Oversigt og vejledning til revisorer og ... - Erhvervsstyrelsen

erhvervsstyrelsen.dk

Oversigt og vejledning til revisorer og ... - Erhvervsstyrelsen

TAKSONOMI TIL IFRSOversigt og vejledning tilrevisorer og regnskabskyndigeTaksonomi af 20. december 2011Denne vejledning er udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen December 2011


Introduktion____________________________________________________________________De elementer, der kan indgå i en årsrapport i det digitale format XBRL, fastlægges i en såkaldttaksonomi. Taksonomier er indholdsfortegnelser eller skabeloner for rapportering af finansielinformation. Taksonomier angiver de oplysninger, der skal være med i en digital årsrapport.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udarbejdet en taksonomi - IFRS Taksonomien, som kananvendes af virksomheder, der skal udarbejde årsrapport efter internationaleregnskabsstandarder.Denne version af IFRS Taksonomien Illustreret afspejler den oversatte IFRS Taksonomi meddanske tilføjelser, som er baseret på den nyeste udgave af IFRS taksonomien (2011) samtIFRS Foundation’s udvidelser (common practice). Taksonomien er dateret til den 20/12 2011og efterfølgende offentliggjort af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.En taksonomi består af et sæt elektroniske XBRL-filer, og det kan derfor være vanskeligt atforstå strukturen af taksonomien uden anvendelsen af software. Denne publikation: ”IFRSTaksonomien Illustreret” giver et overblik over strukturen af IFRS taksonomien i et visueltformat, der ikke kræver kendskab til XBRL. Vejledningen er specielt fremstillet til revisorer,regnskabskyndige og andre, der ønsker en oversigt over strukturen og indholdet i IFRSTaksonomien, som et led i at udbrede forståelsen af taksonomien samt for at assistereudarbejdelsen af finansiel rapportering i XBRL format.”IFRS Taksonomien Illustreret” angiver taksonomiens hierarki og elementer og det dertilpåkrævede format (såsom tekst, beløbsværdi osv.). Herudover angives regnskabsregler ogparagraffer.Taksonomien omfatter alle informationer af årsrapporten, herunder virksomhedsoplysninger,beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, ledelsesberetning, påtegninger, noter,resultatopgørelse, balance osv.En virksomheds årsrapport, der er udarbejdet efter taksonomien kan godt være ioverensstemmelse med årsregnskabsloven, uden at virksomheden har valgt at benytte alletaksonomiens elementer.Taksonomien består af nogle filer, som skal indlæses i den XBRL-parate software, manønsker at udarbejde XBRL regnskaber i.


Således læses IFRS Taksonomien Illustreret___________________________________________________________________Denne sektion forklarer formatet og indholdet af IFRS Taksonomien. Denne struktur anvendes gennemhele udgivelsen.Første kolonne(hierarki)Anden kolonne(oplysningsformat)Tredje kolonne(reference)Første kolonne - HierarkiDen første kolonne repræsenterer hierarkiet i IFRS taksonomien:• Overskrifterne i kolonnen repræsenterer navnet på en regnskabskomponent. Forud for hverkolonne overskrift er angivet et femcifret nummer i firkantede parenteser, som har en værdimellem [000.00] og [999.99]. Disse numre er generiske og giver visning samt sorteringsfunktionalitet (de er ikke relateret til IFRS eller anden regnskabsregulering).• Rækkerne under overskriftskolonnen repræsenterer de elementer, som tilhører dennekomponent.Anden Kolonne – oplysningsformatDen anden kolonne illustrerer de mulige formater, som en bestemt oplysning kan optræde i.• Text – Angiver at oplysningsformatet er en tekst.• yyy-mmm-dd – Angiver at oplysningsformatet er en dato.• X – Angiver at oplysningsformatet er en monetær værdi.• X.XX – Angiver at oplysningsformatet er en decimal værdi.• Shares – Angiver at oplysningsformatet er et antal aktier.• Table – Angiver begyndelsen af en todimensional oplysning.• Axis – Angiver en akse på en todimensional oplysning.• Member – Angiver et medlem på en akse.• X duration – Angiver at oplysningsformatet er en monetær værdi for er periode• X Instant – Angiver at oplysningsformatet er en monetær værdi for en bestemt dato.Tredje Kolonne – referenceDen tredje kolonne indikerer referencen til elementet.


[000.00] IndsendelsesoplysningerInformation om indsendelse, rapporttype og regnskabsaflæggende virksomhedFællesKoncern regnskaber og årsregnskaberKoncern regnskabÅrsregnskabInformation om den indsendte rapports typeInformation om indsendende virksomhedIndsendende virksomheds CVR-nr.Indsendende virksomheds navnIndsendende virksomheds adresse, vej og nummerIndsendende virksomheds adresse, postnummer og byRegnskabsperiodens startdatoRegnskabsperiodens slutdatoDato for godkendelse af årsrapportenInformation om den regnskabsaflæggende virksomhedRegnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.Regnskabsaflæggende virksomheds navnRegnskabsaflæggende virksomheds adresse, vej og nummerRegnskabsaflæggende virksomheds adresse, postnummer og byStiftelsesdato for regnskabsaflæggende virksomhedRegnskabsaflæggende virksomheds hjemstedRegnskabsaflæggende virksomheds telefonnummerRegnskabsaflæggende virksomheds faxnummerRegnskabsaflæggende virksomheds hjemmesideRegnskabsaflæggende virksomheds e-mailInformation om den regnskabsaflæggende virksomheds primærebankforbindelseBankens CVR-nr.Bankens navnBankens adresse, vej og nummerBankens adresse, postnummer og byInformation om det primære advokatfirma, som repræsenterer denregnskabsaflæggende virksomhedAdvokatens CVR-nr.Advokatens P-nr.Advokatens navnAdvokatens adresse, vej og nummerAdvokatens adresse, postnummer og byInformation om revisorRevisionsvirksomhedens navnRevisionsvirksomhedens CVR-nr.Revisionsvirksomhedens P-nr.Revisors for- og efternavnRevisors CPR-nr.Revisors adresse, vej og nummerRevisors adresse, postnummer og byRevisors adresse, landRevisors telefonnummerRevisors e-mailGeneralforsamlingsdatoDirigents CPR-nr.For- og efternavn på dirigenten for generalforsamlingenNavn og titel på likvidatorInformation om medlemmer af direktionenDetaljer om medlemmer af direktionenInformation om medlemmer af direktionenIdentifikation af medlem af direktionenDirektionsmedlems CPR-nr.Navn på medlem af direktionenTitel på medlem af direktionenInformation om medlemmer af bestyrelsenDetaljer om medlemmer af bestyrelsenInformation om medlemmer af bestyrelsenIdentifikation af medlem af bestyrelsenBestyrelsesmedlems CPR-nr.Navn på medlem af bestyrelsenTitel på medlem af bestyrelsentableaxismembermembertexttexttextyyyy-mm-ddyyyy-mm-ddyyyy-mm-ddtexttexttextyyyy-mm-ddtexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttextyyyy-mm-ddtexttexttableaxistexttexttableaxistexttextIAS 27 2011-01-01 4http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_4&doctype=Standard2011-03-25IAS 27 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 27 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25


[110.00] Generel information om årsregnskabetOplysning om generel information om årsregnskabetNavnet på den regnskabsaflæggende virksomhed eller anden form forinformationForklaring af ændring i navnet på den regnskabsaflæggende virksomhedeller anden form for information fra det foregående regnskabsårs afslutningBeskrivelse af arten af årsregnskabetDatoen for afslutningen af regnskabsåretPerioden dækket af årsregnskabetBeskrivelse af præsentationsvalutaentexttexttextyyyy-mm-ddtexttextIAS 1 2011-01-01 51http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 51http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 51 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 51 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 51 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 51 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 51 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 51 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 27 2011-01-01 42 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 51 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 51 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 51 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 51 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 51 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 51 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_d&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 21 2011-01-01 53http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_53&doctype=Standard 2011-03-25


Graden af afrunding anvendt i årsregnskabet[100.00] Revisors erklæringerRevisors erklæringerFællesKoncern regnskaber og årsregnskabertexttableaxisIAS 1 2011-01-01 51 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 51 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_e&doctype=Standard 2011-06-01Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven135IAS 27 2011-01-01 4http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_4&doctype=Standard2011-03-25Koncern regnskabmemberIAS 27 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25ÅrsregnskabmemberIAS 27 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25RevisionspåtegningtextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 3Adressat text Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisIdentifikation af det reviderede regnskab og hvilken regnskabsmæssigbegrebsramme der er anvendt ved regnskabets udarbejdelseRevisors ansvarRevisionens formål og karakterBeskrivelse af de anvendte revisionsstandarderOplysning om hvis revisionen har omfatter andet end regnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabetForbeholdBegrundelse af forbeholdOplysning om hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at detfører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabetKonklusionOplysning om hvorvidt regnskabet er udarbejdet ioverensstemmelse med lovgivningens og evt. andre krav tilregnskabsaflæggelsen.Oplysning om hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede afvirksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt omresultatet er i overensstemmelse med den anvendteregnskabsmæssige begrebsramme eller opfylder andre tilsvarende,generelle kvalitetskrav.Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabetSupplerende oplysninger vedrørende andre forholdUdtalelse om ledelsesberetningenBemærkningerne til revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen textSupplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionentexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 1 1Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 1 2Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 2Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 2Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 2Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 6 3, Økonomi- ogErhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 6 13, Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 1 3Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 6 4Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 6 5Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 1 4, Økonomi- ogErhvervsministeriet Årsregnskabsloven 5 5Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 4Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 4, Økonomi- ogErhvervsministeriet Årsregnskabsloven 5 7Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 1 5, Økonomi- ogErhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 1,Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 7 4Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 1 5, Økonomi- ogErhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 2,Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 7 4Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 3 2Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 1 7Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen


Udtalelse om ledelsesberetningenBeskrivelse af uoverensstemmelser mellem ledelsesberetning ogårsregnskab, som skyldes ikke uvæsentlige fejl iledelsesberetningenBeskrivelse af uoverensstemmelser mellem ledelsesberetning ogårsregnskab, på grund af fejlinformationer eller udeladelser, somikke er uden betydningtexttexttextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 8Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 7Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 7Revisionspåtegning, datoyyyy-mm-ddØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 9Revisionspåtegning, sted text Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisInformation om den valgte revisors underskrifttextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 9Detaljer om den valgte revisors underskrift (revision)Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 9Detaljer om den valgte revisors underskrift (revision)tableØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsenIdentifikation af den valgte revisoraxisRevisors CPR-nr. (revision)Navn og efternavn på den valgte revisortextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 9Revisionsvirksomhedens CVR-nr. (revision)Revisionsvirksomhedens P-nr. (revision)Navn på den valgte revisionsvirksomhedtextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 9Beskrivelse af den valgte revisortextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 9Revisors erklæring om gennemgang (review)textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9AdressattextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsenIdentifikation af det gennemgåede regnskabtextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 1Omtale af revisors ansvartextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 2Oplysning om de anvendte standardertextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 2Omtale af indholdet af den udførte gennemgang (review)textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 3ForbeholdtextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 4, Økonomi- ogErhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 4,Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 10 2Begrundelse af forbeholdtextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 10 3KonklusiontextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 5Oplysning om hvorvidt regnskabet er udarbejdet ioverensstemmelse med lovgivningens og evt. andre tilsvarende,generelle kvalitetskravUdtalelse om ledelsesberetningenOmtale af ledelsens ansvar (review)textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 3texttextSupplerende oplysningertextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 6Reviewerklæring, datoyyyy-mm-ddØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 5Reviewerklæring, sted text Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisInformation om den til reviewet valgte revisors underskrifttextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 5Detaljer om den valgte revisors underskrift (review)Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 5Detaljer om den valgte revisors underskrift (review)tableØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsenIdentifikation af den til reviewet valgte revisorRevisors CPR-nr. (review)Navn og efternavn på den til reviewet valgte revisorRevisionsvirksomhedens CVR-nr. (review)Revisionsvirksomhedens P-nr. (review)Navn på den til reviewet valgte revisionsvirksomhedBeskrivelse af den til reviewet valgte revisorAndre erklæringer med sikkerhedIdentifikation af det forhold, hvorom der afgives erklæring(erklæringsemnet)Beskrivelse af erklæringsopgavenaxistexttexttexttexttexttextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 5Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 5Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 5Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 13Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 1 1Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 1 1


Omtale af revisors ansvarOplysning om erklæringsopgavens formål og karakterOplysning om de anvendte standarderForbeholdKonklusionOplysning om hvorvidt erklæringsemnet er udarbejdet ioverensstemmelse med de anvendte kriterier, den er vurderet ogmålt efter.texttexttexttexttexttextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 1 2Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 2Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 2Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 3Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 1 4Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 3Oplysning om hvorvidt erklæringsemnet giver et retvisende billede. textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 3Omtale af ledelsens ansvar (andre erklæringer med sikkerhed) textSupplerende oplysningertextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 1 5Anden erklæring med sikkerhed, dato yyyy-mm-dd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisAnden erklæring med sikkerhed, sted text Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisInformation om den valgte revisors underskrifttextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 6Detaljer om den valgte revisors underskrift (andre erklæringer medsikkerhed)Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 6Detaljer om den valgte revisors underskrift (andre erklæringerØkonomi- og Erhvervsministeriettablemed sikkerhed)ErklæringsbekendtgørelsenIdentifikation af den valgte revisoraxisRevisors CPR-nr. (andre erklæringer med sikkerhed)Navn og efternavn på den valgte revisortextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 6Revisionsvirksomhedens CVR-nr. (andre erklæringer medsikkerhed)Revisionsvirksomhedens P-nr. (andre erklæringer medsikkerhed)Navn på den valgte revisionsvirksomhedtextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 6Beskrivelse af den valgte revisortextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 6Andre erklæringer uden sikkerhedtextOmtale af arbejdets og erklæringens omfang (andre erklæringer udensikkerhed)textAndre erklæringer uden sikkerhed, datoyyyy-mm-ddAndre erklæringer uden sikkerhed, stedtextInformation om den valgte revisors underskrift (andre erklæringer udensikkerhed)textDetaljer om den valgte revisors underskrift (andre erklæringer udensikkerhed)Detaljer om den valgte revisors underskrift (andre erklæringeruden sikkerhed)tableIdentifikation af den valgte revisor (andre erklæringer udensikkerhed)axisRevisors CPR-nr. (andre erklæringer uden sikkerhed)Navn og efternavn på den valgte revisor (andre erklæringeruden sikkerhed)textRevisionsvirksomhedens CVR-nr. (andre erklæringer udensikkerhed)Revisionsvirksomhedens P-nr. (andre erklæringer udensikkerhed)Navn på den valgte revisionsvirksomhed (andre erklæringeruden sikkerhed)textBeskrivelse af den valgte revisor (andre erklæringer udensikkerhed)text[101.00] Revisors erklæringer, fra 2010-12-15Revisors erklæringerØkonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven135FællestableKoncern regnskaber og årsregnskaberaxisIAS 27 2011-01-01 4http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_4&doctype=Standard2011-03-25RevisionspåtegningtextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 3Den uafhængige revisors erklæringer (revision)textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 3Adressat text Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisPåtegning på regnskabettextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 3Identifikation af det reviderede regnskab og hvilkenØkonomi- og Erhvervsministerietregnskabsmæssig begrebsramme der er anvendt ved textErklæringsbekendtgørelsen 5 1 1regnskabets udarbejdelse


Ledelsens ansvar for årsregnskabetRevisors ansvarForbeholdKonklusionOplysning om hvis et forbehold er af så afgørende betydning, atdet fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkenderegnskabettexttexttexttexttextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 1 2Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 6 3, Økonomi- ogErhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 6 13, Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 1 3Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 1 4, Økonomi- ogErhvervsministeriet Årsregnskabsloven 5 5Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 6 5Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 1 5, Økonomi- ogErhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 1,Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 7 4Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsenErklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsenSupplerende oplysninger vedrørende andre forholdtextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 1 5, Økonomi- ogErhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 7 2,Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 7 4Udtalelse om ledelsesberetningentextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 5 8Andre erklæringer [Revisionspåtegning]textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsenRevisors erklæring om gennemgang (review)textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9Den uafhængige revisors erklæringer (review)textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 3AdressattextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsenIdentifikation af det gennemgåede regnskabtextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 1Omtale af ledelsens ansvar (review)textOmtale af revisors ansvartextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 2Omtale af indholdet af den udførte gennemgang (review) textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 3ForbeholdtextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 4, Økonomi- ogErhvervsministeriet Erklæringsbekendtgørelsen 9 4,Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 10 2KonklusiontextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 5Udtalelse om ledelsesberetningentextSupplerende oplysningertextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 6Andre erklæringer med sikkerhedtextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 13Den uafhængige revisors erklæringer (andre erklæringer med sikkerhed) textØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 3Identifikation af det forhold, hvorom der afgives erklæringØkonomi- og Erhvervsministeriettext(erklæringsemnet) samt beskrivelse af erklæringsopgavenErklæringsbekendtgørelsen 14 1 1Omtale af ledelsens ansvar (andre erklæringer med sikkerhed) textForbeholdtextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 1 3KonklusiontextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 1 4Supplerende oplysningertextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 14 1 5Andre erklæringer uden sikkerhedtextRevisors erklæringer (andre erklæringer uden sikkerhed) text Økonomi- og ErhvervsministerietOmtale af arbejdets og erklæringens omfang (andre erklæringeruden sikkerhed)textInformation om revisors underskrifttextØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 5Detaljer om revisors underskriftØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsenDetaljer om revisors underskrifttableØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsenIdentifikation af revisoraxisRevisors CPR-nr.


Navn og efternavn på revisorRevisionsvirksomhedens CVR-nr.Revisionsvirksomhedens P-nr.Navn på revisionsvirksomhedBeskrivelse af revisor[200.00] LedelsesberetningLedelsesberetningFællesKoncern regnskaber og årsregnskaberKoncern regnskabÅrsregnskabBeskrivelse af virksomhedens hovedaktivitetBeskrivelse af usikkerhed ved indregning eller målingBeskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen ellermålingenBeskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold textBeskrivelse af ikke-finansielle forhold, som er relevante for specifikkeaktiviteterBeskrivelse af miljøforholdOmtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsåretsafslutningBeskrivelse af virksomhedens forventede udviklingBeskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særligeforudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund forbeskrivelsenBeskrivelse af virksomhedens videnssressourcerBeskrivelse af særlige risici, udover almindeligt forekommende risiciindenfor virksomhedens brancheBeskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø ogforanstlatninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skaderBeskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomhedenBeskrivelse af virksomhedens koncernforholdOmtale af filialer i udlandetBeskrivelse af personaleforholdBeskrivelse af årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling iden senest offentliggjorte årsrapport5-års oversigtInformation om hoved- og nøgletalBeskrivelse af hoved- og nøgletalDetaljer om hoved- og nøgletalDetaljer om hoved- og nøgletalOversigtAktuelt regnskabsårForegående regnskabsårtexttexttexttexttableaxismembermembertexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttableaxismembermemberØkonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 5Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 5Økonomi- og ErhvervsministerietErklæringsbekendtgørelsen 9 5Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven2 1 2, Økonomi- og ErhvervsministerietÅrsregnskabsloven 22 1, Økonomi- ogErhvervsministeriet Årsregnskabsloven 78 1IAS 27 2011-01-01 4http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_4&doctype=Standard2011-03-25IAS 27 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 27 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 1 1, Økonomi- og ErhvervsministerietÅrsregnskabsloven 76aØkonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 1 3Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 1 4Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 1 5Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 1 6Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 1 6Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 1 7Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 1 8Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 1 9Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 1 10Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 1 11Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven100Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2


To regnskabsår tilbagememberØkonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Tre regnskabsår tilbagememberØkonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Fire regnskabsår tilbagememberØkonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Bruttomargin X.XX duration Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisOverskudsgrad X.XX duration Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisAfkastningsgrad X.XX duration Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisSoliditetsgrad X.XX duration Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisSolvensgrad X.XX duration Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisForrentning af egenkapitalen X.XX duration Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisAfkast af investeret kapital X.XX duration Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisFinansiel gearing X.XX duration Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisNettoomsætning pr. medarbejder X.XX duration Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisOmsætningResultat af ordinær primær driftResultat af finansielle posterResultat af ekstraordinære posterÅrets resultatX durationX durationX durationX durationX durationIAS 18 2011-01-01 35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 i http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBIAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-


Aktiver(X) instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 28 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_c&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25Investeringer i materielle anlægsaktiverEgenkapitalBruttoresultatBruttoresultatX durationX instantX durationX durationIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 1 2011-01-01 24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 1 2011-01-01 32 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_32_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01Pengestrømme fra driftsaktiviteterX durationIAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-06-01


Pengestrømme fra investeringsaktivitet(X) durationIAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-06-01Andre pengestrømme fra finansieringsaktivitetGennemsnitligt antal ansatteBeskrivelse af andre hoved- og nøgletalDetaljer om andre hoved- og nøgletalDetaljer om andre hoved- og nøgletalIdentifikation af hoved- eller nøgletalOversigtAktuelt regnskabsårForegående regnskabsårTo regnskabsår tilbageTre regnskabsår tilbageFire regnskabsår tilbageNavn på hoved- eller nøgletalVærdi af hoved- eller nøgletalBeskrivelse af væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter ogøkonomiske forholdRedegørelse for samfundsansvarBeskrivelse af virksomhedens politikker for samfundsansvarBeskrivelse af standarder, retningslinjer og principper forsamfundsansvarBeskrivelse af hvordan virksomheden omsætter sine politikker forsamfundsansvar til handlingBeskrivelse af systemer og procedurer for, hvordan virksomhedenomsætter sine politikker vedrørende samfundsansvar til handlingBeskrivelse af virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået somfølge af arbejdet med samfundsansvarBeskrivelse af fremtidige forventninger til virksomhedens arbejde medsamfundsansvarOplysning om at virksomheden ikke har politikker for samfundsansvarSupplerende beretninger(X) durationX.XX durationtexttableaxisaxismembermembermembermembermembertextX.XX durationtexttexttexttexttexttexttexttexttexttextIAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-06-01Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven1 101 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven101 1 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven77Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99aØkonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99a 2 1Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99a 2 1Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99a 2 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99a 2 2Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99a 2 3Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99a 2 3Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven99aØkonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven2 2, Økonomi- og ErhvervsministerietÅrsregnskabsloven 2


Beskrivelse af metoder og målegrundlag efter hvilke supplerendeberetninger er udarbejdet[201.00] Management commentaryLedelsesberetningOplysning om arten at forretningsvirksomhedOplysning om ledelsens målsætning og strategien for opnåelse af denneOplysning om virksomhedens væsentligste aktiver, trusler og relationerOplysning om driftsresultat og forventninger til fremtidentextØkonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven14 2MC 2011-01-01 Framework for the presentation ofmanagement commentaryhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=MC&num=&date=2011-03-25&anchor=sect_Frameworkforthepresentationofmanagementcommentary&doctype=Standard 2011-03-25MC 2011-01-01 24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=MC&num=&date=2011-03-25&anchor=para_24_a&doctype=Standard2011-03-25MC 2011-01-01 24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=MC&num=&date=2011-03-25&anchor=para_24_b&doctype=Standard2011-03-25MC 2011-01-01 24 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=MC&num=&date=2011-03-25&anchor=para_24_c&doctype=Standard2011-03-25MC 2011-01-01 24 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=MC&num=&date=2011-03-25&anchor=para_24_d&doctype=Standard2011-03-25Oplysning om kritiske performance foranstaltninger og de af ledelsenanvendte indikatorer til at evaluere virksomhedens resultater i forhold tilopstillede mål[300.00] LedelsespåtegningLedelsespåtegningFællesKoncern regnskaber og årsregnskaberKoncern regnskabÅrsregnskabIdentifikation af den godkendte årsrapportBekræftelse på at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse medlovgivningen samt eventuelle standarder, vedtægter eller aftalerBekræftelse på at årsregnskabet giver et retvisende billede afvirksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultatBekræftelse på at betingelserne for fravalg af revision er opfyldtBekræftelse på at supplerende beretninger giver en retvisende redegørelseindenfor rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanneberetningerÅrsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelsetexttableaxismembermembertexttexttexttexttextMC 2011-01-01 24 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=MC&num=&date=2011-03-25&anchor=para_24_e&doctype=Standard2011-03-25Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven9 1, Økonomi- og ErhvervsministerietÅrsregnskabsloven 18, Økonomi- ogErhvervsministeriet Årsregnskabsloven 22 1,Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven78 1IAS 27 2011-01-01 4http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_4&doctype=Standard2011-03-25IAS 27 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 27 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven9 1 1Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven9 1 2, Økonomi- og ErhvervsministerietÅrsregnskabsloven 11 1Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven9 4Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven9 5textFravalg af revision for det kommende regnskabsårtextØkonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven10aLedelsens udtalelse om ledelsesberetningentextGodkendelse af årsrapportØkonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven9 1Dato for ledelsens godkendelse af årsrapportenyyyy-mm-ddØkonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven9 1Ledelsespåtegning, sted text Erhvervs- og Selskabsstyrelsen PraksisDetaljer om medlem af direktionen som godkender årsrapportenDetaljer om medlem af direktionen som godkender årsrapportentable


Identifikation af medlem af direktionenDirektionsmedlems CPR-nr.Navn på medlem af direktionenBeskrivelse af medlem af direktionen som godkenderledelsespåtegningenBeskrivelse af uenighed om årsrapporten (for medlem afdirektionen)Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse foruenighed om årsrapporten (for medlem af direktionen)Detaljer om medlem af bestyrelsen som godkender årsrapportenDetaljer om medlem af bestyrelsen som godkender årsrapportenIdentifikation af medlem af bestyrelsenBestyrelsesmedlems CPR-nr.Navn på medlem af bestyrelsenBeskrivelse af medlem af bestyrelsen som godkenderledelsespåtegningenBeskrivelse af uenighed om årsrapporten (for medlem afbestyrelsen)Beskrivelse af konkret og fyldelstgørende begrundelse foruenighed om årsrapporten (for medlem af bestyrelsen)[210.000] Opgørelse af finansiel stillingFinansiel stillingAktiverLangfristede aktiverMaterielle aktiverGrunde og bygningerGrundeBygningerGrunde og bygninger i altTransportmidlerDriftsmidlerMaskinerProduktionsanlægContainereDriftsmaterielDriftsmidler i altInfrastruktur og tekniske anlægInventar og installationerInventarInstallationerEdb-udstyrIndretning af lejede lokalerInventar og installationer i altMaterielle efterforsknings- og vurderingsaktiverKontorudstyraxistexttexttexttexttableaxistexttexttexttext(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantØkonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven10 1Økonomi- og Erhvervsministeriet Årsregnskabsloven10 1IAS 16 2011-01-01 37 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_g&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_h&doctype=Standard 2011-03-25


Byggeri under opførelseAndre materielle aktiverMaterielle aktiver i altInvesteringsejendommeImmaterielle aktiver og goodwillImmaterielle aktiver bortset fra goodwillVaremærkerRettighederImmaterielle efterforsknings- og vurderingsaktiverCopyrights, patenter og anden industriel ejendomsret,rettigheder vedrørende tjenesteydelser og brugsrettighederComputersoftwareOpskrifter, formler, modeller, design og prototyperImmaterielle aktiver under udviklingUdviklingsprojekterAndre udviklingsprojekterUdviklingsprojekter i altUdviklingsprojekter under opførelseIt-udviklingsprojekter under opførelse(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 6 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_f&doctype=Standard 2011-03-25


Immaterielle aktiver under udvikling i altKoncessionerRedaktørnavne og udgivelsestitlerLicenser og franchiseaftalerLicenserFranchiseaftalerLicenser og franchiseaftaler i altAndre immaterielle aktiverDistributionsnetværkImmaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøbKunderelaterede aktiverKunderelationerKnowhowAndre immaterielle aktiver i altImmaterielle aktiver bortset fra goodwill i altGoodwillImmaterielle aktiver og goodwill i alt(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 38 2011-01-01 119 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 36 2011-01-01 134 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 36 2011-01-01 134 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter indre værdismetodeInvesteringer i dattervirksomheder, joint ventures og associeredevirksomhederInvesteringer i dattervirksomhederInvesteringer i joint venturesInvesteringer i associerede virksomhederInvesteringer i porteføljevirksomhederAndre investeringer(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_e&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 8 2011-01-01 24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_24_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25Investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede(X) instantvirksomheder i altLangfristede biologiske aktiverLangfristede tilgodehavenderLangfristede tilgodehavender fra salgLangfristede tilgodehavender hos nærtstående parterLangfristede tilgodehavender hos datterselskaber(X) instant(X) instant(X) instantLangfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder (X) instantLangfristede tilgodehavender hos joint venturesLangfristet ansvarlig lånekapitalLangfristede tilgodehavender hos nærtstående parter i altLangfristede forudbetalingerLangfristede leasing forudbetalinger(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


DepositaLangfristede forudbetalinger i altAndre langfristede tilgodehavenderDepositaAndre langfristede tilgodehavender i altLangfristede tilgodehavender i altLangfristede varebeholdningerKategorier af langfristede finansielle aktiverLangfristede finansielle aktiver til dagsværdi gennemresultatopgørelsenLangfristede finansielle aktiver, som ved første indregningklassificeres til dagsværdi gennem resultatopgørelsenLangfristede finansielle aktiver målt til dagsværdi somgennem resultatopgørelsen, klassificeres som besiddelsemed henblik på salgLangfristede finansielle aktiver, som obligatorisk måles tildagsværdi gennem resultatopgørelsenLangfristede finansielle aktiver klassificeret til dagsværdigennem resultatopgørelsen i altVærdipapirerAfledte finansielle instrumenterAndre aktie investeringerLangfristede kapitalandeleLangfristede derivaterLangfristede børsnoterede aktierLangfristede obligationerVærdipapirer i alt(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_h&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_h&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_g&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25


Langfristede finansielle aktiver disponible for salgLangfristede hold-til-udløb investeringerLangfristede lån og tilgodehavenderLangfristede finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrigtotalindkomstLangfristede finansielle aktiver målt til amortiseret kostprisLangfristede finansielle aktiver i alt(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantExpiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_d&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_b&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_h&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25Udskudte skatteaktiverLangfristede aktuelle skatteaktiverAndre langfristede finansielle instrumenterAndre investeringerPensionsaktiverNetto aktiver vedrørende ydelsesbaserede pensionsordningerØvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende)Langfristede periodeafgrænsningsposterAndre langfristede finansielle instrumenter i alt(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 12 2011-01-01 81 g ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ohttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_o&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ohttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_o&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 nhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_n&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 nhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_n&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_d&doctype=Standard 2011-06-01


Andre langfristede ikke-finansielle aktiverLangfristede ikke-kontante aktiver stillet som sikkerhed, hvilketerhververen efter kontrakt eller praksis har ret til at sælge ellergenpantsætte(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01Expiry date 2013-01-01 IAS 39 2011-01-01 37 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IFRS 9 2011-01-01 3.2.23ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=9&date=2011-03-25&anchor=para_3.2.23_a&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 39 2011-01-0137 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-06-01, Effective 2013-01-01 IFRS 9 2011-01-01 3.2.23ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=9&date=2011-03-25&anchor=para_3.2.23_a&doctype=Standard 2011-06-01Langfristede aktiver i alt(X) instantIAS 1 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard2011-06-01, IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25Kortfristede aktiverKategorier af varebeholdningRåvarerHandelsvarerProduktionsomkostningerVarer under fremstillingFærdigvarerAndre varebeholdningerHjælpematerialer(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25


Varebeholdninger i altTilgodehavender fra salg og andre kortfristede tilgodehavenderKortfristede forudbetalingerTilgodehavender fra salg og tjenesteydelserKortfristede tilgodehavender fra salgTilgodehavender fra salg af investeringsejendomKortfristede tilgodehavender fra tjenesteydelserTilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i altEntreprise kontrakterIgangværende arbejder for fremmed regningProjektbeholdningEjendomme til videresalgForudbetaling til underleverandørerEntreprise kontrakter i altKortfristede tilgodehavender hos nærtstående parterKortfristede tilgodehavender hos datterselskaberKortfristede tilgodehavender hos associerede virksomhederKortfristede tilgodehavender hos joint venturesKortfristede tilgodehavender fra nærtstående parter i altAndre kortfristede tilgodehavenderKortfristede periodeafgrænsningsposterForudbetalte omkostninger(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-06-01, IAS 2 2011-01-01 36 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01


Andre kortfristede tilgodehavender i altTilgodehavender fra salg og andre kortfristede tilgodehavender ialtKortfristede aktuelle skatteaktiverKortfristede biologiske aktiverKategorier af kortfristede finansielle aktiverKortfristede aktiver målt til dagsværdi gennemresultatopgørelsenKortfristede finansielle aktiver, som ved første indregningklassificeres til dagsværdi gennem resultatopgørelsenKortfristede finansielle aktiver målt til dagsværdi gennemresultatopgørelsen, klassificeres som besiddelse medhenblik på salgKortfristede finansielle aktiver, som obligatorisk måles tildagsværdi gennem resultatopgørelsenKortfristede finansielle aktiver klassificeret til dagsværdigennem resultatet i altVærdipapirerKortfristede finansielle aktiver disponible for salgKortfristede hold-til-udløb investeringer(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_h&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_h&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 nhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_n&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 nhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_n&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_d&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_b&doctype=Standard 2011-03-25


Kortfristede lån og tilgodehavenderKortfristede finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrigtotalindkomstKortfristede finansielle aktiver målt til amortiseret kostprisAndre kortfristede finansielle aktiverKortfristede finansielle aktiver i alt(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantExpiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_h&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_d&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25Andre kortfristede ikke-finansielle aktiverLikvide beholdningerLikviderKontanter(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Indestående hos kreditinstitutter(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Andre anfordringsindskudIndeståenderIndestående på sikringskontoLikvider i altLikvide værdipapirer(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01


Kortfristede indskud, der er klassificeret som likvider(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Kortfristede investeringer, der er klassificeret som likvider(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Andre bankengagementer, der er klassificeret som likvider(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Likvide værdipapirer i alt(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Andre likvide beholdninger(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Likvide beholdninger i alt(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01


Kortfristede ikke kontante aktiver stillet som sikkerhed, hvilketerhververen efter kontrakt eller praksis har ret til at sælge ellergenpantsætteSamlede kortfristede aktiver bortset fra langfristede aktiver ellerafhændelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik påsalgLangfristede aktiver eller afhændelsesgrupper klassificeret sombesiddelse med henblik på salg eller besiddelse med henblik påuddeling til ejereLangfristede aktiver eller afhændelsesgrupper klassificeret sombesiddes med henblik på salgLangfristede aktiver eller afhændelsesgrupper klassificeret sombesiddes med henblik på uddeling til ejere(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantExpiry date 2013-01-01 IAS 39 2011-01-01 37 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IFRS 9 2011-01-01 3.2.23ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=9&date=2011-03-25&anchor=para_3.2.23_a&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 39 2011-01-0137 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-06-01, Effective 2013-01-01 IFRS 9 2011-01-01 3.2.23ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=9&date=2011-03-25&anchor=para_3.2.23_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard2011-06-01IFRS 5 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 5 2011-01-01 5Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_5A&doctype=Standard 2011-03-25Langfristede aktiver eller afhændelsesgrupper klassificeret sombesiddelse med henblik på salg eller besiddelse med henblik påuddeling til ejere i alt(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_j&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_j&doctype=Standard 2011-06-01Kortfristede aktiver i alt(X) instantIAS 1 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard2011-06-01, IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25


Aktiver i alt(X) instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 28 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_c&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25Egenkapital og forpligtelserEgenkapitalVirksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)Overført resultatOverført resultat, moderselskabOverført resultat i altOverkurs ved emissionEgne aktierReserve for egne aktierBeholdning egne aktierX instantX instantX instantX instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 IG6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_IG6&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 IG6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_IG6&doctype=Implementation%20Guidance 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01


Egne aktier i altAndre kapitalandeleAndre reserverReserve for valutakursreguleringReserver for sikringstransaktionerDagsværdi af sikringsinstrumenterValutakursreguleringer vedrørende sikringstransaktionerReserve for sikringstransaktioner i altReserve for aktuarmæssige gevinster/tabReserve for værdipapirer disponible for salg i altForeslået udbytteUdbytte til udlodningAndre reserver i altEgenkapital, der kan henføres til ejerne i modervirksomhedenMinoritetsinteresserDiverse egenkapitalKapitalreserverYderligere indbetalt kapitalAkkumuleret øvrig totalindkomstDiverse egenkapital i alt(X) instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 32 2011-01-01 34http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_34&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 32 2011-01-01 34http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_34&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 rhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_r&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 rhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_r&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 qhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_q&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 qhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_q&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Anden virksomhedskapitalEgenkapital i altForpligtelserLangfristede forpligtelserLangfristede hensatte forpligtelserKategorier af hensatte forpligtelserLangfristede hensatte forpligtelser vedrørendepersonaleydelserGarantiforpligtelserLangfristede garantiforpligtelserKortfristede garantiforpligtelserGrarantiforpligtelser i altHensatte forpligtelser til omstruktureringLangfristede hensatte forpligtelser tilomstruktureringX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 1 2011-01-01 24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 1 2011-01-01 32 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_32_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 37 2011-01-01 Example 1 Warrantieshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example1Warranties&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 1 Warrantieshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example1Warranties&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 1 Warrantieshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example1Warranties&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard 2011-03-25Kortfristede hensatte forpligtelser til omstrukturering X instantIAS 37 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard 2011-03-25Hensatte forpligtelser til omstrukturering i altHensatte forpligtelser til retssagerLangfristede hensatte forpligtelser til retssagerX instantX instantIAS 37 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 10 A court casehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example10Acourtcase&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25


