Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - Pedagogiczna ...

pbw.katowice.pl
  • No tags were found...

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - Pedagogiczna ...

36. RATYŃSKA-OLECHNOWSKA, KrystynaDokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopieńnauczyciela dyplomowanego : wskazówki i propozycje. Cz. 2 / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Ewa Sułek-Mulawa // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s.1-637. RATYŃSKA-OLECHNOWSKA, KrystynaDokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopieńnauczyciela dyplomowanego : wskazówki i propozycje. Cz. 3 / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Ewa Sułek-Mulawa // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s.5-1338. RATYŃSKA-OLECHNOWSKA, KrystynaWskazówki do planu rozwoju dla bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczycieladyplomowanego / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10,s.3-539. RECHNIO, BeataCo, gdzie i jak? - czyli porządkujemy teczkę / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. -2006,nr 31/32, s.17Dokumentacja "na dyplomowanego"40. RECHNIO, BeataCo, gdzie i jak? - czyli porządkujemy teczkę (2) / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. -2006, nr 33, s.13Dokumentacja "na dyplomowanego"41. RECHNIO, BeataCzas na sprawozdanie / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 16, s.13Porady dot. sporządzenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.42. RECHNIO, BeataJak o tym napisać? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 30, s. 11Przykłady wybranych zadań i ich opisu (dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopieńnauczyciela dyplomowanego)43. RECHNIO, BeataJak opracować plan rozwoju? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 35, s.1344. RECHNIO, BeataKłopotliwe teczki / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 51-52, s.27Porady dot. awansu zawodowego nauczycieli (dokumentowanie zadań, kompletowanie "teczki")45. RECHNIO, BeataNie daj się emocjom : miniporadnik czyli słów kilka o stażu i dokumentacji / BeataRechnio // Głos Nauczycielski. -2007, nr 8, s.1346. RECHNIO, BeataO programie raz jeszcze / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 48, s.13Autorski program nauczyciela w systemie awansu zawodowego.

More magazines by this user
Similar magazines