Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - Pedagogiczna ...

pbw.katowice.pl
  • No tags were found...

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - Pedagogiczna ...

24. JAK ZOSTAĆ dyplomowanym? : jeszcze o awansie zawodowym // Głos Nauczycielski. -2010, nr 39, dod. "Prawne dylematy", s.(3)-(4)25. KAZIMIEROWICZ, MarekAutoprezentacja w awansie zawodowym / Marek Kazimierowicz // Nowe w Szkole. -2003, nr 6, s.19-2126. KAZIMIEROWICZ, MarekAutoprezentacja / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s.19-21Autoprezentacja nauczyciela przed komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną.27. KAZIMIEROWICZ, MarekRozwój nauczyciela poprzez awans zawodowy / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. -2008, nr 4, s. 20-2428. KRAWCZONEK, MagdalenaOpiekun nauczyciela stażysty / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10,s.23-2429. NOWAKOWSKI, MarianPlan rozwoju zawodowego : dotyczący awansu na stopień nauczyciela dyplomowanegoobejmujący okres od 1.09.2002 r. do 31.05.2005 r. / Marian Nowakowski // Lider. - 2004,nr 7-8, s.11-1230. OKONOWSKA, HalinaWspółpraca opiekuna z podopiecznym / Halina Okonowska, Dorota Ozimek // Bibliotekaw Szkole. - 2003, nr 12, s.2-6Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza. Opiekun stażu nauczyciela kontraktowego.31. OKONOWSKA, HalinaAwans zawodowy nauczyciela : słownik niektórych terminów i pojęć / HalinaOkonowska, Dorota Ozimek // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s.36-3732. POWINNOŚCI eksperta // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 6, dod. "Bliżej Prawa", s.(II)33. RATYŃSKA-OLECHNOWSKA, KrystynaAwans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego /Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1,s.8-10Omówienie wymagań kwalifikacyjnych w świetle Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.34. RATYŃSKA-OLECHNOWSKA, KrystynaAwans zawodowy bibliotekarza : na stopień nauczyciela dyplomowanego po nowemu /Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 2-935. RATYŃSKA-OLECHNOWSKA, KrystynaDokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopieńnauczyciela dyplomowanego : wskazówki i propozycje . [Cz. 1] / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Ewa Sułek-Mulawa // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s.4-10

More magazines by this user
Similar magazines