Fe a i20. Všechny vozy setěšily velkému zájmu návštěvníků.2012 NATO DaysAlready 12 th year of the largestair, army and security show inthe Central Europe called NATODays in Ostrava took place at theLeoš Janáček Airport, Mošnovon 22 nd and 23 rd September. Over200,000 visitors attended thisextraordinary event this year.Also this time, HMMC companywas one of the main partners ofthe show.Visitors to the NATO Days enjoyedboth ground and air demonstrationsas well as wide range of static anddynamic presentations of army, police,firefighting and rescue serviceequipment. As the HMMC companywas traditionally one of the mainpartners of the event, there weremany visitors from among our employeestoo. “The NATO Days eventis very nice. There are many attractions,aircrafts and the army equipmenthere. The Hyundai´s ground isvery well prepared. There is a bigtent with refreshment. Tribunesare located right in the middle ofeverything, so the view is perfect”,Naděžda Závodná from the HRDept., who attended the NATO Daysfor the second time, appreciatedthe event. One of the most amazingair demonstrations was a performanceof the British acrobatic groupthe Red Arrows that returned to theMošnov airport after six years andpremiere of the American strategicbomber B-52. Its crew introducedtactical flight maneuvers and lowflybys. The British and Americanpilots both reaped passionate ovation.“As I am very interested inmilitary equipment and warfare ingeneral, visiting the NATO Dayshas become automatic for me. Thatis already my fifth time here”, PetrTupý from the Purchasing Dept.said. Hyundai dealer AutolarosSpeed Ostrava provided 5 cars fordisplay – Hyundai i30, ix20, ix35and the new generation Santa Feand i20. All cars enjoyed the greatinterest of visitors.Fotbalový turnaj HMMC– fináleLetošní ročník Fotbalového turnajeHMMC je za námi. Ve středu 3.října se na hřišti u areálu našehozávodu hrál finálový zápas, v němžproti sobě opět nastoupily týmyBoca Seniors a Paint Komando.Před samotným vyvrcholením turnajese ještě bojovalo o třetí místo. To získalcelek Dream Team, jenž si poradils Dveřní Chelsea 3:1. Poté přišlo nařadu finále, které se rovněž hrálo 2 x 25minut. První poločas byl poměrně vyrovnaný.Ve druhé půli se hráčům lakovnypodařilo vstřelit úvodní branku a potése začala ještě více projevovat jejichherní převaha a lepší sehranost. TýmPaint Komando nakonec zaslouženěvyhrál 2:0 a celkově už potřetí zvedl nadhlavu pohár pro vítěze, který hráčůmpředal prezident HMMC Kim Jun-ha.„Máme mladý mančaft. Někteří klucihrají fotbal na poloprofesionálníúrovni, takže bylo vidět, že si ten míčumíme dát a myslím, že to rozhodlo.Boca měla dobrý tým, ale vyhráli jsmezaslouženě,“ řekl Lukáš Rac, kapitánvítězného mužstva, které si odnesloi šek na 7 tisíc korun. Nejlepším hráčemzávěrečných turnajových bojů bylJan Filipčík z Paint Komanda, kterýzískal pohár, soudek piva a vůz Hyundaiix20 s plnou nádrží na víkend. Vítězůmgratulujeme!HMMC Football Tournament– final matchThis year’s HMMC FootballTournament ended. The finalmatch, again between BocaSeniors and Paint Komandoteams, took place on HMMCfootball pitch on Wednesday 3 rdOctober.Battle for the 3 rd place, in which DreamTeam defeated Dveřní Chelsea 3:1,preceded the tournament’s culmination.The final match was played 2 x25 minutes as well. The first half wasrelatively tight. In the second half,players from the Paint Shop scored theopening goal and later their dominanceand good coordination were even morenoticeable. Paint Komando team wondeservedly 2:0 and for the third timeobtained the cup which was handedover by HMMC President Kim Jun-ha.“We have a young team. Some boysplay football at a semi-professionallevel. It was evident that we can passand hold the ball and I think it was thekey to our victory. Boca is a good team,but our triumph was well-deserved”,said Lukáš Rac, captain of the winnerswho received a 7,000 CZK check too.Jan Filipčík from Paint Komando waschosen the best player and got a cup,small keg and Hyundai ix20 with fulltank for a weekend. Congratulationsto winners!07


