GRILLE - TROX

trox.pl

GRILLE - TROX

Calibrating a side-stream membrane bioreactor usingActivated Sludge Model No. 1T. Jiang* , ** , X. Liu** , M.D. Kennedy** , J.C. Schippers** and P.A. Vanrolleghem**BIOMATH, Ghent University, Coupure Links 653, B-9000 Gent, Belgium(E-mail: tao.jiang@biomath.ugent.be; Peter.Vanrolleghem@ugent.be)**UNESCO-IHE Institute for Water Education, PO Box 3015, 2601 DA Delft, The Netherlands(E-mail: liuxa@zhsyj.org.cn; m.kennedy@unesco-ihe.org; j.schippers@unesco-ihe.org)Abstract Membrane bioreactors (MBRs) are attracting global interest but the mathematical modeling of thebiological performance of MBRs remains very limited. This study focuses on the modeling of a side-streamMBR system using the Activated Sludge Model No. 1 (ASM1), and compares the results with the modelingof traditional activated sludge processes. ASM1 parameters relevant for the long-term biological behaviourin MBR systems were calibrated (i.e. Y H ¼ 0.72 gCOD/gCOD, Y A ¼ 0.25 gCOD/gN, b H ¼ 0.25 d 21 ,b A ¼ 0.080 d 21 and f P ¼ 0.06), and generally agreed with the parameters in traditional activated sludgeprocesses, with the exception that a higher autotrophic biomass decay rate was observed in the MBR.Influent wastewater characterization was proven to be a critical step in model calibration, and special careshould be taken in characterizing the inert particulate COD (X I ) concentration in the MBR influent. Itappeared that the chemical–biological method was superior to the physical–chemical method. A sensitivityanalysis for steady-state operation and DO dynamics suggested that the biological performance of the MBRsystem (the sludge concentration, effluent quality and the DO dynamics) are very sensitive to the parameters(i.e. Y H ,Y A ,b H ,b A m maxH and m maxA ), and influent wastewater components (X I ,S s ,X s and S NH ).Keywords Membrane bioreactor; modelling; parameter estimation; sensitivity analysisIntroductionMembrane bioreactor (MBR) systems are one of the most promising biological wastewatertreatment techniques. Many studies have been performed on the modeling of MBRfouling problems, but the modeling of the biological performance of MBRs is still limited.The biological performance of a MBR and its description by the Activated Sludgemodel No.1 (ASM1) model might lead to characteristics that deviate significantly fromthe traditional activated sludge characteristics, due to the fact that: 1) membranes (microfiltrationor ultrafiltration (UF)) serve as a barrier that completely retains biomass,reducing the wash-out of non-flocculating biomass (and thus reduces the selection ofbiomass species); 2) the biomass is imposed to high shear rate conditions in MBRs(especially in the side-stream configuration).In this study, a lab-scale, side-stream MBR system is modelled using the ASM1, andthe attention is focused on the comparison of the model characteristics of the MBR systemwith traditional activated sludge processes. Firstly, a steady-state MBR calibration wasperformed and the most sensitive parameters responsible for long-term behaviours werecalibrated, i.e. the decay coefficients (b H and b A ), the yield coefficients (Y H and Y A ) andthe inert particulate fraction of biomass (f P )(Nowak et al., 1999; Henze et al., 2000;Vanrolleghem et al., 2003). Meanwhile, the influent wastewater was completely characterizedusing two methods (physical–chemical and chemical–biological) for comparisonpurposes. A sensitivity analysis of all ASM1 parameters was performed afterwards to confirmthat the calibrated parameters (b H ,b A ,Y H ,Y A and f P ) are indeed the most sensitiveparameters for steady-state behaviours. And finally, simulations of the DO concentrationWater Science & Technology Vol 52 No 10–11 pp 359–367 Q IWA Publishing 2005359


