03.08.2015 Views

Dansk Gruppekatalog 2016 samlet.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GRUPPEREJSER 2015 - 16


PRAKTISKE OPLYSNINGERVISUMHusk at personer med dansk fremmedpasofte skal have visum.Det påhviler den enkelte gruppe atsørge for de nødvendige tilladelser,og det er en god ide at kontakte ambassadenfor det pågældende landfor yderligere information.FRIREJSE I DANMARKFolkeskoler, friskoler, privategrundskoler, amtsgymnasier, handelsgymnasier, vissestudenterkurserog heltidskursertil højere forberedelseseksamenkan én gang i løbet af hvertskoleår få frirejse med DSB og enkeltefærgeruter. DSB kører helt til KastrupLufthavn.Dog skal ansøgningen om frirejsebestilles ved DSB senest 10 uger førafrejse (71 dage). Frirejsen bestillesvia det elektroniske bestillingsskema,som man fi nder på www.dsb.dk.Forhør nærmere om reglerne hosDSB skolerejser på tlf. 2468 9157(man-fre kl. 10:00 - 12:00) eller påwww.dsb.dk.Får I ikke frirejse, fremsender vi gerneet tilbud baseret på transporten iDanmark.BUS, BÅD ELLER FLYHvad er den optimale rejsemådefor Jer?Ved større grupper opnår man somregel den rimeligste pris ved at kørei bus. Samtidig har man som regelbussen til rådighed for udfl ugter påopholdsstedet.Mindre grupper kan med fordel benytteEurolines til mange europæiskestorbyer. Her skal man være mindst 11personer for at opnå gruppepris.Til storbyer i Europa kan det for grupperunder 20 personer prismæssigtofte svare sig at rejse med fly ellerEurolines til bestemmelsesstedet,og leje en lokal bus til udflugter endag eller to.BUS FRA SKOLE/HJEMSTEDPå alle vore langture benytter vi kunmoderne busser indrettet med bl. a.toilet, DVD, pantry og flystole.Er gruppen på mere end 48 personer,udregner vi et special tilbud med"dobbeltdækker".Der køres altid i henhold til køre- oghviletidsbestemmelserne.HUSK!!! Med bus fraskole/hjemsted kan Iselv vælge afgangstid/-dag og under opholdetstår bussen gratis til rådighed forstudiebesøg/sightseeing etc.Ved rejse fra Sjælland og omkringliggendeøer kommer broafgifter/færgei tillæg.VIGTIGT!!! Bussen er til rådighedi 8 sammenhængende timer dagligtunder opholdet - dog ikke påankomst- og afrejsedage. Ved senankomst kan bussen ikke benyttesden førstkommende formiddag pga.køre- hviletidsbe stemmelserne.FLYDet er blevet billigtat fl yve. Medde mange lavprisselskaberhar mulighedernealdrigværet større.En billig pris medfører som regelogså strengere betingelser medhensyn til ændringer, afbestillingog betaling. Det er også forskelligt,hvilke regler de enkelte selskaber harmht. hvor mange personer, der skaltil for at opnå en gruppepris. Spørgos, vi vejleder gerne. Har I selv købtfl ybilletterne, hjælper vi gerne medlandarrangementet.De fleste flyselskaber ændrer priserneløbende efter belægningen på deenkelte afgange. Er man fleksibel medrejsetidspunkt, er der større mulighederfor at opnå en gunstig pris.Flyrejserne i kataloget er som regelbaseret på rejse fra København, menvi giver selvfølgelig også gerne tilbudpå rejse fra Jylland.Priserne på fl yrejser ændres fra dagtil dag og er afhængig af pladssituationenog deltagerantallet, hvorforpriserne i kataloget kun er vejledendeog med forbehold for ændringer. Fået tilbud, netop på Jeres rejsedatoer- helt uforpligtende for Jer.HVOR VIL VI OVERNATTE?Vore beskrivelseraf indkvarteringsstederneer ikkealtid nok. Tag osmed på råd! Vigør meget forat give en ærligbeskrivelse. Allestederne er enten beset af os ellervore agenter.Det er vigtigt at understrege, atudenlandske kvalitetsbetegnelserikke svarer til de danske.I Østeuropa kan det ikke forventes,at alt er som herhjemme. Men detgår bedre og bedre, og virker tingeneikke optimalt, så tag det somen oplevelse.Youth Hostels er igen blevet moderne.De store sovesale eksisterer faktiskikke mere. Nu er det for det meste4- og 6-sengsværelser og mulighedfor lederværelser. Lande som Holland,Belgien, Frankrig og Storbritannienhar de senere år investeret utroligmange penge i forbedringer. På YouthHostels møder man stor imødekommenhed,fællesskab og masser afmuligheder for aktiviteter.Flere og fl ere indkvarteringsstedertilbyder også halvpension mod etmindre tillæg. Og det kan med fordelbestilles hjemmefra.Alle vore overnatningssteder er beskrevetog i nøje overensstemmelsemed faktiske forhold. Basis indkvarteringspriserneer de billigste og ofteu/bad/toilet inkluderet.Prissiderne indikerer endvidere omdet er med eller uden bad/toilet påværelserne. Tillæg for ekstra dag oglederværelser oplyses ved bestilling,såfremt det ikke står nævnt.Der gøres også opmærksom påforplejningen, der som regel er medkontinental morgenmad og i enkeltetilfælde med halvpension (morgenmad+ madpakke/aftensmad).Rejsegarantifonden samt obligatoriskEU-ansvarsforsikring er altidinkluderet.Under hver destination står tydeligbeskrevet hvilke ydelser det pågældendearrangement inkluderer.Vi udarbejder også gerne et uforpligtendetilbud, der passer på Jeresdeltagerantal og baseret på det ønskedeindkvarteringssted. I tilbudetvil fremgå helt præcist, hvad priseninkluderer, og hvilke tillæg der kanfremkomme.PÅ STEDETNormal praksis er, at værelserne vedankomsten først er disponible fra kl.14:00, og ved afrejsen skal check-udske inden kl. 10:00. Men på de fl esteindkvarteringssteder kan man få lovtil at stille sinbagage, indtilværelserne bliverledige ellerindtil afrejse.Nogle stederopkræver doggebyr for opbevaringen.BESØGS-OG FAGPROGRAMVi er behjælpelig med at arrangere etbesøgs- og fagprogram, som netoppasser til gruppens behov og ønsker.Afhængig af fagprogram kræves fagligbaggrund og virkelig interesse. Andrefagbesøg er af almen interesse. Påbegyndplanlægningen ca. 5-6 mdr. før.Ved besøgsprogram foreslår vi altiden "gå-tur" eller "bustur" dagenefter ankomst. En god "starter" påen indholdsrig tur. Uden eller medguide (dansk/tysk/engelsk). Billettertil teater/musicals, entrebilletter ogudfl ugter. Kontakt os.FORSIKRINGPr. 1. august 2014 dækker Det GuleSygesikringskort ikke længere sygdomog tilskadekomst på rejser i EU.Istedet kan man rejse med Det BlåKort, hvor man er dækket på sammevilkår som borgerne i det pågældendeland. Dvs. behandling skal ske på offentligesygehuse, og der kan væreegen betaling. Vi vil derfor altid anbefale,at man har en rejseforsikring,uanset hvor rejsen går hen. Forhørnærmere om de gældende regler og vier gerne behjælpelig med at tegne enrejseforsikring, der passer til Jer.TAK FOR LÅNTak for lån af billeder til: British TouristAuthority, Tourism Ireland, Det FranskeTuristkontor, Den Italienske StatsTuristbureau, Holländska Turistbyrån,Visit Reykjavik, Norges Turistråd, TyskTurist Information, Nørgård og Wiuff& Fotograf Terje Bjørnsen, Geilo samtvore samarbejdspartnere i Europa.2VESTERBRO 89 • 9000 AALBORGTLF. 9812 7022 / 9811 3400 • FAX 9811 3944E-MAIL info@eurotourist.dk


INDHOLDSFORTEGNELSEREJSER FOR ALLE GRUPPER........• Folkeskoler• Handelsskoler• Gymnasier• Seminarier• Erhvervsskoler• Tekniske Skoler• Og mange andre......Dette katalog indeholder et udpluk af de mest populære rejsemål.SideSTORBYERAmsterdam 4Flodbåd Holland 5Barcelona 6Hamburg 7Berlin 8-9Bruxelles 10Dublin 11Madrid 12Budapest 12Krakow 13Paris 14Rom 15Prag 16Cesky Raj 17Lissabon 18Istanbul 19STORBRITANNIENLondon 20-21Bristol 22Brighton 22Manchester 23York 23Edinburgh 24På www.eurotourist.dk kan I se mange flere af vore rejsemål med beskrivelse og priser, somvi også gerne sender til Jer pr. post.Uforpligtende tilbud!! På www.eurotourist.dk kan I også se aktuelle tilbud og nyheder. Herkan I også rekvirere et tilbud, som vi sender uforpligtende. I er også meget velkommen til atringe os, vi står altid til rådighed for en samtale og giver gerne et råd eller to med på vejen.PLANLÆGNINGGodt begyndt er som bekendt halvt fuldendt. Det er derfor i såvelgruppens som i vor interesse så tidligt som muligt at få drøftetforskellige studie- og fagbesøg m.v. - samt andre ting, vi erfaringsmæssigtved, tager tid at få klaret. Ikke alle lande er så effektivesom vi selv tror, vi er!NORDENIsland 25Færøerne 26Grønland 26SverigeSilverlake Canoeing 27Sommarvik Fritidscenter 27NorgeNeset Camping 29Beitostølen 29Setesdal 30Vrådal 30Geilo 31Hovden 31Praktiske oplysninger 2Generelle betingelser 32TOTALARRANGØRBrug Euro Tourist Grupperejser som totalarrangør, hvad enten detdrejer sig om fag- og studiebesøg, entre til seværdigheder, guideassistance,teater- og musicalbilletter, transportbilletter, skileje og liftkort,kanoudlejning. Kort sagt - tag en snak med os, og vi klarer resten!INDEN AFREJSEI modtager alle nødvendige dokumenter: Billetter, rejseplan medadresseliste, voucher til alle de bestilte ydelser (hotel, bus, guide,besøg og entreer). Endvidere praktiske oplysninger samt brochurematerialefra de steder, I skal besøge. Vi kan også være behjælpeligemed bykort, såfremt et sådan fi ndes for den pågældende by.UNDER REJSENMere end 30 år i branchen giver naturligvis et godt kendskab ogsamarbejde med alle vore leverandører. Et stort agentnet og voresamarbejdspartneres jævnlige besøg og inspektion på indkvarteringsstedernesikrer, at gruppeturen bliver en succes. Skulle dermod forventning opstå mangler, står vi til rådighed og hjælper straks.SIKKERHEDI kan trygt rejse med Euro Tourist Grupperejser. Udover den fagligesikkerhed skal den økonomiske sikkerhed selvfølgelig være i orden.Vi er tilsluttet alle relevante foreninger, bl.a. Danmarks Rejsebureauforeningog Rejsegarantifonden. Endvidere har vi tegnet udvidetansvarsdækning i forbindelse med pakkerejsedirektivet.SE MERE PÅ:www.eurotourist.dkFACEBOOKMød os på Facebook - vi "Gør drømme til virkelighed"(www.facebook.com/eurotourist9000)Klik på "Synes godt om" og få spændende nyhederog deltag i konkurrencer3HJERTELIG VELKOMMENPÅ TUR MEDEURO TOURIST GRUPPEREJSER!Vesterbro 89 • 9000 AalborgTlf. 9812 7022 / 9811 3400 • Fax 9811 3944E-Mail: info@eurotourist.dk


AMSTERDAM- en arkitektonisk perleINDKVARTERINGBUDGET HOTELHANS BRINKERUngdomshotel med plads til 500gæster og god beliggenhed vedLeidsplein og Rem brandtplein.Gode offentlige transportmulighederi nærheden. International atmosfære,hvor gæsterne kan have det rart.Værelserne er ikke så store og medsimpel indretning, men alle har egetbad/toilet. Værelserne er fordelt påfl ersengsværelser med køjesenge(3-8-sengsvæ rel ser) og få dobbelt- ogenkeltværelser. Til hotellet hører storrestaurant, bar og diskotek. GratisWi-fi i baren og lobbyen. Mulighed fortilkøb af halv- og helpension."BUS FOR JER SELV"DIREKTE FRA SKOLENRejs til Hollands hovedstad, en smuk, kosmopolitisk oglevende by. Amsterdam er byen med de charmerendehuse og romantiske kanaler. Byen med utallige museerog gå ikke glip af de store hjemmelavede pandekagermed al slags fyld.A&O HOSTELNyåbnet vandrerhjem beliggende iudkanten af Amsterdam, i gå-afstandfra Amsterdam Arena. Nærmestemetrostation er Bullewijk, kun 100m. fra vandrerhjemmet, herfra ca. 25min. med offentlig transport til DamSquare. Vandrerhjemmet tilbyder 360moderne værelser fordelt på 6- og8-sengsværelser med køjesenge tileleverne og dobbelt- og enkeltværelsertil lærerne. Alle værelser hareget bad/toilet.Basispris 6/8-sengsværelser. Sengelinneder inkl., men håndklæder skalmedbringes. (OBS! Håndklæder er inkludereti enkelt- og dobbeltværelser).Ij, lige overfor Centralstationen. Derer gratis færge mellem hotellet ogCentralstationen, og om natten hvorfærgen ikke sejler, er der gratis shuttlebus mellem hotellet og Centralstationen.Dette farverige og vitale havneområdebyder også på værksteder ogkunstneres atelier, moderne cafeer ogrestauranter og udstillinger.Amstel Botel er det eneste fl ydendehotel i Amsterdam. En unik og anderledesmåde at bo på og samtidigcentral beliggenhed i Amsterdam.Skibet har 175 kahytter indrettet somværelser med bad/toilet, TV, telefon,radio og safety box. Amstel Botelhar morgenmadsrestaurant, bar m/tv, billard bord og internetforbindelse.Basispris 3-sengsværelser. Tillæg forophold fredag og lørdag nat. Sengelinnedog håndklæder inkl.Tillæg pr. person pr. dagLS/kr. HS/kr.Dobbeltværelse 25 40Enkeltværelse 350 405Lavsæson: 01.11.15 - 31.03.16Højsæson: 01.04.16 - 31.10.16FAGPROGRAMVi har dansk talende guide i Amsterdam,som klarer stort set alleemner. Men vær i god tid!!!F.eks.:Indvandrerproble matikkenLiberalisering af euforiserende stofferHospitals- og sundhedsvæsenetForedrag omkring aktiv dødshjælpLandbrug og andre følgevirksomhedero.m.m.Besøg i vuggestuer, børnehaver,plejehjem, værested for hjemløse,hjem for lettere udviklingshæmmedeog andre relevante institutioner.BESØGSPROGRAMVan Gogh Museum, med alle dekendte malerier af den særprægetkunstner.Rijksmuseum, er Hollands størstemuseum med bl.a. Rembrandts berømtemaleri "Nattevagten".Museum Boot, lægger til ved alle betydendemuseer i Amsterdam. Afgårfra centralstatio nen 2 gange i timen.Boom Chicago, stand-up show påengelsk med input fra publikum.Amsterdam Diamond Center medgratis rundvisning.Canal Bus, afsejler hvert 45. minutog passerer de fl este kendte seværdigheder.Holland Experi ence. Et multimedieshowsom ved hjælp af filmteknologi, avanceret lyssætning oglugtoplevelser tager os med på ensvimlende færd.Loppemarkeder. Antikviteter, kunst,skulpturer, tegninger, bøger o.s.v.Pandekagehuse. Nærmest nationalspisei Holland.Cykelture med eller uden guide.Amsterdam Arena. Amsterdams rød/hvide stolthed, fodboldklubben AJAX,spiller på dette stadion.Anne Franks Huis. Kendt fra 2.verdenskrig.Nederlands Scheepvaartmuse um.Skibsmuseum i Amsterdam.Køretid med "Bus for jer selv"Midtjylland - Amsterdam:11 timerI bestemmer afrejsetidspunktet.Basispris 6/8-sengsværelser. Sengelinnedog håndklæder er inkl.Tillæg pr. person. pr. dag:LS/kr. HS/kr.4/5-sengsværelse 20 303-sengsværelse 40 45Dobbeltværelse 65 65Enkeltværelse 300 310Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16Tillæg pr. person. pr. dag:LS/kr. HS/kr.4-sengsværelse 45 50Dobbeltværelse 90 120Enkeltværelse 215 275Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16AMSTEL BOTELEt 3-stjernet moderne fl ydende hotelbeliggende på nordsiden af fl odenA M S T E R D A M BUS FOR JER SELV (5 dage/3 nætter) EUROLINES (5 dage/4 nætter)Antal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab Sjælland Ekstradag dag dag dag dagPeriode: LAVSÆSONHans Brinker - Budget 1320 310 1640 360 1875 400 2095 440 1695 175A&O Hostel 1325 305 1650 355 1885 395 2110 430 1525 175Amstel Botel 1415 450 1730 505 1960 545 2180 580 1945 315Periode: HØJSÆSONHans Brinker - Budget 1350 320 1675 375 1915 415 2135 455 1730 185A&O Hostel 1560 380 1885 435 2130 470 2355 510 1750 250Amstel Botel 1830 480 2150 535 2390 575 2615 610 2370 345Inkluderet:- Busrejse hjemsted - Amsterdam t/r. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Dag- og natkørsel.- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen).- 3 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad.- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring.4Inkluderet:- Bus fra Eurolines afgangsbyer - Amsterdam t/r.- 4 x overnatning på valgt indkvarteringsstedi fl ersengsværelser inkl. morgenmad.- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatoriskEU-ansvarsforsikring.


FLODBÅD HOLLAND- anderledes studieturTag på flodbådsrejse igennem Hollands snoede kanaler -en anderledes måde at opleve Holland på. Livet ombordog det sociale samvær gør det til en unik og helt specieloplevelse!FLODBÅDSBESKRIVELSE:Bådene har plads til mellem 24 - 30passagerer, og turen inkluderer helpensionombord, hvor gruppen erpålagt at hjælpe med madlavning,opvask og slutrengøring.Avanti - maks. 30 personer- 15 sovekabiner (15x2-sengs)- 4 brusekabiner ombord- 6 toiletter ombordChristina - maks. 30 personer- 10 sovekabiner (4x4-sengs, 2x3-sengs, 4x2-sengs)- 2 brusekabiner ombord- 2 toiletter ombordAnna Maria 2 - maks. 26 personer- 10 sovekabiner (3x4-sengs, 7x2-sengs)- 3 brusekabiner ombord- 3 toiletter ombordM.S. Vertigo - maks. 26 personer- 8 sovekabiner (1x6-sengs, 3x4-sengs, 4x2-sengs)- 2 brusekabiner ombord- 3 toiletter ombordWaterland - maks. 24 personer- 10 sovekabiner (2x4-køjes, 8x2-køjes)- 2 brusekabiner ombord- 2 toiletter ombordBEMÆRK!!!Pris inkl. helpensionBestående af morgenmad, madpakke og aftensmadPROGRAM FORSLAG:Når I rejser på flodbådsrejse til Holland, får gruppen tildeltsin helt egen flodbåd og kan derfor være medbestemmendei forhold til rejserute og stop undervejs. Flodbådene sejlerud fra havnen i Amsterdam, hvor gruppen stiger ombord.Der er mulighed for besøg i de charmerende kanalbyeromkring Amsterdam, men man kan også vælge at tilbringeflere dage ombord på båden i Amsterdam.Programforslag for 5-dages tur:Dag 1: Amsterdam - HaarlemDag 2: Haarlem - LeidenDag 3: Leiden - GoudaDag 4: Gouda - Uithoorn / AalsmeerDag 5: Uithoorn / Aalsmeer - AmsterdamAmsterdamHollands hovedstad, en smuk oglevende by. Amsterdam er byen medde charmerende huse og romantiskekanaler, coffee shops, utalligemuseer og gå ikke glip af de storehjemmelavede pandekager med alslags fyld. Amsterdam er både råog dukkehusagtig. Besøg evt. AnneFranks Hus, Van Gogh Museet, AlbertCuyp Markedet - det mest velkendteog travle udendørs marked i Europa,Zaanse Schans - et beboet friluftsmuseum(her kan man kan oplevelivet i Holland, som det var i 1600- og1700-tallet), Amsterdam Arena - etaf de største stadions i Europa oghjemmebane for Ajax, Hollands mestsuccesfulde fodboldklub, som pt. harde danske spillere Viktor Fischer,Lasse Schöne og Nicolai Boileseni truppen.GoudaGouda er en gammelmarkedsby, som fi k byrettighederi 1272. Centrum,der er omgivet afkanaler, rummer mangegamle, velrestaureredeborgerhuse og et rådhusfra 1400-tallet. Byensberømte ost har røddertilbage til 1200-tallet.AalsmeerAalsmeer er hjemsted forden største blomsterauktioni verden og ligeledeser der talrige drivhuse oget teststed for blomster.Byen kaldes derfor sommetiderverdens blomsterhovedstad.Blomsterneeksporteres ofte med fl y.Auktionsbygningen erden største kommerciellebygning i verden.HaarlemHaarlem er en af de smukkeste byeri Holland. Byens kerne er torvet”Grote Markt” med rådhuset, hvisældste dele stammer fra 1300-tallet,Sankt Bavo-kirken, AmsterdamsePoort fra slutningen af 1300-tallet(en rest af den gamle bymur). FransHals-museet i Oude Mannenhuis (etalderdomshjem fra 1608) er byensvigtigste museum. Desuden har HaarlemHollands ældste museum, TeylersMuseum, som rummer tegninger, stikog naturvidenskabelige instrumenter.Metal- og grafisk industri samt øl- ,kakao- og chokoladefremstilling ervigtige erhverv.LeidenLeiden ligger ved den gamle Rhinog er gennemskåret af kanaler.Den er først og fremmest prægetaf sit gamle universitet med hertilknyttede museer, f.eks. etnologiskmuseum, oldtidsmuseet og den i 1590grundlagte botaniske have, som eren af verdens ældste. Af industri harLeiden især grafi ske virksomhederog metalindustri.F L O D B Å D E BUS FOR JER SELV (6 dage/4 nætter) EUROLINES (5 dage/4 nætter)Antal deltagere 48 34 28 24 Ab SjællandPeriode: april - septemberPr. person 2780 3245 3450 4045 3050Inkluderet ved Bus for Jer selv:- Busrejse Jylland/Fyn - Amsterdam t/r. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Natkørsel på udrejsen og dagskørselpå hjemrejsen.- 4 nætter på flodbådshotel (mandag - fredag). Sovepose og håndklæder skal medbringes.- Helpension under opholdet (med hjælp fra gruppen). Inkl. kaffe, te og vand. Til morgenmad serveres yderligerejuice. Drikkevarer kan købes ombord og må ikke medbringes.- Sejlads under opholdet, evt. jf. programforslag- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringKøretid med "Bus for jer selv": Midtjylland - Amsterdam kun 11 timer5Inkluderet ved Eurolines:- Bus fra Eurolines afgangsbyer-Amsterdam t/r- 4 nætter på fl odbådshotel (mandag- fredag). Sovepose oghåndklæder skal medbringes.- Helpension under opholdet (medhjælp fra gruppen). Inkl. kaffe, teog vand. Til morgenmad serveresyderligere juice. Drikkevarerkan købes ombord og må ikkemedbringes.- Sejlads under opholdet, evt. jf.programforslag- Afgift til Rejsegarantifonden samtobligatorisk EU-ansvarsforsikring


