REMS B-Aktion jesen zima 2015

omnshop
  • No tags were found...

REMS B-Aktion 2015 KATALOG.pdf

Stroji in orodjaza obdelavo cevi02 / 2015PromocijaNOVOSTREMS Mini-Press 22 Vs tehnologijo 22 V(glejte stran 27)MANJŠA!HITREJŠA!MOČNEJŠA!for Professionals


REMS App – Vse informacije o izdelkihvedno in povsod pri roki* – enostavnoin hitro.Na gradbišču in pri Vašem trgovcu: vsa navodila zaobratovanje, seznami delov, vse informacije o izdelkihin tudi filmi o izdelkih itd. so takoj na razpolago.Prenesite si brezplačno aplikacijo za iOS, ki jo dobitepri Apple AppStore ali za Android pri Google Play.Skenirajte logotip izdelka, sliko izdelka, QR-kodoali zidni koledar REMS.INFOPrejmite opise izdelkov, navodila za obratovanje,sezname delov, filme izdelkov.REMS AppUporabniški program, brezplačeno dobavljiv vApple App Store ali Android App pri Google Play.* Le v primeru obstoječe podatkovne povezave preko omrežnega ponudnika ali WLAN.3


Le ena naprava za vse: z več kot 10 programi za izpiranje, razkuževanje,za tlačni preizkus napeljav za pitno vodo – s stisnjenim zrakom ali vodoin za čiščenje in konzerviranje ogrevalnih sistemov idr.Enostavno upravljanje z menijem v 26 jezikihStalen nadzor procesaProtokoliranje.USB vmesnikEN 806-4ZVSHK 1)IzpiranjeIzpiranje napeljave za pitno vodo - z vodo ali z zmesjo voda/zrak z intermitentnim stisnjenim zrakomv skladu s standardom EN 806-4:2010 in navodilom „Izpiranje, razkuževanje in zagon napeljavza pitno vodo“ (avgust 2014) nemškega osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje, klimo (nem.kratica ZVSHK); in za izpiranje ogrevalnih sistemov v radiatorjih in površinskih ogrevalnih sistemov.Tudi za izpiranje cevovodnih sistemov - z zmesjo voda/zrak s konstantnim stisnjenim zrakom.RazkuževanjeEnota za razkuževanje REMS V-Jet TW za razkuževanje napeljave za pitno vodo v skladu zEN 806-4:2010 in navodilom „Izpiranje, razkuževanje in zagon napeljav za pitno vodo“ (avgust 2014)nemškega osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje, klimo (nem. kratica ZVSHK); in drugihcevovodnih sistemov, kot pribor.Čiščenje in konzerviranjeEnota za čiščenje in konzerviranje REMS V-Jet H za čiščenje in konzerviranje ogrevalnihsistemov, kot pribor.Tlačni preizkus in preizkus tesnosti s stisnjenim zrakomPreizkus tesnosti napeljav za pitno vodo – s stisnjenim zrakom v skladu z navodilom „Preizkustesnosti napeljav za pitno vodo s tlačnim zrakom, inertnim plinom ali vodo“ (januar 2011) nemškegaosrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje, klimo (nem. kratica ZVSHK), in drugih cevovodnihsistemov in posod. Preizkus obremenljivosti napeljav za pitno vodo – s stisnjenim zrakom v skladuz navodilom „Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo s stisnjenim zrakom, inertnim plinom alivodo“ (januar 2011) nemškega osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje, klimo (nem. kraticaZVSHK), in drugih cevovodnih sistemov in posod.Tlačni preizkus in preizkus tesnosti z vodo (SLW)REMS Multi-Push SLW s hidro-pnevmatsko vodno črpalko za hidrostatični tlačni preizkus napeljavza pitno vodo - z vodo v skladu z EN 806-4:2010, preizkusni postopek A, B ali C, oz. preizkusnipostopek B, modificiran v skladu z navodilom „Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo s stisnjenimzrakom, inertnim plinom ali vodo“ (januar 2011) nemškega osrednjega združenja za sanitarije,ogrevanje, klimo (nem. kratica ZVSHK), in za tlačni preizkus in preizkus tesnosti drugih cevovodnihsistemov in posod.Zračna tlačna črpalkaZračna tlačna črpalka za regulirano polnjenje posod vseh vrst s stisnjenim zrakom ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, z avtomatskim odklopom po dosegu prednastavljenega zračnega tlaka, npr. zanapolnitev razteznih posod ali pnevmatik.Upravljanje pnevmatskih orodijPriključek za pnevmatska orodja do potrebe zraka ≤ 230 Nl/min, nastavljiv, za prilagoditevpotrebe zraka z ozirom na uporabljeno pnevmatsko orodje. Manometer za kontrolo zračnega tlaka,ki ga dovaja tlačna posoda. Tlačna gibka cev s hitrimi sklopkami DN 7,2, kot pribor.ProtokoliranjeRezultati izpiralnih in preizkusnih programov se shranijo z navedbo datuma, časa, št. protokola vizbranem jeziku in jih lahko v namene dokumentiranja prenesete na USB ključ ali tiskalnik. Dopolnilashranjenih podatkov, npr. ime stranke, št. projekta, navedba kontrolorja je možno navesti naeksternih napravah (npr. na računalniku, prenosniku, tabletnem računalniku, smartphone).4Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


Tlačni preizkus in preizkus tesnosti z vodoIzpiranje ogrevalnih sistemov v radiatorjihin površinskih ogrevalnih sistemovIzpiranje napeljav za pitno vodoRazkuževanje napeljav za pitno vodoREMS Multi-Push SL SetElektronska enota za izpiranje in tlačni preizkus s kompresorjem brez olja. Za izpiranje cevovodnihsistemov z vodo ali z zmesjo voda/zrak, razkuževanje, čiščenje, konzerviranje cevovodnihsistemov, za tlačni preizkus in preizkus tesnosti cevovodnih sistemov in posod - s stisnjenimzrakom, kot tlačna zračna črpalka za regulirano polnjenje posod vseh vrst s stisnjenim zrakom,p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, in za upravljanje pnevmatskih orodij ≤ 230 Nl/min. Vnosno krmilnaenota Kompresor s premočrtnim gibanjem bata na ročični pogon, kondenzatorski motor 230 V,50 Hz, 1500 W, zaščitno stikalo (PRCD). Premično ogrodje iz jeklene cevi. Zapirala za vhodein izhode vode Multi-Push. 2 kosa sesalno/tlačne gibke cevi 1", z mrežastim vstavkom, dolžina1,5 m, z vijačnimi priključki 1", zapirali za vhode in izhode. 1 kos tlačne gibke cevi 8 mm, dolžina1,5 m, s hitro skopko DN 5 in vijačnim priključkom ½", za tlačni preizkus s stisnjenim zrakom.Povezovalna gibka cev kompresor/priključki vode, dolžina 0,6 m, s hitro sklopko DN 7,2 invijačni priključek 1", dvojni nastavek 1", za izpihovanje ostankov vode iz REMS Multi-Push insesalno/tlačnih gibkih cevi po končanju del. Brez enote za razkuževanje, brez enote za čiščenjein konzerviranje. V kartonu.​Št. izdelka 115610 R220# € 2.290,–SLW Set+ Starter-set TW-H brezplačno k vsakemu setu*1 REMS V-Jet TW2 REMS Peroxi Color1 REMS V-Jet H2 REMS CleanH2 REMS NoCorVrednost € 663,–Št. izdelka 1156X1 R220#€ 2.290,–REMS Multi-Push SLW SetKot izdelek št. 115610, dodatno s hidro-pnevmatsko vodno črpalko in 1 kosem visokotlačnegibke cevi ½", dolžine 1,5 m, z vijačnimi priključki ½", zapirali za vhod iz izhod, za tlačni preizkusin preizkus tesnosti cevovodnih sistemov in posod z vodo.​Št. izdelka 115611 R220# € 2.850,–+ Starter-set TW-H brezplačno k vsakemu setu*1 REMS V-Jet TW2 REMS Peroxi Color1 REMS V-Jet H2 REMS CleanH2 REMS NoCorVrednost € 663,–Št. izdelka 1156X2 R220#€ 2.790,–Starter-set TW-HBREZPLAČNO*Za razkuževanje,čiščenje inkonzerviranjeNOVO: Z barvnokodirnim sistemom!konzerviranje so obarvane z različnimi barvami.Obarvanje Vam omogoča opazovanje, ali sose sestavine v celoti uvedle oz. ali so se izprale.za polnilno kontrolo modro obarvana, za ca. 100 l prostornine napeljave.​Št. izdelka 115608 R# 115608 R#€ 42, 70 za tiskanje shranjenih rezultatov programov za izpiranje in preizkusSestavine za razkuževanje, čiščenje inREMS V-Jet TWEnota za razkuževanje napeljave za pitno vodo,za dovod dozirne raztopine za razkuževanje​Št. izdelka 115602 R# 115602 R#€ 199,–REMS Peroxi Color1 l steklenica dozirne raztopine REMS Peroxi za razkuževanje ca. 100 l prostorninev napeljavi in 20 ml steklenica rdečega barvila REMS Color za obarvanjedozirne raztopine za polnilno in izpiralno kontrolo.​Št. izdelka 115605 R# 115605 R#€ 49, 90REMS V-Jet HEnota za čiščenje in konzerviranje za ogrevalne sisteme, za dovod čistilain korozijsko zaščito.​Št. izdelka 115612 R# 115612 R#€ 199,–REMS CleanH1 l steklenica čistila za ogrevalne sisteme, za polnilno iz izpiralno kontrolozeleno obarvana, za ca. 100 l prostornine napeljave.​Št. izdelka 115607 R# 115607 R#€ 39, 90REMS NoCor1 l steklenica korozijske zaščite za konzerviranje ogrevalnih sistemov,Tiskalnik​Št. izdelka 115604 R# 115604 R#€ 290,–1)Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo - s stisnjenim zrakom v skladu z navodilom „Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo“ (januar 2011) nemškega osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje,klimo (nem. kratica ZVSHK). Razkuževanje napeljave za pitno vodo v skladu z EN 806-4:2010 in navodilom T 84-2004 „Izpiranje, razkuževanje in zagon napeljav za pitno vodo“ (avgust 2014)nemškega osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje, klimo (nem. kratica ZVSHK).5


REMS Solar-Push – polnjenje, izpiranje in odzračevanje v eni delovni operaciji.Samosesalna. Visoka črpalna zmogljivost. Idealna za solarne naprave,sisteme za zemeljsko ogrevanje in naprave za talno ogrevanje.Enostavno čiščenje in polnjenje s pomočjoposebej velike odprtine na plastični posodi.Dva praktična ročaja za enostavno nošenjeplastične posode.REMS Solar-Push K 60Električna polnilna in izpiralna enota za enostavno in hitro polnjenje, izpiranje in odzračevanjezaprtih sistemov. Črpalna količina ≤ 36 l/min, volumen posode 30 l. S centrifugalno črpalko,temperaturno obstojna pri trajni obremenitvi ≤ 60°C. Črpalni tlak ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi.Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 kosa fleksibilnih, prosojnih PVC gibkih cevi zmrežasto tkanino ½" T60, vsaka dolžine 3 m, temperaturno obstojni ≤ 60°C. V kartonu.​Št. izdelka 115312 R220# € 599,–115312 R220#€ 522,–REMS Solar-Push I 80Električna enota za polnjenje in izpiranje za enostavno in hitro polnjenje, izpiranje in odzračevanjezaprtih sistemov. Količina črpalnega medija ≤ 27 l / min, prostornina posode 30 l. Z rotorskočrpalko, obstojen proti temperaturi pri trajni obremenitvi ≤ 80°C. Delovni pritisk 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Varnostni ventil za sprostitev tlaka. 2 kosafleksibilnih EPDM tankih cevk ½" T 100, 3 m dolžine, obstojne pri temperaturi ≤ 100°C.V kartonskem zaboju.​Št. izdelka 115311 R220# € 715,–115311 R220#€ 619,–Kvalitetni nemški proizvodFini filter z vrečko s finim filtrom 70 μmsestavljen iz navojnega pokrova s priključkom povratnega toka za povratni vods priključkom ¾", adapter, 1 kos vrečke s finim filtrom 70 µm, za izpiranjenaprav za talno/stensko ogrevanje in za odstranitev blata.​Št. izdelka 115220# 115220#€ 62,–Fini filter s vstavkom finega filtra 90 μmpralen, z veliko prestrezno posodo za nečistoče, za povratni vod s priključkom ¾",za izpiranje naprav za talno/stensko ogrevanje in za odstranitev blata.​Št. izdelka 115323 R# 115323 R#€ 144, 30Prekrmilni ventil smeri tokav setu z EPDM gibko cevjo z mrežasto tkanino ½" T100, za izpiranje naprav zatalno/stensko ogrevanje in za odstranitev blata zaradi sunkov tlaka prispremembi smeri toka​Št. izdelka 115326 R# 115326 R#€ 191, 80REMS Pull-Push – Hitro odstranite zamašitev.Visoka sprednja sila pritiska, ročaj za namestitev.Optimalno prilagojeno za čiščenje z 2 manšeti:krajša manšeta je namenjena za pomivalno korito,kad, daljša za toalet.REMS E-Push 2 – električno polnjenje in preizkušanje.Armirana visokotlačna gibka cev preprečipopačenje merilnega rezultata.Sesalna cev s sesalnim filtrom.Visoko zmogljiva batna črpalka.Visoka črpalna zmogljivost 7 l/min.Nastavljiva omejitev tlaka.Do 60 bar. 1300 W.Samosesalna.REMS Pull-PushNaprava za sesanje in čiščenje, hitro odstranjevanje zamašitev.Z kratkim ter dolgim manšetam. V kartonskem zaboju.​Št. izdelka 170300 R# € 115,–170300 R#€ 103,– 115500REMS E-Push 2Električna tlačna črpalka za preizkušanje tlaka z manometrom, za preizkus tlaka in tesnjenjacevnih sistemov in posod do 6 MPa/60 bar/870 psi, z nastavljivo omejitvijo tlaka. Črpalni agregats kondenzatorskim motorjem 230 V, 50 Hz, 1300W. Sesalna cev dolžine 1,5 m s priključkom ½".Visokotlačna gibka cev dolžine 1,5 m s priključkom ½". Preprečevalec povratnega toka.V kartonu.​Št. izdelka 115500 R220# € 620,–R220#€ 566,–6Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


REMS Push – zanesljivo tesnenje.Tlačni bat iz medenineProstornina posode 12 ldo 60 barPosoda iz nerjavnega jeklaREMS PushRočna tlačna črpalka za preizkušanje tlaka z manometrom, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi,za preizkus tlaka in tesnjenja cevnih sistemov in posod do 6 MPa/60 bar/870 psi. Posoda jeodporna proti koroziji, iz prašno lakirane jeklene pločevine za količino polnjenja 12 l.Visokotlačna gibka cev dolžine 1,5 m s priključkom ½". V kartonu.​Št. izdelka 115000 R# € 185,–115000 R#€ 162,– 115001REMS Push INOXRočna tlačna črpalka za preizkušanje tlaka z manometrom, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi,za preizkus tlaka in tesnjenja cevnih sistemov in posod do 6 MPa/60 bar/870 psi.Posoda iz nerjavnega jekla za količino polnjenja 12 l. Visokotlačna gibka cev dolžine1,5 m s priključkom ½". V kartonu.​Št. izdelka 115001 R# € 275,–R#€ 255,–Hitna sprememba smeri od spiralnega pomikanja naprejoziroma nazaj zaradi hitrega preklopa, tudi pod polnoobremenitvijo brez spremembe smeri vrtenja motorja.Zanesljiva priročna naprava za hitro uporabopri zamašitvah cevi v kuhinji, kopalnici, stranišču.NovostKvalitetni nemški proizvod0 – 550 min -1600 W, le 5,2 kgKvalitetni nemški proizvodREMS Mini-Cobra S SetElektrična naprava za čiščenje cevi s hitrim preklopom, za cevi Ø 20 – 50 (75) mm. Za cevnečistilne spirale Ø 8 in 10 mm. Pogonski stroj z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, univerzalnimmotorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 600 W, posebej močnim navorom pri levem in desnem teku prinizkem številu vrtljajev, varnostno stikalo na dotik. Brezstopenjsko, elektronsko krmiljenje številavrtljajev (pogonsko stikalo). Plastični spiralni boben iz udarno trdnega materiala, okrepljenega ssteklenimi vlakni. Spirala Ø 8 mm, z jedrom , dolžina 7,5 m. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Š t . i z d e l k a 17 0 0 2 3 R220# € 535,–170023 R220#€ 378,–REMS Mini-CobraNaprava za čiščenje cevi Ø 20 – 50 (75) mm, z ročnim zaganjačem in šestrobnim sojemalnikomza običajni pogonski stroj - (električni, počasi delujoč vrtalni stroj z brezstopenjskim pogonomali vijačnik). Za cevne čistilne spirale Ø 6, 8 in 10 mm. Plastični spiralni boben iz udarno trdnegamateriala, okrepljenega s steklenimi vlakni. Hitrovpenjalna glava. Spirala Ø 8 mm, dolžina7,5 m. V kartonu.​Št. izdelka 170010 R# € 129,–170010 R#€ 119,–Kvalitetni nemški proizvodREMS Cobra – čiste cevi –enostavno in hitro.Hitri obračalnik z delnimi spiralami za delovne dolžinedo 70 m. Učinkovito centrifugiranje in rezkanjedo 740 min -1 .Zaprto pogonsko vreteno ščiti motor in pogon predumazanijo in vodo.Spirale za čiščenje cevi16 × 2,3 m Št. izdelka 171200 € 46,90 € 41,–22 × 4,5 m Št. izdelka 172200 € 74,60 € 65,–REMS Cobra 22 Set 16 + 22Električni stroj za čiščenje cevi Ø 20 – 150 mm. Pogonski stroj z gonilom z zobatim jermenom,ki ga ni potrebno vzdrževati, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 750 W, levi in desni tek, vodilnagibka cev. Zaščitno stikalo (PRCD). 5 delne spirale 16 × 2,3 m v spiralni košari, ravni sveder 16,kijasti sveder 16, ozobljeni listni sveder 16/25, rezalec spirale 16, 5 delnih spiral 22 × 4,5 m vspiralni košari, ravni sveder 22, povratni sveder 22, lijačni sveder 22, ozobljeni križni listni sveder22/35, spiralni rezalec 22/32, 2 para rokavic za upravljanje, zaboj iz jeklene pločevine za vsakset orodja. V kartonu.​Št. izdelka 172012 R220# € 1.649,–172012 R220#€ 1.281,–7


