Farmacologische en chirurgische behandeling van obesitas ...

kce.fgov.be

Farmacologische en chirurgische behandeling van obesitas ...

KCE reports vol. 36A HTA Obesity i

VOORWOORD

Obesitas vormt voor Amerika een grotere bedreiging dan het terrorisme, stelde de

Amerikaanse minister van volksgezondheid in maart 2006. Er zijn inderdaad redenen tot

bezorgdheid als men vaststelt dat de prevalentie van obesitas in Westerse landen

epidemische proporties begint aan te nemen. België is daarop geen uitzondering.

Men kan zich de vraag stellen of obesitas een ziekte is. Ernstige obesitas vormt, zoals

roken, een risicofactor voor toegenomen morbiditeit en mortaliteit. Een risicofactor

kan echter niet worden gelijkgesteld met een ziekte. Roken bijvoorbeeld wordt nergens

bestempeld als een ziekte.

Dit betreft geen semantische muggenzifterij. Het etiketteren van obesitas als een ziekte

geeft het een plaats binnen het medische paradigma. De rol van de medische

gemeenschap is niet langer beperkt tot het behandelen van diabetes, hypertensie,

dyslipedimia of andere co-morbiditeiten verbonden aan obesitas. Er is een uitbreiding

vast te stellen naar het behandelen van hun oorzaak; de oorzaak wordt de ziekte en zou

moeten worden behandeld, zelfs indien er geen co-morbiditeiten aanwezig zijn. Daarom

is er ook geen duidelijke begrenzing betreffendei welke graad van obesitas of

overgewicht nu precies een medische indicatie betreft. Deze problematiek stak

meermaals de kop op in dit HTA betreffende de behandelingen van obesitas.

De culturele idealen die momenteel in de Westerse samenlevingen heersen, leiden er

bovendien toe dat de vraag naar interventies die gericht zijn op gewichtsverlies indien er

medische indicaties zijn (geneesmiddelen dan wel chirurgische ingrepen) steeds meer

wordt gesteld door mensen met overgewicht wiens motivatie om te vermageren

voortvloeit uit esthetische redenen, afgezien van het feit of er daadwerkelijk medische

indicaties zijn.

Op die manier creëert de medicalisering van obesitas een gigantische afzetmarkt. Dit zet

commerciële organisaties ertoe aan om te adverteren in tijdschriften zoals bijvb.

Cosmopolitan UK en op die manier de voordelen van bariatrische chirurgie in België in

het licht te stellen. Vermageringsgeneesmiddelen die enkel op voorschrift verkrijgbaar

zijn worden intensief gepromoot naar artsen toe.

Oplossingen voor het obesitasprobleem vallen echter buiten het medische paradigma.

Zij kunnen worden gevonden in een multisectoriële benadering, nl. het verbeteren van

de eetgewoonten en het aanmoedigen van fysieke activiteit. Maar - ziekte of niet -

obesitas leidt tot een grote lijdensweg en de medische wereld wordt hier onvermijdelijk

mee geconfronteerd. De vraag stelt zich aldus hoe effectief

vermageringsgeneesmiddelen, chirurgie of intensieve interventies zoals residentiële zorg

voor obese kinderen zijn? Deze onderwerpen zijn het voorwerp van onderhavig

rapport.

Jean-Pierre CLOSON Dirk RAMAEKERS

Adjunct Algemeen Directeur Algemeen Directeur

More magazines by this user
Similar magazines