10/2012HMMC NewsTéma / TopicHMMC převzala certifikát EMASHMMC received EMAS CertificatePrezident HMMC Kim Jun-ha a ministr životního prostředí Tomáš ChalupaHMMC President Kim Jun-ha and Minister of the Environment Tomáš ChalupaV úterý 2. října přijel do našehozávodu ministr životního prostředíTomáš Chalupa s doprovodem.Hlavním účelem jeho návštěvybylo předání certifikátu EMAS,jenž je po dosažení mezinárodnínormy ISO 14001 dalším doklademimplementace systémuochrany životního prostředí v našífirmě. Nošovický závod Hyundaije první českou automobilkou,která toto ocenění získala.Certifikát převzal z rukou ministraprezident společnosti HMMC panJun-ha Kim. EMAS, neboli systémenvironmentálního řízení podnikůa auditu, je jedním z dobrovolnýchnástrojů ochrany životního prostředí,který pozitivně motivuje organizacik odpovědnému přístupu v této oblastinad rámec legislativních požadavků.V České republice je v systému EMASdosud zaregistrováno 26 subjektů,z toho 2 města, a společnost HMMCse tímto stala prvním držitelem certifikátuz odvětví automobilovéhoprůmyslu. EMAS byl zřízen Evropskouunií za účelem zjišťování a sledovánívlivu činností organizací na životníprostředí a zveřejňování informací formoujednotlivých environmentálníchprohlášení. „Je samozřejmé, že každáprůmyslová činnost má vliv na životníprostředí, tedy i ta naše. Cílem HMMCje kromě výroby moderních automobilůi co nejvyšší možná ochrana životníhoprostředí,“ uvedl Pavel Balánz Odd. správy budov a OŽP, který mělprojekt EMAS na starosti, a dodal:„Naše společnost se zavázala v deklaraciporozumění získat tento certifikátdo 4 let od zahájení provozu. Nastavilijsme celý systém řízení – zaváděnínových technologií, zlepšení odsávání,filtry na vzduchotechnice atd. Ukazujeme,že se opravdu o životní prostředístaráme a chceme být dobrým sousedempro naše okolí.“ Jak poznamenalministr Tomáš Chalupa, získání tohotoocenění je pouze začátek. „Teď jdeo to posunout se dále a pokoušetse hledat ta řešení při vědomí těžkéekonomické situace, ve které se nynínachází nejen Česká Republika. Jepotřeba snažit se dosáhnout dobrýchvýsledků pro zákazníky a nabídnoutjim něco víc také proto, že to ocení,“uvedl ministr při předávání certifikátu.Součástí programu ministrovy návštěvybyla rovněž prohlídka výrobních hal.„Na mě i mé kolegy to udělalo velkýdojem. Ti roboti a všechno, co tadyje. Když vidím tu neskutečnou čistotua pořádek, i toto o něčem svědčí a jáosobně si toho velmi vážím,“ uzavřelministr Chalupa.Minister of the EnvironmentTomáš Chalupa arrived to ourplant on Tuesday 2 nd October.The main purpose of his visitwas a handover of the EMASCertificate which is, after obtainingthe ISO 14001 standard,another evidence of implementationof the environmentfriendlypolicy in our company.Hyundai Nošovice has becomea very first Czech carmaker toobtain the certificate.HMMC President Mr. Jun-ha Kimreceived the certificate from thehands of the Minister. EMAS - EcoManagement and Audit Scheme– is one of the voluntary tools forenvironment protection that leadsthe enterprises to responsible approachin this area beyond the legalrequirements. There are 26 subjectsregistered in the EMAS system inthe Czech Republic now, including2 municipalities. The HMMC hasthus become a very first subject fromthe automotive industry to receivethe certificate. The EMAS has beenestablished by the European Unionto detect and observe an impact ofcorporations’ activities on the environmentand to publish informationin a form of individual environmentalreports. “It is clear that every industrialactivity has an impact on theenvironment, including ours. Apartfrom production of modern vehicles,the HMMC goal is also to protectthe environment in the best possibleway”, said Pavel Balán from theFacilities & Environment Dept. whowas in charge for the EMAS projectand added: “In the Declaration ofUnderstanding our company pledgedto obtain the EMAS Certificate in4 years from the start of operation.We have set a complex managementsystem – introduction of newtechnologies, improvement of extraction,air filters etc. We show wereally care for the environment andwant to be a good neighbor”. Asthe Minister noticed, obtaining thecertificate was just the beginning.