Kortfristede hensatte forpligtelser til retssagerHensatte forpligtelser til retssager i altHensatte forpligtelser til tabsgivende kontrakterLangfristede hensatte forpligtelser til tabsgivendekontrakterKortfristede hensatte forpligtelser til tabsgivendekontrakterHensatte forpligtelser til tabsgivende kontrakter i altHensatte forpligtelser til omkostninger vedrørendeafvikling, reetablering og genopretningLangfristede hensatte forpligtelser til omkostningervedrørende afvikling, reetablering og genopretningKortfristede hensatte forpligtelser til omkostningervedrørende afvikling, reetablering og genopretningHensatte forpligtelser til omkostninger vedrørendeafvikling, reetablering og genopretning i altDiverse andre hensatte forpligtelserDiverse andre hensatte langfristede forpligtelserDiverse andre hensatte kortfristede forpligtelserDiverse andre hensatte forpligtelser i altAndre hensatte forpligtelserX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 37 2011-01-01 Example 10 A court casehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example10Acourtcase&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 10 A court casehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example10Acourtcase&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 8 An onerous contracthttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example8Anonerouscontract&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 8 An onerous contracthttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example8Anonerouscontract&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 8 An onerous contracthttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example8Anonerouscontract&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 D Examples: disclosureshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_DExamples:disclosures&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 D Examples: disclosureshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_DExamples:disclosures&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 D Examples: disclosureshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_DExamples:disclosures&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01


Andre langfristede hensatte forpligtelser i altHensatte forpligtelser til tilbagebetalingerLangfristede hensatte forpligtelser tiltilbagebetalingerX instantX instantKortfristede hensatte forpligtelser til tilbagebetalinger X instantHensatte forpligtelser til tilbagebetalinger i altLangfristede hensatte forpligtelser i altLånLangfristet lånoptagelseObligationslånAndre lånX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 37 2011-01-01 Example 4 Refunds policyhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example4Refundspolicy&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 4 Refunds policyhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example4Refundspolicy&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 4 Refunds policyhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example4Refundspolicy&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 lhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_l&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 lhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_l&doctype=Standard 2011-06-01Langfristet lånoptagelse i altKortfristede lån og kortfristet del af langfristede lånKortfristede lånX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01Kortfristet del af langfristede lånObligationslånAndre lånKortfristet låneoptagelse og kortfristet del af langfristetlåneoptagelse i altX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Lån i altLangfristede gældsforpligtelserLangfristet leverandørgældLangfristede gældsforpligtelser til nærtstående parterGæld til moderselskabGæld til datterselskaberGæld til joint venturesGæld til associerede virksomhederLangfristede gældsforpligtelser til nærtstående parter ialtKreditinstitutterReal kreditinstitutterAndre kreditinstitutterBankgældPrioritetsgældKreditinstitutter i altUdskudt indtægt klassificeret som langfristetX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Periodeafgrænsningsposter klassificeret som langfristetX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Andre langfristede gældsforpligtelserGældsforpligtelser for salg- og tjenesteydelser og andrelangfristede gældsforpligtelser i altLangfristede aktuelle skatteforpligtelserX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_k&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_k&doctype=Standard 2011-06-01


Udskudte skatteforpligtelserX instantIAS 12 2011-01-01 81 g ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ohttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_o&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ohttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_o&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard2011-06-01Langfristede aktuelle skatteforpligtelseri altKategorier af langfristede finansielle forpligtelserLangfristede finansielle forpligtelser målt til dagsværdigennem resultatetLangfristede finansielle forpligtelser målt til dagsværdigennem resultatet, klassificeres som besiddelse medhenblik på salgLangfristede finansielle forpligtelser, som ved førsteindregning klassificeres til dagsværdi gennem resultatetLangfristede finansielle aktiver klassificeret til dagsværdigennem resultatet i altX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 54 nhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_n&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 nhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_n&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25Langfristede finansielle forpligtelser målt til amortiseretkostprisLangfristede finansielle leasingforpligtelserLangfristede finansielle forpligtelser i altAndre langfristede finansielle forpligtelserDepositaAndre langfristede finansielle forpligtelser i altX instantX instantX instantX instantX instantEffective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_g&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_m&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_m&doctype=Standard 2011-06-01


Andre langfristede ikke-finansielle forpligtelserDiverse langfristede forpligtelserLangfristede forpligtelser, ydelsesbaseredepensionsordningerLangfristede afledte finansielle forpligtelserLangfristet forpligtelse vedrørende offentlig støtteLangfristede finasielle leasing forpligtelserLangfristede modtagne forskudLangfristet vedtaget udbytteAndre langfristede forpligtelserX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01Langfristede forpligtelser i altX instantIAS 1 2011-01-01 69http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_69&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 69http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_69&doctype=Standard2011-06-01, IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25Kortfristede forpligtelserKortfristede hensatte forpligtelserKortfristede hensatte forpligtelser vedrørendepersonaleydelserAndre kortfristede hensatte forpligtelserX instantX instantIAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01


Kortfristede hensatte forpligtelser i altGældsforpligtelser fra salg- og tjenesteydelser og andrekortfristede gældsforpligtelserKreditinstitutterReal kreditinstitutterAndre kreditinstitutterBankgældPrioritetsgældObligationslånKreditinstitutter i altX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 54 lhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_l&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 lhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_l&doctype=Standard 2011-06-01Kortfristet leverandørgældX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard2011-06-01Kortfristede gældsforpligtelser til nærtstående parterGæld til moderselskabGæld til datterselskaberGæld til associerede virksomhederGæld til joint venturesX instantX instantX instantX instantKortfristede gældsforpligtelser til nærtstående parter i alt X instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Udskudt indtægt klassificeret som kortfristetX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Periodeafgrænsningsposter klassificeret som kortfristetX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Andre kortfristede gældsforpligtelserForudbetalinger fra kunderX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Kortfristede gældsforpligtelser i altSkyldig skatKategorier af kortfristede finansielle forpligtelserKortfristede finansielle forpligtelser målt til dagsværdigennem resultatetKortfristede finansielle aktiver målt til dagsværdigennem resultatet, klassificeres som besiddelse medhenblik på salgKortfristede finansielle forpligtelser, som ved førsteindregning klassificeres til dagsværdi gennem resultatetKortfristede finansielle forpligtelser klassificeret tildagsværdi gennem resultatopgørelsen i altX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 54 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_k&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_k&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 nhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_n&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 nhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_n&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25Kortfristede finansielle forpligtelser målt til amortiseretkostprisKortfristede finansielle leasingforpligtelserKortfristede finansielle forpligtelser i altAndre kortfristede finansielle forpligtelserAndre kortfristede ikke-finansielle forpligtelserForpligtelser medtaget i afhændelsesgrupper klassificeret sombesiddelse med henblik på salgForpligtelser bestemt til salgForpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salgX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantEffective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_g&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_m&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_m&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Forpligtelser med taget i afhændelsesgrupper klassificeretsom besiddelse med henblik på salg i altX instantIAS 1 2011-01-01 54 phttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_p&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 phttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_p&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 5 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25Samlede kortfristede forpligtelser bortset fra forpligtelsermedtaget i afhændelsesgrupper klassificeret sombesiddelse med henblik på salgX instantIAS 1 2011-01-01 69http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_69&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 69http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_69&doctype=Standard2011-06-01Kortfristede forpligtelser i altX instantIAS 1 2011-01-01 69http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_69&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 69http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_69&doctype=Standard2011-06-01, IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25Diverse kortfristede forpligtelserKortfristede indregnede forpligtelser, ydelsesbaseredepensionsordningerKortfristede afledte finansielle forpligtelserKortfristet forpligtelse vedrørende offentlig støtteKortfristede finasielle leasing forpligtelserKortfristet modtagne forskudKortfristede vedtaget udbytteKortfristede periodeafgrænsningsposter og andrekortfristede forpligtelserAndre kortfristede forpligtelserX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Forpligtelser i altX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 28 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_d&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25Egenkapital og forpligtelser i alt[220.000] Opgørelse af finansiel stilling efter likviditetsordenFinansiel stillingAktiverMaterielle aktiverGrunde og bygningerGrundeBygningerGrunde og bygninger i altTransportmidler i altDriftsmidlerMaskinerProduktionsanlægContainereDriftsmaterielDriftsmidler i altInfrastruktur og tekniske anlægInventar og installationerInventarInstallationerEdb-udstyrIndretning af lejede lokalerInventar og installationer i altX instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 16 2011-01-01 37 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_g&doctype=Standard 2011-03-25


KontorudstyrMaterielle efterforsknings- og vurderingsaktiver i altByggeri under opførelseAndre materielle aktiverMaterielle aktiver i altInvesteringsejendommeImmaterielle aktiver og goodwillGoodwillImmaterielle aktiver bortset fra goodwillVaremærkerRettigheder(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 16 2011-01-01 37 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_h&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 36 2011-01-01 134 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_a&doctype=Standard 2011-03-25


Immaterielle efterforsknings- og vurderingsaktiverCopyrights, patenter og anden industriel ejendomsret,rettigheder vedrørende tjenesteydelser og brugsrettighederComputersoftwareOpskrifter, formler, modeller, design og prototyperImmaterielle aktiver under udviklingUdviklingsprojekterUdviklingsprojekter under opførelseIt-udviklingsprojekter under opførelseAndre udviklingsprojekterUdviklingsprojekter i altKoncessionerRedaktørnavne og udgivelsestitlerLicenser og franchiseaftalerLicenserFranchiseaftalerLicenser og franchiseaftaler i altAndre immaterielle aktiverDistributionsnetværkImmaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøbKunderelaterede aktiverKunderelationerKnowhowAndre immaterielle aktiver i altImmaterielle aktiver bortset fra goodwill i alt(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 38 2011-01-01 119http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 6 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 36 2011-01-01 134 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25


Immaterielle aktiver og goodwill i altKategorier af finansielle aktiverFinansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatetFinansielle aktiver, som ved første indregning klassificeres tildagsværdi gennem resultatetFinansielle aktiver, målt til dagsværdi gennem resultatet,klassificeres som besiddelse med henblik på salgFinansielle aktiver, som obligatorisk måles til dagsværdigennem resultatetFinansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet i altFinansielle aktiver disponible for salgHold-til-udløb investeringerLån og tilgodehavenderFinansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig totalindkomstFinansielle aktiver målt til amortiseret kostprisFinansielle aktiver i altAndre finansielle aktiverAndre ikke-finansielle aktiver(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_d&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_b&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_h&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter indre værdis metodeInvesteringer i dattervirksomheder, joint ventures og associeredevirksomhederInvesteringer i dattervirksomhederInvesteringer i joint venturesInvesteringer i associerede virksomhederInvesteringer i porteføljevirksomhederAndre investeringerInvesteringer i dattervirksomheder, joint ventures og associeredevirksomheder i alt(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_e&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 8 2011-01-01 24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_24_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01Biologiske aktiverLangfristede aktiver eller afhændelsesgrupper klassificeret sombesiddelse med henblik på salg eller besiddelse med henblik påuddeling til ejereVarebeholdningerKategorier af varebeholdningRåvarer(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_j&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_j&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_g&doctype=Standard 2011-06-01IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25


HandelsvarerProduktionsomkostningerVarer under fremstillingFærdigvarerAndre varebeholdningerHjælpematerialerVarebeholdninger i altKortfristede aktuelle skatteaktiverUdskudte skatteaktiverTilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-06-01, IAS 2 2011-01-01 36 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 nhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_n&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 nhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_n&doctype=Standard 2011-06-01IAS 12 2011-01-01 81 g ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ohttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_o&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ohttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_o&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard2011-06-01


Tilgodehavender fra salgTilgodehavender fra nærtstående parterTilgodehavender hos joint venturesTilgodehavender hos datterselskaberTilgodehavender hos associerede virksomhederAnsvarlig lånekapitalTilgodehavender fra nærtstående parter i altForudbetalingerAndre tilgodehavenderTilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender i altLikvide beholdningerLikviderKontanter(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_h&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_h&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Indestående hos kreditinstitutter(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01


Andre anfordringsindskudIndeståenderIndestående på sikringskontoLikvider i altLikvide værdipapirerKortfristede indskud, der er klassificeret som likvider(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Kortfristede investeringer, der er klassificeret som likvider(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Andre bankengagementer, der er klassificeret som likvider(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Likvide værdipapirer i alt(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Andre likvide beholdninger(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01


Likvide beholdninger i altIkke-kontante aktiver stillet som sikkerhed, hvilket erhververen efterkontrakt eller praksis har ret til at sælge eller genpantsætte(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Expiry date 2013-01-01 IAS 39 2011-01-01 37 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IFRS 9 2011-01-01 3.2.23ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=9&date=2011-03-25&anchor=para_3.2.23_a&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 39 2011-01-0137 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-06-01, Effective 2013-01-01 IFRS 9 2011-01-01 3.2.23ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=9&date=2011-03-25&anchor=para_3.2.23_a&doctype=Standard 2011-06-01Aktiver i alt(X) instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 28 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_c&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25Egenkapital og forpligtelserEgenkapitalVirksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)Overført resultatOverført resultat, moderselskabX instantX instantIAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01


Overført resultat i altOverkurs ved emissionEgne aktierReserve for egne aktierBeholdning egne aktierEgne aktier i altAndre kapitalandeleAndre reserverReserve for valutakursreguleringReserver for sikringstransaktionerDagsværdi af sikringsinstrumenterValutakursreguleringer vedrørende sikringstransaktionerReserve for sikringstransaktioner i altReserve for aktuarmæssige gevinster/tabReserve for værdipapirer disponible for salgForeslået udbytteUdbytte til udlodningAndre reserver i altX instantX instant(X) instant(X) instant(X) instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 IG6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_IG6&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 IG6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_IG6&doctype=Implementation%20Guidance 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 32 2011-01-01 34http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_34&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 32 2011-01-01 34http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_34&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01


Egenkapital der kan henføres til ejerne i modervirksomheden i altMinoritetsinteresserDiverse egenkapitalKapitalreserverYderligere indbetalt kapitalAkkumuleret øvrig totalindkomstAnden virksomhedskapitalEgenkapital i altForpligtelserGældsforpligtelser for salg- og tjenesteydelser og andregældsforpligtelserLeverandørgældGældsforpligtelser til nærtstående parterGæld til moderselskabGæld til datterselskaberGæld til associerede virksomhederGæld til joint venturesX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 54 rhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_r&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 rhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_r&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 qhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_q&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 qhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_q&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 1 2011-01-01 24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 1 2011-01-01 32 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_32_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01


Gældsforpligtelser til nærtstående parter i altKreditinstitutterReal kreditinstitutterAndre kreditinstitutterBankgældPrioritetsgældObligationslånKreditinstitutter i altUdskudt indtægtX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01PeriodeafgrænsningsposterX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Andre gældsforpligtelserGældsforpligtelser for salg- og tjenesteydelser og andregældsforpligtelser i altHensatte forpligtelserHensatte forpligtelser vedrørende personaleydelserAndre hensatte forpligtelserX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_k&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_k&doctype=Standard 2011-06-01IAS 19 2011-01-01 118http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_118&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 37 2011-01-01 84 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_a&doctype=Standard 2011-03-25


Hensatte forpligtelser i altAndre kortfristede finansielle forpligtelserAndre kortfristede ikke-finansielle forpligtelserKortfristede skatteforpligtelserUdskudte skatteforpligtelserKategorier af finansielle forpligtelserFinansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennem resultatetX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 54 lhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_l&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 lhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_l&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_m&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_m&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 nhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_n&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 nhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_n&doctype=Standard 2011-06-01IAS 12 2011-01-01 81 g ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ohttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_o&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ohttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_o&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard2011-06-01Finansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennemresultatet, klassificeres som besiddelse med henblik på salg X instantFinansielle forpligtelser, som ved første indregningklassificeres til dagsværdi gennem resultatetFinansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennem resultateti altX instantX instantIFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25


Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostprisFinansielle leasingforpligtelserFinansielle forpligtelser i altForpligtelser medtaget i afhændelsesgrupper klassificeret sombesiddelse med henblik på salgDiverse forpligtelserAfledte finansielle forpligtelserFinansielle leasing forpligtelserModtagne forskudVedtaget udbytteDeposita fra bankerDeposita fra kunderAnsvarlig lånekapitalGældsinstrumenterRepoforretning og kontant sikkerhedstillelse på lånteværdipapirerInvesteringskontrakt forpligtigelserX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantEffective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_g&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 phttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_p&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 phttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_p&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 5 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Andre forpligtelserAndre reserverReserver for opskrivningerReserver for differencer ved valutaomregningReserver til sikring af pengestrømmeReserver til sikring af nettoinvesteringer i udenlandskevirksomhederReserver til gevinster (tab) på finansielle aktiver disponibel forsalgReserver til aktiebaseret vederlæggelseBeløb indregnet i øvrig totalindkomst og akkumuleret iegenkapitalen i forbindelse med langfristede aktiver ellerafhændelsesgrupper bestemt for salgReserver til gevinster og tab fra investeringer iegenkapitalinstrumenterX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 16 2011-01-01 39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_39&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 38 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard 2011-03-25IAS 21 2011-01-01 52 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_52_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 5 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 5 2011-01-01 Example 12http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=sect_Example12&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01


Reserve for ændringer i dagsværdi af finansielle forpligtelsersom kan henføres til ændringer i kreditrisikoen for forpligtelserReserve for katastrofeReserve for udligningReserve for skønsmæssig deltagelseReserve på egenkapitalelementet af konvertible instrumenterOverførsel af selskabets reserver til selskabskapital vedfondsforhøjelseFusions reserverLovpligtig reserveAndre reserver i altX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 4 2011-01-01 IG58http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG58&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG58http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG58&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG22 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG22_f&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01Forpligtelser i altX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 28 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_d&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25


Egenkapital og forpligtelser i alt[310.000] Funktionsopdelt ResultatopgørelseResultatopgørelseÅrets resultatOmsætningNettoomsætningProduktionsomkostningerDriftsomkostningerX instantX durationX duration(X) duration(X) durationIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 18 2011-01-01 35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 i http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBVareforbrug(X) durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01BruttoresultatForsknings- og udviklingsomkostningerX duration(X) durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01


Andre indtægterX durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 26 2011-01-01 35 b ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_iv&doctype=Standard 2011-03-25Distributionsomkostninger(X) durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01Salgsomkostninger(X) durationAdministrationsomkostninger(X) durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01, IAS 26 2011-01-01 35 b vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_vi&doctype=Standard 2011-03-25Andre omkostninger(X) durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01, IAS 26 2011-01-01 35 b viihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_vii&doctype=Standard 2011-03-25


Andre gevinster (tab)X durationIAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01Særlige posterSærlig indkomstSærlige omkostningerSærlige poster i altResultat af primær drift (EBIT)Forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af skyldigt udbytte ogden regnskabsmæssige værdi af udloddede ikke-kontante aktiverGevinst (tab) på den nettomonetære stillingGevinst (tab) der hidrører fra ophør af indregning af finansielle aktivermålt til amortiseret kostprisFinansielle indtægterFinansielle omkostningerAndel af resultatet i associerede virksomheder og joint ventures, somregnskabsmæssigt er behandlet efter indre værdis metodeResultat i datterselskaber, Joint Ventures og associeredeX duration(X) durationX durationX durationX durationX durationX durationX duration(X) durationX durationIAS 32 2011-01-01 IE33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_IE33&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25, IAS 32 2011-01-01 IE33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_IE33&doctype=Illustrative%20Examples 2011-06-01IFRIC 17 2011-01-01 15http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_15&doctype=Standard 2011-03-25,IFRIC 17 2011-01-01 15http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_15&doctype=Standard 2011-06-01IAS 29 2011-01-01 9http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_9&doctype=Standard2011-03-25IAS 1 2011-01-01 82 aahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_aa&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 aahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_aa&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 82 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 82 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_c&doctype=Standard 2011-06-01


Resultat i datterselskaberResultat i associerede virksomhederResultat i joint venturesResultat i datterselskaber, Joint Ventures og associerede i altAnden indtægt (udgift) fra dattervirksomheder, fælles kontrolleredevirksomheder og associerede virksomheder.X durationX durationX durationX durationX durationIAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01Gevinster (tab) som følge af forskellen mellem tidligereregnskabsmæssige værdi og dagsværdien af finansielle aktiveromklassificeres som målt til dagsværdiX durationEffective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 82 cahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_ca&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 82 cahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_ca&doctype=Standard 2011-06-01Årets resultat før skat af fortsættende aktiviteterX durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IFRS 8 2011-01-01 28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25Tax expense (income), continuing operations(X) durationIAS 12 2011-01-01 79http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_79&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_d&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 26 2011-01-01 35 b viiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_viii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23_h&doctype=Standard 2011-03-25


Årets resultat af fortsættende aktiviteterSkat af årets resultat af ophørte aktiviteterÅrets resultat af ophørte aktiviteterÅrets resultatUdbytte klassificeret som omkostningOverført resultatÅrets resultat fordelt påX duration(X) durationX durationX duration(X) durationX durationIAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 8 2011-01-01 28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 82 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_e&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 5 2011-01-01 33 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-IAS 32 2011-01-01 40http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_40&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 32 2011-01-01 40http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_40&doctype=Standard 2011-06-01


Årets resultat som kan henføres til ejerne af modervirksomhedenÅrets resultat som kan henføres til minoritetsinteresserIndtjening pr. aktieIndtjening pr. aktieOrdinære aktieklasserOrdinære aktierIndtjening per aktieIndtjening per aktieIndtjening (tab) per aktie fra fortsættende aktiviteterIndtjening (tab) per aktie fra ophørte aktiviteterIndtjening (tab) per aktie i altUdvandet indtjening per aktieUdvandet indtjening (tab) per aktie fra fortsættende aktiviteterUdvandet indtjening (tab) per aktie fra ophørte aktiviteterUdvandet indtjening (tab) per aktie i alt[320.000] Artsopdelt ResultatopgørelseResultatopgørelseÅrets resultatX durationX durationtableaxismemberX.XX durationX.XX durationX.XX durationX.XX durationX.XX durationX.XX durationIAS 1 2011-01-01 83 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 83 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_a_ii&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 83 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_a_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 83 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_a_i&doctype=Standard 2011-06-01IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25


OmsætningDirekte omkostningerNettoomsætningX duration(X) durationX durationIAS 18 2011-01-01 35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 i http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBAndre indtægterX durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 26 2011-01-01 35 b ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_iv&doctype=Standard 2011-03-25Forøgelse (reduktion) i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling(X) durationIAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01Andet arbejde udført af virksomheden og indregnet i balancenX durationIAS 1 2011-01-01 IG6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_IG6&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 IG6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_IG6&doctype=Implementation%20Guidance 2011-06-01


Råvarer og hjælpematerialer(X) durationIAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01BruttoresultatX durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01Personaleomkostninger(X) durationIAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 104http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_104&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 104http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_104&doctype=Standard2011-06-01Afskrivninger og amortiseringAfskrivningerAmortisering(X) duration(X) duration


Afskrivninger og amortisering i alt(X) durationIAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 104http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_104&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 104http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_104&doctype=Standard2011-06-01, IFRS 8 2011-01-01 23 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 28 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_e&doctype=Standard 2011-03-25Tilbageførsel af tab ved værdiforringelse (nedskrivning) indregnet iresultatet(X) durationIAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01Andre omkostninger(X) durationIAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01Andre gevinster (tab)X durationIAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01Særlige posterSærlig indkomstSærlige omkostningerSærlige poster i altX duration(X) durationX duration


Resultat af primær drift (EBIT)Forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af skyldigt udbytte ogden regnskabsmæssige værdi af udloddede ikke-kontante aktiverGevinst (tab) på den nettomonetære stillingGevinst (tab) der hidrører fra ophør af indregning af finansielle aktivermålt til amortiseret kostprisFinansielle indtægterFinansielle omkostningerAndel af resultatet i associerede virksomheder og joint ventures, somregnskabsmæssigt er behandlet efter indre værdis metodeResultat i datterselskaber, Joint Ventures og associeredeResultat i datterselskaberResultat i associerede virksomhederResultat i joint venturesResultat i datterselskaber, Joint Ventures og associerede i altAnden indtægt (udgift) fra dattervirksomheder, fælles kontrolleredevirksomheder og associerede virksomheder.X durationX durationX durationX durationX duration(X) durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationIAS 32 2011-01-01 IE33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_IE33&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25, IAS 32 2011-01-01 IE33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_IE33&doctype=Illustrative%20Examples 2011-06-01IFRIC 17 2011-01-01 15http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_15&doctype=Standard 2011-03-25,IFRIC 17 2011-01-01 15http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_15&doctype=Standard 2011-06-01IAS 29 2011-01-01 9http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_9&doctype=Standard2011-03-25IAS 1 2011-01-01 82 aahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_aa&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 aahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_aa&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 82 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 82 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01


Gevinster (tab) som følge af forskellen mellem tidligereregnskabsmæssige værdi og dagsværdien af finansielle aktiveromklassificeres som målt til dagsværdiX durationEffective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 82 cahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_ca&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 82 cahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_ca&doctype=Standard 2011-06-01Årets resultat før skat af fortsættende aktiviteterX durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IFRS 8 2011-01-01 28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25Tax expense (income), continuing operationsÅrets resultat af fortsættende aktiviteter(X) durationX durationIAS 12 2011-01-01 79http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_79&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_d&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 26 2011-01-01 35 b viiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_viii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23_h&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 8 2011-01-01 28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25


Skat af årets resultat af ophørte aktiviteterÅrets resultat af ophørte aktiviteterÅrets resultatUdbytte klassificeret som omkostningÅrets resultat fordelt påÅrets resultat som kan henføres til ejerne af modervirksomhedenÅrets resultat som kan henføres til minoritetsinteresserIndtjening pr. aktieIndtjening pr. aktie(X) durationX durationX duration(X) durationX durationX durationtableIAS 1 2011-01-01 82 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_e&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 5 2011-01-01 33 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-IAS 32 2011-01-01 40http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_40&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 32 2011-01-01 40http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_40&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 83 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 83 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_a_ii&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 83 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_a_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 83 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_a_i&doctype=Standard 2011-06-01IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25


Ordinære aktieklasserOrdinære aktierIndtjening per aktieIndtjening per aktieIndtjening (tab) per aktie fra fortsættende aktiviteterIndtjening (tab) per aktie fra ophørte aktiviteterIndtjening (tab) per aktie i altUdvandet indtjening per aktieUdvandet indtjening (tab) per aktie fra fortsættende aktiviteterUdvandet indtjening (tab) per aktie fra ophørte aktiviteterUdvandet indtjening (tab) per aktie i alt[410.000] Totalindkomstopgørelse, Øvrige totalindkomstkomponenterpræsenteret med fradrag af skatTotalindkomstopgørelseÅrets resultatØvrig totalindkomstElementer af øvrig totalindkomst efter skatValutakursdifferencer ved omregningaxismemberX.XX durationX.XX durationX.XX durationX.XX durationX.XX durationX.XX durationX durationIAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-


Gevinst (tab) på valutakursdifferencer ved omregning efter skatX durationIAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01Omklassifikationsregler på valutakursdifferencer ved omregningefter skat(X) durationIAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-06-01, IAS 21 2011-01-01 48http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_48&doctype=Standard 2011-03-25Reserve for gevinst (tab) på valutakursreguleringTilbageførsel af valutakursgevinst (tab)Øvrig totalindkomst efter skat, valutakursreguleringInflationsgevinst (tab) for åretAndre indtægterAndre omkostningerAktuarmæssige gevinster(tab)Finansielle aktiver disponibel for salgGevinst (tab) på efterfølgende måling af finansielle aktiverdisponible for salg efter skatX durationX durationX durationX durationX duration(X) durationX durationX durationIAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 aiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25


Omklassifikationsregulering for finansielle aktiver disponible forsalg efter skat(X) durationExpiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-06-01, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25Øvrig totalindkomst efter skat for finansielle aktiver disponibel forsalgX durationExpiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01Sikring af pengestrømmeGevinst (tab) på sikring af pengestrømme efter skatOmklassifikationsregulering for sikring af pengestrømme efterskatBeløb fjernet fra egenkapitalen og medtaget i denregnskabsmæssige værdi af ikke-finansielle aktiver(forpligtelser) hvis anskaffelse eller pådragelse var en sikretforventet fremtidig transaktion, som anses for højst sandsynligX duration(X) duration(X) durationIAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 7 2011-01-01 23 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_23_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-06-01, IFRS 7 2011-01-01 23 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_23_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 23 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_23_e&doctype=Standard 2011-03-25


Øvrig totalindkomst efter skat, Sikring af pengestrømmeSikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomhederGevinst (tab) på sikring af nettoinvesteringer i udenlandskevirksomheder efter skatOmklassifikationsregulering for sikring af pengestrømme iudenlandske virksomheder efter skatX durationX duration(X) durationIAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 39 2011-01-01 102 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_102_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 39 2011-01-01 102 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_102_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-03-25, IAS 39 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-06-01, IAS 39 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard 2011-06-01


Øvrig totalindkomst efter skat for sikring af pengestrømme iudenlandske virksomhederÅrets gevinst (tab) på værdireguleringerØvrig totalindkomst efter skat, for gevinst (tab) på investeringer iegenkapitalinstrumenterX durationX durationX durationIAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 39 2011-01-01 102 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_102_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 39 2011-01-01 102 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_102_a&doctype=Standard 2011-06-01Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01Øvrig totalindkomst efter skat på gevinst (tab) på opskrivningerX durationIAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01


Øvrig totalindkomst efter skat på aktuarmæssige gevinster (tab) påydelsesbaserede pensionsordningerØvrig totalindkomst efter skat, effekten af begrænsningen i IAS 19paragraf 58 BØvrig totalindkomst efter skat, ændringer i dagsværdi af finansielleforpligtelser som kan henføres til ændringer i kreditrisikoen afforpligtelserAndel af øvrig totalindkomst i associerede virksomheder og jointventures som regnskabsmæssigt er behandlet efter den indre værdismetodePensionsforpligtelserX durationX durationX durationX duration(X) durationIAS 19 2011-01-01 120A h ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_h_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01IAS 19 2011-01-01 120A h iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_h_ii&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 82 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_h&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_h&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01


Øvrig totalindkomstSamlede totalindkomstTotalindkomst allokeret tilTotalindkomst der kan henføres til ejerne i modervirksomhedenTotalindkomst der kan henføres til minoritetsinteresserX durationX durationX durationX durationTotalindkomst der kan henføres til foreningens medlemmerX duration[420.000] Totalindkomstopgørelse Øvrig totalindkomstkomponenter præsenteretmed fradrag af skatTotalindkomstopgørelseIAS 1 2011-01-01 106 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_ii&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 82 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 1 2011-01-01 32 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_32_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 1 2011-01-01 24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 83 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 83 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_b_ii&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 83 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_b_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 83 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_b_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-06-01


Årets resultatElementer af øvrig totalindkomst, før skatAndre indtægterAndre omkostningerInflationsgevinst (tab) for åretValutakursdifferencer ved omregningGevinst (tab) på valutakursdifferencer ved omregning før skatX durationX duration(X) durationX durationX durationIAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01Omklassifikationsregulering på valutakursdifferencer ved omregningfør skat(X) durationIAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-06-01, IAS 21 2011-01-01 48http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_48&doctype=Standard 2011-03-25Reserve for gevinst (tab) på valutakursreguleringTilbageførsel af valutakursgevinst (tab)X durationX duration


Øvrig totalindkomst før skat, valutakursdifferencer ved omregningFinansielle aktiver disponibel for salgX durationIAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01Gevinst (tab) på efterfølgende måling af finansielle aktiver disponibleX durationfor salg før skatExpiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 aiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25Omklassifikationsregulering af finansielle aktiver disponible for salgfør skat(X) durationExpiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-06-01, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25


Øvrig totalindkomst før skat for finansielle aktiver disponibel for salg X durationExpiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01Sikring af pengestrømmeGevinst (tab) på sikring af pengestrømme før skatOmklassifikationsregulering af sikring af pengestrømme før skatBeløb fjernet fra egenkapitalen og medtaget i denregnskabsmæssige værdi af ikke-finansielle aktiver (forpligtelser)hvis anskaffelse eller pådragelse var en sikret forventet fremtidigtransaktion, som anses for højst sandsynlig før skatX duration(X) duration(X) durationIAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 7 2011-01-01 23 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_23_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-06-01, IFRS 7 2011-01-01 23 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_23_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 23 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_23_e&doctype=Standard 2011-03-25


Øvrig totalindkomst før skat, Sikring af pengestrømmeSikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomhederGevinst (tab) på sikring af nettoinvesteringer i udenlandskevirksomheder før skatOmklassifikationsregulering af sikring af pengestrømme iudenlandske virksomheder før skatX durationX duration(X) durationIAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 39 2011-01-01 102 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_102_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 39 2011-01-01 102 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_102_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-03-25, IAS 39 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-06-01, IAS 39 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard 2011-06-01


Øvrig totalindkomst før skat for sikring af pengestrømme iudenlandske virksomhederÅrets gevinst (tab) på værdireguleringerØvrig totalindkomst før skat, for gevinst (tab) på investeringer iegenkapitalinstrumentX durationX durationX durationIAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 39 2011-01-01 102 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_102_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 39 2011-01-01 102 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_102_a&doctype=Standard 2011-06-01Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01Øvrig totalindkomst før skat på gevinst (tab) på opskrivningerX durationIAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01


Øvrig totalindkomst før skat på aktuarmæssige gevinster (tab) påydelsesbaserede pensionsordningerØvrig totalindkomst efter skat, effekten af begrænsningen i IAS 19paragraf 58 BØvrig totalindkomst efter skat, ændringer i dagsværdi af finansielleforpligtelser som kan henføres til ændringer i kreditrisikoen afforpligtelserAndel af øvrig totalindkomst i associerede virksomheder og joint ventures,som regnskabsmæssigt er behandlet efter den indre værdi metodeX durationX durationX durationX durationIAS 19 2011-01-01 120A h ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_h_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01IAS 19 2011-01-01 120A h iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_h_ii&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 82 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_h&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_h&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01


Øvrig totalindkomst, før skatSkat vedrørerende elementer af den øvrige totalindkomstSkat af valutakursdifferencer på omregning af øvrig totalindkomstX duration(X) durationIAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Skat der vedrører investeringer i egenkapitalinstrumenter i øvrigtotalindkomst(X) durationEffective 2013-01-01 IAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-0190http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Skat af finansielle aktiver disponible for salg af øvrig totalindkomst(X) durationExpiry date 2013-01-01 IAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Skat af sikring af pengestrømme af øvrig totalindkomst(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Indkomstskat der vedrører sikring af nettoinvesteringer i udenlandskevirksomheder af øvrig totalindkomst(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01


Indkomstskat der vedrører ændringer i reserver for opskrivning af øvrigtotal indkomst(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Indkomstskat der vedrører ydelsesbaserede pensionsordninger af øvrigtotalindkomst(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Skat af effekten af begrænsningen i IAS 19 paragraf 58 B af øvrigtotalindkomst(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Skat af ændringer i dagsværdien af finansielle forpligtelser som kanhenføres til ændringer i kreditrisikoen af forpligtelser for øvrigtotalindkomst(X) durationEffective 2013-01-01 IAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-0190http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Omklassifikationsregulering af indkomstskat der vedrører elementer aføvrig total indkomst(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Skat af andel af øvrig totalindkomst fra associerede virksomheder og jointventures som regnskabsmæssigt er behandlet efter indre værdis metode(X) durationIAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01


Øvrig totalindkomstTilbageførsel af skatPensionsforpligtelserSamlede totalindkomstTotalindkomst allokeret tilTotalindkomst der kan henføres til ejerne i modervirksomhedenTotalindkomst der kan henføres til minoritetsinteresserTotalindkomst der kan henføres til foreningens medlemmer[510.000] Direkte PengestrømsopgørelseX duration(X) duration(X) durationX durationX durationX durationX durationIAS 1 2011-01-01 106 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_ii&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 82 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 1 2011-01-01 32 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_32_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 1 2011-01-01 24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 83 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 83 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_b_ii&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 83 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_b_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 83 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_83_b_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-06-01


PengestrømsopgørelsePengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitetKategorier af indbetalinger fra driftsaktivitetIndbetalinger fra salg af varer og tjenesteydelserIndbetalinger fra royalties, honorarer, provisioner og andenomsætningIndbetalinger vedrørende kontrakter indgået med handel for øjeForsikringsselskabers indbetalinger vedrørende præmier,skadesanmeldelser, annuiteter og andre forsikringsydelserIndbetalinger fra udlejning efterfølgende salg af sådanne aktiver(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 14 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 14 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 14 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_g&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 14 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-06-01Andre indbetalinger fra driftsaktiviteterKategorier af kontante udbetalingerUdbetalinger til leverandører af varer og tjenesteydelserUdbetalinger vedrørende kontrakter indgået med handel for øje(X) durationX durationX durationIAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 14 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 14 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_g&doctype=Standard 2011-06-01


