PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA Artykuły z czasopism

pbw.katowice.pl

PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA NAUCZYCIELA ...

PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZANAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA( z uwzględnieniem zmian programowych) :zestawienie bibliograficzne w wyborze(oprac. Ewa Kita)Artykuły z czasopism1. ANKIETA dla rodziców przedszkolaków / Anna Trybuchowska // Wychowawca .- 2010, nr 1, s. 272. BEZPIECZEŃSTWO dziecka w wieku przedszkolnym / Bogumiła Bogacka-Osińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 3, s. 9--123. BEZPIECZNIE za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska //Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 32--374. CO dalej z sześciolatkami? / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu.– 2009, nr 8, s. 35--365. CORAZ dalej w świat / Jadwiga Raszke // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr7, s. 42--486. CZY daleka droga sześciolatka do szkoły? / Elżbieta Stój // Życie Szkoły. - 2009,nr 7, s. 60--627. CZY można w przedszkolu uczyć inaczej ? / Agata Celmer // Wychowanie Na CoDzień. - 2008, nr 1-2, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. I-IV8. DBAJMY o najbliższe otoczenie / Henryka Scendo // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 3, s. 25-- 299. DIAGNOZA przedszkolna / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu. -2010, nr 2, s. 23--2810. DIAGNOZA przedszkolna / Elżbieta Koźniewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8,dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 5--1111. DOJRZAŁOŚĆ emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki /Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły . - 2009, nr 7, s. 13--1812. DZIECKO i świat mediów elektronicznych / Jadwiga Izdebska // Wychowanie wPrzedszkolu. - 2009, nr 3, s. 5--813. DZIECKO w przedszkolu / Teresa Melzer // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 14--1514. EDUKACJA daltońska w grupach przedszkolnych / Roel Rohner // Wychowaniew Przedszkolu. - 2009, nr 4, s. 26--2915. EDUKACJA małego dziecka – zadania dyrektorów przedszkoli i szkół /Małgorzata Żytko // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, dod., s. 8--916. EDUKACJA przedszkolna w społeczeństwie informacyjnym / KrystynaŻuchelkowska, Maria Gładyszewska // Wychowanie Na Co Dzień . - 2008, nr 9, s.6--1017. EDUKACJA przez ruch / Alina Niemczewska // Wychowanie w Przedszkolu . –2009, nr 3, s. 34--3618. EDUKACJA zdrowotna w przedszkolu : podstawy teoretyczne dla działańpraktycznych ; Rozwiązania praktyczne w zakresie edukacji zdrowotnej w