REMS RAS P – visoko obremenljiv rezalnik cevi zarezanje plastičnih cevi in večplastnih cevi.InternationalDesign AwardPosebej stabilno vreteno, dolgo vodilo vretena inposebej kaljeni protipritisni valji. Zaradi tega natančnovodenje ob cevi, enostavna dostava, enostavno rezanjein natančen pravokoten rez. Hitro prestavljanjedostavnega vretena v obe smeri.Kvalitetni nemški proizvodREMS RAS P 10 – 40Rezalnik cevi za cevi Ø 10 – 40 mm, ½ –1⅝".​Št. izdelka 290050 R# € 99,9080REMS RAS P 10 – 63Rezalnik cevi za cevi Ø 10 – 63 mm, ½ – 2"​Št. izdelka 290000 R# € 107,70REMS RAS P 50 – 110Rezalnik cevi za cevi Ø 50 – 110 mm, 2 – 4"​Št. izdelka 290100 R# € 155,–80290050 R#€ 90,290100 R#€ 140,Kvalitetni nemški proizvodREMS RAS P 110 – 160Rezalnik cevi za cevi Ø 110 – 160 mm, 4 – 6".​Št. izdelka 290200 R# € 192,–290000 R#€ 99, 80 290200 R#€ 178,–REMS ROS P – priročne cevne škarje za čisto,hitro rezanje plastičnih cevi in večplastnih cevi.AvtomatikaREMS ROS P 26Hitro rezanje, samo en rez. Cevneškarje za enoročno posluževanje.Za cevi Ø ≤ 26 mm, 1".​Št. izdelka 291240 R# € 38,60291240 R#€ 31,REMS ROS P 35Cevne škarje s hitrim povratnimtekom za cevi Ø ≤ 35 mm, 1⅜".​Št. izdelka 291200 R# € 41,30291200 R#€ 37,7080REMS ROS P 35 ACevne škarje z avtomatskim povratnimtekom za cevi Ø ≤ 35 mm, 1⅜".​Št. izdelka 291220# € 51,70291220#€ 49,–Za posebejlahko rezanje.REMS ROS P 42Cevne škarje s hitrim povratnimtekom za cevi Ø ≤ 42 mm, 1⅝".​Št. izdelka 291250 R# € 72,40291250 R#€ 67,REMS ROS P 42 PSCevne škarje s hitrim povratnimtekom za cevi Ø ≤ 42 mm, 1⅝".​Št. izdelka 291000 RPS# € 59,–REMS ROS P 63 PCevne škarje s hitrim povratnimtekom za cevi Ø ≤ 63 mm, 2".​Št. izdelka 291270 R# € 116,9010291000 RPS#€ 50,–291270 R#€ 100,–REMS RAS Cu-INOX S – Visoko obremenljiv rezalnikcevi za rezanje cevi iz nerjavnega jekla, C-jekla,bakra, itd. Za posebej enostavno rezanje.Iglično uležajeni protipritisni valji.Iglično uležajeno protipritisno kolo.Hitro prestavljanje dostavnegavretena v obe smeri. (REMS RASCu-INOX 8 – 64 S).Kvalitetni nemški proizvodREMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S MiniIglični ležaj. Za cevi Ø 3 – 28 mm, ⅛ – 1⅛".​Št. izdelka 113241 R# € 37,20REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 SIglično uležajen, z integriranim odstranjevalcevsrha. Za cevi Ø 3 – 35 mm, ⅛ – 1⅜".​Št. izdelka 113351 R# € 54,90113351 R#€ 44,REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 SIglično uležajen, s hitro nastavitvijo.Za cevi Ø 8 – 64 mm, ⅜ – 2½".​Št. izdelka 113401 R# € 144,80113401 R#€ 117,113241 R#€ 34,–20308Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


REMS RAS St – vzdržljiva orodja visoke kakovostiza rezanje cevi. Za visoko zahtevne uporabnikein dolgo življenjsko dobo.REMS RAS St ⅛ – 2"Rezalnik cevi za cevi Ø ⅛ – 2", 10 – 60 mm.​Št. izdelka 113000 R# € 139,10113000 R#€ 127,Rezalnik cevi za jeklene cevi.Kvalitetni nemški proizvodREMS RAS St 1¼ – 4"Rezalnik cevi za cevi Ø 1¼ – 4", 30 – 115 mm.​Št. izdelka 113100 R# € 278,10113100 R#€ 256,–90113350 R#€ 30,REMS RAS Cu-INOX – visoko obremenljivrezalnik cevi za rezanje cevi iz nerjavnega jekla,C-jekla, bakra i. dr.InternationalDesign AwardRobustna, stabilna konstrukcija za težke razmere uporabe.Posebej stabilno vreteno, dolgo vodilo vretena inposebej kaljeni protipritisni valji. Zaradi tega natančnovodenje ob cevi, enostavna dostava, enostavno rezanjein natančen pravokoten rez.REMS RAS Cu-INOX 3 – 16Rezalnik cevi za cevi Ø 3 – 16 mm, ⅛ – ⅝".​Št. izdelka 113200 R# € 18,60113200 R#€ 17,REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 MiniRezalnik cevi za cevi Ø 3 – 28 mm, ⅛ – 1⅛".​Št. izdelka 113240 R# € 27,90113240 R#€ 25,REMS RAS Cu-INOX 3 – 28Rezalnik cevi za cevi Ø 3 – 28 mm, ⅛ – 1⅛".​Št. izdelka 113300 R# € 21,50113300 R#€ 19,Kvalitetni nemški proizvod20 113400 R#€ 112,9090REMS RAS Cu-INOX 6 – 64Rezalnik cevi za cevi Ø 6 – 64 mm, ¼ – 2½"​Št. izdelka 113400 R# € 124,1020REMS RAS Cu-INOX 3 – 35Rezalnik cevi za cevi Ø 3 – 35 mm, ⅛ – 1⅜",z integriranim odstranjevalcem srha s cevi.​Št. izdelka 113350 R# € 39,9060Kvalitetni nemški proizvodREMS RAS Cu-INOX 6 – 42Rezalnik cevi za cevi Ø 6 – 42 mm, ¼ – 1⅝".​Št. izdelka 113380 R# € 104,10113380 R#€ 96,90REMS RAS Cu-INOX 3 – 42Rezalnik cevi za cevi Ø 3 – 42 mm, ⅛ – 1¾",z integriranim odstranjevalcem srha s cevi.​Št. izdelka 113330 R# € 51,20113330 R#€ 38,80REMS RAS Cu – visoko obremenljiv rezalnik cevi posebejza rezanje bakrenih ceviInternationalDesign AwardHitro prestavljanje dostavnegavretena v obe smeri.Posebej stabilno vreteno, dolgo vodilo vretena inposebej kaljeni protipritisni valji. Zaradi tega natančnovodenje ob cevi, enostavna dostava, enostavno rezanjein natančen pravokoten rez.Kvalitetni nemški proizvodREMS RAS Cu 8 – 42Rezalnik cevi za cevi Ø 8 – 42 mm, ⅜ – 1⅝".​Št. izdelka 113370 R# € 93,10113370 R#€ 86,REMS RAS Cu 8 – 64Rezalnik cevi za cevi Ø 8 – 64 mm, ⅜ – 2½"​Št. izdelka 113410 R# € 111,90113410 R#€ 98,70REMS RAS Cu 3 – 35Rezalnik cevi za cevi Ø 3 – 35 mm, ⅛ – 1⅜",z integriranim odstranjevalcem srha s cevi.​Št. izdelka 113340 R# € 36,50REMS RAS Cu 3 – 42Rezalnik cevi za cevi Ø 3 – 42 mm, ⅛ – 1¾",z integriranim odstranjevalcem srha s cevi.​Št. izdelka 113320 R# € 46,50113340 R#€ 30, 90113320 R#€ 38,60809


Robustno kakovostno orodje z dolgoživljenjsko dobo, ki je primerno pri velikihobremenitvah.Robustna izvedba iz krom-vanadijevega jekla,v celoti iz jekla, utopno kovane, kaljene, prašno lakirane.Kaljena, ozobljenje z visoko odpornostjo proti obrabi.REMS Akku-ROS P 40 – Hitro rezanje cevi breznaprezanja. Zelo zmogljive, npr. večplastna cevØ 20 mm le v 4 s.Do 200 odrezov z eno polnitvijo akumulatorske baterije!REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240Cevne klešče z zevjo S, švedski model. DIN 5234 – oblika C. Klešče za vodne črpalke,zglob je vtaknjen skozi (profesionalna uporaba),7-kratno prestavljive. ISO 8976.​Št. izdelka 116X01 R# € 98,30REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"Cevne klešče z zevjo S, švedski model. DIN 5234 – oblika C.​Št. izdelka 116X02 R# € 144,90116X01 R#€ 62,116X02 R#€ 90,2080Klinasto rezilo za univerzalnorezanje plastičnih in večplastnih cevi.Le 1,2 kg!REMS Akku-ROS P 40 SetAkumulatorske cevne škarje za hitro in preprosto rezanje plastičnih cevi in večplastnih ceviØ ≤ 40 mm, Ø ≤ 1⅝", s ≤ 6,7 mm. Električni pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 9,6 V,70 W, gonilom brez potrebe po vzdrževanju, varnostnim stikalom na dotik, stikalom za vklop/izklop. Akum. baterija NiMH 9,6 V, 1,0 Ah, polnilnik NiMH 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 6 W.S klinastim rezilom. V kartonu.​Št. izdelka 291310 R# € 112,90291310 R#€ 100,–REMS Helix VE – vrtanje, vijačenje inodstranjevanje srha.Delovna svetilka LEDle 1,3 kgBREZPLAČNO*REMS svedri za keramične ploščice Set 6-8-10Diamantna vrtalna krona za suho vrtanje s posebnim voščenim polnjenjem. Za keramiko, finekamnine, granit, marmor in druge materiale. 3 svedri za keramične ploščice Ø 6, 8, 10 mm, spomočjo naprave za vrtanje z vakuumskim primežem. Za električni pogon z vrtalnim vijačnikom.​Št. izdelka 181700 R# € 154,30181700 R#€ 121,–REMS Helix VE Li-Ion SetAkumulatorski vrtalni vijačnik z Vario-elektroniko (VE) za vrtanje v jeklo, kamen, Ø ≤ 10 mm, lesØ ≤ 28 mm in druge materiale in za privijanje/sproščanje vijakov Ø ≤ 7 mm. Pogonski stroj shitro vpenjalno glavo brez ključa, območje vpenjanja 0,8 – 10 mm, levi in desni tek. Električnimehanski pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 14.4 V, 300 W, 2 stopenjskim robustnimplanetnim gonilom. 2 brezstopenjsko nastavljiva območja števila vrtljajev 0 – 300 min -1 in0 – 1250 min -1 , 25 stopenj vrtilnega momenta plus vrtalna stopnja, visok vrtilni moment 31 Nmv nizkem območju števila vrtljajev. Varnostno stikalo na dotik. Integrirana delovna svetilka LED,spona za pas. Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, hitri Li-Ion/Ni-Cd - polnilnik 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W.1 bit z dvojnim rezilom zareza/križ, dolžina 50 mm. V nosilni torbi.​Št. izdelka 190010 R220# € 339,–+ darilni paket v vrednosti € 198,801 set bitov kot brezplačen dodatek2. Akum. baterija Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ahkot brezplačen dodatek1 TelovnikŠt. izdelka 190X02 R220# € 378,–REMS REG 10 – 54 EOdstranjevalec zunanjega in notranjega srha za cevi Ø 10 – 54 mm,Ø ½ – 2⅛". Za električni pogon z vrtalnim vijačnikom.​Št. izdelka 113835 R# € 91,60113835 R#€ 83,20Sojemalnik k REMS REG 10 – 42Za električni pogon z vrtalnim vijačnikom.​Št. izdelka 113815 R# 113815 R#€ 33, 90REMS REG 10 – 42Odstranjevalec zunanjega/notranjega srha za ceviØ 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝".​Št. izdelka 113810 R# 113810 R#€ 79, 9010Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


Zelo svetla ročna in stoječa svetilka. Za akumulatorskoin omrežno obratovanje. 145° brezstopenjsko obračljiva.145°LED-tehnologija z visoko svetilno močjo.Ergonomično oblikovan ročaj z mehkim oprijemom.V ročaju integriran predalček za akum. baterije. Litij ionske akum. baterije 14,4 V ali oskrba znapetostjo Li-Ion 230 V za omrežno obratovanje namesto litij ionsko akum. baterijo 14,4 V,kot pribor.Praktična sklopljiva obesna priprava.Glava svetilke 145° brezstopenjsko obračljiva, za boljšo osvetlitev.Hitri polnilnik za kratke polnilne čase (1h) kot pribor. Brez spominskega učinka za maksimalnozmogljivost akumulatorske baterije.REMS LED-akumulatorska svetilka Li-IonRočna in stoječa svetilka za litij ionske akum. baterije Li-Ion 14,4 V ali oskrbo z napetostjo Li-Ion230 V. Brez akum. baterije, brez hitrega polnilca, brez oskrbe z napetostjo. V blister embalaži.​Št. izdelka 175200 R#175200 R#€ 29,S pripravo za obešanjeAkumulatorskabaterija (pribor)90REMS CleanM – nihče drug ne čisti takodobro. Posebej visoka čistilna moč.Kvalitetni nemški proizvodVzemite 2,plačajte 1 !**Pri nakupu 1 brizgalke REMS CleanMboste prejeli 1 brizgalko REMS CleanMbrezplačno.REMS CleanMVisoko učitkovito čistilo strojev za hitro in zanesljivo odstranjevanje oljnatihin mastnih nečistoč. Brizgalka 500 ml.​Št. izdelka 140119 R# 140119 R#€ 19, 90Kvalitetni nemški proizvodREMS Python – Prihranite drage fitinge.Zelo enostavno upogibanje do Ø 2", Ø 75 mm.REMS Pythons sklapljanjem do delovne dolžine 90°. Jeklene cevi EN 10225 Ø ⅜ – 2", večplastne ceviØ 32 – 75 mm. Upogibalni pogon z drsno kotalnimi nosilci in drsnimi valji, St oz. V upogibalnisegmenti. V stabilnem transportnem zaboju.za jeklene ceviSet St ⅜ - ½ - ¾ - 1 - 1¼"​Št. izdelka 590020 R# € 1.049,–za jeklene ceviSet St ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2"​Št. izdelka 590021 R# € 1.159,–za večplastne ceviSet V 40 - 50 - 63 mm​Št. izdelka 590022 R# € 1.069,–590020 R#€ 1.002,–590021 R#€ 1.113,–590022 R#€ 1.057,–3-nožni-podstavek (pribor)3-nožni-podstavek​Št. izdelka 590150 R# 590150 R#€ 110, 50Upogibalni segment in drsniki 75 mm​Št. izdelka 590063 R# 590063 R#€ 438,–REMS Swing – upogibanje cevi na mestu,kjer jih polagate, do Ø 32 mm.Hitro delo s praktično multifunkcijskoročico za hiter pomik in hiter povratni tek.Zobata palica od kaljenega jekla.REMS SwingEnoročni upogibalec cevi Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90°. Mehke bakrene cevi Ø 10 – 22 mm,Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, mehke oplaščene bakrene cevi Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm,oplaščene C-jeklene cevi sistemov stiskalnega fitinga Ø 12 – 18 mm, mehke precizijske jeklenecevi Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1 mm, večplastne cevi Ø 14 – 32 mm. Do Ø 26 mm z upogibalnimpogonom, upogibalnimi segmenti, univerzalnim nosilcem drsnika z drsniki, v stabilnemzaboju/kovčku iz jeklene pločevine. Do Ø 32 mm z upogibalnim pogonom, upogibalnimisegmenti, 2 nosilcema drsnika z drsniki, v stabilnem kovčku.Kvalitetni nemški proizvodBakrene cevi i. dr.Set 12 - 15 - 18 - 22​Št. izdelka 153025 R# € 239,–Večplastne cevi i. dr.Set 14 - 16 - 18 - 20 - 25 / 26​Št. izdelka 153022 R# € 252,–Set 16 - 18 - 20 - 25 / 26 - 32​Št. izdelka 153023 R# € 415,–153025 R#€ 222,–153022 R#€ 230,–153023 R#€ 384,–11