“Now you have to move on and tryto find solutions, knowing that theeconomical situation is difficult notonly in the Czech Republic. It is necessaryto continuously achieve goodresults for the customers and toprovide them with something more,as they will appreciate it”, Ministersaid during handover of the certificate.There was also a plant tour organizedwithin the ministerial visit.“My colleagues and I are impressed.Those robots and everything aroundis great. Seeing the unbelievablecleanliness and order - it says something.And I personally do appreciateit very much”, Minister Chalupaconcluded.08www.hyundai-motor.cz


Vzdělávání v HMMC / People development in HMMCZdravotní, požární a havarijníhlídkyFire, Health and EmergencyCrewV HMMC se během září uskutečnilaodborná příprava členůzdravotních, požárních a havarijníchhlídek v rámci neustáléhozdokonalování a prohlubováníjejich znalostí. Status požárníhlídky vyplývá ze zákona o požárníochraně.Jednotlivé výrobní haly HMMC musímít tyto hlídky ustanoveny na každésměně. Jejich hlavním úkolem je dohlížetna dodržování požárních a environmentálníchpředpisů a v případěmimořádné události odborně a včasprovést úkony vedoucí k záchraněživota a zdraví, ochraně majetkua životního prostředí. „I letos provádímeteoreticko-praktické ukázky zaúčasti závodního lékaře a odbornéhozdravotního personálu. Máme novinku– zaměstnancům jsme představilinové defibrilátory, které se budouv dohledné době instalovat na jednotlivévýrobní haly. Rovněž využívámeúčast profesionálních hasičů, sekterými jsme simulovali požár a navícjsme letos provedli simulaci menšíenvironmentální havárie a vyzkoušelipostupy, jak tuto situaci řešit,“ uvedlJiří Pavlík z Odd. zaměstnaneckýchvztahů a bezpečnosti práce a dodal,že v současné době je v našem závoděza tímto účelem proškoleno 117zaměstnanců. „Tato příprava budeprobíhat ještě v následujícím měsíci.Celkový počet členů hlídek je 176, cožje v porovnání s loňským rokem poměrněvýrazné navýšení,“ doplnil JiříPavlík. Členové hlídek rovněž absolvujíprohlídky jednotlivých výrobníchhal, kde se zaměří na klíčová pracovištěa místa, kterých se tato problematikatýká. „Rád bych jménem svými společnosti HMMC poděkoval všemčlenům hlídek, kteří se účastní tétopřípravy, protože tuto práci vykonávajínad rámec svých běžných pracovníchpovinností,“ uzavřel Pavlík.Professional training of theFHE Crew took place in HMMCin September as a part of permanentimprovement of theirknowledge. Status of the FHECrew results from the FireSafety Law.Particular HMMC production shopsmust establish FHE Crew for everyworking shift. Their main task is toobserve maintenance of the firesafety and environmental law andin a case of the incident to performtasks leading to protection of liveand health as well as protectionof the property and environmenttimely and in a professional way.“Also this year we perform theoreticaland practical demonstrationwith the assistance of companydoctor and medical staff. Thereis a novelty - we have introducednew defibrillators to be installedat particular production shops. Atthe same time, we cooperate withthe professional Fire Brigade tosimulate fire. Moreover, we havesimulated small environmentalaccident and tested the solutionprocedure this year”, Jiří Pavlíkfrom the ER a H&S Dept. said andadded that there were currently117 employees trained for thatpurpose. “The training will be alsoheld next month. Total number ofthe FHE Crew members is 176,which is quite significant increasecompared to the previous year”,Jiří Pavlík added. The FHE Crewmembers will also visit particularproduction shops with the focus onkey sectors and workplaces relatedto this issue. “On behalf of myselfand the HMMC company I wouldlike to thank all the employees engagedin the FHE Crew, as they dothis job in addition to their regularworking duties”, Pavlík concluded.Hasiči trénovali v HMMCFiremen practiced in HMMCSkladovací plocha poškozenýchkaroserií a autovraků v areáluHMMC se na jeden den proměnilave cvičiště. 