JULIAN TUWIM - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

pbw.katowice.pl
  • No tags were found...

JULIAN TUWIM - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

56. BOBROWSKA, BarbaraStrofy o późnym lecie : nie tylko Tuwimowskie / Barbara Bobrowska // Polonistyka. - 1982,nr 5, s. 349-354Motyw schyłku lata w wybranych wierszach J. Tuwima, A. Kamieńskiej i J. Harasymowicza57. BORAS, AnettaDokąd zawiezie nas lokomotywa : scenariusz zajęć dla klasy II / Anetta Boras // Życie Szkoły.- 2010, nr 2, s. 50-5358. BORYS, WładysławaOdkrywanie piękna „Lokomotywy” / Władysława Borys // Życie Szkoły. - 1988, nr 11,s. 624-63759. BRZÓSTOWICZ-KLAJN, MonikaWiosna i prowokacja w sztuce modernizmu europejskiego / Monika Brzóstowicz-Klajn //Polonistyka. - 2012, nr 10, s. 24-27Przykłady motywu wiosny w sztuce i literaturze początku XX wieku. I. Strawiński „Święto wiosny”,J. Tuwim „Wiosna. Dytyramb”60. CHRANIUK, RenataCudowna i zabawna kraina Juliana Tuwima : konkurs czytelniczy dla klas I-III / RenataChraniuk // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 13-1461. CHRZĄSTOWSKA, BożenaBokser jako zbawca? / Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch // Polonistyka. - 2006,nr 4, s. 49-50Analiza i interpretacja wiersza „Apokalipsa” Juliana Tuwima62. CIBOROWSKA-LIPKO, BożenaSpójrz na świat przez różowe okulary : propozycja metodyczna dla klasy IV / BożenaCiborowska-Lipko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2003/2004, nr 4, s. 62-68Scenariusz zajęć na temat lektury wiersza Juliana Tuwima „Okulary”63. CIURLA, MałgorzataZ poezją za pan brat / Małgorzata Ciurla // Guliwer. - 1996, nr 2, s. 44-47Recepcja liryki Juliana Tuwima w klasach IV i VI64. GAŁUSZKIEWICZ, EdytaBawmy się wierszami dla dzieci Juliana Tuwima / Edyta Gałuszkiewicz, Joanna Wawrzyn //Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 40-4565. GOGOLEWSKA-TOŚKA, MałgorzataWykorzystanie wiersza Juliana Tuwima „Słówka i sufka” w nauce ortografii : scenariuszzajęć dla klasy II / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012,nr 4, s. 76-8366. GRADKOWSKI, HenrykIntertekstualne czytanie Tuwima // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 4, s. 30-4067. GRZELCZAK, Małgorzata„Lokomotywa” po polsku, niemiecku i rosyjsku / Małgorzata Grzelczak, MirosławaKrajkowska-Macuk, Stefania Kruszewska-Kościuszenko // Języki Obce w Szkole. - 2003,nr 4, s. 139-141Propozycja małej formy teatralnej do wykorzystania podczas dni językowych w szkole68. HRYNIEWIECKA, JaninaDeszcze zza okna i z wierszy / Janina Hryniewiecka // Polonistyka. - 1998, nr 2, s. 125-126Motyw deszczu w poezji. Propozycja lekcji w klasie VI z wykorzystaniem wierszy „Kapuśniaczek”Tuwima, „Deszcz” Iwaszkiewicza i „Ulewa” Asnyka7


