Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten

cursussenencongressen.nl
  • No tags were found...

Congres Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten

Congres Behandeling van traumabij kinderen en adolescentenSchokkende gebeurtenissen zijn voor kinderen altijd ingrijpend,maar leiden meestal niet tot blijvende psychische schade. Bij eenderde van de kinderen ontwikkelen zich wel symptomen, die eendiepgaande en langdurige invloed hebben op hun dagelijksfunctioneren, hun gezondheid en hun veiligheid. Om die kinderengoed te helpen is de Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie(TG-CGT) ontwikkeld, die naast CGT ook modules voor systemischwerken en mindfullness omvat. Het is een systematische behandelaanpak,die een concrete leidraad biedt voor de behandeling vangetraumatiseerde kinderen.Het congres biedt een uitgebreid raamwerk voor de diagnostiekvan posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressie, angst enandere traumagerelateerde symptomen en voor het opstellen vaneen flexibel, individueel afgestemd behandelplan.bestemd voorHet congres Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten is bestemd voorpsychotherapeuten, psychologen, ortho pedagogen, psychiaters en anderehulpverleners die met kinderen en adolescenten werken.accreditatieAccreditatie is aangevraagd bij:• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)• Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)• Nederlandse Vereniging voor Psychologen (NiP) & Kind & Jeugd (NiP-K&J)• Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FgZP)• Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)

More magazines by this user
Similar magazines