Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

Modul 3 – Poštovanje dostojanstva učenika7. Da li ima slučajevi da nastavnici ili školsko osoblje ne tretiraju te dobro?Nastavnici i školsko osoblje... Često Ponekad Rjetko Nikada Ne znam7.1. Obračaju mi se rječima poniženja iomalovažavanja.7.2. Bespravno me kažnjavaju idiskriminišu.7.3. Fizićki kažnjavaju me ili na meneprimjenjuju nasilje.7.4. Ponižavaju me zbog moje etnićke ilivjerske pripadnosti7.5. Ponižavaju me zbog ekonomskesituacije u porodici7.6. Mislim da druga djeca tretiraju boljenego mene.8. Ali, kako je situacija u trijetiranju od strane školskih drugova i drugarica?Školski drugovi i drugarice... Često Ponekad Rjetko Nikada Ne znam8.1. Obračaju mi se sa rječimaomalovažavanja i poniženja.8.2. Ignorišu me i diskriminišu tako štome čini da se osjećam usamljeno.8.3. Prema meni pimjenjuju silu.8.4. Ponižavaju me zbog moje etničke ilivjerske pripadnosti8.5. Ponižavaju me zbog mojeekonomske situacije u porodici8.6. Mislim da se sa drugom djecom višedruže nego li sa mnom.9. Pomogni nam da razumijemeo kako reaguje škola u sluačaju kršenja dostojanstva učenika.9.1. Ukoliko se nastvnici ponašaju lošeprema nama imamo kome se žaliti.9.2. Naše žalbe o lošem ponašanjunastavnika uzimaju se u obzir ipreduzimaju se mjere da se ne bi višeponovili takvi slučajevi9.3. Ukoliko drugi učenici ponašaju seloše prema nama imamo kome se žaliti.9.4. Naše žalbe o lošem tretiranju drugihučenika prema nama uzimaju se u obzirPotpuno seslažemDjelimičnose slažemNeslažem seNeslažem seuopćeNe znam77

More magazines by this user
Similar magazines