Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

3. Rezultati i njihova analizaPo završetku svakog kruga nadzora, ubačeni su podaci za svaku školu posebno u tabelama uposebnom softveru razvijenom od strane SPSS. U školama ciljnih grupa, ovaj posao trebao jebiti obavljen od strane unutrašnjih nadzornika, kako bi se izgradio kapacitet za nadzor, ali tonije bilo moguće zbog nedostatka kompjutera u tim školama. Tako da , kako u ciljnimškolama, tako i u školama kontrolne grupe, podaci su ubačeni od strane vanjskih nadzornika.Na kraju, je urađena statistička obrada podataka za svaki od dva ciklusa monitoringa i zasvaku od tri kategorije anketiranih osoba – učenike, roditelje, nastavnike.3.1. Demografski podaciIz tabele 1 vidi se da je broj učenika i roditelja obuhvaćenih istraživanjem dosta velik. Tako uprvom ciklusu istraživanja učestvovalo je 6,176 učenika i 5,323 roditelja, što znači oko14%roditelja nije vratilo popunjene upitnike. U drugom ciklusu obuhvaćeno je 5,780 učenika iniži stepen nevraćenih upitnika od roditelja –oko 12%. Dok je obuhvaćenost učenika ciljnegrupe u regionima Prištine i Prizrena dovoljno proporcionalna (51.5:48.5 % u prvom ciklusu i53.5:46.5 % u drugom ciklusu), malo veća razlika primećuje se kod kontrolne grupe gde65.3% učenika prvog ciklusa i 64.9% u drugom ciklusu su iz regiona Prištine .Ovaj procent reflektuje se i kod roditelja, ali ne i kod nastavnika, gde se primećuje srazmernoveće učešće nastavnika iz regiona Prizren. Ovo se dešava zbog činjenice da škole u regionuPrištine imaju nepovoljniju proporcionalnost nastavnik –učenik od onih u Regionu Prizren.Takođe, podaci pokazuju gotovo isti broj devojaka i dečaka obuhvaćenih istraživanjem, kao iharmoničnu podelu po razredima- približno 25% za svaku generaciju.Etnička struktura učenika obuhvaćenih istraživanjem data je u tabeli 2. Evidentno je da nekiučenici nisu dali informacije za svoju etniku pripadnostTabela 1. Učenici, roditelji i nastavnici obuhvaćeni istraživanjem po regionimaCiklus Grupa Učenici Roditelji NastavniciPR PZ Uk PR PZ Uk PR PZ Uk12CiljnaKontrolnaUkupnoCiljnaKontrolnaUkupno1727 1627 3354 1497 1630 3127 72 90 16251.5% 48.5% 100.0% 47.9% 52.1% 100.0% 44.4% 55.6% 100.0%1842 980 2822 1389 807 2196 75 71 14665.3% 34.7% 100.0% 63.3% 36.7% 100.0% 51.4% 48.6% 100.0%3569 2607 6176 2886 2437 5323 147 161 30857.8% 42.2% 100.0% 54.2% 45.8% 100.0% 47.7% 52.3% 100.0%1634 1423 3057 1376 1320 2696 78 81 15953.5% 46.5% 100.0% 51.0% 49.0% 100.0% 49.1% 50.9% 100.0%1766 957 2723 1477 907 2384 79 55 13464.9% 35.1% 100.0% 62.0% 38.0% 100.0% 59.0% 41.0% 100.0%3400 2380 5780 2853 2227 5080 157 136 29358.8% 41.2% 100.0% 56.2% 43.8% 100.0% 53.6% 46.4% 100.0%54

More magazines by this user
Similar magazines