BARCELONA- Gaudi og fodbold"BUS FOR JER SELV"DIREKTE FRA SKOLENGå ikke glip af "Las Ramblas", byens nerve med skønnehuse og små butikker. Besøg sandstenskatedralen LaSagrada Familia og bliv overrasket over størrelsen på FCBarcelona's hjemmebane Camp Nou.Vandrerhjemmet har morgenmadslokale,døgnåbent reception, elevatorog gratis internet adgang og Wi-fi .Mulighed for tilkøb af madpakke fravandrerhjemmet. Værelserne er fordeltpå 1-, 2-, 6- og 8-sengsværelser,alle med aircondition og eget bad/toilet. Flersengsværelserne er medkøjesenge. De fl este dobbelt- og enkeltværelserer beliggende i separatbygning overfor hovedbygningen.Tæppe/sovepose og håndklæderskal medbringes eller lejes på stedet.Depositum betales ved ankomsten,€10,- pr. person / €5,- eller €20,- pr.nøgle.Basispris 6- og 8-sengsværelser. Tillægfor mindre værelser samt opholdi august.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16GENERATOR HOSTELNyåbnet vandrerhjem beliggende igåafstand fra kirken Sagrada Familia.Nærmeste metrostationer er Diagonalog Verdaguer.UDFLUGTER UD AF BYENMonasterio de Montserrat, benediktinerklostersom ligger 50 km nordvestfor Barcelona.Figueres, byen hvor Salvador Dali erfødt og opvokset.INDKVARTERINGBARCELONA DREAM HOSTELVandrerhjem beliggende i bydelenBadalona, 800 m. fra stranden ogkun 15 min. med metro til PlazaCatalunya. Nærmeste metrostationer Pep Ventura.Vandrerhjemmet har fællesrum,morgenmadslokale og self cateringkøkken, rum til opbevaring af bagage,døgnåbent reception og gratis Wi-fi ifælles områderne.Værelserne er fordelt på 4-, 6-, 8- og12-sengsværelser med køjesenge ogaircondition, alle u/bad/toilet, disseforefi ndes på gangene. 3-sengsværelserog dobbeltværelser m/bad/toilet. Sengelinned og håndklæderskal medbringes eller lejes på stedet.Depositum opkræves ved ankomsten(€5,- pr. person).Basispris 12-sengsværelser. Tillægfor mindre værelser.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 29.10.16BARCELONA MAR HOSTELVandrerhjem med central beliggenhedkun 5 min. gang fra Las Ramblas.Nærmeste metrostation er Parallel.Vandrerhjemmet har store fællesområder,morgenmadslokale og selfcatering køkken, døgnåbent receptionog gratis Wi-fi i fælles områderne.Værelserne er fordelt på 2-, 6-, 8-,10, 14- og 16-sengsværelser medkøjesenge og aircondition, alle u/bad/toilet, disse forefi ndes på gangene.Sengelinned og håndklæder skalmedbringes eller lejes på stedet. Depositumopkræves ved ankomsten(€5,- pr. person).Basispris 14-16-sengsværelser. Tillægfor mindre værelser.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 29.10.16SUN & MOON HOSTELVandrerhjem med central beliggenhedpå Carrer de Ferran, som er ensidevej til Las Ramblas. Nærmestemetrostation er Liceu.Vandrerhjemmet har morgenmadslokale,bar og hyggekroge, internetterminaler og gratis Wi-fi i fællesområderne,spillerum, rum til opbevaringaf bagage, aircondition og døgnåbentreception. Værelserne er fordelt på1-, 2-, 4-, 6- og 8-sengsværelser medkøjesenge, eget bad/toilet, skabe ogadgang til Wi-fi . Sengelinned er inkl.,og håndklæder skal medbringes.Basispris 8-sengsværelser. Tillæg formindre værelser. Tillæg for fredagog lørdag samt ophold juni - august.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16BESØGSPROGRAMDen ufuldendte kirke La SagradaFamilia, Las Ramblas og det gotiskekvarter med snørklede gader, FCBarcelonas hjemmebane CampNou, Barcelona Katedral, Picassomuseum, Gaudi bygningerne f.eks.Casa Milà, Parc Güell, Tibidabobjergetmed Barcelonas flottesteudsigt, havnen og Montjuic-bjergetmed Det Olympiske Stadion, PalauNacional med den magiske fontæne,Parc Ciutadella med Zoologisk haveog det catalanske parlament. Tapasog Flamenco aften. Strandene i Barcelonaer også et besøg værd, hvorman kan slappe af og fordøje alleindtrykkene fra denne fantastiske by.FAGPROGRAMDer er gode muligheder for bådevirksomheds- og skolebesøg underopholdet i Barcelona. I samarbejdemed vores spanske agent hjælper vigerne med at arrangere besøg modgebyr. Men vær i god tid, de flestebesøg skal bookes 3-6 måneder iforvejen, grundet den store efterspørgsel.Forslag til virksomhedsbesøg:Fontdor S. A. (mineralvands fabrik),SEAT (bilfabrik), Ferrocarriles GenealitatCatalunya (den catalanske jernbane),El Prat (Barcelona lufthavn),Bodegas Torres (vin fabrik)Forslag til skolebesøg:Centre D’estudis Sant Francesc, ABCCollege, NH UniversityKøretid med "Bus for jer selv":Midtjylland - Barcelonaca. 28 timerFly til Barcelonapriserne er vejledende ogafhængig af pladssituationenog gruppens størrelse.Jo før man bestiller -jo billigere bliver prisenB A R C E L O N A BUS FOR JER SELV (7 dage/4 nætter) FLY (5 dage/4 nætter)Antal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab Ekstradag dag dag dag København dagPeriode: LAVSÆSONBarcelona Dream Hostel 2605 220 3525 275 4200 320 4840 355 fra 2635 90Barcelona Mar Hostel 2620 225 3545 280 4220 320 4860 360 fra 2655 95Sun & Moon Hostel 2700 245 3620 300 4300 340 4940 380 fra 2640 110Generator Hostel 2890 295 3825 350 4505 395 5155 435 fra 2810 155Periode: HØJSÆSONBarcelona Dream Hostel 2895 295 3830 355 4520 395 5170 435 fra 3195 150Barcelona Mar Hostel 2945 305 3875 365 4565 410 5210 450 fra 3265 165Sun & Moon Hostel 3210 375 4145 430 4835 475 5480 515 fra 3360 230Generator Hostel 3275 390 4220 450 4920 495 5575 540 fra 3405 240Inkluderet:- Busrejse hjemsted - Barcelona. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Natkørsel begge veje- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen)- 4 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringDer skal betales Turistskat (Tasa Turistica) til indkvarteringsstederne for personer o/15 år6Inkluderet:- Flyrejse København - Barcelona t/r på økonomiklasse- Skat- og lufthavnsafgifter- 4 x overnatning på valgt indkvarteringssted ifl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatoriskEU-ansvarsforsikring


HAMBURG- porten til verden!INDKVARTERINGA&O Hostel har flere vandrerhjemi Hamburg. Vandrerhjemmene harnæsten samme standard, og fællesfor dem alle er, at de tilbyder halvoghelpension, receptionerne hardøgnåbent og internetadgang forgæsterne.A&O HAMBURG CITYÅbnede i maj 2012 og er beliggendekun 5 min. gang fra Centralstationen.Vandrerhjemmet tilbyder moderneværelser fordelt på 4 - 8-sengsværelsertil eleverne og dobbelt- ogenkeltværelser til lærerne (modtillæg). Alle værelser er med egetbad/toilet. Sengelinned er inkl., menhåndklæder skal medbringes. (OBS!Håndklæder er inkluderet i enkelt- ogdobbeltværelser).Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16A&O HAUPTBAHNHOFÅbnede i 2007 og er beliggende kun500 meter fra Centralstationen. Van-"BUS FOR JER SELV"DIREKTE FRA SKOLENHamburg er en smuk gammel Hansestad i Nordtyskland- kun 155 km fra den danske grænse. Byen er Tysklandsnæststørste by, og er en af Europas vigtigste handelsbyer.Hamburg er en shoppers paradis, med indkøbscentre ogshopping arkader næsten overalt. Desuden byder Hamburgpå utallige historiske seværdigheder, som byens 1200 årgamle historie har efterladt. Yderligere skal nævnes, atHamburg har ca. 2.500 broer over byens mange kanaler - deter flere end i Venedig, Amsterdam og London tilsammen.drerhjemmet tilbyder 267 moderneværelser fordelt på 4 - 8-sengsværelsertil eleverne og dobbelt- ogenkeltværelser til lærerne (modtillæg). Alle værelser er med egetbad/toilet. Sengelinned er inkl., menhåndklæder skal medbringes. (OBS!Håndklæder er inkluderet i enkelt- ogdobbeltværelser).Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16GENERATOR HOSTELEr placeret perfekt i forhold til detpulserende St. Georg-område ligeved siden af hovedbanegården.Vandrerhjemmet åbnede i januar2012 og er Hamburgs største vandrerhjem.Værelserne er fordelt på4 - 8-sengsværelser til eleverne ogdobbelt- og enkeltværelser til lærerne.Alle værelser er med eget bad/toilet.Sengelinned er inkl., men håndklæderskal medbringes.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16BESØGSPROGRAM:Imtech Arena med engelsk guidedrundvisning, hjemmebane for HamburgerSV, som har haft fl ere danskespillere gennem tiderne f.eks. LarsJacobsen, Stig Tøfting og MichaelGravgaard.Tårnet St. Michaelis Kirke, flot udsigtover Hamburg fra den 132 m høje tårn.Miniatur Wunderland, 1.300 m 2stort modeljernbaneudstilling medimponerende 15 km jernbanespor,hvor der kører 1000 modeltog. Mellemde mange kilometer jernbanespor erder brugt 250.000 fi gurer.Hamburg Dungeons, en verden aftortur, skræk og rædsel der er henlagttil de gamle kældre i Speicherstadt.Havnerundfart med guide. En sejlturer en perfekt måde at fornemmeEuropas næststørste havneby på.Se de smukke, gamle huse langsAlster-søerne og ikke mindst dennye, flunkende arkitektur langs flodenElben, der er Hamburgs livsnerve.Rundvisning Hamburg Rådhusmed engelsktalende guide. Hamburgrådhus er fra 1897 og er med 647værelser og mægtige sale større endselveste Buckingham Palace.Hamburgs chokolademuseum”Chocoversum”. Lugte-, føle- ogsmagssanserne involveres i denne 90minutters rundvisning inkl. fremstillingaf egen plade chokolade. Egnet til allealdersgrupper.Das Original Beatles-Tour ”On thetrack of the Beatles” Før Beatlesindtog verden, indtog de Hamburg!Guide/musiker synger, viser og fortællerden ukendte historie om bandetsbarske år i de tidlige 1960’ere.Kletterwald Hamburg. En uforglemmeligoplevelse for alle aldersgrupper.Med 7 spændende klatreruter i 2-10meters højde, som alle afsluttes aftur med svævebane.Van Der Valk alpincenter. Skisportscenterbeliggende ca. 30-45 min kørseløst for Hamburg. Centret tilbyderpister for både begyndere og øvede.UDFLUGTER UD AF BYEN:Bremerhaven,(ca. 2 ½ times kørselvest for Hamburg). Bremerhavener i dag en af Tysklands vigtigstehavnebyer og har tidligere været envigtig havn for emigration. BesøgKlimahaus, en spændende rejsegennem 5 klimazoner ved den 8.længdegrad. Oplev klimaet på nærthold og få kendskab til de mennesker,der bor der! Besøg også Auswandererhaus(tysk emigrationscenter ). Påmuseet kan man i udstillingerne følgemed i udvandrernes fodspor fra kajeni Bremerhaven, i udvandreskibenessovesale og frem til modtagelsen iEllis Island i New York.Køretid med "Bus for jer selv"Midtjylland - Hamburg:6 timerI bestemmer afrejsetidspunktet.H A M B U R G BUS FOR JER SELV (5 dage/4 nætter) EUROLINES (5 dage/4 nætter)Antal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab Jylland Ab Sjælland Ekstradag dag dag dag dagPeriode: LAVSÆSONGenerator Hostel 1315 275 1605 330 1820 365 2025 405 1325 1325 150A&O Hamburg City 1375 290 1665 345 1875 380 2075 415 1395 1395 165A&O Hauptbahnhof 1405 300 1695 350 1905 390 2105 425 1425 1425 175Periode: HØJSÆSONGenerator Hostel 1705 375 2005 430 2225 470 2430 505 1705 1705 245A&O Hamburg City 1655 360 1950 415 2165 455 2370 490 1665 1665 235A&O Hauptbahnhof 1685 370 1980 420 2195 460 2400 500 1695 1695 240Inkluderet:- Busrejse hjemsted - Hamburg t/r. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Dagskørsel begge veje.- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen).- 4 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad.- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring.7Inkluderet:- Bus fra Eurolines afgangsbyer - Hamburg t/r.- 4 x overnatning på valgt indkvarteringsstedi fl ersengsværelser inkl. morgenmad.- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatoriskEU-ansvarsforsikring.


BERLIN- nye tiderINDKVARTERINGA & O HOSTELA & O Hostel har 3 vandrerhjem iBerlin. Vandrerhjemmene har næstensamme standard, og fælles for demalle er, at de tilbyder halv- og helpension,receptionerne har døgnåbent,og de har alle bar/lobby med TV,billard og adgang til internet. A&OHostel Friedrichshain holder til ien nedlagt fabrik og ligger i områdetFriedrichshain, som er et pulserendeområde med mange internationalerestauranter og butikker. Vandrerhjemmethar i alt 450 senge, og værelsernehar delvis bad/toilet. A&OHostel Mitte ligger mellem Mitte ogKreuzberg. Vandrerhjemmet tilbyderværelser med bad/toilet og TV. A&OHostel Hauptbahnhof ligger 400m fra Berlins hovedbanegård. A&OHostels nyeste vandrerhjem med ialt 800 senge, og værelserne har alleeget bad/toilet og TV."BUS FOR JER SELV"DIREKTE FRA SKOLENEuropas metropol. I Berlin sker der noget, og den navnkundige"Berliner luft" eksisterer stadig. Berlin byder påaktivitet døgnet rundt: Museer, seværdigheder, udstilling er,teaterforestillinger, shows og hyggelige cafeer.Basispris A&O Friedrichshain,4-8-sengsværelser u/bad/toilet.Sengelinned inkl. men håndklæderskal medbringes.Tillæg for ophold i værelser med bad/toilet samt for ophold i mindre typeværelser.Basispris A&O Mitte og A&O Hauptbahnhof,4-8-sengsværelser m/bad/toilet. Sengelinned inkl. men håndklæderskal medbringes.Tillæg for ophold i mindre typeværelser.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16GENERATOR HOSTELPRENZLAUER BERGBeliggende i den østlige del af Berlin,200 meter fra S-Bahn stationenLandsberger Allee. 10 min. medsporvogn til Alexanderplatz.Vandrehjemmet er bygget for få årsiden og har 240 værelser,nogle med eget bad/toilet,andre med fælles badefaciliteter.Flersengsværelsernehar køjesenge. Der er TV-stueog internetadgang, begge deleer åbent 24 timer i døgnet.Gratis Wi-fi i lobbyen. Rumtil opbevaring af bagage påankomst- og afrejsedagen. Sikkerhedsbokse(mod betaling).Vandrehjemmet tilbyder morgenmad(continental) og haren café, hvor man servereraften-buffet. Der er også en bar medtysk fadøl.Basispris 6-sengsværelser u/bad/toilet. Sengelinned er inkl., menhåndklæder skal medbringes. Tillægfor værelser med eget bad/toilet ogfor ophold i mindre type værelser.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16HAPPYGOLUCKY HOTELBeliggende ved Stuttgarter Platz kun5 min. fra Kurfürsten damm, tæt vedbus og S- og U-Bahn. Flersengsværelsermed delvis eget bad/toilet.Fælles badefaciliteter på gangene forværelser uden bad/toilet. Mulighedfor dobbelt- og enkeltværelser medeget bad/toilet til lærerne. Hotellethar morgen madslokale. Gratis Wi-fii hele bygningen. Depositum betalesved ankomsten (€15,- pr. person).Køretid fra Midtjyllandca. 10 timerinkl. passende pauserKan også køres som dagkørselog nat-/dagkørsel.Bed om tilbud.Mulighed for halv- eller helpensionmod tillæg.Basispris 3-, 4-, 5- og 6-sengsværelser.Sengelinned er inkl., menhåndklæder skal medbringes.Tillæg for mindre værelser.Lavsæson: 01.11.15 - 13.03.16Højsæson: 14.03.16 - 31.10.16UPPER ROOM HOTEL3-stjernet hotel beliggende i Vestberlin,i gåafstand fra Kurfürstendammog Gedächtniskirche. Hotellet liggertæt ved fl ere busstoppesteder ogtogstationer, men nærmeste station erU-Bahn stationen ”Kurfürstendamm”.Hotellet har døgnåbent reception, tomorgenmadslokaler, bar, elevator,sikkerhedsbokse, rum til opbevaringaf bagage på ankomst- og afrejsedag,gratis Wi-fi. Morgenmadsbuffet.Mulighed for halv eller helpensionmod tillæg.Hotellet har 58 værelser med bad/toilet, satellit TV, sikkerhedsboks,hårtørrer, mini-bar og WLAN internetadgang(gratis). Depositum betalesved ankomsten (€20,- pr. person).Basispris: 3-, 4- og 5-sengsværelser.Sengelinned og håndklæder inkl. Tillægfor dobbelt- og enkeltværelsertil ledere.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16Vi kan også tilbydeflyrejser til Berlin!!Med Norwegian fra København.Forhør nærmereom pris og muligheder!B E R L I N BUS FOR JER SELV (5 dage/2 nætter) EUROLINES (5 dage/4 nætter)Antal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab Jylland Ab Sjælland Ekstradag dag dag dag dagPeriode: LAVSÆSONA&O Friedrichshain 995 250 1300 300 1520 335 1730 375 1265 1190 125A&O Mitte & Hauptbahnhof 1090 295 1395 345 1615 385 1825 420 1455 1385 170Generator Hostel 1015 255 1320 310 1540 345 1750 380 1295 1220 130HappyGoLuckyHotel 1040 275 1340 325 1555 365 1765 400 1385 1310 150Upper Room Hotel 1160 330 1465 380 1685 420 1900 455 1385 1310 200Periode: HØJSÆSONA&O Friedrichshain 1150 325 1460 375 1685 415 1895 450 1555 1485 195A&O Mitte & Hauptbahnhof 1255 375 1560 430 1790 470 2000 505 1765 1690 250Generator Hostel 1120 310 1430 360 1655 400 1865 435 1495 1425 180HappyGoLuckyHotel 1115 315 1410 365 1630 400 1835 440 1530 1455 190Upper Room Hotel 1180 340 1485 390 1710 430 1925 465 1620 1545 210Inkluderet:- Busrejse hjemsted - Berlin. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Natkørsel begge veje- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen)- 2 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringCity Tax skal betales direkte til indkvarteringsstederne. Men rejser, hvor formålet er studierelateret, er undtaget, hvis man aflevereren udfyldt formular ved indcheckning. Formularen fåes af os inden afrejse.8Inkluderet:- Bus fra Eurolines afgangsbyer - Berlin t/r- 4 x overnatning på valgt indkvarteringsstedi fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatoriskEU-ansvarsforsikringVi tager forbehold for pristillæg i messeperioder og vedandre store begivenheder.


BERLIN- nye tiderBerlin byder på et væld af muligheder for alle, bådekulturelt og historisk interesserede, men også hvis manblot ønsker at være turist i byen. Vi vil her blot nævne etudpluk af mulighederne, og så er det op til Jer at sorterealt efter interesse.FAGPROGRAMI samarbejde med en dansk pige bosat i Berlin kan der arrangeres fagligebesøg, dog helst i god tid, det vil sige ca. 3 mdr. før, for de fleste besøg,afhængig af karakteren og formålet.Vi kan hjælpe med besøg på f.eks.:- folkeskoler og friskoler- vuggestuer/børnehaver med forskellige pædagogisk hovedvægt- fritidshjem, ungdomsklubber, bondegårde og byggelegepladser- Øst-Berlins største børne- og ungdomscenter fra DDR-tiden- sportscentrum for børn og unge- hjælpeorganisation for børn af fattige familier i Tyskland- kommunalt pilot-undervisningsprojekt for hyperaktive børn- teaterprojekt for børn og unge med Downs syndrom- kommunalstøttede socialeinstitutioner- uddannelsesorganisationerfor de sociale arbejdsområder- mødrehjælp- plejehjemsorganisationer- organisationer for hjemløseSocialkulturelle institutioner,der bygger bro imellem socialeog kulturelle emner, f.eks. Brotfabrik,Pfefferwerk, KulturfabrikMoabit og Ufa Fabrik.Kulturelt arbejdende institutioner,f.eks. KünstlerhausBethanien, Kulturbrauerei ogVolksbühne.Vores kontaktperson i Berlinklarer stort set alt. Kontakt osfor nærmere drøftelse.BESØGSPROGRAMDEUTSCHER BUNDESTAG / REICHSTAGhvor den tyske regering holder til. Der er mulighed for guided rundvisningmed efterfølgende besøg i den meget berømte kuppel, hvorfra man har enuforlignelig udsigt over Berlin. Ønsker man kun at komme op i kuplen, skalman nu forudbestille tid.BERLINER RATHAUSogså kaldet Rotes Rathaus, som er det mest brugte, men uoffi cielle navnfor Berlins rådhus. Navnet Rotes Rathaus henviser til bygningens facade,der består af røde klinker. Fra 1948 til 1991 fungerede Rotes Rathaus sområdhus for Østberlin, men efter det første frie valg i Berlin i 1990 blev detigen hele byens rådhus.BRANDENBURGER TORden sidste bevarede og mest imponerende af Berlin's i alt 18 byporte. Enmeget fornem bygning, hvor man ikke ønsker, at der skal ske noget hærværk.Hvis man beskadiger bygningen, kan man få en bøde på 12.000 dkr.FERNSEHTURM368 meter højt og Berlin højeste bygningsværk beliggende på Alexanderplatz.Tårnet blev opført mellem 1965 og 1969 af det tidligere DDR, der brugte billedetaf Fernsehturm som symbol på Østberlin og DDR. Samtidig var tårneten synlig påmindelse til vestberlinerne om Østberlin. Tårnet kan let ses frabyens centrum og visse forstæder i byen og er fortsat et symbol på Berlin.UNTER DEN LINDENen boulevard i det centrale Berlin, som strækker sig fra Brandenburger Tor,der grænser op til vest, til Schlossbrücke i øst, og som har navn efter sinelindetræer. Den smukke boulevard blev brugt til militærparader og triumftogbåde i det kejserlige Tyskland og i Hitlers 3. rigeGEDÄCHT NISKIRKENogså kaldet Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-KircheBerlin, beliggende påKurfürstendamm og et af Berlins mestberømte vartegn.EAST SIDE GALLERYer en 1.316 m. lang rest af Berlinmuren.Den står i Mühlenstrasse i bydelenFriedrichshain-Kreuzberg og løberparallelt med fl oden Spree mellemOberbaumbrücke og Berlin Ostbahnhof.Muren er udsmykket af 118 kunstnerefra 21 lande. De 106 motiver, der ermalet på den østlige side af muren,relaterer til de politiske forandringer iårene 1989 og 1990.DDR-MUSEUMet interaktivt museum som beskriver hverdagen i det tidligere Østberlin.HOHENSCHÖNHAUSEN - STASI FÆNGSLETtusinder af politiske fanger har passeret gennem dette fængsel og næsten allekendte modstandere af regimet i DDR. Bygningerne og inventaret er stort setintakt og giver et skræmmende indblik i politisk kontrol og forfølgelse. I løbetaf en rundvisning er der mulighed for at tale med tidligere fanger, da det erdem, der viser rundt. De personlige skildringer gør stort indtryk.CHECK-POINT CHARLIEden mest kendte af grænseovergangene mellem Øst- og Vestberlin, mensbyen var delt 1945-1990.HAUS AM CHECKPOINT CHARLIEmuseum om Berlinmuren. Det blev oprettet i 1963, altså kun to år efter murensopførelse. Der vises eksempler på fl ugtforsøg, og der findes et 24 m.langt stykke af muren.BERLINER UNTERWELTENher bliver man ført igennem nogle af Berlins hemmelighedsfulde og glemtebunkeranlæg. Mulighed for guidede ture.SEJLTUR PÅ SPREESe byen og de fl otte bygninger fra en anden vinkel. Man kan vælge ture afforskellige varighed.SHOPPINGKa-de-We varehuset på Kurfürstendamm.ALEXA-Shoppingcenter ved Alexanderplatz.Galeries Lafayette nær Unter den Linden.Markeder, f.eks. Winterfeldtmarkt i Schöneberg.UD AF BYENSACHSENHAUSEN (ca. 45 km. nord for Berlin)koncentrationslejr opført i 1936.POTSDAM (ca. 30 km. syd for Berlin)med slottene Sans Souci med Neues Palais og park samt Cecilienhof hvor"Potsdamer-konferencen" fandt sted med datidens stor-magtsledere, Stalin,Truman og Churchill. I Potsdam fi ndes Babelsberg studierne. Gå bag kulisserneog se, hvordan den moderne teknik hjælper til med at lave film.TROPICAL ISLANDS RESORT (60 km. syd for Berlin)et 66.000 m 2 stort ferieparadis. Europas største indendørs regnskov medstrand, tropiske palmer, forskellige pools, vandrutschebaner og aktiviteter. Derer fl ere forskellige restauranter og cafeer at vælge imellem. Selve badelandeter på størrelse med 8 fodboldbaner.9