przedszkolu na przykładzie programu „Zdrowy przedszkolak”/ Ewelina Flatow,Anna Durda // Lider. - 2009, nr 2, s. 7—1019. EWALUACJA wewnętrzna / Dorota Igielska // Wychowanie w Przedszkolu . –2010, nr 1, dod. Poradnik Dyrektora, s. 6--920. GOTOWOŚĆ czy dojrzałość szkolna ? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag/ Małgorzata Chojak // Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 8, s. 20--2321. IDEOLOGIA zamiast realizmu / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2009, nr 2,s. 1322. INTERAKTYWNE tablice od przedszkola do… / Małgorzata Mendrygał //Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, dod. tematyczny Nowe technologie w szkole, s. 23--2623. JAK pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną ? / Agnieszka Sieradzka-Słyk //Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 18--1924. JAK przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka - naprzykładzie doświadczeń brytyjskich / Barbara Bilewicz-Kuźnia // WychowanieNa Co Dzień. - 2008, nr 1-2 s. 34--3625. JAKIE programy w edukacji przedszkolnej ? / Ewa Brańska // Wychowanie wPrzedszkolu . – 2009, nr 8, s. 4—826. KONFERENCJA „Przedszkole wobec reformy : 2009 – 2012” / M. N. //Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 2, s. 56--5727. KRĘTA droga sześciolatka : konferencja pod patronatem medialnym „DyrektoraSzkoły” / Piotr Kowalczuk // Dyrektor Szkoły . - 2009, nr 12, s. 20--2128. KSZTAŁTOWANIE postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej / IngridPaśko // Nowa Szkoła . - 2009, nr 4, s. 30--3629. MODALNOŚĆ wyjaśnień w kontekście procesu kształtowania postaw dzieci wwieku przedszkolnym / Agnieszka Holewa // Chowanna. - 2009, tomjubileuszowy, s. [277]--28430. NAUCZYCIELKI przedszkola niepublicznego o nowym nadzorze / AgnieszkaKurantowicz // Dyrektor Szkoły . - 2009, nr 9, s. 48--5031. NOWA podstawa - nowe problemy / Jolanta Dobrzyńska // Wychowawca. - 2009,nr 2, s. 6—932. NOWA podstawa programowa w edukacji przedszkolnej / Dorota Imielska //Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 11, dod. Poradnik Dyrektora, s. 1, 3--633. O nagrodzonych programach wychowania przedszkolnego // Ewa Brańska //Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 2, s. 4--834. O różnorodności edukacji przedszkolnej / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - ,2009, nr 6, dod., s. 18—1935. OBNIŻANIE wieku szkolnego uczniów / Marian Lelonek // Nowa Szkoła . –2008, nr 4, s. 4--936. PODSTAWA programowa wychowania przedszkolnego a diagnoza przedszkolna/ Jadwiga Mielczarek //Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2009, nr 2, s. 9--1337. PROFILAKTYKA logopedyczna / Bożena Dittfeld // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 5, s. 54--5638. PROGRAMOWANIE przedszkola - jakie może być i dlaczego ? : opisdoświadczeń z realizacji projektu w warszawskich przedszkolach / BogdanJankowski // Dyrektor Szkoły . - 2009, nr 12, s. 36--4039. PRZEDSZKOLE drogą do sukcesu / Marianna Styczyńska// Dyrektor Szkoły ,2009, nr 2, s. 50--5340. PRZYGODA z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska // Wychowanie wPrzedszkolu . – 2009, nr 8, s. 24--28


41. RAMIĘ w ramię z rodzicami, czyli jak przebiega nasza współpraca z rodziną /Aleksandra Nocuń // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2009, nr 1, s. 22--2542. REFORMA oświaty zaczyna się w przedszkolu : (III Europejska KonferencjaDyrektorów Przedszkoli) / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły , 2009, nr 4, s.50--5243. RODZICE w przedszkolu : trzy scenariusze / Danuta Elsner, Mirela Nawrot //Dyrektor Szkoły,. - 2009, nr 10, s. 40, 42--4444. RODZINA a kreatywność dziecka w wieku przedszkolnym Iwona Jamro //Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2009, nr 1, s. 47--5145. ROLA rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska //Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. VII-VIII46. ROŚLINY w ogrodzie / Agnieszka Gawłowska // Wychowanie w Przedszkolu. -2009, nr 8, s. 16—1947. ROZWIJANIE samoświadomości i poczucia własnej wartości / Ewa Skwarka //Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 2, s. 31--3548. SPACER to podstawa (programowa) / Ewa Furtak, Magdalena Warchala //Gazeta Wyborcza, strona lokalna GW - Katowice . - 2010, nr 34 (10 luty 2010), s.249. SZEŚCIOLATEK na progu szkoły : alarm dla logopedów / Alicja Melon // ŻycieSzkoły. -2009, nr 6, s. 22--2550. W NASZYM małym miasteczku / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu.– 2009, nr 7, s. 24--2751. W ŚWIECIE wartości / Anna Pawłowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009,nr 8, s. 37--4052. WCZESNA diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstawskutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb / / Wychowanie Na CoDzień. - 2009, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna , s. I-IV53. WCZEŚNIEJSZY start szkolny wyzwaniem dla edukacji / Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska // Życie Szkoły.- 2009, nr 7, s. 63--6554. WIEDZA ekonomiczna sześciolatków / Joanna Woźniak // Wychowanie wPrzedszkolu. – 2009, nr 5, s. 50--5355. WYCHOWANIE przedszkolne w świetle założeń reformy programowej MEN /Jadwiga Mielczarek //Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2009, nr 1, s. 12—1656. WYRÓWNYWANIE szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym wperspektywie zmian ustawowych / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska// Wychowanie Na Co Dzień . - 2009, nr 3, s. [7]-1257. WYRÓWNYWANIE szans edukacyjnych : zestawienie bibliograficzne (wwyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 20--2158. ZABAWY relaksacyjne z elementami muzykoterapii / Małgorzata Woźniak //Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 37--4259. ŻYJĄ zdrowo : scenariusz akademii dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowejlub przedszkolaków / Tamara Kotarska // Wychowawca . - 2009, nr 5, s. 28—2960. ŻYWIENIE a odporność przedszkolaków / Magdalena Makarewicz-Wujec //Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 48—51KSIĄŻKI1. CHODŹCIE, pobawimy się! : gry i zabawy na powietrzu i w pomieszczeniu /Halina Baum . – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 20072. DIAGNOZA całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybraneproblemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch . – Warszawa :