▶ Kratki wentylacyjne X-GRILLE ▶▶Innowacja z tradycjiJuż w połowie lat pięćdziesiątych Bracia TROX rozpoczęli produkcjęprofesjonalnych kratek wentylacyjnych o niewielkich stratach ciśnienia.Nawet w tamtych czasach istotnymi cechami były atrakcyjny wyglądi dokładne wykonanie.Zaawansowane szczegółyWraz z nowymi kratkami typu X-GRILLE, estetycznymi i wzbogaconymio innowacyjne rozwiązania, firma TROX oferuje nowy, optymalnyenergetycznie produkt o szerokim zakresie zaawansowanych szczegółów.Dwa warianty kratek Basic i Cover dostępne są w standardowychwymiarach. W związku z powyższym dopasowanie kratek do istniejącychotworów montażowych nie powinno stanowić problemu.Mocowanie kratek za pomocą śrub jest zakryte, a kierownice krateksą prawie zlicowane z ramką. Dzięki powyższym cechom kratkajest mało widoczna.Już w połowie lat pięćdziesiątychBracia TROX rozpoczęli produkcjęwysokiej jakości kratek wentylacyjnychSpecjalnie opracowane, puste w środku kierownice, wzmocnionew centralnej części tworzą symetryczny, aerodynamiczny profil, któryumożliwia efektywne ekonomicznie zastosowanie kratek zarównona nawiewie jak i wywiewie. Nowa konstrukcja kierownic zapewniaoptymalny akustycznie rozdział powietrza.Lakierowane proszkowo kierownice są połączone (łączenieniewidoczne) i mogą być przestawiane w grupach do dziewięciukierownic, na przykład w celu uzyskania rozproszonegostrumienia powietrza.Symetryczne kierownicepowietrza kratekwentylacyjnych X-GRILLE,lakierowane proszkowoi połączone w sposóbniewidoczny z zewnątrzwspólnym cięgnem.


▶ Estetyczne i funkcjonalne ▶▶Wariant wykonania BasicWysokiej jakości kratka wentylacyjna typu X-GRILLE Basic jest wyjątkowoestetyczna dzięki nowemu profilowi ramki. Bardzo wąska, łagodnie ściętai spawana na skosach ramka dodaje lekkości i tworzy łagodne obramowanie.Kratka X-GRILLE Basic jest lakierowana proszkowo, i podobnie jak wariantCover, dostępna w dowolnym kolorze z palety RAL.Wariant wykonania CoverKratka X-GRILLE Cover wykonana jest z wysokiej jakości aluminium,listwy osłaniające i ramka tworzą modułową całość. Mocowane na zaciski,wymienne listwy osłaniające pozwalają tworzyć ciekawe, dwukolorowewarianty kratek. Kratki nie wymagają stosowania ramek montażowych,mocowane są do ścian lub sufitu śrubami, maskowanymi za pomocąmocowanych na zaciski listew osłaniających.Kratki prezentują się bardzo korzystnie w wykonaniu liniowym.Prostokątne40 do 3 200 l/s · 140 do 11 400 m³/hZalety■ Efektywny energetycznie i optymalny akustycznie rozdział powietrza■ Symetryczny profil kierownic, jednakowy dla przepływu w obu kierunkach■ Jednolity wygląd i łatwa regulacja dzięki połączeniu kierownicwspólnym cięgnem■ Wykorzystanie istniejących ramek montażowych■ Standardowe wymiary kratek umożliwiające łatwą wymianęX-GRILLE Basic■ Płaska konstrukcja ramki, dzięki której kratka po zamontowaniujest mało widocznaX-GRILLE Cover■ Mocowanie ukrytymi śrubami■ Doskonałe do montażu liniowegoB: 225 do 1 225 mmH: 125 do 525 mmStalowe i aluminioweDzięki nowej konstrukcji ramkikierownice są prawie zlicowanez ramką, a ramka zlicowanaz powierzchnią montażuwww.trox.de


TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.)Oddział w Polsceul. Techniczna 205-500 Piasecznotelefon +48 22 71 71 470telefaks +48 22 71 71 472e-mail trox@trox.plwww.trox.plS/X-GRILLE/PL/1 • Zastrzega się możliwość zmian • Wszystkie prawa zastrzeżone • © TROX GmbH 10/2013

More magazines by this user
Similar magazines