ZBIGNIEW HERBERT

pbw.katowice.pl

plik pdf - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w KatowicachFilia w Bytomiuul. Armii Krajowej 54B41-909 Bytomtel. 32 286 23 52e-mail: bytom@pbw.katowice.plwww.bytom.pbw.katowice.plZBIGNIEW HERBERTzestawienie tematyczne w wyborze nr 1/2012za lata 1967-2011na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiuoprac. Bożena Zwierzyńska i Wioleta BożekI. WYDAWNICTWA ZWARTE I ICH FRAGMENTY1. BALCERZAN, EdwardPoezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2, Ideologie artystyczne / Edward Balcerzan. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. – S. 220-254 : Poeta wśródideologii artystycznych współczesności (Zbigniew Herbert)Sygn. 23109/II, 23110/II2. BARAŃCZAK, StanisławPomyślane przepaście : osiem interpretacji / Stanisław Barańczak ; posłowie IreneuszOpacki ; w układzie i opracowaniu Jolanty Tambor i Romualda Cudaka. – Katowice :Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1995. – S. 134-155 : Cnota, nadzieja, ironia : ZbigniewHerbert : „Pan Cogito o cnocie”Sygn. A-47373. BŁOŃSKI, JanRomans z tekstem / Jan Błoński. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. – S. 59-87 :Tradycja, ironia i głębsze znaczenieSygn. 22548, 226524. BORTNOWSKI, StanisławJak uczyć poezji? / Stanisław Bortnowski. – Warszawa : „Brictius”, 1992Sygn. 37013M.in. na przykładzie wierszy Herberta „Podróż do Krakowa”, „Nike, która się waha”,„Kamyk”5. BORTNOWSKI, StanisławJak uczyć poezji? / Stanisław Bortnowski. – Wyd. 2. - Warszawa : „Stentor”, 1998Sygn. 38619M.in. na przykładzie wierszy Herberta „Podróż do Krakowa”, „Nike, która się waha”,„Kamyk”


6. BUŁAWA, IrenaRozmowa z sumieniem : „Głos wewnętrzny” Zbigniewa Herberta / Irena Buława // W:Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum / Irena Buława, MariaKubiczek, Barbara Stworowa. – Wyd. 2. - Godziszka k/Bielska-Białej : „Cerinwest”, 2001.– S. 31-32Sygn. 399137. BUŁAWA, IrenaRozmowa z sumieniem : „Głos wewnętrzny” Zbigniewa Herberta / Irena Buława // W:Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum / Irena Buława, MariaKubiczek, Barbara Stworowa. – Godziszka k/Bielska-Białej : „Cerinwest”, 2000. – S. 31-32Sygn. 395328. BURKOT, StanisławSpotkania z poezją współczesną / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolnei Pedagogiczne, 1977. – S. 117-137 : Zbigniew HerbertSygn. 17017, 17018„U wrót doliny”, „Apollo i Marsjasz”, „Dlaczego klasycy”9. CHRZANOWSKI, MaciejInterpretacje wierszy : liceum / Maciej Chrzanowski. – Warszawa : „Skrypt”, 2004. – S.156-164 : Zbigniew HerbertSygn. 40682„Dlaczego klasycy”, „Pieśń o bębnie”, „Pan Cogito a ruch myśli”, „Przesłanie PanaCogito”10. DUDEK, JolantaPoeci polscy XX wieku. Cz. I / Jolanta Dudek. – Kraków : „Impuls”, 1994. - S. 195-221 :Zatopiony w ciemnych promieniach ziemi... : o poezji Zbigniewa HerbertaSygn. 37075, 3728211. GAŁCZYŃSKA, ElżbietaA słowa jak ziarna… : wybór konspektów lekcji języka polskiego w kl. IV-VIII / ElżbietaGałczyńska, Romuald Jabłoński. – Płock : Zakład Wydawniczo-Usługowy MarianGałczyński, 1995. – S. 262-265 : Zbigniew Herbert – „Pan od przyrody”Sygn. 3809612. KORNHAUSER, JulianUśmiech Sfinksa : o poezji Zbigniewa Herberta / Julian Kornhauser. - Kraków : Wydaw.Literackie, 2001Sygn. 4009113. KUBICZEK, MariaScenariusze lekcji języka polskiego w klasie VI szkoły podstawowej : propozycjametodyczna / Maria Kubiczek, Barbara Stworowa, Dorota Szulc. – Godziszka :„Cerinwest”, 1998. – S. 190-191 : „Pudełko zwane wyobraźnią”, pudełko zwanekomputeremSygn. 3953414. KUNCEWICZ, PiotrAgonia i nadzieja. T. 3, Poezja polska od 1956 / Piotr Kuncewicz. - Warszawa : „BGW”,2


