Corporate design by Studio Šejdl - design in

designin.sk

Corporate design by Studio Šejdl - design in

1 2 34 5 67 8 9 1099› GOLF HOSTIVAŘLOGOTYP A ORIENTAČNÝ SYSTÉM KLUBULOGOTYPE AND INFORMATION SYSTEM OF THE CLUBDIZAJN | DESIGN JURAJ SZEDLÁK10› ALTERMEDDIZAJN OBALOVÝCH RADOV KOZMETICKÝCH PRODUKTOVPACKAGING DESIGN OF COSMETIC PRODUCTSDIZAJN | DESIGN RADKA FOLPRECHTOVÁFOTO | PHOTO MICHAL LINHART1011› LOGOTYPY, SYMBOLY, PIKTORGAMYLOGOTYPES, SYMBOLS, PICTOGRAMSDIZAJN | DESIGN PETR ŠEJDLSPOLUPRÁCE | COOPERATION ZDENĚK ŠEJDLCZECH INVEST – AGENTÚRA NA PODPORU PODNIKANIA A INVESTÍCIÍSYMBOL PANDY | SYMBOL OF PANDAMULTIPROJEKT GROUP – DEVELOPÉRABARO – SYMBOL POČÍTAČOVEJ SPOLOČNOSTIRANNÝ ARCHITECTS – PREDAJCA DIZAJNOVÉHO NÁBYTKUFABRIKA – SYMBOL REKLAMNEJ AGENTÚRYREOX – REALITNÝ SERVERELIGO – PRODUCENT V MLIEKÁRENSKOM PRIEMYSLEOXES – REALITNÁ SPOLOČNOSŤGRAFICKÝ SYMBOL | GRAPHIC SYMBOL12› ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A. S.PIKTOGRAMY A ORIENTAČNÝ SYSTÉM PRE ADMINISTRATÍVNU BUDOVUPICTOGRAMS AND INFORMATION SYSTEM FOR THE OFFICE BUILDINGDIZAJN | DESIGN PETR ŠEJDLSPOLUPRÁCA | COOPERATION ZDENĚK ŠEJDLFOTO | PHOTO FILIP ŠLAPAL1226 | design!in ✱4 | 27


osobnosťpersonality„Obalový design není pouze obal vymyslet,ale vydržet celý proces od sehnání práce, přesvymyšlení, zhotovení a prodání.“Jan Činčera, Studio ČinčeraO obale bez obaluAbout package point-blankINTERVIEW BY ĽUBICA FÁBRI › PHOTO ARCHIVE OF STUDIO ČINČERA ››› WWW.CINCERA.CZ1 2 3 54Jan ČINČERA (1961) je absolvent Strednej priemyselnej školy grafickejJan ČINČERA (1961) graduated from Graphic High School of Technol-v Prahe. V rokoch 1989 – 1994 pôsobil ako odborný asistent na pražskejAkadémii výtvarných umení v ateliéri Konceptuálnych tendencií at Academy of Fine Arts in Prague in Atelier of Conceptual Tendenciesogy in Prague. From 1989 to 1994 he worked as a senior assistantu Prof. Miloša Šejna. V roku 1990 založil Studio Činčera, ktorého hlavnounáplňou je obalový dizajn a jeho realizácie. V roku 1994 pracoval main conception is package design and its realization. He worked for pa-with professor Miloš Šejn. In 1990 he founded Studio Činčera whosev papierenskom a grafickom štúdiu Pyramid Atlantic v USA. Za svoje prácezískal viacero ocenení, napríklad Cenu mladých výtvarníkov v Mnícho-was awarded many prizes, for instance The Award of Young Creativeper and graphic studio Pyramid Atlantic in the USA in 1994. Jan Činčerave (1989), Zvláštnu cenu poroty v súťaži 3D reklama a ďalšie. Realizoval Artists in Munich (1989), The Special Jury Award in the competition 3D13 samostatných a 28 spoločných výstav doma i vo svete. Každoročne Advertising and others. He had 13 independent and 28 collective exhibitionshere and abroad. Since the establishment of the competition Mladýpracuje ako predseda medzinárodnej poroty súťaže Mladý obal (1996)od jej založenia. Miluje oranžovú farbu, lístie stromov a kamene. obal (The Young Package) in 1996 he annually works as a presidentof international jury. He loves orange color, leaves and stones.Kedy a čo rozhodlo, že ste prepadli dizajnu obalov?Nevím přesně, ale po střední škole, zaměřené právě na zpracování papírua konstrukce obalů, jsem se začal více zajímat o papír, jako o nosič I do not know exactly but after High School, focused on paper process-What decided that you succumbed to package design and when?kulturní, výtvarné informace. Začala mě zajímat kniha, jako výtvarný objektprávě s přesahem k materiálu, konceptu. Hodně pro mě znamenalo a means of cultural and creative information. I was interested in a booking and package constructions, I began to be more interested in paper assetkání s J. H. Kocmanem. Zajímala mě vědecká ilustrace, práce rukama, as a creative object in connection to material and concept. It was alsohledání výtvarné podstaty materiálu – právě papíru. Takže, když jsem important for me to meet J. H. Kocman. I was attracted by scientificv roce 1994, po čtyřech letech asistentství na AVU v Praze, založil s manželkoustudio, bylo pochopitelné, že chceme navrhovat a vyrábět obaly It was, therefore, understandable that when in 1994, after four yearsillustration, working by hand and looking for creative essence of paper.právě s určitým přesahem k volné výtvarné tvorbě. Každodenně zúročuji of assistance at Academy of Fine Arts, I established a studio with my wife,své zkušenosti z předchozích let.we wanted to design and create package connected with free creativedesign. I daily make use of experience from previous years.Čo sú podľa Vás najväčšie úskalia pri tvorbe obalu?Nedávno jsem studentům při jedné přednášce říkal, že obalový design In your opinion, what are the biggest problems concerning the designingof package?není pouze obal vymyslet, ale „vydržet“ celý proces od sehnání práce,přes vymyšlení, zhotovení a prodání. Přičemž vlastní kreativní část Giving a lecture I recently told my students that package design is not6732 | design!in ✱4 | 33


