De positie van de medisch specialist

quartztransmuraal.nl
  • No tags were found...

De positie van de medisch specialist - Quartz

De positie van de medischspecialistin het huidige zorglandschap• Convenant overheid en veldpartijen• Bekostiging medisch specialistische zorg• Nieuw beheersmodel: honorariumplafond• Transitiefase 2012 – 2015• Overgang naar integrale bekostiging19 e Grande Conférence Verona 2013


De positie van de medischspecialistbinnen de ziekenhuisorganisatie• Behoud professionele autonomie• Behoud fiscaal ondernemerschap• Vorming van collectieven• Declareren via het ziekenhuis• Vaststelling van honorariumplafond• Verdeelmodel met differentiatie19 e Grande Conférence Verona 2013


De positie van de medisch specialisti.r.t. maatschappelijke ontwikkelingen• Toenemende verantwoordelijkheid voor kosten,doelmatigheid en kwaliteit van de zorg• Concentratie van complexe zorg en minder frequentebehandelingen• Zorgbehoefte in de (wijde) regio verandert19 e Grande Conférence Verona 2013


De positie van de medisch specialistin de toekomst• Medisch deskundig: zorg van hoge kwaliteit• Sociaal betrokken: goede relatie met patiënt enverwijzer• Maatschappelijk bewust: verantwoorde en doelmatigezorg19 e Grande Conférence Verona 2013

More magazines by this user
Similar magazines