FIAT

interaction.cz
  • No tags were found...

TIPY A INFORMACE NEJEN PRO LAKOVNY - Interaction

04 colorexpertcz 022013 05R Ů Z N ÉCOBRA V BARVÁCHSPIES HECKERNěmecká společnost Hollister’s pod vedením Volkera Sichlera sezabývá výrobou unikátních motocyklů v malých sériích. Spoustachromu, oceli, kožené sedačky a výrazně zakřivená řídítka jsoutypickými znaky těchto chopperů. Každý stroj je originál s jedinečnouaurou a úžasným zážitkem z jízdy.Dokonalé tvary a ruční práceHi-TEC pro extra leskPro Cobru je typické velké množství chromu,široká a hluboká řídítka a designovélakování v odstínu DEEP-RED. Pro dosaženíbrilantového povrchu bylo aplikovánoněkolik vrstev vrchního průhledného laku.Požadovanou dokonalost a vysokou kvalitulakování splnil vybraný výkonný systém Hi-TEC od Spies Hecker .Výsledkem kombinace nejlepších materiálůa výborného řemeslného zpracování jetento jedinečný stroj.Cobra v kalendáři Spies Hecker 2014Ovšem tím to všechno zdaleka nekončí.Následovala vzrušující tvorba kalendáře„Passions 2014“ a videa, na která se můžetepodívat na: http://www.youtube.com/user/InteractionCZS obrovským důrazem na kvalitu a detailjsou ručně vyráběny a montovány veškeréčásti stroje, od rámu po kola. Od prvotníhonápadu přes jeho převedení do reality až pozávěrečné úpravy, odborníci a velcí idealistév Hollister’s s mimořádným nadšením dovádísvé představy k dokonalosti.Kromě designu a výkonu, se tito expertizaměřují také na bezpečnost. Je to jedenz mála výrobců motocyklů, mající celoevropskéschválení ES, které povoluje jízdu naevropských silnicích.Strategie se vyplatilaV roce 2002 byl Hollister‘s Phantom oceněnna týdnu Bike Daytona jako nejkrásnějšímotocykl na světě. Od té doby firma vzkvétalas rostoucím počtem zákazníků, kteříprojevili zájem o jejich ručně vyráběné originálníkousky. Nyní prodávají své stroje domnoha zemí Evropy a po celém světě, jakonapř. do Indie, Saudské Arábie a Austrálie.Ve světě motorek, Sichler a jeho tým patřímezi nejvíce kreativní a spolehlivé výrobcena světě.Hollister’s Cobra!Unikátní kousek, vyrobený speciálně proSpies Hecker, byl opravdovou výzvou. Designinspirovaný kostrou hada je přímodech-beroucí. Rám, ocelové díly a typickéotočné rameno byly vyrobeny přímo namístě včetně hliníkových kol s paprsky.Technické údajeMotor: TP 1212,1 l objem válcůVýkon: 90 kW / 120 kVáha: 285 kgKola: 11 palců (přední)11,5 palce (zadní)