1993. – S. 219-226 : Zbigniew HerbertSygn. 34856/III15. KWIATKOWSKI, JerzyKlucze do wyobraźni / Jerzy Kwiatkowski. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Wydaw.Literackie, 1973. – S. 360- 374 : Imiona prostotySygn. 1045316. LATAWIEC, KrystynaPoezja jako gra znaczeń : o wierszach Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta / KrystynaLatawiec // W: Poezja w szkole średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. – Warszawa-Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1995. - S. 39-53Sygn. 37754, 3829517. LIGĘZA, WojciechPrzedmioty i współczucie : o „Elegii na odejście pióra atramentu lampy” ZbigniewaHerberta / Krystyna Latawiec // W: Poezja w szkole średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. – Warszawa-Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1995. - S. 114-133Sygn. 37754, 3829518. ŁOJEK, MieczysławPoetyckie rozważania o narodzie w utworach Czesława Miłosza „Naród” i ZbigniewaHerberta „Rozważania o problemie narodu” / Mieczysław Łojek // W: Lekcje poezjiw szkole średniej : propozycje analizy i interpretacji porównawczej wybranych utworówpoetyckich. Cz. 2 / pod red. Stanisława Żaka. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne, 1993. - S.104-120Sygn. 3755719. ŁUKASIEWICZ, JacekPoezja Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolnei Pedagogiczne, 1995Sygn. 37807/P, 37960/P20. MACIEJEWSKI, JanuszZbigniew Herbert : „U wrót doliny” / Janusz Maciejewski // W: Czytamy wiersze / wybór,oprac. i wstęp Janusz Maciejewski. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : LudowaSpółdzielnia Wydawnicza, 1973. – S. 370-377Sygn.10270, 1035921. MATUSZEWSKI, RyszardZ bliska : szkice literackie / Ryszard Matuszewski. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. –S. 248-261 : Nad „Wierszami zebranymi” HerbertaSygn. 22966, 2306122. OPACKA-WALASEK, DanutaEtyka – nie polityka : o wierszu Zbigniewa Herberta „Msza za uwięzionych” / DanutaOpacka-Walasek // W: Liryka polska XX wieku : analizy i interpretacje / pod red.Włodzimierza Wójcika przy współudziale Ewy Tutaj. - Katowice : Wydaw. UniwersytetuŚląskiego, 1994. – S.111-127Sygn. 3733423. POEZJE Zbigniewa Herberta / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : BibliotekaWysyłkowa, 2006Sygn. 42137/P3


24. POZNAŃSKI, JacekInterpretacje wierszy : gimnazjum / Jacek Poznański. – Warszawa : „Skrypt”, 2004. - S.116-125 : Zbigniew HerbertSygn. 40681„Kamyk”, „Pan od przyrody”, „Sprawozdanie z raju”, „O dwu nogach Pana Cogito”,„Dusza pana Cogito”, „Pan Cogito a ruch myśli”25. POZNAWANIE Herberta 2 / wybór i wstęp Andrzej Franaszek. - Kraków : Wydaw.Literackie, 2000Sygn. 40087/II26. PRZYBYLSKI, RyszardTo jest klasycyzm / Ryszard Przybylski ; wstęp Maria Janion. - Warszawa : „Czytelnik”,1978. - S. 124-175 : Między cierpieniem a formąSygn. 1801927. ROGOZIŃSKI, JulianPreteksty : szkice o współczesnej poezji polskiej / Julian Rogoziński ; [wybrał i wstępemopatrzył Ryszard Matuszewski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.- S.169-175 : O poezji Zbigniewa Herberta : Pan Cogito i kamykSygn. 2956928. SANDAUER, ArturPoeci czterech pokoleń / Artur Sandauer. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1977. – S. 313-341 : Głos dzielony na czworo : rzecz o Zbigniewie HerbercieSygn. 1693429. SCENARIUSZE lekcji języka polskiego : klasa IV szkoły średniej / zebrałai przysposobiła do druku Barbara Stworowa. – Goleszów : „Innowacje”, [1995] . – S. 234-261Sygn. 37554Propozycje zajęć m.in. w oparciu o wiersze „Tren Fortynbrasa”, „Apollo i Marsjasz”,„Dlaczego klasycy”, „Przesłanie Pana Cogito”30. SŁAWIŃSKI, JanuszZbigniew Herbert : „Tren Fortynbrasa” / Janusz Sławiński // W: Czytamy utworywspółczesne : analizy / Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, JanuszSławiński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. - S. 29-46Sygn. 6733, 677031. STWOROWA, BarbaraLekcje biologii w wierszu Zbigniewa Herberta pt. „Pan od przyrody” : wywiad / BarbaraStworowa // W: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum / MariaKubiczek, Barbara Stworowa. – Godziszka : „Cerinwest”, 2001. – S. 163-165Sygn. 3991432. STWOROWA, BarbaraPosiew i owocowanie : „Pan od przyrody” Zbigniewa Herberta / Barbara Stworowa // W:Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum / Maria Kubiczek, BarbaraStworowa. – Godziszka : „Cerinwest”, 2001. – S. 166-167Sygn. 3991433. STWOROWA, BarbaraZbigniew Herbert – poeta kultury : „Tren Fortynbrasa” (eksplikacja) / Barbara Stworowa //W: Scenariusze lekcji języka polskiego : klasa IV szkoły średniej / zebrała i przysposobiła4


do druku Barbara Stworowa. – Goleszów : „Innowacje”, [1995] . – S. 234-239Sygn. 3755434. TRZNADEL, JacekHańba domowa : rozmowy z pisarzami / Jacek Trznadel. - Wyd. 5 popr. i rozsz. - Lublin :„Test” ; Białystok : „Versus”, 1990. – S. 181-223 : Wypluć z siebie wszystko : rozmowaze Zbigniewem Herbertem (9 lipca 1985)Sygn. 3390535. TRZNADEL, JacekPłomień obdarzony rozumem : poezja w poezji i poza poezją : eseje / Jacek Trznadel. -Warszawa : „Czytelnik”, 1978. - S. 124-133 : Herberta apokryf ironiczny. - S. 134-142 :Kamieniowanie mądrościSygn. 17965, A-401036. WSPÓŁCZEŚNI polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 3, G-J/ oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. – Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – S. 230-235 : Herbert ZbigniewSygn. 36898/III/P37. WYKA, KazimierzRzecz wyobraźni / Kazimierz Wyka. - Wyd. 2 rozsz.- Warszawa : Państwowy InstytutWydawniczy, 1977. – S. 177-185 : Składniki świetlnej struny. – S. 573-578 : „TrenFortynbrasa”Sygn. 1709038. WYKA, KazimierzSkładniki świetlnej struny : o „Strunie światła” Zbigniewa Herberta / Kazimierz Wyka //W: Literatura współczesna : konteksty interpretacyjne / wybór i oprac. Andrzej Z.Makowiecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 109-118Sygn. 34292II. ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH39. ADAMCZYKOWA, ZofiaO poetyckiej wyobraźni dzieci w wieku szkolnym / Zofia Adamczykowa // GULIWER. -2005, nr 1, s. 115-119Rozwijanie wyobraźni poetyckiej uczniów kl. VI (na kanwie wiersza Zbigniewa Herberta„Pudełko zwane wyobraźnią”)40. ALVAREZ, Alfred„Nie walczysz, to umierasz” / Alfred Alvarez ; tł. z ang. Adam Szostkiewicz //TYGODNIK POWSZECHNY. – 1999, nr 16, dod., s. I,VI41. ANTONIUK, MateuszZbigniew Herbert i poezja lamentacyjna / Mateusz Antoniuk // POLONISTYKA. - 2007,5


nr 4, s. 26-31Wczesna poezja Zbigniewa Herberta. Wiersz „Poległym poetom”42. BALCERZAN, EdwardZbigniew Herbert a poeta w pewnym wieku / Edward Balcerzan // AKCENT. - 2009, nr 1,s. 12-21Poetyckie echa konfliktu Herberta i Miłosza („Pan Cogito a poeta w pewnym wieku”,„Chodasiewicz”, „Do Czesława Miłosza”)43. BALUCHOWA, AlicjaKrytyka tematyczna / Alicja Baluchowa // POLONISTYKA. – 1992, nr 5, s. 277-280„W pracowni malarza”44. BARAN, AnnaTwórczość Zbigniewa Herberta : międzyszkolny konkurs literacki / Anna Baran, AnnaJurga-Rychlińska, Bogusława Wajdzik // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2006, nr 10, s. 22Konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych45. BARAN, AnnaO szkolnych zmaganiach z toposem duszyczki / Anna Baran // POLONISTYKA. - 2001,nr 9, s. 542-548Tu m.in. „Brzeg” i „Dusza pana Cogito”46. BERNACKI, MarekAnaliza wiersza „Podróż” Zbigniewa Herberta / Marek Bernacki // POLONISTYKA. -2004, nr 6, s. 42-4547. BERNATOWICZ, PiotrNike i pomniki / Piotr Bernatowicz // POLONISTYKA. – 2011, nr 8, s. 27-31„Nike, która się waha”48. BIAŁA, AlinaZbigniewa Herberta trylogia o etyce / Alina Biała // POLONISTYKA. - 1999, nr 4, s. 224-22949. BONOWICZ, WojciechHerbert : dzieło nie zamknięte / Wojciech Bonowicz // ZNAK. - 1998, nr 12, s. 166-17050. BORTNOWSKI, StanisławMoralne i polityczne gry z wierszami Zbigniewa Herberta / Stanisław Bortnowski //JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. - 1996/1996, nr 1, s. 41-5551. CARPENTER, BogdanaZbigniewa Herberta lekcja sztuki / Bogdana Carpenter ; tł. z ang. Magda Heydel //TYGODNIK POWSZECHNY. – 1999, nr 16, dod., s. II-III52. CHAŁOŃSKA, JoannaKilka uwag na temat kompozycji maturalnych esejów interpretacyjnych : interpretacja„Testamentu” Zbigniewa Herberta / Joanna Chałońska // JĘZYK POLSKI W SZKOLEŚREDNIEJ. - 1995/1996, nr 4, s. 34-4453. CHRZĄSTOWSKA, Bożena„Skoczyć wzwyż...” : przesłanie ks. Janusza St. Pasierba / Bożena Chrząstowska //POLONISTYKA. - 1999, nr 4, s. 236-239Motyw śmierci w poezji J. Pasierba i Z. Herberta54. CHRZĄSTOWSKA, Bożena6


