Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten

cursussenencongressen.nl
  • No tags were found...

Congres Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten

Inschrijfkaart: Congres Behandeling van trauma bij kinderen en adolescentenJa, ik schrijf me in voor hetcongres Behandeling van traumabij kinderen en adolescentenop vrijdag 11 september 2009in de Jaarbeurs in Utrecht.Deelnamekosten bedragen€ 295,- per persoon (incl. btw).Werkzaam bij:Functie:Voorletter(s): Tussenvoegsel(s):Achternaam: m/v*Adres (privé/zakelijk*):Keuze werkcollegesKeuze 1: 1 2 3Keuze 2: 1 2 3Postcode en plaats:Telefoonnummer:Ja, ik bestel het boek Behandelingvan trauma bij kinderen enadolescenten (ISBN 978 90 313 5068 1,prijs € 35,50).Emailadres:Registratienummer voor accreditatie (indien van toepassing):Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaand adres):Ja, ik neem een abonnement ophet tijdschrift Kind en AdolescentPraktijk (ISSN 1571-4136, jaar abonnementparticulieren € 69,75,jaarabonnement instellingen€139,25).Adres:Postcode en plaats:Datum: Handtekening:Ja, ik meld mij aan voor demaandelijkse emailnieuwsbriefCursussen & Congressen.Levering en diensten geschieden volgens de voorwaarden van Springer Uitgeverij, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossier 321007635op 1 januari 2008. De voorwaarden staan op www.bsl.nl of worden door de koper op diens verzoek toegezonden. Prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzend- enadministratiekosten. Ondergetekende is bekend met de annuleringsvoorwaarden.* Omcirkelen wat van toepassing is.CM09C214 A B C D E

More magazines by this user
Similar magazines