zobrazit v PDF - Liberecké listy

liberecke.listy.cz
  • No tags were found...

zobrazit v PDF - Liberecké listy

vzděláváníDalší ročník KonferencíICT ve školství byl úspěšnýNa jaře letošního roku proběhla celá řada konferencí a seminářů, zabývajících se tematikou informačnícha komunikačních technologií ve školství. Pořadatelé tak reagovali na stále rostoucí zájempo informacích, které by pomohly řešit školám a jejich vyučujícím a ředitelům zavádění moderníchtechnologií do vyučování. Školství v této bouřlivé době touží po informacích a evidentně samohledá řešení a cesty, jak dál.Bezesporu nejúspěšnější akcí tohoto druhuse stal cyklus Konference ICT ve škole 2012,který jako jedno velké jarní turné připravilaspolečnost BOXED, s. r. o. Jednalo se o 12 konferencíve 3 sálech, (v Ostravě, Jihlavě, Brně,Olomouci, Pardubicích, Hradci Králové, Plzni,Karlových Varech, Ústí nad Labem, ČeskýchBudějovicích, Liberci a v Praze).Odborníci - pořadatelé konferencí velmi dobřeznají problematiku základního školství. Připraviliproto taková témata, která beznadějněvyprodala téměř všechna konferenční místa.Neuvěřitelných 2 035 účastníků konferencí sivyslechlo od 6 předních odborníků na problematikuinformačních technologií ve školství,státní správu ve školství a metodiku vyučovánícelou řadu přednášek k aktuálním tématům.Problematika byla tak široká, a problémů v současnémškolství tolik, že bylo rozumné konferenceorganizačně rozdělit a jednání uspořádatve třech sekcích: pro ředitele škol, IT pracovníkya vyučující.Velkou odezvu vzbudila například přednáškana téma „Střet generací“, která demonstrovalamožnost spolupráce starších, zkušených, možnái konzervativních pedagogů s mladými, zapálenýmipro využívání výpočetní techniky.Konference zároveň posloužilyjako startovací oknopro nový projekt společnostiBOXED, portálwww.DUMy.cz Ten bylspuštěn bezprostředněpřed konáním konferencídne 15. 3. 2012, je po cca 2měsících provozu největšímúložištěm DUM v ČR.V průměru měsíčně přibývána portálu přes 3 000materiálů, v současné době,tj. k dnešnímu dni 22. května2012, je na portáleDUMy.cz sdíleno 18 400 digitálních učebníchmateriálů a cca 2 000 jich čeká na schválení a zveřejnění.Co je podstatné, 95 % účastníků konferencevnímá portál DUMy.cz jako přínosný pro školství.Proto nepřekvapí i pozoruhodné statistikynávštěvnosti portálu www.DUMy.cz. Denně jejnavštíví více jak tisíc unikátních uživatelů, celkovýpočet návštěv je v průměru přes 2 000 denně.Portál se proto dále vyvíjí a jeho autoři chystajípro uživatele další zajímavé funkce.Vedení společnosti BOXED, s. r. o., kterávznik portálu www.DUMy.cz spolu se svýmipartnery zainvestovala a zdarma pro potřebyčeského školství provozuje, očekává, že do konceroku 2012 zde bude sdíleno téměř 100 000 digitálníchučebních materiálů.Společnost BOXED, s. r. o. jarní konferencea portál DUMY.cz realizovala za podpory svýchpartnerů: HP, Panasonic, BenQ a Sony. SpolečnostBOXED, s. r. o. je jedním z největších dodavatelůICT technologií do školství, kterýmivybavila již 1 600 základních a středních školv České republice.„V segmentu školství se pohybujeme dlouho,detailně známe potřeby škol a umíme jim nabídnoutkomplexní řešení. Nejsme jen pouhýmdodavatelem zboží, a v tom je naše přidanáhodnota,“ upřesňuje Luděk Heinz, ředitel společnostiBOXED, s. r. o. Strategie firmy je jednoznačnězacílena na školství. Tímto směremse chce BOXED, s. r. o. ubírat i do budoucna.Společnost je akreditovanou vzdělávací institucíMŠMT pro vzdělávání pedagogických pracovníků. RNDr. Robert Gamba, manažer IT ve škole6 květen 2012

More magazines by this user
Similar magazines