69. JAKUBIEC, BernadetaW wesołym nastroju / Bernadeta Jakubiec, Renata Pawelec // Wychowanie w Przedszkolu. -2006, nr 9, s. 35-36Scenariusz zajęć z wykorzystaniem wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy70. KEMPA, AndrzejŚwiat książek Juliana Tuwima : w setną rocznicę urodzin poety / Andrzej Kempa // PoradnikBibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 35-3771. KIERCZ, Joanna„Wiersze dla dzieci” Juliana Tuwima / Joanna Kiercz // Nauczanie Początkowe. - 1992/1993,nr 6, s. 74-7772. KIERCZ, JoannaPrzykłady inscenizacji utworów Juliana Tuwima / Joanna Kiercz // Nauczanie Początkowe. -1993/1994, nr 6, s. 41-57Propozycja inscenizacji dziesięciu wierszy, m.in. „Lokomotywy”, „Rzepki”, „Warzyw”, „Ptasichplotek”, „Spóźnionego słowika”73. KLEMBA, DorotaCzy znasz wiersze Juliana Tuwima? : konkurs dla kl. II z okazji przypadającej w 1994 rokusetnej rocznicy urodzin pisarza / Dorota Klemba // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 6, s. 2674. KOŁTUN, JoannaWakacyjna lokomotywa z wierszami Juliana Tuwima / Joanna Kołtun // PoradnikBibliotekarza.- 2002, nr 7/8, s. 36-38Impreza dla dzieci klas I-VI z wykorzystaniem wierszy Juliana Tuwima75. KOWALCZYKÓWNA, JolantaMag słowa : Julian Tuwim (13 IX 1894 – 27 XII 1953) / Jolanta Kowalczykówna // Bibliotekaw Szkole. - 1994, nr 10, s. 1-276. KOZŁOWSKA, GrażynaJulian Tuwim : godzina literacka : montaż słowno–muzyczny / Grażyna Kozłowska //Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 6, s. 34-3577. KOZŁOWSKA, IzabelaRzeczy atakują : „Meble” J. Tuwima i „Ukrzesłowienie I” A. Wróblewskiego / IzabelaKozłowska // Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 32-37Porównanie dwóch tekstów kultury - wiersza i obrazu78. KRASOŃ, KatarzynaŚmiechu warte, czyli o poezji Brzechwy i Tuwima dla dzieci / Katarzyna Krasoń // Guliwer. -1995, nr 5, s. 6-979. KREMIEC, AnnaWyobraźnio, przybądź na ratunek! / Anna Kremiec // Polonistyka. - 1995, nr 7, s. 481-485Propozycja cyklu zajęć w kl. VI na kanwie wierszy „Kieszeń” L. Staffa i „Gorące mleko” J. Tuwima80. KTO PODRÓŻUJE ten nie leniuchuje // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 7, s. 34-38Scenariusz dziecięcych warsztatów teatralnych na motywach utworu J. Tuwima „Pan Maluśkiewiczi wieloryb”81. KUCZYŃSKA-KOSCHANY, Katarzyna„Lokomotywa” Tuwima : wariacje i konteksty (od wiersza dla dzieci do wiersza o Zagładzie)/ Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 6-1382. KUZAŃSKA, EwaTuwimowska kawiarenka „Pod Słowikami” : ślubowanie uczniów klas I / Ewa Kuzańska //Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 16-178


