Lluis Mundet. Ponència 11 d´abril de 2013 - Visit Estartit

visitestartit.com

Lluis Mundet. Ponència 11 d´abril de 2013 - Visit Estartit

12/04/2013Evolució dels destins turístics de litoral:l’Estartit després de 30 anys d’enquestes com a exempleLluís Mundet i CerdanFacultat de Turisme11 Abril 20131


12/04/2013UNA NOVA DEMOGRAFIAMés poblacióEn els propers 20 anys, passarem de 6.900 milions de persones a8.300 milions.Creixerem un 20% més PERÒ...• Europa decreixerà -1%• Amèrica i Àsia creixeran 17-18%• Àfrica creixerà un 47%La revolució demogràfica del s. XXI afectarà el big bang turístic2


12/04/2013Per exemple... Els jovesSensibles al preuInnovadorsNadius digitalsNadius turístics: generació que ha nascuten la civilització del viatge: Erasmus,vacances, escapades, low cost, Ryanair...3


12/04/2013Noves famíliesCreixeran els grups familiarsintegrats per diversesgeneracions.4


12/04/2013% empra la tecnologia freqüentment5


12/04/2013Cap a on anem?Un grup d’experts debat sobreels factors que més influènciatindran en el turisme i que seranmés probables...6


12/04/2013Nuevas regiones7


12/04/2013Un món urbàCom afectarà l’estructura deproductes turístics aquestaconsolidació d’una societathiper-urbana?8


12/04/2013L’esperança de vida es dispara9


12/04/2013EnvellimentHi haurà més població que mai, peròespecialment hi haurà més personesgrans que maiS’envelliran més les societats occidentals.Cada àrea geogràfica implica un“target” demogràfic.• Àfrica, jove•Àsia i Amèrica Llatina, madurs•Occident, molt envellit10


12/04/2013EfectesLes diferències demogràfiques pera cada mercat té efectes sobre elmàrqueting, sobre el transport i,especialment, sobre la gestió delsproductes.A la Xina ara hi viuen 185 milions depersones grans. El 2053 hi haurà 478milions més de persones grans.11


12/04/2013Gent gran?El concepte de “gent gran”canviarà molt d’un país a unaltre. Hi haurà molts graus dediscapacitat.12


12/04/2013+70 amb mala salut Canadà 3% Singapur 9% Alemanya 10% Brasil 18% Sudàfrica 32% Rússia 35%13


12/04/2013Més població, més turistesCreix la població, però creix més ràpidament la taxa dela població que viatja14


turist12/04/2013Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.15


12/04/2013• 1.000 milions turistes• El mes de novembre de 2012 haviatjat el turista 10 9 (1.000.000.000)• 1.500 milions turistes• El 2020 al món s’hi afegiran• 500 milions de nous turistes16


12/04/20131 turista per cada 5 habitants17


12/04/2013Impacte econòmic delTurisme• USD $ 6.346 Bn (2011): 9,1% PIB• USD $ 6.527 Bn (2012): 9,2% PIB (2,8% )• USD $ 9.939 Bn (2022): 9,8% PIB (4,3% )18


12/04/2013Una nova geografiaTot està en movimentEs mouen mercaderies, imatges, llibres, conceptes, idees, dissenys,músiques, productes, anuncis, tècniques culinàries, objectes d’art,tendències, religions, apps...19


12/04/2013“Consumim” llocsR.D. Sack (1992); Place, modernityand the consumer’s world,The Jonhs Hopkins University20


12/04/2013Canvis: una nova geografiaNo només hi haurà més turistes que mai, sinó que canviarà la seva distribució geogràficaAquest any, per primera vegada en la història del turisme, hi haurà més turistes forad’Europa que a EuropaEn 10 anys, les economies emergents atrauran més turistes que les economies consolidades21


12/04/2013NuevasCreix arreu.regionesI molt22


12/04/2013PrevisionsOMT(2012); Panorama del turismoInternacional UNWTO, Madrid, OMT23


