DÜNYANIN YENİ YEDİ HARİKASI SEVEN NEW WONDERS ... - MÜZE

muze.gov.tr

DÜNYANIN YENİ YEDİ HARİKASI SEVEN NEW WONDERS ... - MÜZE

Priapos heykelcikleri de bu müzedeMÖ 333 yılında, Büyük İskender’in Kızılırmak’ın batısındaki Anadolutopraklarını ele geçirmesi ile bölgedeki Pers hakimiyeti sona ermişve Makedonya hakimiyeti başlamıştı. Büyük İskender’in ölümü ileMakedonya İmparatorluğu toprakları, komutanları tarafından paylaşılmış,bu arada Kayseri ve çevresi, Antigonoslar’la Seleukoslararasındaki savaşlara sahne olmuştu. Satraplar tarafından yönetilenKapadokya Krallığı, Ariaratres III (MÖ 255-220) zamanında bağımsızlığınakavuştu. I. yüzyılda Roma akınına maruz kalan KapadokyaKrallığı, MS 17 yılında bir Roma eyaleti haline gelmiş, 395 yılındaRoma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi ile bölge, Doğu Romaİmparatorluk sınırları içinde kalmıştı. İşte müzenin bu bölümündetüm bu tarihe tanıklık yapmış olan eserler sergileniyor.İnsan bu müzeyi gezerken Anadolu topraklarının ne kadar zengin birkültüre sahip olduğunu bir kez daha anlıyor.Bu tarihsel sürece ait eserlerden olan Frig kapları, çanak çömleğintek ve çok renkli örneklerini oluşturuyor. Gri astarlı ve perdahlı tekrenkli çömlekler, madeni kapların etkisinde imal edilmiş örnekleroldukça yaygın. Helenistik ve Roma Dönemi eserleri ise genelolarak, bezekli ve desenli testiler ile tabaklar, kaseler ve emzikliküpler olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölümün en önemli objesi, bağve şarapçılık tanrısı Dionysos’un çocuğu Priapos heykelcikleri.Müzenin üçüncü salonunda ise, Osmanlı Dönemi’ne ait giysiler,başlıklar, mekik, kilim gibi etnografik eserler ve bazı silahlar sergileniyor.Hacı Bektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Orta Anadolu topraklarınınve Kapadokya bölgesinin zenginliğini gözler önüne serenbir mekan. Ziyaretten sonra kendinizi kültür alanında bir zamanyolculuğuna çıkmış gibi hissedeceksiniz.Priapos sculpturesIn 333 BC, Alexander the Great conquered Anatolian lands west of thepresent-day Kızılırmak (Red) River putting an end to Persian rule inthe region. With the death of Alexander the Great, the territory of theMacedonian Empire was divided among his generals. Kayseri becamethe seat of a transient satrapy by Alexander’s former general Eumenesof Cardia. The area was subsequently passed to the Seleucid Empireafter the battle of Ipsus but became once again the centre of an autonomousGreater Cappadocian Kingdom under Ariarathes III (255-220BC). Cappadocia passed under formal Roman rule in 17 AD, becominga province of the Empire. Following the division of the Roman Empirein 395 AD, the province remained within the boundaries of the EasternRoman Empire. The second section of the museum is home to theartefacts of the above-mentioned period, testifying to the richness ofAnatolian historical heritage.The Phrygian monochrome and polychrome jars in the museum aresamples of their time’s art of pottery. Gray slipped and burnished monochromepottery items are representative of the era. In the Hellenisticand Roman period section, jugs and plates decorated with patterns,bowls and spouted jars represent the characteristics of their time. Themost important pieces in this chapter are the sculpted figurines representingPriapos, the son of Dionysos, the god of vineyard and wine.42

More magazines by this user
Similar magazines