09.08.2015 Views

Barnabók

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Epli.


Fiskur.


Górilla á dansleik.


Mávar.


Glaður fíll með kórónu.


Api.


Kríur.


Önd meðpípu.


Lítill fíll ífeluleik.


Flóðhestur.


Fíll.


Hæna að geraeitthvað semer bannað.


Gæs á tjörn aðelta brauð.


Hamstur aðlæðast.


Snigill aðborða laufblað.


Dúfa að hugsamálin.


Hundur aðhlusta á jazztónlist.


Ljón að hvílasig.


Lúðrasveit.


Galdranorn aðsegja eitthvaðhræðilegt.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!