83. KWIECIEŃ, EwaPoznajemy wiersze Juliana Tuwima : konkurs czytelniczy / Ewa Kwiecień // Życie Szkoły. -2004, nr 5, s. 52-5484. LECH, Iwona„Słoń Trąbalski” Juliana Tuwima / Iwona Lech, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe. -1993/1994, nr 6, s. 16-1885. LEGEŻYŃSKA, AnnaDom w poezji / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 409-414Motyw domu w poezji K.I. Gałczyńskiego, J. Tuwima i M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej86. LEWANDOWICZ, IwonaŚladami wiersza : „Łódź” Juliana Tuwima / Iwona Lewandowicz // Polonistyka. - 2010, nr 6,s. 37-3987. LISIECKA, Zofia„Dwa wiatry” Juliana Tuwima w klasie IV : cykl jednostek lekcyjnych / Zofia Lisiecka //Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1993/1994, nr 1/2, s. 45-5788. LISIECKA, ZofiaAnioł zaniemówił najpiękniejszym wierszem - sugestie metodyczne na temat „Choinki”J. Tuwima / Zofia Lisiecka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 5, s. 81-8489. ŁAKOMY, GrażynaZ Tuwimem weselej! : propozycja scenariusza imprezy / Grażyna Łakomy // PoradnikBibliotekarza. - 1996, nr 6, s. 34-3590. ŁUGOWSKA, KrystynaPropozycje pozawerbalnej analizy „Antka” B. Prusa, „Wiosny” B. Leśmiana, „Przypowieścio maku” Cz. Miłosza i „Dwóch wiatrów” J. Tuwima / Krystyna Ługowska // Język Polskiw Szkole dla klas IV-VIII. - 1998/1999, z. 3, s. 42-4591. ŁUKASIEWICZ, JacekDwa nawiązania do „Pana Tadeusza” : „Kwiaty polskie” i „Trans-Atlantyk” / JacekŁukasiewicz // Pamiętnik Literacki. - 1984, z. 3, s. 51-8492. MACHULSKA, HalinaJak wstaje świt?: na podstawie wiersza Juliana Tuwima „Świt” / Halina Machulska, AlicjaPruszkowska // Drama. – Z. 17 (1996), s. 21-22Scenariusz zajęć dla gimnazjum z wykorzystaniem metody dramy93. MALESZYŃSKA, JoannaPan z pierwszego piętra / Joanna Maleszyńska // Polonistyka. - 2008, nr 9, s. 30-35Problem żydowskiego pochodzenia Tuwima. Wiersz „Żydek”94. MALICKI, JanTuwiniana, czyli groch z kapustą / Jan Malicki // Guliwer. - 2003, nr 3, s. 22-2595. MATUSZNY, Dariusz„Udajemy się do brzozowego gaju, aby nadać audycję z ptasiego kraju” : na podstawiewiersza „Ptasie radio” Juliana Tuwima / Dariusz Matuszny // Drama. - Z. 29 (1999), s. 23-24Scenariusz dwugodzinnych zajęć zintegrowanych dla klasy III96. MATYSIUK, IrenaPropozycja opracowania wiersza Juliana Tuwima „Spóźniony słowik” w kl. IV-VI / IrenaMatysiuk // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, nr 4, s. 39-429


97. MATYWIECKI, PiotrPoeta ruchomego miejsca / Piotr Matywiecki ; rozm. przepr. Grzegorz Jankowicz // TygodnikPowszechny. - 2013, nr 6, dod. „Książki w Tygodniku”, s. 20-2298. MICHAŁOWSKI, PiotrZa sztachetami gęstych jambów : o wersyfikacji „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima / PiotrMichałowski // Ruch Literacki. - 1997, z. 1, s. 55-6999. MOSLER–KOWALCZYK, EwaJulian Tuwim – setna rocznica urodzin poety : gromadzenie materiałów o Julianie Tuwimie /Ewa Mosler-Kowalczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 29-30Lekcja biblioteczna100. NADOLNA, MałgorzataOpracowanie lektury dla I klasy „Lokomotywa” Juliana Tuwima / Małgorzata Nadolna //Życie Szkoły. - 1998, nr 5, s. 281-284101. OSTASZ, MariaAgon, alea, ilinx i mimicry w wierszach Tuwima i Brzechwy / Maria Ostasz // Guliwer. -2003, nr 1, s. 10-18102. PACZKOWSKA, MagdalenaCzy znasz wiersze Tuwima? : konkurs / Magdalena Paczkowska // Biblioteka w Szkole. -2013, nr 4, s. 18103. PASZKIEWICZ, JózefaSpotkanie pierwszoklasistów z Julian Tuwimem / Józefa Paszkiewicz // Biblioteka w Szkole. -2001, nr 3, s. 7104. PELKA, WitoldI co pan na to ? : scenariusz spektaklu o Julianie Tuwimie / Witold Pelka // Bibliotekaw Szkole. - 2013, nr 4, s. 25-27Dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej105. PIOTROWSKA, WacławaJulian Tuwim : wieczór literacki dla młodzieży (kl. VI-VIII) / Wacława Piotrowska //Poradnik Bibliotekarza. - 1981, nr 9, s. 214-218106. PODNIESIŃSKA, BarbaraCzy znasz Juliana Tuwima wiersze dla dzieci? : scenariusz konkursu czytelniczego dla klas II-III / Barbara Podniesieńska // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 27-28107. PRYZWAN, MariolaPoeta czarodziej : Julian Tuwim (13 IX 1894 – 27 XII 1953) / Mariola Pryzwan // Bibliotekaw Szkole. - 1994, nr 10, s. 1108. PTAK-CHOWAŃSKA, MałgorzataTuwim znany i mniej znany : scenariusz montażu literacko-muzycznego dla szkółponadpodstawowych / Małgorzata Ptak-Chowańska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 12,s. 16-17109. PYKA, Gotfryd„Lokomotywa” - Juliana Tuwima / Gotfryd Pyka // Życie Szkoły. - 1984, nr 7/8, s. 411-420Propozycja cyklu zajęć w klasie I110. RYCHLEWSKI, MarcinTuwim kontra Ważyk, czyli „Oniegin” w służbie socjalizmu / Marcin Rychlewski //Polonistyka. - 2000, nr 6, s. 347-35210


