Views
3 years ago

Ðộng cơ hiến máu nhân đạo của sinh viên Trường ÐH Lao động Xã ...

Ðộng cơ hiến máu nhân đạo của sinh viên Trường ÐH Lao động Xã ...

Ðộng cơ hiến máu nhân đạo của sinh viên Trường ÐH Lao động Xã

Động cơ hiến máu nhân đạo của sinh viên Trường ĐH Laođộng Xã hội Hà NộiTác giả: Vũ Thị Ngọc TuyếtThông tin luận văn “Động cơ hiến máu nhân đạo của sinh viên trường Đại học Lao động Xãhội Hà Nội” của HVCH Vũ Thị Ngọc Tuyết, chuyên ngành Tâm lí học.1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Ngọc Tuyết2. Giới tính: Nữ3. Ngày sinh: 12/07/19864. Nơi sinh: Thanh Hoá5. Quyết định công nhận học viên số: 1335 Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởngTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không7. Tên đề tài luận văn: Động cơ hiến máu nhân đạo của sinh viên trường Đại học Lao độngXã hội Hà Nội8. Chuyên ngành: Tâm lí học ; Mã số: 6031809. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Khanh- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-ĐH QG Hà Nội(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)Phần lí luận- Sau khi tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau, chúng tôi đã tổng hợp được hệ thống cơsở lí luận của đề tài nghiên cứu và đưa ra được hệ thống khái niệm trong đó khái niệm vềđộng cơ hiến máu nhân đạo của sinh viên là khái niệm chỉ đạo xuyên suốt luận văn.- Cơ sở lí luận của đề tài đã chỉ ra được các mặt biểu hiện của động cơ hoạt động: Nhận thức,hành vi, cảm xúc. Ba mặt này không tách rời nhau mà tác động qua lại với nhau, làm thànhmột thể thống nhất trong động cơ hoạt động của con người. Thông qua đó chúng tôi chỉ rađược mức độ hiện tại của động cơ hiến máu nhân đạo. Đồng thời cơ sở lí luận của đề tài cũngchỉ ra được những yếu tố ảnh hưởng tới động cơ hiến máu nhân đạo: Ý thức trách nhiệm vớibản thân, cộng đồng và xã hội; tình cảm “thương người như thể thương thân” trong truyềnthống của dân tộc; giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội.

ứng dụng phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền đất ... - rcic
Họat hoùa bổ thể theo đñường cổ đñiển - Moodle YDS
Sau đây là nguyên văn Bản Tường Trình - Vietnam Human Rights ...
Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Phát triển đảng trong sinh viên Các trường cao đẳng đại học khối ...
Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường ÐH Kĩ thuật CN Thái ...
kế hoạch khảo sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng lao động và sinh viên sắp
TTLV: Phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy Dệt Nam Ðịnh ...
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Thái độ của sinh viên với việc phòng ngừa nghiện ma ... - Trang chủ
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên ...
Tăng cường công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ nhằm làm ...
Nhắp chuột vào đây để tải toàn văn bản - Trường Đại học Phạm ...
Kinh tế thị trường - Tạp chí Xây Dựng Đảng
Danh sách tất cả 16 nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Khoa Sư phạm xã hội - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm N1.pdf - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
hậu giang thực hiện đề án xây dựng đảng
Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vùng đồng bào Chăm
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ ở nông ...
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Nhắp chuột vào đây để tải toàn văn bản - Trường Đại học Phạm ...
Bấm vào đây để xem chi tiết hoặc tải về - Trường Đại học Phạm Văn ...
Thực hiện chính sách tôn giáo của Ðảng và Nhà nước ta tại thành ...
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng