Views
3 years ago

рэспублiка беларусь візавая анкета the republic of belarus visa ...

рэспублiка беларусь візавая анкета the republic of belarus visa ...

рэспублiка беларусь візавая анкета the republic of belarus visa

ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІРЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬВІЗАВАЯ АНКЕТАTO BE FILLED IN BLOCK LETTERSTHE REPUBLIC OF BELARUSVISA APPLICATION FORM1. Прозвішча/Family name 4. Пол/Sex2. Імя/First name мужчынскі/maleФотаздымак/Photo3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Other names and (or) maiden name жаночы/female5. Дата нараджэння/Date of birth6. Месца нараджэння/Place of birthкраіна/country ........................................................ горад/city ........................................................................day month year вобласць (раён)/region ........................................................................................................................................7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Current citizenship(s)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, i вызначце дату(ы) яго(iх)змены/If you changed your citizenship(s) specify citizenship(s) you held previously and indicate dates of the change............................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. Тып пашпарта/Type of passport 9. Нумар пашпарта/Passport number 12. Дата выдачы/Date of issue звычайны/ordinary дыпламатычны/diplomatic службовы/оfficial іншы дакумент/other document:.........................................................................................10. Кім выдадзены/Issuing authority11. Дзе выдадзены/Place of issue14. Адрас сталага месца жыхарства/Permanent home addressday month year13. Тэрмін дзеяння/Valid untilday month yearкраіна/country .............................................................................................................. вобласць(раён)/region .............................................................................................горад/city ......................................................................................................................... вуліца/street .....................................................................................................................нумар дома/building number ............................................................................ нумар кватэры/apartment number ..................................................................нумар тэлефона/phone number .................................................................... e-mail ......................................................................................................................................15. Месца працы i cлужбовы адрас/Place of work and work addressпрадпрыемства/company ....................................................................................................... пасада/position ...........................................................................................краіна/country .............................................................................................................. вобласць (раён)/region ............................................................................................горад/city ......................................................................................................................... вуліца/street .....................................................................................................................нумар дома/building number ............................................................................ нумар тэлефона/phone number ........................................................................16. Катэгорыя візы/Category of visa індывідуальная/individual групавая/group17. Тып візы/Type of visa транзітная/transit кароткатэрміновая/short-term доўгатэрміновая/long-term18. Колькасць уездаў/Number of entries аднаразовая/single двухразовая/double шматразовая/multiple19. Тэрмін дзеяння візы/Term of visa validityна тэрмін знаходжання/з/fromпа/untilfor a term of stayday month yearday month year20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Name of inviting organisation or person21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Address of inviting organization or personвобласць (раён)/region ........................................................................................ горад/city ............................................................................................................................вуліца/street .................................................................................................................. нумар дома/building number ...............................................................................нумар кватэры/apartment number .............................................................. нумар тэлефона/phone number ........................................................................нумар факса/fax number ..................................................................................... e-mail ......................................................................................................................................22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Address of stay in BelarusdaysСлужбовыя адзнакі/For official useДата звароту:......................................................................Падставы: сапраўдны пашпарт візавая падтрымка фінансавыя сродкі страхоўка інтэрв’юРашэнне по звароту:ад ............................................................... станоўчае адмоўнаеТып візы: B C DКратнасць візы: 1 2 шмМэта візіту: транзіт дзелавыя стасункi удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах прэса гуманітарная рэлігійныя стасункi з правам працы па найму турызм на вучобу прыватная наведванне месцаўпахавання на сталае жыхарства службовая дыпламатычнаяВіза:№ ...............................................................Сапраўдная:вобласць(раён)/region .......................................................................................... горад/city ............................................................................................................................вуліца/street .................................................................................................................. нумар дома/building number ...............................................................................нумар кватэры/apartment number .............................................................. гасцініца/hotel .................................................................................................................23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Detailed explanation of a purpose of visitз ..................................................................па ...............................................................тэрмін знаходжання ........................Спагнаны сбор:......................................................................Глядзі на адвароце PTO

Energy saving in the REPUBLIC of BELARUS - Hanse Parlament
Visa for Republic of Cyprus
Investment in Belarus cover WEB:INVESTMENTthe Baltics cover ...
bbooks belarus - 34mag.net
European Choice for Belarus - Towards Unity
Belarus - The Jamestown Foundation
Belarus: Pulling the Plug - Index on Censorship
Prospects for Democracy in Belarus - German Marshall Fund of the ...
EY-doing-business-in-belarus-2014-eng
Effective Policy towards Belarus A Challenge for the enlarged EU
In-Depth Energy Efficiency Review of Belarus - Embassy of the ...
student-visa-programme-trends-2013-14
Guide to studying and living in the Czech Republic
Construction - Old Republic Exchange Facilitator Company
Religion and denominations in the Republic of Belarus
Investment Policy Review Republic of Belarus
the neo-authoritarian regime in the republic of belarus
trends in economic and social development of the Republic of Belarus
BELARUS Business ,Tourist Transit ,Visitor/Private Visas - Visa First
Republic of Belarus - COMMIN
THE REPUBLIC OF BELARUS COUNTRY REPORT - ZOI
Swine industry of the Republic of Belarus - European Pig Producers
Belmedpreparaty, RUE - Embassy of the Republic of Belarus in the ...
Embassy of the Republic of The Gambia - Visa