Udbetalinger til og vedrørende ansatteForsikringsselskabers udbetalinger vedrørende præmier,skadesanmeldelser, annuiteter og andre forsikringsydelserUdbetalinger til produktion eller anskaffelse af aktiver holdt medhenblik på leje og efterfølgende videresalgX durationX durationX durationIAS 7 2011-01-01 14 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 14 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-06-01Andre udbetalinger fra driftsaktiviteterPengestrømme fra driftsaktiviteterBetalte udbytterX durationX durationX durationIAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 A Statement of cash flows for anentity other than a financial institutionhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_AStatementofcashflowsforanentityotherthanafinancialinstitution&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 AStatement of cash flows for an entity other than afinancial institutionhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_AStatementofcashflowsforanentityotherthanafinancialinstitution&doctype=Illustrative%20Examples 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Modtagne udbytter(X) durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Betalte renterX durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01


Modtagne renter(X) durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Tilbagebetaling af indkomstskatterX durationIAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-06-01Andre pengestrømme(X) durationIAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-06-01Pengestrømme fra driftsaktiviteterPengestrømme fra investeringsaktivitetPengestrømme fra tab af bestemmende indflydelse pådattervirksomheder eller andre virksomhederX duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39&doctype=Standard2011-06-01Pengestrømme anvendt ved opnåelse at bestemmende indflydelse pådattervirksomhed eller andre virksomhederAndre indbetalinger fra salg af andre virksomheders egenkapital- ellergældsinstrumenterX duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_d&doctype=Standard 2011-06-01


Andre udbetalinger til anskaffelse af andre virksomheders egenkapitalellergældsinstrumenterAndre indbetalinger fra salg af kapitalandele i joint venturesAndre udbetalinger til anskaffelse af kapitalandele i joint venturesGevinst ved salg af materielle anlægsaktiverKøb af materielle anlægsaktiverGevinst ved salg af immaterielle aktiverKøb af immaterielle aktiverGevinst ved salg af andre langfristede aktiver (anlægsaktiver)Køb af andre langfristede aktiver (anlægsaktiver)X duration(X) durationX duration(X) durationX duration(X) durationX duration(X) durationX durationIAS 7 2011-01-01 16 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-06-01


Gevinst ved salg af finansielle aktiver(X) durationKøb af finansielle aktiverX durationGevinst ved salg af vurderings- og efterforskningsaktiver(X) durationKøb af vurderings- og efterforskningsaktiverX durationGevinst af offentlige tilskud(X) durationRegulering af fald (stigning) i finansielle tilgodehavender(X) durationUdlån klassificeret som investeringsaktiviteterX durationIndbetalinger fra tilbagebetaling af udlån til andre(X) durationUdbetalinger for futures, terminskontrakter, optioner og swap-kontrakter X durationIndbetalinger fra futures, terminskontrakter, optioner og swap-kontrakter (X) durationIAS 20 2011-01-01 28http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=20&date=2011-03-25&anchor=para_28&doctype=Standard 2011-03-25IAS 7 2011-01-01 16 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_f&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_g&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_h&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_h&doctype=Standard 2011-06-01Modtagne udbytter(X) durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Betalte renterX durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Modtagne renter(X) durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01


Betalte (modtagne) skatter klassificeret som investeringsaktiviteterX durationIAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-06-01Andre pengestrømme fra investeringsaktiviteter(X) durationIAS 7 2011-01-01 21http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_21&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 21http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_21&doctype=Standard2011-06-01Pengestrømme fra investeringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitetGevinst af ændringer i ejerandelen i en dattervirksomhed, der ikkemedfører tab af bestemmende indflydelseUdgifter fra ændringer i ejerandelen i en dattervirksomhed, der ikkemedfører tab af bestemmende indflydelse(X) duration(X) durationX durationIAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 42Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 42Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42B&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 42Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42A&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 42Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42B&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 42Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 42Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42B&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 42Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42A&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 42Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42B&doctype=Standard 2011-06-01


Gevinst ved udstedelse af virksomhedskapitalGevinst ved udstedelse af andre egenkapitalinstrumenterUdbetalinger til anskaffelse eller indløsning af virksomhedskapitalUdbetalinger til andre egenkapitalinstrumenterGevinst ved salg af virksomhedens aktiverKøb (salg) af egne kapitalandeleSalg af tegningsretterOmkostninger ved kapitalforhøjelseMedarbejderobligationerGevinst af lån, klassificeret som finansieringsaktiviteterTilbagebetaling af lånUdbetaling til finansiel leasing forpligtelseGevinst af offentlige tilskud(X) duration(X) durationX durationX duration(X) durationX duration(X) durationX durationX duration(X) durationX durationX duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 17 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 20 2011-01-01 28http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=20&date=2011-03-25&anchor=para_28&doctype=Standard 2011-03-25


Betalte udbytterX durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Modtagne renter(X) durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Betalte renterX durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Modtaget udbytte(X) durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Betalte (modtagne) skatter klassificeret som finansieringsaktiviteterX durationIAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-06-01Andre kontante pengestrømme(X) durationIAS 7 2011-01-01 21http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_21&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 21http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_21&doctype=Standard2011-06-01Andre pengestrømme fra finansieringsaktivitetPengestrømme fra ophørte aktiviteter(X) duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-06-01


Ændringer i likvider og likvide beholdninger før valutakursreguleringValutakursreguleringer på likvide beholdninger(X) durationIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Valutakursreguleringer på likvide beholdninger(X) durationIAS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 28http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_28&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 28http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_28&doctype=Standard2011-06-01Nettostigning (fald) i likvider(X) durationIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Likvide beholdninger, primo(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Likvide beholdninger, ultimo[520.000] Indirekte PengestrømsopgørelsePengestrømsopgørelseResultat af primær drift (EBIT)(X) instantX durationIAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01IAS 32 2011-01-01 IE33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_IE33&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25, IAS 32 2011-01-01 IE33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_IE33&doctype=Illustrative%20Examples 2011-06-01


Pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitetÅrets resultatRegulering af årets resultatResultat fra datterselskaber, joint ventures og associeredevirksomhederPengestrøm fra driftsaktivitet før ændring i driftskapitalGevinst (tab) på arbejdskapitalÅrets resultat af fortsættende aktiviteterGevinst (tab) på driftskapitalPengestrømme fra drift før skatRegulering af omkostninger til indkomstskatRegulering af finansielle omkostningerRegulering af finansielle indtægterX durationX durationX durationX durationX durationX durationX duration(X) duration(X) durationX durationIAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 8 2011-01-01 28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_c&doctype=Standard 2011-06-01


Regulering af fald (stigning) i varebeholdningerRegulering af fald (stigning) i leverandørgæld og anden gældRegulering af fald (stigning) i tilgodehavender vedrørende driftenRegulering af fald (stigning) i andre tilgodehavender vedrørendedriftenRegulering af stigning (fald) i varekreditorerRegulering af stigning (fald) i andre forpligtelser vedrørende driftenIgangværende enterprisekontrakterRegulering af afskrivninger og amortiseringRegulering af tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab vedværdiforringelse) indregnet i resultatetRegulering af hensatte forpligtelser(X) durationX duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-06-01


Regulering af urealiserede valutakurstab (gevinst)Regulering af aktiebaseret vedlæggelseRegulering af dagsværdi tab (gevinst)Regulering af ikke udloddet overskud fra associerede virksomhederAndre reguleringer for poster, der ikke har medført ind- ellerudbetalinger.Regulering af tab (gevinst) ved afhændelse af langfristede aktiverAndre reguleringer hvis ind- og udbetalinger indgår underinvesterings- eller finansieringspengestrømmeAndre reguleringer til afstemning af årets resultat(X) duration(X) duration(X) durationX duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01Totale reguleringer til afstemning af årets resultat(X) durationIAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01


Pengestrømme fra driftsaktiviteterBetalte udbytterX durationX durationIAS 7 2011-01-01 A Statement of cash flows for anentity other than a financial institutionhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_AStatementofcashflowsforanentityotherthanafinancialinstitution&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 AStatement of cash flows for an entity other than afinancial institutionhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_AStatementofcashflowsforanentityotherthanafinancialinstitution&doctype=Illustrative%20Examples 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Modtagne udbytter(X) durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Betalte renterX durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Modtagne renter(X) durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Tilbagebetaling af indkomstskatterX durationIAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-06-01Andre pengestrømme(X) durationIAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-06-01


Pengestrømme fra driftsaktiviteterPengestrømme fra investeringsaktivitetPengestrømme fra tab af bestemmende indflydelse pådattervirksomheder eller andre virksomhederX duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39&doctype=Standard2011-06-01Pengestrømme anvendt ved opnåelse at bestemmende indflydelse pådattervirksomhed eller andre virksomhederAndre indbetalinger fra salg af andre virksomheders egenkapital- ellergældsinstrumenterAndre udbetalinger til anskaffelse af andre virksomheders egenkapitalellergældsinstrumenterAndre indbetalinger fra salg af kapitalandele i joint venturesAndre udbetalinger til anskaffelse af kapitalandele i joint venturesGevinst ved salg af materielle anlægsaktiverX duration(X) durationX duration(X) durationX duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-06-01


Køb af materielle anlægsaktiverGevinst ved salg af immaterielle aktiverKøb af immaterielle aktiverGevinst ved salg af andre langfristede aktiver (anlægsaktiver)Køb af andre langfristede aktiver (anlægsaktiver)Gevinst ved salg af finansielle aktiverKøb af finansielle aktiverGevinst ved salg af vurderings- og efterforskningsaktiverKøb af vurderings- og efterforskningsaktiverGevinst af offentlige tilskudRegulering af fald (stigning) i finansielle tilgodehavenderUdlån klassificeret som investeringsaktiviteterIndbetalinger fra tilbagebetaling af udlån til andreX duration(X) durationX duration(X) durationX duration(X) durationX duration(X) durationX duration(X) duration(X) durationX duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 20 2011-01-01 28http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=20&date=2011-03-25&anchor=para_28&doctype=Standard 2011-03-25IAS 7 2011-01-01 16 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_f&doctype=Standard 2011-06-01


Udbetalinger for futures, terminskontrakter, optioner og swap-kontrakter X durationIndbetalinger fra futures, terminskontrakter, optioner og swap-kontrakter (X) durationIAS 7 2011-01-01 16 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_g&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_h&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 16 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16_h&doctype=Standard 2011-06-01Modtagne udbytter(X) durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Betalte renterX durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Modtagne renter(X) durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Betalte (modtagne) skatter klassificeret som investeringsaktiviteterX durationIAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-06-01Andre pengestrømme fra investeringsaktiviteter(X) durationIAS 7 2011-01-01 21http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_21&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 21http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_21&doctype=Standard2011-06-01


Pengestrømme fra investeringsaktivitetPengestrømme fra sikring af nettoinvesteringerPengestrømme fra drift- og investeringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitetGevinst af ændringer i ejerandelen i en dattervirksomhed, der ikkemedfører tab af bestemmende indflydelseUdgifter fra ændringer i ejerandelen i en dattervirksomhed, der ikkemedfører tab af bestemmende indflydelseGevinst ved udstedelse af virksomhedskapitalGevinst ved udstedelse af andre egenkapitalinstrumenterUdbetalinger til anskaffelse eller indløsning af virksomhedskapital(X) duration(X) durationX duration(X) durationX duration(X) duration(X) durationX durationIAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 42Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 42Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42B&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 42Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42A&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 42Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42B&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 42Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 42Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42B&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 42Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42A&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 42Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42B&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_b&doctype=Standard 2011-06-01


Udbetalinger til andre egenkapitalinstrumenterGevinst ved salg af virksomhedens aktiverKøb (salg) af egne kapitalandeleSalg af tegningsretterOmkostninger ved kapitalforhøjelseMedarbejderobligationerGevinst af lån, klassificeret som finansieringsaktiviteterTilbagebetaling af lånTilbagebetaling af kortfristede lånTilbagebetaling af langfristede lånTilbagebetaling af lån i altUdbetaling til finansiel leasing forpligtelseGevinst af offentlige tilskudX duration(X) durationX duration(X) durationX durationX duration(X) durationX durationX durationX durationX duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 17 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 20 2011-01-01 28http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=20&date=2011-03-25&anchor=para_28&doctype=Standard 2011-03-25Betalte udbytterX durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Modtaget udbytte(X) durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Betalte renterX durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01


Modtagne renter(X) durationIAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01Betalte (modtagne) skatter klassificeret som finansieringsaktiviteterX durationIAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-06-01Andre kontante pengestrømme(X) durationIAS 7 2011-01-01 21http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_21&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 21http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_21&doctype=Standard2011-06-01Andre pengestrømme fra finansieringsaktivitetPengestrømme fra ophørte aktiviteterÆndringer i likvider og likvide beholdninger før valutakursreguleringValutakursreguleringer på likvide beholdninger(X) duration(X) duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Valutakursreguleringer på likvide beholdninger(X) durationIAS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 28http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_28&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 28http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_28&doctype=Standard2011-06-01


Nettostigning (fald) i likvider(X) durationIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Likvide beholdninger, primo(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Likvide beholdninger, ultimo[610.000] Egenkapitalopgørelse for Koncern regnskabEgenkapitalopgørelseEgenkapitalopgørelse(X) instanttableIAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01EgenkapitalelementeraxisIAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01EgenkapitalmemberIAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01Egenkapital som kan henføres til ejerne i modervirksomhedenmemberIAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01


Udstedt selskabskapitalmemberIAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01Overkurs ved emissionmemberIAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01Egne aktiermemberIAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01Andre egenkapitalinteressermemberIAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01Andre reservermemberIAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 79 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_79_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 79 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_79_b&doctype=Standard 2011-06-01Reserve for opskrivningermemberIAS 16 2011-01-01 39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_39&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01, IFRS 1 2011-01-01 IG10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_IG10&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Reserve af valutakursforskelle ved omregningmemberIAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01, IAS 21 2011-01-01 52 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_52_b&doctype=Standard 2011-03-25Reserve til sikring af pengestrømmememberIAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01Reserve til sikring af nettoinvesteringer i udenlandskevirksomhedermemberIAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01Reserve til gevinster (tab) på efterfølgende måling affinansielle aktiver disponible for salgmemberExpiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01Reserve til aktiebaserede vedlæggelsememberIAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01Beløb indregnet i øvrig totalindkomst og akkumuleret iegenkapitalen i forbindelse med langfristede aktiver eller memberafhændelsesgrupper bestemt for salgIFRS 5 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 5 2011-01-01 Example 12http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=sect_Example12&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25Reserve for gevinster tab fra investeringer iegenkapitalinstrumentermemberIAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01Reserve for ændringer i dagsværdi af finansielleforpligtelser som kan henføres til ændringer ikreditrisikoen for forpligtelsenmemberEffective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01


Reserve for katastrofeReserve for udligningReserve for skønsmæssig deltagelsemembermembermemberIFRS 4 2011-01-01 IG58http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG58&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG58http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG58&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG22 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG22_f&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Overført resultatmemberIAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01MinoritetsinteresserAnvendelse og ændringer med tilbagevirkende kraftmemberaxisIAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 8 2011-01-01 28 f ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_f_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 29 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_29_c_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 49 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_49_b_i&doctype=Standard 2011-03-25


Nuværende indregningTidligere indregningForøgelse (reduktion) grundet ændringer i regnskabspraksis ogkorrektioner af fejl i forhold til tidligere årmembermembermemberForøgelse (reduktion) grundet ændringer i regnskabspraksis memberIAS 1 2011-01-01 20 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_20_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 20 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_20_d&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 106 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 8 2011-01-01 28 f ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_f_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 29 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_29_c_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 49 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_49_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 106 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 8 2011-01-01 28 f ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_f_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 29 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_29_c_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 49 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_49_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 106 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 8 2011-01-01 28 f ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_f_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 29 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_29_c_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 49 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_49_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 28 f ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_f_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 29 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_29_c_i&doctype=Standard 2011-03-25


EgenkapitalopgørelseEgenkapital primoForøgelse (reduktion) grundet ændringer iregnskabspraksis påkrævet af IFRSForøgelse (reduktion) grundet frivillige ændringer iregnskabspraksisForøgelse (reduktion) grundet korrektioner af fejl i forhold tiltidligere årÆndringer i egenkapitalTotalindkomstmembermembermemberX instantIAS 8 2011-01-01 28 f ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_f_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 28 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 29 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_29_c_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 29 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_29_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 49 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_49_b_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 49 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_49_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 1 2011-01-01 24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 1 2011-01-01 32 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_32_a_i&doctype=Standard 2011-03-25


Årets resultatØvrig totalindkomstSamlede totalindkomstX durationX durationX durationIAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-IAS 1 2011-01-01 106 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_ii&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 82 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 1 2011-01-01 32 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_32_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 1 2011-01-01 24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24_b&doctype=Standard 2011-03-25


Udstedelse af egenkapitalUdbetalt udbytteStigning gennem andre bidrag fra ejereFald (stigning) gennem andre udlodninger til ejereStigning (fald) gennem overførsel og andre ændringer, egenkapitalStigning (fald) gennem transaktioner af egne aktierStigning (fald) gennem ændringer i ejerandele i dattervirksomheder,der ikke medfører tab af bestemmende indflydelseForøgelse (reduktion) igennem aktiebaseret vederlæggelseTotal stigning (fald) i egenkapitalX duration(X) durationX duration(X) durationX durationX durationX durationX durationX durationIAS 1 2011-01-01 106 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_iii&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 107http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_107&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 107http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_107&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_iii&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_iii&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 109http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_109&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 109http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_109&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_iii&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_iii&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01


Egenkapital ultimo[710.000] Opgørelse over nettoaktiver som er disponible for ydelserOpgørelse over nettoaktiver som er disponible for ydelserAktiver fra pensionsordningerBeskrivelse af værdiansættelsesprincipper for aktiver som er disponibleforydelserForklaring af detaljerede oplysninger som enten overstiger 5 % af denettoaktiver som er disponible for ydelser eller 5 % af hver gruppe eller typeaf værdipapirForklaring af detaljerede oplysninger om investeringer i arbejdsgiverensvirksomhedForpligtelser ud over den aktuarmæssige nutidsværdi af lovedefratrædelsesydelserAfstemning af ændringer i nettoaktiver som er disponible for ydelserNettoaktiver som er disponible for ydelser primoÆndringer i nettoaktiver disponible for ydelserBidrag fra arbejdsgiverBidrag fra ansatteInvesteringsafkastX instant(X) instanttexttexttextX instantX instantX durationX durationX durationIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 1 2011-01-01 24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 1 2011-01-01 32 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_32_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 a ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_iv&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 a vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_v&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_iii&doctype=Standard 2011-03-25


Andre indtægterX durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 26 2011-01-01 35 b ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_iv&doctype=Standard 2011-03-25Betalte eller skyldige ydelser(X) durationIAS 26 2011-01-01 35 b vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_v&doctype=Standard 2011-03-25Administrationsomkostninger(X) durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01, IAS 26 2011-01-01 35 b vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_vi&doctype=Standard 2011-03-25Andre omkostninger(X) durationIAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01, IAS 26 2011-01-01 35 b viihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_vii&doctype=Standard 2011-03-25


Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteterGevinster og tab ved afhændelse af investeringer samt ændringer iværdien af investeringerOverførsel til eller fra andre ordningerForøgelse (reduktion) i nettoaktiver disponible for ydelser i altNettoaktiver som er disponible for ydelser ultimoEn beskrivelse af politikkerne for afdækning af ordningenDen aktuarmæssige nutidsværdi af lovede fratrædelsesydelserEn beskrivelse af de væsentlige aktuarmæssige forudsætninger og denmetode, som er anvendt til at beregne den aktuarmæssige nutidsværdi aflovede fratrædelsesydelserBeskrivelse af FratrædelsesordningenNavnene på arbejdsgiverne og de dækkede ansatteAntallet af deltagere på fratrædelsesordning der modtager ydelser(X) durationX durationX durationX durationX instanttextX instanttexttexttextX.XX durationIAS 12 2011-01-01 79http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_79&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_d&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 26 2011-01-01 35 b viiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_viii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23_h&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 b ixhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_ix&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 b xhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_x&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 35 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 36http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_36&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 36 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_36_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 36 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_36_b&doctype=Standard 2011-03-25


Antallet af andre deltagere på fratrædelsesordningBeskrivelse af fratrædelsesordningens artForklaring af i hvilket omfang deltagerne bidrager tilfratrædelsesordningenBeskrivelse af de til deltagerne lovede fratrædelsesydelserBeskrivelse af bestemmelserne for opløsning af ordningenForklaring af ændringerne i beskrivelsen af fratrædelsesordningen[800.100] Underklassifikation af aktiver, forpligtelser og egenkapitalUnderklassifikation af aktiver, forpligtelser og egenkapitalMaterielle aktiverGrunde og bygningerGrundeBygningerGrunde og bygninger i altMaskinerTransportmidlerSkibeFlyMotorkøretøjerTransportmidler i altInventar og installationerInfrastruktur og tekniske anlægX.XX durationtexttexttexttexttext(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 26 2011-01-01 36 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_36_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 36 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_36_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 36 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_36_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 36 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_36_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 36 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_36_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 26 2011-01-01 36 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_36_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_g&doctype=Standard 2011-03-25


Vej- og jernbaneanlægLedningsnetHavneanlægVindmølleanlægDokingaktiverAndre tekniske anlægInfrastruktur og tekniske anlæg i altMaterielle efterforsknings- og vurderingsaktiverMaterielle efterforsknings- og vurderingsaktiverVurderingsaktiverEfterforskningsaktiverMaterielle efterforsknings- og vurderingsaktiver i altByggeri under opførelseKontorudstyrAndre materielle aktiverIndretning af lejede lokalerEdb-udstyrAndre materielle aktiver i altMaterielle aktiver i altImmaterielle aktiver og goodwillImmaterielle aktiver bortset fra goodwillVaremærkerRettighederProduktions kvoterMasterrettighederKontraktrettighederProduktrettighederDistributionsrettighederAndre rettighederKundelisterRettigheder i altImmaterielle efterforsknings- og vurderingsaktiverEfterforskningsaktiverVurderingsaktiverImmaterielle efterforsknings- og vurderingsaktiver i altRedaktørnavne og udgivelsestitlerRedaktørnavne(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIFRS 6 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_h&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 38 2011-01-01 119 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 6 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25


UdgivelsestitlerRedaktørnavne og udgivelsestitler i altComputersoftwareLicenser og franchiseaftalerCopyrights, patenter og anden industriel ejendomsret, rettighedervedrørende tjenesteydelser og brugsrettighederCopyrightsPatenterErhvervede patenterAndre patenterPatenter i altAnden industrielejendomsretRettigheder vedrørende tjenesteydelserBrugsrettighederCopyrights, patenter og anden industriel ejendomsret,rettigheder vedrørende tjenesteydelser og brugsrettigheder i altOpskrifter, formler, modeller, design og prototyperOpskrifterFormlerModellerDesignPrototyperOpskrifter, formler, modeller, design og prototyper i altImmaterielle aktiver under udviklingAndre immaterielle aktiverImmaterielle aktiver bortset fra goodwill i alt(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 38 2011-01-01 119 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 36 2011-01-01 134 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25


GoodwillImmaterielle aktiver og goodwill i altInvesteringer i dattervirksomheder, joint ventures og associeredevirksomhederInvesteringer i dattervirksomhederInvesteringer i joint venturesInvesteringer i associerede virksomheder(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 36 2011-01-01 134 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 27 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25Investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associeredevirksomheder i altTilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre langfristedetilgodehavenderLangfristede tilgodehavender fra salgLangfristede tilgodehavender hos nærtstående parter(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01


Langfristede forudbetalingerLangfristede leasing forudbetalingerAndre langfristede tilgodehavenderLangfristede tilgodehavender i altDiverse langfristede aktiverLangfristede aktiver, ydelsesbaserede pensionsordningerLangfristede likvide beholdninger med restriktionerLangfristede afledte finansielle aktiverLangfristede investeringerLangfristede biologiske aktiverStambesætningHusdyrbestandeAfgrøderDyreopdrætLangfristede biologiske aktiver i altAndre langfristede aktiverTilgodehavender fra salg og andre kortfristede tilgodehavender(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_h&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_h&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Kortfristede tilgodehavender fra salgKortfristede tilgodehavender fra nærtstående parterKortfristede forudbetalingerAndre kortfristede tilgodehavenderTilgodehavender fra salg og andre kortfristede tilgodehavender i altTilgodehavender fra salg og andre tilgodehavenderTilgodehavender fra salgTilgodehavender fra nærtstående parter(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_h&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_h&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01


ForudbetalingerAndre tilgodehavenderTilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender i altKategorier af langfristede finansielle aktiverLangfristede finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatopgørelsenLangfristede finansielle aktiver, som ved første indregningklassificeres til dagsværdi gennem resultatopgørelsenLangfristede finansielle aktiver målt til dagsværdi som gennemresultatopgørelsen, klassificeres som besiddelse med henblik påsalgLangfristede finansielle aktiver, som obligatorisk måles til dagsværdigennem resultatopgørelsenLangfristede finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennemresultatopgørelsen i altLangfristede finansielle aktiver disponible for salgLangfristede hold-til-udløb investeringerLangfristede lån og tilgodehavenderLangfristede finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrigtotalindkomst(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_h&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_h&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_d&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_b&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_h&doctype=Standard 2011-03-25


Langfristede finansielle aktiver målt til amortiseret kostprisLangfristede finansielle aktiver i altKategorier af kortfristede finansielle aktiverKortfristede aktiver målt til dagsværdi gennem resultatopgørelsenKortfristede finansielle aktiver, som ved første indregningklassificeres til dagsværdi gennem resultatopgørelsenKortfristede finansielle aktiver målt til dagsværdi gennemresultatopgørelsen, klassificeres som besiddelse med henblik påsalgKortfristede finansielle aktiver, som obligatorisk måles til dagsværdigennem resultatopgørelsenKortfristede finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennemresultatet i altKortfristede finansielle aktiver disponible for salgKortfristede hold-til-udløb investeringerKortfristede lån og tilgodehavenderKortfristede finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrigtotalindkomstKortfristede finansielle aktiver målt til amortiseret kostprisVærdipapirerKapitalandeleKortfristede derivaterKortfristede børsnoterede aktierKortfristede obligationerFinansielle instrumenterVærdipapirer i altKortfristede finansielle aktiver i altKategorier af finansielle aktiverFinansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatetFinansielle aktiver, som ved første indregning klassificeres tildagsværdi gennem resultatetFinansielle aktiver, målt til dagsværdi gennem resultatet,klassificeres som besiddelse med henblik på salg(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantEffective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_d&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_b&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_h&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25


Finansielle aktiver, som obligatorisk måles til dagsværdi gennemresultatetFinansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet i altFinansielle aktiver disponible for salgHold-til-udløb investeringerLån og tilgodehavenderFinansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig totalindkomstFinansielle aktiver målt til amortiseret kostprisFinansielle aktiver i altKategorier af varebeholdningRåvarerHandelsvarerProduktionsomkostningerVarer under fremstillingFærdigvarerAndre varebeholdninger(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantEffective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_d&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_b&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_h&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard2011-03-25


Varebeholdninger i altLikvide beholdningerLikviderKontanter(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-06-01, IAS 2 2011-01-01 36 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Indestående hos kreditinstitutter(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Andre anfordringsindskudIndeståenderIndestående på deponeringskontoIndestående på sikringskontoLikvider i altLikvide værdipapirerKortfristede indskud, der er klassificeret som likvider(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Kortfristede investeringer, der er klassificeret som likvider(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01


Andre bankengagementer, der er klassificeret som likvider(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Likvide værdipapirer i alt(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Andre likvide beholdninger(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Likvide beholdninger i alt(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Langfristede aktiver eller afhændelsesgrupper klassificeres som besiddesmed henblik på salg eller besiddes med henblik på uddeling til ejereLangfristede aktiver eller afhændelsesgrupper klassificeret som besiddesmed henblik på salgLangfristede aktiver eller afhændelsesgrupper klassificeret som besiddesmed henblik på uddeling til ejere(X) instant(X) instantIFRS 5 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 5 2011-01-01 5Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_5A&doctype=Standard 2011-03-25Langfristede aktiver eller afhændelsesgrupper klassificeret sombesiddelse med henblik på salg eller besiddelse med henblik påuddeling til ejere i altDiverse kortfristede aktiverKortfristede aktiver, ydelsesbaserede pensionsordningerKortfristede likvide beholdninger med restriktioner(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_j&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_j&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Kortfristede afledte finansielle aktiverKortfristede investeringerKortfristede forudbetalinger og andre kortfristede aktiverKortfristede biologiske aktiverStambesætningHusdyrbestandeAfgrøderDyreopdrætKortfristede biologiske aktiver i altAndre kortfristede aktiverDiverse aktiverLikvide beholdninger med restriktionerAfledte finansielle aktiverInvesteringerUdlån til bankerUdlån til kunderKontanter og banktilgodehavender hos centrale bankerReverse RepoforretningerInvesteringer for forsikringstagernes risikoBiologiske aktiverStambesætningHusdyrbestandeAfgrøderDyreopdræt(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Biologiske aktiver i altAndre aktiver(X) instant(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01Kategorier af hensatte forpligtelserLangfristede hensatte forpligtelser vedrørende personaleydelserMedarbejderobligationerØvrige medarbejderforpligtelserX instantX instantLangfristede hensatte forpligtelser vedrørende personaleydelser i alt X instantGarantiforpligtelserLangfristede garantiforpligtelserKortfristede garantiforpligtelserGrarantiforpligtelser i altHensatte forpligtelser til omstruktureringLangfristede hensatte forpligtelser til omstruktureringX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 37 2011-01-01 Example 1 Warrantieshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example1Warranties&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 1 Warrantieshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example1Warranties&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 1 Warrantieshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example1Warranties&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard 2011-03-25Kortfristede hensatte forpligtelser til omstruktureringHensatte forpligtelser til omstrukturering i altHensatte forpligtelser til retssagerLangfristede hensatte forpligtelser til retssagerKortfristede hensatte forpligtelser til retssagerHensatte forpligtelser til retssager i altHensatte forpligtelser til tabsgivende kontrakterX instantX instantX instantX instantX instantIAS 37 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 10 A court casehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example10Acourtcase&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 10 A court casehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example10Acourtcase&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 10 A court casehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example10Acourtcase&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25


Langfristede hensatte forpligtelser til tabsgivende kontrakterKortfristede hensatte forpligtelser til tabsgivende kontrakterHensatte forpligtelser til tabsgivende kontrakter i altHensatte forpligtelser til omkostninger vedrørende afvikling, reetableringog genopretningLangfristede hensatte forpligtelser til omkostninger vedrørendeafvikling, reetablering og genopretningKortfristede hensatte forpligtelser til omkostninger vedrørendeafvikling, reetablering og genopretningHensatte forpligtelser til omkostninger vedrørende afvikling,reetablering og genopretning i altDiverse andre hensatte forpligtelserDiverse andre hensatte kortfristede forpligtelserDiverse andre hensatte langfristede forpligtelserHensatte forpligtelser ved køb af virksomhederAnden gældRentebærende gældsforpligtelserForpligtelser vedr. aktieprogrammerFinansielle instrumenterAfledte finansielle instrumenterDerivaterAndre afledte finansielle instrumenterAfledte finansielle instrumenter i altDiverse andre hensatte langfristede forpligtelser i altDiverse andre hensatte forpligtelser i altAndre hensatte forpligtelserX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 37 2011-01-01 Example 8 An onerous contracthttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example8Anonerouscontract&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 8 An onerous contracthttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example8Anonerouscontract&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 8 An onerous contracthttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example8Anonerouscontract&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 D Examples: disclosureshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_DExamples:disclosures&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 D Examples: disclosureshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_DExamples:disclosures&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 D Examples: disclosureshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_DExamples:disclosures&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01


Andre langfristede hensatte forpligtelserAndre kortfristede hensatte forpligtelserHensættelse til garantiforpligtelserAndre hensatte forpligtelserHensatte forpligtelser ved køb af virksomhederHensatte forpligtelser ved køb af minoritetsandeleKortfristet del af hensatte forpligtelserAndre kortfristede hensatte forpligtelser i altAndre hensatte forpligtelser i altHensatte forpligtelser til tilbagebetalingerLangfristede hensatte forpligtelser til tilbagebetalingerKortfristede hensatte forpligtelser til tilbagebetalingerHensatte forpligtelser til tilbagebetalinger i altLånLangfristede lånKortfristede lån og kortfristet del af langfristede lånKortfristede lånX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 37 2011-01-01 84 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 4 Refunds policyhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example4Refundspolicy&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 4 Refunds policyhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example4Refundspolicy&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 4 Refunds policyhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example4Refundspolicy&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Kortfristet del af langfristede lånX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01Kortfristet låneoptagelse og kortfristet del af langfristet låneoptagelsei altX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01Lån i altLangfristede gældsforpligtelserLangfristet leverandørgældGæld til leverandører af varer og tjenesteydelserForudbetalinger fra kunderIgangværende arbejdeIgangværende arbejder for fremmed regningAcontobetalinger, projektsalgLangfristede leverandørgæld i altX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Langfristede gældsforpligtelser til nærtstående parterX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Udskudt indtægt klassificeret som langfristetX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Periodeafgrænsningsposter klassificeret som langfristetX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Andre langfristede gældsforpligtelserX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Gældsforpligtelser for salg- og tjenesteydelser og andre langfristedegældsforpligtelser i altGældsforpligtelser fra salg- og tjenesteydelser og andre kortfristedegældsforpligtelserX instantIAS 1 2011-01-01 54 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_k&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_k&doctype=Standard 2011-06-01Kortfristet leverandørgældX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard2011-06-01Kortfristede gældsforpligtelser til nærtstående parterX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Udskudt indtægt klassificeret som kortfristetX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Periodeafgrænsningsposter klassificeret som kortfristetX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Andre kortfristede gældsforpligtelserKortfristede gældsforpligtelser i altGældsforpligtelser for salg- og tjenesteydelser og andre gældsforpligtelserX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_k&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_k&doctype=Standard 2011-06-01LeverandørgældX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01


Gældsforpligtelser til nærtstående parterX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Udskudt indtægtX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01PeriodeafgrænsningsposterX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01Andre gældsforpligtelserGældsforpligtelser for salg- og tjenesteydelser og andregældsforpligtelser i altKategorier af langfristede finansielle forpligtelserLangfristede finansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennemresultatetLangfristede finansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennemresultatet, klassificeres som besiddelse med henblik på salgLangfristede finansielle forpligtelser, som ved første indregningklassificeres til dagsværdi gennem resultatetLangfristede finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennemresultatet i altLangfristede finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostprisX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 54 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_k&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_k&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_g&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25Langfristede finansielle forpligtelser i altKategorier af kortfristede finansielle forpligtelserKortfristede finansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennem resultatetX instantIFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25


Kortfristede finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem resultatet,klassificeres som besiddelse med henblik på salgKortfristede finansielle forpligtelser, som ved første indregningklassificeres til dagsværdi gennem resultatetKortfristede finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdigennem resultatopgørelsen i altKortfristede finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostprisAndre kortfristede finansielle forpligtelserForpligtelser vedr. aktieprogrammerRentebærende gældsforpligtelserFinansielle instrumenterDerivaterDepositaAndre kortfristede finansielle forpligtelser i altKortfristede finansielle forpligtelser i altKategorier af finansielle forpligtelserFinansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennem resultatetFinansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennem resultatet,klassificeres som besiddelse med henblik på salgFinansielle forpligtelser, som ved første indregning klassificeres tildagsværdi gennem resultatetFinansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennem resultatet i altFinansielle forpligtelser målt til amortiseret kostprisX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_g&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_m&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_m&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_g&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25Finansielle forpligtelser i altDiverse langfristede forpligtelserX instantIFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25


Langfristede forpligtelser, ydelsesbaserede pensionsordningerLangfristede afledte finansielle forpligtelserLangfristet forpligtelse vedrørende offentlig støtteLangfristede finasielle leasing forpligtelserLangfristede modtagne forskudLangfristet vedtaget udbytteAndre langfristede forpligtelserDiverse kortfristede forpligtelserKortfristede indregnede forpligtelser, ydelsesbaseredepensionsordningerKortfristede afledte finansielle forpligtelserKortfristet forpligtelse vedrørende offentlig støtteKortfristede finasielle leasing forpligtelserKortfristet modtagne forskudKortfristede vedtaget udbytteKortfristede periodeafgrænsningsposter og andre kortfristedeforpligtelserAndre kortfristede forpligtelserDiverse forpligtelserX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Afledte finansielle forpligtelserFinansielle leasing forpligtelserModtagne forskudVedtaget udbytteDeposita fra bankerDeposita fra kunderAnsvarlig lånekapitalGældsinstrumenterRepoforretning og kontant sikkerhedstillelse på lånte værdipapirerInvesteringskontrakt forpligtigelserAndre forpligtelserVirksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)AktiekapitalIndskudskapitalMedlemmernes formueAnden virksomhedskapitalVirksomhedskapital i altDiverse egenkapitalKapitalreserverYderligere indbetalt kapitalX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01


Akkumuleret øvrig totalindkomstAndre reserverReserver for opskrivningerReserver for differencer ved valutaomregningReserver til sikring af pengestrømmeReserver til sikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomhederReserver til gevinster (tab) på finansielle aktiver disponibel for salgReserver til aktiebaseret vederlæggelseBeløb indregnet i øvrig totalindkomst og akkumuleret i egenkapitalen iforbindelse med langfristede aktiver eller afhændelsesgrupper bestemtfor salgReserver til gevinster og tab fra investeringer i egenkapitalinstrumenterX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 16 2011-01-01 39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_39&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 38 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard 2011-03-25IAS 21 2011-01-01 52 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_52_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 5 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 5 2011-01-01 Example 12http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=sect_Example12&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01


