14.07.2015 Views

Untitled - LUG

Untitled - LUG

Untitled - LUG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

141618202226CIRRUSCIRRUS SwitchCIRRUS Switch DIMCIRRUS n/tCIRRUS 2CIRRUS Long282830323436ARKADIAARKADIA n/tARKADIA MixOPTIMAHARMONYSTRATUS384042444648A-LINEARGUS OneARGUS One p/tARGUS TrimlessARGUS TwoARGUS Wall 1505456586062ARGUS Wall 2FOCUSFOCUS n/tFOCUS WallPORTOZODIAK666868707272ZODIAK PlusKATAMARANKATAMARAN WallRUBIARUBIA CeilingRUBIA Wall747680808082MODULLUXQUADROQNDERROLSIGNUMINTEGRA82INTEGRA HalogenW oprawach na świetlówki liniowe T5 istnieje możliwość zainstalowaniaenergooszczędnych świetlówek T5 ECO. Świetlówki w wersjiECO zapewniają ten sam strumień świetlny przy redukcji zużywanejenergii o ok.10-25%. Patrz strona 569.In luminaires for linear fluorescent lamps T5, there is a possibility toinstall linear energy-saving lamps T5 ECO. Lamps in “ECO” versionensure the same lighting beam with simultaneous reduction of energyconsumption at ca. 10-25 %. For more information see page 569.Oprawy dekoracyjneDecorative luminairesDekorleuchtenДекоративные светильники


14oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиCIRRUS080307 06 05 040201LM.040.M - 1x28 G5 1300 182 49 1205 5,0 -LM.041.M - 1x35 G5 1600 182 49 1505 5,6 -LM.042.M - 1x49 G5 1600 182 49 1505 5,6 -LM.043.M - 1x54 G5 1300 182 49 1205 5,0 -LM.044.M - 2x28 G5 1300 182 49 1205 5,1 300LM.045.M - 2x35 G5 1600 182 49 1505 5,7 300LM.046.M - 2x49 G5 1600 182 49 1505 5,7 300LM.047.M - 2x54 G5 1300 182 49 1205 5,1 300LM.048.M - 3x28 G5 1300 182 49 1205 5,5 301LM.049.M - 3x35 G5 1600 182 49 1505 6,1 301LM.050.M - 3x49 G5 1600 182 49 1505 6,1 301LM.051.M - 3x54 G5 1300 182 49 1205 5,5 301LM.052.M - 1x28+2x54 G5 1300 182 49 1205 5,5 -LM.053.M - 1x54+2x28 G5 1300 182 49 1205 5,5 263LM.054.M - 1x35+2x49 G5 1600 182 49 1505 6,1 -LM.055.M - 1x49+2x35 G5 1600 182 49 1505 6,1 -krzywe światłości | light beam curvessposób świecenia | light distribution09300 301 2631xT5 2xT5 3xT5rodzaje zawieszeń | suspension hangers10ZA.001ZA.00314 13 12 11PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjna zwieszana światła bezpośrednio-pośredniegona 1, 2 lub 3 świetlówki liniowe T5Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z blachy stalowejmalowanej proszkowo na kolor szary (RAL 9006, lakier termoodporny,strukturalny), od góry otwarta z możliwością zamontowania pleksi,raster aluminiowy matowy; statecznik elektroniczny lub inteligentnystatecznik elektroniczny, który dzięki zdolności rozpoznawania źródełświatła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długości i różnejmocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej, możliwośćłączenia opraw w linie świetlne za pomocą dodatkowego łącznika(LK.001), oprawa wyposażona w przewód zasilającyMontaż: na zawieszeniu linkowym typu „Y” (w komplecie), różnerodzaje podsufitek zawieszeniowych (na zamówienie)Dodatkowo: dwa rodzaje podsufitek metalowych z linką zawieszeniową(ZA.001, ZA.003); pokrywa przezroczysta (KZ.014, KZ.015) umożliwiającazamknięcie oprawy od góry za pomocą śrub montażowych(SA.001), łącznik (LK.001), raster błyszczący (na zamówienie)Zastosowanie: powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, nowoczesnesale lekcyjne i wykładowe, salony samochodowe, muzea,galerie, hole i recepcjeGBDescription: direct-indirect light pendant decorative luminaire for 1, 2or 3 linear fluorescent lamps T5Technical details: luminaire body made of steel sheet, powder coatedgrey (RAL 9006, thermo-resistant structural lacquer), body open fromthe top what enables PLX cover mounting, aluminium matt louver,electronic control gear or intelligent electronic control gear capableof identifying light sources and thus enabling the operation of T5fluorescent lamps of equal length and different power – versions: HEand HO within one light fitting, possibility of creating lighting lines byuse of connector (LK.001), electrical supply wireMounting: on wire suspension “Y” type (included), suspension hangers(on request)Additionally available: two types of hangers with suspension wire(ZA.001, ZA.003), transparent diffuser (KZ.014, KZ.015) allowing theluminaire to be closed from the top with assembly bolts (SA.001),connector (LK.001), glossy louver (on request)Application: offices, conference rooms, modern classrooms andlecture rooms, car showrooms, museums, galleries, lobbies andreception desks15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиCIRRUS15raster matowy | matt louverakcesoria | accessories | zubehör | аксессуарыKZ.014KZ.015SA.001ZA.001ZA.003raster błyszczący | glossy louverDECharakteristik: dekorative Pendelleuchte mit direktem/undirektemLicht für 1, 2 oder 3 T5-LeuchtstofflampenTechnische Beschreibung: Leuchtgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtetin grauer Farbe (RAL 9006, hitzeständiger Strukturlack);von oben offen, mit Einbaumöglichkeit einer Plexiglasabdeckung;Aluminium-Raster matt; elektronisches Vorschaltgerät oder ein intelligenteselektronisches Vorschaltgerät, das dank der Fähigkeit derLichtquellenerkennung den Betrieb der T5-Leuchtstofflampen vongleicher Länge und verschiedener Leistung in der HE- und HO-Versionin einer Leuchte ermöglicht, Leuchte zur Kombination in Lichtbandsystememithilfe des zusätzlichen Verbindungsstücks (LK.001) geeignet;Leuchte ausgerüstet mit ZuleitungMontage: auf der Seilaufhängung Typ „Y“ (im Lieferumfang); verschiedeneArten der Abdeckungen (auf Bestellung)Zusätzliches Zubehör: zwei Arten von Metall-Abdeckung mit Seilaufhängung(ZA.001, ZA.003), transparenter Leuchtendiffusor (KZ.014,KZ.015) zum Abschließen der Leuchte von oben mit den Montageschrauben(SA.001), Verbindungsstück (LK.001), glänzender Raster(auf Bestellung)Einsatzbereich: Büroräume, Konferenzsäle, moderne UnterrichtsundVortragssäle, Autosalons, Museen, Galerien, Geschäfte, Empfangsräumegóra | top viewWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахprzód | front viewPokrywa PLX przezroczysta 1200x162x2 | transparent PLX cover | durchsichtiger Deckel PLX | крышка PLX прозрачнаяPokrywa PLX przezroczysta 1500x162x2 | transparent PLX cover | durchsichtiger Deckel PLX | крышка PLX прозрачнаяŚruby montażowe pokrywy | assembly bolts for diffuser | Montageschrauben für Lampenschirm | Монтажные винты абажураPodsufitka metalowa okrągła z linką zawieszeniową - 2 linki (2 szt. w komplecie) | round hanger – 2 wires (2 pcs./set)Runde Aufhängung - 2 Leinen | Круглая подвеска – 2 веревкиPodsufitka metalowa prostokątna z linką zawieszeniową - 2 linki (2 szt. w komplecie) | rectangular hanger – 2 wiresDreieckige Aufhängung - 2 Leinen | Прямоугольная подвеска – 2 веревкиRUХарактеристика: декоративный светильник прямого-отраженногосвета для 1, 2 или 3 люминесцентных ламп T5Техническое описание: корпус светильника изготовлен из листовойстали, окрашен в серый цвет, сверху открыт с возможностьюустановки крышки из плексигласа, растр алюминиевый матовый,электронный стабилизатор, , интеллигентный электронныйстабилизатор, благодаря возможности различать источники света,позволяет подключать в одном светильнике люминесцентныелампы T5, имеющие одинаковую длину и различные мощностив версии HE и HO, возможность монтажа светильников в линиюс помощью дополнительного соединителя (LK.001), светильникоснащен электропроводомМонтаж: на тросовой подвеске типа „Y”, два вида подпотолочныхподвесок (на заказ)Дополнительное оборудование: два вида подвесок с тросиком(ZA.001, ZA.003), прозрачный диффузор (KZ.014, KZ.015),позволяющий закрыть светильник сверху с помощью монтажныхвинтов (SA.001), соединитель (LK.001), блестящий растр (назаказ)Применение: офисы, гостиницы, конференц-залы, лекционныезалы, автосалоны, бутики, музеи, торговые центры, магазины,зоны ресепшн01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


16oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиCIRRUS Switch0903020108 07 06 05 04CIRRUS SwitchLM.056.M - 1x28 G5 1300 182 49 1205 5,0 -LM.057.M - 1x35 G5 1600 182 49 1505 5,6 -LM.058.M - 1x49 G5 1600 182 49 1505 5,6 -LM.059.M - 1x54 G5 1300 182 49 1205 5,0 -LM.060.M - 2x28 G5 1300 182 49 1205 5,1 300LM.061.M - 2x35 G5 1600 182 49 1505 5,7 300LM.062.M - 2x49 G5 1600 182 49 1505 5,7 300LM.063.M - 2x54 G5 1300 182 49 1205 5,1 300LM.064.M - 3x28 G5 1300 182 49 1205 5,5 301LM.065.M - 3x35 G5 1600 182 49 1505 6,1 301LM.066.M - 3x49 G5 1600 182 49 1505 6,1 301LM.067.M - 3x54 G5 1300 182 49 1205 5,5 301LM.068.M - 1x28+2x54 G5 1300 182 49 1205 5,5 -LM.069.M - 1x54+2x28 G5 1300 182 49 1205 5,5 263LM.070.M - 1x35+2x49 G5 1600 182 49 1505 6,1 -LM.071.M - 1x49+2x35 G5 1600 182 49 1505 6,1 -CIRRUS Switch IntelligentLM.136.M - 1x28/54 G5 1300 182 49 1205 5,0 -LM.137.M - 2x28/54 G5 1300 182 49 1205 5,1 -LM.138.M - 1x35/49 G5 1600 182 49 1505 5,6 -LM.139.M - 2x35/49 G5 1600 182 49 1505 5,7 -LM.140.M - 3x28/54 G5 1300 182 49 1205 5,5 -LM.141.M - 3x35/49 G5 1600 182 49 1505 6,1 -14 13 12 11 10PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjna zwieszana światła bezpośrednio-pośredniegona 1, 2 lub 3 świetlówki liniowe T5, z jednym(do 1 lub 2 świetlówek) lub dwoma wyłącznikami sznurkowymi (do3 świetlówek)Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z blachy stalowejmalowanej proszkowo na kolor szary (RAL 9006, lakier termoodporny,strukturalny), od góry otwarta z możliwością zamontowania pleksi,raster aluminiowy matowy; statecznik elektroniczny lub inteligentnystatecznik elektroniczny, który dzięki zdolności rozpoznawania źródełświatła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długości i róznejmocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej, oprawawyposażona w przewód zasilający, możliwość łączenia opraw w linieświetlne za pomocą dodatkowego łącznika (LK.001)Montaż: na zawieszeniu linkowym typu „Y” (w komplecie), różnerodzaje podsufitek zawieszeniowych (na zamówienie)Dodatkowo: dwa rodzaje podsufitek metalowych z linką zawieszeniową(ZA.001, ZA.003); pokrywa przezroczysta (KZ.014, KZ.015) umożliwiającazamknięcie oprawy od góry za pomocą śrub montażowych(SA.001), łącznik (LK.001), raster błyszczący (na zamówienie)Zastosowanie: powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, nowoczesnesale lekcyjne i wykładowe, salony samochodowe, muzea,galerie, hole i recepcjeGBDescription: direct-indirect light pendant decorative luminaire for 1, 2or 3 fluorescent lamps T5, with one or two rope switches (for 3 lamps)Technical details: luminaire body made of steel sheet, powder coatedgrey (RAL 9006, thermo-resistant structural lacquer), body open fromthe top what enables PLX cover mounting, aluminium matt louver,electronic control gear or intelligent electronic control gear capableof identifying light sources and thus enabling the operation of T5fluorescent lamps of equal length and different power – versions: HEand HO within one light fitting, possibility of creating lighting lines byuse of connector (LK.001), electrical supply wireMounting: on wire suspension of the „Y” type (included), suspensionhangers (on request)Additionally available: two types of suspension (ZA.001, ZA.003),transparent diffuser (KZ.014, KZ.015) allowing the fitting to be closedfrom the top with installation bolts (SA.001), connector (LK.001), glossylouver (on request)Application: offices, conference rooms, modern classrooms andlecture rooms, car showrooms, museums, galleries, lobbies andreception desks15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиCIRRUS Switch17krzywe światłości | light beam curves300 301 263akcesoria | accessories | zubehör | аксессуарыKZ.014KZ.015SA.001ZA.001ZA.003DECharakteristik: dekorative Pendelleuchte mit direktem/undirektemLicht für 1, 2 oder 3 T5-Leuchtstofflampen mit einem (für 1 oder 2Leuchtstofflampen) oder zwei (für 3 Leuchtstofflampen) SchnurschalterTechnische Beschreibung: Leuchtgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtetin grauer Farbe (RAL 9006, hitzeständiger Strukturlack);von oben offen, mit Einbaumöglichkeit einer Plexiglasabdeckung;Aluminium-Raster matt; elektronisches Vorschaltgerät oder ein intelligenteselektronisches Vorschaltgerät, das dank der Fähigkeit derLichtquellenerkennung den Betrieb der T5-Leuchtstofflampen vongleicher Länge und verschiedener Leistung in der HE- und HO-Versionin einer Leuchte ermöglicht, Leuchte ausgerüstet mit Zuleitung; Möglichkeitzur Kombination in Lichtbandsysteme mithilfe des zusätzlichenVerbindungsstücks (LK.001)Montage: auf der Seilaufhängung Typ „Y“ (im Lieferumfang); verschiedeneArten der Abdeckungen (auf Bestellung)Zusätzliches Zubehör: zwei Arten von Metall-Abdeckung mit Seilaufhängung(ZA.001, ZA.003), transparenter Leuchtendiffusor (KZ.014,KZ.015) zum Abschließen der Leuchte von oben mit den Montageschrauben(SA.001), Verbindungsstück (LK.001), glänzender Raster(auf Bestellung)Einsatzbereich: Büroräume, Konferenzsäle, moderne UnterrichtsundVortragssäle, Autosalons, Museen, Galerien, Geschäfte, EmpfangsräumeWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахrodzaje zawieszeń | suspension hangersZA.001ZA.003Pokrywa PLX przezroczysta 1200x162x2 | transparent PLX cover | durchsichtiger Deckel PLX | крышка PLX прозрачнаяPokrywa PLX przezroczysta 1500x162x2 | transparent PLX cover | durchsichtiger Deckel PLX | крышка PLX прозрачнаяŚruby montażowe pokrywy | assembly bolts for diffuser | Montageschrauben für Lampenschirm | Монтажные винты абажураPodsufitka metalowa okrągła z linką zawieszeniową - 2 linki (2 szt. w komplecie) | round hanger – 2 wires (2 pcs./set)Runde Aufhängung - 2 Leinen | Круглая подвеска – 2 веревкиPodsufitka metalowa prostokątna z linką zawieszeniową - 2 linki (2 szt. w komplecie) | rectangular hanger – 2 wiresDreieckige Aufhängung - 2 Leinen | Прямоугольная подвеска – 2 веревкиRUХарактеристика: подвесной светильник прямого-отраженногосвета для люминесцентных ламп T5 (1-3 лампы) с одним или двумяшнурковыми выключателямиТехническое описание: корпус светильника изготовлен излистовой стали, окрашен в серый цвет (RAL 9006, термостойкийлак, структурный), открыт сверху с возможностью установкикрышки из плексигласа, растр матовый, электронныйстабилизатор или интеллигентный электронный стабилизатор,благодаря возможности различать источники света, позволяющиеподключать в одном светильнике люминесцентные лампы T5,имеющие одинаковую длину и различные мощности в версииHE и HO, светильник оснащен электропроводом питания,возможность монтажа светильников в световые линии с помощьюдополнительного соединителя (LK.001)Монтаж: на тросовой подвеске типа „Y”, разные виды потолочныхнакладок (на заказ)Дополнительное оборудование: два вида подвесок (ZA.001,ZA.003), прозрачный диффузор (KZ.014, KZ.015), позволяющийзакрыть светильник сверху с помощью монтажных винтов (SA.001),соединитель (LK.001), блестящий растр (на заказ)Применение: офисы, гостиницы, конференц-залы, лекционныезалы, автосалоны, бутики, музеи, торговые центры, магазины,зоны ресепшн01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники18CIRRUS Switch DIM0308 07 06 05 040201LM.072.M - 1x28 G5 1300 182 49 1205 5,0 -LM.073.M - 1x35 G5 1600 182 49 1505 5,6 -LM.074.M - 1x49 G5 1600 182 49 1505 5,6 -LM.075.M - 1x54 G5 1300 182 49 1205 5,0 -LM.076.M - 2x28 G5 1300 182 49 1205 5,1 300LM.077.M - 2x35 G5 1600 182 49 1505 5,7 300LM.078.M - 2x49 G5 1600 182 49 1505 5,7 300LM.079.M - 2x54 G5 1300 182 49 1205 5,1 300LM.080.M - 3x28 G5 1300 182 49 1205 5,5 301LM.081.M - 3x35 G5 1600 182 49 1505 6,1 301LM.082.M - 3x49 G5 1600 182 49 1505 6,1 301LM.083.M - 3x54 G5 1300 182 49 1205 5,5 301LM.084.M - 1x28+2x54 G5 1300 182 49 1205 5,5 -LM.085.M - 1x54+2x28 G5 1300 182 49 1205 5,5 263LM.086.M - 1x35+2x49 G5 1600 182 49 1505 6,1 -LM.087.M - 1x49+2x35 G5 1600 182 49 1505 6,1 -krzywe światłości | light beam curves09rodzaje zawieszeń | suspension hangers10300 301 263ZA.001ZA.00314 13 12 11PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjna zwieszana światła bezpośrednio-pośredniegona 1, 2 lub 3 świetlówki liniowe T5, z jednym (do 1 lub2 świetlówek) lub dwoma wyłącznikami sznurkowymi (do 3 świetlówek)Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z blachy stalowejmalowanej proszkowo na kolor szary (RAL 9006, lakier termoodporny,strukturalny), od góry otwarta z możliwością zamontowania pleksi,raster aluminiowy matowy; statecznik elektroniczny lub inteligentnystatecznik elektroniczny, który dzięki zdolności rozpoznawania źródełświatła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długości i róznejmocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej, oprawawyposażona w przewód zasilający, możliwość łączenia opraw w linieświetlne za pomocą dodatkowego łącznika (LK.001)Montaż: na zawieszeniu linkowym typu „Y” (w komplecie), różnerodzaje podsufitek zawieszeniowych (na zamówienie)Dodatkowo: dwa rodzaje podsufitek metalowych z linką zawieszeniową(ZA.001, ZA.003); pokrywa przezroczysta (KZ.014, KZ.015)umożliwiająca zamknięcie oprawy od góry za pomocą śrub montażowych(SA.001), łącznik (LK.001), raster błyszczący (na zamówienie)Zastosowanie: powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, nowoczesnesale lekcyjne i wykładowe, salony samochodowe, muzea,galerie, hole i recepcjeGBDescription: direct-indirect light pendant decorative luminaire for 1, 2or 3 fluorescent lamps T5, with one or two rope switches (for 3 lamps)Technical details: luminaire body made of steel sheet, powder coatedgrey (RAL 9006, thermo-resistant structural lacquer), body open fromthe top what enables PLX cover mounting, aluminium matt louver,electronic control gear or intelligent electronic control gear capableof identifying light sources and thus enabling the operation of T5fluorescent lamps of equal length and different power – versions: HEand HO within one light fitting, possibility of creating lighting lines byuse of connector (LK.001), electrical supply wireMounting: on wire suspension of the „Y” type (included), suspensionhangers (on request)Additionally available: two types of suspension (ZA.001, ZA.003),transparent diffuser (KZ.014, KZ.015) allowing the fitting to be closedfrom the top with installation bolts (SA.001), connector (LK.001), glossylouver (on request)Application: offices, conference rooms, modern classrooms andlecture rooms, car showrooms, museums, galleries, lobbies andreception desks15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиCIRRUS Switch DIM19akcesoria | accessories | zubehör | аксессуарыKZ.014KZ.015SA.001ZA.001ZA.003Pokrywa PLX przezroczysta 1200x162x2 | transparent PLX cover | durchsichtiger Deckel PLX | крышка PLX прозрачнаяPokrywa PLX przezroczysta 1500x162x2 | transparent PLX cover | durchsichtiger Deckel PLX | крышка PLX прозрачнаяŚruby montażowe pokrywy | assembly bolts for diffuser | Montageschrauben für Lampenschirm | Монтажные винты абажураPodsufitka metalowa okrągła z linką zawieszeniową - 2 linki (2 szt. w komplecie) | round hanger – 2 wires (2 pcs./set)Runde Aufhängung - 2 Leinen | Круглая подвеска – 2 веревкиPodsufitka metalowa prostokątna z linką zawieszeniową - 2 linki (2 szt. w komplecie) | rectangular hanger – 2 wiresDreieckige Aufhängung - 2 Leinen | Прямоугольная подвеска – 2 веревкиDECharakteristik: dekorative Pendelleuchte mit direktem/undirektemLicht für 1, 2 oder 3 T5-Leuchtstofflampen mit einem (für 1 oder 2Leuchtstofflampen) oder zwei (für 3 Leuchtstofflampen) SchnurschalterTechnische Beschreibung: Leuchtgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtetin grauer Farbe (RAL 9006, hitzeständiger Strukturlack);von oben offen, mit Einbaumöglichkeit einer Plexiglasabdeckung;Aluminium-Raster matt; elektronisches Vorschaltgerät oder ein intelligenteselektronisches Vorschaltgerät, das dank der Fähigkeit derLichtquellenerkennung den Betrieb der T5-Leuchtstofflampen vongleicher Länge und verschiedener Leistung in der HE- und HO-Versionin einer Leuchte ermöglicht, Leuchte ausgerüstet mit Zuleitung; Möglichkeitzur Kombination in Lichtbandsysteme mithilfe des zusätzlichenVerbindungsstücks (LK.001)Montage: auf der Seilaufhängung Typ „Y“ (im Lieferumfang); verschiedeneArten der Abdeckungen (auf Bestellung)Zusätzliches Zubehör: zwei Arten von Metall-Abdeckung mit Seilaufhängung(ZA.001, ZA.003), transparenter Leuchtendiffusor (KZ.014,KZ.015) zum Abschließen der Leuchte von oben mit den Montageschrauben(SA.001), Verbindungsstück (LK.001), glänzender Raster(auf Bestellung)Einsatzbereich: Büroräume, Konferenzsäle, moderne UnterrichtsundVortragssäle, Autosalons, Museen, Galerien, Geschäfte, EmpfangsräumeWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахRUХарактеристика: подвесной светильник прямого-отраженногосвета для люминесцентных ламп T5 (1-3 лампы) с одним или двумяшнурковыми выключателямиТехническое описание: корпус светильника изготовлен излистовой стали, окрашен в серый цвет (RAL 9006, термостойкийлак, структурный), открыт сверху с возможностью установкикрышки из плексигласа, растр матовый, электронныйстабилизатор или интеллигентный электронный стабилизатор,благодаря возможности различать источники света, позволяющиеподключать в одном светильнике люминесцентные лампы T5,имеющие одинаковую длину и различные мощности в версииHE и HO, светильник оснащен электропроводом питания,возможность монтажа светильников в световые линии с помощьюдополнительного соединителя (LK.001)Монтаж: на тросовой подвеске типа „Y”, разные виды потолочныхнакладок (на заказ)Дополнительное оборудование: два вида подвесок (ZA.001,ZA.003), прозрачный диффузор (KZ.014, KZ.015), позволяющийзакрыть светильник сверху с помощью монтажных винтов (SA.001),соединитель (LK.001), блестящий растр (на заказ)Применение: офисы, гостиницы, конференц-залы, лекционныезалы, автосалоны, бутики, музеи, торговые центры, магазины,зоны ресепшн01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники20CIRRUS n/t07 06 05 041211100913080314020115CIRRUS n/tLM.170.M 1x28 G5 1300 182 55 5,6 307LM.171.M 1x35 G5 1600 182 55 6,4 307LM.172.M 1x49 G5 1600 182 55 6,4 307LM.173.M 1x54 G5 1300 182 55 5,6 307LM.174.M 1x80 G5 1600 182 55 6,4 307LM.175.M 2x28 G5 1300 185 55 5,9 310LM.176.M 2x35 G5 1600 182 55 6,7 310LM.177.M 2x49 G5 1600 182 55 6,7 310LM.178.M 2x54 G5 1300 182 55 5,9 310LM.179.M 2x80 G5 1600 182 55 6,7 310CIRRUS n/t IntelligentLM.180.M 1x28/54 G5 1300 182 55 5,6 307LM.181.M 1x35/49/80 G5 1600 182 55 6,4 307LM.183.M 2x28/54 G5 1300 182 55 5,9 310LM.184.M 2x35/49/80 G5 1600 182 55 6,7 310PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjna natynkowa światła bezpośredniego,na świetlówki liniowe T5Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z blachy stalowejmalowanej proszkowo na kolor szary (RAL 9006, lakier termoodporny,strukturalny), raster aluminiowy matowy, statecznik elektroniczny lubinteligentny statecznik elektroniczny, który dzięki zdolności rozpoznawaniaźródeł światła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długościi różnej mocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowejMontaż: bezpośrednio na suficieDodatkowo: raster błyszczący (na zamówienie)Zastosowanie: powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, nowoczesnesale lekcyjne i wykładowe, salony samochodowe, muzea, galerie,hole i recepcjeGBDescription: surface mounted decorative luminaire for linear fluorescentlamps T5Technical details: luminaire body made of steel sheet, powder coatedgrey (RAL 9006, thermo-resistant structural lacquer), aluminium mattlouver, electronic control gear or intelligent electronic control gearcapable of identifying light sources and thus enabling the operation ofT5 fluorescent lamps of equal length and different power – versions:HE and HO within one light fittingMounting: directly to the ceilingAdditionally available: glossy louver (on request)Application: offices, conference rooms, modern classrooms andlecture rooms, car showrooms, museums, galleries, lobbies andreception desksFirma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиCIRRUS n/t21krzywe światłości | light beam curves307 310DECharakteristik: dekorative Anbauleuchte mit Direktstrahlung fürLinienleuchtstofflampen T5Technische Beschreibung: Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtetin grauer Farbe (RAL 9006, hitzeständiger Strukturlack);Aluminium-Raster matt, elektronisches Vorschaltgerät oder intelligenteselektronisches Vorschaltgerät, das dank der Fähigkeit derLichtquellenerkennung den Betrieb der T5- Leuchtstofflampen vongleicher Länge und verschiedener Leistung in der HE- und HO-Versionin einer Leuchte ermöglichtMontage: direkt an der DeckeZusätzliches Zubehör: auf Wunsch glänzender Raster (auf Bestellung)Anwendungsbereich: Büroräume, Konferenzsäle, moderne Unterrichts-und Vortragssäle, Autosalons, Museen, Galerien, Geschäfte,Empfangsräumeraster matowy | matt louverWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахraster błyszczący | glossy louverRUХарактеристика: напотолочный декоративный светильник для1,2,3 люминесцентных ламп T5Техническое описание: корпус светильника изготовлен из листовойстали, окраска серого цвета, термостойкая порошковая структурная,матовый растр, электронный стабилизатор, светильникоборудован интеллигентным электронным стабилизатором, которыйблагодаря возможности различать источники света, позволяетподключать в одном сетильнике люминесцентные лампы T5, имеющиеодинаковую длину и различные мощности в версии HE и HOМонтаж: непосредственно к потолкуДополнительное оборудование: блестящий растр (на заказ)Применение: офисы, конференц-залы, лекционные залы, автосалоны,бутики, музеи, торговые центры, магазины, зоны ресепшн01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники22CIRRUS 201new!09 08 07 06 05 040302CIRRUS 2LM.214.M.X 1x28 G5 1250 183 56 1080 3,7 264LM.215.M.X 1x35 G5 1550 183 56 1380 4,6 264LM.216.M.X 1x49 G5 1550 183 56 1380 4,6 264LM.217.M.X 1x54 G5 1250 183 56 1080 4,6 264LM.218.M.X 1x80 G5 1550 183 56 1380 4,6 264LM.221.M.X 2x28 G5 1250 183 56 1080 3,7 265LM.222.M.X 2x35 G5 1550 183 56 1380 4,6 265LM.223.M.X 2x49 G5 1550 183 56 1380 4,6 265LM.224.M.X 2x54 G5 1250 183 56 1080 3,7 265LM.225.M.X 2x80 G5 1550 183 56 1380 4,6 265CIRRUS 2 IntelligentLM.219.M.X 1x28/54 G5 1250 183 56 1080 3,8 264LM.219.M.X.30 1x28/54 G5 1250 183 56 1080 3,8 264LM.220.M.X 1x35/49/80 G5 1550 183 56 1380 4,6 264LM.220.M.X.30 1x35/49/80 G5 1550 183 56 1380 4,6 264LM.226.M.X 2x28/54 G5 1250 183 56 1080 3,8 265LM.226.M.X.30 2x28/54 G5 1250 183 56 1080 3,8 265LM.227.M.X 2x35/49/80 G5 1550 183 56 1380 4,6 265LM.227.M.X.30 2x35/49/80 G5 1550 183 56 1380 4,6 265LM.220.M.X.30.30 - DALI.1. biały | white | weiß | белый (RAL 9003).2. szary | grey | grau | серый (RAL 9006)rodzaje zawieszeń | suspension hangers10ZA.006 ZA.007.X ZA.008.X14 13 12 11PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjna zwieszana światła bezpośrednio-pośredniegona świetlówki liniowe T5Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanejproszkowo na kolor szary (.2) (RAL 9006, lakier termoodporny,strukturalny) lub kolor biały (.1) – RAL 9003); pokrywa górna perforowana,boki oprawy zakończone zaślepkami wykonanymi z tworzywasztucznego, raster aluminiowy matowy, stateczniki elektroniczne lubinteligentne stateczniki elektroniczne, które dzięki zdolności rozpoznawaniaźródeł światła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długościi różnej mocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowejlub ze statecznikiem z możliwością cyfrowego sterowania DALI(.30), oprawa wyposażona w przewód zasilającyMontaż: na zawieszeniu linkowym typu „Y” (w komplecie), różnerodzaje podsufitek zawieszeniowych (na zamówienie)Dodatkowo: podsufitki plastikowe z linką zawieszeniową (ZA.007,ZA.008) lub podsufitka MINI z linką zawieszeniową (ZA.006), rasteraluminiowy błyszczący, możliwość sterowania natężeniem światła dlastateczników wyposażonych w interfejs DALI za pomocą pilota, czujnikaruchu lub paneli ściennych, moduł awaryjny (na zamówienie)Zastosowanie: powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, nowoczesnesale lekcyjne i wykładowe, salony samochodowe, muzea,galerie, hole i recepcjeGBDescription: direct-indirect light pendant decorative luminaire forlinear fluorescent lamps T5Technical details: luminaire body made of steel sheet, powder paintedgrey (.2) (RAL 9006, thermo-resistant structural lacquer) or white (.1)(RAL 9003), perforated top cover, luminaire ends completed with plasticend caps, aluminum matt louver; electronic control gear or intelligentelectronic control gear capable of identifying light sources and thusenabling the operation of T5 fluorescent lamps of equal lengths anddifferent powers – versions: HE and HO within one light fitting, luminaireavailable also with DALI control gear (.30) of digital control functionMounting: on wire suspension of the „Y” type (included), suspensionhangers (on request)Additionally available: plastic hangers with supply wire (ZA.007,ZA.008) or MINI hanger with suspension wire (ZA.006), aluminumglossy louver, possibility of light intensity adjustment for ballasts featuringDALI interface by use of remote control, motion detector or wallpanels, emergency kit (on request)Application: offices, conference rooms, modern classrooms andlecture rooms, car showrooms, museums, galleries, lobbies andreception desks15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиCIRRUS 223sposób świecenia | light distribution35%65%krzywe światłości | light beam curves264 265DECharakteristik: dekorative Pendelleuchte mit direktem/undirektemLicht für T5-LinienleuchtstofflampenTechnische Beschreibung: Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetemStahlblech in grauer (.2) (RAL 9006, hitzeständiger Strukturlack)oder weißer (.1) (RAL 9003) Farbe hergestellt; Leuchtendiffusorperforiert, Leuchtenseiten mit Kunststoffelementen ausgerüstet;Aluminium-Raster matt; elektronische oder intelligente elektronischeVorschaltgeräte, die durch die Fähigkeit der Lichtquellenerkennungden Betrieb der T5- Leuchtstofflampen von gleichartiger Länge undverschiedener Leistung in HE- und HO-Version in einer Leuchteermöglichen oder mit einer DALI-Schnittstelle zur digitalen Steuerung(.30); Leuchte mit ZuleitungMontage: auf einer Seilaufhängung Typ „Y” (im Lieferumfang), verschiedeneArten der Abdeckung für Seilaufhängung (auf Bestellung)Zusätzliches Zubehör: Kunststoff-Abdeckungen mit Aufhängungsseil(ZA.007, ZA.008) oder eine MINI-Abdeckung mit Aufhängungsseil(ZA.006); glänzender Aluraster; Möglichkeit der Lichtstärkenregelungfür die mit DALI-Schnittstelle ausgestatteten Vorschaltgeräte mitFernbedienung, Bewegungsmelder oder Wandschalter, Notfallmodul(auf Bestellung)Einsatzbereich: Büroräume, Konferenzsäle, moderne UnterrichtsundVortragssäle, Autosalons, Museen, Galerien, Geschäfte, Empfangsräumeraster matowy | matt louvergóra | top viewWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахraster błyszczący | glossy louverprzód | front viewRUХарактеристика: подвесной декоративный светильник прямогоотраженногосвета для люминесцентных ламп T5Техническое описание: корпус светильника изготовлен из листовойстали, окрашенной в серый (.2) цвет методом порошкового напыления,термостойкий лак верхняя покрышка перфорированная,торцевые части светильника закрыты пластиковыми заглушками,растр алюминиевый матовый, стабилизаторы электронные, интеллигентные,благодаря возможности различать источники света,позволяющие подключать в одном светильнике люминесцентныелампы T5, имеющие одинаковую длину и различные мощности вверсии HE и HO или со стабилизатором с возможностью цифровогоуправления DALI (.30), светильник оснащен электропроводомМонтаж: на тросовой подвеске типа „Y”, разные виды потолочныхнакладок (на заказ)Дополнительно: потолочные накладки с тросиком (ZA.007,ZA.008) или потолочная накладка MINI с тросиком (ZA.006), алюминиевыйблестящий растр; при использовании стабилизаторв синтерфейсом DALI - возможность регулировки мощности света припомощи дистанционного пульта управления, датчика движения илинастенных панелей; модуль аварийного питания (на заказ)Применение: автосалоны, магазины с одеждой, музеи, торговыецентры, освещение вертикальных поверхностей: стеллажи, выставки,экспозиции, офисы, холлы01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники24141312111510090807060504030201Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники25Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники26CIRRUS Long01new!100904050608070302LM.044.M.L 3600 3x2x28 G5 3600 182 49 1164 1210 12,0 318LM.044.M.L 2400 2x2x28 G5 2400 182 49 1164 1195 6,8 318LM.044.M.L 3000 2x2x35 G5 3000 182 49 1464 1495 9,2 318krzywa światłości | light beam curvesrodzaje zawieszeń | suspension hangersZA.001ZA.00331814 13 12 11PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjna zwieszana światła bezpośrednio-pośredniegona świetlówki liniowe T5Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z blachy stalowejmalowanej proszkowo na kolor szary (RAL 9006, lakier termoodporny,strukturalny), od góry otwarta z możliwością zamontowania pleksi,raster aluminiowy matowy; statecznik elektroniczny lub inteligentnystatecznik elektroniczny, który dzięki zdolności rozpoznawania źródełświatła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długości i różnejmocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej, możliwośćłączenia opraw w linie świetlne za pomocą dodatkowego łącznika(LK.001), oprawa wyposażona w przewód zasilającyMontaż: na zawieszeniu linkowym typu „Y” (w komplecie), różnerodzaje podsufitek zawieszeniowych (na zamówienie)Dodatkowo: dwa rodzaje podsufitek metalowych z linką zawieszeniową(ZA.001, ZA.003); pokrywa przezroczysta (KZ.014, KZ.015) umożliwiającazamknięcie oprawy od góry za pomocą śrub montażowych(SA.001), łącznik (LK.001), raster błyszczący (na zamówienie)Zastosowanie: powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, nowoczesnesale lekcyjne i wykładowe, salony samochodowe, muzea,galerie, hole i recepcjeGBDescription: direct-indirect light pendant decorative luminaire for linearfluorescent lamps T5Technical details: luminaire body made of steel sheet, powder coatedgrey (RAL 9006, thermo-resistant structural lacquer), body open fromthe top what enables PLX cover mounting, aluminium matt louver,electronic control gear or intelligent electronic control gear capableof identifying light sources and thus enabling the operation of T5fluorescent lamps of equal length and different power – versions: HEand HO within one light fitting, possibility of creating lighting lines byuse of connector (LK.001), electrical supply wireMounting: on wire suspension “Y” type (included), suspension hangers(on request)Additionally available: two types of hangers with suspension wire(ZA.001, ZA.003), transparent diffuser (KZ.014, KZ.015) allowing theluminaire to be closed from the top with assembly bolts (SA.001),connector (LK.001), glossy louver (on request)Application: offices, conference rooms, modern classrooms andlecture rooms, car showrooms, museums, galleries, lobbies andreception desks15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиCIRRUS Long27DECharakteristik: dekorative Pendelleuchte mit direktem/undirektemLicht für T5-LeuchtstofflampenTechnische Beschreibung: Leuchtgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtetin grauer Farbe (RAL 9006, hitzeständiger Strukturlack);von oben offen, mit Einbaumöglichkeit einer Plexiglasabdeckung;Aluminium-Raster matt; elektronisches Vorschaltgerät oder ein intelligenteselektronisches Vorschaltgerät, das dank der Fähigkeit derLichtquellenerkennung den Betrieb der T5-Leuchtstofflampen vongleicher Länge und verschiedener Leistung in der HE- und HO-Versionin einer Leuchte ermöglicht, Leuchte zur Kombination in Lichtbandsystememithilfe des zusätzlichen Verbindungsstücks (LK.001) geeignet;Leuchte ausgerüstet mit ZuleitungMontage: auf der Seilaufhängung Typ „Y“ (im Lieferumfang); verschiedeneArten der Abdeckungen (auf Bestellung)Zusätzliches Zubehör: zwei Arten von Metall-Abdeckung mit Seilaufhängung(ZA.001, ZA.003), transparenter Leuchtendiffusor (KZ.014,KZ.015) zum Abschließen der Leuchte von oben mit den Montageschrauben(SA.001), Verbindungsstück (LK.001), glänzender Raster(auf Bestellung)Einsatzbereich: Büroräume, Konferenzsäle, moderne UnterrichtsundVortragssäle, Autosalons, Museen, Galerien, Geschäfte, EmpfangsräumeWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках3m longRUХарактеристика: декоративный светильник прямого-отраженногосвета для люминесцентных ламп T5Техническое описание: корпус светильника изготовлен из листовойстали, окрашен в серый цвет, сверху открыт с возможностьюустановки крышки из плексигласа, растр алюминиевый матовый,электронный стабилизатор, , интеллигентный электронныйстабилизатор, благодаря возможности различать источники света,позволяет подключать в одном светильнике люминесцентныелампы T5, имеющие одинаковую длину и различные мощностив версии HE и HO, возможность монтажа светильников в линиюс помощью дополнительного соединителя (LK.001), светильникоснащен электропроводомМонтаж: на тросовой подвеске типа „Y”, два вида подпотолочныхподвесок (на заказ)Дополнительное оборудование: два вида подвесок с тросиком(ZA.001, ZA.003), прозрачный диффузор (KZ.014, KZ.015),позволяющий закрыть светильник сверху с помощью монтажныхвинтов (SA.001), соединитель (LK.001), блестящий растр (назаказ)Применение: офисы, гостиницы, конференц-залы, лекционныезалы, автосалоны, бутики, музеи, торговые центры, магазины,зоны ресепшн01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники28ARKADIA | ARKADIA n/t1009030201ARKADIAARKADIA n/t08 07 06 05 04ARKADIALM.025.M 2x28 G5 1265 250 54 1130 3,5 363LM.026.M 2x35 G5 1565 250 54 1430 4,6 363LM.027.M 2x49 G5 1565 250 54 1430 4,6 363LM.028.M 2x54 G5 1265 250 54 1130 3,5 363LM.029.M 2x80 G5 1565 250 54 1430 4,6 363ARKADIA IntelligentLM.035.M 2x28/54 G5 1265 250 54 1130 3,5 363LM.036.M 2x35/49 G5 1565 250 54 1430 4,6 363ARKADIA n/tLM.030.M 2x28 G5 1265 250 54 1130 3,5 364LM.031.M 2x35 G5 1565 250 54 1430 4,6 364LM.032.M 2x49 G5 1565 250 54 1430 4,6 364LM.033.M 2x54 G5 1265 250 54 1130 3,5 364LM.034.M 2x80 G5 1565 250 54 1430 4,6 364ARKADIA n/t IntelligentLM.038.M 2x28/54 G5 1265 250 54 1130 3,5 364LM.039.M 2x35/49 G5 1565 250 54 1430 4,6 364ARKADIArodzaje zawieszeń | suspension hangersARKADIA n/tZA.00414 13 12 11PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjna na 2 świetlówki liniowe T5(Arkadia - zwieszana, światła bezpośrednio - pośredniego, Arkadian/t - światła bezpośredniego)Opis techniczny: obudowa wykonana z blachy stalowej malowanejproszkowo na kolor szary (RAL 9006, lakier termoodporny, strukturalny),raster aluminiowy matowy podwójny, statecznik elektroniczny;oprawy LM.035.M, LM.036.M, LM.038.M i LM.039.M wyposażone sąw inteligentny statecznik elektroniczny, który dzięki zdolności rozpoznawaniaźródeł światła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowejdługości i różnej mocy w wersji HE oraz HO tylko w jednej oprawieoświetleniowej, oprawa wyposażona w przewód zasilającyMontaż: Arkadia - na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), Arkadian/t bezpośrednio na suficieDodatkowo: raster błyszczący (na zamówienie), do Arkadii - podsufitkametalowa prostokątna z linką zawieszeniową (ZA.004)Zastosowanie: eleganckie i nowoczesne biura, sale konferencyjne,hotele, salony sprzedaży i salony samochodowe, hole i recepcjeGBDescription: decorative luminaire (Arkadia – direct-indirect lightpendant, Arkadia n/t – direct light surface mounted) for linear fluorescentlamps T5Technical details: luminaire body made of steel sheet, powder coatedgrey (RAL 9006, thermo-resistant structural lacquer), aluminium mattlouver, electronic control gear or intelligent electronic control gearcapable of identifying light sources and thus enabling the operation ofT5 fluorescent lamps of equal length and different power – versions:HE and HO within one light fitting; electrical supply wireMounting: Arkadia – on wire suspension (included); Arkadia n/t –directly to the ceilingAdditionally available: glossy louver (on request), for Arkadia – rectangularhanger with suspension wire (ZA.004)Application: offices, conference rooms, modern classrooms andlecture rooms, car showrooms, museums, galleries, lobbies andreception desks15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиARKADIA | ARKADIA n/t29ARKADIAkrzywe światłości | light beam curves363 364ARKADIA n/tDECharakteristik: Dekorleuchte (Arkadia – zur Aufhängung mit direktem/undirektem Licht, Arkadia-Deckenleuchte – mit direktem Licht) für 2T5-LinienleuchtstofflampenTechnische Beschreibung: Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtetin grauen Farbe (RAL 9006, hitzeständiger Strukturlack)gefertigt; Aluminium-Raster matt, doppelt; elektronischesVorschaltgerät; Leuchten LM.035.M , LM.036.M , LM.038.M i LM.039.Mmit einem intelligenten elektronischen Vorschaltgerät ausgerüstet,das dank der Erkennungsfähigkeit der Lichtquellen den Betrieb derLeuchtstofflampen T5 von gleicher Länge und verschiedener Leistungin der HE- oder HO-Version in einer Leuchte ermöglicht, Leuchte mitZuleitung ausgerüstetMontage: Arkadia – mit Seilaufhängung (auf Bestellung), Arkadia-Deckenleuchte - direkt an der DeckeZusätzliches Zubehör: glänzender Raster (auf Bestellung), für Arkadia– Viereckige Metall-Abdeckung mit Aufhängungsseil (ZA.004)Einsatzbereich: exklusive und moderne Büroräume, Konferenzsäle,Hotels, Verkaufsräume, Autosalons, Flure und Empfangsräumegóra | top viewWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахprzód | front viewRUХарактеристика: декоративные светильники для 2 люминесцентныхламп T5 (Arkadia – подвесной, прямого-отраженного света, Arkadian/t - прямого света),Техническое описание: корпус изготовлен из листовой стали,окрашен в серый цвет (RAL 9006, термостойкий лак, структурный),матовый растр двойной, электронный стабилизатор. СветильникиLM.035.M, LM.036.M, LM.038.M и LM.039.M оборудованыинтеллигентным электронным стабилизатором, различающимисточники света и позволяющим подключать в одном светильникелюминесцентные лампы T5 одной длины и различной мощности вверсии HE и HO, светильник снабжен проводом питанияМонтаж: Arkadia – на тросовых подвесках (в комплекте), Arkadian/t непосредственно на потолкеДополнительное оборудование: блестящий растер, для моделиArkadia - ZA.004 подвеска с прямоугольной потолочнойнакладкойПрименение: офисы, гостиницы, зоны ресепшн, конференцзалы,лекционные залы, салоны продаж, музеи, торговые центры,магазины01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники30ARKADIA Mix0201ARKADIA Mix AARKADIA Mix C03ARKADIA Mix BARKADIA Mix D10 09 08 07 06 05 04ARKADIA MixLM.025A.M 2x28+1x50 G5/G53 1494 250 54 7,6 363LM.025B.M 2x28+2x50 G5/G53 1660 250 54 8,3 363LM.025C.M 1x50+2x28+1x50 G5/G53 1723 250 54 8,5 363LM.025D.M 2x50+2x28+2x50 G5/G53 2050 250 54 9,7 363LM.026A.M 2x35+1x50 G5/G53 1794 250 54 8,9 363LM.026B.M 2x35+2x50 G5/G53 1960 250 54 9,5 363LM.026C.M 1x50+2x35+1x50 G5/G53 2023 250 54 9,9 363LM.026D.M 2x50+2x35+2x50 G5/G53 2350 250 54 11,0 363LM.027A.M 2x49+1x50 G5/G53 1794 250 54 9,0 363LM.027B.M 2x49+2x50 G5/G53 1960 250 54 9,5 363LM.027C.M 1x50+2x49+1x50 G5/G53 2023 250 54 9,9 363LM.027D.M 2x50+2x49+2x50 G5/G53 2350 250 54 11,0 363LM.028A.M 2x54+1x50 G5/G53 1494 250 54 7,6 363LM.028B.M 2x54+2x50 G5/G53 1660 250 54 8,3 363LM.028C.M 1x50+2x54+1x50 G5/G53 1723 250 54 9,6 363LM.028D.M 2x50+2x54+2x50 G5/G53 2050 250 54 9,7 363LM.029A.M 2x80+1x50 G5/G53 1794 250 54 8,9 363LM.029B.M 2x80+2x50 G5/G53 1960 250 54 9,5 363LM.029C.M 1x50+2x80+1x50 G5/G53 2023 250 54 9,9 363LM.029D.M 2x50+2x80+2x50 G5/G53 2350 250 54 11,0 363ARKADIA Mix IntelligentLM.035A.M 2x28/54+1x50 G5/G53 1494 250 54 7,6 363LM.035B.M 2x28/54+2x50 G5/G53 1660 250 54 8,3 363LM.035C.M 1x50+2x28/54+1x50 G5/G53 1723 250 54 8,5 363LM.035D.M 2x50+2x28/54+2x50 G5/G53 2050 250 54 9,7 363LM.036A.M 2x35/49+1x50 G5/G53 1794 250 54 8,9 363LM.036B.M 2x35/49+2x50 G5/G53 1960 250 54 9,5 363LM.036C.M 1x50+2x35/49+1x50 G5/G53 2023 250 54 9,9 363LM.036D.M 2x50+2x35/49+2x50 G5/G53 2350 250 54 11,0 36314 13 12 11PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjna zwieszana światła bezpośrednio-pośredniego,przeznaczona na 2 świetlówki liniowe T5 ihalogenowe źródła światła typu QR-111Opis techniczny: obudowa wykonana z blachy stalowej malowanejproszkowo na kolor szary (RAL 9006, lakier termoodporny, strukturalny),raster aluminiowy matowy podwójny, oczka wykonane z odlewualuminiowego w kolorze szarym (RAL 9006) z możliwością regulacji wdwóch płaszczyznach, statecznik elektroniczny lub inteligentny statecznikelektroniczny, który dzięki zdolności rozpoznawania źródeł światłaumożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długości i róznej mocy wwersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej, transformatorelektroniczny, oprawa wyposażona w przewód zasilającyMontaż: za zawieszeniu linkowym (na zamówienie)Dodatkowo: raster błyszczący (na zamówienie), podsufitka metalowaprostokątna z linką zawieszeniową (ZA.004)Zastosowanie: eleganckie i nowoczesne biura, sale konferencyjne,hotele, salony sprzedaży i salony samochodowe, hole i recepcjeGBDescription: direct-indirect light pendant decorative luminaire for 2linear fluorescent lamps T5 and QR-111 halogen light sourcesTechnical details: luminaire body made of steel sheet, powder coatedgrey (RAL 9006, thermo-resistant structural lacquer), double aluminiummatt louver, lamp rings made of die-cast aluminium painted grey (RAL9006) with possibility of its adjustment in two directions, electroniccontrol gear or intelligent electronic control gear capable of identifyinglight sources and thus enabling the operation of T5 fluorescent lampsof equal length and different power – versions: HE and HO within onelight fitting; electrical supply wireMounting: on wire suspension (on request)Additionally available: glossy louver, rectangular hanger with suspensionwire (ZA.004)Application: offices, conference rooms, modern classrooms andlecture rooms, car showrooms, museums, galleries, lobbies andreception desks15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиARKADIA Mix31krzywe światłości | light beam curves363sposób świecenia | light distribution24070 lx 0,07m6017 lx2674 lx1506 lxQR111 / 4°DE0,14m0,21m0,28m1m2m3m4m11630 lx 0,14m2908 lx1292 lx723 lxQR111 / 8°0,28m0,42m0,56m1m2m3m4m3793 lx 0,42m1324 lxWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках499 lx280 lxQR111 / 24°0,85mCharakteristik: dekorative Pendelleuchte mit direktem/ undirektemLicht für T5-Linienleuchtstofflampen und Halogenlampen Typ QR-111Technische Beschreibung: Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtetin grauen Farbe (RAL 9006, hitzeständiger Strukturlack)gefertigt; Raster Alu matt, doppelt; Lichtstrahler aus Aluminiumguss ingrauer Farbe (RAL 9006) mit Einstellungsmöglichkeit in zwei Ebenen;elektronisches Vorschaltgerät oder ein intelligentes elektronischesVorschaltgerät, das dank der Erkennungsfähigkeit der Lichtquellen, dieArbeit der Leuchtstofflampen T5 von gleicher Länge und verschiedenerLeistung in der HE- und HO-Version in einer Leuchte ermöglicht,Leuchte mit Zuleitung ausgestattetMontage: mit Seilaufhängung (auf Bestellung)Zusätzliches Zubehör: glänzender Raster (auf Bestellung), ViereckigeMetall-Abdeckung mit Aufhängungsseil (ZA.004)Einsatzbereich: exklusive und moderne Büroräume, Konferenzsäle,Hotels, Verkaufsräume, Autosalons, Flure und Empfangsräume1,27m1,7m1m2m3m4m2xT5rodzaje zawieszeń | suspension hangersZA.004kąt rozsyłu strumienia świetlnego | light beam angleQR-111 IRC30W 8°, 24°35W 8°, 24°45W 8°, 24°, 45°50W 8°, 24°, 45°65W 8°, 24°, 45°65W 8°, 24°, 45°QR-11135W 4°, 24°50W 4°, 8°, 24°, 45°75W 8°, 24°, 45°RUХарактеристика: подвесной светильник прямого-отраженногосвета, предназначенный для линейных люминесцентных ламп T5и галогенных источников света типа QR-111Техническое описание: корпус изготовлен из листовой стали,окрашен в серый цвет (RAL 9006, термостойкий лак, структурный),матовый растр двойной, кольца с возможностью регулировки вдвух плоскостях, электронный стабилизатор, интеллигентныйэлектронный стабилизатор, различающий источники света и позволяющийподключать в одном светильнике люминесцентныелампы T5 одной длины и различной мощности в версии HE иHO, электронный трансформатор, светильник снабжен проводомпитанияМонтаж: на тросовых подвесках (на заказ)Дополнительное оборудование: блестящий растр, ZA.004.5EMподвеска с прямоугольной потолочной накладкойПрименение: офисы, гостиницы, зоны ресепшн, конференцзалы,лекционные залы, салоны продаж, музеи, торговые центры,магазины01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


32oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиOPTIMA0807040506030201OPTIMALM.120 2x28 G5 1270 200 40 1224 7,3 324LM.121 2x54 G5 1270 200 40 1224 7,3 -OPTIMA IntelligentLM.122 2x28/54 G5 1270 200 40 1224 7,3 -rodzaje zawieszeń | suspension hangersZA.001ZA.00314 13 12 11 10 09PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjnazwieszana światłabezpośredniego na świetlówkiliniowe T5Opis techniczny: obudowa wykonanaz blachy stalowej malowanejproszkowo na kolor szary(RAL 9006, lakier termoodporny,strukturalny), oprawa zamkniętaod góry, klosz szklany matowy,statecznik elektroniczny; oprawaLM.122 wyposażona w inteligentnystatecznik elektroniczny, którydzięki zdolności rozpoznawaniaźródeł światła umożliwia pracęświetlówek T5 jednakowej długościi różnej mocy (28W lub54W) w wersji HE oraz HO wjednej oprawie oświetleniowej,oprawa wyposażona w przewódzasilającyMontaż: na zawieszeniu linkowymtypu „Y” (w komplecie)Dodatkowo: dwa rodzaje podsufitekmetalowych z linką zawieszeniową(ZA.001, ZA.003)Zastosowanie: hotele, restauracje,sale konferencyjne, salonysamochodowe, korytarze, hole irecepcje, eleganckie i nowoczesnebiuraGBDescription: direct light pendantdecorative luminaire for linearfluorescent lamps T5Technical details: luminairebody made of steel sheet, powderpainted grey (RAL 9006, thermoresistantstructural lacquer), topclosed, matt glass lampshade,electronic control gear, luminaireLM.122 equipped with an intelligentelectronic control gear whichcan identify light sources and enablesthe same length and differentpower (21W or 39W) T5 lampsfunctioning in HE and HO versionwithin one light fitting; electricalsupply wireMounting: on wire suspension ofthe „Y” type (included), suspensionhangers (on request)Additionally available: twotypes of suspension (ZA.001 andZA.003)Application: hotels, restaurants,conference rooms, car showrooms,corridors, lobbies andreception desks, elegant andmodern officesDECharakteristik: dekorative Pendelleuchtemit direktem Licht fürT5-LinienleuchtstofflampenTechnische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetemStahlblech in grauer(RAL 9006, hitzeständigerStrukturlack) hergestellt; obengeschlossen, Lampenschirm ausGlas matt; elektronisches Vorschaltgerät;Leuchte LM.122 mitintelligentem elektronischem Vorschaltgeräte,das durch die Fähigkeitder Lichtquellenerkennungden Betrieb der T5- Leuchtstofflampenvon gleichartiger Längeund verschiedener Leistung (28W oder 54 W) in HE- und HO-Versionin einer Leuchte ermöglicht;Leuchte mit ZuleitungMontage: auf einer SeilaufhängungTyp „Y” (im Lieferumfang)Zusätzliches Zubehör: zweiArten der Metall-Abdeckungenmit Aufhängungsseil (ZA.001,ZA.003)Einsatzbereich: Hotels, Restaurants,Konferenzsäle, Autosalons,Flurs und Empfangsräume, exklusiveund moderne BüroräumeRUХарактеристика: подвеснойдекоративный светильник длялюминесцентных ламп T5Техническое описание: корпусизготовлен из листовой сталии окрашен в серый цвет (RAL9006, термостойкий лак, структурный),верхняя часть закрыта,, матовый стеклянный плафон,электронный стабилизатор,светильник LM.122 оборудованинтеллигентным электроннымстабилизатором, различающимисточники света и позволяющимподключать в одном светильникелюминесцентные лампы T5одной длины и различной мощности(28W или 54W) в версииHE и HO, светильник снабженпроводом питанияМонтаж: на тросовой подвескетипа „Y”Дополнительноеоборудование: два вида потолочныхнакладок с тросиком(ZA.001, ZA.003)Применение: офисы, гостиницы,конференц-залы, лекционныезалы, салоны продаж,музеи, торговые центры, магазины15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиOPTIMA33krzywe światłości | light beam curves324sposób świecenia | light distributiongóra | front viewWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахprzód | top view01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


34oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиHARMONY0804050607030201LM.090.M 1x28 G5 1200 126 136 1034 4,4 -LM.091.M 1x35 G5 1500 126 136 1334 5,0 -LM.092.M 1x49 G5 1500 126 136 1334 5,0 -LM.093.M 1x54 G5 1200 126 136 1034 4,4 -LM.094.M 1x80 G5 1500 126 136 1334 5,0 -LM.095.M 2x28 G5 1200 126 136 1034 4,5 -LM.096.M 2x35 G5 1500 126 136 1334 5,1 -LM.097.M 2x49 G5 1500 126 136 1334 5,1 -LM.098.M 2x54 G5 1200 126 136 1034 4,5 -LM.099.M 2x80 G5 1500 126 136 1334 5,1 -09rodzaje zawieszeń | suspension hangers10ZA.001ZA.00314 13 12 11PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjnazwieszana światłabezpośrednio-pośredniego naświetlówki liniowe T5Opis techniczny: obudowaoprawy wykonana z blachy stalowejmalowanej proszkowo nakolor szary (RAL 9006, lakiertermoodporny, strukturalny), pokrywagórna perforowana, rasteraluminiowy matowy typu PAR,oprawa wyposażona w przewódzasilającyMontaż: na zawieszeniu linkowym(na zamówienie)Dodatkowo: dwa rodzaje zawieszeń(ZA.001, ZA.003)Zastosowanie: powierzchnie biurowe,sale konferencyjne, nowoczesnesale lekcyjne i wykładowe,salony samochodowe, muzea,galerie, hole i recepcjeGBDescription: direct-indirect lightpendant luminaire for linear fluorescentlamps T5Technical details: luminairebody made of steel sheet, powderpainted grey (.2) (RAL 9006,thermo-resistant structural lacquer)or white (.1) (RAL 9003),perforated top cover, aluminummatt louver parabolic; electricalsupply wireMounting: on wire suspension(on request)Additionally available: two typesof suspension (ZA.001, ZA.003)Application: offices, conferencerooms, modern classrooms andlecture rooms, car showrooms,museums, galleries, lobbies andreception desksDECharakteristik: dekorativePendelleuchte mit direktem/undirektem Licht, für T5 LeuchtstofflampenTechnische Beschreibung:Leuchtegehäuse aus Stahlblech,pulverbeschichtet in grauer Farbe(RAL 9006, hitzeständiger Strukturlack);perforierter Leuchtendiffusor;Aluminium-Raster matt vomTyp PAR, Leuchte mit ZuleitungversehenMontage: mit Seilaufhängung(auf Bestellung)Zusätzliches Zubehör: zwei Aufhängungsarten(ZA.001, ZA.003)Einsatzbereich: Büroräume,Konferenzsäle, moderne Unterrichts-und Vortragssäle, Autosalons,Museen, Galerien, Geschäfte,EmpfangsräumeRUХарактеристика: подвеснойсветильник прямогоотраженногосвета для люминесцентныхламп T5Техническое описание: корпуссветильника изготовлен из листовойстали, окрашен в серыйцвет (RAL 9006, термостойкийлак, структурный), перфорированныйверх, растр матовыйтипа PAR, светильник оснащенэлектропроводом питанияМонтаж: на тросовой подвеске(на заказ)Дополнительноеоборудование: два вида подвесок(ZA.001, ZA.003)Применение: офисы, гостиницы,конференц-залы, лекционныезалы, автосалоны, бутики,музеи, торговые центры15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиHARMONY35Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахgóra | top viewprzód | front view01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


36oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиSTRATUS0803020107 06 05 04STRATUSLM.105.M 1x28 G5 1272 202 52 872 6,0 -LM.106.M 1x35 G5 1572 202 52 872 7,4 -LM.107.M 1x49 G5 1572 202 52 872 7,5 -LM.108.M 1x54 G5 1272 202 52 872 6,1 -LM.109.M 1x80 G5 1572 202 52 872 7,5 -LM.110.M 2x28 G5 1272 202 52 872 6,2 -LM.111.M 2x35 G5 1572 202 52 872 7,5 -LM.112.M 2x49 G5 1572 202 52 872 7,6 -LM.113.M 2x54 G5 1272 202 52 872 6,3 -LM.114.M 2x28 G5 1572 202 52 872 7,6 -STRATUS IntelligentLM.115.M 1x28/54 G5 1272 202 52 872 6,2 -LM.116.M 1x35/49/80 G5 1572 202 52 872 7,5 -LM.117.M 2x28/54 G5 1272 202 52 872 6,3 -LM.118.M 2x35/49 G5 1572 202 52 872 7,6 -14 13 12 11 10 09PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjnazwieszana światłabezpośredniego na świetlówkiliniowe T5Opis techniczny: obudowa oprawywykonana z blachy stalowejmalowanej proszkowo na kolorszary (RAL 9006, lakier termoodporny,strukturalny), od góryzamknięta, raster aluminiowymatowy; statecznik elektronicznylub inteligentny statecznik elektroniczny,który dzięki zdolnościrozpoznawania źródeł światłaumożliwia pracę świetlówek T5jednakowej długości i różnejmocy w wersji HE oraz HO wjednej oprawie oświetleniowej,oprawa wyposażona w przewódzasilającyMontaż: na zawieszeniu linkowymtypu „Y” (w komplecie), różnerodzaje podsufitek zawieszeniowych(na zamówienie)Dodatkowo: dwa rodzaje podsufitekmetalowych z linką zawieszeniową(ZA.001, ZA.003), rasterbłyszczący (na zamówienie)Zastosowanie: powierzchnie biurowe,sale konferencyjne, nowoczesnesale lekcyjne i wykładowe,salony samochodowe, muzea,galerie, hole i recepcjeGBDescription: direct light pendantdecorative luminaire for linearfluorescent lamps T5Technical details: luminairebody made of steel sheet, powderpainted grey (.2) (RAL 9006, thermo-resistantstructural lacquer),top closed, aluminium matt louver,electronic control gear or intelligentelectronic control gear capableof identifying light sourcesand thus enabling the operationof T5 fluorescent lamps of equallength and different power – versions:HE and HO within one lightfitting, electrical supply wireMounting: on wire suspension ofthe „Y” type (included), suspensionhangers (on request)Additionally available: twotypes of metal hangers with wiresuspensions (ZA.001, ZA.003),glossy louver (on request)Application: offices, conferencerooms, modern classrooms andlecture rooms, car showrooms,museums, galleries, lobbies andreception desksDECharakteristik: dekorative Pendelleuchtemit direktem Licht fürT5-LinienleuchtstofflampenTechnische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetemStahlblech in grauer(RAL 9006, hitzeständigerStrukturlack) hergestellt; obengeschlossen; Aluminium-Rastermatt; elektronische oder intelligenteelektronische Vorschaltgeräte,die durch die Fähigkeitder Lichtquellenerkennung denBetrieb der T5- Leuchtstofflampenvon gleichartiger Längeund verschiedener Leistung inHE- und HO-Version in einerLeuchte ermöglichen; Leuchtemit ZuleitungMontage: auf einer SeilaufhängungTyp „Y” (im Lieferumfang),verschiedene Arten der Abdeckungfür Seilaufhängung (aufBestellung)Zusätzliches Zubehör: zweiArten der Metall-Abdeckungenmit Aufhängungsseil (ZA.001,ZA.003); glänzender Aluraster(auf Bestellung)Einsatzbereich: Büroräume,Konferenzsäle, moderne Unterrichts-und Vortragssäle, Autosalons,Museen, Galerien, Geschäfte,EmpfangsräumeRUХарактеристика: декоративныйподвесной светильник длялюминесцентных ламп T5Техническое описание: корпуссветильника изготовлен излистовой стали, закрыт сверху,краска серая (RAL 9006, термостойкийлак, структурный), закрытыйсверху, растр матовый,электронный стабилизатор,светильник оснащен интеллигентнымэлектронным стабилизаторомразличающим источникисвета и позволяющимподключать в одном светильникелюминесцентные лампыT5 одной длины и различноймощности в версии HE и HOсветильник оснащен электропроводомпитания,Монтаж: на тросовой подвескетипа „Y”, разные виды потолочныхнакладок (на заказ)Дополнительноеоборудование: два вида подвесокс тросиком (ZA.001,ZA.003) блестящий растр (назаказ)Применение: офисы, гостиницы,конференц-залы, лекционныезалы, автосалоны, бутики,музеи, торговые центры, магазины,зоны ресепшн15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиSTRATUS37góra | top viewWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахrodzaje zawieszeń | suspension hangersZA.001ZA.003przód | front view01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники38A-LINE01new!030210 09 08 07 06 05 04A-LINELM.242.X.X 1x28 G5 1210 80 100 1050 2,8 281, 282LM.243.X.X 1x35 G5 1500 80 100 1050 3,2 281, 282LM.244.X.X 1x49 G5 1500 80 100 1050 3,2 281, 282LM.245.X.X 1x54 G5 1210 80 100 1050 2,8 281, 282LM.246.X.X 1x80 G5 1500 80 100 1050 3,2 281, 282LM.249.X.X 2x28 G5 1210 80 100 1050 2,9 283, 284LM.250.X.X 2x35 G5 1500 80 100 1050 3,3 283, 284LM.251.X.X 2x49 G5 1500 80 100 1050 3,3 283, 284LM.252.X.X 2x54 G5 1210 80 100 1050 2,9 283, 284A-LINE IntelligentLM.247.X.X 1x28/54 G5 1210 80 100 1050 2,9 281, 282LM.247.X.X.30 1x28/54 G5 1210 80 100 1050 2,9 281, 282LM.248.X.X 1x35/49/80 G5 1500 80 100 1050 3,3 281, 282LM.248.X.X.30 1x35/49/80 G5 1500 80 100 1050 3,3 281, 282LM.254.X.X 2x28/54 G5 1210 80 100 1050 3,0 283, 284LM.254.X.X.30 2x28/54 G5 1210 80 100 1050 3,0 283, 284LM.255.X.X 2x35/49 G5 1500 80 100 1050 3,4 283, 284LM.255.X.X.30 2x35/49 G5 1500 80 100 1050 3,4 283, 284LM.247.X.X.30.30 - DALI.2. - szary | grey | grau | серый.3. - czarny | black | schwarz | чёрный.L - raster lamelkowy | lamellar louver | Lammelenraster | растер.PLX - klosz z pleksy opalowej | opal plexiglass diffuser | Glocke aus opalem Plexiglas | абажур с плекси.MPRM - klosz mikropryzmatyczny | microprismatic diffuser | Mikroprisma-Plexiglas | Плексиглас микропризматический14 13 12 11PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjna zwieszana na jedną lub dwieświetlówki liniowe T5Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z profilu aluminiowego,anodowanego w dwóch kolorach: szarym i czarnym, boki oprawyzakończone zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego, rasterlamelkowy z pre-anodyzowanego aluminium, klosz mleczny (pleksaopalizowana) lub klosz mikropryzmatyczny, wewnętrzny odbłyśnik nadświetlówką zwiększający sprawność oprawy, stateczniki elektroniczne,dostępne w wersji inteligentnej, które dzięki zdolności rozpoznawaniaźródeł światła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długościi różnej mocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowejlub ze statecznikiem z możliwością cyfrowego sterowania DALI (.30)Montaż: na zawieszeniu linkowym, trzy rodzaje podsufitek zawieszeniowychZA.006.X, ZA.007.X, ZA.008.X (na zamówienie)Dodatkowo: możliwość sterowania natężeniem oświetlenia dla statecznikówwyposażonych w interfejs DALI za pomocą pilota, czujkiruchu lub paneli ściennych, moduł awaryjnyZastosowanie: sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe,muzea, galerie, oświetlenie płaszczyzn pionowych: regały, wystawy,ekspozycje, biura, holeGBDescription: pendant decorative luminaire for one or two linearfluorescent lamps T5Technical details: luminaire body made of aluminium profile, anodisedin two colours: grey and black, luminaire ends closed with end capsmade of plastic material, lamellar louver made of pre-anodised aluminium,opal diffuser (PLX) or microprismatic diffuser, inner reflectorover a lamp increasing the luminaire efficiency, electronic intelligentcontrol gears capable of identifying light sources and thus enablingthe operation of T5 fluorescent lamps of equal length and differentpower – versions: HE and HO, in one light fitting, or alternatively withdigital control ballast DALI (.30)Mounting: on wire suspension, three types of ceiling hangers:ZA.006.X, ZA.007.X, ZA.008.X (on request)Additionally available: possibility of light intensity adjustment for ballastsfeaturing DALI interface by use of remote control, motion detectoror wall panels; emergency kitApplication: sales rooms, car showrooms, clothing shops, museums,galleries, vertical surface lighting: shelves, displays, expositions;offices, halls15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиA-LINE39.L .PLX .MPRMsposób świecenia | light distribution1xT52xT5DECharakteristik: Dekor-Pendelleuchte für eine oder zwei T5-LeuchtstofflampenTechnische Beschreibung: Leuchtgehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofilin zwei Farben: grau und schwarz, Leuchtenprofilemit Endkappen aus Kunststoff versehen; Lamellenraster aus voreloxiertemAluminium oder ein Milchschirm (opalisiertes Plexiglas),Innenreflektor über der Leuchtstofflampe, der die Leistung derLeuchte erhöht; elektronische intelligente Vorschaltgeräte, diedank der Fähigkeit der Lichtquellenerkennung den Betrieb derLeuchtstofflampen T5 mit gleicher Länge und unterschiedlicherLeistung in der HE- und HO-Version in einer Leuchte ermöglichenoder Vorschaltgeräte mit digitaler DALI-Steuerung (.30)Montage: mit Seilaufhängung, drei Arten Abdeckung der Seilaufhängung:ZA.006.X, ZA.007.X, ZA.008.X (auf Bestellung)Zusätzliches Zubehör: Möglichkeit der Lichtstärkeregelung der mitDALI-Schnittstelle ausgerüsteten Vorschaltgeräte mit Fernbedienung,Bewegungsmelder oder Wandschalter; NotfallmodulEinsatzbereich: Verkaufsräume, Autosalons, Bekleidungssalons,Museen, Galerien, Beleuchtung vertikalen Flächen wie: Regale,Expositionen, Schaufenster, Büroräume, Flurekrzywe światłości | light beam curvesWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахrodzaje zawieszeń | suspension hangersZA.006 ZA.007.X ZA.008.X281 282 283 284RUХарактеристика: подвесной декоративный светильник, предназначенныйдля одной или двух люминесцентных линейных ламп Т5Техническое описание: корпус светильника изготовлен изанодированного алюминиевого профиля двух цветов: серого и чёрного,торцовая часть корпуса закрыта заглушками изготовленными изтермопласта, растр ламелей из анодированного алюминия или молочныйплафон (плексиглас-опал), внутренний отражатель над люминесцентнойлампой, улучшающий качество свечения, электронные интеллигентныестабилизаторы, различающие источники света и позволяющиеподключать в одном светильнике люминесцентные лампы T5 однойдлины и различной мощности в версии HE и HO или стабилизатор свозможностью цифрового управления DALI (.30)Монтаж: на тросовой подвеске, три вида потолочных накладок ZA.006.X,ZA.007.X, ZA.008.X (на заказ)Дополнительное оборудование: возможность регулировкиинтенсивности освещения при использовании стабилизаторов,оборудованных интерфейсом DALI, с помощью пульта дистанционногоуправления,датчика движения или стенных панелей, модуль аварийногопитанияПрименение: салоны продаж, автомобильные салоны, салоны моды,музеи, торговые центры, освещение вертикальных плоскостей: стеллажи,выставки, экспозиции, офисы, холлы01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники40ARGUS One01new!02abc09080307 06 05 04LM.256.X.2 + + 1x14 G5 600 50 50 1,1 357, 358, 359LM.257.X.2 + + 1x21 G5 900 50 50 1,4 357, 358, 359LM.258.X.2 + + 1x24 G5 600 50 50 1,1 357, 358, 359LM.259.X.2 + + 1x28 G5 1200 50 50 1,7 357, 358, 359LM.260.X.2 + + 1x35 G5 1500 50 50 2,0 357, 358, 359LM.261.X.2 + + 1x39 G5 900 50 50 1,4 357, 358, 359LM.262.X.2 + + 1x49 G5 1500 50 50 2,0 357, 358, 359LM.263.X.2 + + 1x54 G5 1200 50 50 1,7 357, 358, 359LM.264.X.2 + + 1x14/24 G5 600 50 50 1,1 357, 358, 359LM.265.X.2 + + 1x21/39 G5 900 50 50 1,4 357, 358, 359LM.266.X.2 + + 1x28/54 G5 1200 50 50 1,7 357, 358, 359LM.267.X.2 + + 1x35/49 G5 1500 50 50 2,0 357, 358, 359LM.256.X.2.X.21 - DIM (1-10V).30 - DALI.L - raster lamelkowy | lamellar louver | Lammelenraster | растер.PLX - klosz z pleksy opalowej | opal plexiglass diffuser | Glocke aus opalem Plexiglas | абажур с плекси.MPRM - klosz mikropryzmatyczny | microprismatic diffuser | Mikroprisma-Plexiglas | Плексиглас микропризматический.L.PLX.MPRM14 13 12 11 10PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjna zwieszana na jedną świetlówkęliniową T5Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z aluminiowego profilu,anodowanego w kolorze szarym, boki oprawy zakończone zaślepkamiwykonanymi z tworzywa sztucznego, aluminiowy rasterlamelkowy (.L), klosz mleczny (.PLX) (pleksa opalizowana) lub kloszmikropryzmatyczny (.MPRM), wewnętrzny odbłyśnik nad świetlówkązwiększający sprawność oprawy, stateczniki elektroniczne, dostępnerównież w wersji inteligentnej, które dzięki zdolności rozpoznawaniaźródeł światła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długości iróżnej mocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowejlub ze statecznikiem z możliwością cyfrowego sterowania DALI (.30).Oprawa wyposażona w przewód zasilającyMontaż: na zawieszeniu linkowym, trzy rodzaje podsufitek zawieszeniowychZA.006, ZA.007.X, ZA.008.X (na zamówienie)Dodatkowo: możliwość sterowania natężeniem oświetlenia dla statecznikówwyposażonych w interfejs DALI za pomocą pilota, czujkiruchu lub paneli ściennych, moduł awaryjnyZastosowanie: sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe,muzea, galerie, oświetlenie płaszczyzn pionowych: regały, wystawy,ekspozycje, biura, holeGBDescription: modern pendant luminaire with simple, minimalisticshape, for one linear fluorescent lamp T5Technical details: luminaire body made of aluminium anodised profilegrey, luminaire ends closed with end caps made of plastic material,pre-anodised aluminium lamellar louver (.L), opal diffuser (.PLX) ormicroprismatic diffuser (.MPRM), inner louver over a lamp increasingthe luminaire efficiency, electronic control gears or intelligent electroniccontrol gears capable of identifying light sources and thus enabling theoperation of fluorescent lamps T5 of equal lengths and different powersin versions HE and HO within one light fitting; optionally digital DALIcontrol gear (.30), electrical supply wireMounting: on wire suspension, three typesof suspension hangers ZA.006, ZA.007.X, ZA.008.X (on request)Additionally available: possibility of light intensity adjustment forcontrol gears featuring DALI interface by use of a remote control,motion detector or wall control panels, emergency kit (on request)Application: modern offices, lobbies, reception decks, salerooms, carshowrooms, shoe shops, museums, art galleries, expositions15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиARGUS One41rodzaje zawieszeń | suspension hangersZA.006 ZA.007.X ZA.008.Xkrzywe światłości | light beam curves357 358 359DECharakteristik: moderne Pendelleuchte Dekor von einfacher, minimalerGestalt für eine T5-Linien-LeuchtstofflampeTechnische Beschreibung: Lampengehäuse aus Alu- Profil, eloxiertin grauer Farbe; Leuchtenseiten mit Kunststoffelementen ausgerüstet,Lamellenraster (.L) aus voreloxiertem Aluminium, ein Milchschirm(.PLX) (Opal Plexiglas) oder Mikroprisma-Plexiglas (.MPRM); Innenreflektorüber der Leuchtstofflampe zur Erhöhung der Leuchtenleistung;elektronische oder intelligente elektronische Vorschaltgeräte,die dank der Erkennungsfähigkeit derLichtquellen, die Arbeit derLeuchtstofflampen T5 von gleicher Länge und verschiedener Leistungin der HE- und HO-Version in einer Leuchte ermöglichen oderdie Vorschaltgeräte mit der Möglichkeit der digitalen DALI-Steuerung(.30), Leuchte mit ZuleitungMontage: auf Seilaufhängung, drei Arten der Seilabdeckungen:ZA.006, ZA.007.X, ZA.008.X (auf Bestellung)Zusätliches Zubehör: Möglichkeit der Lichtstärkeregelung für die mitDALI-Schnittstelle ausgestatteten Vorschaltgeräte mit Fernbedienung,Bewegungsmelder oder Wandschalter; NotfallmodulEinsatzbereich: moderne Büroräume, Flure, Empfangsräume, Verkaufsräume,Autosalons, Bekleidungsgeschäfte, Museen, Galerien;Ausstellungen, ExpositionenWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахsposób świecenia | light distributionRUХарактеристика: Современный декоративный светильниксвешиваемыйс прямой минималистической формой для однойлюминесцентной лампы Т5Техническое описание: Корпус светильника изготовлен из алюминиевогоанодированного профиля серого цвета, бока светильниказакончены заглушкой изготовленной из термопласта,растр чешуйчатый (.L) с пре-анодированного алюминия, молочныйплафон (.PLX) (пепламутровый плексиглас) или Плексигласмикропризматический (.MPRM), внутренний отражатель длялюминесцентной лампы увеличивающий чёткость светильника,электронные стабилизаторы или электронные интеллигентные,которые благодаря способности различать источники света даютвозможность работать люминесцентным лампам Т5 одинаковойдлины и разной мощности в версии HE и HO в одном светильникеили со стабилизатором с возможностью цифрового управленияДАЛИ (.30), светильник снабжен проводом питанияМонтаж: На тросовом подвесе, три рода подпотолочных подвесовZA.006, ZA.007.X, ZA.008.X (на заказ)Дополнительно: Возможность управления напряжением освещениядля стабилизаторов снабжённых в интерфейс DALIпри помощи пульта управления, датчика движения или стенныхпанелей, аварийный модульПрименение: Современные офисы, холлы, рецепшин, залыпродажи, автомобильные салоны, салоны моды, музеи, галереи,выставки, экспозиции01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники42ARGUS One p/t01new!cab10mm02LM.341.X.2cab10mm14090308 07 06 05 04LM.268.X.2 + + 1x14 G5 593 x 61 603 71 110 1,2 357, 358, 359LM.269.X.2 + + 1x21 G5 893 x 61 903 71 110 1,5 357, 358, 359LM.270.X.2 + + 1x24 G5 593 x 61 603 71 100 1,2 357, 358, 359LM.271.X.2 + + 1x28 G5 1193 x 61 1203 71 110 1,8 357, 358, 359LM.272.X.2 + + 1x35 G5 1493 x 61 1503 71 110 2,1 357, 358, 359LM.273.X.2 + + 1x39 G5 893 x 61 903 71 110 1,5 357, 358, 359LM.274.X.2 + + 1x49 G5 1493 x 61 1503 71 110 2,1 357, 358, 359LM.275.X.2 + + 1x54 G5 1193 x 61 1203 71 110 1,8 357, 358, 359LM.276.X.2 + + 1x14/24 G5 593 x 61 603 71 110 1,2 357, 358, 359LM.277.X.2 + + 1x21/39 G5 893 x 61 903 71 110 1,5 357, 358, 359LM.278.X.2 + + 1x28/54 G5 1193 x 61 1203 71 110 1,8 357, 358, 359LM.279.X.2 + + 1x35/49 G5 1493 x 61 1503 71 110 2,1 357, 358, 359LM.341.X.2 + + 1 x 80 G5 1493 x 61 1503 71 110 2,1 357, 358, 359LM.268.X.2.X.21 - DIM (1-10V).30 - DALI.L - raster lamelkowy | lamellar louver | Lammelenraster | растер.PLX - klosz z pleksy opalowej | opal plexiglass diffuser | Glocke aus opalem Plexiglas | абажур с плекси.MPRM - klosz mikropryzmatyczny | microprismatic diffuser | Mikroprisma-Plexiglas | Плексиглас микропризматический10.L.PLX.MPRM111213PLCharakterystyka: prawa dekoracyjna podtynkowa na jedną świetlówkęliniową T5Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z aluminiowego profilu,anodowanego w kolorze szarym, boki oprawy zakończone zaślepkamiwykonanymi z aluminium, aluminiowy raster lamelkowy (.L) lub kloszmleczny (pleksa opalizowana) (.PLX), lub klosz mikropryzmatyczny(.MPRM), wewnętrzny odbłyśnik nad świetlówką zwiększający sprawnośćoprawy, stateczniki elektroniczne, dostępne również w wersjiinteligentnej, które dzięki zdolności rozpoznawania źródeł światłaumożliwiają pracę świetlówek T5 jednakowej długości i różnej mocyw wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej, lub ze statecznikiemz możliwością cyfrowego sterowania DALI (.30)Montaż: w suficie za pomocą dołączonych uchwytówDodatkowo: możliwość sterowania natężeniem oświetlenia dla statecznikówwyposażonych w interfejs DALI za pomocą pilota, czujkiruchu lub paneli ściennychZastosowanie: sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe,muzea, galerie, biura, holeGBDescription: modern recessed luminaire with simple, minimalisticshape, for one linear fluorescent lamp T5Technical details: luminaire body made of aluminium anodisedprofile grey, luminaire ends closed with end caps made of aluminium,pre-anodised aluminium lamellar louver (.L) or opal diffuser (.PLX), ormicroprismatic diffuser (.MPRM), inner louver over a lamp increasingthe luminaire efficiency, electronic control gears or intelligent electroniccontrol gears capable of identifying light sources and thus enablingthe operation of fluorescent lamps T5 of equal lengths and differentpowers in versions HE and HO within one light fitting; optionally digitalDALI control gear (.30)Mounting: directly into ceiling by use of assembly holders (included)Additionally available: possibility of light intensity adjustment forcontrol gears featuring DALI interface by use of a remote control,motion detector or wall control panels, emergency kit (on request)Application: modern offices, lobbies, reception decks, sale rooms, carshowrooms, shoe shops, museums, art galleries, expositions15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиARGUS One p/t43sposób świecenia | light distributionkrzywe światłości | light beam curves357 358 359DECharakteristik: moderne Einbauleuchte Dekor von einfacher, minimalerGestalt für eine T5-Linien LeuchtstofflampeTechnische Beschreibung: Lampengehäuse aus Alu- Profil, eloxiertin grauer Farbe ; Leuchtenseiten mit Aluminium ausgerüstet, Lamellenraster(.L) aus voreloxiertem Aluminium oder ein Milchschirm (OpalPlexiglas) (.PLX), Mikroprisma-Plexiglas (.MPRM); Innenreflektor überder Leuchtstofflampe zur Erhöhung der Leuchtenleistung; elektronischeoder intelligente elektronische Vorschaltgeräte, die dank der Erkennungsfähigkeitder Lichtquellen, die Arbeit der Leuchtstofflampen T5von gleicher Länge und verschiedener Leistung in der HE- und HO-Version in einer Leuchte ermöglichen oder die Vorschaltgeräte mit derMöglichkeit der digitalen DALI-Steuerung (.30)Montage: direkt in der Decke mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang)Zusätzliches Zubehör: Möglichkeit der Lichtstärkeregelung für die mitDALI-Schnittstelle ausgestatteten Vorschaltgeräte mit Fernbedienung,Bewegungsmelder oder Wandschalter; NotfallmodulEinsatzbereich: moderne Büroräume, Flure, Empfangsräume, Verkaufsräume,Autosalons, Bekleidungsgeschäfte, Museen, Galerien;Ausstellungen, ExpositionenWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахRUХарактеристика: Современный декоративный светильник подштукатурный, прямой минималистической формы для однойлюминесцентной лампы Т5Техническое описание: Корпус светильника изготовлен из алюминиевогоанодированного профиля серого цвета, бока светильниказакончены заглушкой изготовленной из алюминий, растр чешуйчатый(.L) с пре-анодированного алюминия или молочный плафон(пепламутровый плексиглас) (.PLX) или Плексиглас микропризматический(.MPRM), внутренний отражатель для люминесцентнойлампы увеличивающий чёткость светильника, электронные стабилизаторыили электронные интеллигентные, которые благодаряспособности различать источники света дают возможность работатьлюминесцентным лампам Т5 одинаковой длины и разной мощностив версии HE и HO в одном светильнике или со стабилизатором свозможностью цифрового управления ДАЛИ (.30)Монтаж: Непосредственно в потолке при помощи держателей(в комплекте)Дополнительно: Возможность управления напряжением освещениядля стабилизаторов снабжённых в интерфейс DALI припомощи пульта управления, датчика движения или стенных панелей,аварийный модульПрименение: Салоны продажи, автомобильные салоны, салонымоды, музеи, галереи, офисы, холлы01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники44ARGUS Trimless01new!ac14090302b08 07 06 05 04LM.327.X.2 + + 1x14 G5 583 x 50 583 50 110 1,3 357, 358, 359LM.328.X.2 + + 1x21 G5 883 x 50 883 50 110 1,6 357, 358, 359LM.329.X.2 + + 1x24 G5 583 x 50 583 50 110 1,3 357, 358, 359LM.330.X.2 + + 1x28 G5 883 x 50 883 50 110 1,9 357, 358, 359LM.331.X.2 + + 1x35 G5 1183 x 50 1183 50 110 2,2 357, 358, 359LM.332.X.2 + + 1x39 G5 1483 x 50 1483 50 110 1,6 357, 358, 359LM.333.X.2 + + 1x49 G5 1483 x 50 1483 50 110 2,2 357, 358, 359LM.334.X.2 + + 1x54 G5 1183 x 50 1183 50 110 1,9 357, 358, 359LM.335.X.2 + + 1x14/24 G5 583 x 50 583 50 110 1,3 357, 358, 359LM.336.X.2 + + 1x21/39 G5 883 x 50 883 50 110 1,6 357, 358, 359LM.337.X.2 + + 1x28/54 G5 1183 x 50 1183 50 110 1,9 357, 358, 359LM.338.X.2 + + 1x35/49 G5 1483 x 50 1483 50 110 2,2 357, 358, 359LM.327.X.2.X.21 - DIM (1-10V).30 - DALI.L - raster lamelkowy | lamellar louver | Lammelenraster | растер.PLX - klosz z pleksy opalowej | opal plexiglass diffuser | Glocke aus opalem Plexiglas | абажур с плекси.MPRM - klosz mikropryzmatyczny | microprismatic diffuser | Mikroprisma-Plexiglas | Плексиглас микропризматическийbaza krzywych światłości | light beam curvespatrz str. 548-559 | see pages 548-559.L.PLX.MPRM13 12 11 10PLCharakterystyka: podtynkowa oprawa bezramkowa na jedną świetlówkęliniową T5Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z aluminiowego profilu,anodowanego w kolorze szarym, aluminiowy raster lamelkowy(.L) lub klosz pół-mleczny (.PLX) (pleksa opalizowana) lub kloszmikropryzmatyczny (.MPRM); wewnętrzny odbłyśnik nad świetlówkązwiększający sprawność oprawy, stateczniki elektroniczne, dostępnerównież w wersji inteligentnej, które dzięki zdolności rozpoznawaniaźródeł światła umożliwiają pracę świetlówek T5 jednakowej długościi różnej mocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej,lub ze statecznikiem z możliwością cyfrowego sterowania DALI (.30)Montaż: w suficie za pomocą dołączonych uchwytówDodatkowo: możliwość sterowania natężeniem oświetlenia dla statecznikówwyposażonych w interfejs DALI za pomocą pilota, czujkiruchu lub paneli ściennychZastosowanie: sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe,muzea, galerie, ekspozycje, biura, holeGBDescription: recessed frameless luminaire for one linear fluorescentlamp T5Technical details: luminaire body made of aluminium anodised profilegrey, pre-anodised aluminium lamellar louver (.L) or opal diffuser(.PLX), or microprismatic diffuser (.MPRM), inner louver over a lampincreasing the luminaire efficiency, electronic control gears or intelligentelectronic control gears capable of identifying light sources and thusenabling the operation of fluorescent lamps T5 of equal lengths anddifferent powers in versions HE and HO within one light fitting; optionallydigital DALI control gear (.30)Mounting: directly into ceiling by use of assembly holders (included)Additionally available: possibility of light intensity adjustment forcontrol gears featuring DALI interface by use of a remote control,motion detector or wall control panels, emergency kit (on request)Application: modern offices, lobbies, reception decks, salerooms, carshowrooms, shoe shops, museums, art galleries, expositions15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиARGUS Trimless45sposób świecenia | light distributionDECharakteristik: Rahmenlose Einbauleuchte für eine T5-LinienleuchtstofflampeTechnische Beschreibung: Lampengehäuse aus Alu- Profil, eloxiertin grauer Farbe; Lamellenraster (.L) aus voreloxiertem Aluminium oderein Milchschirm (Opal Plexiglas) (.PLX), oder Mikroprisma-Plexiglas(.MPRM); Innenreflektor über der Leuchtstofflampe zur Erhöhungder Leuchtenleistung; elektronische oder intelligente elektronischeVorschaltgeräte, die dank der Erkennungsfähigkeit der Lichtquellen,die Arbeit der Leuchtstofflampen T5 von gleicher Länge undverschiedener Leistung in der HE- und HOVersion in einer Leuchteermöglichen oder die Vorschaltgeräte mit der Möglichkeit der digitalenDALI-Steuerung (.30)Montage: direkt in der Decke mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang)Zusätzliches Zubehör: Möglichkeit der Lichtstärkeregelung für die mitDALI-Schnittstelle ausgestatteten Vorschaltgeräte mit Fernbedienung,Bewegungsmelder oder Wandschalter; NotfallmodulEinsatzbereich: moderne Büroräume, Flure, Empfangsräume, Verkaufsräume,Autosalons, Bekleidungsgeschäfte, Museen, Galerien;Ausstellungen, ExpositionenWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахRUХарактеристика: Под штукатурный безрамочный светильник дляодной люминесцентной лампы Т5Техническое описание: Корпус светильника изготовлен изалюминиевого анодированного профиля серого цвета, растрчешуйчатый (.L) с преанодированного алюминия или молочныйпла-фон (пепламутровый плексиглас) (.PLX), или Плексигласмикропризматический (.MPRM) внутренний отражатель для люминесцентнойлампы увеличивающий чёткость светильника,электронные стабилизаторы или электронные интеллигентные,которые благодаря способности различать источники света даютвозможность работать люминесцентным лампам Т5 одинаковойдлиныи разной мощности в версии HE и HO в одном светильникеили со стабилизатором с возможностью цифрового управленияДАЛИ (.30)Монтаж: Непосредственно в потолке при помощи держателей(в комплекте)Дополнительно: Возможность управления напряжением освещениядля стабилизаторов снабжённых в интерфейс DALI припомощи пульта управления, датчика движения или стенных панелей,аварийный модульПрименение: Современные офисы, холлы, рецепшин, залыпродажи,автомобильные салоны, салоны моды, музеи,галереи,выставки, экспозиции01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники46ARGUS Two01new!c02b08 07 06 05 04140903LM.313.X.2 + + 1x28 G5 1234 190 50 3,2 -LM.314.X.2 + + 1x35 G5 1534 190 50 3,6 -LM.315.X.2 + + 1x49 G5 1534 190 50 3,6 -LM.316.X.2 + + 1x54 G5 1234 190 50 3,2 -LM.317.X.2 + + 1x80 G5 1534 190 50 3,6 -LM.318.X.2 + + 1x28/54 G5 1234 190 50 3,3 -LM.319.X.2 + + 1x35/49/80 G5 1534 190 50 3,7 -LM.320.X.2 + + 2x28 G5 1234 190 50 3,4 -LM.321.X.2 + + 2x35 G5 1534 190 50 3,8 -LM.322.X.2 + + 2x49 G5 1534 190 50 3,8 -LM.323.X.2 + + 2x54 G5 1234 190 50 3,4 -LM.324.X.2 + + 2x80 G5 1534 190 50 3,8 -LM.325.X.2 + + 2x28/54 G5 1234 190 50 3,5 -LM.326.X.2 + + 2x35/49/80 G5 1534 190 50 3,9 -LM.278.X.2.X.21 - DIM (1-10V).30 - DALI.M - raster matowy | matt louver | raster matt | матовый растер.PLX - klosz z pleksy opalowej | opal plexiglass lampshade | Glocke aus opalem Plexiglas | абажур с плекси.MPRM - klosz mikropryzmatyczny | microprismatic diffuser | Mikroprisma-Plexiglas | Плексиглас микропризматический.PRM - klosz pryzmatyczny | prismatic diffuser | Prisma-Plexiglas | Плексиглас призматический13 12 11 10.M .PLX .MPRM .PRMPLGBCharakterystyka: oprawa dekoracyjna zwieszana na jedną lub dwieświetlówki liniowe T5Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z aluminiowego profilu,anodowanego w kolorze szarym, raster paraboliczny wykonany z matowegoaluminium (.M), klosz opalowy (.PLX), klosz mikropryzmatyczny(.MPRM) lub pryzmatyczny (.PRM); stateczniki elektroniczne, dostępnerównież w wersji inteligentnej, które dzięki zdolności rozpoznawaniaźródeł światła umożliwiają pracę świetlówek T5 jednakowej długościi różnej mocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowejlub ze statecznikiem z możliwością cyfrowego sterowania DALI (.30)Montaż: na zawieszeniu linkowym, trzy rodzaje podsufitek zawieszeniowychZA.006.X, ZA.007.X, ZA.008.X (na zamówienie)Dodatkowo: raster błyszczący, możliwość sterowania natężeniemoświetlenia dla stateczników wyposażonych w interfejs DALI za pomocąpilota, czujki ruchu lub paneli ściennych, moduł awaryjnyZastosowanie: między innymi sale sprzedaży, salony samochodowe,odzieżowe, muzea, galerie, oświetlenie płaszczyzn pionowych: regały,wystawy, ekspozycje, biura, holeDescription: modern pendant luminaire for one or two linear fluorescentlamps T5Technical details: luminaire body made of aluminium anodised profilegrey (RAL 9006), pre-anodised aluminium lamellar louver (.M), opaldiffuser (.PLX), microprismatic diffuser (.MPRM) or prismatic diffuser(.PRM); inner louver over a lamp increasing the luminaire efficiency,electronic control gears or intelligent electronic control gears capable ofidentifying light sources and thus enabling the operation of fluorescentlamps T5 of equal lengths and different powers in versions HE andHO within one light fitting; optionally digital DALI control gear (.30)Mounting: on wire suspension, three types of suspension hangersZA.006.X, ZA.007.X, ZA.008.X (on request)Additionally available: polished louver, possibility of light intensityadjustment for control gears featuring DALI interface by use of aremote control, motion detector or wall control panels, emergencykit(on request)Application: modern offices, lobbies, reception decks, salerooms, carshowrooms, shoe shops, museums, art galleries, expositions15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиARGUS Two47sposób świecenia | light distributionDECharakteristik: moderne Pendelleuchte Dekor für eine oder zweiT5-Linien-LeuchtstofflampenTechnische Beschreibung: Lampengehäuse aus Alu- Profil, eloxiertin grauer Farbe (RAL 9006); Lamellenraster aus voreloxiertemAluminium (.M) ein Milchschirm (.PLX) (Opal Plexiglas), Mikroprisma-Plexiglas (.MPRM) oder Prisma-Plexiglas (.PRM) Innenreflektor überder Leuchtstofflampe zur Erhöhung der Leuchtenleistung; elektronischeoder intelligente elektronische Vorschaltgeräte, die dank der Erkennungsfähigkeitder Lichtquellen, die Arbeit der LeuchtstofflampenT5 von gleicher Länge und verschiedener Leistung in der HE- undHOVersion in einer Leuchte ermöglichen oder die Vorschaltgerätemit der Möglichkeit der digitalen DALI-Steuerung (.30) Montage: aufSeilaufhängung, drei Arten der Seilabdeckungen: ZA.006.X, ZA.007.X,ZA.008.X (auf Bestellung)Zusätzliches Zubehör: glänzender Raster, Möglichkeit der Lichtstärkeregelungfür die mit DALI-Schnittstelle ausgestatteten Vorschaltgerätemit Fernbedienung, Bewegungsmelder oder Wandschalter;Notfallmodul (auf Bestellung)Einsatzbereich: moderne Büroräume, Flure, Empfangsräume, Verkaufsräume,Autosalons, Bekleidungsgeschäfte, Museen, Galerien;Ausstellungen, ExpositionenWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахrodzaje zawieszeń | suspension hangersZA.006 ZA.007.X ZA.008.XRUХарактеристика: Современный декоративный светильник свешиваемыйс прямой минималистической формой для 1-2 люминесцентнойлампы Т5Техническое описание: Корпус светильника изготовлен из алюминиевогоанодированного профиля серого цвета (RAL 9006), растрче- шуйчатый с пре-анодированного алюминия (.M), молочныйплафон (пепламутровый плексиглас) (.PLX), Плексиглас микропризматический(.MPRM) или Плексиглас призматический (.PRM);внутренний отражатель для люминесцентной лампы увеличивающийчёткость светильника, электронные стабилизаторы илиэлектронные интеллигентные, которые благодаря способностиразличать источники света дают возможность работать люминесцентнымлампам Т5 одинаковой длины и разной мощности вверсии HE и HO в одном светильнике или со стабилизатором свозможностью цифрового управления ДАЛИ (.30)Монтаж: На тросовом подвесе, три рода подпотолочных подвесовZA.006.X, ZA.007.X, ZA.008.X (на заказ)Дополнительно: блестящий растр, bозможность управлениянапряжением освещения для стабилизаторов снабжённых в интерфейсDALI при помощи пульта управления, датчика движенияили стенных панелей, аварийный модульПрименение: Современные офисы, холлы, рецепшин, залыпродажи, автомобильные салоны, салоны моды, музеи, галереи,выставки, экспозиции01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники48ARGUS Wall 101new!1409030208 07 06 05 04LM.292.X.2 + + 1x14 G5 600 100 50 1,3 357, 358, 359LM.293.X.2 + + 1x21 G5 900 100 50 1,6 357, 358, 359LM.294.X.2 + + 1x24 G5 600 100 50 1,3 357, 358, 359LM.295.X.2 + + 1x28 G5 1200 100 50 1,6 357, 358, 359LM.296.X.2 + + 1x35 G5 1500 100 50 1,9 357, 358, 359LM.297.X.2 + + 1x39 G5 900 100 50 2,2 357, 358, 359LM.298.X.2 + + 1x49 G5 1500 100 50 2,2 357, 358, 359LM.299.X.2 + + 1x54 G5 1200 100 50 1,9 357, 358, 359LM.300.X.2 + + 1x14/24 G5 600 100 50 1,3 357, 358, 359LM.301.X.2 + + 1x21/39 G5 900 100 50 1,6 357, 358, 359LM.302.X.2 + + 1x28/54 G5 1200 100 50 1,9 357, 358, 359LM.303.X.2 + + 1x35/49 G5 1500 100 50 2,2 357, 358, 359LM.292.X.2.X.21 - DIM (1-10V).30 - DALI.L - raster lamelkowy | lamellar louver | Lammelenraster | растер.PLX - klosz z pleksy opalowej | opal plexiglass diffuser | Glocke aus opalem Plexiglas | абажур с плекси.MPRM - klosz mikropryzmatyczny | microprismatic diffuser | Mikroprisma-Plexiglas | Плексиглас микропризматический13 12 11 10PLCharakterystyka: podtynkowa oprawa bezramkowa na jedną świetlówkęliniową T5Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z aluminiowego profilu,anodowanego w kolorze szarym, aluminiowy raster lamelkowy(.L) lub klosz pół-mleczny (.PLX) (pleksa opalizowana) lub kloszmikropryzmatyczny (.MPRM); wewnętrzny odbłyśnik nad świetlówkązwiększający sprawność oprawy, stateczniki elektroniczne, dostępnerównież w wersji inteligentnej, które dzięki zdolności rozpoznawaniaźródeł światła umożliwiają pracę świetlówek T5 jednakowej długościi różnej mocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej,lub ze statecznikiem z możliwością cyfrowego sterowania DALI (.30)Montaż: bezpośrednio na ścianieDodatkowo: możliwość sterowania natężeniem oświetlenia dla statecznikówwyposażonych w interfejs DALI za pomocą pilota, czujkiruchu lub paneli ściennychZastosowanie: sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe,muzea, galerie, ekspozycje, biura, hole.L.PLX.MPRMGBDescription: recessed frameless luminaire for one linear fluorescentlamp T5Technical details: luminaire body made of aluminium anodised profilegrey, pre-anodised aluminium lamellar louver (.L) or opal diffuse (.PLX),or microprismatic diffuser (.MPRM), inner louver over a lamp increasingthe luminaire efficiency, electronic control gears or intelligent electroniccontrol gears capable of identifying light sources and thus enablingthe operation of fluorescent lamps T5 of equal lengths and differentpowers in versions HE and HO within one light fitting; optionally digitalDALI control gear (.30)Mounting: directly to the wallAdditionally available: possibility of light intensity adjustment forcontrol gears featuring DALI interface by use of a remote control,motion detector or wall control panels, emergency kit (on request)Application: modern offices, lobbies, reception decks, salerooms, carshowrooms, shoe shops, museums, art galleries, expositions15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиARGUS Wall 149krzywe światłości | light beam curves357 358 359DECharakteristik: Rahmenlose Einbauleuchte für eine T5-LinienleuchtstofflampeTechnische Beschreibung: Lampengehäuse aus Alu- Profil, eloxiertin grauer Farbe; Lamellenraster (.L) aus voreloxiertem Aluminium oderein Milchschirm (Opal Plexiglas) (.PLX), oder Mikroprisma-Plexiglas(.MPRM); Innenreflektor über der Leuchtstofflampe zur Erhöhungder Leuchtenleistung; elektronische oder intelligente elektronischeVorschaltgeräte, die dank der Erkennungsfähigkeit der Lichtquellen,die Arbeit der Leuchtstofflampen T5 von gleicher Länge undverschiedener Leistung in der HE- und HOVersion in einer Leuchteermöglichen oder die Vorschaltgeräte mit der Möglichkeit der digitalenDALI-Steuerung (.30)Montage: an der WandZusätzliches Zubehör: Möglichkeit der Lichtstärkeregelung für die mitDALI-Schnittstelle ausgestatteten Vorschaltgeräte mit Fernbedienung,Bewegungsmelder oder Wandschalter; NotfallmodulEinsatzbereich: moderne Büroräume, Flure, Empfangsräume, Verkaufsräume,Autosalons, Bekleidungsgeschäfte, Museen, Galerien;Ausstellungen, ExpositionenWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахsposób świecenia | light distributionRUХарактеристика: Под штукатурный безрамочный светильник дляодной люминесцентной лампы Т5Техническое описание: Корпус светильника изготовлен изалюминиевого анодированного профиля серого цвета, растрчешуйчатый (.L) с преанодированного алюминия или молочныйпла-фон (пепламутровый плексиглас) (.PLX), или Плексигласмикропризматический (.MPRM) внутренний отражатель для люминесцентнойлампы увеличивающий чёткость светильника,электронные стабилизаторы или электронные интеллигентные,которые благодаря способности различать источники света даютвозможность работать люминесцентным лампам Т5 одинаковойдлиныи разной мощности в версии HE и HO в одном светильникеили со стабилизатором с возможностью цифрового управленияДАЛИ (.30)Монтаж: к стенеДополнительно: Возможность управления напряжением освещениядля стабилизаторов снабжённых в интерфейс DALI припомощи пульта управления, датчика движения или стенных панелей,аварийный модульПрименение: Современные офисы, холлы, рецепшин, залыпродажи,автомобильные салоны, салоны моды, музеи,галереи,выставки, экспозиции01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


50oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиARGUS Wall 201new!040506070302LM.304.2 + + 1x14 G5 600 120 50 1,4 365LM.305.2 + + 1x21 G5 900 120 50 1,7 365LM.306.2 + + 1x24 G5 600 120 50 1,4 365LM.307.2 + + 1x28 G5 1200 120 50 2,0 365LM.308.2 + + 1x39 G5 900 120 50 1,7 365LM.309.2 + + 1x54 G5 1200 120 50 2,0 365LM.310.2 + + 1x14/24 G5 600 120 50 1,4 365LM.311.2 + + 1x21/39 G5 900 120 50 1,7 365LM.312.2 + + 1x28/54 G5 1200 120 50 2,0 365LM.304.2.Xkrzywe światłości | light beam curves.21 - DIM (1-10V).30 - DALI0836514 13 12 11 10 09PLCharakterystyka: dekoracyjnykinkiet na jedną świetlówkę liniowąT5Opis techniczny: obudowa oprawywykonana z aluminiowego profilu,anodowanego w kolorze szarym,klosz mleczny (pleksa opalizowana),stateczniki elektroniczne,dostępne również w wersji inteligentnej,które dzięki zdolnościrozpoznawania źródeł światłaumożliwia pracę świetlówekT5 jednakowej długości i różnejmocy w wersji HE oraz HO w jednejoprawie oświetleniowej lub zestatecznikiem z możliwością cyfrowegosterowania DALI (.30)Montaż: bezpośrednio na ścianieDodatkowo: możliwość sterowanianatężeniem oświetlenia dlastateczników wyposażonych winterfejs DALI za pomocą pilota,czujki ruchu lub paneli ściennych,moduł awaryjnyZastosowanie: biura, recepcje,sale sprzedaży, salony samochodowe,odzieżowe, muzea,galerieGBDescription: decorative wall luminairefor one linear fluorescentlamp T5Technical details: luminairebody made of aluminium anodisedprofile grey, opal diffuser(PLX), electronic control gearsor intelligent electronic controlgears capable of identifying lightsources and thus enabling theoperation of fluorescent lampsT5 of equal lengths and differentpowers in versions HE and HOwithin one light fitting; optionallydigital DALI control gear (.30)Mounting: directly to the wallAdditionally available: possibilityof light intensity adjustment forcontrol gears featuring DALI interfaceby use of a remote control,motion detector or wall controlpanels, emergency kitApplication: offices, lobbies,reception decks, salerooms, carshowrooms, shoe shops, museums,art galleriesDECharakteristik: moderne WandleuchteDekor für eine T5-Linien-LeuchtstofflampeTechnische Beschreibung:Lampengehäuse aus Alu- Profil,eloxiert in grauer Farbe, einMilchschirm (Opal Plexiglas);elektronische oder intelligenteelektronische Vorschaltgeräte,die dank der Erkennungsfähigkeitder Lichtquellen, die Arbeit derLeuchtstofflampen T5 von gleicherLänge und verschiedenerLeistung in der HE- und HO-Versionin einer Leuchte ermöglichenoder die Vorschaltgeräte mit derMöglichkeit der digitalen DALI-Steuerung (.30)Montage: an der WandZusätzliches Zubehör: Möglichkeitder Lichtstärkeregelungfür die mit DALI-Schnittstelleausgestatteten Vorschaltgerätemit Fernbedienung, Bewegungsmelderoder Wandschalter, NotfallmodulEinsatzbereich: Büroräume, Flure,Empfangsräume, Verkaufsräume,Autosalons, Bekleidungsgeschäfte,Museen, GalerienRUХарактеристика: декоративныйбра, предназначенный длядля одной люминесцентнойлампы Т5Техническое описание: Корпуссветильника изготовлен изалюминиевого анодированногопрофиля серого цвета, молочныйплафон (пепламутровыйплексиглас), электронные стабилизаторыили электронныеинтеллигентные, которые благодаряспособности различать источникисвета дают возможностьработать люминесцентнымлампам Т5 одинаковой длины иразной мощности в версии HEи HO в одном светильнике илисо стабилизатором с возможностьюцифрового управленияДАЛИ (.30)Монтаж: к стенеДополнительно: Возможностьуправления напряжением освещениядля стабилизаторовснабжённых в интерфейс DALIпри помощи пульта управления,датчика движения или стенныхпанелей, модуль аварийногопитанияПрименение: офисы, холлы,рецепшин, залы продажи, автомобильныесалоны, салонымоды, музеи, галереи15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиARGUS Wall 251sposób świecenia | light distributiongóra | top viewWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники52141312111510090807060504030201Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники53Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


54oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиFOCUS0405080706030201LM.190 1x100 G53 180 180 300 4,4 375, 376LM.191 1x20 GX8,5 180 180 300 4,4 366, 367, 368LM.192 1x35 GX8,5 180 180 300 4,4 369, 370, 371LM.193 1x70 GX8,5 180 180 300 4,4 372, 373, 374LM.195 1x100 G53 180 180 450 4,9 375, 376LM.196 1x20 GX8,5 180 180 450 4,9 366, 367, 368LM.197 1x35 GX8,5 180 180 450 4,9 369, 370, 371LM.198 1x70 GX8,5 180 180 450 4,9 372, 373, 37409baza krzywych światłości | light beam curvespatrz str. 548-559 | see pages 548-55914 13 12 11 10PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjnazwieszana światła bezpośredniegoprzeznaczona dohalogenowych (QR-111) i metalohalogenkowychźródeł światła zwłasnym odbłyśnikiem (HIR-111)Opis techniczny: obudowa wykonanaz blachy stalowej malowanejproszkowo na kolor szary(RAL 9006, lakier termoodporny,strukturalny), pokrywa, ramka ioczko malowane proszkowo nakolor grafitowy (RAL 7012), oczkowykonane z odlewu aluminiowegoz możliwością regulacji w dwóchpłaszczyznach; transformator lubstatecznik elektroniczny, oprawawyposażona w przewód zasilającyMontaż: na zawieszeniu linkowym(w komplecie)Dodatkowo: źródło światła, halogenowekąt świecenia: 4°, 8°,24°, 45°, metalohalogenkowe kątświecenia: 10°, 24°, 40°Zastosowanie: hotele, recepcje,restauracje, sale konferencyjne,salony sprzedaży, muzea, galerieGBDescription: direct light pendantdecorative luminaire for halogen(QR-111) and metal-halide lampswith own reflector (HIR-111)Technical details: luminairebody made of steel sheet, powderpainted grey (RAL 9006, thermoresistantstructural lacquer), cover,frame and lamp ring paintedgraphite (RAL 7012), lamp ringmade of die-cast aluminium, withpossibility of its adjustment in twodirections, electronic control gearor transformer, electrical supplywireMounting: on wire suspension(included)Additionally available: lightsources, light beam angles (forhalogen lamps): 4°, 8°, 24°, 45°,light beam angles (for metal-halidelamps): 10°, 24°, 40°Application: hotels, receptiondesks, restaurants, conferencerooms, shops and sales rooms,museums, galleriesDECharakteristik: Dekor-Pendelleuchtemit direktem Licht für Halogen-(QR-111) und Metallhalogenlampenmit eigenem Reflektor(HIR-111)Technische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus Stahlblech,pulverbeschichtet in grauen Farbe(RAL 9006, hitzeständiger Strukturlack)gefertigt; Deckel, Rahmen,Strahler pulverbeschichtetin Graphitfarbe (RAL 7012),Strahler aus Aluminiumguss mitEinstellungsmöglichkeit in zweiEbenen, Transformator oder elektronischesVorschaltgerät, Leuchtemit Zuleitung ausgestattetMontage: mit Seilaufhängung(im Lieferumfang), ZusätzlichesZubehör: Leuchtmittel, Halogenlampen,Beleuchtungswinkel: 4°,8°, 24°, 45°, Metallhalogenlampen,Beleuchtungswinkel: 10°,24°, 40°,Einsatzbereich:, Hotels, Empfangsräume,Restaurants, Konferenzsäle,Verkaufsräume, Museen,GalerienRUХарактеристика: декоративныйподвесной светильник,предназначенный для галогенныхи металлогалогенных источниковсвета с собственнымотражателем (HIR-111)Техническое описание: корпуссветильника изготовлен из листовойстали, окрашен в серыйцвет (RAL 9006, термостойкийлак, структурный ) крышка, рамка,кольцо – графит grafitowy(RAL 7012), кольца с возможностьюрегулировки в двухплоскостях, стабилизатор илитрансформатор электронныеМонтаж: на тросовых подвесках( в комплекте)Дополнительноеоборудование: источникисвета, галогенные - угол освещения:4°, 8°, 24°, 45°, металлогалогенные- угол освещения: 10°, 24°, 40°,Применение: офисы, гостиницы,конференц-залы, лекционныезалы, салоны продажи, музеи,торговые центры, магазиныи зоны ресепшн15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиFOCUS55kąt rozsyłu strumienia świetlnego | light beam angleQR-111 IRC30W 8°, 24°35W 8°, 24°45W 8°, 24°, 45°50W 8°, 24°, 45°65W 8°, 24°, 45°65W 8°, 24°, 45°QR-11135W 4°, 24°50W 4°, 8°, 24°, 45°75W 8°, 24°, 45°kąt rozsyłu strumienia świetlnego | light beam angleHIR - 111 - 10°, 24°, 40°VBA - 2 x 9° ½ Imax - - 2 x 20° h E 0h(m)(m) (lx)K41.001.0 350151.5 155622.002.0 87542.5 56023.003.0 38913.5 28584.004.0 21884.5 17295.003.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0(m)d(m)VBA ½ Imax0.320.480.630.790.951.111.271.430.170.260.360.440.520.610.700.79VBA - 2 x 21° ½ Imax - - 2 x 20° h E 0h(m)(m) (lx)K41.001.0 85341.5 37932.002.0 21332.5 13653.003.0 9483.5 6974.004.0 8334.5 4215.003.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0(m)d(m)VBA ½ ImaxWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках0.771.151.541.922.302.693.073.450.390.580.780.971.171.361.561.75VBA - 2 x 30° ½ Imax - - 2 x 20° h E 0h(m)(m) (lx)K40.500.50 159870.75 71051.001.00 39971.25 25581.501.50 17761.75 13052.002.00 9992.25 7892.501.5 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.5(m)d(m)VBA ½ Imax0.580.871.151.441.732.022.312.600.360.550.730.911.091.271.461.6401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


56oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиFOCUS n/t0807030204050106LM.200 1x100 G53 180 180 300 3,3 375, 376LM.201 1x20 GX8,5 180 180 300 3,3 366, 367, 368LM.202 1x35 GX8,5 180 180 300 3,3 369, 370, 371LM.203 1x70 GX8,5 180 180 300 3,3 372, 373, 374LM.205 1x100 G53 180 180 450 3,8 375, 376LM.206 1x20 GX8,5 180 180 450 3,8 366, 367, 368LM.207 1x35 GX8,5 180 180 450 3,8 369, 370, 371LM.208 1x70 GX8,5 180 180 450 3,8 372, 373, 374sposób montażu FOCUS n/t | FOCUS n/t mountingbaza krzywych światłości | light beam curvespatrz str. 548-559 | see pages 548-559krok 1 | step 1krok 2 | step 2krok 3 | step 314 13 12 11 10 09PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjnanatynkowa światła bezpośredniegoprzeznaczona dohalogenowych (QR-111) i metalohalogenkowychźródeł światła zwłasnym odbłyśnikiem (HIR-111)Opis techniczny: obudowa wykonanaz blachy stalowej malowanejproszkowo na kolor szary(RAL 9006, lakier termoodporny,strukturalny), ramka i oczkomalowane proszkowo na kolorgrafitowy (RAL 7012), oczko wykonanez odlewu aluminiowegoz możliwością regulacji w dwóchpłaszczyznach; transformator lubstatecznik elektronicznyMontaż: bezpośrednio na suficieDodatkowo: źródło światła, halogenowekąt świecenia: 4°, 8°,24°, 45°, metalohalogenkowe kątświecenia: 10°, 24°, 40°Zastosowanie: hotele, recepcje,restauracje, sale konferencyjne,salony sprzedaży, muzea, galerie,sklepyGBDescription: direct light surfacemounted decorative luminairefor halogen (QR-111) and metalhalidelamps with own reflector(HIR-111)Technical details: luminairebody made of steel sheet, powderpainted grey (RAL 9006, thermoresistantstructural lacquer),frame and lamp ring paintedgraphite (RAL 7012), lamp ringmade of die-cast aluminium, withpossibility of its adjustment in twodirections, electronic control gearor transformerMounting: surface mountedAdditionally available: lightsources, light beam angles (forhalogen lamps): 4°, 8°, 24°, 45°,light beam angles (for metal-halidelamps): 10°, 24°, 40°Application: hotels, receptiondesks, restaurants, conferencerooms, shops and sales rooms,museumsDECharakteristik: AufbauleuchteDekor mit direktem Licht für Halogen-(QR-111) und Metallhalogenlampenmit eigenem Reflektor(HIR-111)Technische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus Stahlblech,pulverbeschichtet in grauen Farbe(RAL 9006, hitzeständigerStrukturlack) gefertigt; Rahmenund Strahler pulverbeschichtetin Graphitfarbe (RAL 7012),Strahler aus Aluminiumguss mitEinstellungsmöglichkeit in zweiEbenen, Transformator oder elektronischesVorschaltgerätMontage: mit Seilaufhängung (imLieferumfang)Zusätzliches Zubehör: Leuchtmittel,Halogenlampen, Beleuchtungswinkel:4°, 8°, 24°, 45°,Metallhalogenlampen, Beleuchtungswinkel:10°, 24°, 40°,Einsatzbereich: Hotels, Empfangsräume,Restaurants, Konferenzsäle,Verkaufsräume, Museen,Galerien, GeschäfteRUХарактеристика: декоративныйнапотолочный светильник,предназначенный для галогенных(QR-111) и металлогалогенныхисточников света ссобственным отражателем (QR-111)Техническое описание: корпуссветильника изготовлен из листовойстали окрашен в серыйцвет (RAL 9006, термостойкийлак, структурный ) крышка, рамка,кольцо – графит grafitowy(RAL 7012), кольца с возможностьюрегулировки в двухплоскостях, стабилизатор илитрансформатор электронныеМонтаж: непосредственно напотолкеДополнительноеоборудование: источникисвета, галогенные - угол освещения:4°, 8°, 24°, 45°, металлогалогенные- угол освещения: 10°, 24°, 40°,Применение: офисы, гостиницы,конференц-залы, лекционныезалы, салоны продажи, музеи,торговые центры, магазиныи зоны ресепшн15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиFOCUS n/t57kąt rozsyłu strumienia świetlnego | light beam angleQR-111 IRC30W 8°, 24°35W 8°, 24°45W 8°, 24°, 45°50W 8°, 24°, 45°65W 8°, 24°, 45°65W 8°, 24°, 45°QR-11135W 4°, 24°50W 4°, 8°, 24°, 45°75W 8°, 24°, 45°kąt rozsyłu strumienia świetlnego | light beam angleHIR - 111 - 10°, 24°, 40°VBA - 2 x 9° ½ Imax - - 2 x 20° h E 0h(m)(m) (lx)K41.001.0 350151.5 155622.002.0 87542.5 56023.003.0 38913.5 28584.004.0 21884.5 17295.003.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0(m)d(m)VBA ½ Imax0.320.480.630.790.951.111.271.430.170.260.360.440.520.610.700.79VBA - 2 x 21° ½ Imax - - 2 x 20° h E 0h(m)(m) (lx)K41.001.0 85341.5 37932.002.0 21332.5 13653.003.0 9483.5 6974.004.0 8334.5 4215.003.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0(m)d(m)VBA ½ ImaxWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках0.771.151.541.922.302.693.073.450.390.580.780.971.171.361.561.75VBA - 2 x 30° ½ Imax - - 2 x 20° h E 0h(m)(m) (lx)K40.500.50 159870.75 71051.001.00 39971.25 25581.501.50 17761.75 13052.002.00 9992.25 7892.501.5 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.5(m)d(m)VBA ½ Imax0.580.871.151.441.732.022.312.600.360.550.730.911.091.271.461.6401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


58oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиFOCUS Wall0807040605030201LM.210 1x100 G53 180 225 300 3,8 375, 376LM.211 1x20 GX8,5 180 225 300 3,8 366, 367, 368LM.212 1x35 GX8,5 180 225 300 3,8 369, 370, 371LM.213 1x70 GX8,5 180 225 300 3,8 372, 373, 37409baza krzywych światłości | light beam curvespatrz str. 548-559 | see pages 548-55914 13 12 11 10PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjnanaścienna światła bezpośredniegoprzeznaczona dohalogenowych (QR-111) i metalohalogenkowychźródeł światła zwłasnym odbłyśnikiem (HIR-111)Opis techniczny: obudowa wykonanaz blachy stalowej malowanejproszkowo na kolor szary(RAL 9006, lakier termoodporny,strukturalny), uchwyt montażowy,pokrywa, ramka i oczkomalowane proszkowo na kolorgrafitowy (RAL 7012), oczko wykonanez odlewu aluminiowegoz możliwością regulacji w dwóchpłaszczyznach; transformator lubstatecznik elektronicznyMontaż: bezpośrednio na ścianieDodatkowo: źródło światła, halogenowekąt świecenia: 4°, 8°,24°, 45°, metalohalogenkowe kątświecenia: 10°, 24°, 40°Zastosowanie: hotele, recepcje,restauracje, sale konferencyjne,salony sprzedaży, muzea, galerieGBDescription: direct light decorativewall luminaire for halogen(QR-111) and metal-halide lampswith own reflector (HIR-111)Technical details: luminairebody made of steel sheet, powderpainted grey (RAL 9006, thermoresistantstructural lacquer), assemblyholder, cover, frame andlamp ring painted graphite (RAL7012), lamp ring made of diecastaluminium, with possibilityof its adjustment in two directions,electronic control gear ortransformerMounting: directly to the wallAdditionally available: lightsources, light beam angles (forhalogen lamps): 4°, 8°, 24°, 45°,light beam angles (for metal-halidelamps): 10°, 24°, 40°Application: hotels, receptiondesks, restaurants, conferencerooms, shops and sales rooms,museumsDECharakteristik: WandleuchteDekor mit direktem Licht für Halogen-(QR-111) und Metallhalogenlampenmit eigenem Reflektor(HIR-111)Technische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus Stahlblech,pulverbeschichtet in grauenFarbe (RAL 9006, hitzeständigerStrukturlack) gefertigt;Montagebügel, Deckel, Rahmenund Strahler pulverbeschichtetin Graphitfarbe (RAL 7012),Strahler aus Aluminiumguss mitEinstellungsmöglichkeit in zweiEbenen, Transformator oder elektronischesVorschaltgerätMontage: direkt an der WandZusätzliches Zubehör: Leuchtmittel,Halogenlampen, Beleuchtungswinkel:4°, 8°, 24°, 45°,Metallhalogenlampen, Beleuchtungswinkel:10°, 24°, 40°Einsatzbereich:, Hotels, Empfangsräume,Restaurants, Konferenzsäle,Verkaufsräume, Museen,GalerienRUХарактеристика: декоративныйнапотолочный светильник,предназначенный для галогенных(QR-111) и металлогалогенныхисточников света ссобственным отражателем (QR-111)Техническое описание: корпуссветильника изготовлен из листовойстали окрашен в серыйцвет (RAL 9006, термостойкийлак, структурный ) крышка, рамка,кольцо – графит grafitowy(RAL 7012), кольца с возможностьюрегулировки в двухплоскостях, стабилизатор илитрансформатор электронныеМонтаж: непосредственно настене, Дополнительное оборудование:источники света,галогенные - угол освещения:4°, 8°, 24°, 45°, металлогалогенные- угол освещения : 10°,24°, 40°,Применение: офисы, гостиницы,конференц-залы, лекционныезалы, салоны продажи, музеи,торговые центры, магазиныи зоны ресепшн15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиFOCUS Wall59Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


60oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиPORTO090804070605030201LM.166 1x35 GX8,5 690 490 480 3,2 -LM.167 1x70 GX8,5 690 490 480 3,2 -sposób świecenia | light distribution14 13 12 11 10PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjnana metalohalogenkoweźródła światła z własnym odbłyśnikiem(HIR-111)Opis techniczny: obudowa ioczko wykonane z blachy stalowejmalowanej proszkowo nakolor grafitowy (RAL 7012, lakiertermoodporny, drobna struktura),odbłyśnik z matowego aluminium,regulacja kierunku świecenia źródłaświatła oraz kąta nachyleniaodbłyśnika (0°-12°) pozwala nawłaściwe skierowanie strumieniaświetlnego, statecznik elektronicznyMontaż: bezpośrednio na ścianieDodatkowo: źródła światła,możliwość wykonania obudowyoprawy w dowolnym kolorze zpalety RALZastosowanie: pasaże i galeriehandlowe, eleganckie hole ikorytarzeGBDescription: decorative luminairefor metal-halide light sources withown reflector (HIR-111)Technical details: luminaire bodyand lamp ring made of sheet steel,powder painted graphite (RAL7012, thermo-resistant, structural),aluminium matt reflector,adjusted light beam direction andreflector tilt angle (0°-12°) allowson appropriate light beam adjusting,electronic control gearMounting: directly to the wallAdditionally available: lightsources, luminaire body availablein any RAL colorApplication: arcades and shoppinggalleries, elegant lobbies andcorridorsDECharakteristik: Dekorleuchte fürMetallhalogenlampen mit eigenemReflektor (HIR-111)Technische Beschreibung:Leuchtengehäuse und Strahleraus Stahlblech gefertigt, pulverbeschichtetin Graphitfarbe (RAL7012, hitzebeständiger Lack,feinstrukturiert); Aluminium-Matt-Reflektor, Einstellungsmöglichkeitder Beleuchtung und desNeigungswinkels des Reflektors(0°-12°) ermöglicht den Lichtstromentsprechend der Bedürfnissezu richten, elektronischeZündanlageMontage: direkt an der WandZusätzliches Zubehör: Ausführungder Leuchte in beliebigerRAL-FarbeEinsatzbereich: Einkaufspassagenund -galerien, Flure undFoyersRUХарактеристика: декоративныйсветильник, для металлогалогеновыхисточников светас собственным отражателем(HIR-111)Техническое описание: корпусизготовлен из стальноголиста, окрашен в графитовыйцвет (RAL 7012, термостойкийлак, мелкая структура ), отражательиз матового алюминия,регулировка направления освещения,а также угла наклонаотражателя (0°-12°) позволяютнаправить луч света в нужномнаправлении; электронная системазажигания.Монтаж: непосредственно настенеДополнительноеоборудование: возможностьокраски в любой цвет шкалыRALПрименение: холлы, торговыепассажи, торговые центры15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиPORTO61Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники62ZODIAK090405080706030201LM.150.M 2x21+2x20 G5+GX8,5 1225 162 85 5,4 314LM.151.M 2x21+2x35 G5+GX8,5 1225 162 85 5,4 314LM.152.M 2x21+max 2x50 G5+G53 1225 162 85 5,4 314LM.153.M 2x39+2x20 G5+GX8,5 1225 162 85 5,4 314LM.154.M 2x39+2x35 G5+GX8,5 1225 162 85 5,4 314LM.155.M 2x39+max 2x50 G5+G53 1225 162 85 5,4 314LM.156.M 2x21/39+2x20 G5+GX8,5 1225 162 85 5,4 314LM.157.M 2x21/39+2x35 G5+GX8,5 1225 162 85 5,4 314LM.158.M 2x21/39+max 2x50 G5+G53 1225 162 85 5,4 314krzywe światłości | light beam curvesrodzaje zawieszeń | suspension hangers314ZA.001ZA.00314 13 12 11 10PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjna zwieszana światła bezpośrednio-pośredniegona świetlówki liniowe i halogenowe lub metalohalogenkoweźródła światłaOpis techniczny: korpus i boki oprawy wykonane z blachy stalowejmalowanej proszkowo na kolor szary (RAL 9006, lakier termoodporny,strukturalny), oprawa zamknięta od góry blachą perforowaną, rasterantyolśnieniowy wykonany z aluminium matowego, oczka wykonanez odlewu aluminiowego w kolorze szarym (RAL 9006) z możliwościąregulacji w dwóch płaszczyznach, stateczniki i transformator elektroniczne;oprawa wykonana w dwóch wersjach: 1 - świetlówki T5+ oczka halogenowe; 2 - świetlówki T5 + oczka metalohalogenowe,oprawy LM.156.M, LM.157.M i LM.158.M wyposażone w inteligentnystatecznik elektroniczny, który dzięki zdolności rozpoznawania źródełświatła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długości i różnejmocy (21W lub 39W) w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej,oprawa wyposażona w przewód zasilający.Montaż: na zawieszeniu linkowym typu „Y” (w komplecie), różnerodzaje podsufitek zawieszeniowych (na zamówienie)Dodatkowo: dwa rodzaje podsufitek metalowych z linką zawieszeniową(ZA.001, ZA.003), różne kolory RALZastosowanie: hotele, restauracje, sale konferencyjne, salony samochodowe,korytarze, hole i recepcje, eleganckie i nowoczesne biuraGBDescription: direct-indirect light luminaire for linear fluorescent lampsand halogen or metal-halide lampsTechnical details: luminaire body and sides made of steel sheet,powder painted grey (RAL 9006, thermo-resistant structural lacquer),perforated top cover, anti-glare aluminium matt louver, lamp rings madeof die-cast aluminium painted grey (RAL 9006) with possibility of itsadjustment in two directions, electronic control gears and transformer,;luminaire available in two versions: 1- lamps T5+halogen light sources;2- lamps T5+metal-halide lamps; LM.156.M, LM.157.M and LM.158.Mluminaires are equipped with an intelligent electronic control gear whichcan identify light sources and enables the same length and differentpower (21W or 39W) T5 lamps functioning in HE and HO version withinone light fitting; electrical supply wire.Mounting: on wire suspension of the „Y” type (included), suspensionhangers (on request)Additionally available: hangers with suspension wire (ZA.001,ZA.003), various colours RALApplication: hotels, restaurants, conference rooms, car showrooms,corridors, lobbies and reception desks, elegant and modern offices15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиZODIAK63DECharakteristik: Dekor Pendelleuchte mit direktem/ undirektem Lichtfür Linienleuchtstofflampen und Halogen-oder MetallhalogenstrahlerTechnische Beschreibung: Leuchtenkörper und -seitenwände ausStahlblech, in grauer Farbe (RAL 9006, hitzeständiger Strukturlack)gefertigt; geschlossene Leuchte mit einem perforiertem Blech; Antiblend-Rasteraus mattiertem Alu; Einbaustrahler aus Aluminiumguss ingrauer Farbe (RAL 9006), einstellbar in zwei Ebenen; elektronischeVorschaltgeräte und Trafos; Leuchte in zwei Versionen zugänglich:1 - Leuchtstofflampe T5 + Halogenstrahler; 2 - Leuchtstofflampe T5 +Metallhalogenstrahler ; Leuchten LM.156.M, LM.157.M und LM.158.Mmit einem intelligenten elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet, dasdank der Erkennungsfähigkeit der Lichtquellen in einer Leuchte dieArbeit der Leuchtstofflampen T5 von gleicher Länge und verschiedenerLeistung (21 W oder 39 W) in der Version HE oder HO ermöglicht,Leuchte mit Zuleitung.Montage: auf einer Seilaufhängung Typ „Y” (im Lieferumfang), verschiedeneArten der Abdeckung für Seilaufhängung (auf Bestellung)Zusätzliches Zubehör: zwei Arten der Metall-Abdeckungen mit Aufhängungsseil(ZA.001, ZA.003), verschiedene Farben RALEinsatzbereich: Hotels, Restaurants, Konferenzsäle, Autosalons,Flurs und Empfangsräume, exklusive und moderne BüroräumeWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахRUХарактеристика: декоративный подвесной светильник прямогоотраженногосвета для люминесцентных ламп и галогенны илиметаллогалогенны светаТехническое описание: корпус светильника и торцовые частиизготовлены из листовой стали, корпус окрашен в серый цвет(RAL 9006, термостойкий лак, структурный), светильник закрытсверху перфорированным листом, противоослепительный изготовлениз матового алюминия, кольца алюминиевые серогоцвета (RAL 9006) с возможностью регулировки в двух плоскостях,стабилизатор и трансформатор электронные. Светильник производитсяв двух версиях: 1 - люминесцентные лампы T5 + кольцадля галогенных ламп; 2 - люминесцентные лампы T5 + кольцадля металлогалогенных ламп, светильники LM.156.M, LM.157.M иLM.158.M оборудованы интеллигентным электронным стабилизаторомразличающим источники света и позволяющим подключатьв одном светильнике люминесцентные лампы T5 одной длины иразличной мощности (21W или 39W) в версии HE и HO, светильникснабжен проводом питанияМонтаж: на тросовой подвеске типа „Y”, разные виды потолочныхнакладок (на заказ)Дополнительное оборудование: два вида потолочных накладок(ZA.001 и ZA.003), различные цветыПрименение: гостиницы, рестораны, конференц-залы, лекционныезалы, салоны продаж, музеи, торговые центры, магазины,офисы01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники64141312111510090807060504030201Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники65Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники66ZODIAK Plus01new!0314 13 12 11 10 09 08 07 06 05 0402LM.150.M.WH 2x21+2x20 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.150.M.GR 2x21+2x20 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.150.M.RE 2x21+2x20 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.151.M.WH 2x21+2x35 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.151.M.GR 2x21+2x35 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.151.M.RE 2x21+2x35 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.152.M.WH 2x21+max 2x50 G5+G53 1225 162 85 5,5 314LM.152.M.GR 2x21+max 2x50 G5+G53 1225 162 85 5,5 314LM.152.M.RE 2x21+max 2x50 G5+G53 1225 162 85 5,5 314LM.153.M.WH 2x39+2x20 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.153.M.GR 2x39+2x20 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.153.M.RE 2x39+2x20 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.154.M.WH 2x39+2x35 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.154.M.GR 2x39+2x35 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.154.M.RE 2x39+2x35 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.155.M.WH 2x39+max 2x50 G5+G53 1225 162 85 5,5 314LM.155.M.GR 2x39+max 2x50 G5+G53 1225 162 85 5,5 314LM.155.M.RE 2x39+max 2x50 G5+G53 1225 162 85 5,5 314LM.156.M.WH 2x21/39+2x20 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.156.M.GR 2x21/39+2x20 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.156.M.RE 2x21/39+2x20 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.157.M.WH 2x21/39+2x35 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.157.M.GR 2x21/39+2x35 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.157.M.RE 2x21/39+2x35 G5+GX8,5 1225 162 85 5,5 314LM.158.M.WH 2x21/39+max 2x50 G5+G53 1225 162 85 5,5 314LM.158.M.GR 2x21/39+max 2x50 G5+G53 1225 162 85 5,5 314LM.158.M.RE 2x21/39+max 2x50 G5+G53 1225 162 85 5,5 314LM.158.M.X.WH biały | white | weiß | белый.GR grafitowy | graphite | graphit | графитовый.RE czerwony | red | rot | красныйPLCharakterystyka: oprawa dekoracyjna zwieszana światła bezpośrednio-pośredniegona świetlówki liniowe na świetlówki liniowei halogenowe lub metalohalogenkowe źródła światłaOpis techniczny: korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanejproszkowo na kolor szary (RAL 9006, lakier termoodporny, strukturalny),boki wykonane z pleksi satynowanej w kolorze czerwonym,grafitowym lub białym, oprawa zamknięta od góry blachą perforowaną,raster antyolśnieniowy wykonany z aluminium matowego, oczka wykonanez odlewu aluminiowego w kolorze szarym (RAL 9006) z możliwościąregulacji w dwóch płaszczyznach, stateczniki i transformatorelektroniczne; oprawa wykonana w dwóch wersjach: 1 - świetlówki T5+ oczka halogenowe; 2 - świetlówki T5 + oczka metalohalogenkowe,oprawy LM.156.M, LM.157.M i LM.158.M wyposażone w inteligentnystatecznik elektroniczny, który dzięki zdolności rozpoznawania źródełświatła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długości i różnejmocy (21W lub 39W) w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej; oprawa wyposażona w przewód zasilającyMontaż: na zawieszeniu linkowym typu „Y” (w komplecie), różnerodzaje podsufitek zawieszeniowych (na zamówienie)Dodatkowo: dwa rodzaje podsufitek metalowych z linką zawieszeniową(ZA.001, ZA.003)Zastosowanie: hotele, restauracje, sale konferencyjne, salony samochodowe,korytarze, hole i recepcje, eleganckie i nowoczesne biuraGBDescription: direct-indirect light luminaire for linear fluorescent lampsand halogen or metal-halide lampsTechnical details: luminaire body made of steel sheet, powder paintedgrey (RAL 9006, thermo-resistant structural lacquer), luminaire sidesmade of satin plexiglass graphite, red or white, perforated top cover,anti-glare aluminium matt louver, lamp rings made of die-cast aluminiumpainted grey (RAL 9006) with possibility of its adjustment in twodirections, electronic control gears and transformer,; luminaire availablein two versions: 1- lamps T5+halogen light sources; 2- lamps T5+metal-halidelamps; LM.156.M, LM.157.M and LM.158.M luminaires areequipped with an intelligent electronic control gear which can identifylight sources and enables the same length and different power (21Wor 39W) T5 lamps functioning in HE and HO version within one lightfitting; electrical supply wireMounting: on wire suspension of the „Y” type (included), suspensionhangers (on request)Additionally available: hangers with suspension wire (ZA.001,ZA.003)Application: hotels, restaurants, conference rooms, car showrooms,corridors, lobbies and reception desks, elegant and modern offices15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиZODIAK Plus67krzywe światłości | light beam curves314rodzaje zawieszeń | suspension hangersZA.001ZA.003DECharakteristik: Dekor Pendelleuchte mit direktem/ undirektem Lichtfür Linienleuchtstofflampen und Halogen- oder MetallhalogenstrahlerTechnische Beschreibung: Leuchtenkörper aus Stahlblech, in grauerFarbe (RAL 9006, hitzeständiger Strukturlack), Körperseitenwände ausPlexiglas Satin in roter, graphit oder weißer Farbe lackiert gefertigt;geschlossene Leuchte mit einem perforiertem Blech; Antiblend-Rasteraus mattiertem Alu; Einbaustrahler aus Aluminiumguss in grauer Farbe(RAL 9006), einstellbar in zwei Ebenen; elektronische Vorschaltgeräteund Trafos; Leuchte in zwei Versionen zugänglich: 1 - LeuchtstofflampeT5 + Halogenstrahler; 2 - Leuchtstofflampe T5 + Metallhalogenstrahler;Leuchten LM.156.M, LM.157.M und LM.158.M mit einem intelligentenelektronischen Vorschaltgerät ausgestattet, das dank der Erkennungsfähigkeitder Lichtquellen in einer Leuchte die Arbeit der LeuchtstofflampenT5 von gleicher Länge und verschiedener Leistung (21 W oder39 W) in der Version HE oder HO ermöglicht, Leuchte mit Zuleitung.Montage: auf einer Seilaufhängung Typ „Y” (im Lieferumfang), verschiedeneArten der Abdeckung für Seilaufhängung (auf Bestellung)Zusätzliches Zubehör: zwei Arten der Metall-Abdeckungen mitAufhängungsseil (ZA.001, ZA.003)Einsatzbereich: Hotels, Restaurants, Konferenzsäle, Autosalons,Flurs und Empfangsräume, exklusive und moderne Büroräumegóra | top viewWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахprzód | front viewRUХарактеристика: подвесной декоративный светильник прямогоотраженногосвета для люминесцентных ламп и галогенны илиметаллогалогенны светаТехническое описание: корпус светильника изготовлен излистовой стали и окрашен в серый цвет(RAL 9006, термостойкийлак, структурный) торцевые части сделаны из сатинированногоплексигласа красного, графитового или белого цвета, светильникзакрыт сверху перфорированным листом, противоослепительныйизготовлен из матового алюминия, кольца алюминиевыесерого цвета (RAL 9006) с возможностью регулировки в двухплоскостях, электронные стабилизаторы и трансформатор,светильник оснащен электропроводом питания. Светильникпроизводится в двух версиях: 1 - люминесцентные лампы T5 +кольца для галогенных ламп; 2 - люминесцентные лампы T5 +кольца для металлогалогенных ламп, светильники LM.156.M,LM.157.M и LM.158.M оборудованы интеллигентным электроннымстабилизатором различающим источники света и позволяющимподключать в одном светильнике люминесцентные лампы T5одной длины и различной мощности (21W или 39W) в версии HEи HO, светильник снабжен проводом питанияи.Монтаж: на тросовой подвеске типа „Y”, разные виды потолочныхнакладок (на заказ)Дополнительное оборудование: два вида потолочных накладок(ZA.001 и ZA.003)Применение: гостиницы, рестораны, конференц-залы,лекционные залы, салоны продаж, музеи, торговые центры,магазины, офисы01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


68oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиKATAMARAN | KATAMARAN Wall0304090201KATAMARANKATAMARAN Wall0506KATAMARANLM.001 2x28 G5 1200 129 31 3,0 183LM.002 2x35 G5 1500 129 31 4,0 184LM.003 2x49 G5 1500 129 31 4,0 185LM.004 2x54 G5 1200 129 31 3,0 186KATAMARAN WallLM.005 1x28 G5 1200 86 35 2,2 -LM.006 1x54 G5 1200 86 35 2,2 -LM.007 1x14 G5 600 86 35 1,6 -LM.008 1x24 G5 600 86 35 1,6 -07KATAMARAN08KATAMARAN Wall14 13 12 11 10PLCharakterystyka: oprawa światłabezpośrednio–pośredniegoprzeznaczona na świetlówki linioweT5Opis techniczny: obudowawykonana z blachy stalowejmalowanej proszkowo na kolorszary (RAL 9006), oprawa od dołuprzesłonięta kloszem pryzmatycznym, od góry otwarta, statecznikelektronicznyMontaż: na zawieszeniu linkowymmax 1000 mm (w komplecie),Katamaran kinkiet - dościany za pomocą uchwytu montażowego(w komplecie)Dodatkowo: wersje ze statecznikiemściemnianym, kloszemmlecznymZastosowanie: pomieszczeniabiurowe, sale konferencyjne, hotele,recepcje, nowoczesne salelekcyjne, sklepyGBDescription: direct-indirect lightluminaire for linear fluorescentlamps T5Technical details: luminairebody made steel sheet, powderpainted grey (RAL 9006), luminairecovered from the bottomwith prismatic diffuser, open fromthe top, electronic control gearMounting: on suspension max1000 mm (included), Katamaranwall luminaire - to the wallAdditionally available: versionswith dimmable control gear, opaldiffuserApplication: offices, conferencerooms, hotels, reception desks,modern classrooms, shopsDECharakteristik: Leuchte mit direktem/undirektem Licht für T5-LinienleuchtstofflampenTechnische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus Stahlblech,pulverbeschichtet in grauer Farbe(RAL 9006); Leuchtstofflampevon unten mit Prisma Diffusorverdeckt und von oben offen; mitelektronischem VorschaltgerätMontage: mit Seilaufhängungmax. 1000 mm (im Lieferumfang),Katamaran Wandleuchte - an derWand mit dem Montagebügel (imLieferumfang)Zusätzliches Zubehör: Ausführungmit dimmbaren Vorschaltgerätund mit MilchdiffusorerhältlichEinsatzbereich: Büroräume,Konferenzsäle, Hotels, Empfangsräume,moderne Unterrichtsräume,GeschäfteRUХарактеристика: светильникпрямого - отраженного света,предназначенный для люминесцентныхламп T5Техническое описание: светильникизготовлен из листовойстали, окраска серого цветаRAL 9006, люминесцентнаялампа снизу прикрыта призматическимдиффузором, сверхуоткрыта, светильник оснащенэлектронным стабилизаторомМонтаж: на тросовой подвескемакс. 1000мм (в комплекте),Katamaran kinkiet - на стенеДополнительноеоборудование: модели, оборудованныестабилизатором сфункцией затемнения, молочнымдиффузоромПрименение: офисы, гостиницы,конференц - залы, лекционныезалы, магазины, зоныресепшн15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиKATAMARAN | KATAMARAN Wall69KATAMARANKATAMARAN Wallkrzywe światłości | light beam curves183 184 185 186Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


70oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиRUBIA090804070506030201Rubia 1HS.080 + 2x18 2G11 250 250 55 3,0 -Rubia 2HS.081 + 2x14 G5 640 320 55 2,5 -HS.082 + 4x14 G5 640 640 55 4,0 -HS.083 + 4x24 G5 640 640 55 4,0 -HS.085 + 2x18 G13 640 320 55 2,5 -HS.086 + 4x18 G13 640 640 55 4,0 -10Rubia 1Rubia 214 13 12 11PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjnaprzeznaczona na świetlówkiliniowe T5 i T8 oraz doświetlówek kompaktowychOpis techniczny: obudowa wykonanaz blachy stalowej malowanejproszkowo na kolor szary(RAL 9006), klosz typu PLX,stateczniki elektroniczne lub magnetyczne,Rubia 1 – statecznikmagnetycznyMontaż: bezpośrednio na suficielub ścianieDodatkowo: Rubia 2 - moduławaryjnyZastosowanie: pomieszczeniabiurowe, sale konferencyjne, hotele,recepcje, nowoczesne salelekcyjne, sklepyGBDescription: decorative luminairefor linear fluorescent lampsT5 and T8 as well as for compactfluorescent lampsTechnical details: luminairebody made of steel sheet, powderpainted grey (RAL 9006),PLX diffuser, electronic or electromagneticcontrol gears, Rubia1 – electromagnetic control gear,Mounting: directly on the ceilingor wallAdditionally available: Rubia2 - emergency kitApplication: offices, conferencerooms, hotels, reception desks,modern classrooms, shopsDECharakteristik: Dekorleuchte fürT5- und T8-Linienleuchtstofflampensowie KompaktleuchtstofflampenTechnische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus grau pulverbeschichtetemStahlblech(RAL 9006), Leuchtendiffusor TypPLX; elektronische oder magnetischeVorschaltgeräteRubia 1 – magnetisches VorschaltgerätMontage: direkt an der Deckeoder an der WandZusätzliches Zubehör: Rubia2 - NotfallmodulEinsatzbereich: Büroräume,Konferenzsäle, Hotels, Empfangsräume,moderne Unterrichtsräume,GeschäfteRUХарактеристика: декоративныйсветильник предназначенныйдля линейных люминесцентныхламп T5 и T8, а такжедля компактных лампТехническое описание: светильникизготовлен из листовойстали, окрашен в серыйцвет (RAL 9006), плафон типаPLX, электронные или конвенциональныестабилизаторы,модель Rubia 1 – магнитныйстабилизаторМонтаж: непосредственно напотолке или на стенеДополнительноеоборудование: модель Rubia2 - модуль аварийного питанияПрименение: конференц- залы, вестибюли, зоны ресепшн,офисы, и другие репрезентативныепомещения15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники71Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


72oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиRUBIA Ceiling | RUBIA Wall10090307 06 05 04080201RUBIA CeilingRUBIA WallRUBIA CeilingHS.090 2x14 G5 600 300 50 3,0 -HS.091 2x21 G5 900 300 50 4,0 -HS.092 2x24 G5 600 300 50 3,0 -HS.093 2x28 G5 1200 300 50 5,2 -HS.094 2x35 G5 1500 300 50 6,5 -HS.095 2x39 G5 900 300 50 4,0 -HS.096 2x49 G5 1500 300 50 6,5 -HS.097 2x54 G5 1200 300 50 5,2 -HS.098 2x80 G5 1500 300 50 6,5 -RUBIA WallHS.088 4x18 2G11 500 425 120 6,0 -HS.089 4x24 2G11 500 425 120 6,0 -RUBIA CeilingRUBIA Wall14 13 12 11PL GBDE RUCharakterystyka: oprawa dekoracyjnaprzeznaczona do świetlówekkompaktowych ( RubiaCeiling - oprawa światła bezpośrednio-pośredniegoprzeznaczonana świetlówki liniowe T5)Opis techniczny: obudowa wykonanaz blachy stalowej malowanejproszkowo na kolor szary(RAL 9006), klosz typu PLX,stateczniki elektroniczne lub magnetyczneMontaż: bezpośrednio na ścianie(Rubia Ceiling - na zawieszeniachlinkowych (w komplecie)Dodatkowo: moduł awaryjnyZastosowanie: pomieszczeniabiurowe, sale konferencyjne, hotele,recepcje, nowoczesne salelekcyjne, sklepyDescription: decorative wall luminairefor compact lamps (RubiaCeiling – direct-indirect lightluminaire for linear fluorescentlamps T5)Technical details: luminairebody made of steel sheet, powderpainted in grey (RAL 9006),PLX diffuser, electronic or conventionalcontrol gearsMounting: directly to the wall(Rubia Ceiling – on wire suspension- included)Additionally available: emergencykitApplication: offices, conferencerooms, hotels, reception desks,modern classrooms, shopsCharakteristik: Dekorleuchtefür Kompaktleuchtstofflampen(Rubia Ceiling - Leuchte mit direktem/ undirektem Licht für T5-Linienleuchtstofflampen)Technische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetemStahlblech in grauerFarbe (RAL 9006), LeuchtendiffusorTyp PLX, elektronische odermagnetische VorschaltgeräteMontage: direkt an der Wand(Rubia Ceiling - Seilaufhängungim Lieferumfang)Zusätzliches Zubehör: NotfallmodulEinsatzbereich: Büroräume,Konferenzsäle, Hotels, Empfangsräume,moderne Unterrichtsräume,GeschäfteХарактеристика: декоративныйсветильник, предназначенныйдля компактных ламп(Rubia Ceiling - светильник подвеснойпрямого - отраженногосвета, предназначенный длялюминесцентных ламп T5)Техническое описание: светильникизготовлен из листовойстали, окрашенной в серыйцвет (RAL 9006), плафон типаPLX, электронные или конвенциональныестабилизаторыМонтаж: непосредственно настене (Rubia Ceiling - на тросовыхподвесках (в комплекте)Дополнительноеоборудование: модуль аварийногопитанияПрименение: конференц -залы, вестибюли, офисы, зоныресепшн и другие репрезентативныепомещения15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиRUBIA Ceiling | RUBIA Wall73RUBIA CeilingRUBIA WallWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


74oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиMODULLUX090804070605030201HS.116 2x36 G13 1366 300 73 855 10,5 120HS.117 2x58 G13 1666 300 73 1155 12,9 120krzywe światłości | light beam curves1012014 13 12 11PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjnaprzeznaczona na świetlówkiliniowe T8Opis techniczny: obudowa wykonanaz blachy stalowej malowanejproszkowo na kolor szary(RAL 9006), klosz wykonany ztworzywa PMMA (opal), statecznikimagnetyczneMontaż: bezpośrednio na suficieDodatkowo: stateczniki elektroniczne,moduł awaryjny oraz innemoce, kompensacjaZastosowanie: pomieszczeniabiurowe, sale konferencyjne, hotele,recepcje, nowoczesne salelekcyjne, sklepyGBDescription: decorative luminairefor linear fluorescent lamps T8Technical details: luminairebody made of steel sheet, powderpainted grey (RAL 9006), PMMA(opal) diffuser, conventional magneticcontrol gearsMounting: directly on the ceilingAdditionally available: electroniccontrol gears, emergency kit anddifferent powers, compensationApplication: offices, conferencerooms, hotels, reception desks,modern classrooms, shopsDECharakteristik: Dekorleuchte fürT8-LinienleuchtstofflampenTechnische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetemStahlblech in grauerFarbe (RAL 9006), Leuchtendiffusoraus PMMA-Kunststoff (Opal) ,magnetische VorschaltgeräteMontage: direkt an der DeckeZusätzliches Zubehör: elektronischeVorschaltgeräte, Notfallmodul,andere Leistungen,KompensationEinsatzbereich: Büroräume,Konferenzsäle, Hotels, Empfangsräume,moderne Unterrichtsräume,GeschäfteRUХарактеристика: декоративныйсветильник для линейныхлюминесцентных ламп Т8Техническое описание: корпусизготовлен из листовой стали,окрашенной в серый цвет(RAL9006), плафон - пластикPMMA (опал), стабилизаторыконвенциональные магнитныеМонтаж: непосредственно напотолкеДополнительноеоборудование: электронныестабилизаторы, модуль аварийногопитания, возможностьадаптации светильника к источникамсвета различной мощности,компенсацияПрименение: конференц -залы, вестибюли, офисы, зоныресепшн и другие репрезентативныепомещения15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиMODULLUX75Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


76oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиQUADRO10090408050607030201QUADROHS.128 + 2x18 2G11 320 320 85 3,0 -QUADRO MediumHS.132 + 2x24 2G11 550 550 90 9,0 -HS.133 - 3x24 2G11 550 550 90 9,5 -HS.134 + 4x24 2G11 550 550 90 10,0 -QUADRO MaxHS.131 + 2x36 2G11 800 800 110 13,0 -HS.128.800 - 4x36 2G11 800 800 110 15,0 -14 13 12 11PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjnaprzeznaczona do świetlówekkompaktowychOpis techniczny: obudowa wykonanaz blachy stalowej malowanejproszkowo na kolor szary(RAL 9006), przesłona wykonanaz tworzywa PMMA (opal), statecznikimagnetyczneMontaż: bezpośrednio na suficielub ścianieDodatkowo: stateczniki elektroniczne,kompensacjaZastosowanie: pomieszczeniabiurowe, sale konferencyjne, hotele,recepcje, nowoczesne salelekcyjne, sklepyGBDescription: decorative luminairefor compact lampsTechnical details: luminairebody made of steel sheet, powderpainted grey (RAL 9006), PMMA(opal) diffuser, conventional magneticgearsMounting: directly on the wallor ceilingAdditionally available: electroniccontrol gears, compensationApplication: offices, conferencerooms, hotels, reception desks,modern classrooms, shopsDECharakteristik: Dekorleuchte fürKompaktleuchtstofflampenTechnische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus Stahlblech,pulverbeschichtet in grauer Farbe(RAL 9006); Blende aus PMMA-Kunststoff (Opal), magnetischeVorschaltgeräteMontage: direkt an der Deckeoder an der WandZusätzliches Zubehör: elektronischeVorschaltgeräte, KompensationEinsatzbereich: Büroräume,Konferenzsäle, Hotels, Empfangsräume,moderne Unterrichtsräume,GeschäfteRUХарактеристика: декоративныйсветильник, предназначенныйдля компактных лампТехническое описание: корпуссветильника изготовлениз листовой стали, окрашен всерый цвет (RAL 9006), плафон- пластик PMMA (опал), стабилизаторыконвенциональныемагнитныеМонтаж: непосредственно напотолке или на стенеДополнительноеоборудование: электронныестабилизаторы, компенсацияПрименение: конференц -залы, вестибюли, офисы, зоныресепшн и другие репрезентативныепомещения15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиQUADRO77QUADROQUADRO MediumQUADRO MaxWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники78141312111510090807060504030201Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники79Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


80oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиQND | ERROL | SIGNUM10090405060807030201QND ERROL SIGNUMQNDLM.015 1x36 2G11 650 125 125 2,5 -ERROLLM.009 1x55 2G11 652 112 90 1,8 -SIGNUMHS.125 1x26 G24d3 240 230 100 1,5 119QNDERROLSIGNUMkrzywe światłości | light beam curves1111914 13 12PLCharakterystyka: kinkiet dekoracyjnyprzeznaczony do świetlówekkompaktowychOpis techniczny: obudowa oprawywykonana z blachy stalowejmalowanej proszkowo na kolorszary (RAL 9006), przesłona zpleksi, (QND - od góry szybahartowana; Signum – przesłonaz opalizowanej pleksi), statecznikelektronicznyMontaż: do ścianyZastosowanie: pomieszczeniabiurowe, sale konferencyjne, hotele,recepcje, nowoczesne salelekcyjne, sklepyGBDescription: decorative wall luminairefor compact fluorescentlampsTechnical details: luminairebody made of steel sheet, powderpainted grey (RAL 9006),PLX diffuser (QND - toughenedglass from the top; Signum - opalPMMA diffuser), electronic controlgearMounting: directly on the wallApplication: offices, conferencerooms, hotels, reception desks,modern classrooms, shopsDECharakteristik: Wandleuchte fürKompaktleuchtstofflampenTechnische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus Stahlblechpulverbeschichtet in grauerFarbe (RAL 9006); Blende ausPlexiglas (QND – oben gehärteteGlasscheibe); elektronischesVorschaltgerätMontage: an der WandEinsatzbereich: Büroräume,Konferenzsäle, Hotels, Empfangsräume,moderne Unterrichtsräume,GeschäfteRUХарактеристика: бра отраженногосвета для компактныхлампТехническое описание: корпуссветильника изготовлен излистовой стали, окрашенной всерый цвет (RAL 9006), плафониз плексигласа (QND - сверху- закаленное стекло); электронныйстабилизаторМонтаж: к стенеПрименение: конференц -залы, приемные и другие репрезентативныепомещения15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильники81QNDERROLSIGNUMWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


82oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиINTEGRA | INTEGRA Halogen100907030405060201INTEGRAINTEGRA HalogenINTEGRAHS.127 1x18 G24d2 300 210 95 280 195 1,75 117INTEGRA HalogenHS.126 1x20,35 Gu4 300 105 85 280 90 1,1 -INTEGRA08INTEGRA Halogenkrzywe światłości | light beam curves11714 13 12 11PLCharakterystyka: oprawa przyschodowaasymetryczna przeznaczonado świetlówek kompaktowychi halogenówOpis techniczny: obudowaoprawy i odbłyśnik asymetrycznywykonane z blachy stalowejmalowanej proszkowo na kolorszary (RAL 9006), statecznikimagnetyczne (Integra Halogen- wbudowany transformator elektroniczny230V/12V)Montaż: bezpośrednio w ścianieZastosowanie: pomieszczeniaużyteczności publicznej, muzea,sale wystawowe, hole, recepcje,klatki schodoweGBDescription: recessed asymmetricluminaire for compact andhalogen light sourcesTechnical details: luminaire bodyand reflector made of steel sheet,powder painted grey (RAL 9006),conventional magnetic ballasts(Integra Halogen – built-in electronictransformer 230V/12V)Mounting: directly into wallApplication: public utility buildings,museums, exhibition halls,reception desks, corridorsDECharakteristik: asymmetrischeTreppenleuchte für Kompaktleuchtstofflampenund HalogenlampenTechnische Beschreibung:Leuchtengehäuse und asymmetrischerReflektor aus Stahlblech,pulverbeschichtet in grauer Farbe(RAL 9006); magnetische Vorschaltgeräte(Integra Halogen -eingebauter elektronischer Transformator230V/12V)Montage: direkt an der WandEinsatzbereich: gemeinnützigeObjekte, Museen, Ausstellungssäle,Foyers, Empfangsräume,TreppenhäuserRUХарактеристика: светильник сасимметричным отражателемдля компактных ламп и галогеновТехническое описание: корпуссветильника и асимметричныйотражатель изготовлены излистовой стали, окрашенной всерый цвет (RAL 9006), стабилизаторыконвенциональные,магнитные (Integra Halogen- встроен электронный трансформатор230V/12V)Монтаж: непосредственно встенеПрименение: помещенияобщественного пользования:музеи, выставочные залы, вестибюли,зоны ресепшн15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires


oprawy dekoracyjne | decorative luminaires | dekorleuchten | декоративные светильникиINTEGRA | INTEGRA Halogen83INTEGRAINTEGRA HalogenWir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!