BRUXELLES- Europas hjerte"BUS FOR JER SELV"DIREKTE FRA SKOLENværelser med magnetnøgle. GratisWi-fi. Værelserne er fordelt på3-6-sengsværelser, samt dobbeltogenkeltværelser til lærerne. Alleværelser har eget bad/toilet.Grand Place, rådhuspladsen i Bruxelles, en af de absolutsmukkeste i Europa, tager sig bedst ud i solnedgangeneller i aftenens projektørlys.Basispris 3-6-sengsværelser m/bad/toilet. Sengelinned er inkluderet,men håndklæder skal medbringes.Dobbelt- og enkeltværelser til ledere.HOTEL MANHATTANManhattan er et 2-stjernet hotel,beliggende på Boulevard Adolfe Maxi centrum af Bruxelles med 15 minuttersgang til Grand Place.Hotellet er hyggeligt med en dejligmorgenmadsrestaurant. Gratis Wi-fi istueetagen. Hotellet har 62 værelser,der alle har bad/toilet, TV og telefon.INDKVARTERINGGENERATION EUROPEVandrerhjem beliggende v/metro:Comte de Flandre eller 15 min. gangfra centrum i E Broukere området. Ikkecentral beliggenhed, men mange faciliteter,f.eks. 3 mødelokaler, restaurant,cafeteria, TV- og bord-tennisrum,lounges og udendørs sportsområde.Basispris 6/8-sengsværelser medbad/toilet. Sengelinned er inkluderet,men håndklæder skal medbringes.Tillæg for andre værelser. En k eltværelser/dobbeltværelser til leder/e.Lavsæson: 01.12.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 30.11.16JACQUES BRELVandrerhjem beliggende nær metroBotanique eller Madou, 2 km fracentralstationen. Vandrerhjemmethar 173 senge fordelt på 1-, 2-, 3-,4-, 6-, 8-, 13- og 14-sengsværelser.Værelserne har delvist bad/toilet.Vandrerhjemmet har endvidere restaurant,cafeteria, terrasse, lounge,vaskeri, rum til opbevaring af bagage,bordtennis, brætspil, TV, internet adgang.Receptionen har åbent indtil kl.01:00. Mulighed for tilkøb af halv- oghelpension.Basispris 5-8-sengsværelser delvistmed bad/toilet. Sengelinned er inkluderet,men håndklæder skal medbringes.Tillæg for mindre type værelser.Lavsæson: 01.12.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 30.11.16SLEEP WELLVort mest populære indkvarteringsstedfor unge. Venlig og internationalatmosfære, og beliggenheden er i topmellem Gare du Nord og Grand Placesamt tæt ved shoppingcentret City 2.Hotellet har restaurant, bar, mødelokaler,lounge samt TV-rum. Cyperbar,handicapfaciliteter og elevator tilBasispris 4-sengsværelser. Sengelinnedog håndklæder er inkl. Tillæg forophold i mindre type væ relser.Lavsæson: 01.12.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 30.11.16BESØGSPROGRAMGrand Place, en af Belgiens størsteturistattraktioner. Pladsens vartegn erdet sengotiske rådhus fra 1400-talletComic strip Centre, museum medforskellige tegneseriefigurer bl.a.Tintin og Bulder og BillAutoworld, museum der fortællerhistorien om automobiler igennem100 år. Udstilling med mere end 300køretøjer.Manneken Pis, i nærheden af GrandPlaceBryggeribesøg og besøg på ChokoladefabrikEU-parlamentet, ligger i udkantenaf byenUD AF BYEN:Atomium, 100 m. høj stålkonstruktion,som blev bygget i anledningaf verdensudstillingen i 1958. Denforestiller en forstørret jernkrystalmed ni atomer. Fin panoramaudsigtfra den øverste kugle.Mini-Europa, ligger for foden af Atomium.Park med miniaturer af Europasstørste seværdigheder, bl.a. Big Ben,Colesseum og gondolerne i Venedig.Køretid med "Bus for jer selv".Midtjylland - Bruxellesca. 16 timerB R U X E L L E S BUS FOR JER SELV (6 dage/3 nætter) EUROLINES (6 dage/3 nætter)Antal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab Sjælland Ekstradag dag dag dag dagPeriode: LAVSÆSONGeneration Europe 1490 285 1895 335 2190 370 2470 405 1780 165Jacques Brel 1490 285 1895 335 2190 370 2470 405 1780 165Sleep Well 1720 360 2125 410 2425 445 2710 480 1995 240Hotel Manhattan 1715 355 2130 410 2435 445 2725 485 1970 230Periode: HØJSÆSONGeneration Europe 1680 350 2085 395 2380 435 2660 465 1970 230Jacques Brel 1680 350 2085 395 2380 435 2660 465 1970 230Sleep Well 1720 360 2125 410 2425 445 2710 480 1995 240Hotel Manhattan 1740 365 2160 420 2465 455 2755 495 1995 240Inkluderet:- Busrejse hjemsted - Bruxelles. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Natkørsel begge veje- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen)- 3 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring10Inkluderet:- Bus fra Eurolines afgangsbyer - Bruxellest/r- 3 x overnatning på valgt indkvarteringsstedi flersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatoriskEU-ansvarsforsikring


DUBLIN- den irske vikingebyINDKVARTERINGABRAHAM HOUSEEt hostel med perfekt beliggenhed ien sidegade til O'Connell St. (hovedgadeni Dublin) og ca. 2 min. gangfra Connolly Train St. og BusarasBus St. Abraham House har 246senge fordelt på 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-,8-, 10- og 12-sengsværelser, allemed eget bad/toilet. Receptionenhar døgnåbent. Abraham House harinternet adgang, self-catering køkken,sikkerhedsbokse, bagageopbevaringog møntvaskeri. Sengelinned er inkludereti prisen, men håndklæder skalmedbringes. Depositum opkrævesved ankomsten (€300,- for helegruppen).Basispris 8-, 10-, og 12-sengsværelserm/bad/toilet. Tillæg for opholdi weekend.Dublin, Irlands elskelige hovedstad,der er gennemsyretaf historie og summer afungdommelig energi. Middelalderlig,Georgiansk ogmoderne arkitektur levereren baggrund til en venlig,travl havneby, hvor det kosmopolitiskeog charmerendemødes i en herlig mangfoldighed- det er Dublin.Dublin, som blev grundlagtaf vikingerne, er en perle atudforske, og det er megetlet at komme rundt til fods.Dublin har mange attraktioner,lige fra borge, museer ogkunstmuseer til den livligeTemple Bar.P R I S E RFly (5 dage / 4 nætter)Pr. person, fra Lavsæson HøjsæsonAbraham House / ekstra nat 1595 / 140 2635 / 155Ashfield House / ekstra nat 1595 / 140 2635 / 155Jacobs Inn / ekstra nat 1685 / 160 2725 / 180Kinlay House / ekstra nat 1560 / 130 2635 / 155Generator Hostel / ekstra nat 1575 / 135 2635 / 155Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16ASHFIELD HOUSEDet mest central beliggende af voreshostels, lige ved Trinity College og tætved O'Connell Street og Temple Bar.Ashfi eld House har 134 senge fordeltpå 2-, 3-, 4-, 6-, og 8-sengsværelser,alle med bad/toilet. Døgnåbent reception.Ashfi eld House har trådløsinternet, self-catering køkken, sikkerhedsbokse,bagageopbevaring ogTV/lounge område. Sengelinned erinkluderet i prisen, men håndklæderskal medbringes. Depositum opkrævesved ankomsten (€300,- for helegruppen).Basispris 8-sengsværelser m/bad/toilet. Tillæg for ophold i weekend.Inkluderet:- Fly København - Dublin t/r med enten Norwegian eller Aer Lingus.- Skat og lufthavnsafgifter samt 1 stk. bagage + håndbagage.- 4 nætter i flersengsværelser inkl. morgenmad på valgte indkvarteringssted.Sengelinned er inkluderet, men håndklæder skal medbringes.- Gebyr til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringVi tager forbehold for pristillæg i perioder med store begivenheder i DublinVejledende regler for flyrejse med Norwegian og Aer Lingus:Priserne er afhængige af pladssituationen, og kan derfor ændre sig fra dag tildag. Jo tidligere man bestiller - jo billigere er prisen. Vi kan derfor først giveen præcis pris ved den endelige bestilling.11JACOBS INNEt stort og moderne hostel, byggetmed henblik på at tilbyde passendebudget indkvartering for ungdomsgrupperog studerende. Hostelletligger tæt ved central busstationenBusaras og stationen Connolly Railand DART. Jacobs Inn har 406 sengefordelt på 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 10- og12-sengsværelser, alle med bad/toilet. Receptionen har døgnåbent.Jacobs Inn har restaurant, TV/lounge område, internet adgang,elevator, self-catering køkken, sikkerhedsbokseog bagageopbevaring.Sengelinned er inkluderet i prisen,men håndklæder skal medbringes.Nyhed! Jacobs Inn Plus er en ny bygningmed to etager, hvor værelserneer superior og indrettet til Budget HotelStandard. Depositum opkrævesved ankomsten (€300,- for helegruppen).Basispris 8-, 10- og 12-sengsværelsermed bad/toilet. Tillæg for opholdi weekend.KINLAY HOUSEVandrerhjem beliggende megetcentralt lige ved Temple Bar og medet væld af cafeer og restauranter inærheden.Vandrerhjemmet tilbyder gratisinternet adgang og Wi-fi , morgenmadsrestaurant,TV lounge medbillard og bordtennis, cykelleje, fuldtudstyret self catering køkken, leje afsikkerhedsbokse.Vandrerhjemmet har fl ersengsværelsermed 10 og 12 senge med fællesbad samt 1-, 2-, 3-, 4- og 6-sengsværelsermed og uden bad/toilet. Flersengsværelserneer med køjesenge.Sengelinned er inkl., men håndklæderskal medbringes eller lejes.Basispris 4- og 6-sengsværelser u/bad/toilet. Tillæg for ophold i værelsermed bad/toilet samt for ophold imindre type værelser.GENERATOR HOSTELDet nyeste og største vandrerhjemi Dublin beliggende på Smithfi eldSquare, lige ved Jameson Distilleryog The Wax Museum.Vandrerhjemmet har reception, cafe,self catering køkken, lounge og spillerummed billard borde og TV.Vandrerhjemmet har mere end 500senge fordelt på fl ersengsværelsermed 6 og 8 senge med fælles badefaciliteter,fl ersengsværelser med2, 4, 6 og 8 senge med eget bad/toilet. Flersengsværelserne er medkøjesenge. Sengelinned er inkl., menhåndklæder skal medbringes.Basispris 6- og 8-sengsværelser udenbad/toilet. Tillæg for ophold i værelsermed bad/toilet samt ophold i mindretype værelser. Tillæg for ophold iweekend og juni-august.Irerne fejrer deres nationaldag St.Patricks Day den 17. marts, med stortoptog gennem Dublin, som varer optil to timer.FAGPROGRAMSkole- og virksomhedsbesøg.Leinster House, hvor den irske regeringholder til.Institutionsbesøg og foredrag.Whisky destillerier med audio visuelshow og prøvesmagning.Guinness Hopstore, historien om denberømte øl.Kilmainham Gaol Museum, historiskfængsel, hvor mange oprørslederehar siddet.Trinity College and Dublin Experience,med de berømte håndskrifter "Bookof Kells".Faglige besøg relateret til gruppensnaturlige arbejdsområde....BESØGSPROGRAMDubliniaDublin CastleMalahide CastleNewbridge HouseChrist Church CathedralJames Joyce MuseumDublin Writers MuseumShaw BirthplaceNational MuseumNational Wax MuseumThe Fry Model RailwayDublin's Viking AdventureTemple Bar (Smalle gader og bygninger- ca. 700 år gamle, kvarter medgallerier, shops, restauranter, barer,natklubber, teatre og biografer).Se Dublin på en anden måde, tag medHop-On / Hop-Off busserne rundt ibyen, og stå af ved de seværdighederI ønsker at besøge. Billetten er gyldigi 24 timer, så I har god tid til at gørestop undervejs. Turen tager ca. 1 timeog 15 min uden stop.Omegnen af DublinTag Dart'en, Dublins bybane til endestationenog besøg den lille hyggeligefi skerby, Howth.Eller.....Dublin Mountains & Wicklow (Glendalough)m/chartret bus:Dun Laoighaire, Sandycove (JamesJoyce Tower), Killiney Bay (The Bayof Naples), Avoca Weavers medIrlands ældste "woollen mills". Videretil bjerglandsbyerne Enniskerry ogGlencree og til bjergregionen SallyGap. Stop i Roundwood, som er denhøjest beliggende landsby i Irland ogvidere til Glendalough for at besøgeklosterruinerne fra 6. århundrede,beliggende i "valley of two lakes".Heldagsudfl ugt til Belfast hvor manbl.a. kan besøge Titanic Belfast,fænglet Crumlin Road Gaol og BelfastZoologisk have.


MADRID- Historie og sydlandsk charmeSpaniens hovedstad Madrid er en af de mest overraskendebyer i Europa og muligvis en af verdens livligstebyer. Europas højest beliggende storby byder på bredeboulevarder, små tapasbarer, kunst og kultur, shoppingog fodbold i verdensklasse.INDKVARTERINGMAD HOSTELCharmerende vandrerhjem beliggendei hjertet af Madrid. Vandrerhjemmethar fællesrum med TV, billardog bar. Desuden er der en hyggeligtagterrasse. 24 timers reception medPC og gratis Wi-fi.Værelserne er fordelt på 1-, 2-, 4- og6-sengsværelser.Der tilbydes hovedsagelig værelseruden bad/toilet - disse fi ndes pågangene. Dog er der også få værelsermed privat bad/toilet. Alle værelserhar aircondition og sikkerhedsbokse.Sengelinned er inkluderet, men håndklæderskal medbringes.Basispris 4-6-sengsværelser udenbad/toilet. Tillæg for værelser medbad/toilet samt ophold i mindre typeværelser. Morgenmad inkl. i prisen.Lavsæson: 01.11.15 - 31.03.16Højsæson: 01.04.16 - 31.10.16APARTAMENTOSMAYOR CENTRO2 - 7 personers lejligheder beliggendei hjertet af Madrid mellem Plaza Mayorog Puerto del Sol. Alle lejligheder erudstyret med privat bad/toilet, fuldtudstyret køkken, hårtørrer, TV, airconditionog gratis trådløst internet.Døgnåben reception i grundetagen.Sengelinned og håndklæder erinkluderet.Prisen er baseret på fyldte lejligheder.Lavsæson: 01.11.15 - 30.04.16Højsæson: 01.05.16 - 31.10.16FAGPROGRAMBryggeri, parfume- og kosmetik fabrik,skole for tyrefægtere, mælkefabrik,whisky distilleri, bilfabrikken Peugeot,børnehave samt besøg på vingårdeuden for byen med mulighed forvinsmagning.BESØGSPROGRAMMuseum Prado - Madrids verdensberømtekunstmuseum med værkeraf store kunstnere.Det Kongelige Palads - midt i byenfi nder man det fl otte og storslåedepalads med over 3000 værelser.Tyrefægter arenaen Ventas - et imponerendeværk. En rundtur anbefaleshvad enten man er til tyrefægtningeller ej.Stadion Santiago Bernabeo - fodboldklubbenReal Madrids hjemmebane.Plaza Mayor - Madrids smukkesteplads omringet af smukke bygningermed ikke færre end 237 balkoner, somvender ud mod pladsen.Puerto del sol - Madrid centrum,pladsen støder op til gågaden medmasser af butikker.Den gamle bydel - La Latina og ElRastro er Madrids to ældste bydele.Hver søndag er der et stort loppemarkedi El Rastro.P R I S E RFLY (5 dage/4 nætter)Pr. person, fra Lavsæson HøjsæsonMad Hostel / ekstra nat 2350 / 130 3210 / 195Apt. Mayor Centro / ekstra nat 2565 / 185 3280 / 210Inkluderet:- Flyrejse København - Madrid t/r med Norwegian- Skat- og lufthavnsafgifter samt 1 stik. bagage + håndbagage- 4 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser- Gebyr til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringVejledende regler for flyrejse med Norwegian:Priserne er afhængige af pladssituationen, og kan derfor ændre sig fra dag tildag. Jo tidligere man bestiller - jo billigere er prisen. Vi kan derfor først giveen præcis pris ved den endelige bestilling.BUDAPEST- en kulturel perle"BUS FOR JER SELV"DIREKTE FRA SKOLENsouvenirbutik og sikkerhedsboks.Gratis Wi-fi . Værelserne har alle bad/toilet, aircondition, TV, telefon og sikkerhedsboks.Halvpension tilbydesmod tillæg.Byen der deles i to af Donau. Buda med bjergene og roen,samt Pest med det pulserende forretningsliv og mangfoldigeindkøbsmuligheder.INDKVARTERINGHOTEL GRIFF***Et 3-stjernet hotel beliggende på Budasiden, ca. 20 minutter fra centrummed offentlig transport. Hotellet harrestaurant, cafe, konfe rencerum, souvenirbutik, sikker hedsboks, solarium,squash baner og fitness rum. GratisWi-fi. Værelserne har bad/toilet, satellitTV, telefon og mini-bar.Halvpension tilbydes mod tillæg. Depositumopkræves ved ankomsten,€15,- pr. person.Basispris 3/4-sengsværelser. Sengelinnedog håndklæder inkl.Tillæg for dobbelt- og enkeltværelsertil lærerne.HOTEL MEDOS***3-stjernet hotel beliggende centralti Budapest tæt ved shopping områderne.5 min. gang fra Operaen og 10min. gang fra Parlamentet. Nærmestemetrostation er Oktogon. Hotellethar restaurant, konferencelokaler,Basispris 3- og 4-sengsværelser.Sengelinned og håndklæder inkl.Tillæg for dobbelt- og enkeltværelsertil lærerne.NOGET OM BUDAPESTSightseeing til fods eller med bus.Budasiden er bjergrig og den historiskedel med grønne toppe, bl.a.Gellert-højen, Rozsadomb el. Rosenhøjen.En hel dag kan bruges, hvisalt skal ses, fx Mathiaskirken fra 1200tallet, Fiskerbastionen, Kongepaladseto.s.v.På Pestsiden ligger centrum medbl.a. Parlamentsbygningen, National-museet, de mange gågader med fashionableforretninger (se Vaci utca).Køretid med "Bus for jer selv"Midtjylland - Budapestca. 22 timerFly til Budapestpriserne er vejledende ogafhængig af pladssituationenog gruppens størrelse.Jo før man bestiller -jo billigere bliver prisenB U D A P E S T BUS FOR JER SELV (6 dage/3 nætter) FLY (5 dage/4 nætter)Antal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab København / Ekstradag dag dag dag Billund dagPeriode: 01.11.15 - 31.03.16Hotel Griff 2015 260 2675 310 3155 345 3615 385 2125 135Hotel Medos 2215 325 2875 375 3360 415 3820 450 2380 200Periode: 01.04.16 - 31.10.16Hotel Griff 2045 270 2700 320 3185 355 3645 395 2645 145Hotel Medos 2235 330 2895 385 3385 420 3845 455 2880 200Inkluderet:- Busrejse hjemsted - Budapest t/r. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Natkørsel begge veje- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen)- 3 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring12Inkluderet:- Flyrejse København/Billund - Budapest t/r- 4 x overnatning på valgt indkvarteringsstedi fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatoriskEU-ansvarsforsikring