Reserve for ændringer i dagsværdi af finansielle forpligtelser som kanhenføres til ændringer i kreditrisikoen for forpligtelserReserve for katastrofeReserve for udligningReserve for skønsmæssig deltagelseReserve på egenkapitalelementet af konvertible instrumenterOverførsel af selskabets reserver til selskabskapital ved fondsforhøjelseFusions reserverLovpligtig reserveReserve for dagsværdireguleringReserve for nedsættelse af aktiekapitalReserve for valutakursreguleringReserve for valutakursregulering, selvstændige udenlandskeenhederValutakursreguleringer vedrørende omregning af kapitalinteresserReserve for valutakursregulering i altReserver for sikringstransaktionerDagsværdi af sikringsinstrumenterValutakursreguleringer vedrørende sikringstransaktionerReserve for sikringstransaktioner i altReserve for aktuarmæssige gevinster/tabReserve for værdipapirer disponible for salgReserve for værdiregulering af finansielle aktiver disponible for salgReserve for værdipapirer disponible for salg i altForeslået udbytteUdbytte til udlodningAndre reserver i altNetto aktiverX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 4 2011-01-01 IG58http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG58&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG58http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG58&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG22 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG22_f&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01


Aktiver(X) instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 28 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_c&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25ForpligtelserX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 28 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_d&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25Netto aktiver (forpligtelser)[800.200] Analyse af indkomst og omkostningerAnalyse af indtægter og omkostningerOmsætningOmsætning fra salg af varerOmsætning fra levering af tjenesteydelser(X) instantX durationX durationIFRS 1 2011-01-01 IG63http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_IG63&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25


Omsætning fra entreprisekontrakterIndtægter fra royaltiesRenteindtægterIndtægter fra udbytterAnden omsætningSamlet omsætningOmsætning hidrørende fra udveksling af varer eller tjenesteydelserX durationX durationX durationX durationX durationX durationIAS 11 2011-01-01 39 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=11&date=2011-03-25&anchor=para_39_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 18 2011-01-01 35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 15 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=15&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 15 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=15&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 18 2011-01-01 35 b ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_iv&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23_c&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 28 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 b vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_v&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 i http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XB


Omsætning hidrørende fra udveksling af varer eller tjenesteydelser, SalgX durationaf varerOmsætning hidrørende fra udveksling af varer eller tjenesteydelser,levering af tjenesteydelserOmsætning hidrørende fra udveksling af varer eller tjenesteydelser,EntreprisekontrakterOmsætning hidrørende fra udveksling af varer eller tjenesteydelser,RoyaltiesOmsætning hidrørende fra udveksling af varer eller tjenesteydelser,RenterOmsætning hidrørende fra udveksling af varer eller tjenesteydelser,UdbytteOmsætning hidrørende fra udveksling af varer eller tjenesteydelser ,Anden omsætningSamlet omsætning hidrørende fra udveksling af varer ellertjenesteydelserVæsentlige indtægts- eller omkostningsposterNedskrivninger (tilbageførsel af nedskrivning) af varebeholdningerNedskrivning af varebeholdningerTilbageførsel af nedskrivning af varebeholdningerNetto-nedskrivning (tilbageførsel af nedskrivning) afvarebeholdningerNedskrivninger (tilbageførsel af nedskrivning) af materielleanlægsaktiverX durationX durationX durationX durationX durationX durationX duration(X) durationX duration(X) durationIAS 18 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 2 2011-01-01 36 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 2 2011-01-01 36 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-06-01


Tab ved værdiforringelse indregnet i resultatet, materielleanlægsaktiverTilbageførsel af tab ved værdiforringelse indregnet i resultatet,materielle anlægsaktiverNetto-nedskrivning (tilbageførsel af nedskrivning) af materielleanlægsaktiverOmkostninger omstruktureringer aktiviteterTilbageførsel af hensættelser til omstruktureringsomkostningerGevinst (tab) på afhændelse af materielle anlægsaktiverGevinst på afhændelse af materielle anlægsaktiverTab på afhændelse af materielle anlægsaktiverNetto gevinst (tab) på afhændelse af materielle anlægsaktiverX durationX duration(X) duration(X) durationX durationX duration(X) durationX durationIAS 16 2011-01-01 73 e vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_v&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 16 2011-01-01 73 e vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_vi&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 98 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 98 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 98 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 98 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 98 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_c&doctype=Standard 2011-06-01


Gevinst (tab) på afhændelse af investeringerGevinst på afhændelse af investeringerTab på afhændelse af investeringerNetto gevinst (tab) på afhændelse investeringerGevinst (tab) på afhændelse af langfristede aktiverX duration(X) durationX durationX durationIAS 1 2011-01-01 98 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 98 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 98 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 98http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98&doctype=Standard2011-06-01Gevinst (tab) hidrørende fra forskelle på den regnskabsmæssig værdi afophørt finansielle forpligtelser og vederlagX durationIFRIC 19 2011-01-01 11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_11&doctype=Standard 2011-03-25,IFRIC 19 2011-01-01 11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_11&doctype=Standard 2011-06-01Omkostninger (indtægter) på ophørte aktiviteterGevinst (tab) på afgørelse af retssagerGevinst på afgørelse af retssagerTab på afgørelse af retssager(X) durationX duration(X) durationIAS 1 2011-01-01 98 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 98 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_f&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 98 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_f&doctype=Standard 2011-06-01


Netto gevinst (tab) på afgørelse af retssagerTilbageførsel af andre hensatte forpligtelserIndtægt fra fortsættende aktiviteter der kan henføres til ejerne afmodervirksomhedenIndtægt fra ophørte aktiviteter der kan henføres til ejerne afmodervirksomhedenResultat fra fortsættende aktiviteter der kan henføres tilminoritetsinteresserResultat fra ophørte aktiviteter der kan henføres til minoritetsinteresserGevinst (tab) på offentlig tilskudUdbytte klassificeret som omkostningForsknings og udvikling klassificeret som omkostningerFinansierings indtægt (omkstning)Omkostninger til reparationer og vedligeholdelseAndre driftsindtægter (omkostninger)Distribution og administrations omkostningerX durationX durationX durationX durationX durationX durationX duration(X) duration(X) durationX duration(X) durationX duration(X) durationIAS 1 2011-01-01 98 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_f&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 98 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_g&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 5 2011-01-01 33 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 33 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 Example 11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=sect_Example11&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 Example 11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=sect_Example11&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 20 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=20&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25IAS 32 2011-01-01 40http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_40&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 32 2011-01-01 40http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=32&date=2011-03-25&anchor=para_40&doctype=Standard 2011-06-01IAS 38 2011-01-01 126http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_126&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01


Omsætning og driftsindtægterDriftsomkostninger bortset fra salgs omkostningerSalgs- og markedsføringsomkostningerGevinst (tab) på regulering af dagsværdi af derivaterAndre finansierings indtægter (omkostninger)Honorar og provisions indtægterHonorar og provisions omkostningerHonorar og provisions indtægter (omkostninger)Handels indtægter (omkostninger)Netto indtjent præmieKrav og betalte ydelser fratrukket genindvindelse af reassuranceStigning (fald) i hensatte forpligtelser til ikke-indtjente præmierPremiums written, net of reinsuranceStigning (fald) på forsikringsforpligtelser fratrukket reassuranceAnskaffelser og administrative omkostninger der hidrører fraforsikringskontrakterArtsopdeling af omkostningerX duration(X) duration(X) durationX durationX durationX duration(X) durationX durationX durationX duration(X) duration(X) durationX duration(X) duration(X) durationIAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01


Råvarer og hjælpematerialer(X) durationIAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01Kategorier af personaleydelsesomkostningerLønningerBidrag til social sikringAndre kortfristede personale ydelserOmkostninger til bidragsbaserede pensionsordninger,Bidragsbaserede pensionsordningerOmkostninger til ydelsesbaserede pensionsordninger,Ydelsesbaserede pensionsordningerOmkostninger ved fratrædelsesgodtgørelseAndre langsigtede personaleydelserAndre personaleydelser(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationIAS 19 2011-01-01 8http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_8&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 8http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_8&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 8http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_8&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 46http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_46&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 142http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_142&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 131http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_131&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 4http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_4&doctype=Standard2011-03-25


Personaleomkostninger(X) durationIAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 104http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_104&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 104http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_104&doctype=Standard2011-06-01Afskrivninger og amortisering(X) durationIAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 104http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_104&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 104http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_104&doctype=Standard2011-06-01, IFRS 8 2011-01-01 23 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 28 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_e&doctype=Standard 2011-03-25Tilbageførsel af tab ved værdiforringelse (nedskrivning) indregnet iresultatet(X) durationIAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01Omkostninger til skat bortset fra indkomstskat(X) durationIAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01


Andre omkostninger(X) durationIAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01Samlet artsopdeling af omkostningerIndtjening pr. aktieAlmindelig og udvandet indtjening (tab) per aktieAlmindelig og udvandet indtjening (tab) per aktie fra fortsættendeaktiviteterAlmindelig og udvandet indtjening (tab) per aktie fra ophørteaktiviteterSamlet almindelig og udvandet indtjening (tab) per aktieDiverse øvrig totalindkomstStigning (fald) på akkumuleret udskudt skat indregnet i øvrigtotalindkomst på grund af ændring i skattesatsØvrig totalindkomst, der kan henføres til ejerne af modervirksomhedenØvrig totalindkomst, der kan henføres til minoritetsinteresser(X) durationX.XX durationX.XX durationX.XX duration(X) durationX durationX durationIAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 99http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_99&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01Andre individuelle immaterielle enheder af øvrig totalindkomst, efter skat X durationIAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01Andre individuelle immaterielle enheder af øvrig totalindkomst, før skatSkat der hidrører fra andre individuelle immaterielle enheder af øvrigtotalindkomst[802.00] Notes - Statement of cash flows, additional disclosuresPengestrømsopgørelsePengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitetKategorier af kontante udbetalingerX duration(X) durationIAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 85http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_85&doctype=Standard2011-06-01


Payments to suppliers for goods and services and to and on behalfof employeesAdjustments for interest expenseAdjustments for interest incomeAdjustments for dividend incomeAdjustments for finance incomeAdjustments for finance income (cost)Adjustments for deferred tax expenseAdjustments to reconcile profit (loss) other than changes in workingcapitalCash flows from (used in) operations before changes in working capitalIncrease (decrease) in working capitalAdjustments for decrease (increase) in trade and other receivablesAdjustments for increase (decrease) in trade and other payablesAdjustments for decrease (increase) in other assetsAdjustments for increase (decrease) in other liabilitiesAdjustments for decrease (increase) in other current assetsAdjustments for increase (decrease) in other current liabilitiesX duration(X) durationX durationX durationX durationX duration(X) duration(X) durationX durationX duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01


Adjustments for increase (decrease) in employee benefit liabilitiesAdjustments for depreciation and amortisation expense and impairmentloss (reversal of impairment loss) recognised in profit or lossAdjustments for amortisation expenseAdjustments for depreciation expenseAdjustments for impairment loss recognised in profit or loss, goodwillAdjustments for impairment loss (reversal of impairment loss)recognised in profit or loss, trade and other receivablesAdjustments for impairment loss (reversal of impairment loss)recognised in profit or loss, inventoriesAdjustments for gains (losses) on fair value adjustment, investmentproperty(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationX durationIAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01Adjustments for gain (loss) on disposals, property, plant and equipment X durationIAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01Adjustments for gain (loss) on disposal of investments in subsidiaries,joint ventures and associatesAdjustments for undistributed profits of investments accounted for usingequity methodAdjustments for increase (decrease) in deferred incomeIncome taxes paid, classified as operating activitiesIncome taxes refund, classified as operating activitiesFinance costs paid, classified as operating activitiesFinance income received, classified as operating activitiesPengestrømme fra investeringsaktivitetX durationX duration(X) durationX duration(X) durationX duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard2011-06-01


Cash flows from (used in) decrease (increase) in restricted cash andcash equivalentsDividends received from investments accounted for using equitymethod, classified as investing activitiesDividends received from associates, classified as investing activitiesDividends received from joint ventures, classified as investing activitiesPurchase of interests in associatesProceeds from sales of interests in associates(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationX duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01Purchase of interests in investments accounted for using equity method X durationIAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01Proceeds from sales of investments accounted for using equity methodCash advances and loans made to related partiesCash receipts from repayment of advances and loans made to relatedpartiesPurchase of investment propertyProceeds from sales of investment propertyPurchase of biological assetsProceeds from sales of biological assetsProceeds from disposal of non-current assets or disposal groupsclassified as held for sale and discontinued operationsPurchase of property, plant and equipment, intangible assets other thangoodwill, investment property and other non-current assets(X) durationX duration(X) durationX duration(X) durationX duration(X) duration(X) durationX durationIAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01


Proceeds from disposals of property, plant and equipment, intangibleassets other than goodwill, investment property and other non-currentassetsCash flows used in exploration and development activitiesPurchase of investmentsProceeds from sales of investmentsPurchase of financial instruments, classified as investing activitiesProceeds from sales or maturity of financial instruments, classified asinvesting activitiesPurchase of available-for-sale financial assetsProceeds from disposal or maturity of available-for-sale financial assetsCash flows from (used in) decrease (increase) in short-term depositsand investmentsInflows of cash from investing activitiesOutflows of cash from investing activitiesPengestrømme fra finansieringsaktivitetDividends paid to equity holders of parent, classified as financingactivitiesDividends paid to non-controlling interests, classified as financingactivitiesProceeds from sale or issue of treasury sharesProceeds from exercise of optionsProceeds from issue of preference shares(X) durationX durationX duration(X) durationX duration(X) durationX duration(X) duration(X) duration(X) durationX durationX durationX duration(X) duration(X) duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01


Proceeds from non-current borrowingsRepayments of non-current borrowingsProceeds from current borrowingsRepayments of current borrowingsCash flows from (used in) increase (decrease) in current borrowingsProceeds from issue of bonds, notes and debenturesRepayments of bonds, notes and debenturesPayments for share issue costsPayments for debt issue costsProceeds from contributions of non-controlling interestsProceeds from issue of subordinated liabilitiesRepayments of subordinated liabilities[803.00] Notes - Statement of changes in equity, additional disclosuresEgenkapitalopgørelseMiscellaneous components of equity [abstract]Statutory reserve [member]Capital redemption reserve [member]Merger reserve [member](X) durationX duration(X) durationX duration(X) duration(X) durationX durationX durationX duration(X) duration(X) durationX durationmembermembermemberIAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01


Reserve of equity component of convertible instruments [member]Accumulated other comprehensive income [member]Capital reserve [member]Additional paid-in capital [member]Miscellaneous other reserves [member]membermembermembermembermemberIAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 108http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_108&doctype=Standard2011-06-01EgenkapitalopgørelseNumber of treasury sharesDividends recognised as distributions to owners, relating to prior yearsshares(X) durationDividends recognised as distributions to owners, relating to current year (X) durationDividends recognised as distributions to non-controlling interestsIncrease (decrease) through change in equity of subsidiariesIncrease (decrease) through acquisition of subsidiaryIncrease (decrease) through disposal of subsidiaryIncrease (decrease) through transfer between revaluation reserve andretained earningsIncrease (decrease) through transfer to statutory reserveIncrease (decrease) through appropriation of retained earningsIncrease (decrease) through exercise of options(X) durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationIAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01


Increase (decrease) through conversion of convertible instrumentsIssue of convertible instrumentsDecrease (increase) through tax on share-based payment transactionsIncrease (decrease) through transactions with ownersPurchase of treasury sharesSale or issue of treasury sharesCancellation of treasury sharesReduction of issued capitalShare issue related cost[804.00] Notes - List of notesDisclosure of notes and other explanatory information [text block]Disclosure of accounting judgements and estimates [text block]Disclosure of accrued expenses and other liabilities [text block]Disclosure of auditors' remuneration [text block]Disclosure of authorisation of financial statements [text block]Disclosure of available-for-sale assets [text block]X durationX duration(X) durationX duration(X) durationX durationX duration(X) duration(X) durationIAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01


Disclosure of basis of consolidation [text block]Disclosure of basis of preparation of financial statements [text block]Disclosure of borrowings [text block]Disclosure of capital management [text block]Disclosure of cash and cash equivalents [text block]Disclosure of changes in accounting policies [text block]Disclosure of commitments [text block]Disclosure of commitments and contingent liabilities [text block]Disclosure of cost of sales [text block]Disclosure of deferred income [text block]Disclosure of deferred taxes [text block]Disclosure of depreciation and amortisation expense [text block]Disclosure of derivative financial instruments [text block]Disclosure of discontinued operations [text block]Disclosure of dividends [text block]Disclosure of expenses [text block]IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01


Disclosure of expenses by nature [text block]Disclosure of fair value measurement [text block]Disclosure of finance cost [text block]Disclosure of finance income (expense) [text block]Disclosure of finance income [text block]Disclosure of general and administrative expense [text block]Disclosure of going concern [text block]Disclosure of goodwill [text block]Disclosure of information about employees [text block]Disclosure of information about key management personnel [text block]Disclosure of intangible assets and goodwill [text block]Disclosure of interest expense [text block]Disclosure of investments [text block]Disclosure of investments accounted for using equity method [text block]Disclosure of issued capital [text block]Disclosure of lease prepayments [text block]IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01


Disclosure of non-controlling interests [text block]Disclosure of non-current assets or disposal groups classified as held forsale [text block]Disclosure of other assets [text block]Disclosure of other current assets [text block]Disclosure of other current liabilities [text block]Disclosure of other liabilities [text block]Disclosure of other non-current assets [text block]Disclosure of other non-current liabilities [text block]Disclosure of other operating expense [text block]Disclosure of other operating income (expense) [text block]Disclosure of other operating income [text block]Disclosure of prepayments and other assets [text block]Disclosure of profit (loss) from operating activities [text block]Disclosure of provisions [text block]Disclosure of research and development expense [text block]Disclosure of restricted cash and cash equivalents [text block]IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01


Disclosure of tax receivables and payables [text block]Disclosure of trade and other payables [text block]Disclosure of trade and other receivables [text block]Disclosure of treasury shares [text block][805.00] Notes - List of accounting policiesDisclosure of summary of significant accounting policies [text block]Description of accounting policy for biological assets [text block]Description of accounting policy for borrowing costs [text block]Description of accounting policy for borrowings [text block]Description of accounting policy for business combinations [text block]Description of accounting policy for business combinations and goodwill[text block]Description of accounting policy for cash flows [text block]Description of accounting policy for construction in progress [text block]Description of accounting policy for depreciation expense [text block]Description of accounting policy for derivative financial instruments [textblock]Description of accounting policy for derivative financial instruments andhedging [text block]IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 114 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_114_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 114 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_114_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01


Description of accounting policy for discontinued operations [text block]Description of accounting policy for dividends [text block]Description of accounting policy for earnings per share [text block]Description of accounting policy for employee benefits [text block]Description of accounting policy for environment related expense [text block]Description of accounting policy for expenses [text block]Description of accounting policy for fair value measurement [text block]Description of accounting policy for finance costs [text block]Description of accounting policy for finance income and costs [text block]Description of accounting policy for financial assets [text block]Description of accounting policy for financial instruments [text block]Description of accounting policy for financial liabilities [text block]Description of accounting policy for foreign currency translation [text block]Description of accounting policy for functional currency [text block]Description of accounting policy for goodwill [text block]Description of accounting policy for hedging [text block]IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01


Description of accounting policy for impairment of assets [text block]Description of accounting policy for impairment of financial assets [textblock]Description of accounting policy for impairment of non-financial assets [textblock]Description of accounting policy for income tax [text block]Description of accounting policy for intangible assets and goodwill [textblock]Description of accounting policy for intangible assets other than goodwill[text block]Description of accounting policy for investment in associates and jointventures [text block]Description of accounting policy for investment property [text block]Description of accounting policy for investments [text block]Description of accounting policy for issued capital [text block]Description of accounting policy for leases [text block]Description of accounting policy for non-current assets or disposal groupsclassified as held for sale [text block]Description of accounting policy for non-current assets or disposal groupsclassified as held for sale and discontinued operations [text block]Description of accounting policy for property, plant and equipment [textblock]Description of accounting policy for provisions [text block]Description of accounting policy for research and development expense [textblock]IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01


Description of accounting policy for restricted cash and cash equivalents[text block]Description of accounting policy for segment reporting [text block]Description of accounting policy for share-based payment transactions [textblock]Description of accounting policy for subsidiaries [text block]Description of accounting policy for trade and other payables [text block]Description of accounting policy for trade and other receivables [text block]Description of accounting policy for transactions with non-controllinginterests [text block]Description of accounting policy for transactions with related parties [textblock]Description of accounting policy for treasury shares [text block][810.000] Præsentation af årsregnskaberDisclosure of notes and other explanatory information [text block]Navnet på den regnskabsaflæggende virksomhed eller anden form forinformationDomicile of entitytexttextIAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 10 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_10_e&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 51 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 51 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 138 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 138 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_a&doctype=Standard 2011-06-01


Legal form of entityCountry of incorporationAddress of entity's registered officePrincipal place of businessDescription of nature of entity's operations and principal activitiesName of parent entityName of ultimate parent of groupLength of life of limited life entitytexttexttexttexttexttexttexttextIAS 1 2011-01-01 138 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 138 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 138 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 138 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 138 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 138 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 138 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 138 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 138 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 138 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 138 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 138 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 24 2011-01-01 13http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_13&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 138 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 138 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 24 2011-01-01 13http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_13&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 138 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 138 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_d&doctype=Standard 2011-06-01


Statement of IFRS complianceManagement conclusion on fair presentation as consequence of departureExplanation of departure from IFRSExplanation of financial effect of departure from IFRSExplanation of nature of requirement in IFRS and conclusion whyrequirement is in conflict with objective of financial statements set out inFrameworkExplanation of adjustments that would be necessary to achieve fairpresentationDescription of uncertainties of entity's ability to continue as going concerntexttexttexttexttexttexttextIAS 1 2011-01-01 114 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_114_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 114 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_114_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 20 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_20_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 20 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_20_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 20 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_20_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 20 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_20_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 23 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_23_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 23 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_23_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 23 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_23_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 23 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_23_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard2011-06-01


Explanation of fact and basis for preparation of financial statements whennot going concern basistextIAS 1 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard2011-06-01Explanation of why entity not regarded as going concernDescription of reason for using longer or shorter reporting periodDescription of fact that amounts presented in financial statements are notentirely comparableDisclosure of reclassifications or changes in presentation [text block]texttexttextIAS 1 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 36 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_36_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 36 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_36_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 36 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_36_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 36 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_36_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 41http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 41http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41&doctype=Standard2011-06-01Disclosure of reclassifications or changes in presentation [abstract]Disclosure of reclassifications or changes in presentation [table]tableIAS 1 2011-01-01 41http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 41http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41&doctype=Standard2011-06-01Reclassified items [axis]axisIAS 1 2011-01-01 41http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 41http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41&doctype=Standard2011-06-01Reclassified items [member]memberIAS 1 2011-01-01 41http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 41http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41&doctype=Standard2011-06-01Disclosure of reclassifications or changes in presentation [line items]


Description of nature of reclassifications or changes inpresentationAmount of reclassifications or changes in presentationDescription of reason for reclassifications or changes inpresentationDescription of reason why reclassification of comparative amounts isimpracticableDescription of nature of necessary adjustments to provide comparativeinformationDisclosure of amounts to be recovered or settled after twelve months forclasses of assets and liabilities that contain amounts to be recovered orsettled both no more and more than twelve months after reporting date [textblock]Disclosure of amounts to be recovered or settled after twelve months forclasses of assets and liabilities that contain amounts to be recovered orsettled both no more and more than twelve months after reporting date[abstract]Disclosure of amounts to be recovered or settled after twelvemonths for classes of assets and liabilities that contain amounts tobe recovered or settled both no more and more than twelve monthsafter reporting date [table]textX durationtexttexttexttableIAS 1 2011-01-01 41 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 41 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 41 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 41 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 41 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 41 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_41_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 42 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_42_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 42 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_42_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01


Maturity [axis]Aggregated time bands [member]axismemberIAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25


Not later than one year [member]Later than one year [member]Disclosure of amounts to be recovered or settled after twelvemonths for classes of assets and liabilities that contain amounts tobe recovered or settled both no more and more than twelve monthsafter reporting date [line items]Varebeholdningermembermember(X) instantIAS 17 2011-01-01 31 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 61 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_b&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 7 2011-01-01 IG28 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-06-01, IAS 2 2011-01-01 36 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_b&doctype=Standard 2011-03-25Kortfristede tilgodehavender fra salg(X) instantIAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard2011-06-01


Kortfristet leverandørgældX instantIAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard2011-06-01Information om virksomhedens regnskabsklasseVirksomhedens regnskabsklasseDisclosure of summary of significant accounting policies [text block]Explanation of measurement bases used in preparing financialstatementsDescription of other accounting policies relevant to understanding offinancial statements [text block]Explanation of management judgements in applying entity's accountingpolicies with significant effect on recognised amountstexttexttextIAS 1 2011-01-01 114 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_114_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 114 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_114_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 117 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 117 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_117_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 122http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_122&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 122http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_122&doctype=Standard2011-06-01Explanation of sources of estimation uncertainty with significant risk ofcausing material adjustmenttextIAS 1 2011-01-01 125http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125&doctype=Standard2011-03-25, IFRIC 14 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=14&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 1 2011-01-01 125http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125&doctype=Standard2011-06-01, IFRIC 14 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=14&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard 2011-06-01Disclosure of assets and liabilities with significant risk of material adjustment[text block]IAS 1 2011-01-01 125http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 125http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125&doctype=Standard2011-06-01


Disclosure of assets and liabilities with significant risk of materialadjustment [abstract]Disclosure of assets and liabilities with significant risk of materialadjustment [table]tableIAS 1 2011-01-01 125http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 125http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125&doctype=Standard2011-06-01Assets and liabilities [axis]axisIAS 1 2011-01-01 125http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 125http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125&doctype=Standard2011-06-01Assets and liabilities [member]Disclosure of assets and liabilities with significant risk of materialadjustment [line items]Description of nature of assets with significant risk of materialadjustments within next financial yearDescription of nature of liabilities with significant risk of materialadjustments within next financial yearAssets with significant risk of material adjustments within nextfinancial yearLiabilities with significant risk of material adjustments withinnext financial yearDisclosure of objectives, policies and processes for managing capital [textblock]Disclosure of objectives, policies and processes for managing capital[abstract]membertexttext(X) instantX instantIAS 1 2011-01-01 125http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 125http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 125 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 125 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 125 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 125 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 125 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 125 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 125 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 125 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_125_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 134http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_134&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 134http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_134&doctype=Standard2011-06-01


Disclosure of objectives, policies and processes for managingcapital [table]tableIAS 1 2011-01-01 136http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_136&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 136http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_136&doctype=Standard2011-06-01Capital requirements [axis]axisIAS 1 2011-01-01 136http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_136&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 136http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_136&doctype=Standard2011-06-01Capital requirements [member]memberIAS 1 2011-01-01 136http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_136&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 136http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_136&doctype=Standard2011-06-01Disclosure of objectives, policies and processes for managingcapital [line items]Qualitative information about entity's objectives policies andprocesses for managing capitalSummary quantitative data about what entity manages ascapitalDescription of changes in entity's objectives policies andprocesses for managing capital and what entity manages ascapitalInformation whether entity complied with any externally imposedcapital requirementsInformation about consequences of non-compliance withexternally imposed capital requirementstexttexttexttexttextIAS 1 2011-01-01 135 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_135_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 135 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_135_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 135 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_135_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 135 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_135_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 135 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_135_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 135 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_135_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 135 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_135_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 135 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_135_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 135 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_135_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 135 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_135_e&doctype=Standard 2011-06-01


Dividends recognised as distributions to owners per shareDividends proposed or declared before financial statements authorised forissue but not recognised as distribution to ownersDividends proposed or declared before financial statements authorised forissue but not recognised as distribution to owners per shareCumulative preference dividends not recognisedDescription of nature of non-cash assets held for distribution to ownersdeclared before financial statements authorised for issueNon-cash assets declared for distribution to owners before financialstatements authorised for issueNon-cash assets declared for distribution to owners before financialstatements authorised for issue, at fair valueDividends payable, non-cash assets distributionsX.XX durationX durationX.XX durationX durationtext(X) instant(X) instantX instantIAS 1 2011-01-01 107http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_107&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 107http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_107&doctype=Standard2011-06-01IAS 10 2011-01-01 13http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_13&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 1 2011-01-01 137 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_137_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 137 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_137_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 137 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_137_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 137 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_137_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 137 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_137_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 137 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_137_b&doctype=Standard 2011-06-01IFRIC 17 2011-01-01 17 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_17_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 17 2011-01-01 17 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_17_a&doctype=Standard 2011-06-01IFRIC 17 2011-01-01 17 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_17_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 17 2011-01-01 17 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_17_b&doctype=Standard 2011-06-01IFRIC 17 2011-01-01 17 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_17_c&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 17 2011-01-01 17 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_17_c&doctype=Standard 2011-06-01IFRIC 17 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 17 2011-01-01 16 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_16_a&doctype=Standard 2011-06-01


Increase (decrease) in dividends payable through change in fair value of noncashassets held for distribution toX durationownersEquity reclassified into financial liabilitiesFinancial liabilities reclassified into equityDescription of timing and reason of reclassification between financialliabilities and equity[811.000] Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn ogfejlDisclosure of changes in accounting policies, accounting estimates and errors[text block]Description of initial application of standards or interpretations [text block]Description of voluntary change in accounting policy [text block]X durationX durationtextIFRIC 17 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 17 2011-01-01 16 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_16_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 80Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_80A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 80Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_80A&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 80Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_80A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 80Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_80A&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 80Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_80A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 80Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_80A&doctype=Standard 2011-06-01IAS 8 2011-01-01 Accounting policieshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=sect_Accountingpolicies&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 28http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28&doctype=Standard2011-03-25IAS 8 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard2011-03-25Explanation of new standards or interpretations not appliedDescription of expected impact of initial application of new standards orinterpretations [text block]Description of expected impact of initial application of new standards orinterpretations [abstract]Description of expected impact of initial application of newstandards or interpretations [table]New IFRSs [axis]New IFRSs [member]texttableaxismemberIAS 8 2011-01-01 30 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_30_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 30 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_30_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 30 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_30_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 30 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_30_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 30 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_30_b&doctype=Standard 2011-03-25


Description of expected impact of initial application of newstandards or interpretations [line items]Title of new IFRSDescription of nature of impending change in accounting policyDate by which application of IFRS is requiredDate as at which entity plans to apply IFRS initiallyDiscussion of impact that initial application of IFRS is expectedto have on financial statementsDescription of fact that impact is not known or reasonablyestimableExplanation of reason why it is impracticable to determine amounts ofadjustments related to change in accounting policyDescription of nature and amount of change in accounting estimate [textblock]Description of fact that amount of change in accounting estimate isimpracticable [text block]Description of nature of accounting errors in prior periods [text block]Explanation of reason why it is impracticable to determine amounts forcorrection related to prior period errors[813.000] Præsentation af delårsregnskaberDisclosure of interim financial reporting [text block]Description of significant events and transactionsDescription of accounting policies and methods of computation followed ininterim financial statements [text block]texttextyyyy-mm-ddyyyy-mm-ddtexttexttexttexttextIAS 8 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 31 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_31_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 31 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_31_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 31 e ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_31_e_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 31 e iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_31_e_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 28 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_h&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 8 2011-01-01 29 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_29_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_39&doctype=Standard2011-03-25IAS 8 2011-01-01 40http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_40&doctype=Standard2011-03-25IAS 8 2011-01-01 49 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_49_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 8 2011-01-01 49 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_49_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 Content of an interim financialreporthttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=sect_Contentofaninterimfinancialreport&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 15http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_15&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 16A ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_16A_a&doctype=Standard 2011-03-25


Explanation of seasonality or cyclicality of interim operationsExplanation of nature and amount of items affecting assets, liabilities,equity, net income or cash flows that are unusual because of their naturesize or incidenceExplanation of nature and amount of changes in estimates of amountsreported in prior interim periods or prior financial yearsExplanation of issues, repurchases and repayments of debt and equitysecuritiesDividends paid, ordinary sharesDividends paid, other sharesDividends paid, ordinary shares per shareDividends paid, other shares per shareExplanation of events after interim period that have not been reflectedExplanation of effect of changes in composition of entity during interimperiodDescription of compliance with IFRSs if applied for interim financial reportDescription of nature and amount of change in estimate during final interimperiod[815.000] Begivenheder efter regnskabsårets afslutningDisclosure of events after reporting period [text block]Explanation of body of authorisationDate of authorisation for issue of financial statementsExplanation of fact that entity's owners or others have power to amendfinancial statements after issuetexttexttexttext(X) duration(X) durationX.XX durationX.XX durationtexttexttexttexttextyyyy-mm-ddtextIAS 34 2011-01-01 16A bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_16A_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 16A chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_16A_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 16A dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_16A_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 16A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_16A_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 16A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_16A_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 16A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_16A_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 16A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_16A_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 16A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_16A_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 16A hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_16A_h&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 16A ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_16A_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 19http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_19&doctype=Standard 2011-03-25IAS 34 2011-01-01 26http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=34&date=2011-03-25&anchor=para_26&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 10 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard 2011-03-25


Disclosure of non-adjusting events after reporting period [text block]IAS 10 2011-01-01 21http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_21&doctype=Standard 2011-03-25Disclosure of non-adjusting events after reporting period [abstract]Disclosure of non-adjusting events after reporting period [table]Non-adjusting events after reporting period [axis]Non-adjusting events after reporting period [member]Major business combination [member]Disposal of major subsidiary [member]Announcement of plan to discontinue operation[member]Major purchases of assets [member]Classification of assets as held for sale [member]Other disposals of assets [member]Expropriation of major assets by government [member]Destruction of major production plant [member]Announcing or commencing implementation of majorrestructuring [member]Major ordinary share transactions [member]Potential ordinary share transactions [member]Abnormally large changes in asset prices or foreignexchange rates [member]tableaxismembermembermembermembermembermembermembermembermembermembermembermembermemberIAS 10 2011-01-01 21http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_21&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 21http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_21&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 21http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_21&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_g&doctype=Standard 2011-03-25


Changes in tax rates or tax laws enacted or announced[member]Entering into significant commitments or contingentliabilities [member]Commencement of major litigation [member]Disclosure of non-adjusting events after reporting period [line items]Description of nature of non-adjusting event after reportingperiodExplanation of financial effect of non-adjusting event afterreporting periodDividends proposed or declared before financial statements authorised forissue but not recognised as distribution to owners[816.000] Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomierDisclosure of hyperinflationary reporting [text block]Explanation of fact that financial statements and corresponding figures forprevious periods have been restated for changes in general purchasingpower of functional currencyDescription of bases of financial statements that have been restated forchanges in general purchasing power of functional currencyDescription of identity of price indexLevel of price indexPrice index movementsGevinst (tab) på den nettomonetære stilling[817.000] VirksomhedssammenslutningermembermembermembertexttextX durationtexttexttextX durationIAS 10 2011-01-01 22 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_h&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 22 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_22_j&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 21 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_21_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 21 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_21_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 10 2011-01-01 13http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=10&date=2011-03-25&anchor=para_13&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 1 2011-01-01 137 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_137_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 137 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_137_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 29 2011-01-01 Disclosureshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=29&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosures&doctype=Standard2011-03-25IAS 29 2011-01-01 39 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_39_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 29 2011-01-01 39 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_39_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 29 2011-01-01 39 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_39_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 29 2011-01-01 39 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_39_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 29 2011-01-01 39 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_39_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 29 2011-01-01 9http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_9&doctype=Standard2011-03-25


Disclosure of business combinations [text block]Description of nature and financial effect of business combinations duringperiodDescription of nature and financial effect of business combinations afterreporting period before statements authorised for issueExplanation of financial effect of adjustments related to businesscombinationsAdditional information about nature and financial effect of businesscombinationDisclosure of detailed information about business combinations [text block]Disclosure of detailed information about business combination [abstract]Disclosure of detailed information about business combination[table]Business combinations [axis]Entity's total for business combinations [member]Business combinations [member]Aggregated individually immaterial businesscombinations [member]Disclosure of detailed information about business combination [lineitems]Name of acquireeDescription of acquireeDate of acquisitiontexttexttexttexttableaxismembermembermembertexttextyyyy-mm-ddIFRS 3 2011-01-01 Disclosureshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosures&doctype=Standard2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 59 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_59_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 59 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_59_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 63http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_63&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 Disclosures (application ofparagraphs 59 and 61)http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosures(applicationofparagraphs59and61)&doctype=Application%20Guidance 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B65http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B65&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_a&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_a&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_b&doctype=Appendix&seq=22011-03-25