26. září zde trénovalajednotka Sboru dobrovolnýchhasičů z Vratimova.Spolupráce mezi naší společnostía dobrovolnými hasiči začala běhempořádání Dne záchranných složek,který se ve Vratimově konal počátkemzáří. „Následně jsme využili možnosta přijeli do vaší firmy, abychom si vyzkoušelipráci při vyprošťování osobz vozidel, která HMMC vyrábí, a seznámilise s novými technologiemi,s nimiž se můžeme setkat při řešenímimořádných událostí,“ řekl DaliborVlček, velitel jednotky SDH Vratimov.Při vyprošťování osob z havarovanéhoauta existuje několik základních postupů– např. odstranění dveří a střechyvozidla, odstranění volantu nebopalubní desky, kterou může být pasažérpřimáčknutý. „K těmto činnostemnám slouží speciální vyprošťovacízařízení, v dnešní době většinou poháněnéhydraulicky za pomocí motorovýchagregátů. V základní sadě jsouhydraulické nůžky, rozpínák a válec,který slouží např. k odtlačování palubnídesky,“ vysvětlil Vlček a dodal:„Chtěli bychom poděkovat společnostiHyundai, že nám umožnila tentovýcvik, který jistě přispěje k dalšímuzkvalitnění přípravy našich členů.“Storage area of damaged carbodies and wrecks in HMMCarea changed to an exercisingground for one day. Unit of volunteerfiremen from Vratimov practicedhere on 26 th September.Our company started cooperationwith voluntary firemen during organizingthe Day of Rescue Serviceswhich took place in Vratimov at thebeginning of September. “Afterwardswe have used the opportunity andcame to your plant to simulate extricationof persons from vehiclesmade in HMMC, and become familiarwith the new technologies whichwe can encounter during emergencyresponse”, said Dalibor Vlček, chiefof the Volunteer Firemen Unit fromVratimov. During extrication of personsfrom crashed vehicle, firemenuse several basic procedures – e.g.removal of car’s doors and roof, removalof steering wheel or dashboardwhich might squeeze a passenger.“In such cases, we have been usingspecial rescue equipment. Thebasic set includes hydraulic scissors,opener and roller which is used e.g.for removal of a dashboard”, Vlček explainedand added: “We would like tothank Hyundai company for enablingthis practice which will certainly contributeto further improvement of ourmembers’ preparation.”09


10/2012HMMC NewsCo byste měli vědět o...What you should know about...... ZMĚNÁCH V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍV současné době mají ženy výhodnější cenu pro pojištění rizik oproticenám pro muže. Soudní dvůr Evropské unie zrušil výjimku, kteráumožňovala pojišťovnám stanovovat pojistné v závislosti na pohlaví.Od 21. prosince 2012 bude uplatněno pravidlo stejného přístupuk mužům a ženám při sjednávání pojištění, čímž dojde k výraznémuzdražení pojištění pro ženy.Pokud jste žena a uvažujete o uzavření životního pojištění, zvýšenípojistné částky nebo o úpravě stávající smlouvy (např. uzavření připojištění),měla byste to stihnout do 20. prosince 2012. Po tomtodatu bude cena pojištění pro ženy výrazně dražší.Více informací vám poskytnou poradci pojišťovny Allianz paní MichaelaKrpelíková (tel: 773 232 332) nebo Lenka Drobková (tel:773 188 880) každé pondělí a středu od 13:00 – 15:00 v rámci konzultačníchtermínů na personální vrátnici.V souvislosti s připravovanou změnou pro vás pojišťovna Allianz připravilaakci. Všichni zaměstnanci HMMC, kteří si v období od 1. říjnado 30. listopadu 2012 nově sjednají životní pojištění s příspěvkemHMMC, obdrží od zástupců Allianz dárek.Afričtí distributoři v HMMCV úterý 25. září se v HMMC konalakonference distributorů vozůHyundai z Afriky. Cílem akce,které se zúčastnilo 30 návštěvníků,bylo posílit spolupráci s distributoryznačky na kontinentu,který se pro náš závod stává velmidůležitým odbytištěm.Afrika je pro společnost Hyundaistále zajímavější destinací, zejménakvůli