Fellowes SB80_85.pdf

fellowes.shop.hu

Fellowes SB80_85.pdf

MAGYARSB-80/SB-85C modellekÜZEMELTETÉSAz iratmegsemmisítő használatra készen érkezik. A tisztántartás megkönnyítése érdekében helyezzen be hulladékzsákot.PAPÍRAprítófejHitelkártya / CD adagolásFényjelzés (vörös)PapírelakadásAjtó nyitvaTúlmelegedettPapírkosár telítettségAjtóLapkapacitás mérőműszerPapíradagolásBiztonsági retesz (sárga)Készenlét (zöld)Biztonsági reteszelőVezérlőkapcsolóAutomatikus indítás (I)Ki (O)Vissza (R)Folyamatos működés:Maximum 20 percMEGJEGYZÉS: az iratmegsemmisítőrövid idővel tovább jár azegyes műveletek után, hogy azadagolónyílás kitisztuljon.A 20 percen túli folyamatosműködés 40 perces lehűlésiperiódust vált ki.Állítsa Ki (O)helyzetbe éscsatlakoztassaa hálózathozEllenőrizze a papírmennyiségétHITELKÁRTYA / CDTartsa a kártyát / CD-t aszélénél fogvaNyomja meg az Automatikusindítás (I) gombot.Nyomja meg az Automatikusindítás (I) gombotHelyezze a papírt azadagolónyílásba és engedje elHelyezze a hitelkártya/CDadagolónyílás közepébeés engedje elÁllítsa Ki (O)helyzetbe éshúzza ki a hálózaticsatlakozótÖnbeálló kerekekTULAJDONSÁGOKKézikönyv- és olajtároló rekeszAprít: papírt, hitelkártyákat, CD/DVD-ket, tűzőkapcsokat éskis gemkapcsokatNem aprít: folyamatos papírokat (leporelló), öntapadó címkéket,diapozitívokat, újságot, kartont, nagy gemkapcsokat, laminált anyagokatvagy a fent felsoroltaktól eltérő műanyagokatAprítás típusa és mérete:Csíkvágás ......................................................................................... 5,8 mmCsíkvágás ......................................................................................... 3,9 mmKonfetti-vágás ..........................................................................3,9 x 38 mm34FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK — Használat előtt olvassa el!FIGYELMEZTETÉS• A készüléket gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol. Mindighúzza ki a hálózati kábelt, amikor nincs használatban.• Az idegen tárgyakat – kesztyűt, ékszereket, ruházatot, hajat,stb.– tartsa távol az adagolónyílástól. Amennyiben a felsőadagolónyílásba bármilyen tárgy kerülne, a tárgy kiszedéséhezállítsa a készüléket Vissza (R) állásba.VIGYÁZATPapírkosárMaximum:Lapkapacitás (csíkvágás 5,8 mm) ...........................................................18*Lapkapacitás (csíkvágás 3,9 mm) ...........................................................16*Lapkapacitás (konfetti vágás) .................................................................15*Átlagos napi terhelhetőség (ciklus)................................................... 50-100Hitelkártya/CD kapacitás.............................................................................1Napi kártyakapacitás ................................................................................10Papírszélesség................................................................................. 229 mmFolyamatos működés ........................................................................ 20 perc* 70 gr/m 2 , A4-es papír, 220-240 Volt, SB-80–1,5 Amper / SB-85C–2,5 Amper(nehezebb papír, páratartalom, vagy a névlegestől eltérő feszültségcsökkentheti a teljesítményt).• Soha ne használjon aeroszolt, petróleum-bázisú vagy egyébgyúlékony termékeket az aprítón vagy annak közelében. Nehasználjon sűrített levegőt az aprítón.• Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy hibás. Ne nyissaki az aprítófejet. Ne tegye hő- vagy nedvesség közelébe.• Soha ne nyúljon a konfetti-vágó fej alatt szabadon levő pengékhez. • Hitelkártyák / CD-k megsemmisítéséhez csak a kijelölt adagolónyílásthasználja. Tartsa távol az ujját a CD-nyílástól.HIBAELHÁRÍTÁSNyomja meg éstartsa lenyomvaa Vissza (R)gombotKonfetti vágás és csíkvágás:Rendszeresen járassa hátrafeléegy percigCsak konfetti vágás esetén:Olajozza meg, ha a tartálymegtelt, vagy azonnal, ha:• a kapacitás csökken• a motornak megváltozika hangja, vagy az aprítóműködése megállGARANCIAA biztonsági retesz megakadályozza a véletlen működést. A beállításhoz várja meg, amíg az aprítás leáll, azután csúsztassa a kapcsolót hátrafelé, amíg asárga lámpa ki nem gyullad. A nagyobb biztonság érdekében használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.Papírelakadás: állítsa Ki (O) helyzetbe és ürítse ki a tartályt. Zárja be az ajtót, és kövesse az alábbiutasítások valamelyikét vagy mindegyikét.KARBANTARTÁSLassan váltogassa azelőre és vissza funkciótÁllítsa Ki (O)helyzetbeVIGYÁZATÁllítsa Ki (O)helyzetbe éshúzza ki a hálózaticsatlakozótKövesse az alábbi olajozási eljárást, és kétszer ismételje meg.*Olajozza meg azadagolónyílásonkeresztülKORLÁTOZOTT GARANCIA A Fellowes, Inc. (“Fellowes”) az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumátólszámított 7 évre garantálja, hogy a gép vágókései mentesek az anyag- és megmunkálási hibáktól.A Fellowes az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 1 évre garantálja, hogy a gépminden egyéb alkatrésze mentes az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ha a garanciális időszak alattvalamely alkatrész hibásnak bizonyul, az egyetlen és kizárólagos orvoslás, a hibás alkatrésznek vagya terméknek - a Fellowes választása szerint – a Fellowes költségére történő javítása vagy cseréje.Ez a garancia nem vonatkozik a helytelen használat, hibás kezelés, vagy illetéktelen javítás eseteire.A GARANCIA, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY KÜLÖNÖS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT,Nyissa ki az ajtót és vágjale a lógó aprítékokat. Zárjabe az ajtót. Csatlakoztassaa hálózathozNyomja meg azAutomatikus indítás(I) gombotNyomja meg éstartsa lenyomvaa Vissza (R)gombotJelzőlámpák:Egy lapot aprítson*Csak nem-aeroszol formájú növényi olajat használjon hosszú csőrű tartályban,mint például a Fellowes 35250.Győződjön meg róla, hogy az ajtóbezárásra kerültVárjon 40 percet, hogy a motor lehűljönTávolítsa el és ürítse ki a tartálytCsúsztassa a biztonsági reteszt előre azaprítás folytatásáhozNyomja meg és tartsabenyomva a Vissza (R) gombot2-3 másodpercreIDŐTARTAMÁT TEKINTVE A FENT KÖZZÉTETT GARANCIÁLIS IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDIK. A Fellowessemmilyen esetben sem felelős az ennek a terméknek tulajdonítható következményi vagyvéletlen károkért.Ez a garancia sajátos jogokat ad Önnek. A jelen garancia időtartama, kikötései és feltételeivilágszerte érvényesek, kivéve, ahol a helyi törvények különböző korlátozásokat, megkötéseket, vagyfeltételeket követelek meg.További részletekért, vagy a jelen garancia keretében történő szervizelésért lépjen kapcsolatbavelünk vagy a kereskedővel.35

More magazines by this user
Similar magazines