Het wijkteam

portaal.nl
  • No tags were found...

het wijkteam van Portaal stelt zich voor (pdf)

Het wijkteamSamen werken aan prettigwonen in Schothorst2012-219/102012


Het Portaal wijkteamBekende namen, vertrouwdegezichten. Dat is wel zo prettig.Daarom heeft Portaal een vast teammedewerkers dat zich speciaal metuw wijk bezighoudt. Zij wetenwat er speelt en u weet precies bijwie u terecht kunt met vragen ofopmerkingen. U kunt hen bellen ofmailen, maar u kunt natuurlijk ooklangskomen tijdens het spreekuur inde bus van Portaal.Telefoon en mailU kunt natuurlijk ook bellen of mailenmet onze medewerkers. Het mailadresis info@portaal.nl. Bellen kan mettelefoonnummer 0800 - 767 82 25.Belt u met een mobiel toestel, kiesdan 0318 - 89 89 89. Kijk voor actueleinformatie op onze website:www.portaal.nl.Hij is uw eerste aanspreekpunt enondersteunt bewonersactiviteiten.Merith van Hove isadviseur leefomgeving.Zij richt zich op uwleefomgeving, zodat dieschoon, heel en veiligis. Samen met welzijnsinstellingen,gemeente en politie, maar vooralsamen met u organiseren zijactiviteiten die bijdragen aan eenprettige buurt om in te wonen.Karla Rijkeboer issociaal adviseur. Als erproblemen spelen, dieuw woongenot in deweg kunnen staan, kuntu bij haar terecht. Ook bij (buren)ruzies en geldproblemen.De mensenJohn Wijnen isbeheerder. Hij is tweedagen per week in dewijk te vinden en weetdaardoor wat er speelt.Joep Snijders isopzichter dagelijksonderhoud.Hij is aanspreekpuntvoor het dagelijksonderhoud van uw woning.SpreekuurtijdenDag Tijd Standplaats busMaandag 09.00 - 10.00 uur OlivierplaatsMaandag even weken 14.00 - 15.00 uur TurpijnplaatsMaandag oneven weken 14.00 - 15.00 uur Het Gein / Lester YoungstraatWoensdag even weken 09.00 - 10.00 uur PaladijnenwegWoensdag oneven weken 09.00 - 10.00 uur Camera ObscurastraatWoensdag 14.00 - 15.00 uur Roelandplaats

More magazines by this user
Similar magazines