REMS Curvo – upogibanje cevi brezgubanja do Ø 40 mm, 180°.Upogibanje namesto dragih fitingov!REMS Curvo se splača že po nekaj kolenih.Brez primeža.Brez nastavljalnih del takoj pripravljen za uporabo.3B1000 W – le 8 kgKvalitetni nemški proizvodREMS CurvoElektrični upogibalec cevi Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", do 180°. Trde, poltrde, mehke bakrene cevi,tudi tankostenske, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", mehke oplaščene bakrene cevi, tudi tankostenske,Ø 10 – 18 mm, cevi za sisteme stiskalnega fitinga iz nerjavečega jekla Ø 12 – 28 mm, C-jeklo,tudi oplaščeno, Ø 12 – 28 mm, mehke cevi iz precizijskega jekla Ø 10 – 28 mm, jeklene ceviDIN EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektroinstalacijske cevi EN 50086 Ø 16 – 32 mm, večplastne ceviØ 14 – 40 mm, i. idr. Pogonski stroj z gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsnosklopko, univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, brezstopenjsko, elektronsko, varnostnostikalo na dotik, desni in levi tek. Hitro in počasno delovanje za natančno upogibanje. Vtičnisornik. Upogibalni segmenti in drsniki. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.Set 15 - 18 - 22​Št. izdelka 580026 R220# € 1.269,–Set 15 - 22 - 28 R102​Št. izdelka 580022 R220# € 1.299,–Set 15 - 18 - 22 - 28 R102​Št. izdelka 580027 R220# € 1.385,–Set 15 - 18 - 22 - 28 R114​Št. izdelka 580035 R220# € 1.499,–580026 R220#€ 1.114,–580022 R220#€ 1.265,–580027 R220#€ 1.336,–580035 R220#€ 1.447,–Držalo stroja 3Bvišinsko nastavljivo, 3-nožno​Št. izdelka 586100 R# € 160,50 586100 R#€ 103,–REMS Sinus – upogibanje cevi brez gubanja.Kvalitetni nemški proizvodREMS Sinus SetRočni upogibalec cevi Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 180°. Trde, poltrde, mehke bakrene cevi,tudi tankostenske, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", mehke, oplaščene bakrene cevi, tudi tankostenske,Ø 10 – 18 mm, cevi sistemov stiskalnih fitingov iz nerjavečega jekla, C-jeklo oplaščeno,Ø 12 – 18 mm, C-jeklo Ø 12 – 22 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10 – 20 mm, električneinstalacijske cevi EN 50086 Ø 16 – 20 mm, večplastne cevi Ø 14 – 32 mm, idr. Pogonupogibalca, vtični sornik. Upogibalni segmenti in drsni kosi. REMS sprej za upogibanje.V stabilnem kovčku iz jeklene pločevine.Set 15-18-22​Št. izdelka 154001 R# € 535,–Set 14-16-18​Št. izdelka 154002 R# € 515,–Set 12-15-18-22​Št. izdelka 154003 R# € 609,–Set 10-12-14-16-18-22​Št. izdelka 154004 R# € 699,–154001 R#€ 439,–154002 R#€ 439,–154003 R#€ 499,–154004 R#€ 549,–12Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


REMS Curvo 50 – upogibanje velikih cevibrez gubanja do Ø 50 mm, 90°.Brez primeža.Brez nastavljalnih del takoj pripravljen za uporabo.REMS Curvo 50 Basic-PackElektrični upogibalec cevi Ø 10 – 50 mm, do 90°. Jeklene cevi EN 10255 Ø ¼ – 1¼", trde, poltrde,mehke bakrene cevi, Ø 10 – 42 mm, tankostenske bakrene cevi Ø 10 – 35 mm, cevi sistemovstiskalnih fitingov iz nerjavečega jekla Ø 12 – 42 mm, C-jeklo Ø 12 – 35 mm, C-jeklo oplaščenoØ 12 – 28 mm, večplastne cevi Ø 14 – 50 mm, idr. pogonski stroj z gonilom brez potrebnegavzdrževanja z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, brezstopenjskim,elektronskim varnostnim tipkovnim stikalom, desni in levi tek. Štirirobni sojemalnik35 – 50, podpornik 35 – 50 (za upogibalne segmente in drsne kose Ø 35 R 100, Ø 42 R 140,Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), vtični sornik. V stabilnem transportnem zaboju.​Št. izdelka 580110 R220# € 2.339,–580110 R220#€ 2.239,–​1000 WKvalitetni nemški proizvodŠtirirobni sojemalnik 10 – 40, podpornik 10 – 40za upogibalne segmente in drsne kose od REMS Curvo,REMS Akku-Curvo, REMS Sinus, glejte tabelo.​Št. izdelka 582120 R# 582120 R#€ 199,–Cu Cu-U St 10217 St 10305-U St 10305 St 10255 St 50086 VUpogibalni segment za cevi Ø mm/colaRmmXmmSinusCurvoAkku-CurvoCurvo 50SinusCurvoAkku-CurvoCurvo 50SinusCurvoAkku-CurvoCurvo 50SinusCurvoAkku-CurvoCurvo 50SinusCurvoAkku-CurvoCurvo 50SinusCurvoAkku-CurvoCurvo 50SinusCurvoAkku-CurvoCurvo 50SinusCurvoAkku-CurvoCurvo 50Št. izdelka€10 40 45 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581400 168,0012 45 49 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581410 115,0014, 10 U, ¼ (DN 6) 50 53 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581420 129,0015, 12 U 55 56 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581430 129,0016, 12 U 60 62 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581440 129,0017, 15 U 56 60 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581110 147,0018, 14 U, 15 U, ⅜ (DN 10) 70 75 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581450 129,0020, 16 U, 18 U 75 80 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581080 169,0022, 18 U, ½ (DN 15) 77 81 ● ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) ● ● ● 2) 581460 159,0022, 18 U, ½ (DN 15) 88 91 ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● 2) 581470 199,0024, 22 U 75 85 ● ● ● 2) ● ● ● 2) 581130 205,0025 98 103 ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581180 269,0026 98 108 ● ● ● 2) ● ● ● ● 2) 581270 254,0028, ¾ (DN 20) 102 1) 108 ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● 2) 581070 249,0028, ¾ (DN 20) 102 110 ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● 2) 581260 269,0028, ¾ (DN 20) 114 120 ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● 2) 581310 326,0030, 28 U 98 1) 105 ● ● 2) ● ● ● 2) 581150 269,0032 98 110 ● ● ● ● 2) 581280 279,0032 114 121 ● ● 2) ● ● ● ● ● 2) 581320 339,0035 100 105 ● 3) ● 3) ● 3) 581500 365,0035 140 150 ● ● 2) 581350 439,0040 140 148 ● ● 2) 581330 444,0042 140 155 ● 3) ● 3) ● 3) 581510 425,0050 135 143 ● 3) 581540 421,00⅜" (9,5 mm) 43 48 ● ● ● ● 2) 581200 146,00½" (12,7 mm) 52 60 ● ● ● ● 2) 581210 155,00⅝" (15,9 mm) 63 70 ● ● ● ● 2) 581220 176,00¾" (19,1 mm) 75 82 ● ● ● ● 2) 581230 182,00⅞" (22,2 mm) 98 107 ● ● ● ● 2) 581240 251,001" (33,7 mm) 100 105 ● 3) 581520 365,001" (25,4 mm) 101 112 ● ● ● 2) 581370 289,001⅛" (28,6 mm) 102 110 ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● ● 2) ● ● 2) 581260 269,001⅛" (28,6 mm) 115 117 ● ● ● 2) 581380 346,001¼" (31,8 mm) 114 123 ● ● 2) 581320 339,001¼" (31,8 mm) 133 145 ● ● 2) 581390 470,001¼" (42,4 mm) 140 150 ● 3) 581530 429,001⅜" (34,9 mm) 140 150 ● ● 2) 581350 439,00R mm Upogibalni radij mm nevtralne osi loka (DVGW GW 392)X mm Korekturna mera mm1)V skladu z Delovnim listom DVGW GW 392 za bakrene cevi Ø 28 mmMinimalni upogibalni radij 114 mm potreben. Debelina stene ≥ 0,9 mm.2)Štirirobni sojemalnik 10 – 40, podpornik 10 – 40 (št. izdelka 582120) potreben.3)Štirirobni sojemalnik 35 – 50, podpornik 35 – 50 (št. izdelka 582110) potreben.Cu: trde, poltrde, mehke bakrene cevi, tudi tankostenske, EN 1057St 10217: nerjavne jeklene cevi sistemov stiskalnih fitingov EN 10217-7 (DIN 2463)St 10305: oplaščene C-jeklene cevi sistemov stiskalnih fitingov EN 10305-3 (DIN 2394)St 10305: mehke precizijske jeklene cevi EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3 (DIN 2391 – 2394),C-jeklene cevi EN 10305-3 (DIN 2394)St 10255: Jeklene cevi (navojne cevi) EN 10255 (DIN 2440)St 50086: Elektroinstalacijske cevi EN 50086U: oplaščeneV: večplastne cevi sistemov stiskalnih fitingovPri strokovno izvedenem hladnem upogibanju ne sme priti do tvorjenja natrg ali gubanja.Stopnje kakovosti cevi in dimenzije cevi, ki tega ne morejo zagotavljati, niso primerneza upogibanje z REMS Sinus, REMS Curvo, REMS Curvo 50 in REMS Akku-Curvo.13


Sistem s štirimi možnostmi uporabe!Idealen za instalaterja.... sedaj z vrtalnim stojalom REMS Titan – za najvišjezahteve. Za jedrovanje do Ø 300 mm.Kvalitetni nemški proizvodREMS Picus S2/3,5 – za jedrovanje v armiranibeton i. idr. do Ø 300 mm.REMS Picus SR Set TitanElektrični diamantni vrtalni stroj za jedrovanje z regulacijo hitrosti. Za jedrovanje v beton, armiranibeton do Ø 162 (200) mm, zid in druge materiale do Ø 250 mm. Za suho in mokro vrtanje,ročno vodenje ali s pomočjo vrtalnega stojala. Pogonski stroj z vrtalno krono - priključni navojUNC 1¼ zunanji, G ½ notrjanji, dvostopenjsko gonilo, ki ga ni potrebno vzdrževati z varnostnodrsno sklopko, univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Brezstopenjska elektronska regulacijaštevila vrtljajev 250 min -1 do 500 min -1 (1. stopnja) oz. 600 min -1 do 1200 min -1 (2. stopnja),zaščita pred pregrevanjem. Multifunkcijska elektronika z lahnim zagonom, omejitvijo številavrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Stikalo na dotik z aretiranjem.Zaščitno stikalo za osebe (PRCD). Priprava za dovod vode, z nastavljivim zapornim ventilomin hitro sklopko za ustavitev vode in priključkom gibke cevi ½". Protidržalo. Distančni kos, set.Univerzalni ključ SW 32. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine. Stojalo za vrtanje REMS Titanskupaj s setom za pritrditev v zid in beton. Brez diamantnih vrtalnih kron za jedrovanje.​Št. izdelka 183022 R220# € 2.319,–183022 R220#€ 1.949,–REMS Picus SR Set 62 - 82 - 132 TitanKot št. izdelka 183022, vendar z REMS univerzalnimi diamantnimi vrtalnimi kronamiza jedrovanje UDKB Ø 62, 82, 132 mm.​Št. izdelka 183023 R220# € 2.922,–183023 R220#€ 2.328,–REMS Picus S2/3,5 Set TitanElektrični diamantni vrtalni stroj za jedrovanje v beton, armirani beton, zidovje vseh vrst, naravnikamen, asfalt, estrihe vseh vrst, do Ø 300 mm. Za suho in mokro vrtanje s pomočjo vrtalnegastojala. Pogonski stroj z vrtalno krono - priključni navoj UNC 1¼ zunanji, brezstopenjskimgonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V,50 – 60 Hz, 3420 W. Multifunkcijska elektronika z lahnim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev priprostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Klecno stikalo. Zaščitno stikalo zaosebe (PRCD). Število vrtljajev pod obremenitvijo vrtalne krone 320 min -1 , 760 min -1 . Pripravaza dovod vode za mokro vrtanje, z nastavljivim zapornim ventilom in hitro sklopko za ustavitevvode in priključkom gibke cevi ½". Obroč za hitro snetje. Univerzalni ključ SW 32. Stojalo zavrtanje REMS Titan skupaj s setom za pritrditev v zid in beton. Brez diamantnih vrtalnih kronza jedrovanje.​Št. izdelka 180030 R220# € 3.639,–180030 R220#€ 3.220,–REMS Picus S1 – cenovno ugodna alternativa... sedaj z vrtalnim stojalom REMS Simplex 2Trpežno, priročno vrtalno stojalo za jedrovanje do Ø 200 mm. Vrtalni steber iz štirirobneprecizijske jeklene cevi □/ 50 mm, ki je torzijsko in upogibljivo toga, hladno utrjena, s posebejmajhnimi tolerancami, za vodenje pomičnega drsnika z zelo majhnimi vibracijami.REMS Picus S1 Set Simplex 2Električni diamantni vrtalni stroj za jedrovanje v beton, armirani beton do Ø 102 (132) mm, zid indruge materiale do Ø 162 mm. Za suho in mokro vrtanje, ročno vodenje ali s pomočjo vrtalnegastojala. Pogonski stroj z vrtalno krono – priključni navoj 1¼ zunanji, G ½ notranji, gonilom brezpotrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz,1850 W. Multifunkcijska elektronika z lahnim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostemteku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Stikalo na dotik z aretiranjem. Zaščitno stikaloza osebe (PRCD). Število vrtljajev pod obremenitvijo vrtalne krone 580 min -1 . Priprava za dovodvode za mokro vrtanje, z nastavljivm zapornim ventilom in hitro sklopko za ustavitev vode inpriključkom gibke cevi ½". Protidržalo. Pripomoček za navrtavanje G ½ s svedrom Ø 8 mm,šestrobnim vtičnim ključem SW 3. Univerzalni ključ SW 32. V stabilnem zaboju iz jeklenepločevine. Vrtalno stojalo REMS Simplex 2 vklj. s pritrdilnim setom za zid in beton.Brez diamantnih vrtalnih kron za jedrovanje.​Št. izdelka 180032 R220# € 1.930,–180032 R220#€ 1.704,–14Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


Starter-set za majhno ceno.Idealen za instalaterja.– 35 %REMS UDKB Set 62-82-132Ø 62, 82, 132 mm​Št. izdelka 181101 R# € 603,–REMS UDKB LS Set 62-82-132Ø 62, 82, 132 mm​Št. izdelka 181111 R# € 665,–181101 R#€ 390,–181111 R#€ 429,–Univerzalne diamantne vrtalne krone za jedrovanje REMSInduktivno lotano na avtomatskih napravah za lotanje, omogoča enakomerno visoko kakovostlotnih spojev. Vrtalne cevi z lotanimi diamantnimi segmenti so obnovljive z enostavnim trdimlotanjem.Univerzalna uporaba za vse materiale, za suho in mokro vrtanje, uporaba z ročnim vodenjem alis pomočjo vrtalnega stojala. Enoten priključni navoj UNC 1¼ notranji. Globina vrtanja 420 mm.Diamantni segmenti s klinastim rezom (»strešna oblika«) za hitro, lahko in mirno navrtavanje.Posebej razviti, visoko kakovostni diamantni segmenti z visokim diamantnim deležem in posebnovezavo, za odlično zmogljivost vrtanja in posebej visoko življenjsko dobo. Idealno za univerzalnouporabo v armirani beton in zid.Pogon z vsemi pogonskimi stroji REMS Picus in primernimi pogonskimi stroji drugih znamks priključnim navojem UNC 1¼ zunanji.Univerzalne diamantne vrtalne krone za jedrovanjeREMS - LS (LASER)Lasersko varjene na avtomatiziranih varilnih napravah za nespremenljivo kakovost varjenihspojev. Visoka temperaturna obstojnost – tudi pri izrednih temperaturnih obremenitvah ne pridedo odlotanja segmentov zaradi pregrevanja.Univerzalna uporaba za vse materiale, za suho in mokro vrtanje, uporaba z ročnim vodenjemali s pomočjo vrtalnega stojala. Enoten priključni navoj UNC 1¼ notranji. Globina vrtanja420 mm. Diamantni segmenti s klinastim rezom (»strešna oblika«) za hitro, lahko in mirnonavrtavanje. Posebej razviti, visoko kakovostni diamantni segmenti z visokim diamantnimdeležem in posebno vezavo, za odlično zmogljivost vrtanja in posebej visoko življenjsko dobo.Idealno za univerzalno uporabo v armirani beton in zid.Pogon z vsemi pogonskimi stroji REMS Picus in primernimi pogonskimi stroji drugih znamks priključnim navojem UNC 1¼ zunanji.– 20 %Kvalitetni nemški proizvodØ × globina vrtanja ×priključekŠt. izdelka € Promocija €UDKB 32 × 420 × UNC 1¼ 4 181010 R 106,00 83,00UDKB 42 × 420 × UNC 1¼ 4 181015 R 123,00 96,00UDKB 52 × 420 × UNC 1¼ 5 181020 R 128,00 100,00UDKB 62 × 420 × UNC 1¼ 6 181025 R 156,00 122,00UDKB 72 × 420 × UNC 1¼ 7 181030 R 170,00 133,00UDKB 82 × 420 × UNC 1¼ 7 181035 R 171,00 133,00UDKB 92 × 420 × UNC 1¼ 8 181040 R 185,00 144,00UDKB 102 × 420 × UNC 1¼ 8 181045 R 190,00 148,00UDKB 112 × 420 × UNC 1¼ 9 181050 R 215,00 168,00UDKB 125 × 420 × UNC 1¼ 10 181057 R 249,00 194,00UDKB 132 × 420 × UNC 1¼ 11 181060 R 276,00 215,00UDKB 152 × 420 × UNC 1¼ 12 181065 R 314,00 245,00UDKB 162 × 420 × UNC 1¼ 12 181070 R 337,00 263,00UDKB 182 × 420 × UNC 1¼ 12 181075 R 349,00 272,00UDKB 200 × 420 × UNC 1¼ 12 181080 R 358,00 279,00UDKB 225 × 420 × UNC 1¼ 13 181085 R 475,00 371,00UDKB 250 × 420 × UNC 1¼ 14 181090 R 535,00 417,00UDKB 300 × 420 × UNC 1¼ 22 181095 R 599,00 467,00– 20 %Ø × globina vrtanja ×priključekŠt. izdelka € Promocija €UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼ 1 181410 R 117,00 91,00UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼ 4 181415 R 136,00 106,00UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼ 5 181420 R 141,00 110,00UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼ 6 181425 R 172,00 134,00UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼ 6 181430 R 187,00 146,00UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼ 7 181435 R 189,00 147,00UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼ 8 181440 R 204,00 159,00UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼ 9 181445 R 209,00 163,00UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼ 9 181450 R 237,00 185,00UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼ 10 181457 R 274,00 214,00UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼ 10 181460 R 304,00 237,00UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼ 11 181465 R 346,00 270,00UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼ 12 181470 R 371,00 289,00UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼ 13 181475 R 384,00 300,00UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼ 14 181480 R 394,00 307,0015


