Het slimmer thuis boek

baby.balance
  • No tags were found...

Het-SlimmerThuisBoek

eHealth is een containerbegripSlimme technologie die het leven comfortabeler maaktSlimme technologie die het levencomfortabeler maakt, dat is eHealth.eHealth = mhealth = internettechnologie = digitalehulpverlening= digihulp = telemedicine= e-mental health = online hulp = internethulpverlening= e-hulp = domotica = beeldbellen= zorgopafstand = zorgtechnologieAl deze termen gaan eigenlijk over hetzelfde: overzorg efficiënter maken, thuiswonen makkelijker,het leven comfortabeler.‘Het’ gaat over die handige operatierobot net zogoed als het per smartphone bestuurbare huis ofde beeldbelapp op een tablet. En over slimmenanopleisters die vitale functies bijhouden, eenarmbandje of vestje dat de conditie monitort enmensen helpt gezonder te leven. Kortom, het gaatallemaal over toegepaste elektronica in de zorg.Over eHealth.5

Similar magazines