Percentage of voting equity interests acquiredDescription of primary reasons for business combinationDescription of how acquirer obtained control of acquireeDescription of factors that make up goodwill recognisedAcquisition-date fair value of total consideration transferred[abstract]Cash transferredOther tangible or intangible assets transferredLiabilities incurredEquity interests of acquirerNumber of instruments or interests issued or issuableDescription of method of determining fair value ofinstruments or interestsTotal consideration transferred, acquisition-date fair valueContingent consideration arrangements and indemnificationassets recognised as of acquisition dateDescription of arrangement for contingent considerationarrangements and indemnification assetsDescription of basis for determining amount of payment forcontingent consideration arrangements and indemnificationassetsDescription of estimate of range of undiscounted outcomes fromcontingent consideration arrangements and indemnificationassetsX.XX instanttexttexttextX instantX instantX instantX instantX.XX instanttextX instant(X) instanttexttexttextIFRS 3 2011-01-01 B64 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_e&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 f ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_f_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 f iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_f_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 f iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_f_iii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 f ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_f_iv&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 f ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_f_iv&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 f ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_f_iv&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_f&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 g ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_g_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 g iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_g_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 g iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_g_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 g iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_g_iii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25


Description of explanation of fact and reasons why range ofoutcomes from contingent consideration arrangements andindemnification assets cannot be estimatedExplanation of fact that maximum amount of payment forcontingent consideration arrangements and indemnificationassets is unlimitedAmounts recognised as of acquisition date for each major classof assets acquired and liabilities assumed [abstract]Financial assets recognised as of acquisition dateInventory recognised as of acquisition dateProperty, plant and equipment recognised as of acquisitiondateIdentifiable intangible assets recognised as of acquisitiondateFinancial liabilities recognised as of acquisition dateContingent liabilities recognised as of acquisition dateNet identifiable assets acquired (liabilities assumed)Goodwill expected to be deductible for tax purposestexttext(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantX instantX instant(X) instant(X) instantIFRS 3 2011-01-01 B64 g iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_g_iii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 g iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_g_iii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_i&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 IE72http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_IE72&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_i&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 IE72http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_IE72&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_i&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 IE72http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_IE72&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_i&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 IE72http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_IE72&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_i&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 IE72http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_IE72&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_i&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 IE72http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_IE72&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_i&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 IE72http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_IE72&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_k&doctype=Appendix&seq=22011-03-25


Gain recognised in bargain purchase transactionDescription of line item in statement of comprehensive incomein which gain in bargain purchase transaction is recognisedDescription of reasons why bargain purchase transactionresulted in gainNon-controlling interest in acquiree recognised at acquisitiondateDescription of measurement basis for non-controlling interest inacquiree recognised at acquisition dateDescription of valuation techniques and key model inputs usedfor determining non-controlling interest in acquiree measured atfair valueAcquisition-date fair value of equity interest in acquiree held byacquirer immediately before acquisition dateGain (loss) recognised as result of remeasuring to fair valueequity interest in acquiree held by acquirer before businesscombinationX durationtexttextX instanttexttextDescription of line item of statement of comprehensive incomein which gain or loss as result of remeasuring to fair value equity textinterest is recognisedRevenue of acquiree since acquisition dateProfit (loss) of acquiree since acquisition dateRevenue of combined entity as if combination occurred atbeginning of periodProfit (loss) of combined entity as if combination occurred atbeginning of periodExplanation of fact and explanation of why disclosure ofinformation on revenues and profit or loss is impracticableDescription of reasons why initial accounting for businesscombination is incompleteDescription of assets, liabilities, equity interests or items ofconsideration for which initial accounting is incompleteX instantX durationX durationX durationX durationX durationtexttexttextIFRS 3 2011-01-01 B64 n ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_n_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 n ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_n_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 n iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_n_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 o ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_o_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 o ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_o_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 o iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_o_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 p ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_p_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 p iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_p_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 p iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_p_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 q ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_q_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 q ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_q_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 q iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_q_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 q iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_q_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 qhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_q&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_a_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_a_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25


Description of nature of any measurement period adjustmentsrecognised for particular assets, liabilities, non-controllinginterests or items of considerationMeasurement period adjustments recognised for particularassets, liabilities, non-controlling interests or items ofconsiderationExplanation of any changes in recognised amounts ofcontingent considerationExplanation of any changes in range of outcomes(undiscounted) and reasons for those changes for contingentconsiderationDescription of valuation techniques and key model inputs usedto measure contingent considerationGain (loss) that relates to identifiable assets acquired orliabilities assumed in business combination and is of such size,nature or incidence that disclosure is relevant to understandingcombined entity's financial statementstextX durationtexttexttextExplanation of gain or loss that relates to identifiable assetsacquired or liabilities assumed in business combination and is oftextsuch size, nature or incidence that disclosure is relevant tounderstanding combined entity's financial statementsDisclosure of reconciliation of changes in goodwill [abstract]Disclosure of reconciliation of changes in goodwill [table]Business combinations [axis]Entity's total for business combinations [member]Business combinations [member]Aggregated individually immaterial businesscombinations [member]X durationtableaxismembermembermemberIFRS 3 2011-01-01 B67 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_a_iii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_a_iii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_b_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_b_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_b_iii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_e&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_e&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B65http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B65&doctype=Appendix&seq=22011-03-25


Carrying amount, accumulated depreciation, amortisation andimpairment and gross carrying amount [axis]Carrying amount [member]Gross carrying amount [member]axismembermemberIAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25


Accumulated depreciation, amortisation and impairmentmember[member]Disclosure of reconciliation of changes in goodwill [line items]Reconciliation of changes in goodwill [abstract]Goodwill at beginning of periodChanges in goodwill [abstract]Additional recognition, goodwillSubsequent recognition of deferred tax assets, goodwillDecrease through classified as held for sale, goodwillGoodwill derecognised without having previously beenincluded in disposal group classified as held for saleImpairment loss recognised in profit or loss, goodwillIncrease (decrease) through net exchange differences,goodwill(X) instant(X) durationX durationX durationX durationX duration(X) durationIAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 16 2011-01-01 75 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_75_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 36 2011-01-01 134 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d_iii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 d ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d_iv&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 d ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d_iv&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 d vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d_v&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 d vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d_vi&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25


Increase (decrease) through other changes, goodwillTotal increase (decrease) in goodwillGoodwill at end of periodDisclosure of transactions recognised separately from acquisition ofassets and assumption of liabilities in business combination [abstract]Disclosure of transactions recognised separately from acquisition ofassets and assumption of liabilities in business combination [table]Business combinations [axis]Entity's total for business combinations [member]Business combinations [member]Aggregated individually immaterial businesscombinations [member]Transactions recognised separately from acquisition of assetsand assumption of liabilities in business combination [axis]Transactions recognised separately from acquisition ofassets and assumption of liabilities in business combination[member]Disclosure of transactions recognised separately from acquisition ofassets and assumption of liabilities in business combination [lineitems](X) duration(X) duration(X) instanttableaxismembermembermemberaxismemberIFRS 3 2011-01-01 B67 d viihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d_vii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 36 2011-01-01 134 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 lhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_l&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B65http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B65&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 lhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_l&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 lhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_l&doctype=Appendix&seq=22011-03-25


Description of transaction recognised separately fromacquisition of assets and assumption of liabilities in businesscombinationDescription of accounting for transaction recognised separatelyfrom acquisition of assets and assumption of liabilities inbusiness combinationAmounts recognised for transaction recognised separately fromacquisition of assets and assumption of liabilities in businesscombinationAcquisition-related costs for transaction recognisedseparately from acquisition of assets and assumption ofliabilities in business combinationAcquisition-related costs recognised as expense fortransaction recognised separately from acquisition ofassets and assumption of liabilities in businesscombinationIssue costs not recognised as expense for transactionrecognised separately from acquisition of assets andassumption of liabilities in business combinationDescription of line items in financial statements for amountsrecognised for transaction recognised separately fromacquisition of assets and assumption of liabilities in businesscombinationDescription of line items in statement of comprehensive incomefor amounts of acquisition-related costs recognised as expensefor transaction recognised separately from acquisition of assetsand assumption of liabilities in business combinationMethod used to determine settlement amount for pre-existingrelationship for transaction recognised separately fromacquisition of assets and assumption of liabilities in businesscombinationDescription of how issue costs not recognised as expense wererecognised for transaction recognised separately fromacquisition of assets and assumption of liabilities in businesscombinationDisclosure of acquired receivables [abstract]Disclosure of acquired receivables [table]Business combinations [axis]Entity's total for business combinations [member]texttextX duration(X) duration(X) duration(X) durationtexttexttexttexttableaxismemberIFRS 3 2011-01-01 B64 lhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_l&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B64 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_m&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B64 l ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_l_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 l iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_l_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 l iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_l_iii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_m&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_m&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_m&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 l iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_l_iii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_m&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 l ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_l_iv&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_m&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_h&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67&doctype=Appendix&seq=22011-03-25


Business combinations [member]Aggregated individually immaterial businesscombinations [member]Classes of acquired receivables [axis]Classes of acquired receivables [member]Loans acquired in business combination [member]Direct finance leases acquired in business combination[member]Disclosure of acquired receivables [line items]Fair value of acquired receivablesGross contractual amounts receivable for acquired receivablesBest estimate at acquisition date of contractual cash flows notexpected to be collected for acquired receivablesDisclosure of contingent liabilities in business combination [abstract]Disclosure of contingent liabilities in business combination [table]Business combinations [axis]Entity's total for business combinations [member]Business combinations [member]Aggregated individually immaterial businesscombinations [member]membermemberaxismembermembermember(X) instant(X) instant(X) instanttableaxismembermembermemberIFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B65http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B65&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_h&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_h&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_h&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_h&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 h ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_h_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 h iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_h_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 h iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_h_iii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B65http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B65&doctype=Appendix&seq=22011-03-25


Classes of contingent liabilities [axis]Contingent liabilities [member]Warranty contingent liability [member]Restructuring contingent liability [member]Legal proceedings contingent liability [member]Onerous contracts contingent liability [member]axismembermembermembermembermemberIAS 37 2011-01-01 86http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_86&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25Contingent liability for decommissioning, restoration andrehabilitation costs [member]memberIAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25Contingent liabilities related to joint ventures [member]Share of contingent liabilities of associates [member]Other contingent liabilities [member]Items of contingent liabilities [axis]Items of contingent liabilities [member]Disclosure of contingent liabilities in business combination [lineitems]membermembermemberaxismemberIAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j&doctype=Appendix&seq=22011-03-25


Description of nature of obligation, contingent liabilities inbusiness combinationDescription of expected timing of outflows, contingent liabilitiesin business combinationIndication of uncertainties of amount or timing of outflows,contingent liabilities in business combinationDescription of major assumptions made concerning futureevents, contingent liabilities in business combinationExpected reimbursement, contingent liabilities in businesscombinationAsset recognised for expected reimbursement, contingentliabilities in business combinationExplanation of estimated financial effect, contingent liabilities inbusiness combinationExplanation of possibility of reimbursement, contingent liabilitiesin business combinationtexttexttexttext(X) instant(X) instanttexttextDescription of reasons why liability cannot be measured reliably textReconciliation of changes in contingent liabilities recognised inbusiness combination [abstract]IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B64 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B64 j ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B64 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B64 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B64 j ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B64 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B64 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B64 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 j ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 j ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j_i&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B64 j iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B64_j_ii&doctype=Appendix&seq=2 2011-03-25


Contingent liabilities recognised in business combination atbeginning of periodChanges in contingent liabilities recognised in businesscombination [abstract]Additional liabilities, contingent liabilities recognised inbusiness combinationIncrease (decrease) in existing liabilities, contingentliabilities recognised in business combinationSettled liabilities, contingent liabilities recognised inbusiness combinationReversed unsettled liabilities, contingent liabilitiesrecognised in business combinationIncrease through adjustments arising from passage oftime, contingent liabilities recognised in businesscombinationX instantX durationX duration(X) duration(X) durationX durationIncrease (decrease) through change in discount rate,contingent liabilities recognised in business combination X durationTotal increase (decrease) in contingent liabilitiesrecognised in business combinationContingent liabilities recognised in business combination atend of periodExplanation of which disclosures could not be made and reasons why theycannot be made if initial accounting for business combination is incompleteat time financial statements are authorised for issue[818.000] Oplysninger om nærtstående parterDisclosure of related party [text block]Name of parent entityX durationX instanttexttextIFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IFRS 3 2011-01-01 B66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B66&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 24 2011-01-01 Disclosureshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosures&doctype=Standard2011-03-25IAS 1 2011-01-01 138 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 138 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 24 2011-01-01 13http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_13&doctype=Standard 2011-03-25


Name of ultimate parent of groupName of most senior parent entity producing publicly available financialstatementsExplanation of relationships between parent and subsidiariesKey management personnel compensation, short-term employee benefitsKey management personnel compensation, post-employment benefitsKey management personnel compensation, other long-term benefitsKey management personnel compensation, termination benefitsKey management personnel compensation, share-based paymentKey management personnel compensationDisclosure of transactions between related parties [text block]Disclosure of transactions between related parties [abstract]Disclosure of transactions between related parties [table]Categories of related parties [axis]Related parties [member]Parent [member]texttexttext(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationtableaxismembermemberIAS 1 2011-01-01 138 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 138 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_138_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 24 2011-01-01 13http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_13&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 13http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_13&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 13http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_13&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 17 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_17_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 17 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_17_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 17 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_17_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 17 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_17_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 17 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_17_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 18http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_18&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 19http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 19http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 19http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 19 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19_a&doctype=Standard 2011-03-25


Joint control or significant influence [member]Subsidiaries [member]Associates [member]Joint ventures where entity is venturer [member]Key management personnel of entity or parent[member]Other related parties [member]Disclosure of transactions between related parties [line items]Description of transactions with related partyDescription of nature of related party relationshipRelated party transactions [abstract]Purchases of goods, related party transactionsRevenue from sale of goods, related party transactionsPurchases of property and other assets, related partytransactionsmembermembermembermembermembermembertexttext(X) durationX duration(X) durationIAS 24 2011-01-01 19 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 19 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 19 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 19 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 19 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 19 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 18http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_18&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 18http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_18&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_b&doctype=Standard 2011-03-25


Sales of property and other assets, related partytransactionsServices received, related party transactionsRevenue from rendering of services, related partytransactionsLeases as lessor, related party transactionsLeases as lessee, related party transactionsTransfers of research and development from entity, relatedparty transactionsTransfers of research and development to entity, relatedparty transactionsTransfers under license agreements from entity, relatedparty transactionsTransfers under license agreements to entity, related partytransactionsTransfers under finance agreements from entity, relatedparty transactionsTransfers under finance agreements to entity, related partytransactionsProvision of guarantees or collateral by entity, related partytransactionsProvision of guarantees or collateral to entity, related partytransactionsCommitments made by entity, related party transactionsCommitments made on behalf of entity, related partytransactionsSettlement of liabilities by entity on behalf of related party,related party transactionsX duration(X) durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationIAS 24 2011-01-01 21 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_h&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_h&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 21 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_j&doctype=Standard 2011-03-25


Settlement of liabilities on behalf of entity by related party,related party transactionsParticipation in defined benefit plan that shares risksbetween group entities, related party transactionsOutstanding balances for related party transactions [abstract]X durationX durationIAS 24 2011-01-01 21 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_21_j&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 22http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_22&doctype=Standard 2011-03-25Amounts payable, related party transactionsAmounts receivable, related party transactionsOutstanding commitments made by entity, related partytransactionsOutstanding commitments made on behalf of entity, relatedparty transactionsExplanation of terms and conditions of outstanding balancesfor related party transactionExplanation of details of guarantees given or received ofoutstanding balances for related party transactionProvisions for doubtful debts related to outstanding balances ofrelated party transactionExpense recognised during period for bad and doubtful debts forrelated party transactionDisclosure that related party transactions were made on terms equivalent tothose that prevail in arm's length transactionsX instant(X) instantX instantX instanttexttextX instant(X) durationtextIAS 24 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 24 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 20http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_20&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 24 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 18 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_18_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 18 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_18_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 18 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_18_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 18 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_18_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25Explanation of whether entity applies exemption in IAS 24.25Name of government and nature of relationship with governmentExplanation of nature and amount of significant transactionstexttexttextIAS 24 2011-01-01 26http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_26&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 26 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_26_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 26 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_26_b_i&doctype=Standard 2011-03-25


Description of other transactions that are collectively significant[819.100] Førstegangs anvendelse af IFRSDisclosure of first time adoption [text block]Disclosure of comparative information prepared under previous GAAP [textblock]Disclosure of comparative information prepared under previous GAAP[abstract]Disclosure of comparative information prepared under previousGAAP [table]texttableIAS 24 2011-01-01 26 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_26_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 Presentation and disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=sect_Presentationanddisclosure&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 24http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 24http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24&doctype=Standard 2011-03-25Financial effect of transition from previous GAAP to IFRSs [axis] axisIFRS 1 2011-01-01 24http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24&doctype=Standard 2011-03-25IFRSs [member]Previous GAAP [member]Effect of transition to IFRSs [member]Disclosure of comparative information prepared under previousGAAP [line items]EgenkapitalmembermembermemberX instantIFRS 1 2011-01-01 24http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 24http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 1 2011-01-01 30http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_30&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 24http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 78 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_e&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 1 2011-01-01 24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 1 2011-01-01 32 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_32_a_i&doctype=Standard 2011-03-25


TotalindkomstÅrets resultatExplanation of effect of transition on reported financial positionExplanation of effect of transition on reported financial performanceExplanation of effect of transition on reported cash flowsExplanation of fact that financial statements for previous periods notpresentedX durationX durationtexttexttexttextIAS 1 2011-01-01 82 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 106 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_a&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 1 2011-01-01 32 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_32_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 1 2011-01-01 24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-IFRS 1 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 1 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 28http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_28&doctype=Standard 2011-03-25


Explanation of cross references to interim financial statement disclosures fortextfirst-time adopterDisclosure of redesignated financial assets and liabilities [text block]IFRS 1 2011-01-01 33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_33&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25Disclosure of redesignated financial assets and liabilities [abstract]Disclosure of redesignated financial assets and liabilities [table]Redesignation [axis]Redesignated [member]Previous GAAP [member]Redesignated amount [member]Disclosure of redesignated financial assets and liabilities [line items]Redesignated financial asset as available-for-saleRedesignated financial asset as at fair value through profit orlossRedesignated financial liability as at fair value through profit orlossDescription of redesignated financial liabilitiesDescription of redesignated financial assetsDisclosure of fair values of items used as deemed cost [text block]tableaxismembermembermember(X) instant(X) instantX instanttexttextIFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 24http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 1 2011-01-01 30http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_30&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25,Effective 2013-01-01 IFRS 1 2011-01-01 29Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29A&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 30http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_30&doctype=Standard 2011-03-25


Disclosure of fair values of items used as deemed cost [abstract]Disclosure of fair values of items used as deemed cost [table]Fair value as deemed cost [axis]Aggregate of fair values [member]Previous GAAP [member]Aggregate adjustment to carrying amounts reportedunder previous GAAP [member]Disclosure of fair values of items used as deemed cost [line items]Intangible asset fair value used as deemed costProperty, plant and equipment fair value used as deemed costInvestment property fair value used as deemed costAggregate deemed cost of investments for which deemed cost is previousGAAP carrying amountAggregate deemed cost of investments for which deemed cost is fair valueAggregate adjustment to carrying amounts of investments reported underprevious GAAPDescription of fact and basis on which carrying amounts determined underprevious GAAP were allocated if entity uses exemption in IFRS 1.D8A(b)Description of fact and basis on which carrying amounts were determinedunder previous GAAP if entity uses exemption in IFRS 1.D8BExplanation of how and why entity had, and ceased to have, functionalcurrency for which reliable general price index is not available and noexchangeability with stable foreign currency existstableaxismembermembermember(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instanttexttexttextIFRS 1 2011-01-01 30http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_30&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 30http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_30&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 30 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_30_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 24http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_24&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 1 2011-01-01 30http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_30&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 1 2011-01-01 29http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_29&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 30 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_30_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 30http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_30&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 30http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_30&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 30http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_30&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 31 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_31_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 31Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_31A&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 31Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_31B&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 1 2011-01-01 31Chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_31C&doctype=Standard 2011-03-25


[822.100] Materielle anlægsaktiverDisclosure of property, plant and equipment [text block]Disclosure of detailed information about property, plant and equipment [textblock]Disclosure of detailed information about property, plant and equipment[abstract]Disclosure of detailed information about property, plant andequipment [table]Classes of property, plant and equipment [axis]Property, plant and equipment [member]Land and buildings [member]Land [member]Buildings [member]Machinery [member]Vehicles [member]Ships [member]Aircraft [member]Motor vehicles [member]Fixtures and fittings [member]tableaxismembermembermembermembermembermembermembermembermembermemberIAS 16 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_g&doctype=Standard 2011-03-25


Office equipment [member]Tangible exploration and evaluation assets [member]Construction in progress [member]Other property, plant and equipment [member]Carrying amount, accumulated depreciation, amortisation andimpairment and gross carrying amount [axis]Carrying amount [member]membermembermembermemberaxismemberIAS 16 2011-01-01 37 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37_h&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25


Gross carrying amount [member]Accumulated depreciation, amortisation and impairment[member]Disclosure of detailed information about property, plant andequipment [line items]Measurement bases, property, plant and equipmentDepreciation method, property, plant and equipmentmembermembertexttextUseful lives or depreciation rates, property, plant and equipment textEffective dates of revaluation, property, plant and equipmentExplanation of independent valuer used for revaluation, property,plant and equipmentExplanation of revaluation methods and assumptions, property,plant and equipmentReconciliation of changes in property, plant and equipment[abstract]texttexttextIAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 16 2011-01-01 75 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_75_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 77 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_77_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 77 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_77_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 77 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_77_c&doctype=Standard 2011-03-25


Property, plant and equipment at beginning of periodChanges in property, plant and equipment [abstract]Additions other than through business combinations,property, plant and equipmentAcquisitions through business combinations, property,plant and equipmentIncrease (decrease) through net exchange differences,property, plant and equipmentDepreciation, property, plant and equipmentImpairment loss recognised in profit or loss, property,plant and equipmentTilbageførsel af tab ved værdiforringelse indregnet iresultatet, materielle anlægsaktiverRevaluation increase (decrease), property, plant andequipmentImpairment loss recognised in other comprehensiveincome, property, plant and equipmentReversal of impairment loss recognised in othercomprehensive income, property, plant and equipment(X) instant(X) duration(X) duration(X) durationX durationX durationX duration(X) durationX durationX durationIAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 16 2011-01-01 73 e ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 e iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 e viiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_viii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 e viihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_vii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 16 2011-01-01 75 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_75_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 e vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_v&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 16 2011-01-01 73 e vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_vi&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 16 2011-01-01 73 e ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_iv&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 e ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_iv&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 e ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_iv&doctype=Standard 2011-03-25


Increase (decrease) through transfers and otherchanges, property, plant and equipmentDisposals, property, plant and equipmentDecrease through classified as held for sale, property,plant and equipmentTotal increase (decrease) in property, plant andequipmentProperty, plant and equipment at end of periodAdditional information [abstract]Property, plant and equipment, expenditures recognised incourse of its constructionProperty, plant and equipment, temporarily idleProperty, plant and equipment, gross carrying amount offully depreciated assets still in useProperty, plant and equipment, carrying amount of assetsretired from active use and not classified as held for saleProperty, plant and equipment, revaluation [abstract]Property, plant and equipment, carrying amount of revaluedassets by active market pricesProperty, plant and equipment, carrying amount of revaluedassets by estimationsProperty, plant and equipment, carrying amount of revaluedassetsProperty, plant and equipment, carrying amount at cost ofrevalued assetsProperty, plant and equipment, revaluation surplus(X) durationX durationX duration(X) duration(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantX instantIAS 16 2011-01-01 73 e ixhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_ix&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 e iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 e iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 16 2011-01-01 74 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_74_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 79 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_79_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 79 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_79_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 79 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_79_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 77 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_77_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 77 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_77_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 77http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_77&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 77 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_77_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 77 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_77_f&doctype=Standard 2011-03-25


Property, plant and equipment, restrictions on titleDescription of existence of restrictions on title, property, plant andequipmentProperty, plant and equipment, pledged as securityContractual commitments for acquisition of property, plant and equipmentCompensation from third parties for items of property, plant and equipmentFair value of property, plant and equipment materially different from carryingamount[822.200] Efterforskning og vurdering af mineralressourserDisclosure of exploration and evaluation assets [text block]Description of accounting policy for exploration and evaluation expenditures[text block]Assets arising from exploration for and evaluation of mineral resourcesLiabilities arising from exploration for and evaluation of mineral resourcesIncome arising from exploration for and evaluation of mineral resourcesExpense arising from exploration for and evaluation of mineral resourcesCash flows from (used in) exploration for and evaluation of mineralresources, classified as operating activitiesCash flows from (used in) exploration for and evaluation of mineralresources, classified as investing activities[822.390] Finansielle instrumenter: OplysningerDisclosure of financial instruments [text block](X) instanttext(X) instantX instantX duration(X) instant(X) instantX instantX duration(X) duration(X) duration(X) durationIAS 16 2011-01-01 74 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_74_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 74 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_74_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 74 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_74_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 74 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_74_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 74 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_74_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_24_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_24_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_24_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_24_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_24_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_24_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_24_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 Scopehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_Scope&doctype=Standard 2011-03-25


Disclosure of detailed information about financial instruments [text block]IFRS 7 2011-01-01 36http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_36&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 7 2011-01-01 27Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B&doctype=Standard 2011-03-25Disclosure of detailed information about financial instruments [abstract]Disclosure of detailed information about financial instruments [table] tableClasses of financial instruments [axis]Financial instruments [member]Financial instruments at amortised cost [member]Financial instruments at fair value [member]Financial instruments outside scope of IFRS 7[member]Disclosure of detailed information about financial instruments [lineitems]axisDescription of methods and assumptions to determine fair value textmembermembermembermemberIFRS 7 2011-01-01 36http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_36&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 7 2011-01-01 27Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 36http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_36&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 7 2011-01-01 27Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 36http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_36&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 7 2011-01-01 27Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_a&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_a&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_b&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27&doctype=Standard 2011-03-25Description of change in valuation technique and reasons forchangeFinancial instruments measured in Level 1 of fair valuehierarchyFinancial instruments measured in Level 2 of fair valuehierarchyFinancial instruments measured in Level 3 of fair valuehierarchytextX instantX instantX instantIFRS 7 2011-01-01 27http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_a&doctype=Standard 2011-03-25


Significant transfers of financial instruments out of Level 1 intoLevel 2 of fair value hierarchySignificant transfers of financial instruments out of Level 2 intoLevel 1 of fair value hierarchyDescription of reasons for significant transfers of financialinstruments out of Level 1 into Level 2 of fair value hierarchyDescription of reasons for significant transfers of financialinstruments out of Level 2 into Level 1 of fair value hierarchyGains (losses) recognised in profit or loss for financialinstruments measured in Level 3 of fair value hierarchyDescription of where gains (losses) on financial instrumentsmeasured in Level 3 of fair value hierarchy are presented instatement of comprehensive income or income statementX durationX durationtexttextX durationGains (losses) recognised in other comprehensive income forfinancial instruments measured in Level 3 of fair value hierarchy X durationPurchase of financial instruments measured in Level 3 of fairvalue hierarchySales of financial instruments measured in Level 3 of fair valuehierarchyIssues of financial instruments measured in Level 3 of fair valuehierarchySettlements of financial instruments measured in Level 3 of fairvalue hierarchyTransfer of financial instruments into Level 3 of fair valuehierarchyTransfer of financial instruments out of Level 3 of fair valuehierarchyDescription of reason for transfer of financial instruments into orout of Level 3 of fair value hierarchyDescription of significant transfer of financial instruments intoLevel 3 of fair value hierarchyDescription of significant transfer of financial instruments out ofLevel 3 of fair value hierarchytextX durationX durationX durationX durationX durationX durationtexttexttextIFRS 7 2011-01-01 27B bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B c iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_c_iii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B c iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_c_iii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B c iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_c_iii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B c iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_c_iii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B c ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_c_iv&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B c ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_c_iv&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B c ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_c_iv&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B c ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_c_iv&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B c ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_c_iv&doctype=Standard 2011-03-25


Gains (losses) for period included in profit or loss for assets orliabilities held at end of reporting periodDescription of where gains (losses) for assets or liabilities heldat end of reporting period on fair value measurement arepresented in statement of comprehensive income or incomestatementExplanation of fact and effect of change to reasonably possiblealternative assumption which would change fair valuesignificantlyDescription of accounting policy for recognising differencebetween fair value at initial recognition and amount determinedusing valuation technique [text block]Reconciliation of aggregate difference between fair value atinitial recognition and amount determined using valuationtechnique yet to be recognised [abstract]Aggregate difference between fair value at initial recognitionand amount determined using valuation technique yet to berecognised at beginning of periodChanges in aggregate difference between fair value at initialrecognition and amount determined using valuationtechnique yet to be recognised [abstract]Increase (decrease) through new transactions,aggregate difference between fair value at initialrecognition and amount determined using valuationtechnique yet to be recognisedIncrease (decrease) through amounts recognised inprofit or loss, aggregate difference between fair value atinitial recognition and amount determined usingvaluation technique yet to be recognisedX durationtexttextX instantX durationX durationOther increases, aggregate difference between fair valueat initial recognition and amount determined using X durationvaluation technique yet to be recognisedOther decreases, aggregate difference between fairvalue at initial recognition and amount determined using X durationvaluation technique yet to be recognisedTotal increase (decrease) in aggregate differencebetween fair value at initial recognition and amountdetermined using valuation technique yet to berecognisedAggregate difference between fair value at initial recognitionand amount determined using valuation technique yet to berecognised at end of periodMaximum exposure to credit riskDescription of collateral held as security and other creditenhancements and their financial effect in respect of amountthat best represents maximum exposureDisclosure of financial assets [text block]Disclosure of financial assets [abstract]X durationX instantX instanttextIFRS 7 2011-01-01 27B dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 27B ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_27B_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 28 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_28_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_28_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG14&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG14&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG14&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG14http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG14&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_28_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_28_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 36 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_36_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 36 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_36_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25


Disclosure of financial assets [table]Classes of financial assets [axis]Financial assets [member]Financial assets at amortised cost [member]Mortgages [member]Consumer loans [member]Financial assets at fair value [member]Trading securities [member]Derivatives [member]tableaxismembermembermembermembermembermembermemberIFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_a&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_a&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG13Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13A&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG13Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG13Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13A&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG13Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Equity investments [member]Financial assets outside scope of IFRS 7 [member]Disclosure of financial assets [line items]Kategorier af finansielle aktiverFinansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatetFinansielle aktiver, som ved første indregningklassificeres til dagsværdi gennem resultatetFinansielle aktiver, målt til dagsværdi gennemresultatet, klassificeres som besiddelse med henblik påsalgFinansielle aktiver, som obligatorisk måles til dagsværdigennem resultatetFinansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet i altFinansielle aktiver disponible for salgHold-til-udløb investeringerLån og tilgodehavenderFinansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrigtotalindkomstFinansielle aktiver målt til amortiseret kostprisFinansielle aktiver i altFinancial assets, at fair valueReconciliation of changes in allowance account for credit lossesof financial assets [abstract]membermember(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantIFRS 7 2011-01-01 IG13Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13A&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG13Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_b&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_d&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_b&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_h&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25


Allowance account for credit losses of financial assets atbeginning of periodChanges in allowance account for credit losses of financialassets [abstract]Total increase (decrease) in allowance account forcredit losses of financial assetsAllowance account for credit losses of financial assets atend of periodImpairment loss on financial assetsInformation about credit quality of neither past due nor impairedfinancial assets [text block]Analysis of credit exposures using external credit gradingsystem [text block]Description of rating agencies usedRated credit exposuresUnrated credit exposuresDescription of relationship between internal and externalratingsAnalysis of credit exposures using internal credit gradingsystem [text block]Description of internal credit ratings processDescription of relationship between internal and externalratingsX instantX durationX instant(X) durationtextX instantX instanttexttexttextIFRS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 16http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_16&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 20 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 36 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_36_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG23 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG23_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG24 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG24 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG24 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG25chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG25_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG23 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG23_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG25 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG25_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG24 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG25chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG25_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Description of nature of counterpartyDescription of historical information about counterpartydefault ratestexttextDescription of other information used to assess credit quality textFinancial assets previously designated at fair value throughprofit or loss but no longer so designated, first application ofIFRS 9(X) instantFinancial assets previously designated at fair value throughprofit or loss reclassified due to requirements of IFRS 9, first (X) instantapplication of IFRS 9Financial assets previously designated at fair value throughprofit or loss reclassified voluntarily, first application of IFRS9Disclosure of external credit exposures [text block]Disclosure of external credit exposures [abstract]Disclosure of external credit exposures [table]External credit grades [axis]External credit grades [member]Classes of financial assets [axis](X) instanttableaxismemberaxisIFRS 7 2011-01-01 IG23 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG23_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG23 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG23_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG23 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG23_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 44I chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_44I_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 44I chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_44I_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 44I chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_44I_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG24http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG24&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG24http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG24&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25Financial assets [member]Financial assets at amortised cost [member]Mortgages [member]Consumer loans [member]membermembermembermemberIAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_a&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Financial assets at fair value [member]Trading securities [member]Derivatives [member]Equity investments [member]Financial assets outside scope of IFRS 7 [member]Disclosure of external credit exposures [line items]Credit exposureDisclosure of internal credit exposures [text block]Disclosure of internal credit exposures [abstract]Disclosure of internal credit exposures [table]membermembermembermembermemberX instanttableIFRS 7 2011-01-01 B2 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_a&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG13Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13A&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG13Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG13Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13A&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG13Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG13Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13A&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG13Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_b&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG25bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG25_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG25&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG25&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Internal credit grades [axis]Internal credit grades [member]Classes of financial assets [axis]Financial assets [member]Financial assets at amortised cost [member]Mortgages [member]Consumer loans [member]Financial assets at fair value [member]Trading securities [member]Derivatives [member]axismemberaxismembermembermembermembermembermembermemberIFRS 7 2011-01-01 IG25 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG25_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG25 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG25_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_a&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_a&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG13Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13A&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG13Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG13Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13A&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG13Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Equity investments [member]Financial assets outside scope of IFRS 7 [member]Disclosure of internal credit exposures [line items]Credit exposureDisclosure of financial liabilities [text block]Disclosure of financial liabilities [abstract]Disclosure of financial liabilities [table]Classes of financial liabilities [axis]Financial liabilities [member]membermemberX instanttableaxismemberIFRS 7 2011-01-01 IG13Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13A&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG13Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_b&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG25bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG25_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25Financial liabilities at amortised cost [member]Financial liabilities at fair value [member]Financial liabilities outside scope of IFRS 7 [member]Disclosure of financial liabilities [line items]Kategorier af finansielle forpligtelserFinansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennem resultatetFinansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennemresultatet, klassificeres som besiddelse med henblik påsalgFinansielle forpligtelser, som ved første indregningklassificeres til dagsværdi gennem resultatetmembermembermemberX instantX instantIFRS 7 2011-01-01 B2 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_a&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_a&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_b&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25


Finansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennemresultatet i altFinansielle forpligtelser målt til amortiseret kostprisX instantX instantIFRS 7 2011-01-01 8 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_e&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_g&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 8 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_8_f&doctype=Standard 2011-03-25Finansielle forpligtelser i altFinancial liabilities, at fair valueDesignated loans or receivables at fair value through profit or loss [abstract]Maximum exposure to credit risk of loans or receivablesAmount by which loans or receivables related credit derivatives orsimilar instruments mitigate maximum exposure to credit riskIncrease (decrease) in fair value of loans or receivables, attributable tochanges in credit risk of financial assetsAccumulated increase (decrease) in fair value of loan or receivable,attributable to changes in credit risk of financial assetsIncrease (decrease) in fair value of loans or receivables related creditderivatives or similar instrumentsAccumulated increase (decrease) in fair value of loans or receivablesrelated credit derivatives or similar instrumentsFinancial assets designated as measured at fair value [abstract]Maximum exposure to credit risk of financial assetsAmount by which financial assets related credit derivatives or similarinstruments mitigate maximum exposure to credit riskIncrease (decrease) in fair value of financial assets, attributable tochanges in credit risk of financial assetsAccumulated increase (decrease) in fair value of financial assets,attributable to changes in credit risk of financial assetsX instantX instantX instantX instant(X) duration(X) instantX durationX instantX instantX instant(X) duration(X) instantIFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 9 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_9_a&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 9 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_9_b&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 9 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_9_c&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 9 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_9_c&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 9 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_9_d&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 9 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_9_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 9 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_9_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 9 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_9_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 9 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_9_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 9 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_9_c&doctype=Standard 2011-03-25


Increase (decrease) in fair value of financial assets related creditderivatives or similar instrumentsAccumulated increase (decrease) in fair value of financial assets relatedcredit derivatives or similar instrumentsDesignated financial liabilities at fair value through profit or loss [abstract]Increase (decrease) in fair value of financial liability, attributable tochanges in credit risk of liabilityAccumulated increase (decrease) in fair value of financial liability,attributable to changes in credit risk of liabilityDifference between carrying amount of financial liability and amountcontractually required to pay at maturity to holder of obligationX durationX instantX durationX instantX instantEffective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 9 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_9_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 9 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_9_d&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 10 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10_a&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 10A ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10A_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 10 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10_a&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 10A ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10A_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 10 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10_b&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 10A bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10A_b&doctype=Standard 2011-03-25Transfers of cumulative gain (loss) within equityDescription of reasons for transfers of cumulative gain (loss) withinequityAmount presented in other comprehensive income realised atderecognitionDescription of methods to determine amount of changes in fair value offinancial assets and financial liabilities attributable to changes in credit riskDescription of reasons and factors why amount of changes in fair value offinancial assets and financial liabilities attributable to changes in credit riskare not faithfully representedDescription of methodology used to determine whether presenting effects ofchanges in liability's credit risk in other comprehensive income would create textor enlarge accounting mismatch in profit or lossDescription of investments in equity designated as measured at fair throughother comprehensive incomeX durationtextX durationtexttexttextEffective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 10 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 10 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 10 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 11 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 11 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 11 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 11A ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11A_a&doctype=Standard 2011-03-25


