Views
3 years ago

Mở rộng Liên minh châu Âu nhìn từ góc độ địa chính trị

Mở rộng Liên minh châu Âu nhìn từ góc độ địa chính trị

Mở rộng Liên minh châu Âu nhìn từ góc độ địa chính

Mở rộng Liên minh châu Âu nhìn từ góc độ địa chính trịhttp://ussh.vnu.edu.vn/ttlv-mo-rong-lien-minh-chau-au-nhin-tu-goc-do-dia-chinh-tri/5299Tác giả: Nguyễn Thị Thuỳ NguyênXuất bản: 08/01/2012, 17:47Thông tin luận văn “Mở rộng Liên minh châu Âu (EU) nhìn từ góc độ địa chính trị” củaHVCH Nguyễn Thị Thuỳ Nguyên, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thuỳ Nguyên2. Giới tính: Nữ3. Ngày sinh: 06/09/19844. Nơi sinh: Hà Nội5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 02 tháng 11năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc giaHà Nội.6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không7. Tên đề tài luận văn: Mở rộng Liên minh châu Âu (EU) nhìn từ góc độ địa chính trị.8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế Mã số: 60 31 409. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TSKH Lương Văn Kế10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:Điểm qua các khái niệm và những đặc điểm cơ bản của địa chính trị, đặc biệt là luận điểmcủa bộ môn khoa học này về vấn đề liên kết khu vực.Phân tích động lực địa chính trị của sự hình thành EU và của những lần mở rộng EU từ khithành lập cho đến nay. Dự báo về triển vọng mở rộng của EU trong tương lai.Đánh giá tác động địa chính trị của các chính sách mở rộng EU đối với tiến trình nhất thể hoáEU, với NATO, các nước lớn, các tổ chức quốc tế, các khu vực trên thế giới.11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc học tập và nghiên cứu các vấn đềliên quan đến khoa học địa chính trị trong quan hệ quốc tế nói chung cũng như Liên minhchâu Âu (EU) nói riêng.12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:- Triển vọng mở rộng Liên minh châu Âu (EU) đến “vùng đất trái tim” đại lục Á-Âu.- Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) phù hợp với vai tròđịa chính trị mới của liên minh này.

Tổng quan thị trƣờng BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ ... - DiaOcOnline
Brochure U-Furniture - Sông Đà Thăng Long
ứng dụng phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền đất ... - rcic
Bản tin Bất động sản được lưu trữ và phân phối tại http://www ...
Bản tin Bất động sản được lưu trữ và phân phối tại http://www ...
Bản tin Bất động sản được lưu trữ và phân phối tại http://www ...
Ðiều tra đánh giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ ... - Childinfo.org
Bản tin Bất động sản được lưu trữ và phân phối tại http://www ...
Những đóng góp của Nguyễn Xuân Khánh vào tiến trình đổi mới ...
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên ...
Việc làm cho lao động di cư tự do từ nông thôn ra đô thị
Hội nghị Khoa học thường niên ĐH KH Tự Nhiên ... - Website cá nhân
nâng cao chất lượng đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong thời kỳ mới
tìm hiểu một số nhân tố cơ bản tác động đến hiện tượng giáo điều ở
Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ ở các trường chính trị Tỉnh ...
Ðiều kiện để thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị ...
VỀ MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU TRÊN ĐỒ THỊ
Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Ðộng cơ hiến máu nhân đạo của sinh viên Trường ÐH Lao động Xã ...
Chính sách an ninh – phòng thủ biển của nhà Nguyễn nửa đầu thế ...
Xu thế và mức độ biến đổi của nhiệt độ cực trị ở Việt Nam trong giai ...
Thực trạng công tác đào tạo nhân lực du lịch tại các trường du lịch ...
đoàn đại biểu ban tổ chức trung ương đảng nhân dân cách mạng ...
Thuốc và các hướng điều trị mới trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
Chính sách thu hút vốn nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các ...
Thực hiện chính sách tôn giáo của Ðảng và Nhà nước ta tại thành ...
Tôn giáo mới ở Nhật Bản từ sau Thế chiến 2 đến những năm 1990.
TTLV: Phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy Dệt Nam Ðịnh ...
Ðặc điểm hồi kí của các nhà thơ Lưu Trọng Lư – Huy Cận – Xuân ...
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng