Farmacologische en chirurgische behandeling van obesitas ...

kce.fgov.be

Farmacologische en chirurgische behandeling van obesitas ...

²

Farmacologische en

chirurgische behandeling van

obesitas

Residentiële zorg voor

ernstig obese kinderen in

België

KCE reports vol. 36A

KCE : MARIE-LAURENCE LAMBERT, LAURENCE KOHN, IMGARD VINCK, IRINA CLEEMPUT, JOAN VLAYEN,

MARK LEYS, STEFAAN VAN DE SANDE, DIRK RAMAEKERS

UCL : CLAIRE BEGUIN, SOPHIE GERKENS, JEAN-PAUL THISSEN, DELPHINE THIMUS

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Centre fédéral dÊexpertise des soins de santé

2006

More magazines by this user
Similar magazines