snížené poptávce po novýchvozech v Evropě způsobené ekonomickoukrizí. „Africký trh se neustálerozvíjí. Závod v Ulsanu ale bohuželnení schopen pokrýt celou poptávku.Proto se vedení HMC rozhodlopředstavit českou továrnu africkýmdistributorům a v budoucnu dodávatmodely z Nošovic i do dalších africkýchzemí,“ uvedl Jeong Bang Sunz Hyundai Motor Company. „V Egyptěse ročně prodá asi 40 tisíc vozů značkyHyundai. Nejoblíbenější je Elantra.Nyní připravujeme uvedení vozůsérie „i“ a těšíme se na model ix35,který odebíráme z vašeho krásnéhozávodu,“ nastínil distributor Hyundaiz Egypta Khaled Kandil. V rámci konferencebyla distributorům představenanapříklad dlouhodobá prodejnístrategie pro Afriku, či plánovanáobnova modelového portfolia pro tutodestinaci. Připravena byla rovněž prezentacefirmy a prohlídka výrobníchhal HMMC. „Nečekal jsem, že vášzávod bude tak moderní a čistý. Celývýrobní proces na mě udělal velkýdojem. Je to vskutku továrna 21. století,“neskrýval své nadšení MehboobKarmali, distributor Hyundai z Tanzanie,a dodal: „Tanzanie je sice chudá,ale rozvíjející se země. Vozy Hyundai,konkrétně Accent, jsme začali prodávatpřed 17 lety. Kvůli špatnýmcestám se však u nás nyní nejlépeprodávají modely ix35 a Santa Fe.“... CHANGES IN LIFE INSURANCENowadays, women have more favorable price for the insurance ofrisks compared to the prices for men. The European Court of Justiceannulled the exception which allowed insurance companies to setthe insurance according to gender. As of 21 st December 2012, therule of the same approach for men and women when negotiatinginsurance will come into effect. This will lead to a significantincrease of insurance price for women.If you are a woman considering conclusion of life insurance, increaseof the insured amount or modification of the existing contract (e.g.conclusion of supplementary insurance), you should make it until20 th December 2012. After this date, the insurance price for womenwill be much higher.For more information contact advisors of Allianz insurance companyMrs. Michaela Krpelíková (tel: 773 232 332) or Mrs. LenkaDrobková (tel: 773 188 880) who are present at the PersonalGatehouse each Monday and Wednesday from 1:00 to 3:00 p.m.In connection with the upcoming change, Allianz insurance companyhas prepared a special offer. All HMMC employees, who are goingto negotiate new life insurance contract with HMMC allowance inthe period from 1 st October to 30 th November 2012, will receivea present.African distributors in HMMCA conference of Hyundai distributorsfrom Africa took place inHMMC on Tuesday 25 th September.The main goal of the event attendedby 30 participants was to furtherimprove cooperation with thebrand’s distributors in the Africancontinent, increasingly importantmarket for our plant.Africa is increasingly important forHyundai, namely because of a low demandfor new cars in Europe due to theeconomic crisis. “The African market isdeveloping every year. But HMC unfortunatelycannot supply enough productsto the African market. That is whyour management gave us a mission tointroduce our Czech plant to Africandistributors and to sell Czech models inAfrica in the future”, said Jeong BangSun from Hyundai Motor Company.“Actually we sell around 40,000 carsa year. Elantra is the most popular one.We are definitely introducing the “i”-series now and we are looking forwardto the ix35 which we are taking fromthis beautiful plant”, indicated KhaledKandil, Hyundai distributor from Egypt.Within the conference e.g. long termsales strategy for Africa and portfolioenhancement for this destinationwere introduced to the distributors.A presentation of the HMMC companywas given here as well, followed bythe plant tour. “I never expected theplant is going to be so beautiful andvery clean. I enjoyed the completeproduction line – it is the 21 st centuryplant”, Mehboob Karmali, Hyundai distributorfrom Tanzania said and added:“Tanzania is a poor, but developingcountry. We started selling Hyundaivehicles in our market 17 years ago –namely Accent. But now the bestsellersare the ix35 and Santa Fe becauseof bad condition of our roads.”10www.hyundai-motor.cz


