Memoria AGAMFEC 2005 - Asociación Galega de Medicina Familiar ...

agamfec.com
  • No tags were found...

Memoria AGAMFEC 2005 - Asociación Galega de Medicina Familiar ...

ACTIVIDADES DA AGAMFEC 2005XUNTA DIRECTIVA ENTRANTEPresidente: Manuel Domínguez SardiñaVicepresidentas: Maria Jesús Freiria TatoFlora Miranda PenaSecretario: Enrique Nieto PolTesorera: Maria Nuñez TemesVogal de Docencia: Ricardo Iglesias LosadaVogal de Investigación: Mª Victoria Martin MiguelVogal de Prensa: Jesús Sueiro JustelVogal de grupos de Traballo: Raimundo GulinVogal do PAPPS: Mª José Veleiro TenreiroVogal de Médicos xóvenes: Begoña Peiteado GarridoVogal de Residentes: Alberto Touceda.XUNTA DIRECTIVA SAINTEPresidente: Pablo Vaamonde GarcíaVicepresidentes: Jesús Combarro MatoManuel Domínguez SardiñaTesorera: Flora Miranda PenaSecretaria: Ana Castaño CarouVogal de prensa: Jesús Sueiro JustelVogal de Relacions coa semFYC: María Jesús Freiria TatoVogal de docencia: María Carmen Fernández Merino.Vogal de investigación: Susana Aldecoa LandesaVogal do PAPPS: María José Veleiro TenreiroVogal de Grupos de Traballo: Mª José Torres GrelaVogal de residentes: Ana Arceo TuñezEsta Xunta Directiva da AGAMFEC foi elexida na Asemblea Xeral o 24 de Novembro do 2005.Destaca a creación da Vocalía de Médicos Xóvenes.GRUPOS DE TRABAJOooooooooComunicación e Saude. Ana Carvajal de la Torre.Hipertensión Arterial. Manuel Domínguez Sardiña.Diabetes. Fco. Javier García Soidán.Demencia: Mª Carmen Fernández Merino.Cirurxía Menor na Atención Primaria Aida Méndez Baliñas.Atención a Muller. Abel Coutado Méndez.Abordaxe do Tabaquismo. Felisa Domínguez Grandal.Dislipemias. Alberto del Álamo Alonso.Páx. 1 de 3


oooooooPatoloxía Osteo-articular na Atención Primaria. Carlos Eirea Eiras.Patoloxía Respiratoria. César Rodríguez Estévez.Coidados Paliativos. David VaquerizoUrxencias. Fernando Souto MataRisco Cardiovascular. Luis Fransi GalianaGrupo de violencia domestica. Rosana Izquierdo FernándezAlcohol Jacinto Mosquera NogueiraACTIVIDADES DE LA AGAMFECCONGRESOS Y JORNADAS:• Organización do XXV Congreso Nacional de Medicina de Familia y Comunitariacelebrado en Santiago de Compostela do 23 ó 26 de novembro do 2005.• Organización do Curso de Postgrado de Habilidades Avanzadas en Medicina deFamilia, impartido fundamentalmente por grupos de traballo da AGAMFEC, con solicitudede acreditación autonómica e aval da Universidade de A Coruña, desenrrolado durante ocurso 2004-2005, co seguinte programa:o Obradoiro de Probas funcionais respiratoriaso Curso de infiltraciónso A informática nas ciencias da saúdeo Telemedicinao Obradoiro de soporte vital avanzadoo Obradoiro de coidados paliativoso Obradoiro de comunicación e saúdeo Ecografíao Osteoporoseo Curso de Cirurxía Menoro Proxectos de investigacióno Manexo da insulina en APo Obradoiro de cefaleas• Organización das VII Xornadas de Residentes, celebradas en febreiro do 2005 enSantiago de Compostela. Obradoiros impartidos: Coidados paliativos: atención nos últimosdías; Ferramentas de diagnóstico y tratamento en ORL; Abordaxe da InsuficienciaCardíaca; McGyver: recursos alternativos en situacións de urxencia. Mesa redonda sobre“Saídas profesionais para os médicos de familia”.• Organización da IV Xornada de Primavera da AGAMFEC, coa participación dos gruposde traballo da AGAMFEC, en maio do 2005 en Santiago de Compostela. Obradoirosimpartidos: Curso básico de Cirurxía Menor en Atención Primaria, Recursos alternativos ensituacións de urxencia: McGyver, Dubidas do médico de familia ante o doente contuberculose, Entrevista clínica nos trastornos depresivos, Vértixe Posicional ParoxísticaBenigna: diagnóstico e tratamento.• Acreditación dos Casos Clínicos presentados na páxina www.fisterra.com, e publicación en“Cadernos” dos mellores casos clínicos.• Participación na Xornada sobre Racionalidade de Control do Gasto Farmacéutico enGalicia, celebrada en Santiago de Compostela o 26 de maio do 2005 con Consello deContas, Colegios de Médicos y Farmacéuticos, Asociación de Defensa da Sanidade Pública,AGAMFEC, Dirección Xeral de Farmacia da Consellaría de Sanidade, Dirección General deFarmacia del Ministerio e Partidos políticos (PP, PSOE, BNG)• Colaboración coa Fundación Foro Permanente Gallego-Iberoamericano de la Salud ySEMERGEN, na organización dunha xornada de Atención Primaria durante a II edición delSalón Internacional de la Salud.Páx. 2 de 3