111. RYMKIEWICZ, AnnaNie tylko Skamander / Anna Rymkiewicz // Guliwer. - 2004, nr 1, s. 54-57112. SINIELNIKOFF, RoxanaJęzyk „Listów do przyjaciół-pisarzy” Juliana Tuwima / Roxana Sinielnikoff // PoradnikJęzykowy. - 1991, nr 9/10, s. 353-360113. SKIBA, ElżbietaPrzepytywanka dla wielbicieli twórczości Juliana Tuwima/ Elżbieta Skiba // PoradnikBibliotekarza. - 1995, nr 1, s. 26-28114. STACHOWSKA, M. JolantaNiekonwencjonalne metody nauczania (albo: w niewoli wolności) / Jolanta M. Stachowska //Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/1997, nr 6, s. 48-10513 propozycji pracy z liryką i epiką polską. Zawiera m.in. Gramatyczne czary mary w poezji : JulianTuwim „Wanda”115. STAWOWSKA, AgnieszkaTuwim - znany i lubiany : scenariusz inscenizacji / Agnieszka Stawowska // Bibliotekaw Szkole. - 2013, nr 4, s. 23-24Dla szkoły podstawowej116. ŚLIWIŃSKI, PiotrSkaza w harmonii / Piotr Śliwiński // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 6, dod. „Książkiw Tygodniku”, s. 22-23117. SZATKOWSKA, AlinaZachęcamy do czytania / Alina Szatkowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 36-42Konkurs czytelniczy dla kl. I-III dotyczący twórczości H. Ch. Andersena, J. Brzechwy i J. Tuwima(etapy klasowy, szkolny i gminny)118. SZCZOT, MonikaKiedy autorytet staje się przyjacielem... / Monika Szczot // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 162-164Przyjaźń Leopolda Staffa z Julianem Tuwimem119. SZEFLER, ElżbietaIlustracje do wiersza Juliana Tuwima „Okulary” / Elżbieta Szefler // Wychowaniew Przedszkolu. - 2003, nr 10, s. 22-28Badania dotyczące percepcji ilustracji do wiersza J. Tuwima oraz ich roli inspirującej dla twórczościplastycznej dzieci przedszkolnych (5-letnich)120. SZEFLER, ElżbietaKlasa II : temat bloku - Julian Tuwim, twórca poezji dziecięcej : temat dnia - lubimy czytaćwiersze Juliana Tuwima / Elżbieta Szefler [i in.] // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 3,s. 42-61Scenariusz zajęć121. SZEWCZYK, Katarzyna„I trwać w uporze” : Julian Tuwim o poecie i poezji / Katarzyna Szewczyk // Polonistyka. -2000, nr 2, s. 103-107122. SZYMIK, Eugeniusz„Nie chcę mleka” : gry dramatyczne formą kształcenia sprawności językowej ucznia /Eugeniusz Szymik // Polonistyka. - 1995, nr 8, s. 540-543Wiersz J. Tuwima „Gorące mleko” jako materiał na scenariusz widowiska123. URBANEK, MariuszSkumbrie w tomacie i ozór na szaro / Mariusz Urbanek // Polityka. - 2003, nr 49, s. 72-73, 75Skomplikowane relacje między Julianem Tuwimem a Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim11