KRAKOW- en uspoleret perle"BUS FOR JER SELV"DIREKTE FRA SKOLENKrakow er Polens 3. største by med ca. 740.000 indbyggereog er en af landets mest interessante byer. Seværdighederneligger tæt i Krakow, hvis historie går helt tilbage tilstenalderen. Krakow var en af de få polske byer, der slapgennem 2. verdenskrig uden nævneværdige ødelæggelser,og det nyder de hundredetusinder af turister, der hvert årbesøger byen, godt af i dag. Det var f.eks. her man optogSpielberg filmen "Schindlers Liste" og byens jødiskekvarter Kazimiers dannede naturlige kulisser til filmen.GREEN HOSTELHostel beliggende tæt ved WawelSlottet i det jødiske kvarter. Hostellethar 35 værelser fordelt på 2 bygningerog 1-, 2-, 3-, 4-, 5- og 9-sengsværelser,alle med bad/toilet. Hostellettilbyder wi-fi. Nærliggende restaurant,hvor der også er mulighed for at lejemødelokale. Sengelinned og håndklæderer inkl.Basispris fl ersengsværelser. Tillægfor enkeltværelser til lærerne.HOTEL EVA***3-stjernet hotel beliggende i roligeomgivelser i udkanten af den gamlebydel i Krakow og lige ved fl odenWisla. 100 m fra hotellet kører busind til centrum af Krakow.og kun 5 min. gang fra Markedspladsen.Der er 18 værelser fordelt på 3-sengsværelser,dobbeltværelser og enkeltværelser,som alle har eget bad/toilet.Derudover er der 2 lejligheder, somhar plads til max. 8 personer i hvermen med fælles bad. Gratis adgangtil trådløst internet er tilgængeligt påhele hotellet.Hotellet har endvidere morgenmadsrestaurant,reception, sikkerhedsbokse,samt rum til opbevaring afbagage på ankomst- og afrejsedagen.Sengelinned og håndklæder erinkluderet.Basispris 3-sengsværelser.Tillæg for mindre værelser.privat bad/toilet. Der tilbydes endvideregratis internetadgang og 24timers reception. Sengelinned oghåndklæder er inkluderet.Basispris 3-sengsværelser. Tillæg formindre værelser.FAGPROGRAMSkole- og virksomhedsbesøgInstitutionsbesøgFaglige besøg relateret til gruppensnaturlige arbejdsområde....BESØGSPROGRAMByrundtur i el-biler med audio guidesKazimierz - Det jødiske kvarterSchindlers FabrikWawel slottet (konge slottet)Markedspladsen + hallenMariakirkenBarbakanCollegium MaiusVandlandet Park WodnyMountain bike i Tatra bjergeneSaltminerne - WieliczkaAuschwitz - BirkenauZakopaneVi har kontakt til dansktalende guidei Krakow, som gerne tager med somtolk på studiebesøg og på udflugter.Køretid med "Bus for Jer selv"Midtjylland - Krakow ca. 20 timer.I bestemmer afrejsetidspunktetINDKVARTERINGHOSTEL CENTRUMHostellet er Krakows største hostelmed 205 sengepladser og er beliggendei hjertet af Krakow, kun 200meter fra Markedspladsen og 150meter fra Wawel slottet.Leje af sengelinned og håndklæderer inkluderet i prisen! Værelserne harikke eget bad/toilet, disse forefi ndespå gangene.Receptionen har døgnåbent. HostelCentrum har internet adgang, selfcateringkøkken, sikkerhedsbokseog bagageopbevaring.Eleverne indkvarteres i 4-12 sengsværelserog lærerne i enkelt/dobbeltværelseruden ekstra tillæg(begrænset antal).Hotellet har 24 værelser, fordelt på3-sengsværelser, dobbeltværelserog enkeltværelser. Alle har bad/toilet, satellit TV, telefon og trådløstinternet adgang. Endvidere har hotelletrestaurant, konferencelokale,hyggelig have og terrasse med udsigtover fl oden Wisla. Sengelinned oghåndklæder er inkluderet. Mulighedfor tilkøb af aftensmad.Hotellet tilbyder udlejning af kajakkerog sejltur på fl oden Wisla.Basispris 3-sengsværelser. Tillæg formindre værelser.APARTHOTEL STATIONLejlighedshotel centralt beliggendelige ved stationen i centrum af KrakowHOTEL KAZIMIERZ3-stjernet hotel beliggende ien historisk bygning i hjertetaf bydelen Kazimierz, dettidligere jødiske distrikt. Frahotellet er der kun ca. 5 minuttersgang til den gamlebydel og Wawel slottet.Hotellet har 35 værelser,som alle er udstyret medKRAKOW MED FLY FRA KØBENHAVNNorwegian har op til tre ugentlige afgange direkte mellem Københavnog Krakow, hvilket har åbnet muligheden for fl ybilletter til fornuftig pris.Norwegians priser er afhængig af pladssituationen og deltagerantallet, og jotidligere man bestiller, jo billigere bliver prisen. Priserne med fly i nedenståendeskema er kun vejledende, da prisen helt afhænger af afrejsedagene.K R A K O W BUS FOR JER SELV (6 dage/3 nætter) FLY (5 dage/4 nætter)Antal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab København Ekstradag dag dag dag dagPeriode: 01.11.15 - 29.02.16Hostel Centrum 1660 305 2095 360 2410 395 2710 430 fra 2065 180Green Hostel 1700 320 2135 370 2450 410 2750 445 fra 2110 190Hotel Eva 1830 360 2270 415 2595 455 2900 490 fra 2250 225Aparthotel Station 1680 310 2120 365 2445 405 2750 440 fra 2065 180Hotel Kazimierz 1810 350 2260 410 2590 450 2900 490 fra 2205 215Periode: 01.03.16 - 31.10.16Hostel Centrum 1660 305 2095 360 2410 395 2710 430 fra 2425 180Green Hostel 1700 320 2135 370 2450 410 2750 445 fra 2475 190Hotel Eva 1910 385 2355 440 2685 480 2995 520 fra 2710 250Aparthotel Station 1810 350 2255 405 2585 450 2895 485 fra 2570 215Hotel Kazimierz 2035 425 2495 485 2835 525 3155 565 fra 2825 280Inkluderet:- Busrejse hjemsted - Krakow t/r. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Natkørsel begge veje- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen)- 3 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringDer skal betales Klima Tax til indkvarteringsstederne, PLN 1,60 pr. person pr. nat.Afgiften skal betales direkte til stedet.13Inkluderet:- Flyrejse København - Krakow t/r- Skat og lufthavnsafgifter samt 1 stk. bagage+ håndbagage- 4 x overnatning på valgt indkvarteringsstedi fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatoriskEU-ansvarsforsikring


PARIS- byernes by"BUS FOR JER SELV"DIREKTE FRA SKOLEN"Bienvenue à Paris!" - eller "Velkommen til Paris!" - en afverdens mest populære storbyer med en uendelig rækkeaf seværdigheder, parker og pladser. Byen er imponerendeog charmerende, og så er der aldrig langt til den næstecafé! Grunde til at så mange vender tilbage igen og igen- man bliver simpelthen aldrig færdig med Paris. Her eratmosfære! Når dagslysets sidste stråler forsvinder starterParis' natteliv, billige spisesteder, operaer og varieteer.CENTRE "D´ARTAGNAN"Paris 75020Nær Place de Nation. Et godt vandrehjemfor det publikum, der holder afsamværet med masser af ungdom fraalle dele af verden. Vandrerhjemmethar plads til 440 gæster.Self service restaurant, bar, disko,teatersal samt mødelokaler. Opholdslokalermed TV/video. Rum til opbevaringaf bagage på ankomst- ogafrejsedagen. Gratis Wi-fi .Lederkort/sengetøj inkl. i prisen.Håndklæder medbringes.Ophold inkl. obligatorisk halvpension(morgenmad og 1 x picnic box ellertillæg for aftensmad i stedet forpicnic box).Metro: Porte de BagnoletBasispris 5- og 9-sengsværelser m/bad/toilet eller 3- og 4-sengsværelseru/bad/toilet (bad/toilet på gangene).Tillæg for dobbelt/enkeltværelser m/bad/toilet/TV.Lavsæson: 01.11.15 - 31.12.15Højsæson: 01.01.16 - 31.10.16HOTEL SOFIAParis 75018Et pænt 1-stjernet hotel beliggendei nærheden af Sacre Coeur, roligtkvarter i Montmartre området. Hotelletbestår af 2 bygninger med henholdsvis3 og 4 etager. Værelserne erpæne og rene, og alle har eget bad/toilet samt telefon. Der er morgenmadsrestaurantmed TV og en hyggeliggårdhave. Gratis internetadgang ifælles områderne. Depositum betalesved ankomsten (€15,- pr. elev).Hotellet modtager kun grupper påmax. 25 personer.Metro: Barbes RochechouartBasispris 5-sengsværelser. Sengelinnedog håndklæder inkl.Tillæg for mindre værelser.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16Køretid med "Bus for Jer selv":Midtjylland - Paris:ca. 18 timer.I bestemmer afrejsetidspunktetBESØGSPROGRAMSightseeing til fods eller medbus. Paris har et velfungerenderutenet med Hop-on / Hop-offbusser.INDKVARTERINGIBIS BUDGET HOTELIBIS Budget-kæden har mange hotelleri Paris og omegn, og fælles for demalle er, at de er 2- og 3-stjernet, værelsernehar alle TV samt bad/toilet, ogder er plads til 3 personer (køjesengmed dobbeltseng forneden), der servereskun morgenmad og receptionenhar åbent i forbindelse med check-inog check-ud. Enkel indkvartering tilen god pris. Vi benytter fortrinsvishotellerne, der ligger i nærheden af enmetro, så det er nemt at komme ind tilcentrum af Paris. Depositum betalesved ankomsten (€15,- pr. elev).Vores priser er baseret på IBIS BudgetHotel Montmartre, som ligger vedmetrostationen Porte de St-Ouen,kun 20 min. til centrum.Indkvartering i 3-sengsværelser. Tillægfor dobbelt- og enkeltværelse.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16EST-HOTELParis 750103-stjernet standard hotel med godbeliggenhed mellem Gare de l'Estog Gare du Nord og tæt ved "GrandBoulevards". Pæne værelser medbad/toilet, TV og telefon. Wi-fi på værelserne(gebyr). Morgen madslokale,sikkerhedsboks i receptionen (gebyr)og rum til opbevaring af bagage påankomst- og afrejsedagen.Metro: J. Bonsergent / Gare de l'EstBasispris 3-/4-sengsværelser.Tillæg for dobbelt-/enkeltværelser.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16Eiffeltårnet, Montmartre medSacre Coeur og Moulin Rouge,Triumfbuen, Pompidou-centeret,La Defénce med Grand Archde la Defénce (Von SpreckelsensKube), Madeleine Kirken,Operaen, Tour Montparnasse,Concorde Pladsen, Louvre medden berømte Mona Lisa, kirkenLes Invalides med Napoleonsgrav, Champs Elysees, NotreDame, sejltur på Seinen.Ud af byen - Versailles, MonetsHave og Disneyland Paris.Disneyland Paris - vi kan værebehjælpelige med bestilling afentrebilletter hjemmefra til enfordelagtig pris.Vejledende regler for fl yrejse med Norwegian:Priserne er afhængige af pladssituationen, og kan derfor ændre sig fra dag tildag. Jo tidligere man bestiller - jo billigere er prisen. Vi kan derfor først giveen præcis pris ved den endelige bestilling.P A R I S BUS FOR JER SELV (6 dage/3 nætter) FLY (5 dage/4 nætter) EUROLINES (5 dage/2 nætter)Antal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab Ekstra Ab Jylland & Ekstradag dag dag dag København dag København dagPeriode: LAVSÆSONIBIS Budget Hotel 1955 380 2440 435 2800 475 3135 510 2355 250 2020 250Est-Hotel 1980 390 2465 445 2825 485 3160 520 2390 260 2035 260Centre d'Artagnan *) 2190 460 2665 510 3010 545 3340 580 2705 340 2190 340Hotel Sofi a 2300 495 2805 555 3175 595 3520 635 2770 355 2225 355Periode: HØJSÆSONIBIS Budget Hotel 2025 405 2515 460 2875 500 3215 535 2930 275 2065 275Est-Hotel 2065 420 2555 475 2910 510 3250 550 2985 290 2090 290Centre d'Artagnan *) 2205 465 2680 515 3030 550 3360 585 3215 345 2205 345Hotel Sofi a 2300 495 2805 555 3175 595 3520 635 3255 355 2225 355Inkluderet i Bus for Jer selv:- Busrejse hjemsted - Paris t/r. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Natkørsel begge veje- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen)- 3 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring14Inkluderet i Fly:- Fly København - Paris t/r med Norwegian- Skat og lufthavnsafgifter samt 1 stk. bagage + håndbagage- 4 x overnatning på valgt indkvarteringssted i flersengsværelserinkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EUansvarsforsikringInkluderet i Eurolines (Rutebus):- Busrejse fra Eurolines afgangsbyer, København eller Jylland - Paris t/r- 2 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring *) Centre d'Artagnan med halvpension


ROM- den evige stad"BUS FOR JER SELV"DIREKTE FRA SKOLENKlassikeren, man bare ikke kan komme uden om. "Denevige Stad" er en skøn blanding af ro og larm, hygge ogspænding. Her er simpelthen noget for alle......2-STJERNET HOTELLERAlle beliggende i Roma Termini området.Hotelnavn oplyses 2-3 ugerinden afrejse.Flersengsværelser (3-, 4- og 5-sengsværelser)m/bad/toilet.Tillæg: Dobbelt-/enkeltværelser m/bad/toilet til ledere.Lavsæson: 04.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 01.11.16HOTEL CONCORDE2-stjernet hotel beliggende 5 min.gang fra Roma Termini.Hotellet har 39 værelser fordelt på enkelt-,dobbelt- og fl ersengsværelser.Alle værelser har bad/toilet, telefonog TV. Hotellet har endvidere mindrebar, døgnåbent reception. Depositumopkræves ved ankomsten (€10,- pr.person).Campo dei Fiori. Et torv der tagerimod dig med åbne arme. Campodei Fiori rummer en af byens bedstenatmarkeder. Torvet er også et godtmødested. Om eftermiddagen samlesalle på baren Vineria. Ved midnat erhele torvet fyldt af barens gæster.Forum Roma num - det gamle torv fraOldtiden, Capi to lium, Colosseum ogPantheon m.v...Kirken Santa Maria MaggioreBydelen Trastevere på den andenside af fl oden Tiberen- Dog skal ikke glemmes Gela te ria! -Ikke kun en is men en kulturop level se.Fly til RomPriser fra kr. 2370,-5 dage / 4 nætterROMDet er nemt at være turist i Rom, ogbyen er perfekt til at spadsere i. Oftester det faktisk mest enkelt at kommerundt ved at spadsere. Der fi ndes tilog med mange områder, hvor bilerer forbudt.Romere er mestre i kunsten at nyde livet.I slutningen af Romerriget fandtesder 150 normale helligdage om året! Idag er antallet naturligvis reduceret,men livet i Rom drejer sig ikke i førsteomgang om arbejde, men om livetsfire væsentligheder - mad, fodbold,kærlighed og religion. Nogenlunde iden rækkefølge.Religionen i Rom er heller ikke, somvi måske tror. Her kan man se nonnermed nye eksklusive solbriller ellermøde præster, der dufter af barberspritpå lang afstand.VATIKANETVerdens mindste stat er virkelig etbesøg værd.På trods af kun 500 indbyggere harVatikanet eget postnummer. Befinderman sig i Vatikanet, skal man trykkelandsnummeret til Italien, der ligger100 m væk!Oplevelsen af Peterspladsen og denenorme Peterskirke giver også en nydimension til ordet storslået.10 minutter fra kirken ligger alle Vatikanetsmuseer. Her fi ndes nogle afverdens mest berømte kunstværker.Et højdepunkt er det Sixtinske Kapelmed Michelangelos loftsmalerier.Gå heller ikke glip af alle souvenirbutikkerne,der ligger udenfor kirken.Her fi ndes oceaner af sjove gaver fxPaven som nøglering, puslespil ellerplastikfi gur.INDKVARTERINGHOTEL BOLOGNESE1-stjernet hotel beliggende 10 min.gang fra Termini Station. I områdeter der et stort udvalg af restauranter,barer og cafeer.Flersengsværelser (3-, 4- og 5-sengsværelser)enkelt indrettet men medbad/toilet. Depositum opkræves vedankomsten (€5,- pr. person).Tillæg: Dobbelt-/enkeltværelser m/bad/toilet til ledere.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16Tillæg: Dobbelt-/enkeltværelser m/bad/toilet til ledere.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16BESØGSPROGRAMPanoramatur af 2 timers varighed.Afgang fra Piazza dei Cinquecento(Termini)Vatikanet med PeterskirkenDen spanske trappe, Piazza Novanona,Fontana di Trevi o.s.v.....REJSE MED BUSKøretid Midtjylland-Romca. 30 timerALLE VEJE FØRER TIL ROM- og nu er der også mange flyselskaber,der fl yver til Rom, hvilket åbnermuligheden for billetter til Rom til enrimelig pris.Vi kan bl. a. tilbyde rejse med Norwegian,som har 6 ugentlige afgange tilRom fra København.Priserne er vejledende, og megetafhængig af pladssituationen og gruppensstørrelse. Jo før man bestiller - jobilligere bliver prisen.Forhør nærmere om priser og betingelser.R O M BUS FOR JER SELV (8 dage/5 nætter) FLY (5 dage/4 nætter)Antal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab Ekstradag dag dag dag København dagPeriode: LAVSÆSONHotel Bolognese 3240 315 4195 370 4895 415 5555 450 fra 2445 1852-stjernet hotel 3380 345 4335 400 5040 445 5705 480 fra 2545 210Hotel Concorde 3165 305 4125 360 4830 400 5495 440 fra 2370 165Periode: HØJSÆSONHotel Bolognese 3655 400 4615 460 5325 500 5990 540 fra 3480 2602-stjernet hotel 4030 475 5010 535 5725 580 6405 620 fra 3755 330Hotel Concorde 3830 435 4795 495 5510 535 6180 580 fra 3610 295Inkluderet:- Busrejse hjemsted - Rom t/r. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Natkørsel begge veje- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen)- 5 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringPr. 1. januar 2011 indførte Rom byråd en overnatningsafgift, hvilket betyder, at hotellerne i Rom opkræver€3,- - €4,- pr. person pr. nat. Afgiften skal betales kontant direkte til hotellet.15Inkluderet:- Flyrejse København - Rom (Fiumicino Airport)t/r på økonomiklasse- Skat- og lufthavnsafgifter- 4 x overnatning på valgt indkvarteringssted ifl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatoriskEU-ansvarsforsikring


PRAG- den gyldne stadGyldne kupler, guldbelagte spir, prægtige bygninger,ældgammel kultur omkring floden Moldau og meget meretilbydes i Prag, som er en af Europas mest populærehovedstæder. Byen med spændende restauranter, etcharmerende folkeliv på markedspladsen samt mulighedfor fordelagtige indkøb.INDKVARTERINGHOTEL FORTUNA RHEA2-stjernet hotel beliggende i Prag 10,ca. 15-20 min. fra centrum med metroeller sporvogn.Et godt hotel for studerende.Hotellet har 186 værelser med delvistTV, telefon og radio. Hotellet har endvidererestaurant og snack bar. Der ergratis internetadgang i receptionen.Indkvartering i 2-4-sengsværelser,og to værelser deler om 1 bad/toilet.Tillæg for enkeltværelse.Lavsæson: 01.11.15 - 31.03.16Højsæson: 01.04.16 - 31.10.16HOTEL OLYMPIK TRISTAR3-stjernet hotel beliggende i Prag 8,ca. 10 min. fra centrum med metro."BUS FOR JER SELV"DIREKTE FRA SKOLENNærmeste metrostation er ”Invalidovna”,linie B. Hotellet har døgnåbentreception, restaurant, kaffe-bar, bar,konferencelokaler, elevator, bowlingbaner og vaskeri samt mulighed forinternetadgang.Hotellet har 280 værelser med bad/toilet, satellit TV, sikkerhedsboks,telefon og mini-bar.Indkvartering i 3- og 4-sengsværelser.Tillæg for dobbelt- og enkeltværelse.Lavsæson: 01.11.15 - 27.02.16Højsæson: 28.02.16 - 31.10.16HOTEL CITY INN3-stjernet hotel med central beliggenhedi Prag 1, kun 10-15 min. gangfra Wenceslas Plads. Hotellet liggerlige ved metrostationen NamestiRepubliky og i nærheden af hovedbanegårdenFlorenc. Hotellet har 64værelser med bad/toilet, satellit-TV ogtelefon. Hotellet har endvidere døgnåbentreception og restaurant. Der ergratis internetadgang i receptionen.Indkvartering i 3-og 4-sengsværelser.Tillæg for dobbelt- og enkeltværelse.Lavsæson: 01.11.15 - 03.03.16Højsæson: 04.03.16 - 31.10.16HOTEL FORTUNA CITY3-stjernet hotel beliggende i Prag 10,nær Prags historiske centrum. 15 min.med sporvogn til centrum.Hotellet har døgnåbent reception,restaurant, bar og lobby. I lobbyentilbydes gratis Wi-fi . Konferencelokale.Hotellet har 243 værelser, allemed bad/toilet, telefon og satellit-TV.Indkvartering i fl ersengsværel ser. Tillægfor mindre type mindre værelser.Lavsæson: 01.11.15 - 31.03.16Højsæson: 01.04.16 - 31.10.16FAGPROGRAMVi har kontakt til en agent i Prag,som hjælper med det meste. Kommed Jeres ønsker og vi undersøgermulighederne.F.eks.:Skolebesøg, f.eks. folkeskole, handelsskoleog tekniske skolerBørnehavePlejehjemPsykiatriske klinikkerHospitals- og sundhedsvæsenetHjem for svært handicappedeHjem for forældreløse børnGlasværk og fabrikkerSkoda Fabrikken og MuseumKøretid med "Bus for Jer selv"Midtjylland - Prag: 16 timerI bestemmer afrejsetidspunktetTheresienstadt kan evt. besøgespå udrejsen (entre i tillæg)Bussen er til rådighed for studiebesøgog andet under opholdetBESØGSPROGRAM- Sightseeing tur i Prag, enten til fodseller i bus. Vi hjælper gerne meddansktalende guide- Borgområdet Hradcany og Karlsbroen.- Teyn-kirken med Tycho Brahes gravi "den gamle bydel", hvor der findesutallige, smukt renovere de gamleadelspaladser, borgerhuse og kirker.- Josefov området (jødekvarteret)med den jødiske kirkegård medEuropas ældste synagoge.- Vaclavské námesti, byens hovedstrøgmed den brede boulevard ogsmå fortovsrestauranter.- Staropramen Bryggeri- Planetarium- Stefanik Observatorium- Bådtur på fl oden Vltava- Krizikova fontænen med vand-orgel- Laterna Magica, Sort Teater ogMarionetteater"UD AF BYEN"- Theresienstadt, koncentrationslejrfra 2. Verdenskrig, ca. 65 km nordfor Prag- Karlstejn slot, ca. 30 km fra Prag.- Nizbor med besøg på glasværk.- Bryggeriet Kozel.- Koneprusy med besøg i de kendtedrypstenshuler, ca. 40 km fra Prag.- Kutna Hora, en gammel bjergarbejderbymed velbevaret middelaldermiljø.ca. 30 km fra Prag.- Sedlec med benkirken i nærhedenaf Kutna Hora.P R A G BUS FOR JER SELV (6 dage/3 nætter) FLY (5 dage/4 nætter) EUROLINES (6 dage/3 nætter)Antal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab Ekstra Ab Ekstradag dag dag dag København dag København dagPeriode: LAVSÆSONHotel Fortuna Rhea 1275 210 1685 260 1985 295 2270 330 fra 1580 90 1495 90Hotel Olympik Tristar 1350 235 1765 285 2070 325 2355 360 fra 1670 110 1560 110Hotel City Inn 1335 230 1750 280 2055 320 2340 355 fra 1650 105 1550 105Hotel Fortuna City 1360 240 1770 290 2075 325 2360 360 fra 1685 115 1575 115Periode: HØJSÆSONHotel Fortuna Rhea 1405 255 1815 305 2115 340 2405 375 fra 2105 130 1615 130Hotel Olympik Tristar 1435 265 1850 315 2155 355 2445 390 fra 2140 140 1645 140Hotel City Inn 1605 320 2020 370 2325 410 2615 445 fra 2360 195 1805 195Hotel Fortuna City 1500 285 1915 335 2220 375 2505 410 fra 2235 160 1710 160Inkluderet i Bus for Jer selv:- Busrejse hjemsted - Prag t/r. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Natkørsel begge veje- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen)- 3 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringInkluderet i Eurolines (Rutebus):- Busrejse fra København - Prag t/r- 3 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringDepositum opkræves ved ankomsten, €20,-/30,- pr. person. Gælder alle de nævnte hoteller.Vi tager forbehold for evt. prisforhøjelser, hvis momsen i Tjekkiet stiger.16Inkluderet i Fly:- Fly København - Prag t/r med Norwegian- Skat og lufthavnsafgifter samt 1 stk. bagage + håndbagage- 4 x overnatning på valgt indkvarteringssted i flersengsværelserinkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EUansvarsforsikringVejledende regler for fl yrejse med Norwegian:Priserne er afhængige af pladssituationen, og kan derforændre sig fra dag til dag. Jo tidligere man bestiller - jobilligere er prisen. Vi kan derfor først give en præcis prisved den endelige bestilling.


