Views
3 years ago

Wzor A,B-tekst

Wzor A,B-tekst

Editor-in-chief of the

Editor-in-chief of the publications of the Institute of Archaeology UW:Kazimierz LewartowskiŚwiatowitAnnual of the Institute of Archaeology of the University of WarsawEditor: Franciszek M. Stępniowski (f.stepniowski@uw.edu.pl)Managing editor: Andrzej Maciałowicz (amacialow@gmail.com)Editorial Council:Wojciech Nowakowski (Chairman)Elżbieta JastrzębowskaKazimierz LewartowskiTadeusz SarnowskiTomasz SchollKarol SzymczakAll rights reserved© 2011 Institute of Archaeology UWISSN 0082-044XISBN 978-83-61376-927Cover design: Joanna KalitaEnglish language consultant: Grzegorz ŻabińskiTypesetting: Jan Żabko-PotopowiczPrinted by: Janusz Bieszczad, Warszawa, ul. Moszczenicka 2Editorial address: Institute of Archaeology of the University of Warsaw,Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw

ContentsSpis treściFascicle AMEdITErrANEAN ANd NoN-EUroPEAN ArChAEoLoGyFascykuł AArChEoLoGIA ŚrÓdZIEMNoMorSKA I PoZAEUroPEJSKAEdITorIAL ....................................................................................................................................................................................7Studies and MaterialsJerzy Żelazowski, Monika Rekowska-Ruszkowska,Zofia Kowarska, Szymon Lenarczyk, Krzysztof Chmielewski,Elżbieta Rosłaniec, Piotr Jaworski, Krzysztof Misiewicz,Kazimierz Lewartowski, George Yacoub, Miron Bogacki,Wiesław Małkowski, Zbigniew PolakPoLISh ArChAEoLoGICAL rESEArCh IN PToLEMAIS (LIByA) IN 2007–2009.PrELIMINAry rEPorT (PLS. 1–33) ....................................................................................................................................9Polskie badania archeologiczne w Ptolemais (Libia) 2007–2009. raport wstępny ......................................................28Krzysztof MisiewiczNoN-INvASIvE SUrvEy oF ChrISTIAN BASILICAS AT PToLEMAIS– GEoPhySICAL ProSPECTIoN (PLS. 34–51)............................................................................................................31Nieinwazyjne badania chrześcijańskich bazylik w Ptolemais – prospekcja geofizyczna ................................................37Jakub KaniszewskiNoN-INvASIvE INvESTIGATIoN oF ThE WESTErN BASILICAAT PToLEMAIS (PLS. 52–57) ................................................................................................................................................41Nieinwazyjne badania Bazyliki Zachodniej w Ptolemais ......................................................................................................44Miron Bogacki, Wiesław MałkowskiToPoGrAPhICAL SUrvEy IN ThE ArEA oF TWo ChrISTIAN BUILdINGSoUTSIdE ThE CITy WALLS oF PToLEMAIS (CyrENAICA, LIByA) (PLS. 58–59) ..................................45Badania topograficzne w obrębie dwóch budowli chrześcijańskichpołożonych poza murami Ptolemais (Cyrenajka, Libia) ........................................................................................................50Ewa WipszyckaThE BASILICAS AT PToLEMAIS: A hISTorIAN’S CoMMENTAryoN ThE rESULTS oF ArChAEoLoGICAL EXPLorATIoN............................................................................51Kościoły w Ptolemais: komentarz historyka do wyników badań archeologicznych ........................................................67

Catalogue - Summer 1983 - Colchester Archaeological Trust
Newsletter 18 - July 1999 - Roman Finds Group
INSTALLATION MANUAL B-BAND A3T SIDEMOUNT ... - B-Band, Inc.
Ms. Carrie K2 Donald & Mickey Mr. David K B B & B tt fl Ms. June ...
nautical archaeology - University of Pennsylvania Museum of ...
B-vitamins & one-carbon metabolism - The European Nutrigenomics ...
B-21 - National Drug Court Institute
Download - Part B - Institute of Business & Technology
B. Ramanjaneyulu on transport in Vishakhapatnam - ITDP | Institute ...
B-Alert Operational Neuroscience Applications - Biopac
TENDER B RIEF - Urban Redevelopment Authority
EveryTM Alternative. B Gas Plus. - Cummins Westport
110627 spaziergang_handout_doppel (pdf) - B-Team Initiative
ODV-B Series Boilers - Den Air
Wh t' th B ? What's the Buzz?
Debye Lecture 9 C. B. Murray - Debye Institute
Samuel F. B. Morse, Painter - The Hudson River Valley Institute
B. IOB IGB Convention highlights 1985 to 2003 - Institute of Brewing ...
D r. Ellen Peerenboom Communication & We b Postfach ... - LISM
B io ph ile Issu e 18 - Biophile Magazine
VER B (FINAL) - Mainbrace Newsletter (Maritime ... - Blank Rome LLP
together we learn - Lester B. Pearson School Board