12/04/2013En els propers 10 anys, tres espais: Orient Mitjà, Àsia i ÀfricaNuevas regiones24


12/04/2013Africans i asiàticsNuevas regiones25


12/04/2013TendènciesCreixen més els qui reben menys turistes. L’efecte serà una menade big bang territorial.El turisme ha estat sempre un fenomen molt localitzatgeogràficament.Acabarà esdevenint un fenomen global. Universal.26


12/04/2013MulticulturalitatNo només s’amplia la geografia deles destinacions turístiques, sinótambé els seus orígens.Turistes que provenen de contextosculturals diferents, amb necessitats,expectatives i bagatges propis.27


12/04/2013Dos modelsViatgem de dues maneres. Unaestada “llarga” (cada vegadamés curta) i vàries estades curtes(cada vegada més llargues).28


12/04/201317% +6 short trip / any29


12/04/2013FracturaLa fractura no té lloc entre elsqui viatgen i els qui no viatgen.A grans trets, tots viatgem...30


12/04/2013FracturaLa principal diferència es dónaentre els qui viatgen molt i els quiviatgen poc.31


12/04/2013Dos modelsNovament, existeixen dos models:els qui aposten per destinacionsclàssiques i els qui cerquen lanovetat.(50% opten per destinacions clàssiques)32


12/04/2013USA. Boom33


12/04/2013BRIC34


12/04/2013El futurdel sol i la platja35


12/04/2013El turisme de sol i platja és l’obramestra del fordisme. Ha permès lademocratització de les vacances36


12/04/201337


12/04/2013DiagnòsticEl sistema fordista està dissenyat per a donarresposta a grans volums a preus baixos.Però... i si el volum ja no vol ser consideratvolum?.38


12/04/201339


12/04/201340


12/04/201341


12/04/2013El mòbil,el 4x4 del turistaTelèfon, agenda, càmera, vídeo, calculadora,traductor, interpret, mapa, plànol de ciutat,GPS, guia turística, despertador, conversor demonedes...42


12/04/201343


12/04/201344


12/04/201345


12/04/2013Noves relacionsamb la destinacióLes OIT es poden comunicar “just in time”, justen el moment amb el visitant.Es pot gestionar una OIT 24/36546


12/04/201347


12/04/201348


12/04/2013És possibleconnectarturistes amblocals, turistesamb turistes,segments deturistes ambproveïdors... Endefinitiva,persones ambpersonesEnllaçantEls usuaris sónalhora turistes iprescriptorsturístics.49


12/04/2013Decisions al darrer minutEls turistes prenen decisions no amb mesos deprevisió, sinó de vegades amb poques hores .Els viatges es tornen més imprevisibles,adaptables, just in time...I els prestadors de serveis han de gestionar elspreus i serveis amb variacions constants50


12/04/2013Els mòbils faciliten la interacció entre la “realitat” i els continguts associatsa aquesta realitat, gràcies a l’AR (Realitat Augmentada)51


12/04/2013Una obra mestra.L’StreetView delMuseum of London52


12/04/2013InteractuarEl turisme és essencialment una activitat social.Viatgem (també) per explicar que viatgem.El mòbil permet comunicar als nostres cerclesquè fem, què mirem, què sentim...53


12/04/201354


12/04/2013Sobredosi de capturesMai com ara hem pogut captures imatges ivideos. Els mòbils permeten tenir sempre a puntuna càmera.Les captures es retoquen, es perfeccionen, espersonalitzen i, sobretot, es comparteixen.55


12/04/2013Tracking touristsEls mòbils deixen molts rastres.Les velles enquestes de destinació deixaranpas a milers de registres sobre elscomportaments dels visitants a la destinació.56


12/04/2013La llarga cuaLa irrupció de la llarga cua és el procés turístic més rellevant de lahistòria contemporània del turisme57


12/04/2013Per exemple...Estiu 2011.Aeroport Girona Costa BravaMotivacions dels passatgers58