TJEKKIET- Cesky Raj og PragTjekkiet byder på mange muligheder. Vi foreslår, at Istarter med at køre til Mala Skala i Cesky Raj også kaldet"Det Böhmiske Paradis". Området er meget unikt meddets labyrinter af bjerge og kolde bjergkløfter, skovene idalene, bizarre klippeformationer og bemærkelsesværdigeborge og slotte.Området byder på et utal af forskellige aktiviteter, f.eks.Rafting, trekking, orienteringsløb, klatring/rappeling, kanoleje,mountain bikes, bueskydning og ridning.Efter en overnatning og de ønskede aktiviteter kører I videretil Prag, som ligger 100 km sydvest for Mala Skala. Praghar et utal af seværdigheder, man SKAL se. F.eks. Prag-Borgen, Wenselspladsen, Markedspladsen med Rådhusetog det berømte Astronomiske Ur og ikke mindst den fantastiskestemning på Karlsbroen, som bare skal opleves.FORSLAG TIL PROGRAM1. dag - afgang fra hjemby/skole. Natkørsel til Tjekkiet.2. dag - ankomst til Mala Skala i løbet af dagen. Mulighed for besøg vedTheresienstadt på vejen til Mala Skala, entre kommer i tillæg. Om eftermiddagener det tid til den første aktivitet bueskydning.3. dag - efter morgenmadenchecker Iud fra hotellet, sætterbagagen på hotellet,hvorefter I starterpå dagens aktiviteter,som er 2 x halvdagsaktiviteter,guidedtrekking og rafting.Kørsel til Prag sidstpå eftermiddagen. Aktivitetsprogrammetkantilrettelægges alt efterJeres ønsker, dog kander komme tillæg forenkelte aktiviteter.4. dag - hele dagen i Prag med mulighed for udfl ugt ud af byen, f.eks. Karlstejnog Drypstenshulerne i Koneprusy, besøg på Skoda fabrikken i MladaBoleslav, Kutna Hora og Sedlec. Aftenen kan evt. bruges til cruise på Moldaueller Sort Teater.5. dag - dagen på egen hånd i Prag. Besøg evt. Prag borgen, Wenselspladsen,Markedspladsen og Det jødiske kvarter. Afgang fra Prag efter aften,kørsel retur til Danmark.6. dag - ankomst til hjemby/skole omkring middagstid.INDKVARTERING I MALASKALAHOTEL KAVKAEt traditionelt, nylig renoveret hotelbeliggende i Mala Skala med udkigtil Suche Skaly Bjergene. Kun 5 min.gang fra hotellet er der fl ere lokalerestauranter og pubber i landsbyen.Hotellet har i alt 105 senge fordelt påen vandrehjemsdel og en hoteldel.Værelserne i vandrehjemsdelen harkøjesenge, og der er fælles bad/toiletpå gangene. Værelserne i hoteldelenhar eget bad/toilet. Hotellet har endvidererestaurant, bar, mødelokale,lille fi tness rum og udendørs swimmingpool.Indkvartering i 2-6-sengsværel seruden bad/toilet.Tillæg for værelser med bad/toiletsamt enkeltværelse.HOTEL JIZERAGod beliggenhed i Mala Skala. Hotellethar i alt 100 senge fordelt påen vandrehjemsdel og en hoteldel.Vandrehjemsdelen ligger få meter frahovedbygningen, og værelserne harkøjesenge, og der er fælles bad/toiletpå gangene. Værelserne i hoteldelen(hovedbygningen) har eget bad/toilet.I kælderetagen er der et stort lokale,hvor grupperne spiser. Hotellet harendvidere 2 bowling baner og udendørsswimming pool.Indkvartering i 2-6-sengsværel seruden bad/toilet.Tillæg for værelser med bad/toiletsamt enkeltværelse.INDKVARTERING I PRAGHOTEL FORTUNA RHEA2-stjernet hotel beliggende i Prag 10,ca. 15-20 min. fra centrum med metroeller sporvogn.Et godt hotel for studerende.Hotellet har 186 værelser med delvistTV, telefon og radio. Hotellet harendvidere restaurant og snack bar.Indkvartering i 2-4-sengsværelser,og to værelser deler om 1 bad/toilet.Tillæg for enkeltværelse.Lavsæson: 01.11.15 - 31.03.16Højsæson: 01.04.16 - 31.10.16HOTEL OLYMPIK TRISTAR3-stjernet hotel beliggende i Prag8, ca. 10 min. fra centrum medmetro. Nærmeste metrostation er”Invalidovna”, linie B. Hotellet har 280værelser med bad/toilet, satellit TV,sikkerhedsboks, telefon og mini-bar.Indkvartering i 3- og 4-sengsværelser.Tillæg for dobbelt- og enkeltværelse.Lavsæson: 01.11.15 - 27.02.16Højsæson: 28.02.16 - 31.10.16HOTEL FORTUNA CITY3-stjernet hotel beliggende i Prag 10,nær Prags historiske centrum. 15 min.med sporvogn til centrum.Hotellet har døgnåbent reception,restaurant, bar og lobby. I lobbyentilbydes gratis Wi-fi. Konferencelokale.Hotellet har 243 værelser, allemed bad/toilet, telefon og satellit-TV.Indkvartering i fl ersengsværel ser. Tillægfor mindre type mindre værelser.Lavsæson: 01.11.15 - 31.03.16Højsæson: 01.04.16 - 31.10.16T J E K K I E TBUS FOR JER SELV (6 dage/3 nætter)Antal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstradag* dag* dag* dag*Periode: LAVSÆSONHotel Fortuna Rhea + Kavka/Jizera 1625 210 2035 260 2340 295 2625 330Hotel Olympik + Kavka/Jizera 1680 235 2095 285 2395 325 2685 360Hotel Fortuna City + Kavka/Jizera 1685 240 2095 290 2400 325 2685 360Periode: HØJSÆSONHotel Fortuna Rhea + Kavka/Jizera 1715 255 2125 305 2425 340 2715 375Hotel Olympik + Kavka/Jizera 1735 265 2150 315 2455 355 2740 390Hotel Fortuna City + Kavka/Jizera 1780 285 2195 335 2495 375 2785 410Inkluderet:- Busrejse hjemsted - Mala Skala - Prag - hjemsted. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Natkørsel begge veje.- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen).- 1 x overnatning i Mala Skala på enten Hotel Kavka eller Hotel Jizera i fl ersengsværelser u/bad/toilet inkl. morgenmad.- Aktiviteterne bueskydning, guided trekking og rafting.- 2 x overnatning i Prag på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad.- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring.* Ekstra dag i Prag. Tillæg hvis ekstra dag istedet ønskes i Mala Skala. Vi tager forbehold for evt. prisforhøjelser, hvismomsen i Tjekkiet stiger. Depositum opkræves ved ankomsten, både i Mala Skala og Prag.17BESØGSPROGRAM PRAG:- Se på vores katalogside for Prag,side 16.AKTIVITETERMALA SKALA:- Klatring/Rappeling- Bueskydning- Rafting på fl oden Jizera- Mountain Bike- Kanosejlads på fl oden Jizera- Ridning- Guided trekking i naturpark- Geocaching Mala Skala- Orienteringsløb både dag og nat- Nat-rafting- Team-building


LISSABON- smuk by med fantastisk udsigtLissabon er en smuk by beliggende på syvbakketoppe med fantastisk udsigt. Blandingenaf historie og nutid, af en lille by og dog enmetropol, af det gamle og det funklende nye,er uimodståelig. Lissabon har været udsat formange jordskælv og i 1755, indtraf det størstejordskælv nogensinde i Europa. På få timermistede Lissabon en tredjedel af sine indbyggere.Genopbygningen, der stod på langt indi 1800-tallet, ændrede radikalt byens centrum,idet den foregik efter moderne principper medbygninger af samme højde og facade.toilet. Tillæg for ophold i mindre værelsersamt i weekend og juli/august.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16BESØGSPROGRAMLissabon har utroligt mange seværdighederat byde på. Det bakkedelandskab, fl oderne og placeringen udtil havet, gør Lissabon til en perle atgå rundt i. Man kan nemt se Lissabontil fods, da bykernen ikke er så stor.INDKVARTERINGLISB'ON HOSTELBeliggende i den historiske og mestcentrale del af Lissabon, Baixa-Chiado. Et område med mangebutikker, cafeer, gallerier og museer.Hostellet åbnede i december 2010,og er et unikt hostel med udsigt oggode fælles områder med TV rumog billard samt self-catering køkken.Receptionen har døgnåbent.Lisb'On Hostel er endvidere ethandicapvenligt hostel med ramper,elevator og handicapvenlige baderum/toiletter.Desuden tilbydes gratissikkerhedsskabe, gratis bagageopbevaringog gratis internetforbindelseog Wi-fi . Morgenmad, sengelinnedog håndklæder er inkluderet.Hostellet har 17 værelser, heraf etenkelt dobbeltværelse med eget bad/toilet. Alle øvrige 2-10-sengsværelserer uden bad/toilet. Disse findes pågangen. Der tilbydes værelser medenten udsigt til floden eller byen.Basispris 10-sengsværelser u/bad/toilet med udsigt til byen. Tillæg formindre værelser samt udsigt til floden.Lavsæson: 01.11.15 - 30.03.16Højsæson: 31.03.16 - 15.10.16LISBON OLD TOWN HOSTELDejligt handicapvenligt hostel åbnet inovember 2007. Perfekt beliggenhedmed gåafstand til de mest betydningsfuldeseværdigheder. Desuden findesder restauranter, hæveautomat, supermarked,politistation m.m. indenfor5 min. gang.Der tilbydes gratis Wi-fi , bagageopbevaringog self-catering køkken.Sengelinned er inkluderet, menhåndklæder skal medbringes.Hostellet tilbyder 2-, 4-, 6-, 8- og10-sengsværelser. Alle værelseruden eget bad/toliet, disse fi ndes pågangene.Basispris 10-sengsværelser u/bad/LISBOA CENTRAL HOSTELEt hostel med fantastisk beliggenhedi hjertet af Lissabon.Der tilbydes gratis Wi-fi , internetadgang,sikkerhedsskabe, bagageopbevaringog self-catering køkken.Desuden tilbydes mange aktivitetersom f.eks. videoaften og Milkshakemandag,hvor hostellets gæstertilbydes en gratis milkshake!Hostellet tilbyder 2-, 4-, 6- og10-sengsværelser. Alle fl ersengsværelseruden eget bad/toliet, dissefi ndes på gangene. Få dobbeltværelsermed eget bad/toilet. Sengelinneder inkluderet, men håndklæder skalmedbringes.Basispris 10-sengsværelser u/bad/toilet. Tillæg for mindre værelser.Lavsæson: 01.11.15 - 30.04.16Højsæson: 01.05.16 - 15.10.16Belém, vest for Lissabon med mangeaf Lissabon-områdets mest interessantemuseer samt Jeronimos Klosterog Belem Tårnet.Sintra, nord for Lissabon, liggerbjergbyen Sintra, der byder på denfl otteste natur. Der kører regelmæssigttog mellem Lissabon og Sintra,og prisen er rimelig.Alfama, Lissabons ældste kvartermed skæve huse, stejle trapper ogsnoede gyder.Castelo de Sao Jorge, på én af de7 høje i Lissabon ligger byens ældstebygningsværk.Domkirken Sé, Lissabons domkirkemed de store tvillinge klokketårne.Domkirken blev bygget i 1147 og erdermed byens ældste kirke.Tyrefægtning, i modsætning tilSpanien, bliver tyrene aldrig dræbt iarenaen i Portugal.Markeder, Lissabons markeder eruhøjtidelige og bestemt et besøgværd.Expo-området, efter Verdensudstillingeni 1998 er området nu et interessantog livligt sted med bl.a. udstillingshaller,gigantisk shoppingcenter,svævebane, kæmpe akvarium “TheOceanario” (et af verdens største) ogLissabons højeste bygning “The TorreVasco da Gama”.P R I S E RFly (5 dage / 4 nætter)Pr. person, fra Lavsæson HøjsæsonLisb'On Hostel / ekstra nat 3050 / 115 3305 / 140Old Town Hostel / ekstra nat 2995 / 105 3434 / 175Central Hostel / ekstra nat 3050 / 115 3245 / 125Inkluderet:- Fly København - Lissabon t/r.- Skat og lufthavnsafgifter samt 1 stk. bagage + håndbagage.- 4 nætter i flersengsværelser inkl. morgenmad på valgte indkvarteringssted.- Gebyr til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring18Vejledende regler for fl yrejse:Priserne er afhængige af pladssituationen, og kan derfor ændre sig fra dag tildag. Jo tidligere man bestiller - jo billigere er prisen. Vi kan derfor først giveen præcis pris ved den endelige bestilling.


ISTANBUL- spændende kulturIstanbul er et mekka for den shoppingglade. Mankan besøge Grand Bazaar, der rummer butikkeraf enhver slags, eller tage på hovedstrøget, IstiklalCaddesi. Hvis man vil fornemme den rigtigetyrkiske handelsatmosfære, skal man gå ned adde mange sidegader til strøget. Den kulinariskeoplevelse er også helt fantastisk. Oplev Istanbulsfantastiske storhed og den spændende kultur.Byen har masser af historie, men er samtidig blevetén af Europas mest moderne byer de senesteår. Istanbul ligger på to kontinenter, hvorfor duoplever kultur fra både det europæiske og detasiatiske.HOTEL ILICAKHar til huse i en moderne bygningbeliggende i Findikzade området, medIstanbuls bedste shoppingmulighederog nær mange historiske seværdigheder.Sporvogn til Grand Bazaar,Sultanahmet moskeen og forskelligemuseer kører lige forbi hotellet.Hotellet har 48 værelser med i alt 96senge fordelt på enkelt-, dobbelt- og3-sengsværelser. Værelserne haralle eget bad/toilet, aircondition,hårtørrer, sikkerhedsboks, mini-bar,TV og telefon.Der tilbydes gratis Wi-fi. Mulighed forhalvpension. Sengelinned og håndklæderer inkluderet i prisen.Basispris 3-sengsværelser m/bad/toilet. Tillæg for ophold i dobbelt- ogenkeltværelser.BESØGSPROGRAMDer er ikke mange byer i verden medså mange forskellige seværdigheder,som der er i Istanbul. For dem,der er interesseret i historie, er dermange moskeer og gamle paladser,og for dem, der er mereinteresseret i shopping,er udbuddet stort!INDKVARTERINGSINBAD HOSTELGodt budget hostel med dejlig atmosfærebeliggende i hjertet af Istanbul.Hostellet har 23 værelser med i alt105 senge fordelt på 1-, 2-, 3-, 4- og6-sengsværelser, delvist med egetbad/toilet.Der er gratis internet, Wi-fi, mulighedfor bagageopbevaring og dejlig tagterrasse.Mulighed for halvpension.Sengelinned og håndklæder er inkludereti prisen.Basispris 6-sengsværelser u/bad/toilet. Tillæg for ophold i værelser medeget bad/toilet samt i mindre værelser.HOTEL YAVUZHyggeligt hotel beliggende på bakkeskråningmed udsigt til TopkapiPalace. Kort gå-afstand til offentligtransport (metro, sporvogn og bus).Hotellet tilbyder enkelt-, dobbelt- og3-sengsværelser. Værelserne har alleeget bad/toilet, TV, hårtørrer, aircondition,telefon og gratis Wi-fi . Mulighedfor halvpension. Sengelinned oghåndklæder er inkluderet i prisen.Basispris 3-sengsværelser m/bad/toilet. Tillæg for ophold i dobbelt- ogenkeltværelser.Hagia Sophia, den enormemoske er i dag museumog måske byensmest berømte vartegn.Den store bazar, er et afde største overdækkedemarkeder i verden medmere end 58 gader og over1200 forretninger.Den Blå Moske, imponerendebygning med mereend 20.000 blå fliser + 43meters kuppel.Topkapi-paladset, paladsfra 1400-tallet, tidligeresultanens bopæl - idag museum.Krydderibazaren, bodermed krydderier, tyrkiskslik, tørrede frugter, urterog nødder.Bosporus, det smallestræde som skiller Asienog Europa fra hinanden.P R I S E RFly (5 dage / 4 nætter)Pr. person, fraSinbad Hostel / ekstra nat 2265 / 115Hotel Yavuz / ekstra nat 2475 / 170Hotel Ilicak / ekstra nat 2635 / 210Sæson: 01.11.15 - 31.10.16Inkluderet:- Fly Aalborg/Billund/København - Istanbul t/r med Turkish Airlines.- Skat og lufthavnsafgifter samt 1 stk. bagage + håndbagage.- 4 nætter i flersengsværelser inkl. morgenmad på valgte indkvarteringssted.Sengelinned og håndklæder er inkluderet.- Gebyr til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring19Vejledende regler for fl yrejse med Turkish Airlines:Priserne er afhængige af pladssituationen, og kan derfor ændre sig fra dag tildag. Jo tidligere man bestiller - jo billigere er prisen. Vi kan derfor først giveen præcis pris ved den endelige bestilling.


LONDON- sightseeing og shopping i verdensklasseJo bedre og mere information hjemmefra, jo lettere er det for Jer og os attilrettelægge en god og oplevelsesrig rejse.Ved bestilling af rejse er vi derfor gerne behjælpelige med:REJSEN TIL LONDONKøretid med "Bus for Jer selv"Midtjylland - London: 20 timer inkl. færgeFORSLAG TIL REJSEPLAN MED BUS TIL/FRA LONDON1. dag: 17:00 afgang med bus fra midtjylland2. dag: 09:00 afgang med DFDS fra Calais09:30 ankomst til Dover12:00 ankomst til London2. - 5. dag: 3 nætter i London5. dag: 21:00 afgang med bus fra London6. dag: 00:30 afgang med DFDS fra Dover03:00 ankomst til Calais17:00 ankomst til midtjyllandAlle tider er lokaltider.KØB AF TRAVELCARDSENTRÉ TIL SEVÆRDIGHEDERSIGHTSEEINGTURE I LONDONMUSICAL- OG TEATERBILLETTERINDKVARTERINGFælles for alle vores hoteller/hosteller er, at disse er beset af os eller voreagenter jævnligt. Alle indkvarteringsstederne er beliggende i ZONE 1 området,hvor alle de kendte seværdigheder også er beliggende.INDKVARTERING - HOMESTAYIndkvartering foregår i Storlondon området, bl.a. Bexleyheath, Bromley*,Catford/Forest Hill/Grove Park/Lee/Lewisham/New Cross, Harrow, Mor den/Beddington/Chessington/Mitcham/Pollard Hill/Rose Hill/Thornton Heath,Eltham/Mottingham/New Eltham/Plumstead/Thamesmead/Welling og Orpington/Sidcup/Swanley*....Ovennævnte samt andre områder er inden forperiferien af Zone 1-6.* Tillæg for ophold i disse områder (kr. 40,- pr. person pr. nat).2, 3, 4 eller 5 personer bor hos samme familie (færre personer mod tillæg) oghele gruppen i samme område. Helpension består af morgenmad, madpakkeog aftensmad.Adresser på de udvalgte familier bliver fremsendt ca. 2 uger før afrejse, ogfamilierne vil typisk bo i nærheden af hinanden. Det er meget vigtigt, at viallerede ved bestilling får at vide, hvis der er specielle behov, der skal tageshensyn til. Tillæg for bestilling af specialkost.Bussen sætter Jer af ved et aftalt mødested, men under opholdet kan derkomme tillæg for transport til mødestedet.TRAVEL CARDSTravel Cards er uundværlige i London. De dækker kørselmed offentlige transportmidler (under grundsbane og busser)i det angivne zone område:Zone 1-2 u/16 år o/16 år1 dag kr. 50,- kr. 95,-7 dage kr. 180,- kr. 355,-Zone 1-37 dage kr. 210,- kr. 415,-Zone 1-41 dag kr. 70,- kr. 135,-Zone 1-61 dag (off-peak*) kr. 70,- kr. 135,-1 dag kr. 95,- kr. 190,-7 dage kr. 325,- kr. 645,-Ovennævnte priser er gældende indtil 31. december 2015.*Off-peak gælder mandag - fredag efter kl. 09:30, ingen restriktioner i weekenden.SEVÆRDIGHEDER I LONDONTower of London, tidligere anvendt som fængsel og rettersted, specielt forfanger af høj rang. I dag opbevares kronjuvelerne her. Vi hjælper gerne medforudbestilling af entrebilletterne. Special gruppepris opnåes i lavsæsonen.Tower Bridge, ved siden af Tower of London. Dobbelt vippebro, hvis hejseværkoprindeligt var drevet af dampmaskiner, men nu er elektriske. Broen gårover Themsen. I dag er broen kun oppe for skibe omkring hundrede gangeom året, mens man i tidligere tid havde den oppe over tusind gange, og manskal nu dagen før skriftligt anmode om at få åbnet broen.Buckingham Palace, den britiske monarks offi cielle London-residens ogdermed dronning Elizabeth II's bopæl i London. Vagtskifte ca. kl. 11:30, mendet er en god ide at være der i god tid, da der altid er mange mennesker.Big Ben og West Minster. Big Ben er kælenavnet for klokken på WestminsterPalace, hvor det britiske parlament holder til. Mulighed for at overvære endebat, når parlamentet holder møde.West Minster Abbey, grundlagt som kloster i 1065 men fi k i 1245 sit nuværendegotiske udseende. Kirken har lige siden været landets kroningskirke.Horse Guards, har hjemme i bygningen Whitehall, hvor to garder til hestholder vagt. Vagtskifte på paradepladsen hver dag kl. 11:30.20Downing Street 10, i den lille gade fi nder man den mest kendte bolig i London,Premierministerens. Hans residens har ligget her siden 1735.Madame Tussauds, det berømte vokskabinet med mere end 400 voksfigurer.Mulighed for kombi-billet med London Eye og/eller London Dungeons.London Eye, 135 m. højt pariserhjul hvorfra man får en rigtig god udsigt overbyen fra en af hjulets 32 kabiner.St. Paul's Cathedral, domkirke med fl ot udsigt over London fra kuplen.HMS Belfast, en krydser der var i aktiv tjeneste i 1938 - 1953 i den engelskefl åde. Gode gruppepriser ved forudbestilling.The Monument, 62 m. høj søjle, der er er opført til minde om byens storebrand i 1666. Gå op af de 311 trin og få en fantastisk udsigt over byen.Covent Garden, torvhaller fra 1832 er centrum for sandt folkeliv og et must atopleve. Her kan man købealt fra mad, tøj, smykker,malerier, kunst, gadgetsog souvenirs.Parker og pladser, HydePark med Speakers Corner,Kensington Gardensmed Dianas Memorial,Trafalgar Square medstatuen af Lord Nelson,St. James Park og GreenPark ved BuckinghamPalace, Leicester Squareog Piccadilly Circus.Musicals: London byder på et væld af musicals. De mest kendte er MammaMia, Les Miserables, The Lion King, Let It Be, The Phantom of the Opera, TheCommitments, Bend it like Beckham og ikke mindst Thriller Live - en hyldesttil Michael Jackson. Benyt Jer af de rabatterede priser vi tilbyder på vissedage, mandage-torsdage + lørdags matinee!! Ved køb af min. 10 billetter tilsamme musicals opnår I samtidig fordelagtige gruppepriser. (Dog gælderdette ikke alle musicals - forhør nærmere).Teater: London har også et stort udbyd af teaterstykker, f.eks. The 39 Steps,The Mousetrap, The Woman in Black og Shakespeare in Love. Mulighed forgrupperabat.