06 colorexpertcz 022013 07M A N A G E M E N TT E C H N O L O G I EETIKA v podnikáníNOVÉ VÝZVYEtika není nahodilou vědou, která by vznikla nedávno, ale má kořenyuž ve starověké antice. Etika, jako věda o morálce, je velmi široké téma,které prostupuje nejen obyčejný život člověka, ale zasahuje také dopodnikatelské sféry a prolíná se tak veškerou lidskou činností.díky příliš silné orientaci na zvyšování profitu a získávání moci. Nastavujíse tak nové normy - co je dobré pro podnikatele a jeho firmu,je zkrátka dobré.Málokdo již dnes buduje dobré jméno firmy a dbá morálních zásad.Vše se podřizuje pouze maximalizaci zisku a to za každou cenu.Není ale divu, když jsme si vytvořili prostředí, ve kterém jsou všichnihodnoceni a odměňováni pouze za měřitelné výkony. Na kvalitativníhodnoty jaksi již nezbývá prostor. Nezřídka se tak můžeme setkats korupcí, klamavou reklamou nebo třeba šířením pomluv o konkurencis cílem ji poškodit a získat na trhu jakousi výhodu. V obchodnímvztahu je to např. záměrně špatná platební morálka, nedodržovánísmluvních dohod, nedostatečná kvalita odvedené práce atd.Vnímáme výše zmíněné stále ještě za neetické chování nebo je to jižběžná součást našeho života?Rostoucí využívání inovativních materiálů, jako jsou slitiny hliníku, karbonová vláknači tvrzená ocel v konstrukci vozidel má své důsledky v autoopravárenském průmyslu.I nástroje je nutné používat odděleně.Kladiva, hoblíky, brusné kotouče používanépro opravy hliníku nesmí přijít do stykus ocelovými částicemi. Stejně jako bruskas odsáváním. Brusné kotouče a podložnétalíře z nerezové oceli jsou ideální. Je tedyzřejmé, že pokud chcete například odstranitdůlky z hliníkového dílu, potřebujetezařízení, které se k tomu výhradně používá.Rostoucí potřeba školeníS morálkou se setkáváme na každém kroku, aniž si to vždy uvědomujeme.Morálka je předpokladem společenského života a zjednodušujejej tím, že v mnoha situacích se nemusíme rozhodovat vždyznovu a předem promýšlet své činy, např. jestli za zboží v obchodězaplatit nebo ho ukrást. Dává nám jistotu v tom, co máme oddruhých lidí čekat a zároveň vymezuje hranice naší svobodě, aby senestala libovůlí či zvůlí.V následujících letech se lakovny budousetkávat s dnes ještě neznámými materiály,což bude mít velký vliv na vývoj opravárenskýchmetod. Ovšem některé materiálybudoucnosti známe již dnes. Mezi ně napříkladpatří 0,4 mm silné blatníky z vysokopevnostníoceli.Karbonová vlákna - materiál budoucnostiKarbonová vlákna, plasty, široká škálakovových slitin - to vše vyžaduje větší všestrannostlakovny. Snad nejvýznamnějšízměna přichází nyní s rostoucím využitímkarbonu. Nic není tak lehké a pevné jakokarbonová vlákna. To je důvod, proč automobilovýprůmysl bude mít tendenciuchýlit se k tomuto materiálu, a to zejménav souvislosti s nízkými emisemi a alternativnímipohony. Nicméně lakovny, které sejiž dnes připraví na příchod nových materiálů,budou rozhodně ve výhodě.pravidla a bezpečnostní požadavky. Mezině patří dostatečný a odvětrávaný prostor,správné nástroje používané výhradně nahliník a potřebné znalosti a dovednosti.Pozor při opravách hliníkuPři opravách hliníkových dílů, si musí býtkarosář jistý, že žádné ocelové částice čiprach nebudou kontaminovat daný díl. Tomůže způsobit kontaktní korozi a proto jedůsledné oddělení nezbytné.„Ještě důležitější než vybavení, jsou odbornéznalosti. Nové technické výzvy jižnyní požadují zvláštní školení, a proto jsmerozšířili naši akademii o nová témata“, vysvětlujeMichal Kirchner, vedoucí školicíhotýmu Interaction.V budoucnu se počítá i se změnou strukturypracovních sil na lakovnách. Již nyní jenutné začít uvažovat například o specialistechna opravy hliníku. Tak budou lakovnypřipraveny nejen na již existující výzvy, aletaké na ty, které teprve přijdou.Podnikatelská etika nejen že tvoří hodnoty firmy vůči vnějšímuokolí, ale také poskytuje měřítko hodnot zaměstnancům a spoluutvářípodnikovou kulturu. Dá se chápat jako soubor zásad slušnéhojednání s obchodními partnery nebo jako vztahy s konkurencí, přidodržování nepsaných pravidel. Všechny organizace jsou však složenyjednotlivci s odlišnými charakteristikami morálního rozvoje, cožse také na podnikatelské kultuře projevuje.Hybnou silou, která může etiku v podnikání utlačovat do pozadí,je konkurenční boj a to především v dobách krizí, kdy firmy snázopouští zásady férového jednání. Neetické konflikty vznikají hlavněEtika v podnikání by neměla být něčím, co je dobré jen v doběprosperity, když si to může firma dovolit. Skutečně morální firmyse eticky chovají před krizí, v době krize i po ní. Ve všem bychomměli zohledňovat morální rovinu, neboť svým jednáním přispívámek morálce celé společnosti. Vše, co uděláme, dobré či zlé, senám vrátí.Nové metody opravAle lze moderní materiály, jako právě zmíněnákarbonová vlákna opravovat? Neboje lepší tyto díly rovnou vyměnit? Vždyzávisí na použitém materiálu, velikosti poškozenía důležité jsou i pokyny výrobce.Servisy se stále více setkávají s vozidly,která mají části karoserie vyrobené z hliníku.Opravy takových dílů však mají svá


12 colorexpertcz 022013 13T R E N DY / Z A J Í M AV O S T IP R O D U K T YSPRAY MAXŽIVOT PRO LAKVE SPREJISPIECIÁLNÍ VÍČKO S ADAPTÉREMNOVINKA NA EVROPSKÉM TRHU»»»»»»»Konec nepohodlnému nalévání materiálů,neustálému rozlévání a plýtvání. Myslete vdnešní době ekonomicky! Toto nové speciálnívíčko zajistí rychlé, přesné a pohodlnédávkování. Zároveň zefektivní celý proceslakování. K dostání výhradně u Interaction.Podívejte sena ilustrační video:Ze svého pobytu v USA v roce 1956 si PeterKwasny přivezl nápad a znalosti na výrobulaků ve spreji, kterou o dva roky zahájil vNěmecku. Pod tehdejším názvem Kwasny &Vogelsang KG vzkvétala firma díky úspěšnévýrobě laků ve spreji a lakovacích tužek proautoopravárenský průmysl. Roku 1963 sePeter Kwasny osamostatnil a v nově vytvořenémsídle v Gundelsheimu založil společnostPeter Kwasny GmbH.V roce 1966 vyjela z linky první soupravaAuto-K sprejový set, „lakovna ve velikosti plechovky“.Od té doby se společnost již 45 letvyvíjí na mezinárodně orientovaného specializovanéhoprodejce na technologicky nejvyššíúrovni. Požadavkem je a zůstává proměnitkomplexní technologie na produkty,které jsou příjemné pro uživatele a umožňujíjednoduchou, čistou aplikaci laků ve spreji sespolehlivým výsledkem.S tvůrčími inovacemi pokračuje každýmdnem v psaní historie úspěchu ve věci „technologielaků ve spreji“. V současné době jižve druhé generaci a samozřejmě vždy s vědomímodpovědnosti a spolehlivosti německéhopodniku, který je 100% rodinnýmmajetkem.Technologie laků ve spreji Spray Max• Specifická technologie rozprašovací hlavy,ventilů a pohonného plynu• Dvousložková technologie: lak a vytvrzovacíprostředek (tužidlo) v jednom spreji• Rozprášení plochého nástřiku jako u stříkacípistole, avšak méně prostřiku• Jemné, rovnoměrné rozprašování podvysokým tlakem• Nezávislost na lakovací kabině, stříkacípistoli a přípojkách stlačeného vzduchu• Mnohotvárné možnosti použití jako např.osobní a užitkové automobily, průmysl,stavba, zemědělství, železniční doprava,letecká doprava…• Rychlé, nákladově výhodné zpracování sespolehlivým výsledkem• Spray Max Lack Repair: kompletní produktovýa modulový systém• Ideální doplněk k lakovací kabině a stříkacípistoliNaše společnost již více jak 5 let nabízí produkty Kwasny v uceleném sortimentu.Nejvíce se však soustředí na technologii Spray Max, která je vhodná pro profesionályve svém oboru.Zasychání uzávěru, komplikované otevírání,nepřesné odměřování,… že vám jsou tytopojmy dobře známy? Interaction přichází natrh s dokonalým řešením.Inovativní víčka s adaptérem zajistí pohodlnédávkování díky ergonomickému tvaru,jednoduše se ovládají a jsou určena prorůzné druhy plechovek o objemu 2,5 a 5 l.Odměření materiálu je s nimi snadné a přesné.Navíc v kombinaci s váhou a míchacímprogramem CRplus zrychlí proces lakovánía uspoří čas. Odměřování ředidel, tužidel čilaků nikdy nebylo snadnější.Podívejte se na ilustrační video, které naleznetena: http://www.youtube.com/user/InteractionCZVýkonný plnič Spies HeckerFlexibilní aplikace, vysoký výnos, vždy dokonalý podklad - Výkonnýplnič Permasolid® HS 5320 je vhodný pro všechny typy oprav.Dnešní doba klade čím dál vyšší nároky a jednoduchá aplikace,rychlé schnutí a zaručená spolehlivost se rychle staly standardem.Spies Hecker jako jeden z lídrů trhu přichází s novým Výkonným systémemHi-TEC. Plnič Permasolid® HS 5320 společně s podkladovýmilaky Hi-TEC 480 a třemi vrchními průhlednými laky HS 8055, 8650a 8034 tvoří dokonalé a ucelené řešení pro všechny typy oprav.Rychlé schnutí, vyšší produktivitaPlnič na akrylové bázi se vyznačuje vysokým obsahem pevnýchčástic, což zaručuje jeho nižší spotřebu. Také zajišťuje vynikající absorpcipřestřiku, stejně jako dobré vyrovnání povrchu. Aplikuje sev jedné až třech vrstvách s míchacím poměrem 5:1 s tužidly Permasolid®VHS.Kromě šedé a černé je produkt dostupný i v bílém provedení. S těmitotřemi barevnými variantami se skvěle přizpůsobí jakémukolipodkladovému laku.Schváleno výrobci automobilůJelikož automobilky čím dál více ověřují kvalitu lakovacích materiálůa systémů pro lakovny, je jejich doporučení stále důležitější.Spies Hecker Permasolid® HS 5320 je spolehlivý a efektivní produkt,který právě tato doporučení v souladu se specifikacemi výrobcůvozidel získal.