12/04/201359


12/04/2013Sol plusAltresLa motivació “sol més alguna cosa” ésmés infreqüent que “alguna cosa méssol”La segona motivació més freqüent és“altres”60


12/04/2013www.tv3.cat61


12/04/2013El valor de la singularitat62


12/04/201363


12/04/201364


12/04/2013Les fronteres entre turisme i no turismeCCCTURISMECCCC65


12/04/201366


12/04/2013Però… Mc DonalditzacióPols entre la tendència a laMcDonaldització i la demanda desingularitats67


12/04/2013Perfil dels turistes• Perfil sociodemogràfico Edat mitjana de 41 anyso Majoritàriament donao Nacionalitat francesa o catalanao Feina qualificada i renda mitjao Ve amb parella i/o fillsEvolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.68


12/04/2013Perfil dels turistes• Edat4035302520151050Menysde 1818 a 24anys25 a 34anys35 a 49anys50 a 60anysMés de60NS/NCEvolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.69


12/04/2013Perfil dels turistes• SexeNC1,2%Homes35,7%Dones63,1%Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.70


12/04/2013Perfil dels turistes• NacionalitatBritànica6,0%Altres6,2%Holandesa6,8%AlemanyaBelga 3,2% Italiana3,2%3,4%NC1,4%Francesa35,0%Espanyola11,8%Catalana23,0%Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.71


12/04/2013Perfil dels turistes45• Evolució de lanacionalitat4035302520(%)15105019841987199119951999200320082012Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.Catalana Espanyola FrancesaBritànica Alemanya BelgaHolandesa Italiana AltresNC72


12/04/2013Perfil dels turistes• ProfessióEstudiant11,6%Aturat0,6%Altres9,8%NS/NC3,4%Administratiu19,2%Funcionari16,2%Jubilat9,4%Mestressa de casa2,4%No qualificat1,2%Cap Departament8,6%Empresari7,2%Professió liberal10,4%Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.73


12/04/2013Perfil dels turistes• Grup de viatge80706050403020100Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.Viatja solAmb parellaAmb fillsAmb paresAltres familiarsAmb amicsAmb companysfeinaNS/NC74


12/04/2013La indústria turística• Tipus d’allotjamentApartamentpropi19,1%Casafamiliars/amics5,0%NS/NC3,6%Apartamentllogat28,6%Hotel21,4%Càmping22,3%Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.75


12/04/2013La indústria turística• Mitjà de transport9080706050403020100Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.76


12/04/2013La indústria turística• Organització del viatgeAAVV, Transport iallotjamentAssociació, Club 4,6%5,6%AAVV, Nomésallotjament11,6%NS/NC4,6%AAVV, Noméstransport1,0%Per compte propi72,6%Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.77


12/04/2013Temporalitat• Durada de l’estadaCap de setmanai ponts7,0%Més de 217,6%16 a 21 dies7,0%NS/NC1,2%1 a 7 dies36,0%1 dia9,2%8 a 15 dies32,0%Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.78


12/04/2013Temporalitat• FidelitatSí, 2-3 vegades9,2%NS/NC1,6%Sí, una vegada18,7%No, mai44,8%Sí, més de 325,7%Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.79


12/04/2013Informació• Font d’informacióFulletons7,2Internet4,8Anunci diari1,8Agència3,0NS/NC2,8Experiència41,0Altres7,4Familiars32,0Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.80


12/04/2013Motius del viatge• Necessitats recreatives7060504030201067,760,047,239,024,520,16,6 6,00Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.81


12/04/2013Motius del viatge• Activitats projectades80,070,060,050,040,030,020,010,00,0Visitar altres localitats dela Costa BravaVisitar Barcelona oGironaFer excursions per aconèixer monumentsAssistir a activitatsculturalsAssistir a espectaclestípicsAltresEvolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.82


12/04/2013Motius del viatge• Valoració del programa d’animació70,060,063,559,0 60,665,750,040,044,438,641,847,8 46,2 44,830,020,010,00,0Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.83


