Views
3 years ago

Thực hiện chính sách tôn giáo của Ðảng và Nhà nước ta tại thành ...

Thực hiện chính sách tôn giáo của Ðảng và Nhà nước ta tại thành ...

Thực hiện chính sách tôn giáo của Ðảng và Nhà nước ta tại thành

Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước tatại thành phố Hồ Chí Minhhttp://ussh.vnu.edu.vn/ttlv-thuc-hien-chinh-sach-ton-giao-cua-dang-va-nha-nuoc-ta-taithanh-pho-ho-chi-minh/5283Tác giả: Hoàng Ngọc PhươngXuất bản: 04/01/2012, 11:09Thông tin luận văn “Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tại thành phốHồ Chí Minh 1990 – 2005″ của HVCH Hoàng Ngọc Phương, chuyên ngành Chính trị học.1. Họ và tên học viên: Hoàng Ngọc Phương2. Giới tính: Nữ3. Ngày sinh: 07/08/19854. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh5. Quyết định công nhận học viên số 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH Ngày 24 tháng 10năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc giaHà Nội6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không7. Tên đề tài luận văn: Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tại thành phốHồ Chí Minh 1990- 20058. Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 209. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lưu Trần Luân, Chức vụ: UỶ viên Hội đồng Khoa học –Vụ trưởng – Trưởng ban Kinh điển-Lí luận – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:Trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện chính sách tôn giáo đổi mới (1990-2005) với nhữngthành tựu, hạn chế cùng những bài học kinh nghiệm, có thể thấy tư tưởng cơ bản xuyên suốttrong quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta là:_ Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân,quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật;_ Đoàn kết đồng bào, chức sắc các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huytinh thần yêu nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, sống “tốt đời, đẹp đạo” của quần chúng cóđạo.Muốn như vậy, nội dung những chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước taphải phù hợp với thực tiễn, phải phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức tôn giáo, vai trò của

Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của bộ chính trị về ...
Chính sách an ninh – phòng thủ biển của nhà Nguyễn nửa đầu thế ...
Giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của tính thời vụ đến du lịch ...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - Cục Phát triển doanh nghiệp ...
Bản tin đầu giờ – Kênh truyền hình Thông tấn: Thực trạng và giải ...
Thực trạng công tác đào tạo nhân lực du lịch tại các trường du lịch ...
hậu giang thực hiện đề án xây dựng đảng
Nhận diện những yếu tố cản trở việc thực hiện cơ chế tự ... - Trang chủ
Ðiều kiện để thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị ...
thủ tướng chính phủ - Cục Phát triển doanh nghiệp > Trang chủ
Hợp tác quốc tế trong việc giải quyết đại dịch AIDS ở châu Phi hiện ...
Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng khóa X về nhiệm kỳ đại hội tổ
tìm hiểu một số nhân tố cơ bản tác động đến hiện tượng giáo điều ở
dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ - Cục Phát triển doanh ...
Tăng cường công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ nhằm làm ...
Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Sự hình thành tam giác chiến lược Nga – Trung – Ấn
Vai trò của nhóm chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả áp dụng ...
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường ÐH Kĩ thuật CN Thái ...
tìm hiểu cán bộ qua công tác của từng người - Tạp chí Xây Dựng ...
Vận dụng tư tưởng đạo đức của HCM vào việc giáo dục đạo đức ...
Tinh thần nhập thế trong tư tưởng Phật giáo của Trần Nhân Tông
Các mối quan hệ quốc tế của Hồi giáo ở Việt Nam
Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 2015 - Cục Phát triển doanh ...
Ðạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với một số lĩnh vực đời ...
Nhà quản trị - Đại học Duy Tân
Nước Nga trên báo chí Việt Nam những năm đầu thế kỉ 21 Tác giả ...
xin quý bạn đọc bấm vào đây để đọc bản thỉnh nguyện thư bằng ...
Thông tư số 10/2013/TT-NHNN - Cục Phát triển doanh nghiệp ...