Views
3 years ago

enabling growth

Angreb - Dubex

It er

It er forretningenMission for it-afdelingen: Øge virksomhedens indtjening og vækst• Ledelsen og bestyrelsen skal forøge ogbeskytte værdien af virksomheden• It er grundlaget for alleforretningsprocesser• Synliggørelse af den risiko som itanvendelsenmedfører• Risikostyring er det værktøj vi kan brugetil beskytte værdien af virksomhedenMyndighederBestyrelseITSikkerhedRisikoLedelse• Udfordringer:• Umuligt at synliggøre teknisk it-risikouden forretningssammenhæng• Forretning forstår sjældent værdienog betydningen af it-systemer• Forskellige interessenter harforskellig opfattelse af sikkerhed ogrisikoKunderMedarbejderCIO

Risikostyring på ledelse- og bestyrelsesniveauRisikostyringRisiko strategiTager vi de rigtige risici?RisikoappetitHar vores risiko det rette omfang?EvnerEr vi effektive til at styre risici?•Kender vi de betydeligste risici, vitager?•Er de risici vi tager på linje med voresforretningsmæssige mål ogvækststrategier?•Vil de risici, vi tager hjælpe os med atopnå konkurrencemæssige fordele?•Hvordan passer de risici, vi tagermed aktiviteter, der skaber værdi?•Har vi rettidig og relevant informationtil at foretage strategiske valg?•Kan vi opnå et afkast, der er ioverensstemmelse med voresoverordnede risikoprofil?•Fremmer eller hæmmer vores kulturdet rette niveau af risikotagningadfærd og aktiviteter?•Har vi en defineret, formidlet ogforstået organisatorisk risikoappetitog tolerance?•Er vores risikoappetit kvantificeretbåde samlet og per hændelse?•Er vores reelle risikoprofil ioverensstemmelse med voresrisikovillighed?•Er vores kapital er tilstrækkelig til atunderstøtte vores risikoprofil?•Er vores risikostyringsproces"ensartet", på niveau med voresstrategiske beslutningsproces og keyperformance foranstaltninger?•Risikostyring - Er der klarhed overbemyndigelse, afgrænsninger ogansvarsområder?•Overvåges vores risikostyringsproceseffektivt på tværs af helevirksomheden?•Er vores ensartederisikostyringsprocesomkostningseffektiv og effektiv?

enabling growth
Managing Risk – Enabling Growth
growth
growth
Enabling the Next Wave of Growth in the PC Industry
Enabling Sub-Sovereign Bond Issuances - Economic Growth - usaid
challenges
Enhancing the Leasing Enabling Environment - Economic Growth
Threat Update and more
The Mobile Organization
IMS: Application Enabler and UMTS/HSPA Growth ... - 4G Americas
Cloud-Enabled-Enterprise-Transformation-Driving-Agility-Innovation-and-Growth
Enhancing the Leasing Enabling Environment - Economic Growth ...
Enhancing the Leasing Enabling Environment - Economic Growth ...
Introduction
IMS: Application Enabler and UMTS/HSPA Growth ... - 4G Americas
Enabling Education
Enabling Sub-Sovereign Bond Issuances - Economic Growth - usaid
GROWTH
GROWTH