12/04/2013Motius del viatge• Interès per les activitats esportives practicades40,035,030,025,020,015,010,05,00,038,830,326,120,516,7 16,514,1 13,1 11,4 9,8 9,8 9,4 9,2 8,4 8,4 7,8 6,6 6,24,0Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.84


12/04/2013Motius del viatge• Interès per les activitats esportives que es voldrienpracticar25,020,021,715,016,9 16,3 16,314,312,4 12,010,8 10,6 10,0 10,0 9,8 9,6 9,6 9,2 8,8 8,8 7,81,610,05,00,0Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.85


12/04/2013Opinions• AllotjamentsMolt Malament Malament Normal Bé Molt Bé60,050,040,030,020,010,00,0Instal·lacionsNivell generalde serveisRelaciópreu/qualitatProfessionalitati amabilitat delpersonalEvolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.86


12/04/2013Opinions• RestaurantsMolt Malament Malament Normal Bé Molt Bé60,050,040,030,020,010,00,0Instal·lacionsProfessionalitatdel serveiRelació preuqualitatQualitat delsproductesEvolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.87


12/04/2013Opinions• Bars i cafeteriesMolt Malament Malament Normal Bé Molt Bé50,045,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0Qualitat delsproductesQualitat dels serveisRelaciópreu/qualitatEvolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.88


12/04/2013Opinions• Discoteques i sales de festaMolt Malament Malament Normal Bé Molt Bé45,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0Qualitat delsproductesQualitat dels serveisRelació preu/qualitatEvolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.89


12/04/2013Opinions• BotiguesMolt Malament Malament Normal Bé Molt Bé50,045,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0Qualitat dels productes Qualitat dels serveis Relació preu/qualitatEvolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.90


12/04/2013Opinions• Diversos aspectes de l’EstartitMolt Malament Malament Normal Bé Molt Bé NS/NC60,050,040,030,020,010,00,0Neteja (carrers i espais…Neteja a les platgesEnllumenat i pavimentacióEvolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.AparcamentsParcs i jardinsEquipaments i jocs infantilsAbastament d’aiguaAssistència sanitàriaSeguretat i assistència a la…Policia, seguretat ciutadanaSorollsTrànsitTransport públic, taxisOficina Municipal de TurismeQualitat de vida en generalVarietat del comerçLa localitat en conjunt91


12/04/2013Opinions• Evolució de l’opinió de diversos aspectes de l’Estartit109876543210Oficina Municipal de TurismeLa localitat en conjuntEvolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.1984 1987 1991 1995 1999 2003 2008 2012Neteja a les platgesQualitat de vida en generalNeteja (carrers i espais…Assistència sanitàriaPolicia, seguretat ciutadanaSeguretat i assistència a la…Abastament d’aiguaParcs i jardinsEquipaments i jocs infantilsEnllumenat i pavimentacióVarietat del comerçAparcamentsTrànsitTransports públics, taxisSorolls92


12/04/2013Valoració general de les vacances• Intenció de retornNS/NC7,4%Probablement no3,8%No, segur0,6%No ho sé13,1%Probablement sí38,6%Sí, segur36,5%Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.93


12/04/2013Valoració general de les vacances• Impressió generalNS/NC14,9%Pitjor de l’esperat2,1%Millor de l’esperat22,5%Tal com l’esperava60,5%Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.94


12/04/2013Valoració general de les vacancesNo havien estat mai a l'EstartitPitjor de l’esperat3,3%Millor de l’esperat42,4%Tal com l’esperava54,3%Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.95


12/04/2013Conclusions• Model turístic ha evolucionat• Vols baix cost: falses expectatives• Crisi: condiciona molt el comportament turístic.Relacionat amb el turisme de proximitat• Valoracions• Retrat esquemàtic del turista de l’Estartit l’estiu 2012Evolució dels destins turístics delitoral. Tendències de futur.96


12/04/2013MOLTES GRÀCIESPER LA SEVA ATENCIÓLluís Mundet i CerdanFacultat de Turisme11 Abril 201397

More magazines by this user
Similar magazines