Herbert w liceum - dzisiaj / Bożena Chrząstowska // POLONISTYKA. - 2007, nr 4, s. 42-4455. CZAPCZYK, PawełCo boli Pana Cogito? / Paweł Czapczyk // POLONISTYKA. - 1998, nr 6, s. 363-36656. DEDECIUS, KarlUprawa filozofii : Zbigniew Herbert w poszukiwaniu tożsamości / Karl Dedecius //PAMIĘTNIK LITERACKI. – 1981, z. 3, s. 217-25257. DUDEK, Jolanta„Wierny niepewnej jasności” : o poezji Zbigniewa Herberta : część II / Jolanta Dudek //RUCH LITERACKI. - 1996, z. 6, s. 729-74258. DZIADEK, AdamObraz jako interpretant : na przykładzie polskiej poezji współczesnej / Adam Dziadek //PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2001, nr 2, s. 127-148Obrazy Pietera Bruegela Starszego a twórczość Z. Herberta, A. Wata, T. Różewicza,S. Grochowiaka, E. Brylla59. FIAŁKOWSKI, TomaszBaudeler, czyli Herbert oczami łapsów / Tomasz Fiałkowski // TYGODNIKPOWSZECHNY. - 2005, nr 45, s. 1360. FIUT, AleksanderJęzyk wiary i niewiary : o poezji Zbigniewa Herberta / Aleksander Fiut // TYGODNIKPOWSZECHNY. – 1993, nr 5, s. 7-861. FRANASZEK, Andrzej„A pod każdym liściem rozpacz” / Andrzej Franaszek // TEKSTY DRUGIE. - 1997, nr 1-2,s. 245-268Cierpienie, ból i lęk w poezji Herberta62. FRANASZEK, Andrzej„Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice” : o późnej poezji Mistrzów / AndrzejFranaszek // POLONISTYKA . - 1999, nr 4, s. 196-202Starość i śmierć w poezji Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta63. FRANASZEK, AndrzejPo dwóch stronach lustra / Andrzej Franaszek // POLITYKA. - 2006, nr 30, s. 60-6264. FRANASZEK, AndrzejRóża w czarnych włosach : o jednym wierszu Zbigniewa Herberta / Andrzej Franaszek //TYGODNIK POWSZECHNY . – 1997, nr 27, dod., s. VII„Przysięga”65. FRANASZEK, AndrzejSiódmy anioł : Rok Herberta / Andrzej Franaszek // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2008,nr 8, s. 3666. FRANASZEK, AndrzejTo będzie zupełnie jak w tem życiu było : zaświaty u Herberta, Różewicza, Miłosza /Andrzej Franaszek // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2000, nr 45, s. 1567. FRANASZEK, AndrzejWłócznia anioła : uroczystości ku czci Zbigniewa Herberta w Sienie / Andrzej Franaszek //TYGODNIK POWSZECHNY. - 2008, nr 25, s. 34-357


68. FRANASZEK, AndrzejZ ostatniego peronu wszechświata / Andrzej Franaszek // TYGODNIK POWSZECHNY. –1999, nr 43[44], s. 1269. FRANASZEK, AndrzejZdanie rozłożyste jak dąb / Andrzej Franaszek // TYGODNIK POWSZECHNY. – 1998,nr 32, s. 1, 770. GRABOWSKI, ArturHermes jako psychoanalityk : Herbert z Freudem na Akropolu / Artur Grabowski // ZNAK.- 2009, nr 1, s. 107-122Eseje „Labirynt nad morzem”71. GRONEK, BarbaraPtasia natura duszy / Barbara Gronek // POLONISTYKA. - 2001, nr 10, s. 601-606Propozycja cyklu lekcji z wykorzystaniem m.in. wiersza „Pan Cogito. Aktualna pozycjaduszy”72. GRONEK, BarbaraWędrowiec, który podąża z Manczy / Barbara Gronek // JĘZYK POLSKI W LICEUM. -2008/2009, nr 2, s. 35-46Interpretacja porównawcza wierszy „Don Kichot” Grochowiaka i „O dwu nogach PanaCogito” Herberta73. HEANEY, SeamusOkiem kamyka? : Zbigniew Herbert czytany przez irlandzkiego noblistę / Seamus Heaney; z ang. tł. Magda Heydel // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2009, nr 49, s. 35Szkic z antologii „Poeci czytają Herberta”74. HERBERTOWA, KatarzynaMistrz, uczeń i rany: Zbigniew Herbert - Czesław Miłosz dzieje przyjaźni i konfliktu /Katarzyna Herbertowa ; rozm. przepr. Maciej Tabor // TYGODNIK POWSZECHNY. -2006, nr 45, s. 975. HERBERTOWA, KatarzynaZbyszek nie był pomnikiem / Katarzyna Herbert ; rozm. przepr. Andrzej Franaszek //TYGODNIK POWSZECHNY. - 2008, nr 44, dod., s. III76. HERBERT-ŻEBROWSKA, HalinaLubił szukać guza : Zbigniew Herbert w oczach siostry / Halina Herbert-Żebrowska ;rozm. przepr. Andrzej Franaszek // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2008, nr 31, s. 32-3377. HERTZ, PawełDroga na Południe : o edukacji, podróżach i „Labiryncie nad morzem” Herberta / PawełHertz ; rozm. przepr. Tomasz Fiałkowski // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2000,nr 52/53, s. 1978. HOSTYŃSKI, LesławMistrz i uczeń : O Henryku Elzenbergu i Zbigniewie Herbercie / Lesław Hostyński //TYGODNIK POWSZECHNY. – 1999, nr 16, dod., s. III, VIII79. IMPEROWICZ-JURCZAK, MałgorzataHerbertowska lekcja „czytania obrazu” : „Martwa natura z wędzidłem” / MałgorzataImperowicz-Jurczak // POLONISTYKA. - 2007, nr 4, s. 32-3680. JACHIMCZAK, Barbara WandaPan od poezji : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi (29 XI8


