Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

Lista tabelaTabela 1. Učenici, roditelji i nastavnici obuhvaćeni istraživanjem po regionima ................... 54Tabela 2. Učenici po etničkoj pripadnosti................................................................................ 54Tabela 3. Percepcije učenika, roditelja i nastavnika u vezi sa slobodom izražavanja u odelenju.................................................................................................................................................. 55Tabela 4. Pmrceptiranje učenika i nastavnika u vezi sa uzimanjem u obzir miũljenja učenika uškoli .......................................................................................................................................... 57Tabela 5. Perceptimi i nxënësve për funksionimin e organeve përfaqësuese të nxënësve ...... 57Tabela 6. Percepcija učenika, roditelja i nastavnika o merama koje preduzima škola daobezbedi redovno pohađanje učenika ...................................................................................... 58Tabela 7. Percepcija učenika o postojanju optimalnih uslova za školovanje........................... 60Tabela 8. Percepcija učenika i nastavnika o postojanju podrške za školovanje učenika saograničenim sposobnostima ..................................................................................................... 60Tabela 9. Percepcija učenika, roditelja i nastavnika o tretiranju učenika od strane nastvanika61Tabela 10. Percepcija učenika i roditelja o tretiranju učenika od strane drugih učenika......... 63Tabela 11. Percepcija učenika i roditelja o stavu škole prema slučajevima povrededostojanstva dece...................................................................................................................... 63Tabela 12. Percepcija učenika, roditelja i nastavnika o merama i postupcima koje preduzimaškola da obezbedi kvalitetno obrazovanje................................................................................ 65Tabela 13. Percepcija učenika, roditelja i nastavnika o relevantnosti znanja koje pruža škola6646

More magazines by this user
Similar magazines