124. WALIGÓRA, JanuszChińczyk na lekcji, czyli „Rwanie bzu” Juliana Tuwima na zajęciach z języka polskiego /Janusz Waligóra // Ojczyzna Polszczyzna. - 1996, nr 1, s. 20-23125. WALIGÓRA, JanuszCzytanie Tuwima : wokół wiersza „W lesie” / Janusz Waligóra // Polonistyka. - 2000, nr 2,s. 108-112126. WINIARCZYK, JolantaPropozycja metodycznego opracowania utworu „Dwa wiatry” Juliana Tuwima / JolantaWiniarczyk // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1993/94, z. 1/2, s. 58-60127. WITEK, JaninaPtasie radio nadało : konkurs czytelniczy / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 12,s. 26128. WITEK, JaninaZagadki literowe : konkurs dla uczniów szkoły podstawowej promujący twórczość JulianaTuwima i Jana Brzechwy / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 15129. WOŹNIAK, ReginaOpracowanie dwujęzyczne bajki „Rzepka” / Regina Woźniak // Nauczanie Początkowe. -2001/2002, nr 2, s. 47-50Zawiera scenariusz inscenizacji w języku niemieckim130. WÓJCICKA, ElżbietaMagiczne wiersze Juliana Tuwima : konkurs / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. -1999, nr 4, s. 15-19Konkurs czytelniczy dla uczniów klas III131. WÓJCICKA, ElżbietaPasje i namiętności Juliana Tuwima: scenariusz spotkania / Elżbieta Wójcicka // Bibliotekaw Szkole. - 1999, nr 4, s. 12-14132. WÓJCIK, MirosławJulian Tuwim w listach Emila Zegadłowicza / Mirosław Wójcik // Akcent. - 2001, nr 3,s. 154-162133. WYSŁOUCH, Seweryna,,Lokomotywa’’ Tuwima w książce i na ekranie : o ilustracjach G. Gurowskiej i adaptacjiZ. Rybczyńskiego / Seweryna Wysłouch // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 22-24134. WYSŁOUCH, SewerynaSkandal i prowokacja w literaturze / Seweryna Wysłouch // Polonistyka. - 2012, nr 10, s. 4-8Dotyczy m.in. „Ozora na szaro” Juliana Tuwima135. ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA, MartaŚwiat dziecka w poezji Juliana Tuwima / Marta Ziółkowska-Sobecka // Wychowaniew Przedszkolu. - 1994, nr 10, s. 579-586136. ZWOLIŃSKA, WandaRóżne sposoby utrwalania tekstu na podstawie wierszy Juliana Tuwima : lekcja bibliotecznadla kl. I / Wanda Zwolińska // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 10, s. 2137. ŻUCHOWSKA, DorotaO Julianie Tuwimie po łacinie / Dorota Żuchowska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6,s. 241-248Wybrane wiersze Tuwima w przekładach na język łaciński, angielski, niemiecki i francuski12


III. ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE138. JULIAN Tuwim (1894-1953) / oprac. Beata Dorosz // Poradnik Bibliotekarza. - 1984, nr 2,s. 53-58Bibliografia analityczna podmiotowo-przedmiotowa139. JULIAN Tuwim : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Agnieszka Graczyk //Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 4, s. 42-43140. UTWORY Juliana Tuwima w opracowaniach metodycznych : zestawienie bibliograficzne /oprac. Danuta Denis, Agnieszka Mikołajczak // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 7/8, s. 45-48Opracowanie: maj 2013 r.13

More magazines by this user
Similar magazines