Vždy nejrychlejší– s Permahydem ® Hi-TECVždy nejrychlejšíVždy nejrychlejší– s Permahydem ® Hi-TEC– s Permahydem ® Hi-TEC Vždy nejrychlejší– s Permahydem ® Hi-TECBuďte rychlejší s inovativními podkladovými laky Permahyd ® Hi-TEC 480.Jeden a půl vrstvy v jednom kroku, krátké odvětrání a rovnou lze nanášet vrchní průhledný lak.Zkrácení času aplikace, eliminace mezi-odvětrání a urychlení celkového procesu - výhodylakovací řady Permahyd ® Hi-TEC jsou patrné na první pohled.Buďte rychlejší s inovativními podkladovými laky Permahyd ® Hi-TEC 480.Jeden a půl vrstvy v jednom kroku, krátké odvětrání a rovnou lze nanášet vrchní průhledný lak.Zkrácení času aplikace, eliminace mezi-odvětrání a urychlení celkového procesu - výhodySpies Hecker lakovací – vždy řady nablízkuPermahyd ® Hi-TEC jsou patrné na první pohled.Buďte rychlejší s inovativními podkladovými laky Permahyd ® Hi-TEC 480.Jeden a půl vrstvy v jednom kroku, krátké odvětrání a rovnou lze nanášet vrchní průhledný lak.Zkrácení času aplikace, eliminace mezi-odvětrání a urychlení celkového procesu - výhodylakovací řady Permahyd ® Hi-TEC jsou patrné na první pohled.SH_HiTEC2013_210x297_CZ.indd 1Interaction s.r.o. • Komerční zóna Nupaky • www.interaction.czSpies Hecker – vždy nablízku6/4/13 Interaction 9:21 AM s.r.o. • Komerční zóna Nupaky • www.interaction.czSpies Hecker – vždy nablízkuSH_HiTEC2013_210x297_CZ.indd 16/4/13 9:21 AMSH_HiTEC2013_210x297_CZ.indd 1Interaction s.r.o. • Komerční zóna Nupaky • www.interaction.czSpies Hecker – vždy nablízku6/4/13 9:21 AMINTERACTION s.r.o., sídlem Komerční 467, 251 01 NupakyTel.: +420 251 817 493, Fax: +420 323 602 122interaction@interaction.cz, www.interaction.cz

More magazines by this user
Similar magazines