Instruktion

odense.ok.viggonet.dk
  • No tags were found...

Instruktion Instruktion Instruktion - Viggo, Odense Orienteringsklub

InstruktionB-løb og 3. div. match i COWI-ligaensøndag d. 28.april 2013 i LangesøKørevejledningOversigtAfstandeKlasserParkering og stævnecenter er beliggende ved Langesø Slot.Afmærkning fra vej 335 mellem motorvejsfrakørsel 54 og Morud og fravej 303 mellem Morud og Korup.Stævnepladsen åbner kl. 9.00.Der er kiosk og toilet på stævnepladsen, men ikke mulighed for bad.Der er ophængt oversigtskort over stævnepladsen ved indgangen tilstævnepladsen.Parkering og stævneplads er ved siden af hinanden.Stævneplads til start, ca. 500 meter, følg rød/hvid snitzling.Ifølge DOF´s reglement 2013Gruppe SværhedKlasserLængdeH1H2H3H4H5H6H7H8D1D2D3D4D5D6D7D89H -20, H 21-, H 35-H 40-, H 45-H -16, H 50-, H 55-H 60-, H 65-H 70-H -14, H -16BH -20B, H 21-B, H 35-BH -12, H -14B, H -20C, H 21-C D -20, D 21-, D 35-D 40-, D 45-D -16, D 50-, D 55-D 60-, D 65-D 70-D -14, D -16BD -20B, D 21-B, D 35-BD -12, D -14B, D -20C, D 21-C H -10, D -10, H -12B,8,686,655,804,703,605,135,133,456,655,804,703.432,954,504,503,453,03D -12B, BegynderDer er væske på bane 1 og 2.Poster2520171315141410201713131313131015Bane12345A6672345B899710Salg af baner på dagenKontrolsystemDer sælges, så længe lager haves, ekstra kort af udvalgte baner frastævnekontoret indtil kl. 11.30. Pris som ved eftertilmelding.EMIT. Backupkort og lejebrikker udleveres i starten.


Kortet Langesø syd 1:10.000, ækvidistance 2,5 meter, nytegnet i 2013.Skovfældning Der foregår en del skovfældning, som flere steder har efterladt fældedetræer og traktorspor.Grøfter Der opgraves en del grøfter, som kan være dybe og svære at passere.Nye indhegninger Der arbejdes med opsætning af nye indhegninger, og enkelte er måskeikke nået at komme med på kortet.Asfaltveje Skoven gennemskæres af flere asfaltveje, hvor der forekommer biltrafik.Alle baner på nær bane 10 passerer disse asfaltveje, så udvis forsigtighedved passage. Bane 10 har en post ude ved vejen, men skal ikke passerevejen.PostbeskrivelserStartIOF-symboler er printede på løbskortet, og løse postdefinitionerudleveres i start til løbere med holdere hertil.Der er 500 meter til start, følg rød/hvid snitzling. Vejen til start gårgennem et golfområde. Disse græsområder må ikke betrædes.Opvarmning foregår på stien til start eller ved målområdet.Første start kl. 10.00. Fremkaldelse 4 minutter før starttidspunkt.Bane 7 og 10 får kortet 2 minutter før start.Bane 10 har Put & Run” fra kl. 10.00 til kl. 12.00For sent startende henvender sig til startpersonalet.MålOvertrækstøjPræmierOrdensreglerDispensationerMakstid: 150 minutter. Udgåede løbere SKAL melde sig i mål.Der er vand og saft i målområdet.Resultater ophænges på stævnepladsen, og der vil være online visning afdivisionsresultatet.Der vil forsøgsvis være adgang til resultater via WiFi på stævnepladsen.http://192.168.1.250/index.htm.Resultater og stræktider kan efter løbet ses på www.odense-ok.dk.Der er ikke transport af overtrækstøj.Præmier til vinderne af klasserne til og med H/D-16 år.Div. matchen og B-løbet betragtes som samme løb, med en samletindividuel resultatliste.Præmieoverrækkelse hurtigst muligt efter løbet.Vis hensyn, da vi er gæster på privat ejendom.Der er ingen dispensationer, men det er en anden dommer, end skrevet iindbydelsen.StævneorganisationStævneleder: Steen Vestergaard, OO, Giersingvænget 14, 5220 OdenseSØ, tlf. 21 48 71 94, mail: steentoemrer@gmail.comBanelægger: Ayoe Berg, OO.Stævnekontrol: Erik Andersen, OO.Banekontrol: Jørgen Olesen, OO.Dommer: Aksel Skovlyst, Faaborg OK.Dommer Aksel Skovlyst træffes på stævnepladsen fra ca. kl. 12.00.

More magazines by this user
Similar magazines