Description of reason for using presentation alternativeDisclosure of fair value of investment in equity instruments designated asmeasured at fair value through other comprehensive income [text block]Disclosure of fair value of investments in equity instruments designatedas measured at fair value through other comprehensive income[abstract]Disclosure of fair value of investments in equity instrumentsdesignated as measured at fair value through other comprehensiveincome [table]Investments in equity instruments measured at fair valuethrough other comprehensive income [axis]Investments in equity instruments measured at fair valuethrough other comprehensive income [member]Disclosure of fair value of investments in equity instrumentsdesignated as measured at fair value through other comprehensiveincome [line items]Fair value of investments in equity instruments designated asmeasured at fair value through other comprehensive incomeDividends recognised for investments in equity instruments designated asmeasured at fair value through other comprehensive income, held at end ofreporting periodDividends recognised for investments in equity instruments designated asmeasured at fair value through other comprehensive income, derecognisedduring periodExplanation of transfers of cumulative gain or loss within equity ofinvestments in equity designated as measured at fair value through othercomprehensive incomeDescription of reason for disposing of investments in equity instrumentsmeasured at fair value through other comprehensive incomeFair value of investments in equity instruments measured at fair valuethrough other comprehensive income at date of derecognitiontexttableaxismember(X) instantX durationX durationtexttext(X) instantEffective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 11A bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11A_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 11A chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11A_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 11A chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11A_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 11A chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11A_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 11A chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11A_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 11A chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11A_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 11A dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11A_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 11A dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11A_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 11A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11A_e&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 11B ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11B_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 11B bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_11B_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 11B chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&dCumulative gain (loss) on disposal of investments in equity instrumentsdesignated as measured at fair value through other comprehensive income X duration ate=2011-03-25&anchor=para_11B_c&doctype=Standard 2011-03-25Reclassification out of financial assets at fair value through profit or lossX durationExpiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_a&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12&doctype=Standard 2011-03-25Reclassification into financial assets at fair value through profit or loss(X) durationExpiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12&doctype=Standard 2011-03-25


Reclassification out of available-for-sale financial assetsX durationExpiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_a&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12&doctype=Standard 2011-03-25Reclassification into available-for-sale financial assetsReclassification out of held-to-maturity investmentsReclassification into held-to-maturity investmentsReclassification out of loans and receivablesReclassification into loans and receivables(X) durationX duration(X) durationX duration(X) durationExpiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12&doctype=Standard 2011-03-25Financial assets reclassified out of financial assets at fair value through profitor loss, carrying amountFinancial assets reclassified out of financial assets at fair value through profitor loss, at fair valueFinancial assets reclassified out of available-for-sale financial assets,carrying amountFinancial assets reclassified out of available-for-sale financial assets, at fairvalueExplanation of facts and circumstances indicating rare situation forreclassification out of financial assets at fair value through profit or lossFair value gains (losses) on financial assets reclassified out of financialassets at fair value through profit or loss recognised in profit or lossFair value gains (losses) on financial assets reclassified out of available-forsalefinancial assets recognised in other comprehensive incomeFair value gains (losses) on financial assets reclassified out of financialassets at fair value through profit or loss not recognised in profit or lossFair value gains (losses) on financial assets reclassified out of available-forsalefinancial assets not recognised in other comprehensive income(X) instant(X) instant(X) instant(X) instanttextX durationX durationX durationX durationExpiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_b&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_b&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_b&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_b&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_c&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_d&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_d&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_e&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_e&doctype=Standard 2011-03-25


Gains (losses) on financial assets reclassified out of financial assets at fairvalue through profit or loss recognised in profit or lossGains (losses) on financial assets reclassified out of available-for-salefinancial assets recognised in other comprehensive incomeIncome on financial assets reclassified out of financial assets at fair valuethrough profit or loss recognised in profit or lossIncome on financial assets reclassified out of available-for-sale financialassets recognised in other comprehensive incomeExpenses on financial assets reclassified out of financial assets at fair valuethrough profit or loss recognised in profit or lossExpenses on financial assets reclassified out of available-for-sale financialassets recognised in other comprehensive incomeEffective interest rate of financial assets reclassified out of financial assets atfair value through profit or lossEstimated cash flows of financial assets reclassified out of financial assets atfair value through profit or lossEffective interest rate of financial assets reclassified out of available-for-salefinancial assetsEstimated cash flows of financial assets reclassified out of available-for-salefinancial assetsDescription of date of reclassification of financial assets due to change inbusiness modelExplanation of change in business model for managing financial assetsDescription of effect of changing business model for managing financialassets on financial statementsReclassification of financial assets out of measured at amortised cost intomeasured at fair valueReclassification of financial assets out of measured at fair value intomeasured at amortised costEffective interest rate determined on date of reclassificationX durationX durationX durationX duration(X) duration(X) durationX.XX instant(X) durationX.XX instant(X) durationtexttexttextX durationX durationX.XX instantExpiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_e&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_e&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_e&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_e&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_e&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_e&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_f&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_f&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_f&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12A_f&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12B ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12B_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12B bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12B_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12B bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12B_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12B chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12B_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12B chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12B_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12C ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12C_a&doctype=Standard 2011-03-25


Interest income (expense) recognised for assets reclassified into measuredat amortised costFair value of financial assets reclassified as measured at amortised costFair value gain (loss) that would have been recognised in profit or loss iffinancial assets had not been reclassifiedFinancial assets pledged as collateral for liabilities or contingent liabilitiesDescription of term and conditions of financial assets pledged as collateralfor liabilities or contingent liabilitiesCollateral held permitted to be sold or repledged in absence of default byowner of collateral, at fair valueCollateral sold or repledged in absence of default by owner of collateral, atfair valueExplanation of whether entity has obligation to return collateral sold orrepledged in absence of default by owner of collateralDescription of terms and conditions associated with entity's use of collateralpermitted to be sold or repledged in absence of default by owner of collateral textDescription of compound financial instruments with multiple embeddedderivativesDescription of details of defaults during period of principal, interest, sinkingfund, or redemption terms of loans payableLoans payable in defaultExplanation of whether default was remedied or terms of loans payable wererenegotiated before financial statements were authorised for issueDescription of details of breaches which permitted lender to demandaccelerated repayment during period of principal, interest, sinking fund, orredemption terms of loans payableX duration(X) instantX duration(X) instanttext(X) instant(X) instanttexttexttextX instanttexttextEffective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12C bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12C_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12D ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12D_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 12D bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_12D_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 14 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 14 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 15 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_15_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 15 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_15_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 15 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_15_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 15 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_15_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 17http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_17&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 18 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_18_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 18 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_18_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 19http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_19&doctype=Standard 2011-03-25Loans payable in breach which permitted lender to demand acceleratedrepaymentExplanation of whether breaches which permitted lender to demandaccelerated repayment were remedied or terms of loans payable wererenegotiated before financial statements were authorised for issueIncome, expense, gains or losses of financial instruments [abstract]X instanttextIFRS 7 2011-01-01 19http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_19&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 19http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_19&doctype=Standard 2011-03-25


Gains (losses) on financial instruments [abstract]Gains (losses) on financial assets at fair value through profit or loss,designated upon initial recognitionGains (losses) on financial assets at fair value through profit or loss,classified as held for tradingGains (losses) on financial assets at fair value through profit or loss,mandatorily measured at fair valueTotal gains (losses) on financial assets at fair value through profit orlossGains (losses) on financial liabilities at fair value through profit orloss, designated upon initial recognitionGains (losses) on financial liabilities at fair value through profit orloss, classified as held for tradingTotal gains (losses) on financial liabilities at fair value through profitor lossGains (losses) on held-to-maturity investmentsGains (losses) on loans and receivablesGains (losses) on available-for-sale financial assetsGevinst (tab) på efterfølgende måling af finansielle aktiverdisponible for salg før skatX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationIFRS 7 2011-01-01 20 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_i&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_i&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 20 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 20 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 20 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 20 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_i&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 a ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_iv&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 aiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25


Omklassifikationsregulering af finansielle aktiver disponible forsalg før skatGains (losses) on financial liabilities at amortised costGains (losses) on financial assets at amortised costGains (losses) on financial assets at fair value through othercomprehensive incomeInterest income and interest expense for financial assets or financialliabilities not at fair value through profit or loss [abstract]Interest income for financial assets not at fair value through profit orlossInterest expense for financial liabilities not at fair value through profitor lossInterest income for financial assets measured at amortised costFee income and expense [abstract]Fee income (expense) arising from financial assets or financialliabilities not at fair value through profit or lossFee income (expense) arising from trust and fiduciary activitiesFee income arising from financial assets measured at amortisedcostFee expense arising from financial liabilities not at fair value throughprofit or lossInterest income on impaired financial assets accrued [abstract]Interest income on impaired financial assets accruedGain (loss) arising from derecognition of financial assets measured atamortised cost [abstract]Gains arising from derecognition of financial assets measured atamortised cost(X) durationX durationX durationX durationX duration(X) durationX durationX durationX durationX duration(X) durationX durationX durationExpiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard2011-06-01, Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 20 a vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_v&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 a vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_vi&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 a viihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_a_vii&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25Expiry date 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 20 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_c_i&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 20 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20A&doctype=Standard 2011-03-25


Losses arising from derecognition of financial assets measured atamortised costGevinst (tab) der hidrører fra ophør af indregning af finansielleaktiver målt til amortiseret kostprisDescription of reason for derecognition of financial assets measuredat amortised costDisclosure of hedge accounting [text block]Disclosure of detailed information about hedges [text block]Disclosure of detailed information about hedges [abstract]Disclosure of detailed information about hedges [table]Types of hedges [axis]Hedges [member]Fair value hedges [member]Cash flow hedges [member]Hedges of net investment in foreign operations[member]Disclosure of detailed information about hedges [line items]Description of type of hedge(X) durationX durationtexttableaxismembermembermembermembertextEffective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20A&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 82 aahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_aa&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 aahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_aa&doctype=Standard 2011-06-01Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 20Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_20A&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 22http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_22&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 22http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_22&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 22http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_22&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 22http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_22&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 22http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_22&doctype=Standard 2011-03-25IAS 39 2011-01-01 86 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_86_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 39 2011-01-01 86 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_86_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 39 2011-01-01 86 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_86_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 39 2011-01-01 86 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_86_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 39 2011-01-01 86 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_86_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 39 2011-01-01 86 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=39&date=2011-03-25&anchor=para_86_c&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 7 2011-01-01 22 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_22_a&doctype=Standard 2011-03-25


Description of financial instruments designated as hedginginstrumentsFinancial instruments designated as hedging instruments,at fair valueDescription of nature of risks being hedgedDescription of periods when cash flows expected to occurDescription of periods when cash flows affect profit or lossDescription of forecast transactions for which hedge accountingpreviously used but transaction is no longer expected to occurOmklassifikationsregulering af sikring af pengestrømme i udenlandskevirksomheder før skatGains (losses) on hedged item attributable to hedged risk, fair valuehedgesGains (losses) on ineffectiveness of cash flow hedges recognised inprofit or lossGains (losses) on ineffectiveness of hedges of net investments in foreignoperationsDisclosure of information about possible differences between carryingamount and fair value of contracts described in IFRS 7.29 b and IFRS 7.29c [text block]Description of information where fair value disclosures not requiredDescription of financial instruments, their carrying amount, andexplanation of why fair value cannot be measured reliablyInformation about market for financial instrumentsInformation about whether and how entity intends to dispose of financialinstrumentsExplanation of fact that financial instruments whose fair value previouslycould not be reliably measured are derecognisedtextX instanttexttexttexttextX durationX durationX durationX durationtexttexttexttexttextIFRS 7 2011-01-01 22 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_22_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 22 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_22_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 22 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_22_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 23 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_23_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 23 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_23_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 23 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_23_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 24 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_24_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 24 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_24_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_24_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 24 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_24_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 30http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_30&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 30 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_30_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 30 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_30_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 30 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_30_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 30 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_30_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 30 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_30_e&doctype=Standard 2011-03-25


Financial instruments whose fair value previously could not be reliablymeasured at time of derecognitionGain (loss) recognised on financial instruments whose fair valuepreviously could not be reliably measuredDisclosure of nature and extent of risks arising from financial instruments[text block]Disclosure of nature and extent of risks arising from financialinstruments [abstract]Disclosure of nature and extent of risks arising from financialinstruments [table]Types of risks [axis]Risks [member]Credit risk [member]Liquidity risk [member]Market risk [member]Currency risk [member]Interest rate risk [member]Other price risk [member]Equity price risk [member]X instantX durationtableaxismembermembermembermembermembermembermembermemberIFRS 7 2011-01-01 30 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_30_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 30 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_30_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_33&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 7 2011-01-01 34http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_34&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_33&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 7 2011-01-01 34http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_34&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_33&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 7 2011-01-01 34http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_34&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 32http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_32&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 32http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_32&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 32http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_32&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 Defined termshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_Definedterms&doctype=Standard2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 Defined termshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_Definedterms&doctype=Standard2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 Defined termshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_Definedterms&doctype=Standard2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG32http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG32&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Commodity price risk [member]Prepayment risk [member]Residual value risk [member]Disclosure of nature and extent of risks arising from financialinstruments [line items]Description of exposure to riskDescription of objectives, policies and processes for managingriskMethods used to measure riskDescription of changes in exposure to riskDescription of changes in objectives, policies and processes formanaging riskDescription of changes in methods used to measure riskSummary quantitative data about entity's exposure to risk [textblock]Description of concentrations of riskmembermembermembertexttexttexttexttexttexttextDescription of how management determines concentrations textDescription of shared characteristic for concentrationRisk exposure associated with instruments sharingcharacteristicAdditional information about entity exposure to risktextX instanttextIFRS 7 2011-01-01 IG32http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG32&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG32http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG32&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG32http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG32&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 33 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_33_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 33 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_33_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 33 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_33_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 33 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_33_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 33 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_33_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 33 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_33_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 34 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_34_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 34 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_34_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B8 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B8_a&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B8 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B8_b&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B8 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B8_c&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard 2011-03-25


Sensitivity analysis for types of market risk [text block]Disclosure of financial assets that are either past due or impaired [text block]IFRS 7 2011-01-01 40 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25Disclosure of financial assets that are either past due or impaired[abstract]Disclosure of financial assets that are either past due or impaired[table]Classes of financial assets [axis]Financial assets [member]Financial assets at amortised cost [member]Mortgages [member]Consumer loans [member]Financial assets at fair value [member]Trading securities [member]Derivatives [member]tableaxismembermembermembermembermembermembermemberIFRS 7 2011-01-01 37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_37&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_a&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_a&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG13Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13A&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG13Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG13Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13A&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG13Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Maturity [axis]Equity investments [member]Financial assets outside scope of IFRS 7 [member]membermemberaxisIFRS 7 2011-01-01 IG13Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13A&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG13Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG13B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B2 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B2_b&doctype=Appendix 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25


Aggregated time bands [member]Not later than three months [member]Not later than one month [member]Later than one month and not later than threemonths [member]Later than three months and not later than one year[member]Later than three months and not later than sixmonths [member]Later than six months and not later than one year[member]membermembermembermembermembermembermemberIAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG28 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_a&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_a&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_b&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_b&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B11 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_c&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_c&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_d&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG28 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Later than one year [member]Later than one year and not later than five years[member]Later than one year and not later than three years[member]Later than three years and not later than five years[member]Later than five years [member]Disclosure of financial assets that are either past due or impaired[line items]Analysis of age of financial assets that are past due but notimpaired [text block]Financial assets that are past due but not impairedmembermembermembermembermember(X) instantIAS 1 2011-01-01 61 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_b&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 7 2011-01-01 IG28 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_d&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_e&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_f&doctype=Appendix 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_g&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 37 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 37 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-03-25


Analysis of financial assets that are individually determined tobe impaired [text block]Financial assets that are individually determined to beimpaired, carrying amount before impairment lossFinancial assets that are individually determined to beimpaired, impairment lossDescription of collateral held and other creditenhancements, financial assets that are individuallydetermined to be impairedFinancial assets that are individually determined to beimpaired, fair value of collateral held and other creditenhancementsDescription of nature of assets obtained by taking possession of collateral orcalling on other credit enhancementsAssets obtained by taking possession of collateral or calling on other creditenhancementsDescription of policies for disposal or for use in operation of assets obtainedby taking possession of collateral or other credit enhancement [text block]Disclosure of maturity analysis for non-derivative financial liabilities [textblock]Disclosure of maturity analysis for non-derivative financial liabilities[abstract]Disclosure of maturity analysis for non-derivative financial liabilities[table](X) instantX instanttext(X) instanttext(X) instanttableIFRS 7 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG29 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG29_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG29 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG29_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG29 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG29_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG29 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG29_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 38 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_38_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 38 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_38_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 38 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_38_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 39 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 39 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39_a&doctype=Standard 2011-03-25


Maturity [axis]Aggregated time bands [member]Not later than three months [member]Not later than one month [member]axismembermembermemberIAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG28 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_a&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_a&doctype=Appendix 2011-03-25


Later than one month and not later than threemonths [member]Later than three months and not later than one year[member]Later than three months and not later than sixmonths [member]Later than six months and not later than one year[member]Later than one year [member]Later than one year and not later than five years[member]Later than one year and not later than three years[member]Later than three years and not later than five years[member]membermembermembermembermembermembermembermemberEffective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_b&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_b&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B11 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_c&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_c&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_d&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG28 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 61 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_b&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 7 2011-01-01 IG28 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_d&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_e&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_f&doctype=Appendix 2011-03-25


Later than five years [member]Disclosure of maturity analysis for non-derivative financial liabilities[line items]Non-derivative financial liabilities, undiscounted cash flowsGross finance lease obligationsDisclosure of maturity analysis for derivative financial liabilities [text block]Disclosure of maturity analysis for derivative financial liabilities [abstract]Disclosure of maturity analysis for derivative financial liabilities[table]Maturity [axis]memberX instantX instanttableaxisIAS 17 2011-01-01 31 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_g&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 39 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B11D ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11D_a&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 39 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 39 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25


Aggregated time bands [member]Not later than three months [member]Not later than one month [member]Later than one month and not later than threemonths [member]Later than three months and not later than one year[member]Later than three months and not later than sixmonths [member]Later than six months and not later than one year[member]membermembermembermembermembermembermemberIAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG28 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_a&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_a&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_b&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_b&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B11 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_c&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_c&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_d&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG28 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Later than one year [member]Later than one year and not later than five years[member]Later than one year and not later than three years[member]Later than three years and not later than five years[member]Later than five years [member]Disclosure of maturity analysis for derivative financial liabilities [lineitems]Derivative financial liabilities, undiscounted cash flowsPrices specified in forward agreements to purchase financialassets for cashmembermembermembermembermemberX instantX instantIAS 1 2011-01-01 61 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_b&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 7 2011-01-01 IG28 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_d&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_e&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_f&doctype=Appendix 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_g&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 39 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B11D bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11D_b&doctype=Appendix 2011-03-25


Net amounts for pay-floating (receive-fixed) interest rateswaps for which net cash flows are exchangedContractual amounts to be exchanged in derivative financialinstrument for which gross cash flows are exchangedGross loan commitmentsDisclosure of how entity manages liquidity risk [text block]Disclosure of maturity analysis for financial assets held for managingliquidity risk [abstract]Disclosure of maturity analysis for financial assets held for managingliquidity risk [table]Maturity [axis]X instantX instantX instanttableaxisIFRS 7 2011-01-01 B11D chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11D_c&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B11D dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11D_d&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B11D ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11D_e&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 39 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_39_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B11Ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11E&doctype=Appendix 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25


Aggregated time bands [member]Not later than three months [member]Not later than one month [member]Later than one month and not later than threemonths [member]Later than three months and not later than one year[member]Later than three months and not later than sixmonths [member]Later than six months and not later than one year[member]membermembermembermembermembermembermemberIAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG28 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_a&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_a&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_b&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_b&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B11 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_c&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_c&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_d&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG28 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Later than one year [member]Later than one year and not later than five years[member]Later than one year and not later than three years[member]Later than three years and not later than five years[member]Later than five years [member]Disclosure of maturity analysis for financial assets held for managingliquidity risk [line items]Financial assets held for managing liquidity riskDescription of methods and assumptions used in preparing sensitivityanalysismembermembermembermembermember(X) instanttextIAS 1 2011-01-01 61 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_b&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 7 2011-01-01 IG28 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_d&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_e&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_f&doctype=Appendix 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_g&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B11Ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11E&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 40 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_b&doctype=Standard 2011-03-25


Description of changes in methods and assumptions used in preparingsensitivity analysisDescription of reason for change in methods and assumptions used inpreparing sensitivity analysisDescription of method, parameters and assumptions used in preparingsensitivity analysis reflecting interdependencies between risk variablesDescription of objective of method used and limitations that may result ininformation not fully reflecting fair value of assets and liabilities involvedDescription of fact and reason why sensitivity analysis are unrepresentativeDisclosure of transfers of financial assets [text block]Disclosure of transferred financial assets that are not derecognised intheir entirety [text block]Disclosure of transferred financial assets that are not derecognisedin their entirety [abstract]Disclosure of transferred financial assets that are notderecognised in their entirety [table]texttexttexttexttexttableIFRS 7 2011-01-01 40 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 40 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 41 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_41_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 41 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_41_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 42http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 Transfersof financial assetshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_Transfersoffinancialassets&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42Dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 13http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_13&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42Dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 13http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_13&doctype=Standard 2011-03-25Transferred financial assets that are not derecognised intheir entirety [axis]axisEffective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42Dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 13http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_13&doctype=Standard 2011-03-25Transferred financial assets that are not derecognised intheir entirety [member]memberEffective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42Dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 13http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_13&doctype=Standard 2011-03-25Disclosure of transferred financial assets that are notderecognised in their entirety [line items]


Description of nature of transferred financial assets that arenot derecognised in their entiretyDescription of nature of risks and rewards of ownership towhich entity is exposedDescription of nature of relationship between transferredfinancial assets that are not derecognised in their entiretyand associated liabilitiesFair value of transferred financial assets (associatedfinancial liabilities) that are not derecognised in their entirety[abstract]Fair value of transferred financial assets that are notderecognised in their entiretyFair value of associated financial liabilitiesNet fair value of transferred financial assets (associatedfinancial liabilities) that are not derecognised in theirentiretyAssets that entity continues to recogniseAssociated liabilities that entity continues to recogniseOriginal assets before transferAssets that entity continues to recognise to extent ofcontinuing involvementtexttexttext(X) instantX instant(X) instant(X) instantX instant(X) instant(X) instantEffective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42D ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D_a&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-0113 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_13_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42D bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D_b&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-0113 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_13_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42D chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42D dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42D dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42D dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42D ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D_e&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-0113 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_13_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42D ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D_e&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-0113 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_13_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42D fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D_f&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42D fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D_f&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 13 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_13_d&doctype=Standard 2011-03-25


Associated liabilities that entity continues to recognise toextent of continuing involvementDisclosure of continuing involvement in derecognised financial assets[text block]Disclosure of continuing involvement in derecognised financialassets [abstract]Disclosure of continuing involvement in derecognised financialassets [table]Continuing involvement in derecognised financial assets bytype of instrument [axis]Types of instrument [member]Written put options [member]Purchased call options [member]Guarantees [member]Continuing involvement in derecognised financial assets bytype of transfer [axis]Types of transfer [member]Securities lending [member]X instanttableaxismembermembermembermemberaxismembermemberEffective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42D fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42D_f&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 13 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_13_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42Ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42Ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42G&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42Ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42Ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42G&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25


Factoring of receivables [member]Securitisations [member]Disclosure of continuing involvement in derecognised financialassets [line items]Recognised assets representing continuing involvement inderecognised financial assetsRecognised liabilities representing continuing involvement inderecognised financial assetsDescription of line items of recognised assets and liabilitiesrepresenting continuing involvement in derecognisedfinancial assetsFair value of assets representing continuing involvement inderecognised financial assetsFair value of liabilities representing continuing involvementin derecognised financial assetsMaximum exposure to loss from continuing involvementInformation about how maximum exposure to loss isdeterminedUndiscounted cash outflow required to repurchasederecognised financial assetsAmounts payable to transferee in respect of transferredassetsQualitative information about continuing involvement inderecognised financial assetsGain (loss) of derecognised financial assets at date oftransferIncome from continuing involvement in derecognisedfinancial assetsIncome from continuing involvement in derecognisedfinancial assets cumulatively recognisedmembermember(X) instantX instanttext(X) instantX instantX instanttextX instantX instanttextX durationX durationX instantEffective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_c&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_f&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42G ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42G_a&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42G bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42G_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42G bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42G_b&doctype=Standard 2011-03-25


Expense from continuing involvement in derecognisedfinancial assetsExpense from continuing involvement in derecognisedfinancial assets cumulatively recognisedExplanation when greatest transfer activity took placeGain (loss) from transfer activity during period representinggreatest transfer activityProceeds from transfer activity during period representinggreatest transfer activityDisclosure of maturity analysis of undiscounted cash outflows torepurchase derecognised financial assets or amounts payable totransferee in respect of transferred assets [text block]Disclosure of maturity analysis of undiscounted cash outflows torepurchase derecognised financial assets or amounts payable totransferee in respect of transferred assets [abstract](X) duration(X) instanttextX durationDisclosure of maturity analysis of undiscounted cash outflows torepurchase derecognised financial assets or amounts payable to tabletransferee in respect of transferred assets [table]Maturity [axis](X) durationaxisEffective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42G bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42G_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42G bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42G_b&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42G c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42G_c_i&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42G c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42G_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42G c iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42G_c_iii&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 42E ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25


Aggregated time bands [member]Not later than three months [member]Not later than one month [member]Later than one month and not later than threemonths [member]Later than three months and not later than one year[member]Later than three months and not later than sixmonths [member]Later than six months and not later than one year[member]membermembermembermembermembermembermemberIAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 IG28 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_a&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_a&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_b&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_b&doctype=Appendix 2011-03-25IFRS 7 2011-01-01 B11 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_c&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_c&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG28 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_d&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 IG28 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Later than one year [member]Later than one year and not later than five years[member]Later than one year and not later than three years[member]Later than three years and not later than five years[member]Later than five years [member]Continuing involvement in derecognised financial assets bytype of instrument [axis]Types of instrument [member]Written put options [member]membermembermembermembermemberaxismembermemberIAS 1 2011-01-01 61 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_b&doctype=Standard 2011-06-01, IFRS 7 2011-01-01 IG28 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG28_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_d&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_e&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_f&doctype=Appendix 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_g&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Purchased call options [member]Guarantees [member]Continuing involvement in derecognised financial assets bytype of transfer [axis]Types of transfer [member]Securities lending [member]Factoring of receivables [member]Securitisations [member]Disclosure of maturity analysis of undiscounted cash outflows torepurchase derecognised financial assets or amounts payable totransferee in respect of transferred assets [line items]Undiscounted cash outflow required to repurchasederecognised financial assetsAmounts payable to transferee in respect of transferredassetsExplanation of first-time adoption of IFRS 9[823.180] Immaterielle aktiverDisclosure of intangible assets [text block]Disclosure of detailed information about intangible assets [text block]Disclosure of detailed information about intangible assets [abstract]Disclosure of detailed information about intangible assets [table]membermemberaxismembermembermembermemberX instantX instanttexttableEffective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 IG40Bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_IG40B&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B33http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B33&doctype=Appendix 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_d&doctype=Standard 2011-03-25Effective 2013-01-01 IFRS 7 2011-01-01 44Jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_44J&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118&doctype=Standard 2011-03-25


Classes of intangible assets other than goodwill [axis]Intangible assets other than goodwill [member]Brand names [member]Intangible exploration and evaluation assets [member]Intangible exploration and evaluation assets,internally generated [member]Intangible exploration and evaluation assets, notinternally generated [member]Mastheads and publishing titles [member]Computer software [member]Computer software, internally generated [member]Computer software, not internally generated[member]Licences and franchises [member]Licences and franchises, internally generated[member]Licences and franchises, not internally generated[member]Copyrights, patents and other industrial property rights,service and operating rights [member]Copyrights, patents and other industrial propertyrights, service and operating rights, internallygenerated [member]axismembermembermembermembermembermembermembermembermembermembermembermembermembermemberIAS 38 2011-01-01 118http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 6 2011-01-01 25http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=6&date=2011-03-25&anchor=para_25&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_e&doctype=Standard 2011-03-25


Copyrights, patents and other industrial propertyrights, service and operating rights, not internallygenerated [member]Recipes, formulae, models, designs and prototypes[member]Recipes, formulae, models, designs and prototypes,internally generated [member]Recipes, formulae, models, designs and prototypes,not internally generated [member]Intangible assets under development [member]Other intangible assets [member]Other intangible assets, internally generated[member]Other intangible assets, not internally generated[member]Carrying amount, accumulated depreciation, amortisation andimpairment and gross carrying amount [axis]membermembermembermembermembermembermembermemberaxisIAS 38 2011-01-01 119 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 119http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_119&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-


Carrying amount [member]Gross carrying amount [member]Accumulated depreciation, amortisation and impairment[member]Disclosure of detailed information about intangible assets [lineitems]Description of line item(s) in statement of comprehensiveincome in which amortisation of intangible assets is includedmembermembermembertextIAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 16 2011-01-01 75 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_75_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_d&doctype=Standard 2011-03-25


Amortisation method, intangible assets other than goodwillUseful lives or amortisation rates, intangible assets other thangoodwillEffective dates of revaluation, intangible assets other thangoodwillReconciliation of changes in intangible assets other thangoodwill [abstract]Intangible assets other than goodwill primoChanges in intangible assets other than goodwill [abstract]Additions other than through business combinations,intangible assets other than goodwillAcquisitions through business combinations, intangibleassets other than goodwillIncrease (decrease) through net exchange differences,intangible assets other than goodwillAmortisation, intangible assets other than goodwillImpairment loss recognised in profit or loss, intangibleassets other than goodwillReversal of impairment loss recognised in profit or loss,intangible assets other than goodwillRevaluation increase (decrease), intangible assets otherthan goodwillImpairment loss recognised in other comprehensiveincome, intangible assets other than goodwilltexttexttext(X) instant(X) duration(X) duration(X) durationX durationX durationX duration(X) durationX durationIAS 38 2011-01-01 118 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 124 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_124_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 36 2011-01-01 134 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 e ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 e ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 e viihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e_vii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 e vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e_vi&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 e ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e_iv&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 e vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e_v&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 e iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 e iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e_iii&doctype=Standard 2011-03-25


Reversal of impairment loss recognised in othercomprehensive income, intangible assets other thangoodwillIncrease (decrease) through transfers and otherchanges, intangible assets other than goodwillDisposals, intangible assets other than goodwillDecrease through classified as held for sale, intangibleassets other than goodwillTotal increase (decrease) in intangible assets other thangoodwillIntangible assets other than goodwill ultimoRevaluation of intangible assets [abstract]Intangible assets other than goodwill, carrying amount ofrevalued assetsIntangible assets other than goodwill, carrying amount atcost of revalued assetsIntangible assets other than goodwill, revaluation surplusDescription and carrying amount of intangible assets with indefinite usefullifeDescription, carrying amount and remaining amortisation period ofintangible assets material to entityIntangible assets acquired by way of government grant, at fair valueX duration(X) durationX durationX duration(X) duration(X) instant(X) instant(X) instantX instanttexttext(X) instantIAS 38 2011-01-01 118 e iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 e viiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e_viii&doctype=Standard2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 e iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 e iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 36 2011-01-01 134 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 124 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_124_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 124 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_124_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 124 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_124_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 122 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_122_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 122 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_122_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 122 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_122_c_i&doctype=Standard 2011-03-25


Intangible assets acquired by way of government grantExplanation of assets acquired by way of government grant and initiallyrecognised at fair valueIntangible assets whose title is restrictedIntangible assets pledged as security for liabilitiesContractual commitments for acquisition of intangible assetsDescription of fully amortised intangible assetsDescription of significant intangible assets controlled by entity but notrecognisedExplanation of restrictions on distribution of revaluation surplus for intangibleassetsDescription of methods and assumptions applied for estimating fair value ofrevalued intangible assetsForsknings og udvikling klassificeret som omkostninger[824.180] LandbrugDisclosure of biological assets, agriculture produce at point of harvest andgovernment grants related to biological assets [text block]Gains (losses) on initial recognition of biological assets for current period(X) instanttext(X) instant(X) instantX instanttexttexttexttext(X) durationX durationIAS 38 2011-01-01 122 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_122_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 122 c iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_122_c_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 122 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_122_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 122 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_122_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 122 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_122_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 128 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_128_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 128 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_128_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 124 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_124_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 124 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_124_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 38 2011-01-01 126http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_126&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 41 2011-01-01 40http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_40&doctype=Standard 2011-03-25Gains (losses) on change in fair value estimates of biological assets forcurrent periodDescription of biological assetsDescription of nature of activities of biological assetsDescription of non-financial measures or estimates of biological assetsX durationtexttexttextIAS 41 2011-01-01 40http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_40&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 41http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_41&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 46 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_46_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 46 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_46_b&doctype=Standard 2011-03-25


Description of methods and assumptions applied in determining fair value oftextbiological assetsIAS 41 2011-01-01 47http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_47&doctype=Standard 2011-03-25Description of fair value less estimated point-of-sale costs of agriculturalproduce harvested during periodBiological assets whose title is restrictedBiological assets pledged as security for liabilitiesCommitments for development or acquisition of biological assetsDescription of financial risk management related to agricultural activityDisclosure of reconciliation of changes in biological assets [text block]Disclosure of reconciliation of changes in biological assets [abstract]Disclosure of reconciliation of changes in biological assets [table]Measurement [axis]Aggregated measurement [member]At fair value [member]text(X) instant(X) instantX instanttexttableaxismembermemberIAS 41 2011-01-01 48http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_48&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 49 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_49_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 49 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_49_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 49 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_49_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 49 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_49_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 32Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_32A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 32Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_32A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 32Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_32A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25


At cost [member]Carrying amount, accumulated depreciation, amortisation andimpairment and gross carrying amount [axis]Carrying amount [member]memberaxismemberIAS 40 2011-01-01 32Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_32A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 41 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25


Gross carrying amount [member]Accumulated depreciation, amortisation and impairment[member]Disclosure of reconciliation of changes in biological assets [lineitems]Reconciliation of changes in biological assets [abstract]Biological assets at beginning of periodChanges in biological assets [abstract]Additions other than through business combinations,biological assetsAcquisitions through business combinations, biologicalassetsIncrease (decrease) through net exchange differences,biological assetsmembermember(X) instant(X) duration(X) duration(X) durationIAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 16 2011-01-01 75 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_75_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 50 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 50 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 50 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50_f&doctype=Standard 2011-03-25


Depreciation, biological assetsImpairment loss recognised in profit or loss, biologicalassetsReversal of impairment loss recognised in profit or loss,biological assetsGains (losses) on fair value adjustment, biologicalassets [abstract]Gains (losses) on fair value adjustment attributableto physical changes, biological assetsGains (losses) on fair value adjustment attributableto price changes, biological assetsTotal gains (losses) on fair value adjustment,biological assetsIncrease (decrease) through other changes, biologicalassetsDisposals, biological assetsDecrease due to harvest, biological assetsDecrease through classified as held for sale, biologicalassetsTotal increase (decrease) in biological assetsBiological assets at end of periodX durationX durationX durationX durationX durationX duration(X) durationX durationX durationX duration(X) duration(X) instantIAS 41 2011-01-01 55 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_55_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 55 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_55_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 55 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_55_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 51http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_51&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 41 2011-01-01 Example 1 XYZ Dairy Ltdhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=sect_Example1XYZDairyLtd&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 51http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_51&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 41 2011-01-01 Example 1 XYZ Dairy Ltdhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=sect_Example1XYZDairyLtd&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 50 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 50 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 50 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 50 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25


Description of biological assets where fair value information is unreliableExplanation of why fair value cannot be reliably measured for biologicalassets, at costRange of estimates within which fair value is likely to lie for biologicalassets, at costDepreciation method, biological assets, at costUseful lives or depreciation rates, biological assets, at costDescription of biological assets previously measured at costExplanation of why fair value becomes reliable for biological assetspreviously measured at costExplanation of effect of change for biological asset for which fair valuebecomes reliably measurableDescription of nature and extent of government grants for agricultural activityrecognised in financial statementsDescription of unfulfilled conditions and other contingencies attached togovernment grant for agricultural activityExplanation of significant decrease in level of government grants foragricultural activity[825.100] InvesteringsejendommeDisclosure of investment property [text block]Disclosure of detailed information about investment property [text block]Disclosure of detailed information about investment property [abstract]Disclosure of detailed information about investment property [table]texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttableIAS 41 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 54 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 54 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 54 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 56 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_56_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 56 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_56_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 57 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_57_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 57 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_57_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 41 2011-01-01 57 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_57_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 40 2011-01-01 32Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_32A&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 32Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_32A&doctype=Standard 2011-03-25