1924 - 28 VII 1998) / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr4, s. 28-3081. JANIAK, AgnieszkaCzy powiodła się próba rozwiązania mitologii? : interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta/ Agnieszka Janiak // WARSZTATY POLONISTYCZNE. - 1997, nr 3, s. 90-9682. JANOWSKA, IlonaCzy przebaczyć znaczy zapomnieć? : scenariusz lekcji historyczno-polonistycznejdla klasy trzeciej gimnazjum / Ilona Janowska, Jolanta Niżnikowska // JĘZYK POLSKIW GIMNAZJUM. - 2006/2007, nr 1, s. 89-101Temat: „17 IX 1939 roku w oczach historyków i poety - czy przebaczyć znaczyzapomnieć?”83. JASTRUN, TomaszPan Herbert : zmarł wybitny polski poeta / Tomasz Jastrun // POLITYKA. - 1998, nr 32,s. 4184. KALENDARIUM życia Zbigniewa Herberta / oprac. Przemysław Czapliński, PiotrŚliwiński // TYGODNIK POWSZECHNY. - 1999, nr 16, dod., s. VII85. KAMIŃSKA, MariaProste słowo Zbigniewa Herberta / Maria Kamińska // POLONISTYKA. - 1995, nr 6,s. 428-431Propozycja zajęć dot. wiersza „Dęby”86. KAMIŃSKA, UrszulaDylematy emigrantów : na podstawie wybranych wierszy Zbigniewa Herberta / UrszulaKamińska // DRAMA. - Z. 43 (2002/2003), s. 14-17Scenariusz dwugodzinnych zajęć dla klasy maturalnej z wykorzystaniem metody dramy87. KASTELIK-HERBUŚ, AgnieszkaJak oswoić dla uczniów poezję współczesną? / Agnieszka Kastelik-Herbuś // JĘZYKPOLSKI W GIMNAZJUM. - 2006/2007, nr 2, s. 28-34Propozycje zajęć dot. wierszy M. Białoszewskiego („Ja stróż latarnik nadajęz mrówkowca”) i Z. Herberta („Pan Cogito a pop”)88. KĄDZIELA, PawełEdytorstwo jest pasjonującym zajęciem / Paweł Kądziela ; rozm. przepr. Irena Janowska-Woźniak // NOWE KSIĄŻKI. - 2010, nr 10, s. 4-7Wywiad z autorem monografii bibliograficznej Zbigniewa Herberta89. KIJONKA, TadeuszZbigniew Herbert 1924-1998 : od początku sobą / Tadeusz Kijonka // ŚLĄSK. – 1998,nr 9, s. 590. KISIEL, MarianNa odejście Poety / Marian Kisiel // ŚLĄSK. - 1998, nr 9, s. 2691. KOC, KrzysztofFilozofia nauczania, czyli o podmiotowości raz jeszcze / Krzysztof Koc //POLONISTYKA. - 2010, nr 2, s. 26-31„Lekcja łaciny”92. KOC, KrzysztofOswajanie średniowiecza, czyli o lekcjach wprowadzających w epokę / Krzysztof Koc //POLONISTYKA. - 2009, nr 1, s. 30-359


Propozycja wykorzystania eseju Z. Herberta „Kamień z katedry”93. KOŁOSIŃSKA, MonikaSacrum i dzieło : lekcja z obrazem / Monika Kołosińska // POLONISTYKA. - 2001, nr 9,s. 554-557Propozycja zajęć dot. obrazu Piero della Francesca „Narodzenie Chrystusa” i eseju„Piero della Francesca” Herberta94. KOPCZYK, MichałNienowoczesny flaâneur... : o nieistniejącej dyskusji Zbigniewa Herberta z CharlesemBaudelairem / Michał Kopczyk // Śląsk. – 2008, nr 12, s. 29-3195. KOPCZYK, Michał„Podróże” Zbigniewa Herberta / Michał Kopczyk // ŚLĄSK. – 1997, nr 2, s. 44-4796. KORNHAUSER, Julian„Hermes, pies i gwiazda” - pamięć i wyobraźnia / Julian Kornhauser // RUCHLITERACKI. - 1999, z. 6, s. 679-68797. KORNHAUSER, JulianUśmiech Sfinksa : o „Epilogu burzy” / Julian Kornhauser // TYGODNIKPOWSZECHNY. – 1999, nr 16, dod., s. IV-V98. KOWALCZYK, Andrzej StanisławKlasycyzm dzisiejszy : o liryce Zbigniewa Herberta / Andrzej Stanisław Kowalczyk //POLONISTYKA. - 1986, nr 3, s. 171-18299. KRAM, JerzyAnty-oda Zbigniewa Herberta „Do Ateny” / Jerzy Kram // POLONISTYKA. - 1981, nr 4,s. 255-258100. KRAM, JerzyDzieła plastyczne : inspiracje w poezji współczesnej : Herbert-Grochowiak-Szymborska /Jerzy Kram // POLONISTYKA. - 1986, nr 3, s. 182-183101. KUCHARCZAK, EwaRzeczywistość jak raj? : Zbigniew Herbert „Sprawozdanie z raju” / Ewa Kucharczak //DRAMA. - Z. 43 (2002/2003), s. 11-12Scenariusz dwugodzinnych zajęć dla klasy III gimnazjum z wykorzystaniem metody dramy102. KUCZYŃSKA, KatarzynaGesty miłości, gesty śmierci : reinterpretacje mitu o Orfeuszu, Eurydyce i Hermesie /Katarzyna Kuczyńska // POLONISTYKA. - 1997, nr 2, s. 94-99Poezja R. M. Rilkego i Z. Herberta103. KUCZYŃSKA, KatarzynaÓsmoklasiści na tropach pradziadka : „Pan od przyrody” Zbigniewa Herberta / KatarzynaKuczyńska // POLONISTYKA . – 1996, nr 2, s. 104-107104. KUCZYŃSKA-KOSCHANY, KatarzynaPrzeciw „tryumfowi antropomorficznej bestii” : (prywatnie o „prywatnej mitologii”Zbigniewa Herberta) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // POLONISTYKA. - 2001, nr 9,s. 531-536„Król mrówek” jako lektura szkolna105. KUCZYŃSKA-KOSCHANY, KatarzynaTemat maturalny / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // POLONISTYKA. - 2004, nr 7, dod.„Matura : egzamin wewnętrzny” nr 1, s. (10)-(13)10


