Instrukcja obsługi - Opus

opus.pl

Instrukcja obsługi - Opus

nagrzewania grzałki urządzenia poprzedza krótki sygnał dźwiękowy a diodyLED świecą się na czerwono – jest to stan nagrzewania płyty grzejnej.W tym czasie nie należy wkładać okładek do szczeliny bindującej ( w raziewłożenia oprawy urządzenie sygnalizuje konieczność jej wyciągnięciaprzerywanym sygnałem dźwiękowym oraz miganiem odpowiedniej diodyLED). Po maksymalnie trzech minutach płyta osiągnie odpowiedniątemperaturę, co zostanie zasygnalizowane zaświeceniem się dwóch diodna kolor zielony oraz krótkim, podwójnym sygnałem dźwiękowymUrządzenie jest gotowe do pracyPrzygotowanie dokumentu do oprawy Przy pomocy niżej podanej tabeli wybierz odpowiedni rozmiartermookładki Plik kartek wyrównaj i włóż do okładki tak, by wszystkie kartkirównomiernie stykały się z paskiem kleju umieszczonym w grzbiecieokładki1. okładki miękkieMax ilość kartek * 15 30 40 60 80 100 120 150Rozmiar grzbietu okładki 1,5 3 4 6 8 10 12 15Max ilość kartek * 200 250 300 350 400 450 500Rozmiar grzbietu okładki 20 25 30 35 40 45 50* dla papieru 70 g/m22. okładki twardemax ilość kartek * 25 50 80rozmiar grzbietu okładki 3 6 9* dla papieru 70 g/m2Przy doborze okładki może być pomocna skala znajdująca się w wewnętrznejstronie szczeliny bindującejOprawianieRówno ułożone kartki dokumentacji w okładce włóż do szczelinytermobindownicy grzbietem w dółZgodnie z opisem na urządzeniu oprawy miękkie dosuń w prawo, twardew lewo – odpowiednia dioda LED zmieni kolor z zielonego na czerwony


User’s guideOPUS DUO 500


Safety precautions:Before operating the machine please read the safety precautions,manufacturer recommendations and the operation manual. The operationmanual should be easily available at any time for the operator.The machine should be installed on sturdy and level floor within easyreach of the 230 V socketThe machine should be protected against dust and moistureThe machine must not be placed near the heating units or ventilation unitsThe machine should not be used in vicinity of inflammable liquids or gasesThe supplying cable should be protected against any damage, must notbe used to pull the machine or to remove the plug from a socketDuring a long standstill or before replacing the machine, the plug shouldbe removed from a mains socketAfter work it is necessary to turn the equipment off by the switch on unit,next remove the plug from a socketThe machine should be kept away from children’s and animal’s reachDanger!! The machine contains heating area – pay special attention!The machine must not be used for any other purposes than thoseindicated in the instruction manualIt is necessary to check and supervise if the machine operates correctly.In case of any malfunctions, it is required to contact the service team.The machine must not be located outside, should be operated in roomtemperature higher than +8˚CBefore removing any cover from the machine, remove the plug from asocketUsing inappropriate lubricants causes the fire hazardThe machine should be operated according to general safety rulesAny repairs can be conducted only by authorised staffPreparation of the machine:Install the metal bails for document cooling, on the top of the device in theholes providedPlug the machine into the 230 V socketSwitch on the binding machine by pressing the switcher placed at the backof the housing. The beginning of the heating process is indicated by a shortbeep and red LED at both side of the binding machine. It is notrecommended to put a document before the red LED turns green. After max3 minutes you will hear a beep and the machine will be ready to work.


Preparing a documentUsing the following tables choose a thermal cover with a spine size thatcorresponds to the number of pages to be boundPut an even pile of pages into the cover so that all pages touch the strip ofglue inside the spine2. Soft coversMax sheets number* 15 30 40 60 80 100 120 150Cover size 1,5 3 4 6 8 10 12 15Max sheets number * 200 250 300 350 400 450 500Cover size 20 25 30 35 40 45 50* based on 70 g/m23. Hard covers* based on 70 g/m2Max sheets number* 25 50 80Cover size 3 6 9To find out the size of the cover you need for the document you can also placethe document inside the slot of the machine and read the size of the requiredcover on a scale placed on the side wall of the binding slotBindingPut the pile of pages together with the cover into the binding slot with thespine facing downAs indicated on the machine, soft covers slide to the right and hard coversto the left. The corresponding light will change from green into red and youwill hear short signal – the process of thermal binding has just started.After suitable for the kind of binding (hard or soft) time there will beintermittent green light and a beep indicating that the process of binding isfinished. The beeping noise will carry on until you take out your bounddocument from the binding slot.


The machine enables you to bind two documents at the same time in softand hard cover. The need of taking out one of the documents is signaledby sound and change of light colour of corresponding light.Cooling a document downTake out the document and shake the spine on a flat surface. That way allpages inside the cover will reach the glue.Put the document on a cooling rack on the top of the machine. After fewminutes the document is ready.Tips!If the pages are not bound together properly you can take them out, put inan even pile and try again.In order to secure the document even more after taking out of the bindingslot press the spine with your hands. Be careful!!! The cover spine canbe hot!Cooled document needs to be folded along the cover. It will be easier toopen the document.Technical data:Binding temperature: 130 - 150 °CPower voltage:230VAverage input current:0,4 AMax input current:5 ABinds:up to 500 sheets (70 g/m2)Max document length:550 mmDimensions H x W x D:165 x 440 x 165 mmNet weight:1,9 kgGross weight:2,15 kgSoft binding time:about 40 sHard binding time:about 2 min.02.IV.2012OPUS Sp. z o.o. ● ul. Toruńska 8 ● 44 – 122 Gliwice ● www.opus.pl


Declaration of ConformityDeklaracja ZgodnościOPUS Sp.z o.o. hereby declaresdirectives and standards:that the machine specified below is in accordance with the followingOpus Sp.zo.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza deklaracja jestzgodne z postanowieniami następujących dyrektyw UE oraz powiązanymi z nimi normami zharmonizowanymi:73/23/EWG , 89/336/EWG , 99/5/WEPN-EN 60950:2000 ; PN- EN 55014:1996; PN-EN 50081-1:1996Name/ Nazwa : OPUS Sp. z o. o.Address/ Adres : ul. Toruńska 8 44-122 GliwiceType of the machine / typ :Termobindownica / Thermal binding machineModel No / model : DUO 500POLAND / Polska…………………………………(Place / Kraj)(Signature / podpis)01.05.2004 Krystian Nawrat(Date / Data)(Full Name/ Imię i Nazwisko)

More magazines by this user
Similar magazines