Views
3 years ago

Virksomhederne hjælper til

Virksomhederne hjælper til - Danske Advokater

Virksomhederne hjælper

Af Ulrikke W. Krogbeck og Frans RønnovKvindelige advokater på vej frem:Virksomhedernehjælper tilDanmarks Statistik oplyser, at andelen afkvindelige topledere i erhvervslivet i 2009var på 28 pct. Det kan advokatbranchenslet ikke matche. Advokatvirksomhedernehalter efter det øvrige erhvervsliv med enandel af kvindelige partnere, der, ifølgeDanske Advokaters skøn, sjældent kommerover 20 pct. i de store og mellemstorevirksomheder.Men nye tider er på vej. For det førstesynes den næste generation af kvindeligejurister at gå mere målrettet efter atkomme på lige fod med deres mandligekolleger. For det andet begynder flereog flere virksomheder at iværksætteinitiativer, der direkte har til formål at øgeandelen af kvindelige partnere.Virksomhederne taberAdvokatvirksomheder producerer og sælgerviden – og advokatvirksomheden somarbejdsgiver hungrer næsten altid efterdygtigt råmateriale i form af veluddannedejurister, som kan indgå i produktionen.Kvinder har i mange år været i overtal påjurastudiet, og mange af disse kvinder ernu blevet advokater og burde rent statistiskogså være blevet partnere. Men det er altsåikke sket i det omfang, man kunne forvente.Og taberne er i denne sammenhæng ikkekun de dygtige, kvindelige advokater, derikke bliver partnere og måske vinker farveltil en spændende branche. Også de advokatvirksomheder,som kvinderne forlader,er tabere, fordi de går glip af diversitet iledelsen, fordi de spilder uddannelsesudgifterog mister viden, og fordi de dervedikke får fremtidssikret virksomheden.Uden for andedammenDanske Advokater var repræsenteretpå International Bar Associations (IBA)konference i Vancouver i oktober, hvor detkunne konstateres, at emnet ”fastholdelseaf kvindelige talenter” ikke nyder den storebevågenhed på den globale scene. Fortrods et stærkt panel af kvindelige advokatrollemodeller,heriblandt managingpartner Randi Bach Poulsen, Bech-Bruun,deltog kun en halv snes personer på seminaret.Som dansk tilhører var det naturligvisrart at få bekræftet, at forholdene imange danske advokatvirksomheder errelativt gode i forhold til situationen i andrelande. Det gjorde således indtryk at høreom advokater i Mumbai, der arbejder 10timer om dagen, 6 dage om ugen, og omkvinder i Delhi, der er afhængige af at havesvigermor boende. Den slags gør imidlertidikke frustrationerne mindre hos de kvindelige,danske advokater, der oplever, at deikke kan få dagligdagen til at fungere.Vil ligne resten af erhvervslivetI Bech-Bruun fastslår managing partnerRandi Bach Poulsen, at virksomhedengerne ser, at der optages flere kvindeligepartnere. De vil ikke blive optaget, fordide er kvinder, men fordi de er kvalificeredepartnerkandidater. ”Vi hjælper dem tilat blive kvalificerede gennem et talentudviklingsprogramog et efterfølgendeindividuelt coachingforløb. Programmeter designet til både mænd og kvinder, mener et individuelt forløb, der tager sigte påat udvikle karriere, herunder personligudvikling og forretningsudvikling. Mændog kvinder har forskellige behov, og dettager coachingen højde for. Programmet,der er designet til senioradvokater somden primære målgruppe, har kørt i fireår, og vi har meget gode erfaringer. Meddette fokus har vi blandt andet inden forde seneste år optaget fire kvinder sompartnere,” siger Randi Bach Poulsen.Stor interesse hos kvinderneDerudover prøvekører Bech-Bruun iøjeblikket et særligt karriereudviklingsforløbfor kvinder. Cirka 10 yngre kvindeligeadvokater vil deltage i testprogrammet,der har særligt fokus på de prioriteringer,man som kvinde skal forholde sig til, hvisman vil gøre karriere på den lange bane.Programmet evalueres i første kvartal 201114

Guide til selvangivelsen - Danske Invest
Vinduer & Døre til Dansk Byggeri
Introduktionskursus til
BETON - TIL GAVN FOR MILJØ OG SAMFUND
TIL - The New Horizons - til india
18 ’til I die
Er ROS klar til industrien?
Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat ... - ExxonMobil
Prisliste kommunale tjenester 2013 Tilknytningsgebyr til offentlig ...
Nothing ever becomes real 'til it is experienced.
On The Third Week Til Christmas On The Third ... - Mirvac | Retail
Our News - as on April - July, 2010 - til india
Caminoen fra Pamplona til Fromistra - drostrup.dk
as on July, 2012 - til india
Engelsk cykelstrategi - Til web
1 Intro til erhvervsuddannelserne
Slides til Jesper - Unife
n bro til PCI? - NRR
Electric Overhead Crane - til india
Fra pilot til handling
view / download the documents. - til india
Digital Booklet - Hold On 'Til The Night.pdf