Pobierz numer - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

wsew.edu.pl

Pobierz numer - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Energetyczni Obrączkarzez Grupy ENERGApo raz trzeci w akcjiENERGA rozpoczęła trzecią edycję unikatowego naskalę Europy programu obrączkowania bocianówpt. Energetyczni obrączkarze. Przyrodnicy przeszkoliliprawie 20 pracowników Grupy ENERGA, którzyotrzymali uprawnienia do znakowania ptaków. W tymroku energetycy planują zaobrączkować ponad 1.500piskląt.Tegoroczne szkolenie „Energetycznych obrączkarzy” odbyłosię 7 czerwca br. w Straszynie pod Gdańskiem.Specjaliści ze Stacji Ornitologicznej Muzeum i InstytutuZoologii PAN w Gdańsku oraz Polskiego TowarzystwaPrzyjaciół Przyrody „pro Natura” zaprezentowali, jak poprawnieznakować młode boćki. Przeszkoleni energetycyw ciągu najbliższych tygodni będą obrączkować bociany,zanim te nauczą się fruwać i późnym latem opuszcząPolskę.Dotychczasowym rekordzistą w obrączkowaniu bocianówwśród energetyków jest Tomasz Królak – pracownikENERGI z Brodnicy, nazywany przez kolegów „Batmanem”.W zeszłym roku oznakował on ponad 100 ptaków.Za dwa miesiące okaże się, czy poprawi swój rekordtakże w tym roku.Projekt „Energetyczni obrączkarze” jest jednym z przejawówaktywności Grupy ENERGA w życiu społecznymw ramach programu „ENERGA dla Ciebie”.Dbanie o środowisko jest wartością, która wypływa z markiENERGA. Zakłada inwestycje w odnawialne źródłaenergii i stosowanie technologii przyjaznych środowisku.Popierając inicjatywy takie jak „Energetyczni Obrączkarze”dajemy innym przykład, że dziś ekologia to już nietylko słowa, ale styl życia i pracy. Dlatego nie tylko wprowadzamyproekologiczne i energooszczędne usługi orazprodukty w standardzie smart eco, ale i czynnie współpra-cujemy z przyrodnikami dla ochrony bociana białego.Celem prowadzonego od dwóch lat projektu EnergetyczniObrączkarze jest ochrona bociana białego. Zakłada onzaobrączkowanie około 5 tysięcy piskląt do końca 2012 r.,aby umożliwić ornitologom śledzenie losów bocianóww trakcie ich wędrówek po Europie i Afryce. Zdobyte w tensposób informacje pozwolą lepiej poznać zagrożenia, naktóre narażone są ptaki w środowisku nieustannie zmienianymprzez człowieka. W ciągu dwóch lat pracownicyENERGI zaobrączkowali ponad 2 tys. piskląt.Grupa ENERGA od lat angażuje się w ochronę polskichbocianów. Co roku pracownicy ENERGI montują specjal-ne platformy pod gniazda, które zapewniają ptakom bezpieczeństwo.Tym bardziej doceniamy współpracę z ener-getykami przy unikatowym na skalę Europy programieobrączkowania bocianów, ponieważ odkąd ptaki corazczęściej zaczęły budować gniazda na wysokich słupachenergetycznych, ornitolodzy mają do nich utrudniony dostęp.Co 7-my bocian w Polsce wybiera ENERGĘ. I Ty dbaj obociany!Bocianom można także pomóc, angażując się w akcję„Dbaj o bociany” na www.dbajobociany.pl orazwww.facebook.com/dbajobociany. Do tej pory, międzyinnymi dzięki przychylności ponad 17 tys. internautów,wybudowano ponad 7.600 dodatkowych platform pod bocianiegniazda. Dzisiaj na konstrukcjach zamontowanychprzez Grupę ENERGA gniazduje już ponad 15.000 pta-ków, czyli co 7-my przylatujący do Polski Bocian!Zdjęcia i filmy z obrączkowania bocianów w ramachakcji „Energetyczni Obrączkarze Grupy ENERGA”w 2009 i 2010 r.:http://media.energa.pl/PressOffice/PressKit.657.po?category_id=2162http://media.energa.pl/pl/pr/163934/polskie-bociany-widziane-w-sudanieSzkolenia i cała akcja ENERGI w ostatnim czasie spowodowaławzrost o 100 procent liczby zaobrączkowanych bocianóww Polsce. Dotąd już otrzymaliśmy 60 tzw. wiadomościpowrotnych, czyli informacji o ponownym stwier-dzeniu ptaków. Najbardziej interesujące będą jednak wiadomościo ptakach obrączkowanych w pierwszym rokuprowadzenia akcji (2008). Są to ptaki, które właśnie w tymroku pierwszy raz powrócą z Afryki na europejskie lęgowiska.Będzie można prześledzić w jakiej odległości odmiejsca wyklucia bociany będą próbowały przystąpić dolęgu, a później na ile trwałe będą te lęgowiska. Jak widaćdzięki kolejnym wiadomościom powrotnym efekty projektubędą widoczne przez lata.Beata Ostrowska, ENERGA SAbeata.ostrowska@energa.plKrzysztof Konieczny, PTTP „proNatura”k.konieczny@eko.wroc.pl106JEcolHealth, vol. 15, nr 3, maj-czerwiec 2011

More magazines by this user
Similar magazines