Bezpečnostní politika IT / IT security policyMalware – jaké je nebezpečía jak se nejlépe chránitMalware – threats and bestpractice preventionV předchozím vydání HMMCNews jsme si představili jednotlivédruhy malwaru, jeho chovánía možné důsledky. Cílem tohotočlánku je informovat uživateleo způsobech, jakými je malwarepoužíván a šířen a zvýšit tak jejichpovědomí o bezpečnostních rizicícha o tom, jak udržet prostředípočítače bezpečné.Důvodem, proč věnujeme této problematicetolik pozornosti je fakt, žemalware používají hackeři za účelemnarušení počítačových systémů. Podlebezpečnostních reportů pocházejícíchz řady důvěryhodných zdrojů bylo zjištěno,že v roce 2011 bylo 65% případůprolomení počítačových systémů způsobenoškodlivým softwarem, přičemžv 95% případů se jednalo o odcizeníinformací.Ukazuje se, že nejčastěji používanýmdruhem škodlivého softwaru jsou ze48% keyloggery nebo Trojské koně,či jiné druhy špehovacího malwaruzaměřeného na zachycení informací,se kterými uživatel pracuje.Jedním z nejčastějších způsobů, jakdochází k nákaze je situace, kdy útočníkpodvodně přiměje uživatele, abyškodlivý software nainstaloval, nebovirem infikuje zranitelnou webovouaplikaci a následně zláká nic netušícíoběť, aby danou stránku navštívila,čímž zajistí, že se virus dostane kekoncovému uživateli. V 52% případůdochází k odcizení dat prostřednictvímwebu.V první fázi jde při útoku téměř vždyo to získat přihlašovací údaje uživatele– tedy uživatelské jméno a heslo.Pokud útočník uspěje, získá tak přístupke všem souborům, informacím a síťovýmzdrojům jako oprávněný uživatel.Poté může útočník odcizit informace,smazat soubory, nainstalovat dalšíškodlivý software a mnoho jiných věcí.Z výše uvedených důvodů je bezpečnéuchovávání přihlašovacích údajů uživatelevelmi důležité. Následuje výčetněkolika doporučení, jak nejlépe minimalizovatriziko napadení škodlivýmsoftwarem:i osobní emaily, účty na Facebookua podobně. Zaměstnanci by pro tytoúčely nikdy neměli používat stejnáhesla, která užívají v HMMC.• Nepokoušejte se deaktivovat či obejítnastavená bezpečnostní opatření.Jsou zde proto, aby zabránila možnýmbezpečnostním hrozbám.• Než kliknete na odkaz nějaké webovéstránky, ověřte si nejprve jejíumístění tak, že najedete na tentoodkaz myší (NEKLIKAT!). Ve stavovémřádku se v tu chvíli zobrazí skutečný cílwebového odkazu. Nikdy neklikejte nazkrácené URL adresy.• Než se kamkoliv na internetu zaregistrujete,či něco odsouhlasíte, přečtětesi nejprve podmínky.• Vždy si zjistěte, zda stránka, na kterése nacházíte, obsahuje zabezpečeníHTTPS a tedy používá šifrování. Ažpoté vkládejte data, zejména přihlašovacíúdaje.Nikdy nespouštějte webové aplikaceneznámého původu. Používejte pouzevěrohodné a ověřené aplikace.In previous HMMC News articlewe have provided informationabout Malware, itsbehavior and possible consequences.This article aims toinform of methods how malwareis used and distributedin order to raise user’s awarenessof security risks and protectenvironment safe.Reason why we put so many attentionon this is because malwareis a main tool used byhackers for breaching computersystems. According to SecurityReports from various relevantsources was found that malwarewas used in 65% of all computerbreaches in 2011 and in 95% ofcases was involved in informationstealing.Top malware used in computerbreaches shows that 48% wereKeyloggers/Trojans or some otherform of spying tools that capturesdata from user activity.The most common malware infectionvectors are ones in which anattacker tricks user to install malwarelocally or injects code intovulnerable web application andthen attracts victims to visit thatwebsite with aim to distribute infectionsat end users. 