Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

4. Diskusija4.1. UvodU cilju ovog istraživanja izabrana su dva regiona: region Prištine i region Prizrena. U obaregiona odabrano je po15 ciljnih škola – u urbanim i ruralnim sredinama, kao i po 15kontrolnih škola u demografskom smislu koje imaju sličnosti sa ciljnim školama. Ove školesu izabrane iz po dve opštine u svakom regionu: u Prištini i Kosovom Polju (region Prištine) iu Prizrenu i Dragašu ( region Prizrena). Izabrani uzorak je reprezentativan, kako u pogleduzastupljenosti svih kategorija učenika i ciljne starosne grupe (11-15 godina), tako i u pogleduukupnog broja učenika, roditelja i nastavnika koji su uključeni u istraživanje. Na žalost,uprkos naporima nije postignut sporazum da se u istraživanje uključe i škole sa nastavom nasrpskom jeziku.4.2. Slobodno izražavanje mišljenja i sloboda udruživanjaViše od polovine anketiranih učenika i roditelja smatra da su učenici u potpunosti slobodni daizražavaju svoja mišljenja u toku nastave, na sastancima u odelenju i na rekreativnimaktivnostima, takođe su ohrabreni od strane nastavnika da tako nastupaju. Iz analizepodpitanja po specijalnim školama primećuje se postojanje doslednosti u pružanju odgovora,na primer, broj odgovora navedenih u podpitanju "slobodno izražavam svoje mišljenje tokomnastavnih časova, je sličan broju odgovora u vezi sa potpitanjem "Nastavnici me podstiču daizražavam svoje mišljenje - pitaju me šta mislim." Sličan trend primećen je i kod drugihpitanja.Uprkos ohrabrujućim rezultatima oko 15% dece i oko 11% roditelja smatraju da slobodnamišljena mogu biti izražena retko ili nikad. Procenat od oko 15% učenika smatra da senjihovo mišljenje retko uzima u obzir od strane nastavnika ili se uopšte ne uzima u obzir. Uoba slučaja stavovi nastavnika prikazuju se malo drugačije - samo 2% od njih smatra damišljenje ne može biti slobodno izraženo, dok oko 3,5% se izjasnilo da se mišljenje ne uzimau obzir. Takve razlike u stavovima između učenika i roditelja, s jedne strane i nastavnika sdruge strane, prisutne su i u drugim područjima koja pokriva istraživanje.Blizu polovine učenika je izrazilo zadovoljstvo sa različitim aspektima funkcionisanjanjihovih predstavničkih tela, uključujući i mogućnost da utiču na njihove odluke. Međutim,kategorija koja čini 22-24% populacije obuhvaćena istraživanjem vidi prostor za unapređenje"unutrašnje demokratije". Ostatak od 15-18% učenika - ne izražava zadovoljstvofunkcionisanjem predstavničkih tela učenika, dok je primetan prilično veliki broj odgovora"ne znam" na ovo pitanje od 9.3-11.1%. Bez sumnje, ovo je jedna oblast gde bi trebalo da seuradi još mnogo da bi se povećalo učešće učenika u radu njihovih predstavničkih tela.4.3. Obuhvaćenost procesom obrazovanja i pohađanje školeSudeći po odgovorima koje su dali učenici, roditelji i nastavnici, škola u velikoj meripreduzima mere da obezbedi redovno školovanje učenika. Na primer, sve tri kategorijeuključene u istraživanje iznose da nastavnici redovno evidentiraju neopravdane izostankeučenika. Bez osporavanja odgovora, treba napomenuti da na nivou Kosova mali brojprikazanih izostanaka predstavlja jedan od akutnih problema sistema obrazovanja, kojipodstiče nepohađanje i napuštanje školovanja.68

More magazines by this user
Similar magazines