REMS Pull – za suho in mokro sesanje.Konstantno visoka sesalna moč s permanentnim avtomatičnimčiščenjem filtra. Certificiran za sprejemanje zdravju škodljivihprahov v skladu z EN 60335-2-69 1) .REMS PullElektrični sesalnik za suho in mokro sesanje za profesionalno uporabo. Za sesanje prahov,nečistoč in tekočin. Idealen za odstranjevanje prahu pri zarezovanju, rezanju, vrtanju, jedrovanjuin brušenju. Bypass-Motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Vklopno/izklopno stikalo in stikaloza avtomatično čiščenje filtra z integrirano zeleno svetilko LED. Stikalo sesalna moč za brezstopenjskonastavitev količine zraka ≤ 61 l/s. Omejitev polnilnega nivoja z avtomatskim odklopom.Avtomatsko čiščenje filtra. Vtičnica za električna orodja do 2200 W, z elektronsko vklopno/izklopno avtomatiko. Velika prostornina posode 35 I, polnilna količina za tekočine 19 l.Prevozen, 2 tekalni kolesi, usmerjevalec/usmerjevalec z aretiranjem. Priključni vodnik 7,5 m.1 kos vrečka papirnega filtra, 1 kos ploskega nagubanega filtra iz papirja. 2 kosa kovinske sesalnecevi, vsaka 0,5 m, ročaj, sesalna gibka cev 2,5 m, podaljšek gibke cevi 2,5 m, nastavek zapovršinsko sesanje mokro/suho 300 mm s kolesci, krtačnimi trakovi, gumijastimi trakovi. Nastavekza sesanje fug. Adapter sesalna gibka cev/električno orodje. Integrirana držala za priključnivodnik, sesalno gibko cev in pribor. V kartonu.REMS Pull L SetCertificiran sesalnik in odpraševalec za odstranjevanje zdravju škodljivih prahov razredaprašnosti L 1) . Mejna vrednost izpostavljenosti/mejna vrednost na delovnem mestu > 1 mg/m³,stopnja puščanja ≤ 1 %.​Št. izdelka 185500 R220# € 520,–185500 R220#€ 490,–Vodoodporni filter PESREMS Pull L Set WREMS Pull L Set W – idealen za sesanje umazanije pri mokrem vrtanju z REMS stojalom.REMS Pull L Set z vodoodpornim filtrom PES in napravo za sesanje.​Št. izdelka 185503 R220# € 862,–185503 R220#€ 822,–Naprava za sesanjeREMS Pull M SetCertificiran sesalnik in odpraševalec za odstranjevanje zdravju škodljivih prahov razredaprašnosti M 1) . Mejna vrednost izpostavljenosti/mejna vrednost na delovnem mestu > 0.1 mg/m³,stopnja puščanja ≤ 0.1 %. Anti statični sistem z električno prevodno sesalno gibko cevjo E.Elektronsko nadzorovanje volumenskega pretoka, izbirno stikalo za premer sesalne gibke cevi,zaporni čep za priključni nastavek sesalne gibke cevi.REMS Pull M z anti statičnim sistemom: Statična elektrika je električno prevodna s pomočjoelektrično prevodne kovinske sesalne cevi, električno prevodnega primeža E, električnoprevodne podaljška sesalne cevi in električno prevodne šobe sesalne cevi katera se prazni zozemljitvijo zgornjega dela sesalca.​Št. izdelka 185501 R220# € 699,–185501 R220#€ 672,–REMS Pull M Set DREMS Pull M Set D – idealen za sesanje škodljivega prahu pri suhem vrtanju z REMS Picus S1,Picus SR, Picus S3, itn. REMS Pull M Set s sesalnim rotorjem za sesanje prahu.​Št. izdelka 185504 R220# € 822,20185504 R220#€ 811,–UNC 1¼ zunanjiRotor za sesanjeprahuG ½ zunanjiREMS Contact 2000 – najmanjša, najmočnejšain najhitrejša naprava te vrste.Kvalitetni nemški proizvodMoč delovanja = moč spajkanja = 2000 W!Zaradi tega spajkalni čas npr. za Ø 18 mm le 18 s.REMS Contact 2000 Super-PackElektrični spajkalnik za mehko spajkanje bakrenih cevi Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz,2000 W, krmilna napetost 24 V. Spajkalne klešče s pripadajočimi kabli dolžine 4 m, varnostnitransformator, 4 kosi prizemskih elektrod, 2 kosa paličnih elektrod, 250 g kakovostna mehkaspajka REMS Lot Cu 3, 250 g kakovostne paste za mehko spajkanje REMS pasta Cu 3,1 rezalnik cevi REMS RAS Cu-INOX 3–35, 10 komadov čistilnih gobic REMS Cu-Vlies.V stabilnem kovčku iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 164050 R220# € 659,–164050 R220#€ 656,–4 m16Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


Sesanje zdravju škodljivih prahov v skladu z EN 60335-2-69Pri obdelavi mineralnih materialov kot so beton, jeklo, betonski zid, gips, z visoko vsebnostjo kremena, nevarnegamineralnega praha (kristalni silicijum). Vdihavanje silicijumskega praha je škodljivo. Po EN 60335-2-69 jeizpostavljenost pri sesanju praha nevarnega limita predpisano uporabljati / mejna izpostavljenost > 0,1 mg/m³,najmanj sesalnik prahu kategorije M 1) . REMS Pull M, suhi in mokri sesalci, certificirani za sesanje nevarnega praha,praha kategorije M, poglej str. 16.REMS Krokodil – zarezovanje namestoklesanje.Kvalitetni nemški proizvod+ darilni paket v vrednosti € 87,80*2 REMS Universal-diamantna rezalna plošča LS-Turbo Ø 180 mm+ darilni paket v vrednosti € 49,80*2 REMS Universal-diamantna rezalna plošča LS-Turbo Ø 125 mmBREZ-PLAČNO*BREZ-PLAČNO*REMS Krokodil 180 Basic-PackElektrični diamantni zarezovalni in rezalni brusilni stroj z nastavitvijo hitrosti. Za zarezovanje inrezanje, npr. betona, armiranega betona, zidovja vseh vrst, naravnega kamna, estrihov vsehvrst. Globina reza ≤ 63 mm, brezstopenjsko nastavljiva. Širina zareze ≤ 62 mm, večstopenjskaz distančnimi ploščami 3, 6, 10, 20 mm. Pogonski stroj s pogonskim valjem Ø 22,2 mm, za 1, 2 ali3 diamantnima rezalnima ploščama v skladu z EN 13236, Ø ≤ 180 mm, z gonilom z varnostnodrsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunkcijska elektronikaz lahkim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito.Zaščita proti ponovnemu vklopu po izpadu električnega toka. Število vrtljajev pod obremenitvijo5000 min -1 . Sesalni nastavek za priključitev sesalnika/odpraševalca (npr. REMS Pull M).Nasadni ključ SW 13. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 185011 R220# € 899,–REMS Krokodil 125 Basic-PackElektrični diamantni zarezovalni in rezalni brusilni stroj za zarezovanje in rezanje, npr. betona,armiranega betona, zidovja vseh vrst, naravnega kamna, estrihov vseh vrst. Globina reza≤ 38 mm, brezstopenjsko nastavljiva. Širina zareze ≤ 43 mm, večstopenjska z distančnimiploščami 3, 6, 10, 20 mm. Pogonski stroj s pogonskim valjem Ø 22,2 mm, za 1 ali 2 diamantnimarezalnima ploščama v skladu z EN 13236, Ø ≤ 125 mm, z gonilom z varnostno drsno sklopko,univerzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Multifunkcijska elektronika z lahnimzagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito. Varnostnotipalno stikalo z zaporo ponovnega vklopa. Število vrtljajev pod obremenitvijo 5000 min -1 .Sesalni nastavek za priključitev sesalnika/odpraševalca (npr. REMS Pull M). Nasadni ključSW 13. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 185010 R220# € 749,–Št. izdelka 185X03 R220# € 817,–Št. izdelka 185X02 R220# € 745,–REMS Universal-diamantna rezalna plošča Eco Ø 125 mmREMS Universal-diamantna rezalna plošča Eco Ø 180 mmsintrana, obstojna pri visokih temperaturah s kovinskim osnovnim telesomsintrana, s kovinskim osnovnim telesom v skladu z EN 13236v skladu z EN 13236​Št. izdelka 185025 R# 185025 R#€ 18, 90​Št. izdelka 185020 R# 185020 R#€ 7, 90REMS Universal-diamantna rezalna plošča LS-Turbo Ø 180 mmREMS Universal-diamantna rezalna plošča LS-Turbo Ø 125 mmlasersko varjena, obstojna pri visokih temperaturah, za hitre reze in reze vlasersko varjena, obstojna pri visokih temperaturah, za hitre reze in reze vposebej trde materiale, s kovinskim osnovnim telesom v skladu z EN 13236posebej trde materiale, s kovinskim osnovnim telesom v skladu z EN 13236​Št. izdelka 185026 R# 185026 R#€ 43, 90​Št. izdelka 185021 R# 185021 R#€ 24, 90REMS Universal-diamantna rezalna plošča LS H-P Ø 180 mmREMS Universal-diamantna rezalna plošča LS H-P Ø 125 mmHigh-Performance, lasersko varjena, obstojna pri visokih temperaturah, zaHigh-Performance, lasersko varjena, obstojna pri visokih temperaturah, zahitre reze in reze v posebej trde materiale, z dolgo življenjsko dobo,hitre reze in reze v posebej trde materiale, z dolgo življenjsko dobo,s kovinskim osnovnim telesom v skladu z EN 13236s kovinskim osnovnim telesom v skladu z EN 13236​Št. izdelka 185027 R# 185027 R#€ 84, 90 ​Št. izdelka 185022 R# 185022 R#€ 49, 901)Upoštevajte nacionalne predpise za sprejemanje in odstranjevanje zdravju škodljivih prahov.17


REMS CamScope / REMS CamScope S – briljantne slike in videoposnetki iz votlin, jaškov in cevi. Dokumentacija na kartici Micro SD.Snemljiva kontrolna enota za prenossignalov z radiotehniko!vključenoKartica Micro SD 2 GBDatum in čas posnetka se lahko po izbiri shranita na sliki in videoposnetku. Takojšnje predvajanje shranjenih posnetkov ali prenos skartico Micro SD na druge naprave. Priključek USB za neposrednopovezavo z računalnikom ali prenosnikom.Ø 16 mm90°Ø 16 mm Ø 9 mm Ø 4,5 mmREMS CamScope Li-IonMobilna, priročna kamera-endoskop z radiotehniko za cenovno ugodno inšpekcijo in analizopoškodb v težko dostopnih prostorih, kot so votline, jaški, cevi ipd. Dokumentacija slik in videoposnetkov na kartici Micro SD. Ročna naprava s 4 baterijami 1,5 V, AA, LR6. Snemljiva kontrolnaenota z radiotehniko, barvnim displejem 3,5" TFT LCD, režo za kartico Micro SD, priključkomUSB, konektorjem video izhoda PAL/NTSC, vgrajeno litijevo ionsko akumulatorsko baterijo3,7 V, 1,2 Ah. Kartica Micro SD z 2 GB. Napajanje/litijev ionski polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz,9 W, za kontrolno enoto. Kabel USB, video kabel. V stabilnem kovčku. Po izbiri s setomkamera-kabel 4,5-1, kamera kabel 9-1 ali kamera kabel 16-1.REMS CamScope Li-Ion Set 16-1Kamera-kabel set Color 16-1, ki obsega barvno kamero Ø 16 mm, 704 × 576 pixel s svetilkamiLED z belo svetlobo in možnostjo zatemnitve, s funkcijo fiksnega fokusa in zelo upogibljivimpotisnim 1-m-kablom. Zrcalo, kavelj in magnet za namestitev.​Št. izdelka 175110 R220# € 342,90175110 R220#€ 330,–REMS CamScope Li-Ion Set 9-1Kamera-kabel set Color 9-1, ki obsega barvno kamero Ø 9 mm, 640 × 480 pixel s svetilkami LEDz belo svetlobo in možnostjo zatemnitve, s funkcijo fiksnega fokusa in zelo upogibljivim potisnim1-m-kablom. Zrcalo, kavelj in magnet za namestitev.​Št. izdelka 175111 R220# € 349,90175111 R220#€ 340,–REMS CamScope Li-Ion Set 4,5-1Kamera-kabel set Color 4,5-1, ki obsega barvno kamero Ø 4,5 mm, 320 × 240 pixel s svetilkamiLED z belo svetlobo in možnostjo zatemnitve, s funkcijo fiksnega fokusa in zelo fleksibilnimpotisnim 1-m-kablom. Idealen za inšpekcijo majhnih cevnih kolen in ozkih mest.​Št. izdelka 175112 R220# € 401,90175112 R220#€ 388,–REMS CamScope S Li-Ion – z glasovnim posnetkom.Mobilna, priročna kamera-endoskop z radiotehniko za cenovno ugodno inšpekcijo in analizopoškodb v težko dostopnih prostorih, kot so votline, jaški, cevi ipd. Dokumentacija slik in videoposnetkov s tonskim posnetkom na kartici Micro SD. Ročna naprava s 4 baterijami 1,5 V, AA,LR6. Odstranljiva kontrolna enota z radiotehniko, barvnim displejem 3,5" TFT LCD, 3-kratnimdigitalnim zoom-om, režo za kartico Micro SD, priključkom USB, konektorjem video izhodaPAL/NTSC, vgrajeno litijevo ionsko akumulatorsko baterijo 3,7 V, 1,2 Ah. Kartica Micro SD z2 GB. Napajanje/litijev ionski polnilnik 100–240 V, 50 – 60Hz, 9 W, za kontrolno enoto. KabelUSB, video kabel. V stabilnem kovčku. Po izbiri s setom kamera-kabel 4,5-1, kamera kabel 9-1ali kamera kabel 16-1.REMS CamScope S Li-Ion Set 16-1Kamera-kabel set Color 16-1, ki obsega barvno kamero Ø 16 mm, 704 × 576 pixel s svetilkamiLED z belo svetlobo in možnostjo zatemnitve, s funkcijo fiksnega fokusa in zelo upogibljivimpotisnim 1-m-kablom. Zrcalo, kavelj in magnet za namestitev.​Št. izdelka 175130 R220# € 426,90175130 R220#€ 419,–REMS CamScope S Li-Ion Set 9-1Kamera-kabel set Color 9-1, ki obsega barvno kamero Ø 9 mm, 640 × 480 pixel s svetilkami LEDz belo svetlobo in možnostjo zatemnitve, s funkcijo fiksnega fokusa in zelo upogibljivim potisnim1-m-kablom. Zrcalo, kavelj in magnet za namestitev.​Št. izdelka 175131 R220# € 433,90175131 R220#€ 429,–REMS CamScope S Li-Ion Set 4,5-1Kamera-kabel set Color 4,5-1, ki obsega barvno kamero Ø 4,5 mm, 320 × 240 pixel s svetilkamiLED z belo svetlobo in možnostjo zatemnitve, s funkcijo fiksnega fokusa in zelo fleksibilnimpotisnim 1-m-kablom. Idealen za inšpekcijo majhnih cevnih kolen in ozkih mest.​Št. izdelka 175132 R220# € 485,90175132 R220#€ 476,–Potisni kabel-podaljšek 900 mmKamera-Kabelsatz Color 16-1 90°s sklapljanjem do delovne dolžine 4,5 m​Št. izdelka 175105 R# 175105 R#€ 35, 5090° barvna kamera pod kotom Ø 16 mm, 640 × 480 slikovnepike, z upogibljivim potisnim kablom dolžine 1-m.​Št. izdelka 175106 R# 175106 R#€ 133, 5018Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


