Views
3 years ago

Essen-Kalmthout.pdf

VERKEER en VERVOER in ESSEN, KALMTHOUT en ROOSENDAALLocomotief NS3768 staat gereedmet trein2132 (Roosendaal− AntwerpenCentraal) teEssen, 24 oktober1950. FotoA.M.S. Russell.Verkeer en vervoer inEssen, Kalmthout enRoosendaalMarius BroosEen gure vrijdagochtend in het najaar van 1909 omveertien minuten voor acht. De loketbeambte aande halte Wildert heeft al meer dan 100 kaartjes verkocht.Binnen enige minuten zal de ietwat vertraagdestoptrein 306 naar Antwerpen arriveren en hiereven halt houden. Op het perron staan korven volboter en eieren, omgeven door boerinnen in brederokken en voorzien van een zwarte sjaal. Boerengehuld in een dikke jas en schuifelend in scheefgelopenschoenen overstemmen hier en daar het geheel.Weldra zal dat alles zich in de rijtuigen hijsen,waarin zich ook al de marktgangers van Essen bevinden.En wie weet hoeveel mensen er nog inKalmthout, Kapellen en Ekeren zullen opstappen…Forensen per treinDe trein gaf aan de boeren en boerinnen uit deverre regio rond Antwerpen de mogelijkheid omhun schamele inkomen te vergroten. Daarnaastwaagden zich steeds meer arbeiders aan de reis.Sinds 1887 konden zij tegen een goedkoop abonnementstariefde dagelijkse werkliedentrein naarde haven van Antwerpen nemen. Een dokwerkerverdiende nagenoeg het dubbele van een daglonerop het platteland. En de aantrekkingskrachtvan de haven op de arbeidskrachten uit de dorpenwerd steeds groter. In 1900 bedroeg het uurloon50 centimen, zodat zij in de zomermaandendagelijks 6 frank en op een winterdag 4 à 5 frankmee naar huis brachten. 1Dat zij daarvoor heel vroeg moesten opstaan,werd op de koop toe genomen. Een twaalfurigewerkdag betekende soms meer dan zestien uurvan huis, vooral als men dan nog eens een heeleind moest lopen naar en van het station in Essenof Kalmthout. Veel werknemers zakten − zelfs op1

Essen
Von-Essen-Super-Contractors
NeuroVisionen 7 - Universitätsklinikum Essen
Essen - Germany Essen - Germany - KelCon Congresses ...
April 28th - 30th Essen. - GEBIN
IN a class oF THeIR oWN - Messe Essen
Elisabeth Hospital Essen Welcomes You
Foreign trade fairs - Messe Essen
Essen, 10 – 14 January www.deubau.de
A magnet to visitors of SECURITY Essen - Security-Forum
Programme overview for sponsors and exhibitors - 3rd ITLT Essen ...
20 April 2013 Congress Center Essen 3rd ITLT Essen 2013