osobnosťpersonality14 15 16 18 1719markety atd. Čas od času se objeví nějaká drobnost v konstrukci (kupří-What do you think about the state of contemporary package in ourkladu úprava tvaru obalů tetrapack na džus), spíše módní záležitosti,vyvíjí se nové materiály a zlepšuje se kvalita tisku. Grafické řešení můžehodně ovlivnit. Možná právě proto je jednoduše vyřešený obal s čistougrafikou víceméně vzácností a vždy mě potěší.region – Slovak Republic, Czech Republic and Central Europe?Due to globalization, package is, in fact, the same everywhere as wellas supermarkets, etc. A trifle in construction appears from time to time(for instance the adjustment of the shape of Tetra Pack juice package)as rather a fashion tendency; new materials are being developed andNa čom momentálne pracujete?Připravujeme obaly na ručně foukané sklo od designérů z Olgoj Chorchoj,doděláváme kolekci obalů pro galerii Qubus, další obaly pro sklárnuprint quality is becoming better. A graphic solution may influence a lot.Maybe that is the reason why simply designed package with clear graphicsis more or less rare and always delights me.Lhotský (a asi dalších padesát věcí…).What are you currently working on?Ďakujem za rozhovor.✱✱✱ We are getting ready the packages for hand-blown glass from designersfrom Olgoj Chorchoj; finishing the collection of package for QubusGallery, more packages for glass-works Lhotský (and approximately fiftymore things…).20Thanks for the interview.✱✱✱14› DARČEKOVÉ OBALY PRE ARCHITEKTONICKÚ KANCELÁRIU15› OBALY NA SKLENENÉ OBJEKTY16› SADA OBALOV PRE ODEVNÚ FIRMU17› SADA DARČEKOVÝCH OBALOV18› OBAL NA DVE FĽAŠE19› DARČEKOVÝ OBAL20› SADA NOVOROČNÝCH OBALOV14› GIFT PACKAGES FOR ARCHITECTURAL STUDIO15› PACKAGES FOR GLASS OBJECTS16› SET OF PACKAGES FOR CLOTHING COMPANY17› SET OF GIFT PACKAGES18› PACKAGE FOR TWO BOTTLES19› GIFT PACKAGE20› SET OF NEW YEAR’S PACKAGES36 | design!in ✱4 | 37

Similar magazines