Views
3 years ago

enabling growth

Angreb - Dubex

Sårbarheder -

Sårbarheder - udfordringer• Sårbarheder er design ellerimplementeringsfejl, der kan resultere ikompromittering af fortroligheden, integriteteneller tilgængeligheden• Mindre sikkerhedshuller (implementeringsfejl)rettes som regel rimeligt hurtigt af leverandørenApplikationerOperativ systemTransportNetværk• Forskel på hvornår og hvordan en fejl betragtessom en sårbarhedIndustry-wide vulnerability disclosures,2H09–1H12Industry-wide operating system, browser, andapplication vulnerabilities, 2H09–1H12Microsoft Security Intelligence Report #13

Rettelse af sårbarheder• Med ”Window of Exposure” forstås den tid der gårfra en exploit bliver tilgængelig til sårbarheden errettet• … men nogen gange ved man ikke at der findes ensårbarhed og en exploit…I 65% af tilfældenehar leverandørenen patch klar nårsårbarheden bliveroffentlig kendt.100%80%60%40%Patch AvailabilityTIDDag-0 sårbarhedUkendtOpdagelseOffentliggørelsePatch tilgængeligIPS Signatur frigives20%Patch installeret0%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Days since Disclosure

enabling growth
Managing Risk – Enabling Growth
growth
growth
Enabling the Next Wave of Growth in the PC Industry
Enabling Sub-Sovereign Bond Issuances - Economic Growth - usaid
challenges
Enhancing the Leasing Enabling Environment - Economic Growth
Threat Update and more
The Mobile Organization
IMS: Application Enabler and UMTS/HSPA Growth ... - 4G Americas
Cloud-Enabled-Enterprise-Transformation-Driving-Agility-Innovation-and-Growth
Introduction
Enhancing the Leasing Enabling Environment - Economic Growth ...
Enhancing the Leasing Enabling Environment - Economic Growth ...
IMS: Application Enabler and UMTS/HSPA Growth ... - 4G Americas
Enabling Education
GROWTH
GROWTH
GROWTH
Under cyber attack
FireEye Advanced Threat Report – 1H 2012