• Colaboración na mesa La Medicina Cardiovascular en Atención Primaria conSemergen, Semg, a Universidade de Santiago de Compostela e o Complexo HospitalarioUniversitario de Santiago de Compostela.OUTRAS ACTIVIDADES• Creación da I Beca AGAMFEC da vogalía de investigación da AGAMFEC.• Creación de Becas para residentes no XXV congreso semFYC celebrado en Santiago deCompostela.• Participación no Programa Galego de Alimentación e Actividade Física Saudable daSubdirección Xeral de Información, Prevención e Control de Enfermedades da Xunta deGalicia.• Participación con semFYC no proyecto ECOE.• Participación con semFYC no proyecto AP 21 do Ministerio de Sanidad y Consumo.• Participación con semFYC no proxecto Portfolio, que trata de impulsar temasrelacionados coa docencia.• Participación con semFYC na posta en marcha en Galiza dos proxectos CardioAlert eCardioSalud• Participación con semFYC no desenvolvemento do proxecto Atlas Virtual de Cardiología.• Promoción da V Semana sen Fume en colaboración con semFYC e o PAPPS.• Participación nas Xuntas Directivas da semFYC como membro da mesma.• Participación nas Reunións de Residentes da semFYC• Presentación na Facultade de Medicina de Santiago de Compostela das II Jornadas deMedicina de Familia y Comunitaria para estudiantes de Medicina que tiveron lugardurante o XXV Congreso semFYC celebrado en Novembro en Santiago de Compostela.• Participación nas XIII Xornadas de Primavera semFYC coa participación nos Grupos desociedades y nun grupo de expertos sobre “Reflexión sobre modelos de congresos SemFyC”• Xornadas RediAP Galicia. Abril 2005. Santiago de Compostela..• Formalización dun convenio de colaboración con UNICEF Galicia dirixido a protección edefensa dos dereitos da infancia e promoción da lactancia materna, a través daparticipación en Cadernos de AP e nos congresos organizados pola AGAMFEC.• Contactos con Médicos sen Fronteiras apoiando a Campaña de Acceso a MedicamentosEsenciais.• Posicionamiento crítico da AGAMFEC sobre o Novo Modelo de UrxenciasExtrahospitalarias e sobre a Xerencia Única.• Colaboración coa Plataforma 10 minutos.• Contactos coa Universidade de Santiago de Compostela para comezar a colaborarimpartindo obradoiros dende os Grupos de Traballo da AGAMFEC.PUBLICACIONES• Publicación trimestral da revista Cadernos de Atención Primaria incluída no ÍndiceMédico Español.• Publicación do Libro Curso de Habilidades Avanzadas en Atención Primaria• Posta en marcha de la página web de la asociación: www.agamfec.comFdo: Mª Jesús Freiria Tato (vicepresidenta de AGAMFEC)Páx. 3 de 3

More magazines by this user
Similar magazines