REMS CamScope Wi-Fi – briljantne slikein video posnetki iz votlin, jaškov in cevi.REMS CamSys – Elektronski inspekcijskisistem s kamero za stroškovno ugodnoinspekcijo in analizo škode.Brezžični prenos slik in video posnetkov na smartphone/tablični računalnik s sistemi Android in iOS.30 H10 KWi-FiREMS CamScope Wi-Fi – z glasovnim posnetkom.Mobilen, priročen endoskop s kamero in daljinsko tehniko Wi-Fi za cenovno ugodno inšpekcijoin analizo poškodb v težko dostopnih prostorih, kot so votline, jaški, cevi ipd. Brezžični prenosslik in video posnetkov z glasovnim posnetkom na smartphone/tablični računalnik s sistemiAndroid ali iOS.* Kontrolnik s 4 baterijami 1,5 V, AA, LR6. V stabilnem kovčku. Po izbiri s setomkamera-kabel 4,5-1, kamera kabel 9-1 ali kamera kabel 16-1.Novost20 HREMS CamScope Wi-Fi Set 16-1Kamera-kabel set Color 16-1, ki obsega barvno kamero Ø 16 mm, 704 × 576 pixel s svetilkamiLED z belo svetlobo in možnostjo zatemnitve, s funkcijo fiksnega fokusa in zelo upogibljivimpotisnim 1-m-kablom. Zrcalo, kavelj in magnet za namestitev.​Št. izdelka 175140 R220# € 232,90175140 R220#€ 220,–REMS CamScope Wi-Fi Set 9-1Kamera-kabel set Color 9-1, ki obsega barvno kamero Ø 9 mm, 640 × 480 pixel s svetilkami LEDz belo svetlobo in možnostjo zatemnitve, s funkcijo fiksnega fokusa in zelo upogibljivim potisnim1-m-kablom. Zrcalo, kavelj in magnet za namestitev.​Št. izdelka 175141 R220# € 239,90175141 R220#€ 232,–REMS CamScope Wi-Fi Set 4,5-1Kamera-kabel set Color 4,5-1, ki obsega barvno kamero Ø 4,5 mm, 320 × 240 pixel s svetilkamiLED z belo svetlobo in možnostjo zatemnitve, s funkcijo fiksnega fokusa in zelo fleksibilnimpotisnim 1-m-kablom. Idealen za inšpekcijo majhnih cevnih kolen in ozkih mest.​Št. izdelka 175142 R220# € 291,90175142 R220#€ 277,–REMS CamScope App*Uporabniški program, brezplačeno dobavljiv vApple App Store ali Android App pri Google Play.REMS CamSys Li-Ion Set S-ColorElektronski inšpekcijski sistem s kamero za stroškovno ugodno inšpekcijo in analizo škode.Dokumentacija slik in video posnetkov na kartici SD z navedbo datuma in časa. Kontrolna enotaz mikroprocesorsko tehniko z barvnim displejem 3,5” TFT LCD, režo za kartico SD, priključkomUSB, konektorjem video izhoda PAL/NTSC, vgrajeno litijevo ionsko akumulatorsko baterijo 3,7 V,2,5 Ah, v stabilnem, plastičnem ohišju, zaščiten pred škropljenjem z vodo. Povezovalni kabeldolžine 2 m od kontrolne enote do seta kamera-kabel, oskrba z napetostjo/polnilna naprava100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 13 W, SD karta 2 GB, USB-kabel, video kabel, v stabilnem kovčku. Setkamera-kabel S-Color s specialno barvno kamero Ø 25 mm z visoko ločilnostjo z CMOSslikovnim senzorjem in potisnim kablom.REMS CamSys Li-Ion Set S-Color 10 K10 m potisni kabel Ø 4,5 mm z dolžinsko oznako, zelo fleksibilen, v kabelski košari. Za majhnepremere cevi in ozke cevne loke Ø (40) 50 – 150 mm, kanale, jarke, dimnike in druge votle prostore.​Št. izdelka 175008 R220# € 1.609,–1 2 3REMS CamSys Li-Ion Set S-Color 20 H20 m potisni kabel Ø 4,5 mm, zelo fleksibilen, v motovilu z elektronskim števcem metrov. Zamajhne premere cevi in ozke cevne loke Ø (40) 50 – 150 mm, kanale, jarke, dimnike in drugevotle prostore.​Št. izdelka 175007 R220# € 2.049,–1 2 3175008 R220#€ 1.479,–175007 R220#€ 1.869,–REMS CamSys Li-Ion Set S-Color 30 H30 m potisni kabel Ø 5,4 mm, fleksibilen, v motovilu z elektronskim števcem metrov. Za ceviØ 50 – 150 mm, kanale, jarke, dimnike in druge votle prostore.​Št. izdelka 175010 R220# € 2.119,–175010 R220#€ 1.969,–19


REMS Puma VE – zmogljiva univerzalnažaga z anti vibracijskim sistemom. Hitromenjavanje žaginega lista brez orodja.Prestavljiv podpornik.Žagin list je možno vstaviti zasukan za 180°.1300 W – 3,8 kgREMS Puma VE SetElektrična univerzalna sabljasta žaga z Vario-elektroniko (VE) za prostoročno žaganje,z anti vibracijskim sistemom. Pogonski stroj z mehkim lopatnim ročajem, ročično gonilobrez potrebnega vzdrževanja, močni zmogljiv univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W,varnostno stikalo na dotik, priključni vodnik 4m. Brezstopenjsko elektronsko krmiljenještevila hodov (pogonsko stikalo) 0 do 2800 min ‐1 . 30 mm hod. Prijemalo žaginega listas sistemom za hitro menjavanje. Prestavljiv podpornik. 1 kos REMS žagini list 210-1,8/2,5.V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 560023 R220# € 279,–560023 R220#€ 211,–– 20 % – 20 % – 20 %REMS žagini listi za kovino REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, itn.NazivREMS Žagin list 150-1pločevina, kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,2 mmREMS Žagin list 200-1pločevina, kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,2 mmREMS Žagin list 90-1,4, list za krivuljekovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,5 mmREMS Žagin list 150-1,4kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,5 mmREMS Žagin list 200-1,4kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,5 mmREMS Žagin list 100-1,8kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 2 mmREMS Žagin list 150-1,8kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 2 mmREMS Žagin list 200-1,8kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 2 mmREMS Žagin list 200-2,5kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 3 mmREMS Žagin list 280-2,5kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 3 mmREMS žagini listi za les in kovino REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, itn.NazivREMS Žagin list 210-1,8/2,5 okrogla konica, brez vprijemapalete, les, les z žeblji, kovina ≥ 2,5 mmREMS Žagin list 150-2,5les, les z žeblji, palete, kovina ≥ 3 mmREMS Žagin list 225-2,5, posebno debel, za demontažoles, les z žeblji, kovina ≥ 3 mmREMS Žagin list 300-2,5, posebno debel, za demontažoles, les z žeblji, kovina ≥ 3 mmREMS Žagin list 300-4,2lesREMS Žagin list 225-3,2/5,0les, les z žebljiREMS Žagin list 290-5,0/6,35mladi lesREMS Žagin list 150-6,35lesREMS žagini listi, večnamenski REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, itn.NazivREMS Žagin list 150-4,2luknjičast beton, mavčne ploščeREMS Žagin list 225-8,5porozni beton, trd lesREMS Žagin list 300-8,5porozni beton, trd lesREMS Žagin list 400-8,5porozni beton, trd lesREMS Žagin list 235-12luknjičast beton, plovec, opekaREMS Žagin list 300-12luknjičast beton, plovec, opekaREMS Žagin list 300-12, posebno visok listluknjičast beton, plovec, opekaREMS Žagin list 200litina idr.DolžinammDolžinamm210DolžinammRazdelitevzob mmCombo1,8/2,5150 2,5Razdelitevzob mmMaterial*HSS-BifleksibilenHSS-BifleksibilenMaterial*OzobljenjeOzobljenjeKoličinaKosrazpreto 5 561113R05razpreto 5 561110R05225 2,5 HSS-Bi valovito 3 561114R03300 2,5 HSS-Bi valovito 3 561116R03300 4,2 WS razpreto 5 561111R05Combo HSS-Bi225razpreto 5 5611173,2/5,0 fleksibilenR05290Razdelitevzob mm150 1200 1Combo5,0/6,35Material*HSS-BifleksibilenHSS-BifleksibilenOzobljenjeKoličinaKosvalovito 5 561105R05valovito 5 561106R0590 1,4 HSS-Bi valovito 5 561107R05HSS-Bi150 1,4valovito 5 561104fleksibilenR05200 1,4100 1,8150 1,8200 1,8200 2,5280 2,5* HSS-Bi: hitrorezno jeklo-iz dveh kovin; WS orodno jeklo; HM: trda kovina; HM-G: trda kovina-granulatHSS-BifleksibilenHSS-BifleksibilenHSS-BifleksibilenHSS-BifleksibilenHSS-BifleksibilenHSS-Bifleksibilenvalovito 5 561108R05valovito 5 561101R05valovito 5 561103R05valovito 5 561102R05razpreto 5 561109R05razpreto 5 561112R05WS razpreto 5 561118R05150 6,35 WS razpreto 5 561119R05KoličinaKos150 4,2 WS razpreto 5 561115R05225 8,5 HM razpreto 1 561120R01300 8,5 HM razpreto 1 561121R01400 8,5 HM razpreto 1 561122R01235 12 HM ravno 1 561123R01300 12 HM ravno 1 561124R01300 12 HM ravno 1 561125R01200 HM-G 2 561126R02Št. izdelka € Promocija €18,20 15,0023,80 20,0015,10 13,0019,00 16,0023,80 20,0016,20 14,0019,00 16,0023,80 20,0023,80 20,0030,10 25,00Št. izdelka € Promocija €24,90 21,0018,20 15,0023,30 19,0031,00 26,0021,90 18,0027,60 23,0030,00 25,0012,70 11,00Št. izdelka € Promocija €15,80 13,0041,40 35,0049,40 41,0070,70 59,0057,20 48,0066,30 55,0078,90 66,0023,50 20,0020Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


REMS specialni žagini listi REMS Tiger, itn.NazivREMS specialni žagin list 2"/140-2,5jeklene cevi ≤ 2"REMS specialni žagin list 2"/140-3,2jeklene cevi ≤ 2"REMS specialni žagin list 4"/200-3,2jeklene cevi ≤ 4"REMS specialni žagin list 6"/260-3,2jeklene cevi ≤ 6"DolžinammRazdelitevzob mmMaterial*OzobljenjeKoličinaKos2"/140 2,5 HSS-Bi valovito 5 561007R052"/140 3,2 HSS-Bi valovito 5 561001R054"/200 3,2 HSS-Bi valovito 5 561002R056"/260 3,2 HSS-Bi valovito 5 561008R05Za težko drobljive materiale, npr. nerjavne jeklene cevi, trde lite cevi, namesto REMS - specialnega žaginega lista uporabite finejše ozobljen REMS-univerzalni žagin list v povezaviz REMS Tiger ANC SR z elektronsko regulacijo števila hodov. * HSS-Bi: hitrorezno jeklo-iz dveh kovinREMS univerzalni žagini listi REMS Tiger, REMS Cat, REMS Akku-Cat, itn.NazivREMS Univerzalni žagin list 100-1,8/2,5za vsa opravila žaganjaREMS Univerzalni žagin list 150-1,8/2,5za vsa opravila žaganjaREMS Univerzalni žagin list 200-1,8/2,5za vsa opravila žaganjaREMS Univerzalni žagin list 300-1,8/2,5za vsa opravila žaganjaDolžinamm100150200300Razdelitevzob mmCombo1,8/2,5Combo1,8/2,5Combo1,8/2,5Combo1,8/2,5Material*HSS-BifleksibilenHSS-BifleksibilenHSS-BifleksibilenHSS-BifleksibilenOzobljenjeKoličinaKosrazpreto 5 561006R05razpreto 5 561005R05razpreto 5 561003R05razpreto 5 561004R05Št. izdelka € Promocija €43,50 36,0041,30 35,0055,00 46,0069,80 58,00Št. izdelka € Promocija €28,40 24,0040,30 34,0053,70 45,0079,20 66,00Tudi za les z žeblji, palete. Za težko drobljive materiale, npr. nerjavne jeklene cevi, trde lite cevi, potrebno manjše število hodov, npr. z REMS Tiger ANC SR z elektronsko regulacijo števila hodov.* HSS-Bi: hitrorezno jeklo-iz dveh kovin– 20 % – 20 %REMS Cat ANC VE – žaga karkoli kjerkoli.Vsestransko uporabna in zelo zmogljiva.Robustna in priročna.ANC – za največje obremenitve.Kvalitetni nemški proizvod1050 W – 3,0 kgREMS Cat ANC VE SetElektrična univerzalna sabljasta žaga z Vario-elektroniko (VE) za prostoročno žaganje. Pogonskistroj z lopatnim ročajem, oscilacijski pogon brez potrebnega vzdrževanja, zaščiten pred vodo inprahom z vsestransko iglično uležajenim ročičnim gonilom (ANC), močni orbitalni hod,zmogljiv univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, varnostno stikalo na dotik. Brezstopenjsko,elektronsko krmiljenje števila hodov (pogonsko stikalo) 0 – 2400 min -1 . Univerzalnoprijemalo žaginega lista. Šestrobni vtični ključ. 1 REMS univerzalnim žaginim listom 150 mm.V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine. 1 kos REMS univerzalni žagini list 150-1,8/2,5.V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 560040 R220# € 399,–560040 R220#€ 322,–REMS Tiger ANC – sabljasta žaga za cevi.Omogoča lahkotno, zelo hitro in pravokotnožaganje.Fiksno nastavljeno, optimalno število hodov, specialno zažaganje jeklenih cevi.Upravljalno držalo za 400 %večjo moč pri žaganjuANC – za največje obremenitve.Kvalitetni nemški proizvod1050 W – le 3 kgREMS Tiger ANC SetElektrična sabljasta žaga za cevi za lahkotno, hitro, pravokotno žaganje s pomočjo upravljalnegadržala za prostoročno žaganje. Pogonski stroj z ravnim strojnim ročajem, oscilacijski pogon brezpotrebnega vzdrževanja, zaščiten pred vodo in prahom z vsestransko iglično uležajenim ročičnimgonilom (ANC), močni orbitalni hod, zmogljiv univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W,varnostno stikalo na dotik. Fiksno nastavljeno število hodov 2400 min -1 . Preobremenit-venazaščita. Univerzalno prijemalo žaginega lista. Šestrobni vtični ključ. Upravljalno držalo do2"/140-3,2. 2 kosa REMS specialna žagina lista do 2".V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 560020 R220# € 509,–560020 R220#€ 467,–21


REMS Tiger ANC VE – žaga za instalaterje.Omogoča lahkotno, zelo hitro inpravokotno žaganje.Z Vario-elektroniko in lopatnim ročajem.Upravljalno držalo za 400 %večjo moč pri žaganjuANC – za največje obremenitve.Kvalitetni nemški proizvod1050 W – le 3 kgREMS Tiger ANC VE SetElektrična sabljasta žaga za cevi z Vario-elektroniko (VE) za lahkotno, hitro, pravokotno žaganjes pomočjo upravljalnega držala za prostoročno žaganje. Pogonski stroj z lopatnim ročajem,oscilacijski pogon brez potrebnega vzdrževanja, zaščiten pred vodo in prahom z vsestranskoiglično uležajenim ročičnim gonilom (ANC), močni orbitalni hod, zmogljiv univerzalni motor 230 V,50 – 60 Hz, 1050 W, varnostno stikalo na dotik. Brezstopenjsko, elektronsko krmiljenje številahodov (pogonsko stikalo) 0 – 2400 min -1 . Univerzalno prijemalo žaginega lista. Šestrobni vtičniključ. Upravljalno držalo do 2"/140-3,2. 2 kosa REMS specialna žagina lista do 2".V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 560027 R220# € 530,–560027 R220#€ 489,–REMS Tiger ANC SR – z regulacijo hitrosti(Speed-Regulation). Omogoča lahkotno,zelo hitro in pravokotno žaganje.Brezstopenjsko, elektronsko krmiljenje števila hodov.Idealna tudi za žaganje nerjavnih jeklenih cevi. Z elektronikoza regulacijo hitrosti števila vrtljajev.Upravljalno držalo za 400 %večjo moč pri žaganjuKvalitetni nemški proizvod1400 W – 3,1 kgANC – za največje obremenitve.REMS Tiger ANC SR SetElektrična sabljasta žaga za cevi s Speed-regulacijo (SR) za lahkotno, hitro, pravokotno žaganje spomočjo upravljalnega držala za prostoročno žaganje. Pogonski stroj z ravnim strojnim ročajem,gonilo brez potrebnega vzdrževanja, zaščiteno pred vodo in prahom z vsestransko igličnouležajenim ročičnim pogonom (ANC), močni orbitalni hod, zmogljiv univerzalni motor 230 V,50 – 60 Hz, 1400 W, varnostno stikalo na dotik. Brezstopenjska elektronska regulacija številahodov z lahnim zagonom 700 – 2400 min -1 , generatorjem hitrosti, nadzorom temperature inblokirno zaščito. Univerzalno prijemalo žaginega lista. Šestrobni vtični ključ. Upravljalno držalodo 2". 2 kosa REMS specialna žagina lista do 2"/140-3,2.V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 560026 R220# € 596,–560026 R220#€ 556,–REMS Aquila 3BPrenosna postaja za obdelavo cevi. Varno vpenjanjecevi do 6". Povsod na licu mesta.Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"REMS Aquila WBVarno vpenjanje cevi do 6".Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"Kvalitetni nemški proizvodREMS Aquila 3BPostaja za obdelavo cevi z verižnim vpenjalcem cevi zavpenjanje cevi Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Delovna plošča zintegriranim verižnim vpenjalcem cevi z dvojno vpenjalnočeljustjo, cevno podlago, držali orodja, 3 upogibalnimipripravami za upogibanje cevi Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾",vpenjalna glava. Sklopljivo-3-nožno ogrodje sploščo za odlaganje. V kartonu.​Št. izdelka 120270 R# € 349,–120270 R#€ 322,– 120250REMS Aquila WBVisoko kakovostnen verižnim vpenjalec cevi za vpenjanje cevi Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6".Osnovna plošča z integriranim verižnim vpenjalcem cevi z dvojnimi vpenjalnimi čeljustmi,podlogo za cevi, upogibalno pripravo.Za delavnično mizo. V kartonu.​Št. izdelka 120250 R# € 206,–R#€ 184,–22Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


