zobrazit v PDF - Liberecké listy

liberecke.listy.cz
  • No tags were found...

zobrazit v PDF - Liberecké listy

názorypřišlo do redakceNebát se a nekrást!Nic víc slušný člověk v podstatě k životunepotřebuje. Jsem moc rád, že mezi mýmiblízkými kolegy a přáteli jsem nalezl lidi, kteřímají k tomuto heslu blízko. Nýmandi, lumpové,křupani, podvodníci a despotové všeho druhuse zmocňují moci a vlády vždy díky tomu, žese lidi bojí. Bojí se o sebe, o práci, o rodinu, bojíse odporovat, bojí se následků své resistence. Japoncimají příznačné přísloví: „Nehet, kterýpřečnívá, trefí kladivo!“ To bylo a bude stálestejné. V mnoha a mnoha případech je takovéchování pochopitelné a omluvitelné.Všichni ale máme stejnou příležitost buďzlu odporovat, nebo se mu podřídit. Každýse musí v takové chvíli srovnat sámse sebou a se svým svědomím. Chtěl bychproto poděkovat všem svým kolegům,kteří se nerozpakovali připojit se k bojiproti zákeřnosti a zlobě a kteří se nebojísvůj názor projevit a podepsat ho svýmjménem.Učitelé SUPŠS v Kamenickém Šenověsepsali prohlášení (v příloze) proti jmenovánípana Ing. Kolče novým ředitelem.Prohlášení jich podepsalo 14 ze 17. Zdůrazňuji,že naprosto dobrovolně! Jsmevšichni otřeseni způsobem, jakým bylnový ředitel do naší školy nainstalovaný.Dovolte mi provést rekapitulaci, protožesituace je již trochu nepřehledná.Hejtman Eichler vyhlásil dne 6. 4. 2012další kolo výběrového řízení na řediteleSUPŠS v Kamenickém Šenově, a to v přímésouvislosti s dalšími asi padesáti konkurzyvyhlášenými podle nového zněnízákona. Proti tomu jsem protestovalsvým dopisem hejtmanovi (viz příloha),protože bylo zřejmé, že v našem případějde čistě o účelové využití situace. Nicméněpodle tohoto hejtmanem podepsanéhovyhlášení mělo dojít k nástupu novéhoředitele až 1. srpna 2012!Nový ředitel však byl do školy nasazenýjiž ve středu 16. 5. 2012, měsíc a půlpo svém nuceném odchodu ze školy, protožepři výuce udeřil dvě žákyně (viz příloha)a den poté, co bylo jeho jmenování schválenoradou kraje!Stalo se tak uprostřed měsíce, uprostřed rozjetýchmaturit a stalo se tak bez varování a beztoho, že by škola byla nejprve s výsledkem výběrovéhořízení seznámena a že by jí bylo rovněžsděleno, kdy nový ředitel, jehož jméno bylodo jeho příjezdu tajeno, bude nastupovat tak,jak by se v normální slušné společnosti dalopředpokládat. Nového ředitele navíc přivezlapřepadová jednotka pěti krajských úředníkův čele s náměstkem Radkem Ciklem, kteráse ohlásila telefonicky na sekretariátu školy půlhodinu před svým příjezdem. Scházel jen obrněnývůz a bezpečnostní agentura! Všechno nasvědčujetomu, že jsme měli být překvapeni tak,abychom se nezmohli na odpor, abychom nemohlipozvat novináře nebo postavit barikády?V kolika jiných případech a v jiných školáchse nastolení nového ředitele provedlo stejnýmgangsterským způsobem? Nebo máme tu čestbýt jedinou školou v Libereckém kraji, která sitakové mafiánské způsoby užívá? Pokud ano,tak se ptám proč?Proč nového ředitele osobně přivezl úhlavnínepřítel školy, který dělal první poslední, aby jizničil? Snad proto, aby jí teď pomocí novéhoředitele zachraňoval? Tomu by snad po tomvšem nevěřilo ani malé dítě! Od toho dne totižnaše uměleckoprůmyslová škola postrádá jakékolivodborné vedení! Dočasně jmenovaná ředitelkaing. Marie Kronďáková byla zbavena řídícífunkce 16. a já 17. 5. 2012. Při té příležitosti mipan Kolč sebral notebook, který potřebuji k výuce,odstřihl mě od internetu a pokusil se misebrat služební telefon.Pan ing. Kolč je učitelem fyziky, bez jakékolivschopnosti školu po odbornéstránce vést. Za zástupcesi chce přivést svého konkurentaz výběrového řízení,který je podle slov samotnéhopana Kolče elektrikářema tak bude pro školu přínosem!Zřizovateli to zřejměnevadí. Naopak, teď nastalaideální příležitost ke konečnémuřešení, k rozprodejihistorických školních sbíreka ke sloučení školy s gymnáziema pedagogickým institutemv Novém Boru, protožepan Kolč je s panemnáměstkem evidentně jednaruka.Pan Ing. Kolč se zatím neobtěžovalsvolat svoje novépodřízené, aby jim oznámil,co vlastně ve škole dělá. Daltím jasně najevo, jak si jichváží. Konečně k likvidaciškoly je nepotřebuje. Spěch,s jakým byl do školy nainstalovaný,jasně ukazuje na to,jaké má pan náměstek Ciklzáměry. Poněvadž hrozilo, žebych mohl svůj krajský soudo protiprávnosti svého odvolánívyhrát již 7. 5. 2012, ještěpřed nastoupením jeho favorita,postaral se kraj o odročenístání. Nové bylo nařízeno na 4. 6. Pan Ciklse postaral o to, aby nový ředitel nastoupildo funkce ještě před tímto datem, uprostředměsíce, uprostřed maturit a bez platné pracovnísmlouvy! Teď se dá již jen očekávat, že se novýředitel postará o další odročení!ak. mal. František Janák, učitelSUPŠS Kamenický Šenovkvěten 2012 7

More magazines by this user
Similar magazines