Możliwości ujęcia tematu maturalnego, dot. malarstwa, rzeźby i architektury jakoinspiracji dla literatury (na przykładzie relacji wiersza Zbigniewa Herberta „Wit Stwosz:Uśnięcie NMP wobec ołtarza z krakowskiego kościoła Mariackiego”106. KUROWSKA, Eliza M.Wywiady liryczne / Eliza M. Kurowska // POLONISTYKA. - 1999, nr 4, s. 253-254Poezja Herberta w starszych klasach szkoły podstawowej107. LABUDA, Aleksander WitEksplikacja tekstu / Aleksander Wit Labuda // POLONISTYKA. - 1992, nr 5, s. 266-276Zawiera szczegółową analizę wiersza „Pan od przyrody”108. LAM, AndrzejPo śmierci Zbigniewa Herberta / Andrzej Lam // ŚLĄSK. - 1998, nr 10, s. 17109. LEGEŻYŃSKA, AnnaCzego szukać w labiryncie Herberta? / Anna Legeżyńska // POLONISTYKA. - 2001, nr 6,s. 370-374„Labirynt nad morzem”110. LEGEŻYŃSKA, AnnaZbigniewa Herberta wiersze ostatnie / Anna Legeżyńska // POLONISTYKA. - 1998, nr 9,s. 628-631„Epilog burzy”111. LYSKO, BożenaJak teksty „rozmawiają z tekstami”? / Bożena Lysko // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM.- 2006/2007, nr 4, s. 57-63Wskazówki dot. cyklu lekcji, z wykorzystaniem wierszy L. Staffa („Męka”) i Z. Herberta(„Domysły na temat Barabasza”)112. ŁUKASIK-GĘBSKA, SylwiaHeureza metodą mądrych pytań / Sylwia Łukasik-Gębska // JĘZYK POLSKIW GIMNAZJUM. - 2009/2010, nr 4, s. 95-102Jako przykład szkolnej heurezy - propozycja pracy z wierszem „Ścieżka”113. MACIEJEWSKI, MarianKerygmatyczna interpretacja przesłania Pana Cogito / Marian Maciejewski //POLONISTYKA. - 1992, nr 7-8, s. 399-410114. MAJCHRZAK, GrzegorzSprawa kryptonim „Herb” : działania Służby Bezpieczeństwa wobec Zbigniewa Herbertaw latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych / Grzegorz Majchrzak // BIULETYNINSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. – 2008, nr 8-9, s. 42-52115. MALCZEWKA, Jolanta„W historii nic nie zamyka się ostatecznie” / Jolanta Malczewska // POLONISTYKA. -2000, nr 3, s. 161-164„Obrona Sokratesa” Platona i esej Zbigniewa Herberta „Obrona Templariuszy” w szkole116. MAZURKIEWICZ-SZCZYSZEK, AnnaMiasto Herberta / Anna Mazurkiewicz-Szczyszek // POLONISTYKA. - 2007, nr 4, s. 20-25117. MICHALSKI, WaldemarZbigniewa Herberta saga o miłości, wierności i pamięci / Waldemar Michalski //AKCENT. – 2010, nr 3, s. 188-19311