Wydawnictwa Akademickie ŻAK, 20093. DNI niecodzienne : "O ziemi rodzinnej treści" : scenariusze uroczystości dlanauczycieli wychowania przedszkolnego z czynnym udziałem rodziców / ReginaDąbrowska. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 20084. DZIECKO samodzielne w szkole : empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomiesamodzielności / Kinga Kuszak. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2008 . - S. 9-20:Dzieci o różnym poziomie samodzielności w przedszkolu5. DZIECKO w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej iKrzysztofa Kraszewskiego . – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 20086. EDUKACJA ekologiczna w przedszkolu / Teresa Parczewska. – Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 20097. EDUKACJA przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców / Maria Bulera . –Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT” s. c., 20078. EDUKACJA społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszymszkolnym : podręcznik dla studentów / Alina Brudniak . - Kraków : OficynaWydawnicza „Impuls”, 20099. KOMPUTEROWE wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnejdzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydaw. "Adam Marszałek", 2007-(Biblioteka "The New Educational Review")10. KONCEPCJA pracy wychowawczo – dydaktycznej w edukacji przedszkolnej :plany pracy i scenariusze zajęć / Barbara Wlaźnik. – Łódź : WydawnictwoWyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 200811. METODA Dobrego Startu : od słowa do zdania od zdania do tekstu :wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadąsłuchu / Marta Bogdanowicz . – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 200712. NAUCZYCIEL wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych / pod red.Wiesławy Leżańskiej. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 200913. PODSTAWA programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół obowiązująca od roku szkolnego 2009/10 […] / oprac. WojciechSiwy . - Warszawa : „MIŁA”, 2009 . - S. 11-16: Podstawa programowa wychowaniaprzedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołachpodstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego14. PRZEDSZKOLAKI : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien / MonikaBiała. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o, 200815. UMIEJĘTNOŚCI manualne dzieci w wieku 5 -7 lat / Beata Grabowska. –Kraków : Wydawnictwo PETRUS, 200916. WIEK przedszkolny : rozwój i zaburzenia / Lidia Marszałek . – Warszawa :Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 200817. „WYCHOWANIE przedszkolne warunkiem wyrównania szans edukacyjnych" :III Debata z cyklu Edukacja bez barier, Warszawa, 6-7 marca 2008 r. : materiałypokonferencyjne / Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Kielce :Wydaw. Pedagogiczne ZNP, [2008]18. ZAJĘCIA dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole: podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowesprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniuważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa: Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009

More magazines by this user
Similar magazines