Views
2 years ago

Wzor A,B-tekst

Wzor A,B-tekst

Editor-in-chief of the

Editor-in-chief of the publications of the Institute of Archaeology UW:Kazimierz LewartowskiŚwiatowitAnnual of the Institute of Archaeology of the University of WarsawEditor: Franciszek M. Stępniowski (f.stepniowski@uw.edu.pl)Managing editor: Andrzej Maciałowicz (amacialow@gmail.com)Editorial Council:Wojciech Nowakowski (Chairman)Elżbieta JastrzębowskaKazimierz LewartowskiTadeusz SarnowskiTomasz SchollKarol SzymczakAll rights reserved© 2011 Institute of Archaeology UWISSN 0082-044XISBN 978-83-61376-927Cover design: Joanna KalitaEnglish language consultant: Grzegorz ŻabińskiTypesetting: Jan Żabko-PotopowiczPrinted by: Janusz Bieszczad, Warszawa, ul. Moszczenicka 2Editorial address: Institute of Archaeology of the University of Warsaw,Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw

ContentsSpis treściFascicle AMEdITErrANEAN ANd NoN-EUroPEAN ArChAEoLoGyFascykuł AArChEoLoGIA ŚrÓdZIEMNoMorSKA I PoZAEUroPEJSKAEdITorIAL ....................................................................................................................................................................................7Studies and MaterialsJerzy Żelazowski, Monika Rekowska-Ruszkowska,Zofia Kowarska, Szymon Lenarczyk, Krzysztof Chmielewski,Elżbieta Rosłaniec, Piotr Jaworski, Krzysztof Misiewicz,Kazimierz Lewartowski, George Yacoub, Miron Bogacki,Wiesław Małkowski, Zbigniew PolakPoLISh ArChAEoLoGICAL rESEArCh IN PToLEMAIS (LIByA) IN 2007–2009.PrELIMINAry rEPorT (PLS. 1–33) ....................................................................................................................................9Polskie badania archeologiczne w Ptolemais (Libia) 2007–2009. raport wstępny ......................................................28Krzysztof MisiewiczNoN-INvASIvE SUrvEy oF ChrISTIAN BASILICAS AT PToLEMAIS– GEoPhySICAL ProSPECTIoN (PLS. 34–51)............................................................................................................31Nieinwazyjne badania chrześcijańskich bazylik w Ptolemais – prospekcja geofizyczna ................................................37Jakub KaniszewskiNoN-INvASIvE INvESTIGATIoN oF ThE WESTErN BASILICAAT PToLEMAIS (PLS. 52–57) ................................................................................................................................................41Nieinwazyjne badania Bazyliki Zachodniej w Ptolemais ......................................................................................................44Miron Bogacki, Wiesław MałkowskiToPoGrAPhICAL SUrvEy IN ThE ArEA oF TWo ChrISTIAN BUILdINGSoUTSIdE ThE CITy WALLS oF PToLEMAIS (CyrENAICA, LIByA) (PLS. 58–59) ..................................45Badania topograficzne w obrębie dwóch budowli chrześcijańskichpołożonych poza murami Ptolemais (Cyrenajka, Libia) ........................................................................................................50Ewa WipszyckaThE BASILICAS AT PToLEMAIS: A hISTorIAN’S CoMMENTAryoN ThE rESULTS oF ArChAEoLoGICAL EXPLorATIoN............................................................................51Kościoły w Ptolemais: komentarz historyka do wyników badań archeologicznych ........................................................67

B T0 THE - K100.biz
Scale model replicas - B&S Parts Bt
Essentiality in B. subtilis - Normalesup.org
FLYER B - 01 - AWID
B. People - Darden Restaurants
by B. Scott Harroff - Diebold
300 D-Series Excavators spec Sheet b-1735 Ver 07/01 LR ...
B EAC O N AWAR D S - Saving Antiquities for Everyone
b - Central Marine Fisheries Research Institute
Israel Numismatic Research - Institute of Archaeology
GROUP-B GROUP-B - Partnership for TB Care and Control in India