LONDON- hele verdens hovedstadINDKVARTERINGROYAL BAYSWATER HOSTELBeliggende nær Queensway Stationog Kensington Gardens. Hostellet har250 senge på flersengsværelser og15 mindre værelser. Alle værelser hareget bad/toilet. Flersengsværelserneer med køjesenge. Hostellet harendvidere døgnåbent reception medinternet cafe, Wi-fi mod gebyr, stortspiseområde med self catering køkken,cafe, TV-rum, fællesrum, rum tilopbevaring af bagage på ankomst- ogafrejsedagen. Sengelinned er inkl.,men håndklæder skal medbringes.Depositum opkræves ved ankomsten(£50,- for hele gruppen).Basispris 4-, 6- og 8-sengsværelser.Tillæg for dobbelt- og enkeltværelser.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16HYDE PARK INNVed Bayswater og QueenswayUnderground. God beliggenhedlige ved Hyde Park / KensingtonGardens. Hostel med 274 sengefordelt i to bygninger. Rummeligefl ersengsværelser med køjesengeog 4, 6, 8, 10, 14 og 16 senge, ogderudover er der få dobbeltværelsermed køjesenge og enkeltværelsertil ledere. Der er delvis bad/toilet påværelserne. Badefaciliteter på gangenefor værelser uden bad/toilet.Værelserne har afl åste sikkerhedsskabe,hvortil man kan leje en nøgle(£1,50 pr. skab pr. dag). Hyde ParkInn har reception med internet cafe,TV rum, kaffebar, self-catering køkkenåben dagligt fra kl. 10:30 - 00:00 ogvaskeri. Opbevaring af bagage modet lille gebyr (efter check-out £2,00 pr.taske/kuffert). Depositum opkrævesved ankomsten. Sengelinned erinkluderet, men håndklæder skalmedbringes.Basispris fl ersengsværelser udenbad/toilet. Tillæg for værelser medbad/toilet samt for dobbelt- og enkeltværelser.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16HYDE PARK VIEWVed Queensway Underground. Godbeliggenhed lige ved Hyde Park ogKensington Gardens. Hostel med150 senge fordelt på 4- og 6-sengsværelsermed køjesenge. Derudoverdobbelt- og enkeltværelser til ledere.Alle værelser har eget bad/toilet.Værelserne har afl åste sikkerhedsskabe,hvortil man kan leje en nøgle(£1,50 pr. skab pr. dag). Hyde ParkView har reception, internet cafe, TVrum, vaskeri. Gratis Wi-fi. Opbevaringaf bagage mod et lille gebyr (eftercheck-out £2,00 pr. taske/kuffert).Depositum opkræves ved ankomsten.Sengelinned er inkluderet, menhåndklæder skal medbringes.Basispris fl ersengsværelser. Tillægfor dobbelt- og enkeltværelser.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16GARDEN VIEW HOTELVed Earls Court Underground.Beliggende i et stille kvarter lige vedNevern Square. Hotellet har 61 værelser,som alle har eget bad/toilet, TV,telefon, radio og kaffe/te faciliteter.Hotellet har endvidere døgnåbentreception, morgenmadslokale oggratis Wi-fi .Depositum opkræves ved ankomsten(£200,- for hele gruppen).Sengelinned og håndklæder erinkluderet.Basispris 3-, 4- og 5-sengsværelser.Tillæg for dobbelt- og enkeltværelser.Lavsæson: 01.11.15 - 29.02.16Højsæson: 01.03.16 - 31.10.16OXFORD HOTELVed Earls Court Undergroundligger dette 3-stjernet hotel. Earl'sCourt er en bydel med mange restauranter,pubs og butikker. OxfordHotel har mor genmads lokale, rum tilopbevaring af bagage (mod gebyr),elevator, samt døgnåbent reception,hvor der er mulighed for at leje sikkerhedsbokse.Alle værelser har bad/toilet, TV, telefon, kaffe/te faciliteter,hårtørrer og mini-bar.Depositum opkræves ved ankomsten(£300,- for hele gruppen).Sengelinned og håndklæder er inkluderet,men vi anbefaler altid, at manmedbringer et ekstra håndklæde.Basispris 3- og 4-sengsværelser.Tillæg for dobbelt- og enkeltværelser.Lavsæson: 01.11.15 - 12.02.16Højsæson: 13.02.16 - 31.10.16HOMESTAYIndkvartering foregår i Storlondonområdet indenfor zone 1-6. 2-5 personerbor hos samme familie og helegruppen i samme område. Helpensionbestående af morgenmad, madpakkeog aftensmad er inkl. i prisen.Lavsæson: 01.11.15 - 31.01.16Højsæson: 01.02.16 - 31.10.16L O N D O N BUS FOR JER SELV (6 dage/3 nætter) FLY (5 dage/4 nætter) EUROLINES (6 dage/3 nætter)Antal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab Ekstra Ab Jylland & Ekstradag dag dag dag København dag København dagPeriode: LAVSÆSONRoyal Bayswater Hostel 2350 450 2920 505 3340 545 3740 585 fra 2485 315 2390 315Hyde Park Inn 2200 400 2770 455 3185 495 3580 535 fra 2300 270 2250 270Hyde Park View 2345 445 2920 505 3345 545 3745 585 fra 2460 310 2370 310Garden View Hotel 2320 455 2870 510 3280 550 3660 585 fra 2515 320 2410 320Oxford Hotel 2405 470 2975 525 3395 565 3790 600 fra 2565 335 2450 335Home-stay Storlondon * 2345 450 2910 505 3320 540 3710 580 fra 2515 320 2410 320Periode: HØJSÆSONRoyal Bayswater Hostel 2440 465 3030 520 3465 560 3880 600 fra 2900 330 2430 330Hyde Park Inn 2385 465 2960 520 3380 560 3775 595 fra 2905 330 2430 330Hyde Park View 2535 495 3135 550 3575 595 3990 635 fra 3010 355 2510 355Garden View Hotel 2500 515 3055 570 3460 610 3845 650 fra 3115 380 2590 380Oxford Hotel 2610 535 3185 595 3605 635 3995 670 fra 3195 400 2650 400Home-stay Storlondon * 2410 455 2990 510 3420 550 3820 585 fra 2905 330 2430 330Inkluderet i Bus for Jer selv:- Busrejse hjemsted - London t/r. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Natkørsel begge veje- Færge Calais/Dunkirk - Dover t/r.- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen)- 3 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringInkluderet i Eurolines (Rutebus):- Busrejse fra Eurolines afgangsbyer - London t/r- 3 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring* Home-stay Storlondon inkl. helpension (morgenmad, madpakke og aftensmad)Tillæg pr. person o/18 år: Logi pr. nat (kun v/homestay) ............Kr. 30,0021Inkluderet i Fly:- Fly København - London t/r med Norwegian- Skat og lufthavnsafgifter samt 1 stk. bagage + håndbagage- 4 x overnatning på valgt indkvarteringssted i flersengsværelserinkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EUansvarsforsikringVejledende regler for fl yrejse med Norwegian:Priserne er afhængige af pladssituationen, og kan derforændre sig fra dag til dag. Jo tidligere man bestiller - jobilligere er prisen. Vi kan derfor først give en præcis prisved den endelige bestilling.


BRISTOL- med den flydende havnBristol, som med sine 500.000 indbyggereer den største by i syd-vestEngland, har været en vigtig havneby,men den tid er for længst forbi. Byenssøfarts arv kan stadig ses og høres,den lever videre på den historiskehavn, hvor der fi ndes museer oggallerier, cafeer og pubber, både ogfærger.Gå ad Bristol's gader og forbavsesaf dens arkitektoniske vidundere.Byen er et skatkammer af museer,f.eks. Bristol Museums & Art Gallery,som har den største kunstsamling iVestengland og Museum of Costume,som er ideelt for kunst- og designinteresserede.Nyd den originale Bristol CreamSherry i Harvey's vinkælder ellerklatre ombord på "SS Great Britain",verdens første ocean-sejlende skibaf jern.BRIGHTON- London-by-the-seaBrighton hed oprindeligt Bristelmestuneog i juni 1514 brændtefranskmændende byen helt ned i forbindelsemed krigen mellem Englandog Frankrig. Kun dele af kirken St. NicholasChurch og gågaderne bestod.Byen blev langsomt genopbygget, ogfra 1780 startede udviklingen af deGeorgianske terrasser, og fiskebyenblev til den fashionable by Brighton.Byen voksede hurtigt og blev megetpopulær efter Prins Regent (senereBristol's domkirke erikke at forglem me.Domkirken er af oprindelsehelt tilbage fra 1140. TheNorman Chapter House og NightStair hvor munkene gik ind i kirkenfor at bede, kan man se den dag idag. Skibet og Koret er lige høje ogtilsammen danner de en stor hall.Domkirken er også en af de fi neste"hall churches" i hele verden.Byen har et blomstren de underholdnings-og kulturliv, med et stortudvalg af teatre, musik og fi lm, samtrestauranter. Byen er også særdelesvelegnet til shopping. Her fi ndesbåde de store kendte stormagasiner,specialbutik ker og antikvitetsmarkeder.Omkring Bristol er der mange stederat besøge. Bath som kun ligger 18Kong George IV)besøgte byen i1783. Han brugtemeget af sin fritid i byen og byggedeRoyal Pavilion i starten afhans regeringstid.Da togbanen fra London kom tilBrighton i 1841, åbnede det mulighedenfor dagture fra London,og på bare 100 år voksede indbyggertalletfra 7000 til 120.000.Den viktorianske æra i det 19.århundrede betød, at mange størreattraktioner såsom Grand Hotel, WestPier og Palace Pier blev bygget.22km væk, og der er heller ikke langttil Stonehenge, Glastonbury ogWells. Desuden er Bristol "gateway"til Cotswolds, Syd Wales og alle desmukke egne, som ellers er at fi ndei Vest England.BRISTOL YHVandrerhjemmet ligger perfekt ligeved havnen i centrum af Bristol.Vandrerhjemmet har 130 senge fordeltpå 2-, 4-, 5-, 6- og 10-sengsværelser.Alle har håndvask, skabe medRoyal Pavilion er et tidligere kongepaladsbygget af arkitekten John Nashsom hjem til Prins Regent i starten afdet 19. århundrede.Preston Manor er en dejlig herregård,som tilhørte Stanford familien i mereend 200 år og som stadig har atmosfærenaf et Edwardiansk landhus.Brighton Marine Palace and Pier,bedre kendt som Palace Pier åbnede i1899. Nu er der legeland, restauranterog spillehaller der.West Pier blev bygget i 1866 og eren ud af kun to moler i Storbritannien,som er klassifi ceret til at væreklasse1. Molen har været lukket siden1975, og selvom man har overvejet atrenovere molen, er dette aldrig blevetrealiseret bl.a. pga. to brande i 2003.Brightons klokketårn, som står i centrumaf Brighton ved byens travlestegader, blev bygget i 1888 i anledningaf Dronning Victoria’s jubilæum.Grand Hotel blev bygget i 1864, og i1984 bombede IRA hotellet for at rammeStorbritanniens premierministerMargaret Thatcher, dog uden held.St. Nicholas Church er den ældstebygning i Brighton, mest kendt undernavnet ”The Mother Church”.Brighton Wheel åbnede efter nogenkontroverser i oktober 2011 og liggernordøst for Brighton Marine Palaceand Pier.Brighton er også kendt for godestrande og spændende strandpromenadermed barer, restauranter,natklubber og underholdningsarkadermellem molerne.Inkluderet i Bus for Jer selv:- Busrejse hjemsted - Bristol/Brighton t/r. Tillæg for evt. færge- og broafgifter. Natkørsel begge veje- Færge Calais/Dunkirk - Dover t/r- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen)- 3 x overnatning på vandrerhjem eller homestay i fl ersengsværelser inkl. morgenmad. Homestayinkl. 1/1 pension- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringlås og central varme. 12 værelser hareget bad/toilet.Af faciliteter er der 2 klasseværelsermed plads til 25-50 personer, TV-/spillerum, cafeteria med 50 pladser,lounge, vaskeri, elevator, valutaveksling og butik. Er delvis egnet tilhandicappede.Sengelinned samt egne håndklæderskal medbringes.BRIGHTON YHNyåbnet vandrerhjem med i alt 51værelser og alle med eget bad/toilet.Vandrerhjemmet ligger centralt og igå-afstand til Brighton Pier.Vandrerhjemmet har mange gode facilitetersåsom cafe, konference rum,lounge, tv-rum, vaskeri, selfcateringkøkken (dog kun til få personer adgangen), internetadgang, Wi-fi samtrum til opbevaring af bagage på ankomst-og afrejsedagen. Mulighed fortilkøb af hel- og halvpension.Indkvarteringen fi nder sted i fl ersengsværelser.Sengelinned er inkluderet men egnehåndklæder skal medbringes.HOMESTAYGruppen bor hos engelske familier isamme område af byen og får indbliki en typisk engelsk dagligdag. Manbor 2-5 personer ved samme familie.Helpension, bestående af morgenmad,madpakke og aftensmad, erinkluderet i priserne. Sengelinned erinkluderet men egne håndklæder skalmedbringes. Adresser på de udvalgtefamilier bliver fremsendt ca. 2 uger førafrejse, og der vil selvfølgelig blivetaget hensyn til specielle behov. Tillægved bestilling af specialkost.E N G L A N D BUS FOR JER SELV (6 dage/3 nætter) FLY (5 dage/4 nætter) TILLÆGAntal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab Ekstra Logi, pr. natdag dag dag dag København dag pr. pers. o/18Periode: 01.11.15-29.02.16Bristol Youth Hostel 2035 335 2620 390 3050 425 3450 465 fra 2035 200 -Brighton Youth Hostel 2050 350 2625 405 3045 445 3440 485 fra 2085 215 -Brighton Homestay 2400 470 2960 520 3375 560 3765 595 fra 2580 340 30Periode: 01.03.16-31.10.16Bristol Youth Hostel 2565 495 3170 550 3615 590 4035 630 fra 3025 360 -Brighton Youth Hostel 2650 535 3245 590 3685 630 4100 670 fra 3170 395 -Brighton Homestay 2450 470 3035 525 3460 565 3865 600 fra 2955 340 30Inkluderet i Flyrejse:- Fly København - London Gatwick t/r- 4 x overnatning på valgt indkvarteringssted i flersengsværelserinkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EUansvarsforsikringPriserne på flyrejse er kun vejledende, da fl yprisen afhænger af pladssituationen og deltagerantal. Vi kan derfor først give en præcis pris ved den endeligebestilling. Som hovedregel kan man sige, at jo tidligere man bestiller - jo billigere bliver prisen. Transport til byerne kan gøres med bus. Gatwick Airport -Brighton one-way DKK 3.600,-. Gatwick Airport - Bristol one-way fra DKK 8.550,-.


MANCHESTER- mere end fodboldManchester er et af de mest tæt befolkedeområder i England og den størsteby i Nordengland. Byen begyndtesin vækst i det 19. århundrede vedåbningen af Manchesters Ship Canal.Kombineret med denne havn og denindustriellerevolutionblev Manchesterforvandlet til etenormt handelscentrum,og er i dag en af Englandsvigtigste industribyer.Manchester er nok mestkendt for dets berømtefodboldhold ManchesterUnited og dets universiteter.Til en universitetsbyhører også biblioteteker til,og dem er her 3 af, som er ganskeimponerende. Her kan f. eks fi ndesmeget sjældne bøger og dokumenter,såsom den første udgavevi kender til af Det Ny Testamente.Manchester´s natteliv er en nationaltrendsætter. Med alle de unge menneskeri byen forstærkes den evigeforandring af musik, kunst og mode.Byen er rig på museer og gallerier,bl.a. The Art Gallery, som har nogleaf Englands fi neste værker. Et vældaf teatre og enestående shoppingmuligheder,her i blandt er også et atEuropas største shoppingcentre TheTrafford Centre.På både Old Trafford, som er ManchesterUniteds hjemmebane ogEtihad Stadium, som er ManchesterCitys hjemmebane, er der mulighedfor rundvisning på alle dage undtagenkampdage. Se Manchester fraen anden side på en kanaltur ellerguided gå-tur.MANCHESTER YHVandrerhjem med plads til 136 gæster,beliggende lige ned til kanalerne ibyen, 1,5 km fra centrum.Vandrerhjemmet har mange godefaciliteter såsom cafe, konferencefaciliteter, spillerum, tv-rum, vaskeri,lounge, selfcatering køkken (dog kuntil få personer ad gangen), internetadgang,Wi-fi . Mulighed for tilkøbaf hel- og halvpension. Dejlig have.Værelserne har eget bad/toilet.Indkvarteringen finder sted i min. 4- ogmax. 10-sengsværelser. Dobbelt- ogenkeltværelser bliver tildelt lærerneafhængig af pladssituationen, ellerskan tillæg fremkomme.Sengelinned er inkluderet men egnehåndklæder skal medbringes.HUSK!Vælger I busrejse til England,kan der gøres stop med overnatning i Londonpå såvel ud- som hjemrejsen - gælder alle britiske rejsemålYORK- danske vikingerødderI år 866 erobrede vikingerne Yorkog døbte byen "Jorvik". Selvom dekun blev i byen mindre end et århundrede,ses stadig gadenavne fravikingetiden.I York lever ånden om vikingernesliv videre dybt under Coppergate'sbrolægning i Jorvik Vikinge Center.Tag en rejse 1000 år tilbage i tidenad en rekonstrueret gade og oplevlydene, duftene og atmosfæren fradengang York hed Jorvik.York er i dag en velbevaret historiskby omkranset af dets originale bymurefra det 13. århundrede. Muren har 4"Bars", som er enorme porte, der er"gateways" til byen. I middelalderenvar murens formål at beskytte byenmod fjender.York’s kongelige port, Micklegate Bar,har eksisteret i 800 år. Micklegate Barer starten på en række af butikker,hyggelige cafeer og pubber.På Stonegate fi ndesbutikker i victorianskstil, og omkring etandet hjørne er Swinegate med detselegante arkitektur og usædvanligegårdsplad ser.Den 800 år gamle katedral "TheMinster" i York er den største gotiskekatedral i Nordeuropa, og vedet besøg i tårnet kan man få en fl otudsigt over byen. Under katedralenligger The Foundations Museum,som viser katedralens opførelse påen nor mansk katedrals beliggenhed,hvilken var blevet bygget ovenpå etromersk fort.Som en lille sidegevinst til alle York'sseværdigheder har byen ry for at havefl ere spøgelser end nogen anden byi Europa. Så for de nysgerrige ogmodige er det muligt at tage med påen af de underholden de guidede ture.Man kan også besøge York Dun-geon, hvor man kommerpå en tur igennem depestramte gader i det14. århundrede, mankan følge skurken DickTurpin på hans vej tilgalgen, og man kanmøde spøgelserne afde genopstået romerskelegionærer, som dødefor århundrede siden.YORK YHVandrerhjemmet er et attraktivt viktorianskhus beliggende i naturskøntområde med ca. 20 min. gåaf standtil centrum.Vandrerhjemmet byder på 2 store opholdsrum,TV- og spillerum, cafeteriamed plads til 150 personer, have ogmøntvaskeri.Vandrerhjemmet har 150 senge fordeltpå enkelt- og dobbeltværelsersamt 3-, 4-, 6- og 8-sengsværelser,alle med håndvask og bade- og toiletfaciliteterpå gangene.Sengelinned er inkluderet men egnehåndklæder skal medbringes.Vandrerhjemmet i York er megetpopulært, og har derfor meget travlt.Da der bliver tidligt udsolgt på vandrerhjemmet,vil vi råde til bestillingi god tid.HOMESTAYGruppen bor hos engelske familier isamme område af byen og får indbliki en typisk engelsk dagligdag. Manbor 2-5 personer ved samme familie.Helpension, bestående af morgenmad,madpakke og aftensmad, erinkluderet i priserne. Sengelinned erinkluderet men egne håndklæder skalmedbringes. Adresser på de udvalgtefamilier bliver fremsendt ca. 2 uger førafrejse, og der vil selvfølgelig blivetaget hensyn til specielle behov. Tillægved bestilling af specialkost.Nyhed: Vi kan nu tilbyde engelskundervisningpå skole i York.E N G L A N D BUS FOR JER SELV (6 dage/3 nætter) FLY (5 dage/4 nætter) TILLÆGAntal deltagere 48 Ekstra 34 Ekstra 28 Ekstra 24 Ekstra Ab Ekstra Logi, pr. natdag dag dag dag København dag pr. pers. o/18Periode: 01.11.15-29.02.16Manchester Youth Hostel 2035 335 2620 390 3050 425 3450 465 fra 2035 200 -York Youth Hostel 2035 335 2620 390 3050 425 3450 465 fra 2035 200 -York Homestay 2335 435 2910 485 3335 525 3735 560 fra 2445 305 30Periode: 01.03.16-31.10.16Manchester Youth Hostel 2595 505 3200 560 3650 600 4070 640 fra 3065 370 -York Youth Hostel 2595 505 3200 560 3650 600 4070 640 fra 3065 370 -York Homestay 2385 435 2985 490 3420 530 3835 565 fra 2825 310 30Inkluderet i Bus for Jer selv:- Busrejse hjemsted - Manchester/York t/r. Tillæg for evnt. færge- og broafgifter. Natkørselbegge veje- Færge Calais/Dunkirk - Dover t/r- Bus til rådighed i 8 sammenhængende timer dagligt (dog ikke på ankomst- og afrejsedagen)- 3 x overnatning på vandrerhjem eller homestay i fl ersengsværelser inkl. morgenmad. Homestayinkl. 1/1 pension- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring23Inkluderet i Flyrejse:- Fly København - Manchester m/Easy Jet t/r- 4 x overnatning på valgt indkvarteringssted i flersengsværelserinkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EUansvarsforsikringPriserne på flyrejse er kun vejledende, da fl yprisen afhænger af pladssituationen og deltagerantal. Vi kan derfor først give en præcis pris ved den endeligebestilling. Som hovedregel kan man sige, at jo tidligere man bestiller - jo billigere bliver prisen. Transport fra Manchester Airport kan gøres med bus. ManchesterAirport - Manchester one-way fra DKK 1.870,-. Manchester Airport - York one-way fra DKK 4.000,-.


EDINBURGH- en by fuld af oplevelserEdinburgh er i sig selv en kæmpeoplevelse - Skotlandshovedstad og den smukkeste by af format i Skotland.Kulturelt har Edinburgh et bredt udvalg af attraktioner ogaktiviteter og er nok mest kendt for sin Tattoo Festival iaugust.INDKVARTERINGCLAREMONT HOTELEt lille 1-stjernet hotel beliggende15-20 min. gang fra Princes Streeti det elegante Claremont Crescent.Hotellet har 24 værelser, som alle harbad/toilet, TV og kaffe/te-faciliteter.Mor genmadsrestaurant.Basispris 3-, 4- og 5-sengsværelser tileleverne. Dobbelt- og enkeltværelsertil lærerne uden tillæg.Sengelinned og håndklæder er inkl.EDINBURGH CENTRALYOUTH HOSTELEdinburghs eneste 5-stjernet vandrerhjemer beliggende i hjertet af byen,kun få minutters gang fra WaverleyStation og Princes Street. Dettemoderne vandrerhjem er velegnet tilbåde individuelle rejsende og storegrupper. Vandrerhjemmet har 302senge fordelt på enkelt-, dobbelt- ogflersengsværelser op til 8 personer.Alle værelser har eget bad/toilet.Receptionen har døgnåbent. Selfcateringkøkken er til rådighed forgæsterne. Vandrerhjemmet har endviderecafe/bistro, konferencelokaleog møntvaskeri.Basispris flersengsværelser til elevernefordelt efter køn. Lederværelser tillærerne afhængig af pladssitua tionen.Sengelinned er inkl. men håndklæderskal medbringes.EDINBURGH BACKPACKERSBeliggende i hjertet af Skotlandshovedstad.Den klassiske gamle bygning errenoveret og fremstår i dag som etglimrende budget/økonomi overnatningssted.Væggene er bl.a. dekoreretmed forskellige Tartan mønstre.Lounge- og opholdsfaciliteter medTV og forskellige slags spil. Halv- oghelpension er muligt og gæsterne ervelkommen til at bruge vandrerhjemmetsself-catering køkken og spisesal.Min. 6- og max. 14-sengsværelseru/bad/toilet. Bad/toilet på gangene.Sengelinned inkl. men håndklæderskal medbringes.Tillæg for 2-sengs lederværelser og2-sengs som enelederværelser m/bad/toilet.Edinburgh Backpackers er et indkvarteringsstedmed gode forholdog særdeles god beliggenhed medvidunderlig udsigt over Princes Streetog The Gardens. 2 min. gang fraEdin burgh Waverley St. og tæt ved"the Royal Mile".Vi tilbyder også indkvartering påturistklasse hoteller, samt i andrebyer i Skotland, f.eks. Aviemore ogInver ness. Forhør nærmere om pris,vi giver gerne tilbud.HOMESTAY2, 3, 4 eller 5 personer bor hos sammefamilie. Helpension består af morgenmad,madpakke og aftensmad.Ophold i et skotsk hjem er helt anderledesend at bo på hotel eller vandrerhjem.Det giver nemlig elevernemulighed for at opleve dagligdagenog dermed få en bedre forståelsefor sproget.Det er kun nøje udvalgte familier,som opfylder myndighedernes krav,der har mulighed for at invitere "foreigners" til at bo på såkaldt "homestay"basis.Adresser på de udvalgte familier bliverfremsendt ca. 2 uger før afrejse, ogfamilierne vil typisk bo i nærhedenaf hinanden. Det er meget vigtigt, atvi allerede ved bestilling får at vide,hvis der er specielle behov, der skaltages hensyn til. Tillæg for bestillingaf specialkost.Transport fra lufthavnen til mødestedetmed familierne kommer i tillæg tilrejsens pris. Men offentlig transporter billig i Edinburgh.Vi kan også arrangere "home-stay" iStirling og Aberdeen.BESØGSPROGRAMEdinburgh CastleEdinburgh ZooNational Museum of ScotlandNational War MuseumThe Scottish ParliamentMuseum of Childhood, mest larmendemuseum i VerdenThe People's Story, historien omlivet, arbejdet og fritiden for den almindeligeborger i EdinburghPalace of Holyrood House, dronningensoffi cielle residens i SkotlandScotch Whisky Experience, whiskydistilleriThe Royal Yacht of Britannia, rundturpå dronningeskibetThe Cadies and Witchery Tours,gå-ture i centrum af Edinburgh medfortidens spøgelser som temaCamera Obscura & the World ofIllussion, byens første turistattraktionhvor et system af fl ere spejle senderlive billede fra Edinburgh gennem etgigantisk periskop til midten af et bordOur Dynamic Earth, stort videnskabscentermed interaktive udstillingerder viser jordens tilblivelse ogudviklingShopping, New York har Bloomingda-les,London har Harrods og Edinburghhar "Jenners".Waverley Shopping Centre med over80 forretninger."UD AF BYEN"National Mining Museum Scotland,besøg en kulmine og få indblik i datidenshverdag for en minearbejderog familien, 15 km. syd for EdinburghNational Museum of Flight, storsamling af forskellige flytyper ligefraden historiske Concorde til Boeing707, 35 km øst for EdinburghE D I N B U R G HFlyrejsePriser pr. person,fra 01.11.15 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.06.16 01.08.16 01.09.16(5 dage / 4 nætter) 31.01.16 29.02.16 31.03.16 31.05.16 31.07.16 31.08.16 31.10.16VANDRERHJEM/HOTELClaremont Hotel / ekstra nat 2115/175 2115/175 3005/215 3110/240 3270/280 4015/470 3265/255Edinburgh Central YH / ekstra nat 2560/285 2305/220 3030/220 3455/330 3455/330 4205/515 3455/330Edinburgh Backpackers / ekstra nat 2585/290 2610/300 3335/300 3365/305 3415/320 3365/305 3365/305HOMESTAYHomestay Skotland / ekstra nat 2785/340 3535/350 3535/350 3535/350 3535/350 3510/340 3535/350Inkluderet:- Fly København - Edinburgh t/r- Skat og lufthavnsafgifter samt 1 stk. bagage + håndbagage- 4 x overnatning på valgt indkvarteringssted i fl ersengsværelser inkl. morgenmad- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringTillæg pr. person o/15 år:- Logi Edinburgh Central YH ......................... Kr. 30,00Tillæg pr. person o/18 år:- Homestay, pr. nat ........................................ Kr. 30,0024Vejledende regler for flyrejse medNorwegian:Priserne er afhængige af pladssituationen,og kan derfor ændre sig fradag til dag. Jo tidligere man bestiller- jo billigere er prisen. Vi kan derforførst give en præcis pris ved denendelige bestilling.