Wokół książki „Zbigniew Herbert. Korespondencja rodzinna”118. MICHALUK, Stanisław„Ocalałeś nie po to aby żyć” : scenariusz dla teatru poezji młodzieży szkółponadpodstawowych oparty na utworach poetyckich Zbigniewa Herberta / StanisławMichaluk // BIULETYN PEDAGOGICZNY. – 1984, nr 2, s. 32-35119. MICHAŁOWSKI, PiotrWyspa źródeł wśród żywiołów / Piotr Michałowski // POLONISTYKA. - 2008, nr 5, s. 44-49Analiza i interpretacja wiersza „Wyspa”120. MIELNICZUK, JuliaDawanie świadectwa - Herbert, Polkowski, Świetlicki / Julia Mielniczuk //POLONISTYKA. - 1999, nr 4, s. 240-245121. MIKOŁAJCZAK, MałgorzataOd Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta /Małgorzata Mikołajczak // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2002, z. 2, s. 137-151122. MIKOŁAJCZAK, MałgorzataPostać matki w „Trenie” Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak //POLONISTYKA. - 2003, nr 3, s.157-162123. MLONKA, BożenaTest polonistyczny jako narzędzie przydatne do sprawdzania i kształcenia umiejętnościanalizy i interpretacji eseju literackiego / Bożena Mlonka // JĘZYK POLSKI W LICEUM.- 2003/2004, nr 1, s. 62-79Test oparty o esej Zbigniewa Herberta „Lekcja łaciny”124. MORAWSKA, IwonaUczeń, który rośnie z Herbertem nie tylko w „Roku Herberta” / Iwona Morawska //JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2008/2009, nr 3, s. 84-97125. MROCZEK, ZbigniewPan Cogito szuka rady u cadyka z Bracławia / Zbigniew Mroczek // WARSZTATYPOLONISTYCZNE. - 1997, nr 3, s. 84-89126. NASIŁOWSKA, AnnaHerbert nie czytany : Pan Cogito ma wątpliwości / Anna Nasiłowska // POLITYKA. -1995, nr 42, s. 45-46Ograniczenia upolitycznionej recepcji twórczości Herberta127. OPACKA-WALASEK, DanutaMotyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek // JĘZYKPOLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. - 1999/2000, nr 2, s. 79-91128. PATRZAŁEK, TadeuszDwa przesłania / Tadeusz Patrzałek // POLONISTYKA. - 1992, nr 4, s. 235-238Propozycja zajęć szkolnych dotyczących wierszy „Przesłanie Pana Cogito” ZbigniewaHerberta i „Przesłanie Pana X” Jana Polkowskiego129. PILCH, JerzyPrzysyłaj choć puste koperty / Jerzy Pilch // TYGODNIK POWSZECHNY. – 1990, nr 37,s. 10Groteskowość i paradoksy poszukiwań socrealizmu w twórczości Herberta130. PLUTA, Paweł12


Problematyka przestrzeni i milczenia w „Drugim pokoju” Zbigniewa Herberta i „Wnętrzu”Maurice'a Maeterlincka / Paweł Pluta // WARSZTATY POLONISTYCZNE. - 2001, nr 4, s.147-153131. POPRAWA, Adam„Potęga smaku” : o wierszu Zbigniewa Herberta / Adam Poprawa // POLONISTYKA. -1999, nr 6, s. 342-344132. PORADECKI, JerzyArytmetyka współczucia : przesłanie moralne poezji Zbigniewa Herberta / Jerzy Poradecki// PRACE POLONISTYCZNE. - Ser. XLVI (1990), s. 5-20133. POSEL, MałgorzataObraz „spustoszenia” dokonanego w kulturze : na przykładzie fragmentu „Hańbydomowej” Jacka Trznadla / Małgorzata Posel // DRAMA. – Z. 43 (2002/2003), s. 17-18Zajęcia w klasie maturalnej w oparciu o lekturę rozmowy Jacka Trznadla ze ZbigniewemHerbertem „Wypluć z siebie wszystko”134. POTALSKA, ElżbietaAnioły nasze, Hasiora i Herberta : scenariusz lekcji integrującej język polski i plastykę 2-3godz. / Elżbieta Potalska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE – GIMNAZJUM. - 1999/2000,nr 4, s. 21-26Kompozycja W. Hasiora „Przesłuchanie Anioła” i wiersz Z. Herberta „Przesłuchanieanioła”135. POŻEGNANIE Zbigniewa Herberta / Andrzej Adamus, Stanisław Barańczak,Tadeusz Chrzanowski, Małgorzata Dziewulska, Julia Hartwig, Józefa Hennelowa, RyszardKrynicki, Antoni Libera, Paweł Lisicki, Jan Józef Szczepański, Jacek Woźniakowski,Józef Życiński // TYGODNIK POWSZECHNY. – 1998, nr 32, s. 1, 7-10136. PRÓCHNIAK, PawełHerbert : ciemne flukta : notatki / Paweł Próchniak // POLONISTYKA. - 2010, nr 9, s. 23-29137. PRZYMUSZAŁA, BeataCiało jako problem filozoficzny w poezji Herberta / Beata Przymuszała //POLONISTYKA. - 2003, nr 7, s. 397-403138. ROZMUS, JacekPrzez wielką szybę : o muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczościZbigniewa Herberta / Jacek Rozmus // RUCH LITERACKI. - 2000, z. 4, s. 433-457139. RUSZAR, Józef MariaChrzest ziemi : Herbert, presokratycy i Nietzsche / Józef Maria Ruszar // POLONISTYKA.- 2007, nr 4, s. 6-12140. SIENKIEWICZ, BarbaraO wielorybie : szkic filozoologiczny / Barbara Sienkiewicz // PAMIĘTNIK LITERACKI. -1997, z. 2, s. 51-75141. SOLECKI, MariuszZanim nauczę ich Herberta / Mariusz Solecki // JĘZYK POLSKI W LICEUM. -2006/2007, nr 2, s. 15-21Analiza i interpretacja wierszy „Postój” i „Domy przedmieścia”142. SOSNOWSKI, AndrzejEpizod / Andrzej Sosnowski // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2008, nr 44, dod., s. VI13