52% of datastealing attacks occurred over theWeb.A first stage of attack is almostalways focused on obtaining useraccess credentials – user namesand passwords. If attacker succeedto obtain such informationthen would have access to alldata and network resources asregular user. Then attacker cansteal information, delete files, installadditional harmful softwareand much, much more.Because of that, keeping safeuser access credentials is ofprime importance. Following bestpractices minimize exposure tosuch malware threats and are asfollows:•User computers should alwayshave installed and up to date antimalwareprotection. This also appliesto smartphones because defacto they are form of handheldcomputers.•Password Policy should beSTRICTLY followed. Especiallyfor services as personal e-mails,Facebook accounts etc. Usersshould never use same passwordsas for HMMC services.• Do not attempt to disable oravoid established security configurationand services. They arein place to protect from securitythreats.• Before clicking on website link,roll mouse pointer over a linkto reveal its true destination –Status bar in your browser willpresent link true destination. Donot click on shorten URLs.• When signing up for or agreeingto anything on Internet - readterms and conditions first.• Počítače by vždy měly mít nainstalovanýa aktualizovaný antivirovýsoftware. To platí i v případě chytrýchtelefonů, jelikož to jsou de facto příručnípočítače.• Pravidla pro nakládání s přihlašovacímiúdaji musí být striktně dodržována.To platí zejména pro služební• Check for encryption (HTTPS)before entering information orespecially passwords on internet.Do not run web applications forwhich you do not know the origin.Use only legitimate, verified andtrustworthy applications.11


Tipy na víkendy / Weekend tipsCO / WHAT KDY / WHEN KDE / WHERE POZNÁMKY / NOTESHC Vítkovice Steel x Bílí tygři Liberec 19. 10. (17:00) ČEZ Arenahokejové utkáníhockey gameMarek Walarowski Trio 19. 10. (20:00)Klub ParníkParník ClubkoncertconcertGCF Big Cage Ostrava II 20. 10. (17:00) Bonver Arenabojové uměnímartial artSkyfall 26. 10. (19:30)Kino LunaLuna Cinemafilmové představenímovie1. Rockový ples1 st Rock BallTaneční večeryDancing Evenings27. 10. (19:00)28. 10. (17:00)Dům kultury města OstravyMunicipal Center OstravaKulturní dům K-TrioK-Trio Community CenterHC Vítkovice Steel x HC VERVA Litvínov 2. 11. (17:00) ČEZ Arenahokejové utkáníhockey gameAlfredo Catalani – La Wally 2. 11. (18:30)FC Baník Ostrava – FK Teplice 3. 11. (16:00)Divadlo A. DvořákaA. Dvořák TheaterStadion BazalyBazaly Stadiumoperafotbalový zápasfootball matchOlympic – 50 letOlympic – 50 yearsZdroj / Source: http://www.ostravainfo.czZábava / Entertainment10. 11. (19:00) ČEZ ArenakoncertconcertVěděli jste, že…?2 8 99 6 1 23 9 44 5 3 62 6 7 83 9 2 56 51 3 5 89 3 1 8 2 7Autorem je zaměstnanec HMMC / Prepared by an HMMC employeeRhys Millen překonal loňský rekord Nobuhira Tajimy v jízdě naPikes Peak (USA). Jezdec z Nového Zélandu na tuto slavnouhoru vyjel za 9 minut a 46,164 sekundy. Předchozí čas Tajimy takpřekonal o více než pět vteřin. Millen jel za volantem speciálněupraveného Hyundai Genesis Coupe svého týmu Rhys Millen Racing(RMR). O pohon se staral vidlicový šestiválec Hyundai přeplňovanýturbodmychadlem Garrett GTX3582, díky němuž dostalvýkon 515 kW (700 k) a točivý moment 948 Nm.Did you know that...?Rhys Millen surpassed last year’s record of Nobuhiro Tajimamade at the Pikes Peak race. The driver from New Zealandclimbed the famous mountain in 9 minutes and 46.164 seconds.Previous Tajima’s result was beaten by more than 5 seconds.Millen was driving specially tuned Hyundai Genesis Coupe fromhis Rhys Millen Racing (RMR) team. The car was equipped withsix-cylinder Hyundai engine and Garrett GTX3582 turbo-chargerproviding 700 HP and 948 Nm of torque.HMMC News: vydává Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. pro zaměstnance společnostiAdresa: Průmyslová zóna Nošovice, Nižní Lhoty 700, 739 51, Česká republika, šéfredaktor: Tomáš Neščák, e-mail: tomas.nescak@hyundai-motor.cztel.: +420 596 141 660. Redakce: Zuzana Vystrčilová, Lumír Hrabčák. Evidenční číslo: MK ČR E 18145

More magazines by this user
Similar magazines