ISLAND- naturkræfternes landAktive vulkaner, enorme gletchere, uberørt vildmark ogren luft. Reykjavik, verdens reneste hovedstad med ca.115.000 indbyggere, er en herlig blanding af internationalhovedstad og charmerende provinsby smukt indrammetaf hav og bjerge.BESØGSPROGRAMNational Museum, Islands historieReykjavík 871 +/-2 The SettlementExhibition, se nyopdaget ruinersom er fra de ældste bosættelser, ogsandsynligvis fra Ingolfur Arnarsoneller hans efterkommere.Vikin, Reykjaviks Maritime Museumgenåbnede i juni 2008 efter en omfattenderenovation. Det har til husei en tidligere fi skefabrik beliggendei Reykjavik's gamle havn. Museetsskiftende udstillinger viser udviklingenaf Islands fiskeindustri og kystkulturengennem årene.Reykjavik Bymuseum, samler ogbevarer genstande fra Reykjavikskulturhistorie og forsker ud fra dem.Samler viden om historien og levevilkårenefor islændingene i Reykjavikfra nybyggernes tid til nutiden.Saga Museum, tager dig igennemvikingetiden og viser berømte fi gurerog store begivenheder på Island vedhjælp af voksfi gurer.INDKVARTERINGREYKJAVIK CITY HOSTELmedlem af Hostelling International.Vandrerhjemmet er beliggende vedLaugardalur parken, byens storegrønne område, og lige ved siden afbyens fodboldstadium og den størsteopvarmet swimmingpool i Reykjavik,10 min. med bus til centrum.Vandrerhjemmet tilbyder reception,internetadgang og gratis Wi-fi i fællesområderne,kaffebar, TV-rum, konferencerum,3 fuldt udstyret køkkenerfor gæsterne, rum til opbevaring afbagage og vaskeri. Vandrerhjemmethar 170 senge fordelt på 2-, 3-, 4-,5- og 6-sengsværelser, delvist medbad/toilet.Basispris 6-sengsværelser u/bad/toilet. Tillæg for værelser med bad/toilet samt mindre type værelser.Sovepose eller tæppe og sengelinnedmedbringes. Sengelinned kanogså lejes på stedet. Håndklæderskal medbringes.REYKJAVIK TILBYDERRestauranter og underholdning. Det er sjældent at fi nde så mange goderestauranter i samme by. Prøv det islandske! Lammekødet smager bedreend noget andet sted, og havet byder på en stor variation af fi sk og skaldyr.Besøg pubben, pianobaren eller slå dig løs på dansegulvet. Der er nok af det.Islændinge forstår at more sig til ud på de små timer, men møder også påarbejde senere næste dag. Et rigt kulturliv med såvel klassisk opera/teater/ballet som musicals og elegante shows.Byen og naturen. De varme kilder, sprudlende gejsere, dramatiske vandfaldog gletschere ligger ikke langt fra hovedstaden.HISTORIENIsland blev beboet af nordmænd og keltiske indvandrere i det 9. og 10. århundredee.kr. Islands første nybygger, Ingolfur Arnarson, byggede sin farmpå halvøen, hvor Reykjavik er i dag. Stedet blev kaldt Reykjavik ”Rygendebugt”, efter søjlerne af damp som steg op fra de mange varme kilder, der vari området, og som gjorde et stort indtryk på nybyggerne.Mange århundrede senere, ca. det 18. århundrede, begyndte en lille by atvokse rundt om Reykjavik, takket været den kongelige kasserer Skuli Magnusson,der startede uldværksteder i byen som en del af hans anstrengelserfor at modernisere Islands økonomi. Dette blev starten på byens udvikling.Reykjavik fik sin anerkendelse som by i 1786.Islands parlament, Althingi,blev grundlagt i 930 e.kr.i Thingvellir. I 1798 blevparlamentet ophævet,men genetableret i 1845i Reykjavik, hvor landetsregering og administrationnu holdt til. Da Island blevselvstændige, blev Reykjavikhovedstaden på Island.UD AF BYENDen Blå Lagune, er nogle dammemed varmt, mineralholdigt saltvandfra undergrunden, omgivet af lavastenog sorte sandstrande og er et af demest besøgte turistmål i Island. I detindhegnede område holdes temperaturenpå konstant 37-39°.Gullfoss vandfaldet, der løber ca.100 kubikmeter vand igennem vandfaldethvert sekund. Beliggende 100km. øst for Reykjavik.Geysir, den ældste aktive gejser i detsydvestlige Island.Esja, 914 m. højt og stejlt bjerg, 15 kmfra Reykjavik med gode afmærkedevandrestier.Thingvellir National Park, ennationalpark i det sydlige Island påReykjanes-halvøen, 40 km øst forReykjavik.STUDIEPROGRAMFaglige besøg såsom fiskeri, skole- ogvirksomhedsbesøg. Derudover er dermulighed for ridning, River Rafting ibrusende fl oder, snescooter på gletscherneog bådture med mulighedfor at se delfi ner og hvaler.REYKJAVIK BACKPACKERScentralt beliggende i centrum på Laugavegur,hovedgaden i Reykjavik forshopping. Vandrerhjemmet tilbyderreception, internet cafe, bar, fællesrum med TV på hver etage, rum tilopbevaring af bagage og vaskeri.Vandrerhjemmet har 92 senge fordeltpå 3 etager, fl ersengsværelser med4-8 senge og dobbeltværelser. Alleværelser er uden bad/toilet, disseforefi ndes på gangene.Basispris 4-8-sengsværelser u/bad/toilet. Tillæg for mindre type værelser.Sovepose medbringes. Håndklædermedbringes eller lejes på stedet.REYKJAVIK LOFT HOSTELmedlem af Hostelling International.Vandrerhjemmet er beliggende påReykjaviks shoppinggade og kun 5min. gang fra Hallgrimskirkja, søenTjörnin og Harpa Koncertsal. Frabalkonen på Loft Hostels store cafebeliggende på øverste etage er der enfantastisk udsigt over byen. Herfra harman også et perfekt udsyn til Nordlysom vinteren. Vandrerhjemmet tilbyderreception, gratis Wi-fi i loungen, cafeog bar samt fuldt udstyret køkken forgæsterne. Flersengsværelser med4-8 senge og dobbeltværelser. Alleværelser har eget bad/toilet.Basispris 4-, 6- og 8-sengsværelserm/bad/toilet. Tillæg for mindre typeværelser. Sengelinned er inkluderet,men håndklæder skal medbringes.P R I S E RFLY (5 dage / 4 nætter)Pr. person, fra Lavsæson HøjsæsonCity Hostel / ekstra nat 3655 / 235 4655 / 335Backpackers / ekstra nat 3660 / 240 4415 / 275Loft Hostel / ekstra nat 3990 / 320 5230 / 480Lavsæson: 01.11.15 - 14.05.16 + 15.09.16 - 31.10.16Højsæson: 15.05.16 - 14.09.16Inkluderet:- Fly København - Reykjavik t/r.- Skat og lufthavnsafgifter samt 1 stk. bagage + håndbagage.- 4 nætter i flersengsværelser inkl. morgenmad på valgte indkvarteringssted.Håndklæder skal medbringes.- Gebyr til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring.Vejledende regler for flyrejse til Island:Priserne er afhængige af pladssituationen, og kan derfor ændre sig fra dagtil dag. Vi kan derfor først give en præcis pris ved forespørgsel på netopJeres rejsedatoer.25


FÆRØERNE- storslået naturPris pr. person fra Kr. 2795,- v/min. 20 deltagereInkluderet:- Skibsrejse med cruisefærgen M/F Norröna Hirtshals - Tórshavn t/r- Indkvartering ombord i couchetter (liggepladser ekskl. opredning)- 3 x overnatning på Tórshavn Vandrerhjem i 4- og 6-sengsværelser- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringPrisen gælder ved afrejse i perioderne:1. november 2015 - 4. juni <strong>2016</strong> & 27. august <strong>2016</strong> - 29. oktober <strong>2016</strong>.Med forbehold for ændringer. Tillæg for sejlads i andre perioder.HISTORIENI millioner af år lå Færøerne ensommeog ubeboede i Nordatlanten. I midtenaf det syvende århundrede søgte Irskemunke tilfl ugt her. Et par århundredeefter slog vikingerne sig ned og etableredederes eget parlament, ruinernederfra kan stadig ses.I år 1709 overtog den danske kongeal handel helt frem til 1856, hvor detkongelige monopols handel igen blevafskaffet, men Færingerne er stadigen del af det danske rigsfællesskab.Det er et moderne samfund, hvorfi skeri, fåreavl, turisme, historiskebygninger, imponerende nye broer,tunneler og computere går hånd ihånd. Færøerne er et af de sidstesteder i Europa, hvor hverdagenbringer, hvad man andre steder søgeri sin ferie - nærhed, natur og fred.LIDT OM FÆRØERNEFærøerne består af 18 øer, hvoraf 17er beboede. Landet er 2 ½ gang størreend Bornholm og dets befolkning tællerca. 45.000 indbyggere. Klimaet ertempereret øklima, og vejret er megetomskifteligt. Havet fryser aldrig til, ogtemperaturerne er meget moderate ibetragtning af landets nordlige beliggenhed.Færøerne er naturens land,og byder på fjelde, et utal af søer,brusende elve og naturligvis det fl otteuendelige Atlanterhav.TRANSPORTLørdag kl. 15:00 Afgang fra HirtshalsMandag kl. 05:00 Ankomst til TórshavnMandag - torsdag Ophold på FærøerneTorsdag kl. 21:00 Afgang fra TórshavnLørdag kl. 10:00 Ankomst til HirtshalsSTUDIEPROGRAMSejltur til Vestmannabjørgini, meddybe grotter og smalle sunde, fi sketure,vandreture, ridning og udfl ugter/sejlture til alle de ovennævnte øer.Det Nationale Museum, Skansin,kunstmuseum (Listasavn Føroya),Nordens Hus.Vi hjælper gerne med at tilrettelæggeet program efter Jeres ønske. Der kansåledes arrangeres et temabesøg påf.eks. en skole, på en fi skefabrik, etspinderi eller lignende. Det kan ogsåvære en fi sketur, besøg på NordensHus, rideture eller vandretur.Det er let at komme rundt på alle øerneog opleve det hele. Det kan godt ladesig gøre at komme ud i alle dele aflandet på en dag, da infrastruk turen ergod. Broer, dæmninger, tunneller ogfærger sørger for, at man kan kommetørskoet fra ø til ø.INDKVARTERINGVandrerhjemmet "Tórshavn". Etmoderne vandrerhjem, som åbnedei 1999. Beliggende i naturskønne omgivelserpå en sydvendt skråning meden enestående udsigt over Tórshavn,øen Nólsoy og havet.Der fi ndes 98 sengepladser fordelt i2-, 4- og 6-sengsværelser, bad/toiletpå gangene. Vandrerhjemmet harstort køkken og spisesal/opholdsrummed TV, møntvaskeri og aflåste opbevaringsbokse. Sengelinned oghåndklæde er inkl. Morgenmad er ikkeinkluderet i vores priser, da gruppernekan lave deres eget mad i køkkenet,eller man kan købe måltiderne pånabohotellet "Hotel Föroyar" (100 m.afstand) til fordelagtige priser.Spar tid!! Flyv til Færøerne med Atlantic AirwaysPriser fra kr. 2.890,- pr. person5 dage / 4 nætter.GRØNLAND- Storslåede oplevelser i naturenKangerlussuaq - også kendt som Søndre Strømfjord -tilbyder en oplevelse der rækker langt udover de kendtestorbys ophold. Kun 4½ times flyvning fra København.Enestående natur med rigt dyreliv lige på polarcirklen ogkun 25 km fra Indlandsisen.LIDT OM KANGERLUSSUAQ / SØNDRE STRØMFJORD:Navnet betyder på grønlandsk den lange fjord. Fjorden er 185 km lang, ogKangerlussuaq Lufthavn, som er placeret i bunden af den, ca. 60 km nordfor Polarcirklen, er i dag hovedindfalds porten til Grønland, hvor mere end80% af alle tilrejsende passerer igennem lufthavnen.Det lille samfund med ca. 500 beboere har i dag bygdestatus, og alle er direktesåvel som indirekte afhængige af lufthavnens tilstedeværelse. Kangerlussuaqvar tidligere en amerikansk luftbase ved navn Sdr. Strømfjord, der den 1.oktober 1992 blev overdraget til Grønlands Hjemmestyre.Kangerlussuaq er pga. sin beliggenhed, langt fra kysten og tæt på Indlandsisenkendt for sit meget stabile vejr. Her er fastlandsklima med kolde vintreog varme somre med temperaturer fra -30 til +25 grader celsius.P R I S E R01.10.15 Ekstra01.04.16 dagPr. elev, fra 7950 335Pr. lærer, fra 9190 595Inkluderet:- Fly København - Kangerlussuaq t/r på økonomiklasse med Air Greenland- Skat og lufthavnsafgifter (forbehold for evt. brændstoftillæg)- Transfer lufthavn - indkvarteringssted t/r- 5 nætter på Vandrerhjemmet Old Camp eller Hotel Tuttu i 2-personersværelse med bad/toilet på gangen inkl. helpension. Sengetøj er inkl.,men håndklæder skal medbringes- Informationsmøde og moskusfotosafari26AKTIVITETER:Mulighederne er mange men variererefter årstiden.Moskussafari, sightseeing tur medbus i Kangerlussuaq, leje af mountainbike, udfl ugt til Indlandsisen og punkt660, udflugt til Russel gletscher,hundeslæde, isfi skeri, Nordlys (september- april), vandrerture på egenhånd f.eks. til Fossilslette, foredragom Grønland, bla. kultur, historie førog nu, samfundet i dag mod selvstændighedeller om fl ora og fauna.Vejledende regler til priserne:Flyprisen er afhængig af pladssituationen,og kan derfor ændre sig fra dagtil dag. Jo tidligere man bestiller - jobilligere er prisen. Vi kan derfor førstgive en præcis pris ved den endeligebestilling. Navneliste og betaling affl ybilletterne skal ske samtidig medbestillingen.INDKVARTERINGOld Camp består af 4 gennemrenoveredeældre træbarakker, hvoraf denene indeholder reception og kiosk.Hver bygning rummer 2 personersværelser, opholds- og spisestue,køkken samt bad og toilet på gangen.Tillæg for enkeltværelse til lærerne.Skolegrupper får så vidt muligt deresegen bygning. Old Camp er beliggendeca. 1,5 km fra lufthavnsterminalenog butik. Der er altid personale på OldCamp, som kan kontaktes.Hotel Tuttu et vandrerhjem beliggendepå den gamle baseside ca. 1km fra lufthavnsterminalen. Bygningener en 2 etagers bygning med 40store 2 personers værelser, opholdogspisestue, køkken samt bad ogtoiletfaciliteter på gangen. Tillæg forenkeltværelse til lærerne.


NORGE OG SVERIGE- praktiske oplysningerFRIREJSE I DANMARKFolkeskoler, friskoler, private grundskoler, amtsgymnasier, handelsgymnasier,visse stu denterkurser og heltidskurser til højere forbe redelseseksamen kanfå frirejse med DSB tog, færger og andet samt Privatbaner.Forhør om reglerne hos DSB Skole rejser på tlf. 2468 9157 (mandag - fredagkl. 10:00 - kl. 12:00) eller læs reglerne på www.dsb.dk.Har I ikke mulighed for frirejse, fremsender vi gerne et tilbud baseret påtransporten i Danmark eller tilbud med bus hjemmefra.VALG AF REJSERUTEVore rejser er baseret på udrejse fra enten Hirtshals (Color Line) eller Frederikshavn(Stena Line). Under priserne på de forskellige destinationer vil derfremgå hvilken rejserute, der er inkluderet i prisen. Ønsker I anden rejseruteførhør nærmere for anden pris.AKTIVITETERGennemførelsen af aktiviteterneer med forbehold forvejrforholdene, hvilket isærgælder sommeraktiviteternessæsonstart, som kan blive udskudtp.g.a. sne og kulde. Deter altid en god ide at medbringesportstøj og praktiske sko, oger det rafting eller kanoleje er etekstra sæt tøj også en god ide.INDFØRSEL AF MADIkke alle fødevarer må indføres til vore nabo lande og nogle kun i mindremængder.Reglerne ændres hele tiden, så kontroller altid de gældende regler hosturistkontorene på fax. 33163690 for Norge og tlf. 33301360 for Sverige.På langt de fl este af vore destinationer fi ndes kiosk eller supermarked forindkøb af daglig varer. Vi kan dog i fl ere tilfælde hjælpe med forudbestillingaf måltider i cafeteria, restau rant eller lign.SELVE OVERFARTENBilletter afl everes på rederiets billetkontor, hvor I får udleveret Jeres boardingkort.På boardingkortene står den enkelte deltagers navn. Har I bestiltsiddeplads i enten lounge eller restaurant, fremgår pladsnummer af boardingkortene.Bagagecontainere forefindes på kajen og skal være bestilt på forhånd.BUSTRANSPORTENBustransporten foregår hovedsagligt i lejet bus med norsk eller svensk chauffør,som kender veje og vejrforhold. Ved ankomsten til Sverige eller Norgeholder bussen ved kajsiden.Bus fra hjembyen! Få tilbud.PRISERVores arrangementer er baseret på det antal personer, som er nævnt iprislisterne. Priserne er baseret på min. 20 deltagere. Priserne er baseretpå ungdom u/16 år samt inkluderer to voksne personer til samme pris somunge. Er deltagerne ældre, må der betales tillæg jf. gældende regler. Bliver Ifærre eller fl ere deltagere end det angivne antal, laver vi gerne et specialtilbudpassende lige på Jeres gruppe. Eller ønsker I fl ere eller færre dage end deinkluderede, fremsender vi også gerne et specialtilbud.Color Lines priser er variable og afhængig af pladssituationen, og prisernemed Color Line i dette katalog er derfor kun vejledende. Men vi kan give ennøjagtig pris ved en forhåndsreservation.Priserne er baseret på fyldte hytter/lejligheder. Til visse destinationer kan derkomme tom-sengstillæg eller tillæg for andre type hytter.Alle priser er opgivet med forbehold fortrykfejl og prisændringer, som vi ingenindfl ydelse har på.LOGIDet vil være muligt at komme ind i hytterne/ lejlighederne efter kl. 15.00. Noglegange tidligere, hvis hytterne/lejlighederne er klar. Spørg ved ankomsten.Hytterne/lejlighederne skal forlades inden kl. 11.00. Der vil være mulighedfor at få bagagen opbevaret i receptionen. I nogle tilfælde kan I få lov til atbeholde en hytte/lejlighed indtil afrejsen. Dette aftales med receptionen.Sengelinned og håndklæder skal medbringes, men kan også lejes. Forhørnærmere. Skal bestilles på forhånd. Soveposer er ikke tilladt.Med mindre andet er angivet sørger grupperne selv for rengøring af hytterne/lejlighederne. Dog kan der i de fl este tilfælde bestilles slutrengøring direktepå stedet et par dage inden afrejse.LEJE AF SKI, KØB AF LIFTKORT O.S.V.Priser for leje af ski, støvler og liftkort oplyses for hver enkelt destination ogkan med fordel forudbestilles hos os. På de fl este destinationer opnås derogså grupperabat. Og ved forudbestilling er skiene klar ved afhentning, og Iundgår ventetid og kan hurtigt komme på skibakken.VISUMVær opmærksom på eventuelle deltagere,som ikke har dansk pas og behøvervisum. Det er gruppens eget ansvar athave de nødvendige papirer, såsompas og visum.FORSIKRINGVed rejse i Norden er lægebehandlingdækket via den nordiske konvention.Hjemtransport er KUN dækket, hvisman ikke er færdigbehandlet eller vedlægeordineret hjemtransport.Ved skirejse vil vi anbefale at tegne tillægsdækningfor skisport.Pr. 1. august 2014 er man ikke længeredækket af den danske sygesikring, ogdet er derfor meget vigtigt, at hver enkeltdeltager undersøger egen dækning.Vi vil klart anbefale at tegne rejseforsikring. Enten ved eget forsikringsselskabeller hos os/Europæiske Rejseforsikring. Vi fremsender gerne yderligereinformation og priser på rejseforsikring.28