143. STALA, MarianPrzeciw fotografii : o jednym wierszu Zbigniewa Herberta / Marian Stala // TYGODNIKPOWSZECHNY. – 1998, nr 32, s. 12„Fotografia”144. STALA, MarianW cieniu dębów : nie tylko o jednym wierszu Zbigniewa Herberta / Marian Stala //TYGODNIK POWSZECHNY. -1997, nr 11, s. 12145. STANKOWSKA, AgataRylec Hieronima / Agata Stankowska // POLONISTYKA. - 2001, nr 5, s. 263-265Dedykowany Karlowi Dedeciusowi wiersz „Colantonio – S. Gierolamo e il Leone”146. STASIAK, IzabelaZagadka przedmiotu / Izabela Stasiak // POLONISTYKA. - 2007, nr 4, s. 37-41Projekt cyklu 2 lekcji języka polskiego dla klasy maturalnej, w oparciu o wiersz „Stołek”147. SZCZEPANIAK, JoannaStudia przedmiotów w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta / Joanna Szczepaniak //PRACE POLONISTYCZNE. - Ser. XLVI (1990), s. 39-51148. SZEWC, PiotrZapach marmuru / Piotr Szewc // NOWE KSIĄŻKI. - 2009, nr 3, s. 53„Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione149. SZURCZAK, AnnaGłos w dyskusji nad kształtem współczesnej kultury : Z. Herbert, „Pan Cogito a pop” /Anna Szurczak // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. - 1996/1997, nr 3, s. 18-23150. SZWAST, AndrzejMetafizyka konkretu : „Stołek” Zbigniewa Herberta / Andrzej Szwast // WARSZTATYPOLONISTYCZNE. - 2001, nr 4, s. 142-146151. ŚLIWIŃSKI, PiotrKrytyk, który się waha / Piotr Śliwiński // POLONISTYKA. - 2007, nr 4, s. 13-19Poezja Zbigniewa Herberta152. TARNACKI, JerzyDlaczego klasycyzm? / Jerzy Tarnacki // WARSZTATY POLONISTYCZNE. - 2000, nr 4,s. 83-87Analiza wiersza „Apollo i Marsjasz”153. TELICKI, MarcinDo czego nam dziś potrzebny „Pan Cogito”? / Marcin Telicki // POLONISTYKA. - 2010,nr 9, s. 43-46154. WASILEWSKA-LIPKE, ZuzannaDlaczego boimy się Prokrustesa X? / Zuzanna Wasilewska-Lipke // POLONISTYKA. -2002, nr 10, s. 601-606O wierszu „Damastes z przydomkiem Prokrustes mówi”155. WIERCIŃSKA-BIERNACKA, Anna„Kamyk” i „Cebula” czyli w Sieci liryki / Anna Wiercińska-Biernacka // JĘZYK POLSKIW LICEUM. - 2008/2009, nr 4, s. 56-62Propozycja szkolnej analizy i interpretacji wierszy metodą hipertekstową156. WIŚNIEWSKI, JerzyBiblijne źródła Herbertowskiej koncepcji słowa poetyckiego / Jerzy Wiśniewski // PRACE14


POLONISTYCZNE. - Ser. XLVI (1990), s. 21-37157. WOŹNIAKOWSKI, JacekPo emisji filmu Jerzego Zalewskiego o Zbigniewie Herbercie / Jacek Woźniakowski,Tadeusz Chrzanowski, Marek Skwarnicki // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2001, nr 6,s. 13Krytyka filmu „Obywatel poeta”158. WÓJCIAK, MonikaWeduty Zbigniewa Herberta / Monika Wójciak // POLONISTYKA. - 2001, nr 9, s. 537-541Miasto w twórczości Herberta159. ZALESKI, MarekKolega Orfeusza / Marek Zaleski // POLITYKA. - 2008, nr 12, s. 74-76160. ZARĘBIANKA, ZofiaOdpowiedzialność poety? / Zofia Zarębianka // POLONISTYKA. - 1998, nr 1, s. 34-38Miłosz – Herbert - Różewicz161. ZIELIŃSKI, Karol„Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa” Zbigniewa Herberta / Karol Zieliński // WARSZTATYPOLONISTYCZNE. - 1998, nr 4, s.116-123162. „ZŁOTE runo nicości” / Stefan Chwin, Tadeusz Dąbrowski, Andrzej Franaszek,Ryszard Krynicki, Marian Stala, Piotr Śliwiński // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2008,nr 44, dod., s. IV-VI163. ŻURAWSKA, Bogna„Otrzymałem życie jak ranę” : o tajemnicy zła w poezji Zbigniewa Herberta / BognaŻurawska // PRACE POLONISTYCZNE. - Ser. XLVI (1990), s. 51-71III. ZBIORY AUDIOWIZUALNE164. OBYWATEL poeta [Film] / scen. i reż. Jerzy Zalewski ; zdj. Paweł Wendorff ; muz.Janusz Grudziński. - Edycja 2008 /Biuletyn IPN. - [Warszawa] : Dr Watkins na zlec.Telewizji Polskiej S.A. i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2000Sygn. DVD-14, DVD-15Kontrowersyjny film o Zbigniewie HerbercieIV. ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE165. MIERNIK, ZdzisławaZbigniew Herbert : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Zdzisława Miernik //PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1993, nr 3, s. 18-21opracowanie: luty 2012 r.15

More magazines by this user
Similar magazines