Measurement [axis]Aggregated measurement [member]At cost [member]Fair value model [member]At fair value [member]At cost within fair value model [member]Carrying amount, accumulated depreciation, amortisation andimpairment and gross carrying amount [axis]axismembermembermembermembermemberaxisIAS 40 2011-01-01 32Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_32A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 32Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_32A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 32Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_32A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 41 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 32Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_32A&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 32Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_32A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 78http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_78&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-


Carrying amount [member]Gross carrying amount [member]Accumulated depreciation, amortisation and impairment[member]Disclosure of detailed information about investment property [lineitems]Reconciliation of changes in investment property [abstract]membermembermemberIAS 16 2011-01-01 73 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 16 2011-01-01 73 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 16 2011-01-01 75 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_75_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 41 2011-01-01 54 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=41&date=2011-03-25&anchor=para_54_f&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25


Investment property at beginning of periodChanges in investment property [abstract]Additions, investment property [abstract]Additions from subsequent expenditure recognisedas asset, investment propertyAdditions from acquisitions, investment propertyTotal additions other than through businesscombinations, investment propertyAcquisitions through business combinations,investment propertyIncrease (decrease) through net exchange differences,investment propertyDepreciation, investment property(X) instant(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationX durationIAS 1 2011-01-01 54 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 76 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 76 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 76 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 76 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 76 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 d vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d_vi&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 79 d ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d_iv&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25


Impairment loss recognised in profit or loss, investmentpropertyReversal of impairment loss recognised in profit or loss,investment propertyGains (losses) on fair value adjustment, investmentpropertyTransfer from (to) inventories and owner occupiedproperty, investment propertyDisposals, investment propertyDecrease through classified as held for sale, investmentpropertyIncrease (decrease) through other changes, investmentpropertyTotal increase (decrease) in investment propertyX durationX durationX duration(X) durationX durationX duration(X) duration(X) durationIAS 40 2011-01-01 76 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 d vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d_v&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 76 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 d vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d_v&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 76 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 76 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 d viihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d_vii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 76 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 76 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 79 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 79 d viiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d_viii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25


Investment property at end of periodExplanation of whether entity applied fair value model or cost model tomeasure investment propertyExplanation of circumstances under which operating leases classified asinvestment propertyDescription of criteria used to distinguish investment property from owneroccupiedproperty and from property held for sale in ordinary course ofbusinessDescription of methods and significant assumptions applied in determiningfair value of investment propertyDescription of extent to which fair value of investment property is based onvaluation by independent valuerRental income from investment property(X) instanttexttexttexttexttextX durationDirect operating expense from investment property generating rental income (X) durationDirect operating expense from investment property not generating rentalincomeCumulative change in fair value recognised in profit or loss on sales ofinvestment property between pools of assets measured using differentmodelsExplanation of restrictions on remittance of income and disposal proceeds ofinvestment propertyExplanation of contractual obligations to purchase, construct or developinvestment property or for repairs, maintenance or enhancementsDisclosure of significant adjustments to valuation obtained [text block](X) durationX durationtexttextIAS 1 2011-01-01 54 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 40 2011-01-01 76http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_76&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 40 2011-01-01 79 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 75 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_75_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 75 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_75_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 75 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_75_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 75 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_75_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 75 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_75_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 75 f ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_75_f_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 75 f iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_75_f_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 75 f iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_75_f_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 75 f ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_75_f_iv&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 75 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_75_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 75 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_75_h&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 77http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_77&doctype=Standard 2011-03-25


Description of investment property, at cost within fair value modelExplanation of why fair value cannot be reliably measured for investmentproperty, at cost within fair value modelRange of estimates within which fair value is likely to lie for investmentproperty, at cost within fair value modelExplanation of disposal of investment property carried at cost within fairvalue modelCarrying amount at time of sale of investment property carried at cost withinfair value modelGains (losses) on disposals of investment property carried at cost within fairvalue modelDepreciation method, investment property, cost modelUseful lives or depreciation rates, investment property, cost modelDescription of investment property where fair value information is unreliable,cost modelExplanation of why fair value cannot be reliably measured for investmentproperty, cost modelRange of estimates within which fair value is likely to lie for investmentproperty, cost model[825.480] Koncernregnskaber og separate årsregnskaberDisclosure of consolidated and separate financial statements [text block]Description of nature of relationship with subsidiary where parent hasdirectly or indirectly less than half of voting powerDescription of reason why entity with more than half of voting power directlyor indirectly owned is not subsidiary due to absence of controlDate of end of reporting period of financial statements of subsidiaryDescription of reason why using different reporting date or period forsubsidiarytexttexttexttext(X) instantX durationtexttexttexttexttexttexttextyyyy-mm-ddtextIAS 40 2011-01-01 78 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_78_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 78 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_78_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 78 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_78_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 78 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_78_d_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 78 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_78_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 78 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_78_d_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 79 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 79 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 79 e ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_e_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 79 e iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_e_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 40 2011-01-01 79 e iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=40&date=2011-03-25&anchor=para_79_e_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 27 2011-01-01 41 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_41_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 41 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_41_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 41 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_41_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 41 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_41_c&doctype=Standard 2011-03-25


Description of nature and extent of significant restrictions on transfer offunds to parentDisclosure of effects of changes in parent's ownership interest in subsidiarythat do not result in loss of control on equity attributable to owners of parent[text block]Gains (losses) recognised when control of subsidiary is lostPortion of gains (losses) recognised when control of subsidiary is lost,attributable to recognising investment retained in former subsidiaryDescription of line item in statement of comprehensive income in which gain(loss) is recognised when control of subsidiary is lostBeskrivelse af arten af årsregnskabetDescription of reason why consolidated financial statements have not beenpreparedName of entity whose consolidated financial statements have beenproduced for public useCountry of incorporation of entity whose consolidated financial statementshave been produced for public useResidence of entity whose consolidated financial statements have beenproduced for public useAddress where consolidated financial statements are obtainableDisclosure of significant investments in subsidiaries [text block]Disclosure of significant investments in subsidiaries [abstract]textX durationX durationtexttexttexttexttexttexttextIAS 27 2011-01-01 41 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_41_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 41 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_41_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 41 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_41_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 41 f ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_41_f_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 41 f iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_41_f_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 51 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 51 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 27 2011-01-01 42 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25


Disclosure of significant investments in subsidiaries [table]Significant investments in subsidiaries [axis]Entity's total for subsidiaries [member]Subsidiaries [member]Disclosure of significant investments in subsidiaries [line items]Name of subsidiaryCountry of incorporation or residence of subsidiaryProportion of ownership interest in subsidiaryProportion of voting power held in subsidiarytableaxismembermembertexttextX.XX durationX.XX durationIAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 19 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25


Disclosure of significant investments in jointly controlled entities [text block]Disclosure of significant investments in jointly controlled entities[abstract]Disclosure of significant investments in jointly controlled entities[table]Significant investments in jointly controlled entities [axis]Entity's total for jointly controlled entities [member]Jointly controlled entities [member]Disclosure of significant investments in jointly controlled entities[line items]Name of jointly controlled entityCountry of incorporation or residence of jointly controlled entityProportion of ownership interest in jointly controlled entitytableaxismembermembertexttextX.XX durationIAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25


Proportion of voting power held in jointly controlled entityDisclosure of significant investments in associates [text block]Disclosure of significant investments in associates [abstract]Disclosure of significant investments in associates [table]Significant investments in associates [axis]Entity's total for associates [member]Associates [member]Disclosure of significant investments in associates [line items]Proportion of voting power held in associateX.XX durationtableaxismembermemberX.XX durationIAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 24 2011-01-01 19 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25


Name of associateCountry of incorporation or residence of associateProportion of ownership interest in associateMethod used to account for investments in subsidiariesMethod used to account for investments in jointly controlled entitiesMethod used to account for investments in associatesDescription of identification of financial statements to which separatefinancial statements relate[825.500] Kapitalandele i joint venturesDisclosure of interests in joint ventures [text block]Contingent liabilities related to joint ventures [abstract]Contingent liabilities incurred by venturer in relation to interests in jointventuresShare of contingent liabilities incurred jointly with other venturersShare of contingent liabilities of joint ventures themselvestexttextX.XX durationtexttexttexttextX instantX instantX instantIAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 43http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 31 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 54 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_54_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 54 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_54_b&doctype=Standard 2011-03-25


Contingent liabilities for which venturer is contingently liable for liabilitiesX instantof other venturersIAS 31 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25Other contingent liabilities related to joint venturesTotal contingent liabilities related to joint venturesCapital commitments of venturer in relation to interests in joint venturesShare of capital commitments incurred jointly with other venturersShare of capital commitments of joint ventures themselvesDisclosure of interests in significant joint ventures [text block]Disclosure of interests in significant joint ventures [abstract]Disclosure of interests in significant joint ventures [table]Significant joint ventures [axis]Entity's total for joint ventures [member]Joint ventures [member]Jointly controlled entities [member]Disclosure of interests in significant joint ventures [line items]Description of interest in joint ventureX instantX instantX instantX instantX instanttableaxismembermembermembertextIAS 31 2011-01-01 54http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_54&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 54http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_54&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 55 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_55_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 55 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_55_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 55 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_55_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25


Proportion of ownership interest in jointly controlled entityX.XX durationIAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25Kortfristede aktiver(X) instantIAS 1 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard2011-06-01, IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25Langfristede aktiver(X) instantIAS 1 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard2011-06-01, IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25Kortfristede forpligtelserX instantIAS 1 2011-01-01 69http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_69&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 69http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_69&doctype=Standard2011-06-01, IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25Langfristede forpligtelserX instantIAS 1 2011-01-01 69http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_69&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 69http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_69&doctype=Standard2011-06-01, IAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25


OmsætningX durationIAS 18 2011-01-01 35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 i http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBExpenses related to interests in joint venturesMethods used to recognise interest in jointly controlled entities[825.560] Investeringer i associerede virksomhederDisclosure of investment in associates [text block]Fair value of investments in associates where price quotations publishedDescription of information of associates [text block]Description of information of associates [abstract]Description of information of associates [table]Investments in associates [axis]Entity's total for investments in associates [member](X) durationtext(X) instanttableaxismemberIAS 31 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25IAS 31 2011-01-01 57http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=31&date=2011-03-25&anchor=para_57&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 28 2011-01-01 37 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25


Associates [member]Associates not accounted for using equity method[member]Description of information of associates [line items]membermemberIAS 24 2011-01-01 19 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=24&date=2011-03-25&anchor=para_19_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 27 2011-01-01 43 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_43_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25Aktiver(X) instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 28 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_c&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25ForpligtelserX instantIAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 55http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_55&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 28 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28_d&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25


OmsætningX durationIAS 18 2011-01-01 35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 103http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_103&doctype=Standard2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 102http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_102&doctype=Standard2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 i http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBÅrets resultatDescription of reasons why presumption investor does not havesignificant influence is overcome when its interest in investee isless than twenty per centDescription of reasons why presumption investor has significantinfluence is overcome when its interest in investee is more thantwenty per centDate of end of reporting period of financial statements ofassociateX durationtexttextyyyy-mm-ddIAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106_d_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_f&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 28 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 28 2011-01-01 37 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_18_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 18 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-IAS 28 2011-01-01 37 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 37 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_e&doctype=Standard 2011-03-25


Description of reason why using different reporting date orperiod for associateDescription of nature and extent of significant restrictions onability of associate to transfer funds to investor in form of cashdividends, repayment of loans or advancesUnrecognised share of losses of associatesCumulative unrecognised share of losses of associatesDescription of fact that associate is not accounted for usingequity methodShare of contingent liabilities of associates incurred jointly withother investorsContingent liabilities of associates for which entity is severallyliableShare of profit (loss) of discontinued operations of associates accounted forusing equity methodShare of profit (loss) of associates accounted for using equity methodInvestments in associates accounted for using equity method[825.900]Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørteaktiviteterDisclosure of non-current assets held for sale and discontinued operations [textblock]Revenue, discontinued operationsExpenses, discontinued operationsProfit (loss) before tax, discontinued operationsTax expense relating to profit (loss) from ordinary activities of discontinuedoperationstexttext(X) durationX instanttextX instantX instantX durationX duration(X) instantX duration(X) durationX duration(X) durationIAS 28 2011-01-01 37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 37 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 37 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 37 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 37 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_37_h&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 40 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_40_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 40 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_40_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IAS 28 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=28&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 Presentation and disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=sect_Presentationanddisclosure&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 33 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 33 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 33 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 h iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_h_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 5 2011-01-01 33 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25


Gain (loss) recognised on measurement to fair value less costs to sell or ondisposal of assets or disposal groups constituting discontinued operationTax expense relating to gain (loss) on discontinuanceCash flows from continuing and discontinued operations [abstract]Pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitetNet cash flows from (used in) operating activities, continuingoperationsNet cash flows from (used in) operating activities, discontinuedoperationsPengestrømme fra driftsaktiviteterPengestrømme fra investeringsaktivitetNet cash flows from (used in) investing activities, continuingoperationsNet cash flows from (used in) investing activities, discontinuedoperationsPengestrømme fra investeringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitetNet cash flows from (used in) financing activities, continuingoperationsX duration(X) duration(X) duration(X) durationX duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationIFRS 5 2011-01-01 33 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_b_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 h ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_h_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 5 2011-01-01 33 b ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_b_iv&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 33 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 33 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 5 2011-01-01 33 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 33 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-06-01IFRS 5 2011-01-01 33 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_c&doctype=Standard 2011-03-25


Net cash flows from (used in) financing activities, discontinuedoperationsAndre pengestrømme fra finansieringsaktivitet(X) duration(X) durationIFRS 5 2011-01-01 33 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 50 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_d&doctype=Standard 2011-06-01Indtægt fra fortsættende aktiviteter der kan henføres til ejerne afmodervirksomhedenIndtægt fra ophørte aktiviteter der kan henføres til ejerne afmodervirksomhedenResultat fra fortsættende aktiviteter der kan henføres til minoritetsinteresserResultat fra ophørte aktiviteter der kan henføres til minoritetsinteresserExplanation of nature and adjustments to amounts previously presented indiscontinued operationsDescription of non-current asset or disposal group held for sale which weresold or reclassifiedExplanation of facts and circumstances of sale or reclassification andexpected disposal, manner and timingGains (losses) on subsequent increase in fair value less costs to sell not inexcess of recognised cumulative impairment lossDescription of segment in which non-current asset or disposal group held forsale is presentedExplanation of effect of changes in plan to sell non-current asset or disposalgroup held for sale on results of operations for current periodX durationX durationX durationX durationtexttexttextX durationtexttextIFRS 5 2011-01-01 33 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 33 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 Example 11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=sect_Example11&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 Example 11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=sect_Example11&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 41 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_41_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 41 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_41_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 41 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_41_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 41 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_41_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 5 2011-01-01 42http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_42&doctype=Standard 2011-03-25Explanation of effect of changes in plan to sell non-current asset or disposalgroup held for sale on results of operations for prior periodtextIFRS 5 2011-01-01 42http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_42&doctype=Standard 2011-03-25


Description of changes in plan to sell non-current asset or disposal groupheld for sale[826.380] VarebeholdningerDisclosure of inventories [text block]Description of accounting policy for measuring inventories [text block]Description of inventory cost formulasInventories, at fair value less costs to sellNedskrivning af varebeholdningerTilbageførsel af nedskrivning af varebeholdningerDescription of circumstances leading to reversals of inventory write-downCost of inventories recognised as expense during periodInventories pledged as security for liabilities[827.570] Hensatte forpligtelser, Eventualforpligtelser og eventualaktiverDisclosure of other provisions, contingent liabilities and contingent assets [textblock]Disclosure of other provisions [text block]Disclosure of other provisions [abstract]texttext(X) instant(X) durationX durationtext(X) duration(X) instantIFRS 5 2011-01-01 42http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_42&doctype=Standard 2011-03-25IAS 2 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 2 2011-01-01 36 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 2 2011-01-01 36 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 2 2011-01-01 36 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 2 2011-01-01 36 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 98 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_98_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 2 2011-01-01 36 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 2 2011-01-01 36 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 2 2011-01-01 36 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 2 2011-01-01 36 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_36_h&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84&doctype=Standard 2011-03-25


Disclosure of other provisions [table]Classes of other provisions [axis]Other provisions [member]Warranty provision [member]Restructuring provision [member]Legal proceedings provision [member]Refunds provision [member]Onerous contracts provision [member]Provision for decommissioning, restoration andrehabilitation costs [member]Miscellaneous other provisions [member]Disclosure of other provisions [line items]Reconciliation of changes in other provisions [abstract]Other provisions at beginning of periodChanges in other provisions [abstract]Additional provisions, other provisionsIncrease (decrease) in existing provisions, otherprovisionstableaxismembermembermembermembermembermembermembermemberX instantX durationX durationIAS 37 2011-01-01 84http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 1 Warrantieshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example1Warranties&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 70http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_70&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 10 A court casehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example10Acourtcase&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 4 Refunds policyhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example4Refundspolicy&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 Example 8 An onerous contracthttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_Example8Anonerouscontract&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 D Examples: disclosureshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=sect_DExamples:disclosures&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 37 2011-01-01 84 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_b&doctype=Standard 2011-03-25


Acquisitions through business combinations, otherprovisionsProvision used, other provisionsUnused provision reversed, other provisionsIncrease through adjustments arising from passage oftime, other provisionsIncrease (decrease) through change in discount rate,other provisionsIncrease (decrease) through net exchange differences,other provisionsIncrease (decrease) through transfers and otherchanges, other provisionsTotal increase (decrease) in other provisionsOther provisions at end of periodDescription of nature of obligation, other provisionsDescription of expected timing of outflows, other provisionsIndication of uncertainties of amount or timing of outflows, otherprovisionsDescription of major assumptions made concerning futureevents, other provisionsAsset recognised for expected reimbursement, other provisionsX duration(X) duration(X) durationX durationX durationX durationX durationX durationX instanttexttexttexttext(X) instantIAS 37 2011-01-01 84 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 84http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 78 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_78_d&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 37 2011-01-01 84 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_84_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 85 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_85_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 85 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_85_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 85 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_85_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 85 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_85_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 85 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_85_c&doctype=Standard 2011-03-25


Expected reimbursement, other provisionsDisclosure of contingent liabilities [text block]Disclosure of contingent liabilities [abstract]Disclosure of contingent liabilities [table]Classes of contingent liabilities [axis]Contingent liabilities [member]Warranty contingent liability [member]Restructuring contingent liability [member]Legal proceedings contingent liability [member]Onerous contracts contingent liability [member](X) instanttableaxismembermembermembermembermemberIAS 37 2011-01-01 85 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_85_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 86http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_86&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 86http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_86&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 86http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_86&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25,IFRS 3 2011-01-01 B67 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_c&doctype=Appendix&seq=22011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25Contingent liability for decommissioning, restoration andrehabilitation costs [member]memberIAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25Contingent liabilities related to joint ventures [member]Share of contingent liabilities of associates [member]Other contingent liabilities [member]Disclosure of contingent liabilities [line items]Description of nature of obligation, contingent liabilitiesmembermembermembertextIAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 88http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_88&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 86http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_86&doctype=Standard 2011-03-25


Explanation of estimated financial effect of contingent liabilitiestextExplanation of possibility of reimbursement, contingent liabilities textIndication of uncertainties of amount or timing of outflows,contingent liabilitiesDescription of nature of contingent assetstexttextIAS 37 2011-01-01 86 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_86_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 86 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_86_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 86 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_86_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 89http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_89&doctype=Standard 2011-03-25Explanation of estimated financial effect of contingent assetsInformation about contingent assets that disclosure is not practicableInformation about contingent liabilities that disclosure is not practicableExplanation of reason for non-disclosure of information regarding provisionExplanation of reason for non-disclosure of information regarding contingentliabilityExplanation of reason for non-disclosure of information regarding contingentasset[831.110] OmsætningDisclosure of revenue [text block]Description of accounting policy for recognition of revenue [text block][831.400] Regnskabsmæssig behandling af offentlige tilskud og oplysning omandre former for offentlig støtte.Disclosure of government grants [text block]Description of accounting policy for government grants [text block]Description of nature and extent of government grants recognised infinancial statementstexttexttexttexttexttexttextIAS 37 2011-01-01 89http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_89&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 91http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_91&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 91http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_91&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard 2011-03-25IAS 37 2011-01-01 92http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=37&date=2011-03-25&anchor=para_92&doctype=Standard 2011-03-25IAS 18 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 18 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 20 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=20&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 20 2011-01-01 39 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=20&date=2011-03-25&anchor=para_39_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 20 2011-01-01 39 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=20&date=2011-03-25&anchor=para_39_b&doctype=Standard 2011-03-25


Indication of other forms of government assistance with direct benefits forentityExplanation of unfulfilled conditions and other contingencies attaching togovernment assistance[828.00] Notes - Construction contractsDisclosure of recognised revenue from construction contracts [text block]Omsætning fra entreprisekontrakterMethods used to determine construction contract revenue recognisedMethods used to determine stage of completion of construction in progressCosts incurred and recognised profits (less recognised losses)texttextX durationtexttextX instantIAS 20 2011-01-01 39 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=20&date=2011-03-25&anchor=para_39_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 20 2011-01-01 39 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=20&date=2011-03-25&anchor=para_39_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 11 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=11&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 11 2011-01-01 39 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=11&date=2011-03-25&anchor=para_39_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 18 2011-01-01 35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=18&date=2011-03-25&anchor=para_35_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 15 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=15&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 15 2011-01-01 20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=15&date=2011-03-25&anchor=para_20_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 11 2011-01-01 39 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=11&date=2011-03-25&anchor=para_39_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 15 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=15&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 15 2011-01-01 20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=15&date=2011-03-25&anchor=para_20_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 11 2011-01-01 39 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=11&date=2011-03-25&anchor=para_39_c&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 15 2011-01-01 20 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=15&date=2011-03-25&anchor=para_20_c&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 15 2011-01-01 20 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=15&date=2011-03-25&anchor=para_20_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 11 2011-01-01 40 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=11&date=2011-03-25&anchor=para_40_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 15 2011-01-01 21 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=15&date=2011-03-25&anchor=para_21_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 15 2011-01-01 21 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=15&date=2011-03-25&anchor=para_21_a&doctype=Standard 2011-06-01


Advances received for contracts in progressX instantRetention for contracts in progress(X) instantGross amount due from customers for contract work as asset(X) instantGross amount due to customers for contract work as liabilityX instant[832.410] Værdiforringelse af aktiverDisclosure of impairment of assets [text block]Disclosure of impairment loss and reversal of impairment loss [text block]Disclosure of impairment loss and reversal of impairment loss [abstract]Disclosure of impairment loss and reversal of impairment loss [table] tableClasses of assets [axis]axisAssets [member]memberProperty, plant and equipment [member]memberIAS 11 2011-01-01 40 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=11&date=2011-03-25&anchor=para_40_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 15 2011-01-01 21 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=15&date=2011-03-25&anchor=para_21_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 15 2011-01-01 21 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=15&date=2011-03-25&anchor=para_21_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 11 2011-01-01 40 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=11&date=2011-03-25&anchor=para_40_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 11 2011-01-01 42 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=11&date=2011-03-25&anchor=para_42_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 11 2011-01-01 42 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=11&date=2011-03-25&anchor=para_42_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 36 2011-01-01 126http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_126&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 126http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_126&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 126http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_126&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 130 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 126http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_126&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25


Intangible assets other than goodwill [member]Financial assets [member]Goodwill [member]Other impaired assets [member]Disclosure of impairment loss and reversal of impairment loss [lineitems]Impairment loss recognised in profit or lossReversal of impairment loss recognised in profit or lossImpairment loss recognised in other comprehensive incomeReversal of impairment loss recognised in other comprehensiveincomeDisclosure of information for each material impairment loss recognised orreversed for individual asset or cash-generating unit [text block]Disclosure of information for each material impairment loss recognisedor reversed for individual asset or cash-generating unit [abstract]Disclosure of information for each material impairment lossrecognised or reversed for individual asset or cash-generating unit[table]membermembermembermember(X) durationX duration(X) durationX durationtableIAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 126 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_126_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 129 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_129_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 126 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_126_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 129 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_129_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 126 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_126_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 129 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_129_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 126 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_126_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 129 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_129_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130&doctype=Standard 2011-03-25


Individual assets or cash-generating units [axis]Entity's total for individual assets or cash-generating units[member]Individual assets or cash-generating units [member]Disclosure of information for each material impairment lossrecognised or reversed for individual asset or cash-generating unit[line items]Explanation of main events and circumstances that led torecognition of impairment losses and reversals of impairmentlossesImpairment lossReversal of impairment lossDescription of nature of individual assetDescription of reportable segment to which individual assetbelongsDescription of cash-generating unitDescription of current and former way of aggregating assetsDescription of reasons for changing way cash-generating unit isidentifiedInformation whether recoverable amount of asset is fair valueless costs to sell or value in useDescription of basis used to determine fair value less costs tosellaxismembermembertext(X) durationX durationtexttexttexttexttexttexttextIAS 36 2011-01-01 130http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 131 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_131_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 130 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 130 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 130 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_f&doctype=Standard 2011-03-25


Description of discount rates used in current estimate of value intextuseDescription of discount rates used in previous estimate of valuein useExplanation of impairment loss recognised or reversed [text block]Disclosure of impairment loss recognised or reversed [abstract]Disclosure of impairment loss recognised or reversed [table]Individual assets or cash-generating units [axis]Entity's total for individual assets or cash-generating units[member]Individual assets or cash-generating units [member]Classes of assets [axis]Assets [member]Property, plant and equipment [member]Intangible assets other than goodwill [member]texttableaxismembermemberaxismembermembermemberIAS 36 2011-01-01 130 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 126http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_126&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 130 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 126http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_126&doctype=Standard 2011-03-25IAS 16 2011-01-01 73http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118&doctype=Standard 2011-03-25


Financial assets [member]Goodwill [member]Other impaired assets [member]Operating segments [axis]Entity's total for operating segments [member]Reportable segments [member]Disclosure of impairment loss recognised or reversed [line items]Impairment lossReversal of impairment lossExplanation of main events and circumstances that led to recognition ofimpairment losses and reversals of impairment lossesExplanation of main classes of assets affected by impairment losses orreversals of impairment lossesUnallocated goodwillmembermembermemberaxismembermember(X) durationX durationtexttext(X) instantIAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 8 2011-01-01 28http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_28&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 8 2011-01-01 23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 130 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 130 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 130 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 131 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_131_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 130 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 131 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_131_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 133http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_133&doctype=Standard 2011-03-25


Explanation of goodwill not allocated to cash-generating unitExplanation of fact that carrying amount of goodwill or intangible assets withindefinite useful lives is not significantExplanation of fact that aggregate carrying amount of goodwill or intangibleassets with indefinite useful lives allocated to recoverable amounts issignificantDisclosure of information for cash-generating units [text block]Disclosure of information for cash-generating units [abstract]Disclosure of information for cash-generating units [table]Cash-generating units [axis]Entity's total for cash-generating units [member]Cash-generating units [member]Aggregate cash-generating units for which amountof goodwill or intangible assets with indefinite usefullives is not significant [member]Disclosure of information for cash-generating units [line items]Goodwilltexttexttexttableaxismembermembermember(X) instantIAS 36 2011-01-01 133http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_133&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 135http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 135http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 135http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 36 2011-01-01 134 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_a&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 3 2011-01-01 B67 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=3&date=2011-03-25&anchor=para_B67_d&doctype=Appendix&seq=22011-03-25


Immaterielle aktiver bortset fra goodwillDescription of basis on which unit's recoverable amount hasbeen determinedDescription of key assumptions on which management hasbased cash flow projectionsDescription of management's approach to determining valuesassigned to key assumptionsExplanation of period over which management has projectedcash flowsDescription of growth rate used to extrapolate cash flowprojectionsDescription of discount rates applied to cash flow projections(X) instanttexttexttexttexttexttextIAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_c&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 36 2011-01-01 134 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 38 2011-01-01 118 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=38&date=2011-03-25&anchor=para_118_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134 d ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_d_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 134 e ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_e_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 134 e iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_e_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134 d iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_d_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 134 e iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_e_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134 d ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_d_iv&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 134 e ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_e_iv&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134 d vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_d_v&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 134 e vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_e_v&doctype=Standard 2011-03-25


[832.600] LeasingkontrakterAmount by which unit's recoverable amount exceeds itscarrying amountExplanation of value assigned to key assumptionAmount by which value assigned to key assumption mustchange in order for unit's recoverable amount to be equal tocarrying amountDisclosure of leases [text block]Disclosure of recognised finance lease as assets by lessee [text block]Disclosure of recognised finance lease as assets by lessee [abstract]Disclosure of recognised finance lease as assets by lessee [table]Classes of assets [axis]Assets [member](X) instanttextX.XX instanttableaxismemberIAS 36 2011-01-01 134 f ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_f_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 e ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_e_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134 f iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_f_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 e iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_e_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 36 2011-01-01 134 f iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_134_f_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 135 e iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_135_e_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 Leases in the financialstatements of lesseeshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=sect_Leasesinthefinancialstatementsoflessees&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 Leases in the financial statements of lessorshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=sect_Leasesinthefinancialstatementsoflessors&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 126http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_126&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 130 d iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_130_d_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 126http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_126&doctype=Standard 2011-03-25


Property, plant and equipment [member]Intangible assets [member]Investment property [member]Biological assets [member]Other assets [member]Disclosure of recognised finance lease as assets by lessee [lineitems]Recognised finance lease as assets, grossRecognised finance lease as assets, accumulated depreciationand impairmentNet recognised finance lease as assetsDisclosure of finance lease and operating lease by lessee [text block]Disclosure of finance lease and operating lease by lessee [abstract]Disclosure of finance lease and operating lease by lessee [table]membermembermembermembermember(X) instantX instant(X) instanttableIAS 16 2011-01-01 73http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=16&date=2011-03-25&anchor=para_73&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 36 2011-01-01 127http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=36&date=2011-03-25&anchor=para_127&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 32http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_32&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 32http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_32&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 17 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25


Maturity [axis]Aggregated time bands [member]axismemberIAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25


Not later than one year [member]Later than one year and not later than five years[member]Later than five years [member]Disclosure of finance lease and operating lease by lessee [lineitems]Minimum finance lease payments payableMinimum finance lease payments payable, at present valuemembermembermemberX instantX instantIAS 17 2011-01-01 31 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 17 2011-01-01 31 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_d&doctype=Appendix 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_g&doctype=Appendix 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25


Future finance charge on finance leaseMinimum lease payments payable under non-cancellableoperating leaseMinimum lease payments of other arrangements that do notinclude payments for non-lease elementsLease and sublease payments recognised as expense [abstract]X instantX instantX instantContingent rents recognised as expense, classified as finance lease (X) durationContingent rents recognised as expense, classified as operatingleaseTotal contingent rents recognised as expenseSublease payments recognised as expenseMinimum operating lease paymentsTotal lease and sublease payments recognised as expenseExpected future minimum sublease payments receivable under noncancellablesubleases, classified as finance leaseExpected future minimum sublease payments receivable under noncancellablesubleases, classified as operating leaseDescription of material leasing arrangements by lessee classified asfinance leaseDescription of material leasing arrangements by lessee classified asoperating lease(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) instant(X) instanttexttextIAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRIC 4 2011-01-01 15 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_15_b_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRIC 4 2011-01-01 15 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRIC&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_15_b_i&doctype=Standard 2011-06-01IAS 17 2011-01-01 31 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 31 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 35 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 35 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 35 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_d&doctype=Standard 2011-03-25


Disclosure of finance lease and operating lease by lessor [text block]IAS 17 2011-01-01 47http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 17 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard 2011-03-25Disclosure of finance lease and operating lease by lessor [abstract]Disclosure of finance lease and operating lease by lessor [table]Maturity [axis]tableaxisIAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 42E ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_42E_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25


Aggregated time bands [member]Not later than one year [member]Later than one year and not later than five years[member]membermembermemberIAS 17 2011-01-01 31 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61&doctype=Standard2011-06-01, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35&doctype=Appendix 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11&doctype=Appendix 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 31 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 61 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_61_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 17 2011-01-01 31 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 7 2011-01-01 B11 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B11_d&doctype=Appendix 2011-03-25


Later than five years [member]Disclosure of finance lease and operating lease by lessor [line items]memberIAS 17 2011-01-01 31 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_31_b_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 35 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_35_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 47 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2011-07-01 IFRS 7 2011-01-01 B35ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_B35_g&doctype=Appendix 2011-03-25Gross investment in finance leaseUnearned finance income on finance leaseMinimum finance lease payments receivable, at present valueTotal minimum lease payments receivable under noncancellableoperating leaseContingent rents recognised as income [abstract]Contingent rents recognised as income, classified as finance leaseContingent rents recognised as income, classified as operatingleaseTotal contingent rents recognised as incomeExplanation of unguaranteed residual values accruing to benefit of lessor textAccumulated allowance for uncollectible minimum lease paymentsreceivableDescription of material leasing arrangements by lessor classified asfinance lease(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantX durationX durationX durationX instanttextIAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 47 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 56 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 47 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 56 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 47 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_e&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 17 2011-01-01 56 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 47 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 47 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 17 2011-01-01 47 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_47_f&doctype=Standard 2011-03-25


Description of material leasing arrangements by lessor classified asoperating lease[832.800] Vurdering af indholdet af af transaktioner, som har juridisk form af enleasingkontraktDisclosure of arrangements involving legal form of lease [text block]Disclosure of detailed information about arrangements involving legal form oflease [text block]Disclosure of detailed information about arrangements involving legalform of lease [abstract]Disclosure of detailed information about arrangements involvinglegal form of lease [table]texttableIAS 17 2011-01-01 56 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=17&date=2011-03-25&anchor=para_56_c&doctype=Standard 2011-03-25SIC 27 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=27&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25SIC 27 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard 2011-03-25SIC 27 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard 2011-03-25Arrangements involving legal form of lease [axis]Arrangements involving legal form of lease [member]axismemberSIC 27 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard 2011-03-25SIC 27 2011-01-01 10http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_10&doctype=Standard 2011-03-25Disclosure of detailed information about arrangements involvinglegal form of lease [line items][832.900] Koncessions aftalerDescription of arrangement involving legal form of leaseDescription of asset underlying arrangement involving legalform of lease and any restrictions on its useDescription of life and other significant terms of arrangementinvolving legal form of leaseExplanation of transactions linked togethertexttexttexttextExplanation of accounting treatment applied to any fee received textAmount recognised as income from arrangement involving legalform of leaseDescription of line item of statement of comprehensive incomein which amount recognised as income from arrangementinvolving legal form of lease is includedDisclosure of service concession arrangements [text block]X durationtextSIC 27 2011-01-01 10 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_10_a&doctype=Standard 2011-03-25SIC 27 2011-01-01 10 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_10_a_i&doctype=Standard 2011-03-25SIC 27 2011-01-01 10 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_10_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25SIC 27 2011-01-01 10 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_10_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25SIC 27 2011-01-01 10 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_10_b&doctype=Standard 2011-03-25SIC 27 2011-01-01 10 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_10_b&doctype=Standard 2011-03-25SIC 27 2011-01-01 10 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=27&date=2011-03-25&anchor=para_10_b&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 Consensushttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=sect_Consensus&doctype=Standard2011-03-25


Disclosure of detailed information about service concession arrangements[text block]Disclosure of detailed information about service concessionarrangements [abstract]Disclosure of detailed information about service concessionarrangements [table]Service concession arrangements [axis]Service concession arrangements [member]tableaxismemberSIC 29 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6&doctype=Standard2011-03-25Disclosure of detailed information about service concessionarrangements [line items]Description of service concession arrangementExplanation of significant terms of service concessionarrangement that may affect amount, timing and certainty offuture cash flowstexttextExplanation of nature and extent of rights to use specified assets textExplanation of nature and extent of obligations to provide orrights to expect provision of servicesExplanation of nature and extent of obligations to acquire orbuild items of property, plant and equipmentExplanation of nature and extent of obligations to deliver orrights to receive specified assets at end of concession periodExplanation of nature and extent of renewal and terminationoptionsExplanation of nature and extent of other rights and obligationsDescription of changes in service concession arrangementExplanation of how service concession arrangement has beenclassifiedRevenue recognised on exchanging construction services for financial asset X durationtexttexttexttexttexttexttextSIC 29 2011-01-01 6 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6_a&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6_b&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6_c_i&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6 c iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6_c_iii&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6 c ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6_c_iv&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6 c vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6_c_v&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6 c vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6_c_vi&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6_d&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6_e&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6A&doctype=Standard 2011-03-25


Revenue recognised on exchanging construction services for intangibleassetProfit (loss) recognised on exchanging construction services for financialassetProfit (loss) recognised on exchanging construction services for intangibleasset[834.120] Aktiebaseret vedlæggelseDisclosure of share-based payment arrangements [text block]Disclosure of terms and conditions of share-based payment arrangement[text block]Disclosure of terms and conditions of share-based paymentarrangement [abstract]Disclosure of terms and conditions of share-based paymentarrangement [table]Types of share-based payment arrangements [axis]Share-based payment arrangements [member]X durationX durationX durationtableaxismemberSIC 29 2011-01-01 6Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6A&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6A&doctype=Standard 2011-03-25SIC 29 2011-01-01 6Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=SIC&num=29&date=2011-03-25&anchor=para_6A&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 44http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_44&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard 2011-03-25Disclosure of terms and conditions of share-based paymentarrangement [line items]Description of share-based payment arrangementDescription of vesting requirements for share-basedpayment arrangementDescription of maximum term of options granted for sharebasedpayment arrangementDescription of method of settlement for share-basedpayment arrangementDate of grant of share-based payment arrangementNumber of instruments granted in share-based paymentarrangementDisclosure of number and weighted average exercise prices of share options[text block]texttexttexttexttextX.XX durationIFRS 2 2011-01-01 45 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 IG23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_IG23&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 IG23http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_IG23&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b&doctype=Standard 2011-03-25