NESET CAMPING- aktiviteter ved ByglandsfjordenOMRÅDETByglandsfjord ligger i Bygland Kommune i Setesdal, ca. 70 km fra Kristiansandog 2 km fra Neset Camping. Turmulighederne i den 150 km lange Setesdaler mange, og der er også mange forskellige typer aktiviteter.I bor i henholdsvis 4, 6 og 8 personershytter med el-varme, kogeplader ogkøleskab. Hytterne er enkle, og derer ikke indlagt vand.Neset Camping har en butik, hvorder er mulighed for at købe fornødenheder.Har campingpladsen ikkedet, I mangler, skaffer de det gerne.Neset Camping har et fællesrum tilfællesaktiviteter.Neset Camping tilbyder halv- oghelpension.SOMMERAKTIVITETERKano, mountainbikes, fi skeri, klatring,rappel ling og rafting. Elg- ogbæversafari, stenslibnings kursus,vandretur i fjeldene. Mineralsti, Mineralparkog Mineralmuseum. Tur meddampbåden "Bjoren", som starter vedByglandsfjord Station.INDKVARTERINGNeset Camping ligger lige ud til denskønne Byglandsfjord. Stedet er enveludstyret 4-stjernet campingpladsmed moderne sanitæranlæg medvaskemaskiner, tørretumbler, handicapfaciliteterog sauna. Derfor erstedet utrolig populært også grundetde mange aktiviteter, det hyggeligeværtspar og ikke mindst den storefl eksibilitet, der tilbydes.Pris pr. person VINTER SOMMER SOMMERAntal 04.04.16 02.05.16 15.08.16deltagere 29.04.16 17.06.16 28.10.1618 1185 1200 120024 1045 1055 105530 1005 1015 101542 910 920 92048 880 890 890Inkluderet:- Sejlads Hirtshals - Kristiansand t/r med Color Line- Bustransport Kristiansand - Neset Camping t/r- Ophold i hytter mandag - fredag- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringBEITOSTØLEN- Knut's HyttegrendOMRÅDETBeitostølen ligger 900m.o.h. og er et godtområde med aktivitetersåvel sommer som vinter.315 km fra Larvik og225 km fra Oslo fi ndervi dette smukke områdelige ved Jotunheimen.Knut's Hyttegrend ligger400 m fra BeitostølenCentrum ogfra skilifter ne.INDKVARTERINGSker i hytter/lejligheder af forskelligestørrelser. De fl este hytter/lejlighederindeholder bad og toilet, soverum meddyner og puder, TV, køle skab, komfur,opvaskemaskine, pejs og er udstyrettil selvhushold.VINTERAKTIVITETER320 km langrendsløjper medforskellige sværhedsgra der.21 alpinpister (3 grønne, 5blå, 8 røde og 5 sorte) med 9skilifte. Lysløjper som er tændt 2 dageom ugen. Snowboard park. Kanefartmed fakler, ridning, fjeldtur med leder,Pris pr. person VINTER SOMMERAntal 03.01.16 07.02.16 14.02.16 21.02.16 28.02.16 09.05.16 06.06.16 15.08.16deltagere 05.02.16 12.02.16 19.02.16 26.02.16 18.03.16 03.06.16 24.06.16 28.10.1616 1880 1880 2095 2130 2015 1525 1550 167524 1450 1450 1670 1700 1585 1120 1145 126532 1275 1275 1490 1520 1405 940 965 109040 1165 1165 1380 1415 1295 830 855 98048 1095 1095 1310 1340 1225 760 785 91029konkurrencer, telemarktreff, off pistekøring og skiskole. Skiområdet startermidt i Beitostølen centrum og strækkersig op til 1.100 m.o.h. på SøndreKnaushøgdi.SOMMERAKTIVITETERRafting, riverboard, klatring, vandreturemed og uden leder, højdebane,fl erkamp, bådudlejning og fisketure.Inkluderet:- Sejlads Frederikshavn - Oslo t/rmed Stena Line. Kahyt obligatoriskv/natsejlads. Eller København- Oslo med DFDS med pladsi 4-mands kahyt t/r mod tillæg,pr. person fra kr. 425,- (vinter),kr. 210,- (sommer)- Bustransport Oslo - Knut’s Hyttegrendt/r- Ophold i 8-personers hytter søndag- fredag (vinter)/søndag -torsdag (sommer)- Afgift til Rejsegarantifonden samtobligatorisk EU-ansvarsforsikring


VRÅDAL- trivsel i TelemarkVINTERAKTIVITETERVrådal Skisenter har i alt 15km alpinløjper af varie rendesværhedsgrad (7 grønne,4 blå, 2 røde og 2 sorte), 1stolelift, 1 T-træk og 3 tallerkenliftersamt 40 km lang rends løjper. Snekanonanlægder dækker 6 km pister,skiskole, snowboardpark, offpiste,vandre ture på snesko.OMRÅDETVrådal Hyttepark ligger 130 km fraLarvik og 170 km fra Kristiansand. 300m.o.h. i en skøn natur med udsigt tilHægefjell og søen Nisser. Hyggeligskov og udfordrende fjelde. Aktiviteterneer mangfoldige - her er nogetfor alle. Der er indkøbsmulighederkun 200 m fra hytterne.INDKVARTERINGDe moderne hytter er indrettet til 6personer. Alle er godt udstyret. Derer 2 soverum, begge med en dobbeltsengog en enkeltseng, bad/toilet,hyggelig opholdsrum med pejs og TV,komplet køkken med kaffemaskine,komfur/ovn, opvaskemaskine, køleskabog lille fryser. Solterrasse.Pris pr. person VINTER SOMMERAntal 03.01.16 31.01.16 07.03.16 04.04.16 23.05.16 15.08.16 19.09.16deltagere 29.01.16 05.02.16 18.03.16 20.05.16 24.06.16 16.09.16 28.10.1618 1460 1585 1585 1535 1645 1680 153524 1230 1355 1355 1295 1410 1445 129530 1105 1225 1225 1170 1280 1315 117042 960 1080 1080 1020 1135 1165 102048 910 1035 1035 975 1090 1120 975SOMMERAKTIVITETERFjeldvandring med eller uden guide,kanotur med eller uden guide, klatringog rappeling på Skandinaviens højesteklatretårn, bæver- og elgsafari,isætning og optagning af fiskegarn,beachvolley (turnering kan arrangeres),busturer, sejltur med MS FRAM.Straand Sommerland.Inkluderet:- Sejlads Hirtshals - Larvik t/r medColor Line- Bustransport Larvik - Vrådal Hytteparkt/r- Ophold i hytter søndag - fredag(vinter)/mandag - fredag (sommer)- Afgift til Rejsegarantifonden samtobligatorisk EU-ansvarsforsikringSETESDAL- aktiviteter for enhver smagOMRÅDETSetesdal Raftingsenterligger i naturskønne omgivelsermellem Evje ogByglandsfjord, ca. 70 kmfra Kristiansand og 7 km fraEvje. Setesdal Raftingsentertilbyder mange forskelligeaktiviteter i elv, fjord, skovog fjeld, og er beliggendeperfekt lige ved Syrveitsfossenog elven Otra.INDKVARTERINGSetesdal Raftingsenter har flere forskellige indkvarteringsmuligheder. Lavvo,den primitive form, som er 8-10 mands telte med tilhørende toilet- og badefaciliteterog med adgang til campingkøkken, derudover er der mulighed for atbo i hytter eller på vandrerhjem. Man bor typisk max. 7 personer sammen, ogbad/toilet fi ndes på gangene på vandrerhjemmet. Vandrerhjemmet har ogsået køkken, hvor man kan tilberede sin mad. Udenomsarealet er et fi nt grøntområde med fodbold-, basketball- og sandvolleyball baner, bordtennis og en12 m. høj klatrevæg.Let adgang til elvebreddenhvor det erskønt at tage sig endukkert, fiske ellergrille om aftenen.Der er også mulighedfor at tilkøbe halv- oghelpension.SOMMERAKTIVITETERRafting, pro-rafting,river-board, klatringog rappelling, bæver-og elgsafari,guidet kanoture,fiske safari, elvekajak, klatrevæg,mountainbike, bananbåd,3-kampbestående af bueskydning,luftgeværog øksekastning,fjeldtur mede l v e k r y d s n i n g , Team Challenges (opgaveløsning i naturen), cykeltur, kanopolo og vandkanoner. Besøg i Mineralpark, paintball og klatreskov mod tillæg.BEMÆRK!!!Prisen inkluderer aktiviteter under opholdetPris pr. personSOMMERAntal 04.04.16 02.05.16 15.08.16 04.04.16 02.05.16 15.08.16deltagere 29.04.16 17.06.16 28.10.16 29.04.16 17.06.16 28.10.16Lavvo telteHytter/vandrerhjem18 2690 2705 2705 2970 2985 298524 2625 2635 2635 2900 2915 291530 2585 2595 2595 2875 2880 288042 2500 2510 2510 2775 2790 279048 2470 2480 2480 2750 2760 2760Inkluderet:- Sejlads Hirtshals - Kristiansand t/r med Color Line- Bustransport Kristiansand - Setesdal Raftingsenter t/r- Ophold i Lavvo telte, hytter eller i fl ersengsværelser på vandrerhjemmetmandag - fredag- 6 valgfrie aktiviteter- Transport i forbindelse med aktiviteterne- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikringLiggeunderlag, lagen, sovepose, pude og håndklæder skal selv medbringes.Vælger man at bo i hytte eller på vandrerhjemmet skal liggeunderlag ikkemedbringes.30


HOVDEN- på toppen i SetesdalOMRÅDETHovden ligger 210 km fra Kristiansandog 230 km fra Larvik i en højde af800-1200 m.o.h.Hovden har det hele, høje fjelde,krystalklare søer og elve, så mulighederneer mange. Hovden ligger iSetesdal, lige før Har dangervidda.Hovden er stedet både for nybegyndereog de mere øvede skiløbere.Nybegyndere kan trygt boltre sig i"Tusseland", også selvom mørketsænker sig over skibakken, da denneer belyst om aftenen. For de mereøvede lokker alpinbakken med etvarieret udbud af løjper.Hovden har også sit eget badeland.3000 m 2 med indendørs tropeklima,sauna, solarium, 70 m lang vandrutschebane, grotter og vandfald samtboblebade.HOVDEN HØYFJELLSENTERLigger meget centralt kun 1 km fraalpinanlægget og lige op af langrendsløjperne.Ved Hovden Høyfjellsenterkan man bo i lejligheder, hyttereller en storhytte. I hovedbygningenved Hovden Høyfjellsenter er dermulighed for at samles om aftenentil hyggeligt samvær, og der er et parspillemaskiner og billardborde, mankan fornøje sig med.Hostellet med plads til 48 personer,fordelt på 24 rum med 2 køjesenge ihver. Store baderum, toiletter samt etstort køkken med opvaskemaskine,2 køleskabe og 1 fryser. Hostellet ermeget velegnet til store grupper.Hytter, 9 personer. 3 soverum med 3senge i hver. Toilet, dusch og sauna.Stue med pejs, spisekrog og TV.Godt udstyret køkken med opvaskemaskine,ovn, køle/fryseskab samtkaffemaskine. Solterrasse med bordog 4 stole.VINTERAKTIVITETER146 km lang rendsløjper medvarierende længder fra 4- 31 km. Alpinbakken meden høj deforskel på 420 m, 3stolelifte og 2 t-træk og 2 tallerkenlifte,totalt 27,5 km fordelt på 30 pister (10grønne, 4 blå, 11 røde og 5 sorte).Pris pr. person VINTER SOMMERAntal 03.01.16 17.01.16 31.01.16 28.02.16 06.03.16 09.05.16 15.08.16deltagere 15.01.16 29.01.16 12.02.16 04.03.16 18.03.16 17.06.16 28.10.16Hytter18 2110 2195 2195 2195 2195 1765 176527 1775 1860 1860 1860 1860 1430 143036 1520 1605 1605 1605 1605 1175 117545 1370 1450 1450 1450 1450 1025 1025Hostel24 1755 1840 1840 1840 1840 på forespørgsel48 1330 1415 1415 1415 1415 på forespørgselTerrænpark til snowboard, skiskole,snekanonanlæg som dækker 7 kmpister. Lysløjper både til langrend ogalpin. Vandretur på snesko. Norgeshøjest beliggende skøjtebane.SOMMERAKTIVITETERVandreture, fi sketure, kanosejlads,minigolf, Jernudvindingsmuseet,tennis, cykelture, rafting, fjeldklatring,rappelling, vildmarksaktiviteter.Inkluderet:- Sejlads Hirtshals - Kristiansandt/r med Color Line- Bustransport Kristiansand - Hovdent/r- Ophold i hytter eller hostel søndag- fredag (vinter) / mandag -fredag (sommer)- Afgift til Rejsegarantifonden samtobligatorisk EU-ansvarsforsikringGeilo- et pragtfuldt skiområdeUstedalen Hotell Geilo ligger med smuk udsigt over Ustedalsfjorden kun 350 m.fra Geiloheisen og 800 m. fra Geilo centrum. Højfjeldshotellet er et fantastiskudgangspunkt for turer i fjeldet og i varieret natur i Geilo.OMRÅDETGeilo ligger 800 m.o.h. og er et afNorges bedst udbyggede skiområdermed gode muligheder for skiløb påbegge sider af dalen men med fællesliftkort. 255 km fra Larvik og 242 kmfra Oslo finder vi dette skønne paradispå kanten af Hardangervidda.INDKVARTERINGUstedalen Hotell Geilo har mangefaciliteter så som svimming pool,sauna, solarium, fitnessrum, legerum,restaurant og bar samt gode konferencefaciliteter.Lige ved siden af hotellet ligger dethelt nybygget lejlighedskompleksGeilo Gaarden, som har 40 helt nyelejligheder af forskelligestørrelser, plads tilhenholdsvis 2, 4 og 6personer. Lejlighedernehar alle bad/toilet, køkkenmed køleskab, opvaskemaskineog komfurm/ovn. Man kan fritbenytte alle faciliteternepå hotellet.Der er mulighed for købaf halv- og helpension påhotellet.VINTERAKTIVITETER220 km langrendsløjper hvoraf50 km er i dal/skov og 170km er på fjeldet, alle medforskellige sværhedsgra der.39 alpinpister (10 grønne, 9 blå, 15røde og 5 sorte) med 20 skilifte (6stolelifte, 6 t-træk og 8 tallerkenlifte)samt 4 rullebånd. Lysløjper til bådelangrend og alpin, som er tændtemin. 4 aftener om ugen. Snowboardpark og pukkelpister. Skiskole. Snekanonanlægder dækker ca. 70% afalpinpisterne.Gratis skibus kører morgen og eftermiddagmellem skiområderne iGeilo.Pris pr. personVINTERAntal 03.01.16 31.01.16 28.02.16deltagere 29.01.16 12.02.16 18.03.1618 2535 2535 253524 2230 2230 223030 2070 2070 207042 1880 1880 188048 1820 1820 182031Inkluderet:- Sejlads Frederikshavn - Oslo t/r med Stena Line. Kahyt obligatoriskv/natsejlads. Eller København - Oslo med DFDS med plads i 4-mands kahyt t/r mod tillæg, pr. person fra kr. 425,- (vinter).- Bustransport Oslo - Geilo t/r- Ophold i lejligheder på Geilo Gaarden søndag - fredag. Sengelinned oghåndklæder er inkl.- Afgift til Rejsegarantifonden samt obligatorisk EU-ansvarsforsikring


GENERELLE BETINGELSERNedennævnte er uddrag af Lov omPakkerejser.Forbrugerrådet og Danmarks Rejsebureauforeninghar udarbejdet enfolder, som beskriver betingelsernefor deltagelse i pakkerejser somudleveres på bureauet.TILMELDINGTilmelding af en grupperejse kan skeskriftligt eller telefonisk. Tilmeldinger bindende for deltagerne, når EuroTourist v/Aalborg Rejsebureau ApShar modtaget bestillingen mundtligteller skriftligt.Tilmelding er bindende for Euro Touristv/Aalborg Rejsebureau ApS, nårdeltagerne har modtaget foreløbigbekræftelse.DEPOSITUMVed tilmelding indbetales et depositumpå 10% af rejsens pris, dogmindst kr. 300,- pr. person plus evt.gebyr for afbestillingsforsikring. Vedflyrejser er depositum mindst kr.500,- pr. person plus evt. gebyr forafbestillingsforsikring.RESTBETALINGCa. 6 uger før afrejsen fremsendesen opgørelse over restbeløbet, derskal være bureauet i hænde senest35 dage før afrejsen. Ved bestillingmindre end 2 mdr. før afrejsen skalhele rejsens pris betales med detsamme.EKSTRA YDELSEREnkelte ekstraydelser, såsom diverseteater- og sportsbilletter skal betalesved bestilling. Bemærk at visse ek straydelser ikke senere kan refunderesved afbestilling.AFBESTILLING AF HELEGRUPPENVed afbestilling indtil 8 uger før afrejseer depositum og evt. gebyr for afbestillingsforsikringtabt. Ved afbestillingmindre end 8 uger før afrejse er helerejsens pris plus evt. gebyr for afbestillingsforsikringtabt. Såfremt voreleverandører ikke opkræver det fuldebeløb, vil dette blive refunderet gruppenfratrukket et ekspeditionsgebyrpå min. kr. 1.000,-.AFBESTILLING PÅ GRUNDAF SYGDOMGruppen eller enkeltpersoner kansikre sig det indbetalte beløb ved attegne en afbestillingsforsikring, somdækker afbestilling ved akut sygdomhos den rejsende selv, den man borsammen med, forældre eller hjemmeboendebørn. Afbestillingsforsikringer ikke gældende ved graviditet,overanstrengelse, nervesygdommeo. l. Afbestillingsforsikringen er frivillig,men koster kun 4% af rejsens pris v/min. 10 personer på samme police.Euro Tourist er i forbindelse medtegning af afbestillingsforsikringgen forsikret hos Europæiske RejseforsikringA/S.Præmien skal betales sammen meddepositum for at være gældende.Afbestilling skal meddeles Euro Touristv/Aalborg Rejsebureau ApS udenugrundet ophold og inden gruppensafrejse. Afbestillingen acceptereskun i tilfælde af lægedokumentationpå den af Danmarks Rejsebureauforeninggodkendte formular,der tilsendes Euro Tourist v/AalborgRejsebureau ApS. Gebyr for erklæringpåhviler den rejsende.Præmien vil uanset årsag ikke blivetilbagebetalt.ÆNDRING I STØRRELSESåfremt gruppen kommer under detminimumsantal, der har betinget rejsenspris, forbeholder Euro Tourist v/Aalborg Rejsebureau ApS sig ret til atforhøje prisen i forhold til det aktuelleantal, uagtet evt. afbestillingsgebyr.Ved afbestilling af enkeltpersonermere end 35 dage før afrejsen mistesindbetalt depositum. Ved afbestillingmindre end 35 dage før afrejsen erhele rejsens pris tabt.FORSIKRINGPr. 1. august 2014 dækker det GuleSygesikringskort ikke længere sygdomog tilskadekomst på rejser i EU.Vi vil derfor anbefale, at man har enrejseforsikring, uanset hvor rejsengår hen. Forhør nærmere om de gældenderegler og mu lige forsikringer.REKLAMATIONEREventuelle reklamationer under enrejse skal fremsættes på destinationenover for arrangørens repræsentantpå stedet inden rimelig tid efter,at kunden har opdaget manglen.Manglende reklamation vil normaltmedføre tab af retten til senere erstatningskrav.Har kundens forholdikke kunnet løses tilfredsstillendegennem arrangørens afhjælpning pårejsen, kan kunden reklamere skriftligttil arrangøren inden rimelig tid efterrejsens afslutning. Kan reklamationerikke løses til kundens tilfredshed, kande indbringes for Rejse-Ankenævnet.Euro Tourist v/Aalborg RejsebureauApS er medlem af Danmarks Rejsebureauforeningog har derfor forpligtetsig til at opfylde kendelser, der erafsagt af Rejse-Ankenævnet.UDVIDETANSVARSFORSIKRINGEuro Tourist v/Aalborg RejsebureauApS er tilsluttet Danmarks Rejsebureauforeningsudvidede ansvarsforsikringhos Europæiske RejseforsikringA/S, DRF medlemsnr. A 0134.Euro Tourist v/Aalborg RejsebureauApS er registreret i Rejsegarantifondenunder nr. 1018.GRUPPELEDERGruppen vælger en leder, der erkontaktpersonen mellem gruppen ogEuro Tourist v/Aalborg RejsebureauApS. Da der ikke følger rejseleder medpå turen, er det gruppelederen, derer ansvarlig for, at gældende aftaleroverholdes af hele gruppen.ØVRIGE BETINGELSERMed mindre andet er nævnt, gælderde almindelige bestemmelser fordeltagelse i selskabsrejser, vedtagetaf Danmarks Rejsebureau Foreningog tiltrådt af forbrugerrådet.Rejsearrangøren optræder kun somagent for hoteller og de benyttedetransportselskaber og påtager sigintet ansvar for disses ændringer i fartplanerog lignende. Denne brochureer alene udfærdiget på rejsearrangørensansvar og forpligter ikke de herinævnte rederier og busselskaber, hvisrute benyttes under rejsen.PRISÆNDRINGArrangøren forbeholder sig ret til,under særlige omstændigheder, atforhøje den aftalte pris. Det er enbetingelse, at en forhøjelse beror pånye eller forhøjede skatter og afgifter,ændrede valutakurser eller andreomstændigheder, som arrangøreningen muligheder har for på forhåndat afværge.Basis for beregning af pristillæg kanvære et tidspunkt, der ligger forud forrejsens bestillingsdato. En forhøjelseskal normalt varsles snarest muligt ogmindst 14 dage før afrejse og må ikkeoverstige 10% af rejsens averteredepris. Såfremt disse betingelser ikkeer overholdt, kan den rejsende udenudgift afbestille rejsen.ÆNDRING I REJSEPLANENOpstår der begivenheder, som arrangørengodtgør ligger uden for hanskontrol, men som beviseligt vil påvir keen planlagt rejses forløb, har man rettil at ændre til andre hoteller, transportmidlereller tidstabeller (f.eks. vedforsinkelse), afbryde en påbegyndtrejse eller foretage andre ændringeri programmet. Hvis det er muligt, skalarrangøren meddele rejsedeltagerensådanne ændringer inden afrejsen, ogunder alle omstæn digheder så snartsom det er muligt.MANGLENDE UDNYTTELSEHvis en rejsedeltager udebliver fraanførte transporter eller på andenmåde udelader at udnytte de ydelser,som indgår i rejsen, kan godtgørelseikke kræves.AFLYSNING AF EN REJSEEn rejse kan af arrangøren aflyses pågrund af force majeure (katastrofe,strejke, optøjer, krigshandlinger ellerlignende), hvorved arrangøren erforpligtet til omgående at underrettede tilmeldte rejsedeltagere. Indstillesen rejse, skal den erlagte betaling tilbagebetalesuden fradrag. Derudovertilkommer der ikke rejsedeltagerennogen godtgørelse.DEN REJSENDES ANSVARAlle rejsende har pligt til at rette sigefter anvisninger fra rejseledere ogtransportfi rmaers personale. En rejsendeer ansvarlig for enhver skade,forårsaget ved overtrædelse af meddelteanvisninger eller foreskrifter.REJSEDELTAGERE ERFORPLIGTET TILa) at respektere ordensregler, gældendefor hoteller, transportmidler etc.b) at afholde alle omkostninger forevt. skader forvoldt på hytter, hoteller,transportmidler etc.c) at sørge for de for rejsen nødvendigepas, vaccinationer, visa m.v. Erder udenlandske nationaliteter blandtdeltagerne, skal det undersøges,hvilke regler, der gælder for disse tilog fra rejsemålet.FORBEHOLDPriserne er baseret på de på udarbejdelsestidspunktetkendte tariffer,fartplaner og valutakurser. Der tagesforbehold for ændringer og eventuelleprisforhøjelser.TILBUDTilbudet er fremsendt med forbeholdfor plads. Tilbudet er først bindende forEuro Tourist v/Aalborg RejsebureauApS ved genbekræftelse.Forbehold for trykfejl, 2014.VESTERBRO 89 • 9000 AALBORGTLF. 9812 7022 / 9811 3400 • FAX 9811 3944E-MAIL info@eurotourist.dkwww.eurotourist.dk32Medlem afDanmarks RejsebureauforeningRejsegarantifonden nr. 1018

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!