Idealno za sisteme stiskalnih fitingov.REMS Turbo Cu-INOX – z majhnim srhom,pod pravim kotom, hitro.npr. Ø 22 mm v samo 4 s.REMS Turbo Cu-INOX BasicKrožna žaga za rezanje cevi z univerzalnim dvojnim vpenjalcem za hitro žaganje z majhnimsrhom, pod pravim kotom. Idealno za nerjavne jeklene cevi in bakrene cevi sistemov stiskalnihfitingov. Za REMS žagin list Ø 225 mm. Z gonilom brez vzdrževanja, zanesljivim univerzalnimmotorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W, varnostnim tipkovnim stikalom, zaščitnim pokrovom žaginegalista. Število vrtljajev 60 min -1 . Obročni ključ. Šestrobni vtični kjuč. Brez žaginega lista.Za delavnično mizo ali podstavek. V kartonu.​Št. izdelka 849006 R220# € 899,–BREZPLAČNO*+ darilni paket v vrednosti € 378,70*1 REMS krožni žagin list za kovino HSS-E (legiran s kobaltom),fino nazobčan, 225 × 2 × 32, 220 zobov, zelo dolga življenjskadoba. 1 podstavekŠt. izdelka 849X01 R220#€ 950,–Za ravne reze in poševne reze do 45°.REMS Turbo K – z majhnim srhom,pod pravim kotom, hitro.npr. 2" jeklena cev v samo 5 s.Z avtomatsko hladilnomazalnopripravoREMS Turbo K BasicUniverzalna krožna žaga za kovino z avtomatsko hladilno-mazalno pripravo. Za ravne reze inpoševne reze do 45°. Za REMS žagin list Ø 225 mm. Z gonilom brez vzdrževanja, z zanesljivim,zmogljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, varnostnim tipkovnim stikalom,zaščitnim pokrovom žaginega lista, vzdolžnim prislonom. Vpenjalni vstavek za tankostenske cevi.Število vrtljajev 115 min -1 . Obročni ključ. Šestrobi vtični kjuč. 1 polnjenje hladilno mazalnegastredstva REMS Spezial. Brez žaginega lista. Za delavnično mizo ali podstavek. V kartonu.​Št. izdelka 849007 R220# € 1.220,–BREZPLAČNO*+ darilni paket v vrednosti € 266,701 REMS krožni žagin list za kovino HSS, fino nazobčan,225 × 2 × 32, 120 zobov, zelo dolga življenjska doba.1 podstavekŠt. izdelka 849X02 R220#€ 1.059,–Delovna plošča 1100 × 700 mmDelovna višina 800 mmTeža28 kgObremenitev ≤ 300 kgREMS Jumbo – priročna in lahka.Izjemno hitra montaža in demontaža.Delovna ploščaDelovna višinaTežaObremenitev800 × 600 mm800 mm23 kg≤ 300 kgREMS JumboSklopljiva delavnična miza z zaprtjem s kolenastim vzvodom.Delovna plošča v skladu z DIN 68 705. V kartonu.​Št. izdelka 120200 R# € 296,–REMS Jumbo ESklopljiva delavnična miza z zaprtjem s kolenastim vzvodom.Delovna plošča v skladu z DIN 68 705. V kartonu.​Št. izdelka 120240 R# € 199,–120200 R#€ 255,–120240 R#€ 175,–23


REMS DueCento – rezanje do Ø 225 mm.Pod pravim kotom. Brez ostružkov. Prijazno z vidika varjenja.Hitro. Brez zunanjega srha. Suho. Univerzalen za velikovrst cevi.REMS DueCento BasicStroj za rezanje cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 40 – 225 mm, brez zunanjega srha.Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra Ø 54 – 225 mm.Za jeklene cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 50 – 150, Ø 2 – 6", lite cevi (SML) EN 877 (DIN 19522)DN 50 – 200, cevi iz umetne mase SDR 11, debelina stene s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, večplastnecevi Ø 40 – 110 mm. Z gonilom brez vzdrževanja, zanesljivim univerzalnim motorjem 230 V,50 – 60 Hz, 1200 W. Število vrtljajev 115 min -1 . Tekalna kolesa iz cevi kaljenega precizijskegajekla za cevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Varnostno nožno stikalo. Obročni ključ. Brez zunanjegasrha. 2 kosa višinsko nastavljivih podstavkov za cevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". V kartonu.​Št. izdelka 845004 R220# € 1.990,–Edinstveno! Patent EP 1 782 904Gnano rezalno kolo in ravni linijski pomik za hitro rezanje.doØ 225 mmKvalitetni nemški proizvodREMS rezalno kolo Cu-INOXza cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, bakra, C-jekla​Št. izdelka 845050 R# 845050 R#€ 72, 40REMS rezalno kolo Cuposebej za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz bakra​Št. izdelka 845053 R# 845053 R#€ 72, 40REMS rezalno kolo Stza jeklene cevi, lite cevi (SML)​Št. izdelka 845052 R# 845052 R#€ 72, 40REMS rezalno kolo V, s 10za plastične cevi in večplastne cevi, debelina stene s ≤ 10 mm​Št. izdelka 845051 R# 845051 R#€ 72, 40REMS rezalno kolo P, s 21za plastične cevi in večplastne cevi, debelina stene s ≤ 21 mm​Št. izdelka 845057 R# 845057 R#€ 91, 60REMS rezalno kolo C-SFposebej primerno za cevi sistemov stiskalnega fitinga/vtičnih fitingov iz C-jekla, z istočasno izdelavo faze​Št. izdelka 845055 R# 845055 R#€ 72, 40Vstavek s tekalnimi kolesciza rezanje cevi Ø 40 – 100 mm, Ø 1½ – 3½"​Št. izdelka 845060 R# 845060 R#€ 159, 80Podstavek za cevi Ø 40 – 100 mmvišinsko nastavljivi, za cevi Ø 40 – 100 mm, Ø 1½ – 3½"​Št. izdelka 845230 R# 845230 R#€ 102, 50Podstavek za cevi Ø 100 – 225 mm,višinsko nastavljivi, za cevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6"​Št. izdelka 845220 R# 845220 R#€ 102, 50BREZPLAČNO*Super ponudba !*Pri nakupu enega REMS DueCento Basic boste prejeli 3 rezalna kolesa po izbiri brezplačno!Tako boste dodatno privarčevali od € 217,20 do € 274,80.Št. izdelka 845X03 R220# € 1.990,–Zelo hitro, npr. INOX Ø 54 mmv le 4 sekundah.Edinstveno! Patent EP 1 782 904Gnano rezalno kolo in ravni linijski pomik za hitro rezanje.1200 Wle 17 kgKvalitetni nemški proizvodREMS Cento – Rezanje in odstranjevanjesrha do Ø 115 mm.Pravokotno. Brez odrezkov. Brez zunanjega srha. Suho.REMS Cento BasicStroj za rezanje cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 8 – 115 mm, brez zunanjega srha. Zacevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra Ø 8 – 108 mm. Za jeklenecevi EN 10255 (DIN 2440) DN 10 – 100, Ø ¼ – 4", lite cevi (SML) EN 877 DN (19522) DN 50 – 100,cevi iz umetne mase SDR 11, debelina stene s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, večplastne ceviØ 10 – 110 mm. Z gonilom brez potrebe vzdrževanja, zanesljivim univerzalnim motorjem 230 V,50 – 60 Hz, 1200 W. Število vrtljajev 115 min -1 . Tekalnimi valji iz kaljene precizijske jeklene ceviza cevi Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Varnostno nožno stikalo. Obročni ključ. Brez rezalnega kolesa.Za delavnično mizo ali podstavek. V kartonu.​Št. izdelka 845001 R220# € 999,–BREZPLAČNO*REMS rezalno kolo Cu-INOX kotbrezplačen dodatek!*Vrednost € 72,40Št. izdelka 845X02 R220# € 993,–24Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


Edinstveno! Patent EP 1 782 904Gnano rezalno kolo in ravni linijski pomik za hitro rezanje.NovostREMS Cento RF – Rezanje zvarjenihodtočnih cevi / padnih cevi (EN 1124)Ø 40 – 110 mm.Kvalitetni nemški proizvodREMS Cento RF SetRezalnik cevi posebej za hitro, pravokotno rezanje nerjavnih jeklenih cevi, ki so varjenes podolgovatim zvarom EN 1124 (padne cevi) Ø 40 – 110 mm. Kot št. izdelka 845001,vendar s tekalnimi kolesi iz poliamida in vodili cevi Ø 75 in 110 mm. Varnostno nožno stikaloObročni ključ. Z rezilnim kolesom RF. Za delavnično mizo ali podstavek. V kartonu.​Št. izdelka 845003 R220# € 1.630,–845003 R220#€ 1.590,–REMS rezalno kolo Cu-INOXza cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, bakra, C-jekla​Št. izdelka 845050 R# 845050 R#€ 72, 40REMS rezalno kolo Cuposebej za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz bakra​Št. izdelka 845053 R# 845053 R#€ 72, 40REMS rezalno kolo Stza jeklene cevi, lite cevi (SML)​Št. izdelka 845052 R# 845052 R#€ 72, 40PodstavekHerkules 3BHerkules YREMS rezalno kolo V, s 10za plastične cevi in večplastne cevi, debelina stene s ≤ 10 mm​Št. izdelka 845051 R# 845051 R#€ 72, 40REMS rezalno kolo C-SFposebej primerno za cevi sistemov stiskalnega fitinga/vtičnih fitingov iz C-jekla, z istočasno izdelavo faze​Št. izdelka 845055 R# 845055 R#€ 72, 40JumboHerkules 3BREMS rezalno kolo RFza rezanje varjenih (s podolgovatim zvarom), nerjavnihjeklenih cevi EN 1124 (padne cevi žleba) z REMS Cento RF.​Št. izdelka 845054 R# 845054 R#€ 72, 40Herkules 3BPaket pribora 1sestavljajo ga podstavek in REMS Herkules 3B​Št. izdelka 120X01 R# € 367,60 120X01 R#€ 327,–Paket pribora 2sestavljajo ga Jumbo, Herkules 3B in Herkules Y​Št. izdelka 120X02 R# € 651,80 120X02 R#€ 519,–Paket pribora 3sestavljajo ga Jumbo E in Herkules 3B​Št. izdelka 120X03 R# € 421,90 120X03 R#€ 327,–Jumbo EOdstranjevalec notranjega srha s cevi doDN 100 – idealen za cevi sistemovstiskalnega fitinga in dr.REMS REG 28 – 108Odstranjevalec notranjega srha s cevi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4".Za električni pogon s strojem za rezanje cevi REMS Cento.​Št. izdelka 113840 R# € 219,–113840 R#€ 196,–Zaščiteno z nemškim registriranim patentom!Patent EP prijavljen!REMS REG 10 – 54 E – tudi za električni pogonOdstranjevalec notranjega/zunanjega srha s cevi za cevi Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛". Tudi za električnipogon z REMS Helix (glejte stran 10) in drugimi vrtalnimi vijačniki (št. vrtljajev ≤ 300 min -1 ),s strojem za rezanje cevi REMS Cento (od datuma proizvodnje 09/2011) ali s krožnimi žagamiza rezanje cevi REMS Turbo Cu-INOX (od datuma proizvodnje 09/2011).​Št. izdelka 113835 R# € 91,60113835 R#€ 83, 2025


REMS Akku-Nano – rezanje do Ø 40 mm.Povsem enostavno delo. Hitro. Pravokotno.Brez odrezkov. Brez zunanjega srha. Suho.Kvalitetni nemški proizvodle 2,1 kgREMS Akku-Nano Basic-PackAkumulatorski rezalnik cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 10 – 40 mm, brez zunanjegasrha. Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, Ø 12–28 mm, bakraØ 10 – 35 mm. Večplastne cevi Ø 10 – 40 mm. Z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, zmogljivimakumulatorskim motorjem 10,8 V, 270 W. Število vrtljajev 130 min -1 . Varnostno stikalo nadotik. Litijeva ionska akum. baterija 10,8 V, 1,3 Ah, hitri polnilnik za Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz,65 W. Protipritisni valji iz kaljenega precizijskega jekla. Univerzalni ključ SW 8. Brez rezalnegakolesa. V nosilni torbi.​Št. izdelka 844011 R220# € 499,–844011 R220#€ 445,–REMS rezalno kolo Cu-INOXza cevi sistemov stiskalnega fitinga iznerjavnega jekla, C-jekla, bakra ​Št. izdelka 844050 R# 844050 R#€ 24, 80REMS rezalno kolo Vza večplastne cevi ​Št. izdelka 844051 R# 844051 R#€ 24, 80Kvalitetni nemški proizvodREMS Nano – rezanje do Ø 40 mm.Povsem enostavno delo. Hitro. Pravokotno.Brez odrezkov. Brez zunanjega srha. Suho.Edinstveno! Patent EP 2 077 175Optimalna prijemalna točka rezalnega kolesa na cev, ki jo želite razrezati.le 1,9 kgREMS Nano Basic-PackElektrični rezalnik cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 10 – 40 mm, brez zunanjega srha. Zacevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10 – 35 mm.Večplastne cevi Ø 10 – 40 mm. Z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, zanesljivim motorjem naenosmerni tok 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W. Število vrtljajev 130 min -1 . Valji za protipritisk iz kaljenegaprecizijskega jekla. Varnostno stikalo na dotik. Univerzalni ključ SW 8.Brez rezalnega kolesa. V nosilni torbi.​Št. izdelka 844010 R220# € 359,–844010 R220#€ 355,–REMS rezalno kolo Cu-INOXza cevi sistemov stiskalnega fitinga iznerjavnega jekla, C-jekla, bakra ​Št. izdelka 844050 R# 844050 R#€ 24, 80REMS rezalno kolo Vza večplastne cevi ​Št. izdelka 844051 R# 844051 R#€ 24, 80REMS REG – Robustno visokokakovostnoorodje za odstranjevanje notranjega inzunanjega srha s cevi.Za nerjavne jeklene cevi, druge jeklene cevi,za bakrene, medeninaste, aluminijske in plastične cevi.REMS REG 8 – 35Odstranjevalec notranjega/zunanjega srha s cevi za ceviØ 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜".​Št. izdelka 113825 R# € 43,60REMS REG 10 – 54Odstranjevalec notranjega/zunanjega srha s cevi za ceviØ 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛".​Št. izdelka 113830 R# € 49,90113825 R#€ 38,113830 R#€ 44,1020Zaščiteno z nemškim registriranim patentom!Patent EP prijavljen!REMS REG 10 – 54 E – tudi za električni pogonOdstranjevalec notranjega/zunanjega srha s cevi za cevi Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛". Tudi za električnipogon z REMS Helix (glejte stran 10) in drugimi vrtalnimi vijačniki (št. vrtljajev ≤ 300 min -1 ),s strojem za rezanje cevi REMS Cento (od datuma proizvodnje 09/2011) ali s krožnimi žagamiza rezanje cevi REMS Turbo Cu-INOX (od datuma proizvodnje 09/2011).​Št. izdelka 113835 R# € 91,60113835 R#€ 83,2026Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