Disclosure of number and weighted average exercise prices of shareoptions [abstract]Disclosure of number and weighted average exercise prices of shareoptions [table]Groups of share options [axis]Share options [member]Share options outstanding [member]Share options granted [member]Share options forfeited [member]Share options exercised [member]Share options expired [member]Share options exercisable [member]Disclosure of number and weighted average exercise prices of shareoptions [line items]Number of share options in share-based payment arrangementWeighted average exercise price of share options in sharebasedpayment arrangementWeighted average share price for share options in share-based paymentarrangement exercised during period at date of exerciseDisclosure of number and weighted average remaining contractual life ofoutstanding share options [text block]Disclosure of number and weighted average remaining contractual life ofoutstanding share options [abstract]tableaxismembermembermembermembermembermembermemberX.XX instantX durationX durationIFRS 2 2011-01-01 45 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 2 2011-01-01 45 b vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b_vi&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b_iii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 b ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b_iv&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 b vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b_v&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 b viihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b_vii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 2 2011-01-01 45 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_d&doctype=Standard 2011-03-25


Disclosure of number and weighted average remaining contractuallife of outstanding share options [table]Ranges of exercise prices for outstanding share options [axis]Ranges of exercise prices for outstanding share options[member]Disclosure of number and weighted average remaining contractuallife of outstanding share options [line items]Number of outstanding share optionsWeighted average remaining contractual life of outstandingshare optionsExplanation of determination of fair value of goods or services received orfair value of equity instruments granted on share-based paymentsDisclosure of indirect measurement of fair value of goods or servicesreceived, share options granted during period [text block]Weighted average fair value at measurement date, share optionsgrantedInformation about how fair value was measured, share options grantedDescription of option pricing model, share options grantedDescription of inputs to option pricing model, share options grantedWeighted average share price, share options grantedExercise price, share options grantedDescription of expected volatility, share options grantedDescription of option life, share options grantedtableaxismemberX.XX instantX.XX instanttextX instanttexttexttextX durationX durationtexttextIFRS 2 2011-01-01 45 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 45 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_45_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 46http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_46&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25


Expected dividend, share options grantedDescription of risk free interest rate, share options grantedDescription of other inputs to options pricing model, shareoptions grantedDescription of method used and assumptions made toincorporate effects of expected early exercise, share optionsgrantedInformation about how expected volatility was determined, shareoptions grantedInformation whether and how other features were incorporated intomeasurement of fair value, share options grantedDisclosure of indirect measurement of fair value of goods or servicesreceived, other equity instruments granted during period [text block]Number of instruments, other equity instruments grantedWeighted average fair value at measurement date, other equityinstruments grantedInformation how fair value was measured, other equity instrumentsgrantedInformation about how fair was determined if not on basis ofobservable market, other equity instruments grantedInformation whether and how expected dividends were incorporatedinto measurement of fair value, other equity instruments grantedInformation whether and how other features were incorporated intomeasurement of fair value, other equity instruments grantedDisclosure of indirect measurement of fair value of goods or servicesreceived, share-based payment arrangements modified during period [textblock]Explanation of modifications, modified share-based paymentarrangementsIncremental fair value granted, modified share-based paymentarrangementsX durationtexttexttexttexttextX.XX durationX instanttexttexttexttexttextX durationIFRS 2 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 a ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 a iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_ii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 a iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_a_iii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 b iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_b_iii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 47 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25


Information on how incremental fair value granted was measured,modified share-based payment arrangementsExplanation of direct measurement of fair value of goods or servicesreceivedDescription of reason why fair value of goods or services received cannot bereliably estimatedExplanation of effect of share-based payments on entity's profit or losstexttexttexttextIFRS 2 2011-01-01 47 c iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_47_c_iii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 48http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_48&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 49http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_49&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25Expense from share-based payment transactions in which goods or servicesreceived did not qualify for recognition as assetsExpense from equity-settled share-based payment transactions in whichgoods or services received did not qualify for recognition as assetsExplanation of effect of share-based payments on entity's financial positionLiabilities from share-based payment transactionsIntrinsic value of liabilities from share-based payment transactions for whichcounterparty's right to cash or other assets vestedAdditional information about share-based payment arrangements[834.480] PersonaleydelserDisclosure of employee benefits [text block]Disclosure of defined benefit plans [text block]Disclosure of defined benefit plans [abstract]Disclosure of defined benefit plans [table]Defined benefit plans [axis]Defined benefit plans [member](X) duration(X) durationtextX instantX instanttexttableaxismemberIFRS 2 2011-01-01 51 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_51_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 51 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_51_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 51 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_51_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 51 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_51_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 2 2011-01-01 52http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=2&date=2011-03-25&anchor=para_52&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 Scopehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=sect_Scope&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 122http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_122&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 122http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_122&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 122http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_122&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 122http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_122&doctype=Standard 2011-03-25


Foreign defined benefit plans [member]Domestic defined benefit plans [member]Multi-employer defined benefit plans [member]Disclosure of defined benefit plans [line items]Description of accounting policy for recognising actuarial gainsand losses [text block]Description of type of planReconciliation of changes in present value of defined benefitobligation [abstract]Defined benefit obligation, at present value at beginning ofperiodChanges in defined benefit obligation, at present value[abstract]Increase (decrease) through current service cost,defined benefit obligation, at present valueIncrease (decrease) through interest cost, definedbenefit obligation, at present valueAcquisitions through business combinations, definedbenefit obligation, at present valueIncrease (decrease) through actuarial losses (gains),defined benefit obligation, at present valueContributions by plan participants, defined benefitobligation, at present valueDecrease through benefits paid, defined benefitobligation, at present valueIncrease (decrease) through past service cost, definedbenefit obligation, at present valueIncrease (decrease) through curtailments, definedbenefit obligation, at present valuemembermembermembertextX instantX durationX durationX duration(X) durationX duration(X) durationX duration(X) durationIAS 19 2011-01-01 122 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_122_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 122 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_122_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 29 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_29_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A p ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c_ii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A c viiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c_viii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A c ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c_iv&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A c iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c_iii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A c vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c_vi&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A c viihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c_vii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A c ixhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c_ix&doctype=Standard2011-03-25


Increase (decrease) through settlements, defined benefit(X) durationobligation, at present valueIncrease (decrease) through net exchange differences,defined benefit obligation, at present valueTotal increase (decrease) in defined benefit obligation,at present valueDefined benefit obligation, at present value at end of periodDefined benefit obligation arising from wholly unfunded plansDefined benefit obligation arising from wholly or partly fundedplansReconciliation of changes in fair value of plan assets [abstract]Plan assets, at fair value at beginning of periodChanges in plan assets, at fair value [abstract]Increase (decrease) through actuarial gains (losses),plan assets, at fair valueIncrease (decrease) through business combinations,plan assets, at fair valueIncrease (decrease) through expected return, planassets, at fair valueDecrease through benefits paid, plan assets, at fairvalueIncrease (decrease) through contributions by planparticipants, plan assets, at fair valueIncrease (decrease) through contributions by employer,plan assets, at fair valueX durationX durationX instantX instantX instant(X) instant(X) duration(X) duration(X) durationX duration(X) duration(X) durationIAS 19 2011-01-01 120A c xhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c_x&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A c vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c_v&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A p ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A p ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_ii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e viihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_vii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_vi&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_v&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_iv&doctype=Standard2011-03-25


Increase (decrease) through net exchange differences,plan assets, at fair valueIncrease (decrease) through settlements, plan assets, atfair valueTotal increase (decrease) in plan assets, at fair valuePlan assets, at fair value at end of periodReimbursement rights, at fair value at beginning of periodChanges in reimbursement rights, at fair value [abstract]Increase (decrease) through actuarial gains (losses),reimbursement rights, at fair valueIncrease (decrease) through business combinations,reimbursement rights, at fair valueIncrease (decrease) through expected return,reimbursement rights, at fair valueDecrease through benefits paid, reimbursement rights,at fair valueIncrease (decrease) through contributions by planparticipants, reimbursement rights, at fair valueIncrease (decrease) through contributions by employer,reimbursement rights, at fair valueIncrease (decrease) through net exchange differences,reimbursement rights, at fair valueIncrease (decrease) through settlements,reimbursement rights, at fair value(X) durationX duration(X) duration(X) instant(X) instant(X) duration(X) duration(X) durationX duration(X) duration(X) duration(X) durationX durationIAS 19 2011-01-01 120A e iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_iii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e viiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_viii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A p ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A f ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f_iv&doctype=Standard2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_ii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e viihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_vii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_vi&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_v&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_iv&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_iii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A e viiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e_viii&doctype=Standard2011-03-25


Total increase (decrease) in reimbursement rights, atfair valueReimbursement rights, at fair value at end of periodRecognised assets and liabilities of defined benefit plans[abstract]Recognised liabilities, defined benefit planRecognised assets, defined benefit planNet liability (asset) of defined benefit plansReconciliation of liability (asset) of defined benefit plans[abstract]Defined benefit obligation, at present valuePlan assets, at fair valueReimbursement rights, at fair valueUnrecognised actuarial gains (losses)(X) duration(X) instantX instant(X) instantX instantX instant(X) instant(X) instantX instantUnrecognised negative past service cost (past service cost) (X) instantUnrecognised assets of defined benefit plans(X) instantIAS 19 2011-01-01 120A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A f ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f_iv&doctype=Standard2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A p ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A p ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A f ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f_iv&doctype=Standard2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A f ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A f iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A f iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f_iii&doctype=Standard2011-03-25


Other amounts recognised for defined benefit plansNet liability (asset) of defined benefit plansRecognised expense of defined benefit plans [abstract]Current service cost, defined benefit planInterest cost, defined benefit planExpected return on plan assets, defined benefit planExpected return on recognised assets for reimbursementright, defined benefit planActuarial losses (gains) recognised in profit or loss, definedbenefit planPast service cost recognised in profit or loss, defined benefitplanEffect of curtailment or settlement recognised in profit orloss, defined benefit planEffects of limit in IAS 19 paragraph 58 bTotal post-employment benefit expense, defined benefitplansX instantX instant(X) duration(X) durationX durationX durationX duration(X) durationX durationX duration(X) durationIAS 19 2011-01-01 120A f vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f_v&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A g ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_g_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A g iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_g_ii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A g iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_g_iii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A g ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_g_iv&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A g vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_g_v&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A g vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_g_vi&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A g viihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_g_vii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A g viiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_g_viii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_g&doctype=Standard 2011-03-25


Øvrig totalindkomst efter skat på aktuarmæssige gevinster (tab)på ydelsesbaserede pensionsordningerX durationIAS 19 2011-01-01 120A h ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_h_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 91 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_a&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01Øvrig totalindkomst før skat på aktuarmæssige gevinster (tab)på ydelsesbaserede pensionsordningerØvrig totalindkomst efter skat, effekten af begrænsningen i IAS19 paragraf 58 BX durationX durationIAS 19 2011-01-01 120A h ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_h_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 91 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_91_b&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 7http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_7&doctype=Standard2011-06-01IAS 19 2011-01-01 120A h iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_h_ii&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01


Øvrig totalindkomst efter skat, effekten af begrænsningen i IAS19 paragraf 58 BCumulative actuarial gains (losses) recognised in othercomprehensive incomeDescription of percentage or amount which each major categorycontributes to fair value of total plan assets [text block]Equity instruments, amount contributed to fair value of planassetsDebt instruments, amount contributed to fair value of planassetsProperty, amount contributed to fair value of plan assetsX durationX instant(X) instant(X) instant(X) instantOther assets, amount contributed to fair value of plan assets (X) instantEquity instruments, percentage contributed to fair value ofplan assetsDebt instruments, percentage contributed to fair value ofplan assetsX.XX instantX.XX instantProperty, percentage contributed to fair value of plan assets X.XX instantOther assets, percentage contributed to fair value of planassetsAmounts of entity's own financial instruments included in fairvalue of plan assetsAmounts of property occupied by entity included in fair value ofplan assetsAmounts of other assets used by entity included in fair value ofplan assetsX.XX instant(X) instant(X) instant(X) instantIAS 19 2011-01-01 120A h iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_h_ii&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_g&doctype=Standard 2011-06-01IAS 19 2011-01-01 120A ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_j&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_j&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_j&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_j&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_j&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_j&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_j&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_j&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_j&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A k ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_k_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A k iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_k_ii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A k iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_k_ii&doctype=Standard2011-03-25


Description of basis used to determine expected rate of returnon assetsActual return on plan assets and reimbursement rightrecognised as assetActuarial assumption of discount ratesActuarial assumption of expected rates of return on plan assetsActuarial assumption of expected rates of return onreimbursement right recognised as assetActuarial assumption of expected rates of salary increasesActuarial assumption of medical cost trend ratesOther material actuarial assumptionsExperience adjustments on plan assets and plan liabilities[abstract]Defined benefit obligation, at present valuePlan assets, at fair valueNet surplus (deficit) in planExperience adjustments on plan liabilitiesExperience adjustments on plan assetstext(X) durationX.XX instantX.XX instantX.XX instantX.XX instantX.XX instantX.XX instantX instant(X) instant(X) instantX durationX durationIAS 19 2011-01-01 120A lhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_l&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A mhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_m&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A n ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_n_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A n iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_n_ii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A n iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_n_iii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A n ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_n_iv&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A n vhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_n_v&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A n vihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_n_vi&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A p ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A p ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 19 2011-01-01 120A ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A p ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A p iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_ii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A p iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_ii&doctype=Standard2011-03-25


Percentage of experience adjustments on plan liabilitiesPercentage of experience adjustments on plan assetsEstimate of contributions expected to be paid to planDescription of contractual agreement or stated policy for charging netdefined benefit costDescription of policy for determining contribution of defined benefit plansthat share risks between various entities [text block]Effect of increase of one percentage point, aggregate current servicecost and interest costEffect of decrease of one percentage point, aggregate current servicecost and interest costEffect of increase of one percentage point, accumulated postemploymentbenefit obligation for medical costsEffect of decrease of one percentage point, accumulated postemploymentbenefit obligation for medical costsDescription of fact that multi-employer plan is defined benefit planDescription of reason why sufficient information is not available toaccount for multi-employer plan as defined benefit planDescription of information about surplus or deficit of multi-employer plan textDescription of basis used to determine surplus or deficit of multiemployerplanDescription of implications of surplus or deficit on multi-employer planfor entityDescription of nature of obligation, termination benefits contingent liabilityDescription of information about termination benefits for key managementpersonnelX.XX instantX.XX instantX durationtextX durationX durationX durationX durationtexttexttexttexttexttextIAS 19 2011-01-01 120A p iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_ii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A p iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_p_ii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A qhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_q&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 34B ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_34B_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 34B bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_34B_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A o ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_o_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A o ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_o_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A o iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_o_ii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 120A o iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_120A_o_ii&doctype=Standard2011-03-25IAS 19 2011-01-01 30 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_30_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 30 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_30_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 30 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_30_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 30 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_30_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 30 c iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_30_c_iii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 141http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_141&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 143http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_143&doctype=Standard 2011-03-25


Description of nature of termination benefits expenseOmkostninger ved fratrædelsesgodtgørelseExpenses recognised on transitional liabilitiesRemaining unrecognised amount of transitional liabilities[835.110] IndkomstskatterDisclosure of income tax [text block]Major components of tax expense (income) [abstract]Current tax expense (income)Adjustments for current tax of prior periodOther components of current tax expense (income)Deferred tax expense (income) relating to origination and reversal oftemporary differencesDeferred tax expense (income) relating to tax rate changes or impositionof new taxestext(X) duration(X) durationX instant(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationIAS 19 2011-01-01 142http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_142&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 142http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_142&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 155 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_155_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 19 2011-01-01 155 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=19&date=2011-03-25&anchor=para_155_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 12 2011-01-01 80 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_80_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 80 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_80_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 80http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_80&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 80 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_80_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 80 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_80_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 80 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&dTax benefit arising from previously unrecognised tax loss, tax credit ortemporary difference of prior period used to reduce current tax expense X duration ate=2011-03-25&anchor=para_80_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 80 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&dTax benefit arising from previously unrecognised tax loss, tax credit ortemporary difference of prior period used to reduce deferred tax expense X duration ate=2011-03-25&anchor=para_80_f&doctype=Standard 2011-03-25Deferred tax expense arising from write-down or reversal of write-downof deferred tax assetTax expense (income) relating to changes in accounting policies anderrors included in profit or lossOther components of deferred tax expense (income)(X) duration(X) duration(X) durationIAS 12 2011-01-01 80 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_80_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 80 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_80_h&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 80http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_80&doctype=Standard 2011-03-25


Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteterCurrent and deferred tax relating to items charged or credited directly toequity [abstract]Current tax relating to items credited (charged) directly to equityDeferred tax relating to items credited (charged) directly to equityAggregate current and deferred tax relating to items credited (charged)directly to equitySkat vedrørerende elementer af den øvrige totalindkomstSkat af valutakursdifferencer på omregning af øvrig totalindkomst(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationIAS 12 2011-01-01 79http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_79&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_d&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 26 2011-01-01 35 b viiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_viii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23_h&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Skat af finansielle aktiver disponible for salg af øvrig totalindkomst(X) durationExpiry date 2013-01-01 IAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, Expiry date 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01


Skat af sikring af pengestrømme af øvrig totalindkomst(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Indkomstskat der vedrører ændringer i reserver for opskrivning af øvrigtotal indkomst(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Indkomstskat der vedrører ydelsesbaserede pensionsordninger af øvrigtotalindkomst(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Skat af effekten af begrænsningen i IAS 19 paragraf 58 B af øvrigtotalindkomst(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Skat der vedrører investeringer i egenkapitalinstrumenter i øvrigtotalindkomst(X) durationEffective 2013-01-01 IAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-0190http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Indkomstskat der vedrører sikring af nettoinvesteringer i udenlandskevirksomheder af øvrig totalindkomst(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01


Skat af ændringer i dagsværdien af finansielle forpligtelser som kanhenføres til ændringer i kreditrisikoen af forpligtelser for øvrigtotalindkomst(X) durationEffective 2013-01-01 IAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, Effective 2013-01-01 IAS 1 2011-01-0190http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Omklassifikationsregulering af indkomstskat der vedrører elementer aføvrig total indkomst(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 abhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_ab&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Skat af andel af øvrig totalindkomst fra associerede virksomheder og jointventures som regnskabsmæssigt er behandlet efter indre værdis metode(X) durationIAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 90http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_90&doctype=Standard2011-06-01Tax expense of discontinued operation [abstract]Tax expense relating to gain (loss) on discontinuanceTax expense relating to profit (loss) from ordinary activities ofdiscontinued operationsExplanation of changes in applicable tax rates to previous accounting period textDescription of expiry date of temporary differences, unused tax losses andunused tax creditsDeductible temporary differences for which no deferred tax asset isrecognisedUnused tax losses for which no deferred tax asset recognisedUnused tax credits for which no deferred tax asset recognised(X) duration(X) durationtextX instantX instantX instantIAS 12 2011-01-01 81 h ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_h_i&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 5 2011-01-01 33 b ivhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_b_iv&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 h iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_h_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 5 2011-01-01 33 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=5&date=2011-03-25&anchor=para_33_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_e&doctype=Standard 2011-03-25


Temporary differences associated with investments in subsidiaries,branches and associates and interests in joint ventures for which deferredtax liabilities have not been recognisedDisclosure of temporary difference, unused tax losses and unused taxcredits [text block]Disclosure of temporary difference, unused tax losses and unused taxcredits [abstract]Disclosure of temporary difference, unused tax losses and unusedtax credits [table]Temporary difference, unused tax losses and unused tax credits[axis]Temporary difference, unused tax losses and unused taxcredits [member]Temporary differences [member]Unused tax losses [member]Unused tax credits [member]Disclosure of temporary difference, unused tax losses and unusedtax credits [line items]Deferred tax assets and liabilities [abstract]Deferred tax assetsX instanttableaxismembermembermembermember(X) instantIAS 12 2011-01-01 81 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_f&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 g ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ohttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_o&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ohttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_o&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard2011-06-01


Udskudte skatteforpligtelserX instantIAS 12 2011-01-01 81 g ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ohttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_o&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ohttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_o&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 1 2011-01-01 56http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_56&doctype=Standard2011-06-01Net deferred tax liability (asset)Deferred tax expense (income) [abstract]Deferred tax expense (income)Deferred tax expense (income) recognised in profit orlossIncome tax consequences of dividends proposed or declared before financialstatements authorised for issue not recognised as liabilityIncrease (decrease) in amount recognised for pre-acquisition deferred taxassetDescription of event or change in circumstances that caused recognition ofdeferred tax benefits acquired in business combination after acquisition date textDescription of evidence supporting recognition of deferred tax asset whenutilisation is dependent on future taxable profits in excess of profits fromreversal of taxable temporary differences and entity has suffered loss injurisdiction to which deferred tax asset relatesDeferred tax asset when utilisation is dependent on future taxable profits inexcess of profits from reversal of taxable temporary differences and entityhas suffered loss in jurisdiction to which deferred tax asset relatesDescription of nature of potential income tax consequences that would resultfrom payment of dividendDescription of amounts of potential income tax consequences practicablydeterminableReconciliation of accounting profit multiplied by applicable tax rates[abstract]X instant(X) duration(X) durationX duration(X) durationtext(X) instanttexttextIAS 12 2011-01-01 81 g ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 g iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 g iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_g_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 jhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_j&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 khttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_k&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 82http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_82&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 82http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_82&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 82Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_82A&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 82Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_82A&doctype=Standard 2011-03-25


Accounting profitTax expense (income) at applicable tax rateTax effect of revenues exempt from taxationTax effect of expense not deductible in determining taxable profit (taxloss)Tax effect of tax lossesTax effect of foreign tax ratesTax effect from change in tax rateOther tax effects for reconciliation between accounting profit and taxexpense (income)Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteterReconciliation of average effective tax rate and applicable tax rate [abstract]X duration(X) durationX duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationIAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 79http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_79&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 82 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_82_d&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 26 2011-01-01 35 b viiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=26&date=2011-03-25&anchor=para_35_b_viii&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 8 2011-01-01 23 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=8&date=2011-03-25&anchor=para_23_h&doctype=Standard 2011-03-25


Accounting profitApplicable tax rateTax rate effect of revenues exempt from taxationTax rate effect of expense not deductible in determining taxable profit(tax loss)Tax rate effect of tax lossesTax rate effect of foreign tax ratesTax rate effect from change in tax rateOther tax rate effects for reconciliation between accounting profit and taxexpense (income)Total average effective tax rate[836.200] LåneomkostningerDisclosure of borrowing costs [text block]Borrowing costs capitalisedCapitalisation rate of borrowing costs eligible for capitalisation[836.500] ForsikringskontrakterDisclosure of insurance contracts [text block]Disclosure of amounts arising from insurance contracts [text block]Description of accounting policy for insurance contracts and relatedassets, liabilities, income and expense [text block]X durationX.XX durationX.XX durationX.XX durationX.XX durationX.XX durationX.XX durationX.XX durationX.XX duration(X) durationX.XX durationIAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 12 2011-01-01 81 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 12 2011-01-01 81 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=12&date=2011-03-25&anchor=para_81_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IAS 23 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=23&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 23 2011-01-01 26 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=23&date=2011-03-25&anchor=para_26_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 23 2011-01-01 26 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=23&date=2011-03-25&anchor=para_26_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 36http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_36&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_a&doctype=Standard 2011-03-25


Assets arising from insurance contractsAssets under insurance contracts and reinsurance contracts issuedDeferred acquisition costs arising from insurance contractsIntangible assets relating to insurance contracts acquired inbusiness combinations or portfolio transfersAssets under reinsurance cededLiabilities under insurance contracts and reinsurance contracts issued[abstract]Unearned premiumsClaims reported by policyholdersClaims incurred but not reportedProvisions arising from liability adequacy testsProvisions for future non-participating benefitsLiabilities or components of equity relating to discretionaryparticipation featuresReceivables and payables related to insurance contractsNon-insurance assets acquired by exercising rights to recoveriesOther liabilities under insurance contracts and reinsurance contractsissued(X) instant(X) instant(X) instant(X) instant(X) instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantX instantIFRS 4 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG20 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG20_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 IG39 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG39_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 IG23ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG23_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG23 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG23_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG20 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG20_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG22 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG22_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG22 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG22_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG22 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG22_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG22 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG22_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG22 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG22_e&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG22 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG22_f&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG22 ghttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG22_g&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG22 hhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG22_h&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG22http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG22&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Total liabilities under insurance contracts and reinsurance contractsissuedIncome arising from insurance contractsExpense arising from insurance contractsRevenue from insurance contracts issued (without reduction forreinsurance held)Income from contracts with reinsurersExpense for policyholder claims and benefits (without reduction forreinsurance held)Expenses arising from reinsurance heldCash flows from (used in) insurance contractsGains (losses) recognised in profit or loss on buying reinsuranceAmortisation of losses (gains) arising on buying reinsuranceRemaining unamortised gains (losses) arising on buying reinsurance atbeginning of periodRemaining unamortised gains (losses) arising on buying reinsurance atend of periodExplanation of process used to determine assumptions to measurerecognised assets, liabilities, income and expense arising frominsurance contractsX instantX duration(X) durationX durationX duration(X) duration(X) duration(X) durationX duration(X) durationX instantX instanttextIFRS 4 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 IG20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG20_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 IG37ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG37_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG24 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG24 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG24 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG24 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG24_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 b ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_b_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 b iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_b_ii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_c&doctype=Standard 2011-03-25


Explanation of effect of changes in assumptions to measure insuranceassets and insurance liabilitiesReconciliation of changes in liabilities under insurance contracts andreinsurance contracts issued [abstract]Liabilities under insurance contracts and reinsurance contractsissued at beginning of periodChanges in liabilities under insurance contracts and reinsurancecontracts issued [abstract]Additions, liabilities under insurance contracts and reinsurancecontracts issuedCash paid, liabilities under insurance contracts and reinsurancecontracts issuedExpense (income) included in profit or loss, liabilities underinsurance contracts and reinsurance contracts issuedIncrease (decrease) through transfers, liabilities under insurancecontracts and reinsurance contracts issuedIncrease (decrease) through net exchange differences, liabilitiesunder insurance contracts and reinsurance contracts issuedIncrease (decrease) through other changes, liabilities underinsurance contracts and reinsurance contracts issuedTotal increase (decrease) in liabilities under insurance contractsand reinsurance contracts issuedLiabilities under insurance contracts and reinsurance contractsissued at end of periodtextX instantX duration(X) durationX durationX durationX durationX durationX durationX instantIFRS 4 2011-01-01 37 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 IG20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG20_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 IG37ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG37_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG37_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG37 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG37_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG37 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG37_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG37_e&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG37 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG37_f&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG37&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG37&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_b&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 IG20 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG20_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 IG37ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG37_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25


Reconciliation of changes in deferred acquisition costs arising frominsurance contracts [abstract]Deferred acquisition costs arising from insurance contracts atbeginning of periodChanges in deferred acquisition costs arising from insurancecontracts [abstract]Amounts incurred, deferred acquisition costs arising frominsurance contractsAmortisation, deferred acquisition costs arising from insurancecontractsImpairment loss recognised in profit or loss, deferred acquisitioncosts arising from insurance contractsIncrease (decrease) through other changes, deferred acquisitioncosts arising from insurance contractsTotal increase (decrease) in deferred acquisition costs arisingfrom insurance contractsDeferred acquisition costs arising from insurance contracts at end ofperiodReconciliation of changes in reinsurance assets [abstract]Reinsurance assets at beginning of periodChanges in reinsurance assets [abstract]Total increase (decrease) in reinsurance assetsReinsurance assets at end of periodDisclosure of nature and extent of risks arising from insurance contracts [textblock](X) instant(X) durationX durationX duration(X) duration(X) duration(X) instant(X) instant(X) duration(X) instantIFRS 4 2011-01-01 37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 IG39 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG39_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 IG23ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG23_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG39 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG39_b&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG39 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG39_c&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG39 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG39_d&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG39 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG39_e&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG39http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG39&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_e&doctype=Standard 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 IG39 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG39_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25, IFRS 4 2011-01-01 IG23ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG23_a&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 IG37http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_IG37&doctype=Implementation%20Guidance 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 37 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_37_e&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 38http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_38&doctype=Standard 2011-03-25


Description of objectives, policies and processes for managing risksarising from insurance contracts and methods used to manage thoserisksDisclosure of insurance risk [text block]Disclosure of sensitivity to insurance risk [text block]Sensitivity analysis to insurance riskQualitative information about sensitivity and information aboutthose terms and conditions of insurance contracts that havematerial effectDescription of concentrations of insurance riskDisclosure of actual claims compared with previous estimates [textblock]Disclosure of credit risk of insurance contracts [text block]Disclosure of liquidity risk of insurance contracts [text block]Disclosure of market risk of insurance contracts [text block]Information about exposures to market risk arising from embeddedderivatives contained in host insurance contract[838.000] Indtjening pr. aktieDisclosure of earnings per share [text block]Indtjening per aktieIndtjening (tab) per aktie fra fortsættende aktiviteterIndtjening (tab) per aktie fra ophørte aktiviteterIndtjening (tab) per aktie i altUdvandet indtjening per aktietexttexttexttexttextX.XX durationX.XX durationX.XX durationIFRS 4 2011-01-01 39 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_39_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 39 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_39_c&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 39 c ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_39_c_i&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 39A ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_39A_a&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 39A bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_39A_b&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 39 c iihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_39_c_ii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 39 c iiihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_39_c_iii&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 39 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_39_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 39 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_39_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 39 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_39_d&doctype=Standard 2011-03-25IFRS 4 2011-01-01 39 ehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IFRS&num=4&date=2011-03-25&anchor=para_39_e&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25


Udvandet indtjening (tab) per aktie fra fortsættende aktiviteterUdvandet indtjening (tab) per aktie fra ophørte aktiviteterUdvandet indtjening (tab) per aktie i altProfit (loss), attributable to ordinary equity holders of parent entity [abstract]Profit (loss) from continuing operations attributable to ordinary equityholders of parent entityProfit (loss) from discontinued operations attributable to ordinary equityholders of parent entityProfit (loss), attributable to ordinary equity holders of parent entityProfit (loss) from continuing operations attributable to ordinary equityholders of parent entity including dilutive effectsProfit (loss) from discontinued operations attributable to ordinary equityholders of parent entity including dilutive effectsProfit (loss), attributable to ordinary equity holders of parent entityincluding dilutive effectsWeighted average shares and adjusted weighted average shares [abstract]Weighted average number of sharesAdjusted weighted average number of sharesExplanation of adjustments of numerator to calculate basic earnings pershareExplanation of adjustments of denominator to calculate basic earnings pershareExplanation of adjustments of numerator to calculate diluted earnings pershareExplanation of adjustments of denominator to calculate diluted earnings pershareX.XX durationX.XX durationX.XX durationX durationX durationX durationX durationX durationX durationsharessharestexttexttexttextIAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 68http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_68&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 66http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_66&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_a&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_b&doctype=Standard 2011-03-25


Description of instruments with potential future dilutive effect not included incalculation of diluted earnings per shareDescription of transactions after reporting period that significantly changenumber of ordinary shares outstandingDescription of transactions after reporting period that significantly changenumber of potential ordinary shares outstanding[842.000] ValutaomregningDisclosure of effect of changes in foreign exchange rates [text block]Description of functional currencyBeskrivelse af præsentationsvalutaentexttexttexttexttextIAS 33 2011-01-01 70 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 33 2011-01-01 70 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=33&date=2011-03-25&anchor=para_70_d&doctype=Standard 2011-03-25IAS 21 2011-01-01 Disclosurehttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=sect_Disclosure&doctype=Standard2011-03-25IAS 21 2011-01-01 53http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_53&doctype=Standard 2011-03-25,IAS 21 2011-01-01 57 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_57_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 1 2011-01-01 51 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 51 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_51_d&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 21 2011-01-01 53http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_53&doctype=Standard 2011-03-25Description of reason why presentation currency is different from functionalcurrencyDescription of reason for change in functional currencyDescription of currency in which supplementary information is displayedDescription of methods of translation used to determine supplementaryinformationForeign exchange gain (loss)texttexttexttextX durationIAS 21 2011-01-01 53http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_53&doctype=Standard 2011-03-25IAS 21 2011-01-01 54http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_54&doctype=Standard 2011-03-25IAS 21 2011-01-01 57 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_57_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 21 2011-01-01 57 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_57_c&doctype=Standard 2011-03-25IAS 21 2011-01-01 52 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_52_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 A Statement of cash flows foran entity other than a financial institutionhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_AStatementofcashflowsforanentityotherthanafinancialinstitution&doctype=Illustrative%20Examples 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 AStatement of cash flows for an entity other than afinancial institutionhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_AStatementofcashflowsforanentityotherthanafinancialinstitution&doctype=Illustrative%20Examples 2011-06-01


Reserver for differencer ved valutaomregning[851.100] PengestrømsopgørelseDisclosure of cash flow statement [text block]Consideration paid (received)Portion of consideration paid (received) consisting of cash and cashequivalentsX instantX durationX durationCash and cash equivalents in subsidiary or businesses acquired or disposed (X) instantAssets other than cash or cash equivalents in subsidiary or businessesacquired or disposedLiabilities in subsidiary or businesses acquired or disposedDescription of accounting policy to determine components of cash and cashequivalents [text block](X) instantX instantIAS 21 2011-01-01 52 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=21&date=2011-03-25&anchor=para_52_b&doctype=Standard 2011-03-25IAS 7 2011-01-01 Presentation of a statement ofcash flowshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_Presentationofastatementofcashflows&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 Presentation of a statement of cash flowshttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=sect_Presentationofastatementofcashflows&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 40 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 40 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 40 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 40 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 40 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 40 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 40 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 40 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 40 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_d&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 40 dhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_40_d&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 46http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_46&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 46http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_46&doctype=Standard2011-06-01Cash and cash equivalents if different from statement of financial position[abstract]


Likvide beholdninger(X) instantIAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 54 ihttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_54_i&doctype=Standard 2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Bank overdraftsX instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Cash and cash equivalents classified as part of disposal group held forsale(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Other differences to cash and cash equivalents in statement of cashflowsX instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Total cash and cash equivalents if different from statement of financialposition(X) instantIAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 45http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_45&doctype=Standard2011-06-01Explanation of investing and financing transactions not requiring use of cashor cash equivalentsDescription of acquisition of assets by assuming directly related liabilities ormeans of finance leaseDescription of acquisition of entity by means of equity issuetexttexttextIAS 7 2011-01-01 43http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_43&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 43http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_43&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 44 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_44_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 44 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_44_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 44 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_44_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 44 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_44_b&doctype=Standard 2011-06-01


Description of conversion of debt to equityCash and cash equivalents held by entity unavailable for use by grouptext(X) instantIAS 7 2011-01-01 44 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_44_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 44 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_44_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 48http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_48&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 48http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_48&doctype=Standard2011-06-01Commentary by management on significant cash and cash equivalentbalances held by entity that are not available for use by grouptextIAS 7 2011-01-01 48http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_48&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 48http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_48&doctype=Standard2011-06-01Disclosure of additional information about understanding financial positionand liquidity of entity [text block]Undrawn borrowing facilitiesCash flows from (used in) activities related to joint ventures,proportionate consolidation, classified as operating activitiesCash flows from (used in) activities related to joint ventures,proportionate consolidation, classified as investing activitiesCash flows from (used in) activities related to joint ventures,proportionate consolidation, classified as financing activitiesCash flows from (used in) increases in operating capacityX instant(X) duration(X) duration(X) duration(X) durationIAS 7 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50&doctype=Standard2011-06-01IAS 7 2011-01-01 50 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_a&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_a&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 50 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 50 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 50 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_b&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 bhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_b&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 50 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_c&doctype=Standard 2011-06-01


Cash flows from (used in) maintaining operating capacityIncome taxes paid (refund) [abstract]Tilbagebetaling af indkomstskatter(X) durationX durationIAS 7 2011-01-01 50 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_c&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 50 chttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_50_c&doctype=Standard 2011-06-01IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-06-01Betalte (modtagne) skatter klassificeret som investeringsaktiviteterX durationIAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-06-01Betalte (modtagne) skatter klassificeret som finansieringsaktiviteterX durationIAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01, IAS 7 2011-01-01 14 fhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_14_f&doctype=Standard 2011-06-01Total income taxes paid (refund)[861.000] Analyse af øvrig totalindkomst efter posterDisclosure of analysis of other comprehensive income by item [text block]X durationIAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-03-25, IAS 7 2011-01-01 35http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=7&date=2011-03-25&anchor=para_35&doctype=Standard2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106A&doctype=Standard 2011-06-01


Disclosure of analysis of other comprehensive income by item [abstract]Disclosure of analysis of other comprehensive income by item [table]EgenkapitalelementertableaxisIAS 1 2011-01-01 106Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106A&doctype=Standard 2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106Ahttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106A&doctype=Standard 2011-06-01IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01EgenkapitalmemberIAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-03-25, IAS 1 2011-01-01 106http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&num=1&date=2011-03-25&anchor=para_106&doctype=Standard2011-06-01Egenkapital som kan henføres til