Programma - Quartz

quartztransmuraal.nl
  • No tags were found...

Programma - Quartz

Op dinsdag 3 december organiseren wij een symposium over de vele veranderingen inde zorgsector. Een aantal boeiende sprekers geeft u graag inzicht in zorginnovaties, deverschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn en de andere rollen die zorgaanbiedersin het nieuwe zorglandschap gaan vervullen. Kortom, een symposium dat zeer demoeite waard is als u voorbereid wilt zijn op de veranderingen die komen gaan. Wij biedenbovendien een interactieve bijeenkomst. U heeft volop gelegenheid om vragen te stellen,discussie te voeren en gezamenlijk de ontwikkelingen te vertalen naar de eigen dagelijksepraktijk. De naam van het symposium is dan ook ‘Mijn rol als zorgaanbieder in de regioHelmond in 2015’ .De volgende sprekers nemen u mee:Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland en mede-auteur vanhet boek ‘Diagnose zorginnovatie’.De zorg als bron van waardecreatie, economische groei en welvaartUitdaging is om het innovatiepotentieel in de zorg aan te boren. Innovatie draagt immersbij aan de kwaliteit van leven en de vitaliteit en participatie van burgers en patiënten.Zorginnovaties kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het verhogen van de (arbeids)productiviteit en werkgelegenheid. In plaats van een kostenpost wordt zorg hiermee eenbron van waardecreatie, economische groei en welvaart voor onze samenleving.Lidwien Bernsen, hoofd Huisartsopleiding Radboudumc, voorheen huisarts te Gemert.Mogelijkheden en uitdagingen voor de huisartsWe gaan toe naar een participerende samenleving, waarin de burger (patiënt) meer eigenverantwoordelijkheid krijgt. Minder patiënten naar de tweede lijn, GGZ onderverantwoordelijkheid van de gemeenten. Patiënt centered care dichtbij huis! Dat zijn deuitdagingen waarvoor zowel de eerste als tweede lijn staat. Welke ideeën leven er in deeerste lijn, is zij opgewassen tegen de verschuiving van taken zoals de minister die voor ogenheeft? Waar liggen de mogelijkheden en uitdagingen?Janko de Jonge, neuroloog en voorzitter Kamer vrij Beroep namens de Orde van MedischSpecialistenNieuwe vormen van ondernemerschapDe komende jaren staan wij met elkaar voor een enorme uitdaging om ervoor te zorgendat de zorg in Nederland van dezelfde hoge kwaliteit blijft en voor iedereen toegankelijk is.Dit vraagt om een andere benadering, een andere manier van denken. Niet de organisatiemaar de inhoud van de zorg en de maatschappelijke rol van het ziekenhuis en de medischspecialist moeten het uitgangspunt zijn, met de zorgverzekeraar als bewaker en inkoper vande zorg. Herinrichting van de zorg met een andere rol van de medisch specialist en de patiëntvergen nieuwe vormen van ondernemerschap. Ook passeren de meest recente ontwikkelingenrondom de integrale bekostiging en het fiscaal ondernemerschap voor medisch specialistende revue.16.30 uur Inschrijving17.00 uur Woord van welkomdoor Kees Wolse,Raad van Bestuur Elkerliek ziekenhuis17.10 uur Innovatie in de zorgdoor Michel Schaik,directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland18.00 uur Veranderingen eerstelijns zorg in 2015door Lidwien Bernsen, hoofd Huistarts opleidingRadboudumc Nijmegen18.20 uur Veranderingen tweedelijns zorg in 2015door Janko de Jonge,neuroloog en voorzitter Kamer vrij Beroepnamens de Orde van Medisch Specialisten enWesselman Accountants | Belastingadviseurs18.40 uur Interactiefmet Lidwien Bernsen, Michel van Schaiken Janko de Jonge19.00 uur Afsluitingdoor Kees Wolse,Raad van Bestuur Elkerliek ziekenhuis19.15 uur Buffet

More magazines by this user
Similar magazines