Novost1,5 Ah / 2,5 Ah• Litij ionske akumulatorske baterije 21,6 V s kapaciteto 1,5 ali 2,5 Ah za dolgo delovanje.• Še močnejša: 50 % več stiskanja! 2)• Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah za ca. 250 stiskanj Viega Profipress DN 15 na eno polnjenje aku mulatorske baterije.• Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah za ca. 390 stiskanj Viega Profipress DN 15 na eno polnjenje akumulatorske baterije.• Majhna teža.• Povečano območje delovne temperature – 10 do + 60 °C.• Zaščita pred globoko izpraznitvijo in preobremenitvijo z nadzorovanjem posameznih celic.• Nadzor temperature pri postopku polnjenja.• Kratki časi polnjenja.REMS Mini-Press 22 V ACC – Radialna stiskalnica za pravoenoročno uporabo! Le 2,5 kg! Univerzalna do Ø 40 mm.Zelo lahka. Zelo majhna. Zelo priročna. Zelo hitra. Vrtljiva 360°.Zelo majhna< 31 cm (V 15)z avtomatskim povratnimm tekomKvalitetni nemški proizvodNovostz kontrolo polnjenjaaku baterijePogonski stroj s stiskalnimi kleščamiV 15 z dolžino 31 cm. Zaradi tegaje uporaben kjerkoli, prostoročno, nadglavo, tudi na posebej ozkih mestih.Posebej kompaktna oblika izgradnjein majhna teža REMS stikalnih kleščMini zaradi posebne razvrstitvepriključka stiskalnih klešč(patent EP 1 952 948).Delovna svetilka LEDVdolbine v stiskalnih čeljustih za varnovodenje spojnikov za nezamaknjenostiskanje (Patent EP 2 347 862).le 2,5 kgStopenjski prikaz polnilnega stanjaz barvnimi LED lučmi.REMS Mini-Press 22 V ACC Li-Ion Basic-PackAkumulatorska radialna stiskalnica s prisilnim postopkom za izdelavo stiskalnih spojevØ 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Za pogon REMS stiskalnih klešč Mini. Vrtljiv priključek stiskalnih kleščz avtomatskim zaprtjem. Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 21,6 V,380 W, robustnim planetnim gonilom, ekscentrsko batno črpalko in kompaktnim hidravličnimsistemom z visoko zmogljivostjo, stikalom na dotik, prisilnim izklopom. Initegrirana LED-delovnasvetilka. Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hitri polnilnik Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W.V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 578010 R220# € 1.299,–BREZ-PLAČNO*Super ponudba !*Pri nakupu enega REMS Mini-Press 22 V ACC Li-Ion Basic-Pack boste prejeli 3 stiskalneklešče po izbiri do 35 mm brezplačno! Tako boste dodatno privarčevali od € 252,– do € 299,70.Št. izdelka 578X05 R220#€ 1.229,–1) Garancijski pogoji in registriranje za podajšanje proizvajalčeve garancije na 5 let pod www.rems.de/service.2)Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V v primerjavi z akumulatorsko baterijo Li-Ion 14,4 V.27


z avtomatskim povratnimm tekomKvalitetni nemški proizvodz kontrolo polnjenjaaku baterijeLe 2,4 kg! Univerzalna do Ø 40 mm.Vrtljiva 360°.REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-PackAkumulatorska radialna stiskalnica z avtomatskim povratnim tekom po končanem postopkustiskanja (prisilni postopek), za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Za pogonstiskalnih klešč REMS Mini. Vrtljivo prijemalo stiskalnih klešč z avtomatsko blokado. Elektrohidravličnipogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 14,4 V, 420 W, robustnim planetnimgonilom, ekscentrsko batno črpalko in kompaktnim hidravličnim sistemom z visoko zmogljivostjoter varnostnim stikalom na dotik. Initegrirana LED-delovna svetilka. Litijeva ionskaakumulatorska baterija 14,4 V, 1,5 Ah, hitri polnilnik Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W.V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 578012 R220# € 1.069,–Super ponudba !*Pri nakupu enega REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack boste prejeli 3 stiskalne klešče poizbiri do 35 mm brezplačno! Tako boste dodatno privarčevali od € 252,– do € 299,70.le 2,4 kgDelovna svetilka LEDBREZPLAČNO*Št. izdelka 578X04 R220#€ 1.069,–z avtomatskim povratnimm tekomKvalitetni nemški proizvodz kontrolo polnjenjaaku baterijeUniverzalna do Ø 110 mm. Kompaktna.Delo opravi v nekaj sekundah. Vrtljiva 360°.REMS Akku-Press Li-Ion Basic-PackAkumulatorska radialna stiskalnica z odklopnim signalom po končanem postopku stiskanja,za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Litijeva ionska akumulatorska baterija14,4 V, 3,0 Ah, hitri polnilnik Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W. V stabilnem zaboju iz jeklenepločevine.​Št. izdelka 571013 R220# € 1.069,–Št. izdelka 571X01 R220# € 1.102,–le 4,3 kgDelovna svetilka LEDREMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-PackAkumulatorska radialna stiskalnica z avtomatskim povratnim tekom po končanem postopkustiskanja (prisilni postopek), za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4".Preostal obseg dobave glejte zgoraj.​Št. izdelka 571014 R220# € 1.229,–Št. izdelka 571X02 R220# € 1.191,–BREZPLAČNO*+ darilni paket k vsakemu osnovnemu paketu Basic-Pack*1 LED-akum. svetilka Li-Ion kot brezplačen dodatek2. Akumulatorska svetilka Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ahkot brezplačen dodatekVrednost € 188,90Power-Edition – za omrežno delovanje.Tudi za akumulatorsko delovanje.Univerzalna do Ø 110 mm. Kompaktna.Delo opravi v nekaj sekundah. Vrtljiva 360°.Basic-Pack za omrežno delovanje:z avtomatskim povratnimm tekomKvalitetni nemški proizvodle 4,5 kgDelovna svetilka LEDREMS Akku-Press ACC Power-EditionElektrohidravlična radialna stiskalnica z avtomatskim povratnim tekom po končanem postopkustiskanja (obvezni postopek), za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Zapogon stiskalnih klešč/stiskalnih obročev REMS in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročevdrugih znamk. Vrtljiv priključek stiskalnih klešč z avtomatskim blokiranjem. Elektrohidravličnipogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 14,4 V, 380 W, robustnim planetnim gonilom,ekscentrično batno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim hidravličnim sistemom, varnostnotipkovnim stikalom. Oskrba z napetostjo Li-Ion 230 V za omrežno delovanje namesto akumulatorskebaterije Li-Ion 14,4 V. V stabilnem jeklenem pločevinskem zaboju.​Št. izdelka 571015 R220# € 1.269,–Pribor za akumulatorsko delovanje:571015 R220#€ 1.046,–Akumulatorska baterija Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah​Št. izdelka 571555 R14# 571555 R14#€ 159,–Hitri polnilnik Li-Ion/Ni-Cd 230 VŠt. izdelka 571560 R220# 571560 R220#€ 129,–28Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


Univerzalna do Ø 110 mm. Kompaktna.Delo opravi v nekaj sekundah. Vrtljiva 360°.z avtomatskim povratnimm tekomKvalitetni nemški proizvodREMS Power-Press Basic-PackElektrohidravlična radialna stiskalnica z odklopnim signalom po končanem postopku stiskanja,za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Za pogon stiskalnih klešč/stiskalnihobročev REMS in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih znamk. Vrtljivo prijemalostiskalnih klešč z avtomtsko blokado. Elekt-ro-hidravlični pogon z zanesljivim univerzalnimmotorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robustnim planetnim gonilom, ekscentrsko batno črpalko inkompaktnim hidravličnim sistemom z visoko zmogljivostjo ter varnostnim stikalom na dotik.V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 577011 R220# € 929,–577011 R220#€ 924,–le 4,7 kgREMS Power-Press ACC Basic-PackElektrohidravlična radialna stiskalnica z avtomatskim povratnim tekom po končanempostopku stiskanja (prisilni postopek), za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm,Ø ⅜ – 4". Preostal obseg dobave glejte zgoraj.​Št. izdelka 577010 R220# € 1.029,–577010 R220#€ 1.024,–Kvalitetni nemški proizvodle 4,7 kgREMS Power-Press SE – univerzalnedo Ø 110 mm. Varno stiskanje v nekajsekundah.REMS Power-Press SE Basic-PackElektrična radialna stiskalnica za izdelavo cevnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Zapogon stiskalnih klešč/stiskalnih obročev REMS in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročevdrugih znamk. Prijemalo stiskalnih klešč z avtomtsko blokado. Elektro mehanski pogon z zanesljivimuniverzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, gonilom brez potrebe po vzdrževanju zvarnostno drsno sklopko in pomičnim sistemom s trapeznim navojnim vretenom. Preobremenitvenazaščita, varnostnim stikalom na dotik. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 572111 R220# € 719,–572111 R220#€ 701,–REMS Eco-Press – univerzalnado Ø 26 mm. Varno stiskanjev nekaj sekundah.REMS stiskalni obroči za velike dimenzije.Nastavite. Stisnite. Končano.REMS stiskalni obroči (PR-3S) s 3 obračljivo uležajenimi stiskalnimi segmenti na enem zgibnemobroču za zahtevna stiskanja velikih dimenzij. Optimalno stiskanje z radialno krmiljenimgibanjem stiskalnih segmentov. Kontura M za Geberit Mapress in primernimi drugimi sistemi.Kvalitetni nemški proizvodPatent EP 1 223 008REMS stiskalni obroč M 42 (PR-3S) ​Št. izdelka 572706 R# € 489,95REMS stiskalni obroč M 54 (PR-3S) ​Št. izdelka 572708 R# € 489,95Vmesne klešče Z2za pogon REMS stiskalnih obročev (PR-3S) 42 – 54 mm ​Št. izdelka 572795 RX# € 99,95​Zaboj iz jeklene pločevine ​Št. izdelka 572810 R# € 68,–Set stiskalnih obročev, vse skupaj ​Št. izdelka 572060 R# € 1.147,85le 1,6 kgREMS Eco-Press pogonska napravaRočna radialna stiskalnica z zaskočnim končnim naslonom za izdelavo stiskalnih spojevs plastičnimi in večplastnimi cevmi Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – 1". Za pogon stiskalnih klešč REMS.Z deljivimi cevnimi rokami. V prozorni embalaži.​Št. izdelka 574000 R# € 135,–574000 R#€ 121,–Kvalitetni nemški proizvod572060 R#€ 1.018,–1) Garancijski pogoji in registriranje za podajšanje proizvajalčeve garancije na 5 let pod www.rems.de/service.29


Stiskalne klešče REMS so se že miljonkrat obnesle.Za vse običajne sisteme stiskalnega fitinga.Edinstveno!Patent EP 1 223 008Vse stiskalne klešče REMS, ki so v kataloguoznačene z * imajo dodaten priključek in so primernetudi za ročno radialno stiskalnico REMSEco-Press. Zaradi tega enostavno, stroškovnougodno skladiščenje.Visoko obremenljive stiskalne klešče iz kovanega in posebej kaljenega specialnega jekla.Konture stiskalnih klešč rem so sistemsko specifične in ustrezajo konturam konkretnih sistemovstiskalnega fitinga. Zaradi tega neoporečno sistemsko konformno, varno stiskanje. Stiskalnečeljusti stiskalnih klešč s strojno natančno zaobljeno konturo, ki se je visoko precizno vdelala naCNC obdelovalnih centrih. Zaradi tega obstajajo občutno manjše proizvodne tolerance kot prisamo litih konturah.Sledljivost v skladu z EN 1775:2007Stiskalne klešče/stiskalni obroči REMS s konturo M, V, SA, B, RN in UP imajo vsaka specifičnooznako, ki je vdelana v konturo, ki zapusti po postopku stiskanja trajen odtis direktno nastisnjenem fitingu. To omogoči uporabniku po postopku stiskanja preverjanje, ali so se uporabileprimerne stiskalne klešče oz. primerni stiskalni obroč za izdelavo stiskalnega spoja.Kvalitetni nemški proizvodREMS stiskalne klešče / stiskalne klešče MiniM, V do 35 mmDrugih REMS stiskalne klešče / stiskalne kleščeMini do 35 mmnpr. F, G, RN, TH, U, UP, VP, VRX578312#€ 84,–578476#€ 99,90S to sledljivostjo izpolnjuje REMS priporočila evropskegastandarda EN 1775:2007 pri instalaciji sistemovstiskalnega fitinga za plin.Primer REMS stiskalnih klešč M: Odtis „M“ na stisnjenemfitingu za sledljivost v skladu s standardom EN 1775:2007REMS stiskalni obroči 45° (PR-2B) – rešitev problemov zatežko dostopna mesta.npr. odprto zidovje, odkrite cevi, jaškiREMS stiskalni obroč V 12 45° (PR-2B)​Št. izdelka 574502 R# 574502 R#€ 59, 95REMS stiskalni obroč V 15 45° (PR-2B)​Št. izdelka 574504 R# 574504 R#€ 64, 95REMS stiskalni obroč V 18 45° (PR-2B)​Št. izdelka 574506 R# 574506 R#€ 69, 95REMS stiskalni obroč V 22 45° (PR-2B)​Št. izdelka 574508 R# 574508 R#€ 74, 95REMS stiskalni obroč V 28 45° (PR-2B)​Št. izdelka 574510 R# 574510 R#€ 79, 95REMS stiskalni obroč V 35 45° (PR-2B)​Št. izdelka 574512 R# 574512 R#€ 84, 95REMS stiskalni obroč M 12 45° (PR-2B)​Št. izdelka 574520 R# 574520 R#€ 59, 95REMS stiskalni obroč M 15 45° (PR-2B)​Št. izdelka 574522 R# 574522 R#€ 64, 95REMS stiskalni obroč M 18 45° (PR-2B)​Št. izdelka 574524 R# 574524 R#€ 69, 95REMS stiskalni obroč M 22 45° (PR-2B)​Št. izdelka 574526 R# 574526 R#€ 74, 95REMS stiskalni obroč M 28 45° (PR-2B)​Št. izdelka 574528 R# 574528 R#€ 79, 95Kvalitetni nemški proizvodREMS stiskalni obroč M 35 45° (PR-2B)​Št. izdelka 574530 R# 574530 R#€ 84, 95REMS Vmesne klešče Mini Z1za pogon REMS stiskalnih obročev 45° (PR-2B).Primerne za REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC.​Št. izdelka 578558 R# 578558 R#€ 99, 95REMS Vmesne klešče Z1za pogon REMS stiskalnih obročev 45° (PR-2B). Primerne za vse REMS radialnestiskalnice (razen REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC).​Št. izdelka 574500 R# 574500 R#€ 99, 95Zaboj iz jeklene pločevinez vstavkom (za vmesne klešče Mini Z1 in vmesne klešče Z1 ter 6 kosov REMSstiskalnih obročev V 12 – 35 45° (PR-2B) oz. M 12 – 35 45° (PR-2B)).​Št. izdelka 574516 R# 574516 R#€ 68,–30Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


REMS rezalne klešče M – Rezanje navojnihcevi. Delo opravi v nekaj sekundah.Edinstveno! – Patent EP 1 223 008Vse rezalne klešče M, ki so označene z * imajo dodaten priključek za ročni pogon z ročno radialnostiskalnico REMS Eco-Press. Zaradi tega enostavno, stroškovno ugodno skladiščenje.Rezalne klešče z 1 par obrnljivimi rezalnimi vstavki za jeklo, nerjavno jeklo, M 6 – M 12,do trdnostnega razreda 4.8 (400 N/mm²).Za REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC:REMS rezalne klešče Mini – režejo v le 2 sekundah!M 6 ​Št. izdelka 578620#M 8 ​Št. izdelka 578621#M 10 ​Št. izdelka 578622# namesto € 159,95 sedaj samoZa radialne stiskalnice REMS (razen REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC)in primerne radialne stiskalnice drugih znamk:REMS rezalne kleščeM 6* ​Št. izdelka 571890#M 8* ​Št. izdelka 571895#M 10 ​Št. izdelka 571865#M 12 ​Št. izdelka 571870# namesto € 159,95 sedaj samoKvalitetni nemški proizvodPatent EP 1 952 948 571890#€ 155,–REMS stiskalni obroči 64 – 108 mm za Viega-sistemeREMS stiskalni obroči (PR-3B) s 3 stiskalnimi čeljustmi za zahtevno stiskanje velikih dimenzij. Optimalno stiskanje z radialnokrmiljenim gibanjem stiskalnih čeljusti. Za pogon stiskalnih obročev so potrebne vmesne klešče. Pogon z vsemi radialnimistiskalnicami REMS (razen REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) in primernimi radialnimi stiskalnicamidrugih znamk.REMS stiskalni obroči (PR-3B)Sistema Kontura Št. izdelka €Viega Copatin VR 76,1 (PR-3B) 572822 R 439,95VR 88,9 (PR-3B) 572823 R 459,95VR 108,0 (PR-3B) 572824 R 459,95Viega Prestabo VF 64,0 (PR-3B) 572815 R 439,95VF 76,1 (PR-3B) 572816 R 439,95VF 88,9 (PR-3B) 572817 R 459,95VF 108,0 (PR-3B) 572818 R 459,95Viega Profipress VF 64,0 (PR-3B) 572815 R 439,95Viega VF 64,0 (PR-3B) 572815 R 439,95Profipress GSistema Kontura Št. izdelka €Viega Sanpress VR 76,1 (PR-3B) 572822 R 439,95VR 88,9 (PR-3B) 572823 R 459,95VR 108,0 (PR-3B) 572824 R 459,95Viega VF 64,0 (PR-3B) 572815 R 439,95Sanpress Inox VF 76,1 (PR-3B) 572816 R 439,95VF 88,9 (PR-3B) 572817 R 459,95VF 108,0 (PR-3B) 572818 R 459,95Viega VF 64,0 (PR-3B) 572815 R 439,95Sanpress Inox G VF 76,1 (PR-3B) 572816 R 439,95VF 88,9 (PR-3B) 572817 R 459,95VF 108,0 (PR-3B) 572818 R 459,95Vmesne klešče Z5za pogon REMS stiskalnih obročev VF/VR 64 – 108 mm (PR-3B)​Št. izdelka 572802 RX#572802 RX#€ 249, 95 ​REMS kabelske škarje – Enostavnorezanje električnih kablov.Iz kovanega in posebej kaljenega specialnega jekla. Zamenljiva rezila za kabel, izdelanana CNC-obdelovalnih centrih z visoko natančnostjo in rezalno geometrijo. Veliko rezalnoobmočje. Pogon z električnimi radilnimi stiskalnicami REMS (razen REMS Mini-Press ACC,REMS Mini-Press 22 V ACC) in primernimi radialnimi stiskalnicami drugih znamk.Kvalitetni nemški proizvodREMS kabelske škarjeKabelske škarje z 2 kosema izmenljivih rezil za električne kable≤ 300 mm² (Ø 30 mm). V kartonu.​Št. izdelka 571887# € 309,–571887#€ 209,–31


