Views
3 years ago

Wzor A,B-tekst

Wzor A,B-tekst

Editor-in-chief of the

Editor-in-chief of the publications of the Institute of Archaeology UW:Kazimierz LewartowskiŚwiatowitAnnual of the Institute of Archaeology of the University of WarsawEditor: Franciszek M. Stępniowski (f.stepniowski@uw.edu.pl)Managing editor: Andrzej Maciałowicz (amacialow@gmail.com)Editorial Council:Wojciech Nowakowski (Chairman)Elżbieta JastrzębowskaKazimierz LewartowskiTadeusz SarnowskiTomasz SchollKarol SzymczakAll rights reserved© 2011 Institute of Archaeology UWISSN 0082-044XISBN 978-83-61376-927Cover design: Joanna KalitaEnglish language consultant: Grzegorz ŻabińskiTypesetting: Jan Żabko-PotopowiczPrinted by: Janusz Bieszczad, Warszawa, ul. Moszczenicka 2Editorial address: Institute of Archaeology of the University of Warsaw,Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw

ContentsSpis treściFascicle AMEdITErrANEAN ANd NoN-EUroPEAN ArChAEoLoGyFascykuł AArChEoLoGIA ŚrÓdZIEMNoMorSKA I PoZAEUroPEJSKAEdITorIAL ....................................................................................................................................................................................7Studies and MaterialsJerzy Żelazowski, Monika Rekowska-Ruszkowska,Zofia Kowarska, Szymon Lenarczyk, Krzysztof Chmielewski,Elżbieta Rosłaniec, Piotr Jaworski, Krzysztof Misiewicz,Kazimierz Lewartowski, George Yacoub, Miron Bogacki,Wiesław Małkowski, Zbigniew PolakPoLISh ArChAEoLoGICAL rESEArCh IN PToLEMAIS (LIByA) IN 2007–2009.PrELIMINAry rEPorT (PLS. 1–33) ....................................................................................................................................9Polskie badania archeologiczne w Ptolemais (Libia) 2007–2009. raport wstępny ......................................................28Krzysztof MisiewiczNoN-INvASIvE SUrvEy oF ChrISTIAN BASILICAS AT PToLEMAIS– GEoPhySICAL ProSPECTIoN (PLS. 34–51)............................................................................................................31Nieinwazyjne badania chrześcijańskich bazylik w Ptolemais – prospekcja geofizyczna ................................................37Jakub KaniszewskiNoN-INvASIvE INvESTIGATIoN oF ThE WESTErN BASILICAAT PToLEMAIS (PLS. 52–57) ................................................................................................................................................41Nieinwazyjne badania Bazyliki Zachodniej w Ptolemais ......................................................................................................44Miron Bogacki, Wiesław MałkowskiToPoGrAPhICAL SUrvEy IN ThE ArEA oF TWo ChrISTIAN BUILdINGSoUTSIdE ThE CITy WALLS oF PToLEMAIS (CyrENAICA, LIByA) (PLS. 58–59) ..................................45Badania topograficzne w obrębie dwóch budowli chrześcijańskichpołożonych poza murami Ptolemais (Cyrenajka, Libia) ........................................................................................................50Ewa WipszyckaThE BASILICAS AT PToLEMAIS: A hISTorIAN’S CoMMENTAryoN ThE rESULTS oF ArChAEoLoGICAL EXPLorATIoN............................................................................51Kościoły w Ptolemais: komentarz historyka do wyników badań archeologicznych ........................................................67

B EAC O N AWAR D S - Saving Antiquities for Everyone
Appendix B - Town of Ajax
The Colchester Archaeologist 1991-2 - Colchester Archaeological ...
*Älimucflüb - The Club of American Ford
Options Accessories Spec sheet b-1659 Ver 10/01 ... - RenTrain
1 INSTALLATION MANUAL B-BAND A5T ... - B-Band, Inc.
B Spiritual Blitzkrieg - Christian-witness.org
OAN#183 B-25 Photographing - Air Ops Photo
B - National Institute on Aging - National Institutes of Health
Untitled - Deutsches Archäologisches Institut
B-1 - National Drug Court Institute
Irving B. Harris [PDF, 18pg] - Erikson Institute
Final-Solo-and-Ensemble-Packet-2015-B
Appendix B - Responses to Survey Questions by Area
2005 Corporate Governance [eng] - S&B
P-Series A-Series B-Series Features - UniMac
50 aqua signal NAVIGATION LIGHTS 50 aqua signal ... - G & B Marine
B-physics & Level-1 di-muon trigger in the ATLAS experiment
Further Uses for Paraloid B-72 - American Institute for Conservation