Napajanje Li-Ion 230 V za omrežnoobratovanje namesto litij ionskeakumulatorske baterije 14,4 VNapajanje Li-Ion 230 Vza omrežno obratovanje namesto litij ionskeakumulatorske baterije 14,4 V.​Št. izdelka 571565 R220# € 249,–571565 R220#€ 217,–Bliskovito mehko spajkanje!REMS BlitzTurbo-plinski gorilec na propan, za mehko spajkanje bakrenih cevi Ø ≤ 35 mm, temperaturaplamena 1950°C. Turbo-plinski gorilec, plinski priključek G ⅜" LH, ustnik cevi in maticaG ⅜" LH. V kartonu.​Št. izdelka 160010 R# € 169,–160010 R#€ 142,–Bliskovito trdo spajkanje!REMS MachoTurbo-plinski gorilec na acetilen, za trdo in mehko spajkanje bakrenih cevi Ø ≤ 64 mm,temperatura plamena 2500°C. Turbo-plinski gorilec, plinski priključek G ⅜" LH, ustnik cevi inmatica G ⅜" LH. V kartonu.​Št. izdelka 161010 R#161010 R#€ 199,–do2"REMS Eskimo – Zamrzovanje namestoizpraznitev. Izjemno hitro delovanjedo 2". Avtomatično dovajanje hladilnegasredstva.Posebej ozke, neuničljive zamrzovalne manšete.Visoka zmogljivost hlajenja, npr. ¾" jeklena cevv samo 5 min*.Kvalitetni nemški proizvod*Temperatura okolice/vode pribl. 18°C.REMS Eskimo SetNaprava za zamrzovanje cevi za hladilno sredstvo ogljikov dioksid. Za jeklene, bakrene, plastične,večplastne cevi, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Po 2 kosa zamrzovalnih manšet v 10 različnihvelikostih za pokritje celotnega delovnega območja, priključek za steklenico s T-razdelilcem,zapiralno matico, 2 ročaja z injektorjem, 2 visokotlačni gibki cevi. V stabilnem kovčku.​Št. izdelka 130002 R# € 410,–130002 R#€ 319,–do2"REMS Frigo 2 – električno zamrzovanjenamesto izpraznitev. Zelo hitra do 2".Edinstveno! Patent EP 1 108 944Zamrzovalne glave v enem kosu za glavno delovno območje Ø ¼ – 1" oz. Ø 15 – 35 mm,reducirni vstavki niso potrebni.Posebej kompaktne zamrzovalne glave z geometrično specialnoizoblikovanimi vdolbinami za vsakič različne premere cevi. Zelo ozke, širina le 50 mm. Lahko jihuporabite kjerkoli, tudi na ozkih mestih. Brez čiščenja ter nanašanja paste.Visoka hladilna zmogljivost,npr. jeklena cev ¾"v samo 9 min*.REMS Frigo 2 SetElektrična naprava za zamrzovanje cevi z zaprtim krogotokom hladilnega sredstva. Za jeklene,bakrene, plastične, večplastne cevi, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Hladilni agregat 230 V, 50 Hz,430 W, 2 gibki cevi za hladilno sredstvo, 2 vpenjalna trakova, 2 LCD-digitalni termometer,razpršilka. Pribor za Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. V stabilnem ohišju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 131011 R220# € 1.195,–131011 R220#€ 961,–Kvalitetni nemški proizvod*Temperatura okolice/vode pribl. 18°C.Set pribora 1½ – 2" / 54 – 60 mm​Št. izdelka 131160 R# € 195,– 131160 R#€ 155,–32Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


REMS MSG – racionalno varjenje objemkGrelni elementi v skladu z DVS.Visoko kakovostna obloga iz PTFE.REMS MSG 63 FM Set 20 - 25 - 32Varilna naprava za varjenje objemk z grelnim elementom za plastične cevi in fazonske koseiz PB, PE, PP, PVDF. Grelni element 230 V, z grelnim nastavkom prevlečenim s PTFE, grelnepuše za Ø 20, 25, 32 mm. Fiksno nastavljena temperatura za cevi PP na 260°C, z mehaničnoregulacijo temperature. Odlagalno stojalo. držalo za delavniško mizo za pritrditev naprave vvodoravnem ali navpičnem položaju. Šestrobni vtični ključ za montažo grelnih nastavkovin grelnih puš. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.Št. izdelka 256231 R220# € 349,–256231 R220#€ 259,–Idealen za instalaterje!Grelni element v skladu s določbami Nemškega društvaza varilno tehniko (DVS).Elektronska regulacija temperature.Priprava za vpenjanje, tudi za poševne odvode.REMS SSM 160RSAparat za čelno varjenje z vročimi elementi za plastične PB, PE, PP, PVDF cevi in profile.PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm, SDR ≥ 11,PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Aparat za čelno varjenje z vročimielementi, kateri so zaščiteni s PTFE-om, 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Nastavljiva temperatura180 – 190°C, osnovna nastavitev za PE cevi. Elektronska regulacija temperature. Zaščitnaprevleka za grelni element. Električni skobeljnik 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Zatezna priprava.Naprava za hitro vpenjanje, tudi za poševne odvode, sestoji se iz 2 vpenjalnih palic z 2 vpenjalniminastavki Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 cevni držali Ø 160 mm scevnimi nastavki Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Delovni ključ. Jekleni kovčekza vpenjalne in cevne nastavke. Cevna kontstrukcija = podnožje = transportna priprava.​Št. izdelka 252026 R220# € 3.770,–252026 R220#€ 2.767,–REMS Tornado – razred zase.Avtomatična vpenjalna glava.Univerzalna avtomatična rezalna glava.Avtomatsko mazalno hlajenje.REMS Tornado 2000Stroj za rezanje navojev za cevne navoje (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, navoje sornika (6) 10 – 60 mm,¼ – 2". Z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, varnostnim nožnim stikalom s prisilnim izklopom,2 avtomatskima vpenjalnima glavama, z avtomatskim mazalnim hlajenjem. S setom orodja,ki je sestavljen iz univerzalne avtomatične rezalne glave za vse navoje, tudi dolge navoje,z avtomatskim odpiranjem, z avtomatiko za dolžino navojev pri stožcastih navojih, rezalne čeljustiza stožčaste cevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ in R 1 – 2 desno, rezalnikcevi, naprava za odstranjevanje notranjega srha v cevi, pritisna ročica. Višinsko nastavljivo vodilomateriala. Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min -1 . Nosilna izvedba na 3 cevnihnogah, s snemljivo veliko oljno kadjo in posodo za odrezke. V kartonu.​Št. izdelka 340200 R220# € 3.434,–340200 R220#€ 2.399,–33


Z univerzalno avtomatično rezalno glavoz avtomatskim odpiranjem.REMS Magnum – kompaktni 2".Kvalitetni nemški proizvodPosebej lahkoprirezovanje.REMS Magnum 2000 L-TStroj za rezanje navojev za cevne navoje ( 1 /16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, navoje sornikov (6) 8 – 60 mm,¼ – 2". Z gonilom, ki ga ni potrebno vzdrževati, varnostnim nožnim stikalom s funkcijo za prisilniizklop, zanesljivo samoojačevalno hitrovpenjalno udarno glavo, zadnjo centrirno glavo, avtomatskimhladilnim mazanjem. S setom orodja, ki sestoji iz univerzalne avtomatske rezilne glaveza konične navoje, rezilnih čeljusti za cevne navoje, konične ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999,BSPT) R ½ – ¾ in R 1 – 2 desno, rezalnika cevi, odstranjevalca notranjega srha cevi, pritisneročice. Odlagališče orodja. Lahka izvedba L-T s snemljivo, veliko posodo za prestrezanje olja inposodo za ostružke. Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min -1 . Za delavnično mizo,podstavek, premični in sklopljivi podstavek ali premični podstavek z odlagališčem materiala.V kartonu.​Št. izdelka 340226 R220# € 3.467,–340226 R220#€ 2.399,–Premični in sklopljivi podstavek(pribor)Podstavek ​Št. izdelka 344105 R# 344105 R#€ 195,–Vozljiv podstavek ​Št. izdelka 344100 R# 344100 R#€ 319,–Premični in sklopljivipodstavek ​Št. izdelka 344150 R# 344150 R#€ 440,–Z univerzalno avtomatično rezalno glavoz avtomatskim odpiranjem.Kvalitetni nemški proizvodVozljiv podstavek(pribor)Posebej lahkoprirezovanje.REMS Magnum – fantastično dober strojdo 3". Odlični okrogli in čisti navoji do 3"s 5 rezalnimi čeljustmi.REMS Magnum 3000 L-TStroj za rezanje navojev za cevne navoje ( 1 /16) ½ – 3", 16 – 63 mm, navoje sornika (6) 20 – 60 mm,½ – 2". Rezanje navojev, odrezovanje, posnemavanje, rezanje spojk, izdelava utorov z REMSnapravo za valjanje utorov. Z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, varnostnim nožnim stikaloms prisilnim izklopom. Odlična hitrovpenjalna udarna vpenjalna glava, Avtomatsko mazanje inhlajenje. Stroj komplet z rezilnimi čeljustmi 1 /16 – 2" in 2½ – 3". Univerzalna avtomatska rezilnaglava. Rezilne čeljusti za konični cevni navoji desni ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)R. Lahka izvedba L-T s snemljivo veliko oljno kadjo in prostorom za ostružke. Univerzalnimotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min -1 . Za delavnično mizo, podstavek, premični in sklopljivipodstavek ali premični podstavek z odlagališčem materiala. V kartonu.​Št. izdelka 380309 R220# € 4.791,–380309 R220#€ 3.793,15Podstavek ​Št. izdelka 344105 R# 344105 R#€ 195,–Vozljiv podstavek ​Št. izdelka 344100 R# 344100 R#€ 319,–Premični in sklopljivipodstavek ​Št. izdelka 344150 R# 344150 R#€ 440,–Z univerzalno avtomatično rezalno glavoz avtomatskim odpiranjem.Kvalitetni nemški proizvodPosebej lahkoprirezovanje.REMS Magnum – fantastično dober strojdo 4". Odlični okrogli in čisti navoji do 4"s 6 rezalnimi čeljustmi.REMS Magnum 4000 L-TStroj za rezanje navojev za cevne navoje ( 1 /16) ½ – 4", 16 – 63 mm, navoje sornika (6) 20 – 60 mm,½ – 2". Rezanje navojev, odrezovanje, posnemavanje, rezanje spojk, izdelava utorov z REMSnapravo za valjanje utorov. Z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, varnostnim nožnim stikaloms prisilnim izklopom. Odlična hitrovpenjalna udarna vpenjalna glava, Avtomatsko mazanje inhlajenje. Stroj komplet z rezilnimi čeljustmi 1 /16 – 2" in 2½ – 4". Univerzalna avtomatska rezilnaglava. Rezilne čeljusti za konični cevni navoji desni ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)R. Lahka izvedba L-T s snemljivo veliko oljno kadjo in prostorom za ostružke. Univerzalnimotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min -1 . Za delavnično mizo, podstavek, premični in sklopljivipodstavek ali premični podstavek z odlagališčem materiala. V kartonu.​Št. izdelka 380444 R220# € 5.572,–380444 R220#€ 5.100,–Vozljiv podstavek(pribor)Podstavek ​Št. izdelka 344105 R# 344105 R#€ 195,–Vozljiv podstavek ​Št. izdelka 344100 R# 344100 R#€ 319,–Premični in sklopljivipodstavek ​Št. izdelka 344150 R# 344150 R#€ 440,–34Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.


REMS Collum RG –Električno valjanje utorovdo 12".REMS Collum RGStroj za valjanje utorov za izdelavo utorov pri sistemih cevnih spojev DN 25 – 300, 1 – 12".Priprava za valjanje utorov, ročna hidravlična črpalka, integrirana večstopenjska nastavnaplošča za avtomatski globinski prislon utora, 1 par utornih valjev (potisni valj, protipotisni valj)2 – 6", šestrobni natični ključ. Na izbiro so 3-je pogonski motorji, z gonilom, ki ga ni potrebnovzdrževati, zmogljivim univerzalnim motorjem, varnostnim tipkovnim stikalom. Za delavničnomizo ali podstavek. V kartonu.Kvalitetni nemški proizvodREMS Herkules 3B(pribor)REMS Collum RGUniverzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W,preobremenitvena zaščita. 29 min -1 .​Št. izdelka 347006 R220# € 2.060,– 347006 R220#€ 1.815,–REMS Collum RG 2Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min -1​Št. izdelka 347008 R220# € 2.360,– 347008 R220#€ 2.029,–REMS Collum RG 2 CompactUniverzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W,preobremenitvena zaščita. 26 min -1​Št. izdelka 347009 R220# ​€ 2.360,– 347009 R220#€ 2.029,–Vozljivpodstavek(pribor)Podstavek ​Št. izdelka 849315 R# 849315 R#€ 144, 70Vozljiv podstavek ​Št. izdelka 344100 R# 344100 R#€ 319,–REMS Herkules 3BVodilo materiala, višinsko nastavljivo,za cevi DN 25 – 150, Ø 1 – 6" ​Št. izdelka 120120 R# 120120 R#€ 222, 90REMS Amigo 2 – izjemno velika močdo 2".1700 Wle 6,5 kgKvalitetni nemški proizvod+REMS Amigo 2 Set R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2Električni rezalnik navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami. Za cevne navoje ⅛ – 2",16 – 50 mm, navoje sornika 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desni in levi navoj. Pogonski stroj z gonilom brezpotrebe po vzdrževanju, zmogljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, varnostnimstikalom na dotik, z avtomatsko prestavitvijo grafitne ščetke pri izbiri smeri vrtenja za povečanjezmogljivosti, desni in levi tek. Podporni lok za obe smeri vrtenja. REMS eva hitro zamenljiverezalne glave za cevne stožčaste navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)R ½ - ¾-1 - 1¼ - 1½ - 2 desno. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 540020 R220# € 1.170,–540020 R220#€ 999,–REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3BVrednost € 1.519,–Št. izdelka 540X01 R220#€ 1.249,–REMS Amigo – najmanjše, najlažje,najmočnejše in najhitrejše do 1¼".1200 Wle 3,5 kgKvalitetni nemški proizvodREMS Amigo Set R ½ - ¾ - 1 - 1¼Električni rezalnik navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami. Za cevne navoje ⅛ – 1¼",16 – 40 mm, navoje sornika 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desni in levi navoj. Pogonski stroj z gonilombrez potrebe po vzdrževanju, zmogljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W,varnostnim stikalom na dotik, z avtomatsko prestavitvijo grafitne ščetke pri izbiri smeri vrtenjaza povečanje zmogljivosti. Konica sprejema do 1800 W. Desni in levi tek, preobremenitvenazaščita. Podporni lok za obe smeri vrtenja. REMS eva hitro zamenljive rezalne glave za cevnestožčaste navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼ desno. V stabilnem zabojuiz jeklene pločevine.​Št. izdelka 530020 R220# € 739,–530020 R220#€ 689,–35


REMS eva – rezalnik za instalaterja.Posebej lahko prirezovanje in rezanje navojev zaradinatančne obdelave rezalne glave, rezalnih čeljusti inpokrova v kompaktno enoto. Ragljasta ročica iz jekla,z debelim plastičnim plaščem.Kvalitetni nemški proizvodREMS hitro zamenljive rezalne glave SPatent EP 0 875 327Rešitev problema za težko dostopna mesta, npr. odprtizidovi, proste cevi, jarki. Dodatno, precizno vodenje cevi nastrani pokrova (patent EP 0 875 327) za perfektno centriranje ceviKvalitetni nemški proizvodProdaja preko pooblaščenih trgovin.Kvalitetni nemški proizvod7808-649 W 1.303 DW-0201AS2032REMS Eva Set R ½ - ¾ - 1 - 1¼Ročni rezalnik navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami. Za cevni navoj ⅛ – 2", 16 – 50 mm,navoj za sornike 6 – 30 mm, ¼ – 1". Samo ena ročica z ragljo za vsa rezilna območja. Ročica zragljo, hitroizmenljive rezilne glave R ½ - ¾ - 1 - 1¼. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 520015# € 319,–520015#€ 269,–REMS Eva Set R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2Ročni rezalnik navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami R ½ - ¾ - 1 - 1¼- 1½- 2.V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 520017# € 495,–520017#€ 429,–REMS rezalne glave S Set R ⅜ - ½ - ¾"Hitro zamenljive rezalne glave S, podaljšanje 300 mm. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.​Št. izdelka 520025 R# € 413,–520025 R#€ 369,–REMS Spezial – visoko legirano sredstvoza rezanje navojevna osnovi mineralnega olja, enostavno izpiranje z vodo.REMS Spezial, posoda 5 l​Št. izdelka 140100 R# € 47,20 140100 R#€ 42,–REMS Spezial, sprej 600 ml​Št. izdelka 140105 R# € 15,50 140105 R#€ 13, 60REMS Sanitol – sredstvo za rezanjenavojev, brez vsebnosti mineralnega oljaPopolnoma topljivo v vodi.V skladu s predpisi DVGW, ÖVGW, SVGW.REMS Sanitol, posoda 5 l​Št. izdelka 140110 R# € 64,20 140110 R#€ 55,–REMS Sanitol, sprej 600 ml​Št. izdelka 140115 R# € 16,80 140115 R#€ 14, 80K 07/15 094124 SVN · Pridržujemo si pravico do sprememb in zmot. © Copyright 2015 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2015.Obvestilo trgovcem in izvajanjedemonstracij preko zastopnika firmeREMS:Čubra MarketingMob.Tel.: 041/787 552Telefax: 03/586 40 95SVN@rems.de · www.rems.dewww.rems.dewww.youtube.com/remstoolswww.facebook.com/remstoolswww.twitter.com/remstools

More magazines by this user
Similar magazines